Page 1

KURSUSKATALOG FOR KLOGE HOVEDER

Kloge hoveder er til for at blive brugt


AAK WORKSHOPS OG KURSER 2012

BOOK, OG KOM TÆTTERE PÅ JOBBET Her finder du AAK’s udbud af workshops og arrangementer. Basisworkshops tilbydes hver uge og temaworkshops løbende. Tjek aak.dk for tidspunktet for de workshops, du brænder for, og book kurser online. BASISWORKSHOPS Styrk din skriftlige præsentation Kend dine styrker Brug nettet aktivt i din jobsøgning Uopfordret jobsøgning - styrk dit netværk aktivt Praktisk træning til jobsamtalen TEMAWORKSHOPS Afskediget – videre i nyt job Trivsel som ledig Styr mod et lederjob Få en profilanalyse og brug den aktivt i din jobsøgning Ekstern oplægsholder – hvad rør sig lige nu Bliv ansat i eget projekt Fra ide til egen virksomhed Sælg dig selv med enneagrammet VIRKELIGHEDENS VERDEN Minimesse for selvvalgt uddannelse Det nyeste indenfor rekrutteringsverdenen FOR STUDERENDE Træng igennem med din præsentation Kom på forkant med jobbet Få en profilanalyse og brug den aktivt i din jobsøgning 2


BASISWORKSHOPS STYRK DIN SKRIFTLIGE PRÆSENTATION Vil du gerne stille skarpt på jobansøgningen og få konstruktive input? Selvom alle taler om netværk er de klassiske jobsøgningsdokumenter, CV og ansøgning, bestemt ikke uddaterede. CV’et er et af dine vigtigste kort i jobsøgningen - også når vi taler om jobsøgning igennem netværk. Ansøgningen træner dig i at sætte virksomhedens behov i centrum og formidle dig selv og dine kompetencer klart og forståeligt. Til workshoppen går vi igennem disse to, vigtige dokumenter. Du bliver klædt på til at give feedback til andre og får muligheden for at få konstruktive ændringsforslag med dig hjem.

KEND DINE STYRKER Vid hvad du kan - og brug det i din jobsøgning Afklaring af hvad du vil og hvad du kan er afgørende i forhold til at havne på din rette karrierehylde. En afklaring vil bidrage positivt til både den skriftlige og den mundtlige præsentation i jobsøgningen. Gennem en masse øvelser klæder workshoppen dig på til at reflektere over dit bidrag til en fremtidig arbejdsgiver.

3


AAK WORKSHOPS OG KURSER 2012

BRUG NETTET AKTIVT I DIN JOBSØGNING Bliv bedre til at udnytte online medier i forhold til jobsøgning. Jobsøgning via sociale medier handler i høj grad om at være bevidst om, hvordan du skaber opmærksomhed omkring din faglighed gennem aktiviteter. Det handler om at gøre dig synlig og om at bidrage i de online fora, der kan give dig netværk med de rette mennesker i de rette brancher. Det handler om at inspirere og lade sig inspirere via mediet, de fleste af os har ved hånden 24/7. På workshoppen lægger vi vægt på en grundig indføring i LinkedIn og de muligheder for at se og blive set, der er her. Vi kommer også omkring andre medier som eksempelvis Facebook, Youtube og Twitter, men de vil ikke være de bærende elementer i workshoppen.

UOPFORDRET JOBSØGNING - STYRK DIT NETVÆRK AKTIVT Vil du gerne gå dine egne, uopfordrede veje i din jobsøgning? En god netværker har ikke bestemte personlige egenskaber –alle kan blive gode netværkere. Det handler om at vænne sig til at give og tage, skabe kontakter og tro på at det er ok at hjælpe hinanden. Netværk skal bruges som vejen til dine mål – du skal ikke søge job direkte i dit netværk – du skal først og fremmest bruge dit netværk til informationsindsamling og etablering af nye kontakter – ikke til at sælge dig lige på og hårdt.

4


PRAKTISK TRÆNING TIL JOBSAMTALEN For dig, som gerne vil forberede dig til jobsamtalen. Workshoppen for dig, som gerne vil forberede dig til jobsamtalen. Vi kommer omkring do’s and don’ts til selve samtalen og gør det som virker allerbedst: laver praktiske samtaleøvelser. Workshoppen kræver at du har lyst til at dele dine erfaringer, dine spørgsmål og din tvivl med andre. Du skal regne med forberedelsestid til workshoppen.

5


AAK WORKSHOPS OG KURSER 2012

TEMAWORKSHOPS AFSKEDIGET – VIDERE I NYT JOB Oplever du en udfordring i at sætte ord på din afskedigelse? En afskedigelse er en personlig udfordring, som rækker langt ud over arbejdssfæren. På workshoppen er fokus på at dele personlige udfordringer, sætte nye mål – og i bedste fald finde potentialet i afskedigelsen.

6


TRIVSEL SOM LEDIG Hvordan kan din tid som ledig blive så god og konstruktiv som muligt? Mange oplever det at være ledige som meget stressende. Vi er så vant til at definere os selv, ud fra det vi laver – studier eller job – og det at være ledig giver mange manglende identitetsfølelse og påvirker selvværdet. Dertil kommer omverdenens og ens egne forventninger samt det store systempres i forhold til det at finde et arbejde – og helst så hurtigt som muligt!

STYR MOD ET LEDERJOB Er dit næste job et lederjob? Går du med en leder i maven, der vil ud? Går dine karrieredrømme i retning af at få lederansvar? Så kunne workshoppen ”Er dit næste job et lederjob?” måske være noget for dig. På workshoppen arbejder vi med: • overordnet at se på, hvilke lederegenskaber, der lige nu efterspørges på arbejdsmarkedet? • at skabe (større) afklaring omkring dine lederdrømme • at sætte dine lederdrømme i relation til dine erfaringer, kvalifikationer og kompetencer • at målrette dine fremtidige arbejdsopgaver og gøremål, så de støtter op om dine langsigtede ledelsesmål • at styrke formidlingen af dine lederambitioner 7


AAK WORKSHOPS OG KURSER 2012

FÅ EN PROFILANALYSE OG BRUG DEN AKTIVT I JOBSØGNINGEN Få mulighed for dialog om dig og din karriere som du kan tænke ind i din jobsøgningstrategi. Alle kan have gavn af at reflektere over, hvordan vi kommunikerer med andre mennesker og hvordan vi påvirker hinanden med vores adfærd. Hvordan kan det for eksempel være, at dine budskaber, dine krav, din interaktion med andre; ja, din kommunikation, bliver opfattet forskelligt alt efter hvem du står overfor? Som led i en kompetenceafklaring og kortlægning af dine præferencer, er en PersonProfil et nyttigt værktøj. PersonProfilen DISC fungerer som afsæt for en dialog om dig, din karriere og de opmærksomhedspunkter, du med fordel kan tænke ind i din jobsøgningstrategi. Kurset består af en fælles eftermiddag, hvor du bliver introduceret til tre områder, som DiSC-værktøjet skaber større forståelse for: 1.       Persontyper og adfærd 2.       Motivation og udviklingsområder 3.       Kommunikationsstrategier Inden workshoppen får du tilsendt en mail, hvor vi beder dig udfylde en DISC PersonProfil på nettet. På workshoppen vil du få din personlige Profil udleveret. Hvis du efterfølgende har brug for at få en længere samtale, har du mulighed for at booke en samtale med en af vores certificerede konsulenter.

8


EKSTERN OPLÆGSHOLDER – HVAD RØR SIG LIGE NU Vil du have inspiration? Arbejdsmarkedet og tendenserne inden for rekrutteringsbranchen ændrer sig hele tiden. I AAK forsøger vi konstant at være på forkant med udviklingen. Samtidig vil vi også levne plads til kompetenceudvidende workshops, hvor du blot kan blive klogere på et bestemt tema. Om det således drejer sig om ansøgninger via online CV-videoer eller om konflikthåndtering på arbejdspladser, vil afhænge af oplægsholder fra gang til gang. Cirka to uger før oplægget vil det fremgå af hjemmesiden hvilken oplægsholder, der kommer.

9


AAK WORKSHOPS OG KURSER 2012

BLIV ANSAT I EGET PROJEKT Mangler du inspiration til at realisere dit eget projekt? Workshoppen er for dig som gerne gøre din projektide til en levevej. Workshoppen introducerer diverse fonde samt den metodik og proces, som leder til projektrealisering enten alene eller gennem flere partnerskaber. Der vil i vid udstrækning blive tale om kollegial sparring på hinandens ideer samt opsummering i plenum.

10


• • • •

Introduktion til fonde samt søgning af midler Procedure og opstart Gruppevis sparring på ideer Afrunding og evaluering i plenum

Et projekt kan også etableres indenfor en virksomhed, og bruges som løftestang til en fuldtidsstilling som fundraiser, allerede indtil midlerne kommer.

FRA IDE TIL EGEN VIRKSOMHED Overvejer du at starte som selvstændig? Workshoppen er for dig, som overvejer at starte som selvstændig, som hovedbeskæftigelse eller med supplerende dagpenge. Der vil i vid udstrækning blive tale om, at skabe dialog omkring din ide og du vil få yderst kvalificeret sparring fra kollegaer. I workshoppen vil du desuden blive informeret om netværk til brancher, kurser, finansiering og sparringspartnere, der tilsammen kan bidrage kreativt il virkeliggørelsen af dit iværksætteri. SÆLG DIG SELV MED ENNEAGRAMMET Få inspiration til hvordan du kan sælge dig selv præcist og personligt Akademikere har masser af viden og erfaringer, som de ofte har svært ved at sælge til andre end ligesindede akademikere. Mange oplever behov for at blive specifik på det særlige bidrag de har at tilbyde både fa-

11


AAK WORKSHOPS OG KURSER 2012

gligt og personligt – og formulere det så modtageren forstår det. Salg handler grundlæggende om kommunikation og relationer og personlighedsmodellen Enneagrammet kan give inspiration til, hvilke styrker og faldgrupper de 9 forskellige persontyper har. Workshoppen gennemføres i samarbejde med Sofie Vinther Nielsen Cand.mag.psyk., Gruppe- og procescoach samt Master Coach i Enneagrammet. Sofie tilbyder en opfølgende coaching-session til et begrænset antal medlemmer (først-til-mølle efter workshoppen).

12


VIRKELIGHEDENS VERDEN MINIMESSE FOR SELVVALGT UDDANNELSE Overvejer du 6 ugers selvvalgt uddannelse? Som ledig har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed. På minimessen får du mulighed for at møde nogle af kursusudbyderne, og der vil sidde sagsbehandlere parate til at sætte de godkendende stempler på de rette blanketter. Kom for at blive inspireret - eller blot for at få papirarbejdet igang. DET NYESTE INDENFOR REKRUTTERINGSVERDENEN For dig der gerne vil vide noget om de nyeste rekrutteringstendenser. Som ledig er det vigtigt at være opdateret på tendenser på arbejdsmarkedet lige nu. AAK inviterer derfor løbende folk fra erhvervslivet og rekrutteringsbranchen ind for at fortælle dig om det, der rør sig i deres brancher for tiden. Du vil få større viden om dit arbejdsmarked gennem oplæg fra forskellige brancher, jobfunktioner, virksomheder i vækst og lignende. Cirka to uger før oplægget om det nyeste inden for rekrutteringsverdenen vil det fremgå af hjemmesiden hvilken virksomhed der vil blive præsenteret. 13


AAK WORKSHOPS OG KURSER 2012

FOR STUDERENDE TRÆNG IGENNEM MED DIN PRÆSENTATION Vil du blive bedre til at præsentere dine resultater, dit produkt - dig selv? Som nyuddannet og studerende har du masser af gode kompetencer, som arbejdsgivere har brug for! Udfordringen kan være, at omsætte kompetencerne til noget konkret og brugbart i forhold til den arbejdsgiver, der skal hyre dig. På workshoppen træner vi det, at skulle præsentere dine vigtige pointer - som jobsøgende vil det være dig, og det, du kan. Denne viden kan du også bruge i din praksis som studerende, hvor det er afgørende at kunne præsentere dine akademiske analyser på en overskuelig og tilgængelig måde. Vi går igennem både teoretiske, men mest praktiske præsentationsteknikker. Der er ingen særlig forberedelse til workshoppen, men du kan med fordel overveje, hvilke styrker og konkrete udviklingspotentialer du står overfor, når du skal præsentere vigtigt stof. KOM PÅ FORKANT MED JOBBET Bliv de første i job-køen efter endt studie Når du om dage, måneder eller år har dit eksamensbevis i hånden, afslutter du flere årtiers skolegang. På forhånd hjerteligt tillykke! Der venter dig fantastiske oplevelser og udfordringer, og du kan kun glæde dig. På kurset ”Kom på forkant med jobbet” klæder vi dig godt på til at 14


blive blandt de første i køen til beskæftigelse efter endt studie. • Hvordan du oversætter dine akademiske kompetencer, så det bliver relevant for en fremtidig arbejdsgiver • Hvordan du netværker dig til dit første job • Tips og trick til den målrettede ansøgning og det effektive CV

FÅ EN PROFILANALYSE OG BRUG DEN AKTIVT I JOBSØGNINGEN Få mulighed for dialog om dig og din karriere som du kan tænke ind i din jobsøgningstrategi. Alle kan have gavn af at reflektere over, hvordan vi påvirker hinanden med vores adfærd. Hvordan kan det for eksempel være, at dine budskaber bliver opfattet forskelligt alt efter hvem du står overfor? Som led i en kompetenceafklaring og kortlægning af dine præferencer, er en PersonProfil et nyttigt værktøj. PersonProfilen DISC fungerer som afsæt for en dialog om dig og din karriere. Kurset består af en fælles eftermiddag, hvor du bliver introduceret til tre områder, som DiSC-værktøjet skaber større forståelse for: Persontyper og adfærd, motivation og udviklingsområder, kommunikationsstrategier. Inden workshoppen får du tilsendt en mail, hvor vi beder dig udfylde en DISC PersonProfil på nettet. På workshoppen vil du få din personlige Profil udleveret. Hvis du efterfølgende har brug for at få en længere samtale, har du mulighed for at booke en samtale med en af vores certificerede konsulenter.

15


AAK København Nyropsgade 45 Postboks 410 1602 København V

AAK Aarhus Frederiksgade 74 D 8000 Aarhus C

Kontakt Tlf. 33 95 03 95 Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Hjemmeside aak.dk

E-mail aak@aak.dk

Kloge hoveder er til for at blive brugt

Kursuskatalog  
Kursuskatalog  

revideret 27.4.12