Page 15

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työsuhteesi kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tästä ei voi poiketa edes suostumuksellasi. Työnantajan on kerättävä tiedot ensisijaisesti sinulta itseltäsi tai suostumuksellasi. Työnantajalla ei ole oikeutta avata käytössäsi olevan sähköpostiosoitteen viestejä ellei asiasta ole sovittu. Sairauden, loman tai muun pidempiaikaisen poissaolon aikana työpaikalla on sovittava menettelystä, kuinka nimetty henkilö pääsee työnantajalle kuuluviin sähköposteihin.

dessä myös työterveyshuoltoon työn kuormittavuuden arvioimiseksi.

Työturvallisuus

Työnantajan on järjestettävä sinulle työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta. Työterveyshuolto voi kattaa myös sairaudenhoidon. Jos työskentelet yrittäjänä, sovi työterveyshuollosta kunnallisen terveyskeskuksen kanssa.

Sinulla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Jos kuormitut työssäsi fyysistä tai psyykkistä terveyttä vaarantavalla tavalla, koet häirintää tai epäasiallista kohtelua, työnantajan on ryhdyttävä toimiin epäkohtien poistamiseksi. Voit olla yhtey-

Työsuojelu Työsuojelulla pyritään varmistamaan kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikalla. Jokaiselle työpaikalle työnantajan on nimettävä työsuojelupäällikkö. Työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu työpaikoilla, joissa on vähintään 10 työntekijää. Työterveyshuolto

Työnantaja vastaa työhyvinvoinnista

Tietosuoja

15

Valppaana tyoelamassa - opas opiskelijoille  

työelämätietoa opiskelijoille, työelämän pelisäännöt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you