Page 1

FORSTÅ REGLERNE. SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

Kloge hoveder er til for at blive brugt


FORSTÅ REGLERNE - FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen igennem, er du klar til velkomstmødet i AAK. Og ikke mindst klar til at fokusere på jobbet, der venter forude. Har du spørgsmål, tager vi dem på velkomstmødet.

Dit cv på jobnet.dk................................................................................. 3 tjekke jobforslag på jobnet.dk............................................................... 3 At stå til rådighed – hvad vil det sige?................................................... 3 Om mødepligt......................................................................................... 4 Karantæne, hvis du siger op.................................................................. 4 Møder, du skal til.................................................................................... 4 Supplerende dagpenge.......................................................................... 5 Kurser og uddannelse............................................................................ 5 Jobsøgning i udlandet............................................................................ 6 Aktivering............................................................................................... 6 Huskelisten............................................................................................. 7

2


DIT CV PÅ JOBNET.DK For at få dagpenge skal du oprette dit cv på jobnet.dk, inden du kommer til velkomstmøde hos AAK. Har du i forvejen et cv på jobnet.dk skal du blot ajourføre indholdet og genaktivere det. Hvis du ikke har oprettet dit cv senest tre uger efter din første dag som ledig, kan du ikke få dagpenge, før cv’et er oprettet og aktiveret.

TJEK DINE JOBFORSLAG PÅ JOBNET.DK Mindst hver 7 dag skal du tjekke dine jobforslag på ”Min side” på jobnet.dk. Hvis du glemmer at tjekke dine jobforslag, får du de første to gange en påmindelse. Herefter bliver du afmeldt som ledig på jobnet.dk, og skal tilmelde dig igen for at få dagpenge. Du kan kun få dagpenge i perioder, hvor du har været meldt ledig, dit CV er aktivt på jobnet.dk og tilgængeligt for arbejdsgivere.”

AT STÅ TIL RÅDIGHED – HVAD VIL DET SIGE? Rådighedsbegrebet er centralt i forhold til retten til dagpenge. Det betyder, at du: •

Allerede fra din første ledighedsdag skal søge det arbejde, du kan varetage – både indenfor og udenfor dit fag. Det gælder opslåede job, uopfordrede ansøgninger, via netværk og ved personlig henvendelse. Du er desuden forpligtet til med dags varsel at tage imod arbejde, som AAK eller dit jobcenter henviser dig til. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din daglige post, og at du bor og opholder dig i Danmark. Som fuldtidsforsikret medlem skal du kunne og ville arbejde 37 timer om ugen på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Deltidsforsikrede skal stå til rådighed for op til 30 timers arbejde om ugen. 3


• •

Du skal søge flere job om ugen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med jobopslag, kan du supplere din jobsøgning med uopfordrede ansøgninger. Hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge, skal du stadigvæk søge fuldtidsarbejde.

OM MØDEPLIGT Du har pligt til at komme til de samtaler, som AAK, dit jobcenter eller 2. aktør indkalder dig til. 2. aktør er typisk et privat firma, der overtager jobcenterets rolle i forhold til at hjælpe dig i job. Kommer du ikke, kan du ikke få dagpenge fra udeblivelsen, og indtil du kontakter dem, der har indkaldt dig.

MØDER, DU SKAL TIL Når du er ledig, skal du til samtaler skiftevis hos AAK og i dit jobcenter eller hos din 2. aktør. Hos AAK skal du til velkomstmøde senest tre uger efter, du har meldt dig ledig. Efterfølgende skal du booke et personligt møde eller et møde pr. telefon med AAK mindst hver 3. måned. Møderne er din mulighed for at få et skræddersyet forløb hos AAK, der styrker dine muligheder for job. Vi fokuserer på de emner, du har behov for.

KARANTÆNE, HVIS DU SIGER OP Hvis du siger dit job op, får du som udgangspunkt karantæne i tre uger, hvor du ikke får dagpenge. Det gælder, uanset om der er tale om fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde. Karantænereglerne gælder også, hvis du siger nej til arbejde, du er blevet henvist til. Karantænen afvikles kun på dage, hvor du ellers ville have fået dagpenge. Karantænen træder i kraft, hvis du søger om ydelser fra os inden for tre måneder efter, du stoppede med at arbejde eller den dag, du siger nej til henvist arbejde. Hvis du får to karantæner i løbet af 12 måneder eller ikke står til rådighed for arbejds4


markedet, mister du helt retten til dagpenge. Du får først ret til dagpenge igen, når du i en sammenhængende periode på 10 uger har haft mere end 300 timers arbejde. Arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

SUPPLERENDE DAGPENGE Lønarbejde: Hvis du arbejder på nedsat tid, kan du normalt få supplerende dagpenge i 30 uger. Du skal udfylde et skema om dit job, så vi kan vurdere, hvilken betydning dit deltidsjob har for dine dagpenge. Skemaet finder du på aak.dk/Selvbetjening/Sådan søger du udbetaling. Er du fastansat med opsigelsesvarsel, skal du have en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge. Frigørelsesattesten sikrer, at du kan holde op fra den ene dag til den anden, hvis du finder arbejde med længere arbejdstid. Frigørelsesattesten skal være modtaget i AAK senest fem uger efter, du blev ansat. Får vi attesten for sent, kan der tidligst udbetales supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten. Selvstændig bibeskæftigelse: Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du som udgangspunkt få supplerende dagpenge i 78 uger. For at vi kan vurdere, om du kan få supplerende dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du sende os oplysninger om virksomheden. Du finder de nødvendige skemaer på aak.dk/Selvbetjening/Sådan søger du udbetaling.

KURSER OG UDDANNELSE Som ledig har du som udgangspunkt mulighed for at deltage i 6 ugers selvvalgt ud5


dannelse. Uddannelsen skal dog være afsluttet, inden du har været ledig i 39 uger. På kurserforledige.com kan du se en oversigt over, hvilke uddannelser der er mulighed for at komme på. Finder du en uddannelse, du godt kunne tænke dig at deltage i, så kontakt kursusudbyderen for at få de relevante blanketter. Uddannelsen betales af jobcenteret, og du får dagpenge, mens du deltager i forløbet.

JOBSØGNING I UDLANDET Hvis du vil søge arbejde inden for EØS-landene, har du mulighed for at få dine dagpenge med til udlandet i op til 3 måneder. Kontakt AAK for yderligere oplysninger. Jobsamtale i udlandet: Hvis du skal til jobsamtale i udlandet, kan du få dagpengene med i fem dage, mens du er afsted. AAK skal godkende, at du må opholde dig i udlandet, mens du får dagpenge.

AKTIVERING Som ledig skal du tage imod tilbud om aktivering fra dit jobcenter. Aktivering aftales i en jobplan og kan være forskellige former for uddannelse, opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Formålet er, at du hurtigt får job. Udgangspunktet for indholdet i din jobplan er arbejdsmarkedets behov, men dine ønsker og kvalifikationer kommer også i betragtning. Når du er i aktivering, skal du stadigvæk være aktiv jobsøgende og stå til rådighed for arbejde. Du kan blive fritaget for denne pligt efter aftale med jobcenteret.

6


HUSKELISTEN

TO TRIN TIL DAGPENGE: 1. Meld dig ledig på jobcenteret fra første ledige dag 2. Udfyld ledighedserklæring på aak.dk, og send evt bilag til os. Er du selvstændig, kan du desværre ikke bruge vores online ledighedserklæring. Se i stedet aak.dk/Selvbetjening/Sådan søger du dagpenge som selvstændig.

DIT CV PÅ JOBNET.DK Du skal lægge dit cv på jobnet.dk hurtigst muligt og senest tre uger efter, at du har tilmeldt dig til jobcenteret

TJEK DINE JOBFORSLAG PÅ JOBNET.DK Mindst hver 7 dag skal du tjekke dine jobforslag på ”Min side” på jobnet.dk.

TILMELD DIG TIL E-BOKS Tilmeld AAK til din e-boks – vi sender specifikationerne på dine udbetalinger hertil.

HOLD KONTAKTEN MINDST HVER 3. MÅNED Mindst hver 3. måned skal du booke en personlig samtale eller en telefonsamtale, alt efter hvad der passer dig. Hold også øje med aak. dk for workshops, temadage og andre arrangementer, der kan booste din jobsøgning.

7


AAK København Nyropsgade 45 Postboks 410 1602 København V

AAK Aarhus Frederiksgade 74 D 8000 Aarhus C

Kontakt Tlf. 33 95 03 95 Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Hjemmeside aak.dk

E-mail aak@aak.dk

Kloge hoveder er til for at blive brugt

Forstå reglerne  

Revideret 26.4.12

Forstå reglerne  

Revideret 26.4.12

Advertisement