Page 16

Jos työ päättyy

Lomautus Jos työ vähenee tilapäisesti tuotannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi, sinut voidaan lomauttaa. Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun tilapäistä keskeyttämistä. Saat kuitenkin lomautusajalta työttömyyskorvausta. Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän, jos hän tekee työtä vakituisen sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi töissä. Irtisanominen Työnantajalla on työsopimuslain nojalla oikeus irtisanoa työntekijä ainoastaan painavista syistä. Tavallisin syy irtisanomisiin on heikentynyt kannattavuus tai että töitä on järjestetty uudella tavalla.

16

Määräaikaista työntekijää ei voi irtisanoa, ellei mahdollisuutta siihen ole kirjattu työsopimukseen. Yli 20 henkilön yrityksissä työnantaja ei voi ryhtyä irtisanomisiin ilman yhteistoimintamenettelyä (ytneuvottelut), jossa työntekijöitä edustaa luottamusmies tai muu henkilöstöedustaja. Irtisanomisajat, joita työnantajan tulee noudattaa: • 14 päivää, jos työsuhde jatkunut enintään vuoden • 1 kuukausi, jos työsuhde jatkunut 1–4 vuotta • 2 kuukautta, jos työsuhde jatkunut 4–8 vuotta • 4 kuukautta, jos työsuhde jatkunut 8–12 vuotta • 6 kuukautta, jos työsuhde jatkunut yli 12 vuotta

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you