Page 1

PÆDAGOGIK

S O C I A L E FA G

LÆRING

vitaminer FORÅR 2019


LEDER Tilmeld nyhedsbrev og deltag i konkurrencen om bogstakken!

Kære underviser Her har du vores forårsnyheder. Der er noget for enhver smag – nye grundbøger og emner som skriveglæde, samskabelse og social kontrol. Og et bredt udvalg af titler, som allerede er populære på uddannelserne. Hvis der er et par bøger, du gerne vil kigge i, så send en mail til krs@akademisk.dk Du er altid velkommen til at kontakte til os. Vi fortæller gerne om vores nye titler, om blogindlæg, konkurrencer, relevante artikler mv. Deltag i lodtrækning Har du lyst til at modtage vores nyhedsbrev? Så tilmeld dig på www.akademisk.dk eller send en mail til krs@akademisk.dk. Vi trækker lod om en flot bogpakke blandt alle tilmeldte den 31. januar. Du kan også følge os på de sociale medier: www.facebook.com/akademiskforlagegmont akademisk_forlag Akademisk Forlag Jeg håber, du finder inspiration til din undervisning i kataloget, i vores nyhedsbreve eller på de sociale medier. De bedste hilsner Vibeke Nørgaard Forlagschef, Akademisk Forlag


PÆ DAG O G IK

Udkommer 27. februar

I stedet for skældud Veje til at forebygge og mindske skældud i dagtilbud Christina Abildgaard og Erik Sigsgaard Skældud kan betegnes som en hemmelig form for pædagogik: Den er en fast del at pædagogikken i de fleste dagtilbud, men den er ikke skrevet ind i nogen værdigrundlag eller institutionsbeskrivelser. Og det er der en god grund til. Skældud er nemlig omvendt proportional med følelsen af anerkendelse blandt børnene. Samtidig har 99 ud af 100 pædagoger det dårligt med at skælde ud. Det påvirker deres humør, deres selvbillede og deres selvtillid negativt. De føler skyld, afmagt og skam. Og de oplever ikke, at det har nogen positiv indvirkning på børnene. Der er altså mange gode grunde til at arbejde på at nedbringe mængden af skældud. I denne bog giver skældudforsker Erik Sigsgaard og pædagog og marte meo-terapeut Christina Abildgaard deres bud på, hvordan man systematisk kan arbejde med at forebygge og mindske skældud i dagtilbud. De tager blandt andet fat i, hvem, hvornår og hvor der typisk skældes ud, og hvordan man både som enkeltperson, som stueteam og som institution kan komme uden om de situationer, der typisk udløser skældud – eller håndtere dem på en anden måde. Bogen er skrevet til både pædagogiske ledere, pædagoger og pædagogstuderende. »Man bliver sådan lidt ked af det indeni. Også nogle gange udenpå.« Jens 6 år, om at blive skældt ud

140 sider · ISBN 978-87-500-5257-9


PÆ DAG O G IK

Udkommer 27. februar

Overgange og sammenhænge i børns liv Stig Broström »Pludselig står den etårige i vuggestuen, og mor er gået. Nogle år senere er det første dag i børnehaven. Måske med en ven i hånden fra vuggestuen. Måske alene. Efter tre trygge år i børnehaven står barnet atter overfor nye store overgange: skiftet til SFO og skole, der er et afgørende vendepunkt i deres liv.«

Mellemrummene og overgangene i barndommen fylder måske ikke meget i udstrækning, men de har afgørende betydning for børns trivsel og udvikling. Overgange og sammenhænge i børns liv sammenfatter den nyeste viden om og forskning i, hvordan man kan styrke overgangene og sammenhængene i børns liv. Centrale dimensioner er fx de mentale overgange, venskaber, leg, forældresamarbejde og tværprofessionelt og tværinstitutionelt samarbejde. Bogen skriver sig ind i den nye styrkede læreplan og er en oplagt pensumbog på dagtilbuds- og skole- og fritidsspecialiseringen. Samtidig er den yderst relevant for både pædagoger og indskolingslærere. 150 sider · ISBN 978-87-500-5181-7


PÆ DAG O G IK

Æstetik og pædagogik Martin Johansen Æstetik indgår som væsentligt element i meget pædagogisk arbejde. Men hvad er æstetik, og hvad er pædagogik, og hvordan er forholdet mellem de to? Det er omdrejningspunktet for denne bog. Bogen består af tre dele: • DEL I sætter rammen for bogen med to bidrag om henholdsvis æstetik og pædagogik. • DEL II ser nærmere på relationen mellem pædagogik og æstetik, som beskrives og analyseres fra forskellige positioner. • DEL III indeholder seks eksempler på, hvordan man konkret kan arbejde æstetisk-pædagogisk. Antologien henvender sig til studerende og undervisere på de pædagogiske uddannelser, hvor æstetik spiller en væsentlig rolle. Med bidrag af Dorthe Jørgensen, Peter Østergaard Andersen, Hansjörg Hohr, Ole Morsing, Frederik Pio, Niels Lehmann, Helene Illeris, Ulrika von Schantz, Catrine Björck, Karsten Arvedsen, Martin Blok Johansen, Lissi Thrane og Kirstine Thrane, Lea Ringskou og Jacob Noer Ahm, Anne Petersen, Bo Allesøe Christensen og Thessa Jensen. 330 sider · ISBN 978-87-500-5300-2


PÆ DAG O G IK

Ny udgave

408 sider · ISBN 978-87-500-5247-0

384 sider · ISBN 978-87-500-5128-2

Barndomspædagogik i dagtilbud

Social- og specialpædagogik

2. udgave Daniela Cecchin (red.)

2. udgave Holger Kjærgaard (red.)

Barndomspædagogik i dagtilbud er en grundbog til pædagoguddannelsen. Bogen tilbyder en række professionsfaglige byggesten til udvikling af rammer for og indhold i det pædagogiske arbejde med børn fra 0 til 6 år. Denne nye udgave er ført ajour med udviklingen inden for området. Der er lagt vægt på den styrkede pædagogiske læreplan og det, den betyder for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne.

Social- og specialpædagogik har vundet indpas som grundbog på flere pædagoguddannelser. Anden udgave af bogen er ført ajour med udviklingen inden for området, herunder lovgivningen. Desuden er bogen udvidet med kapitler om etik og om arbejdet med demente på plejehjem.

Temaerne er:

• • • • • • • • •

• Små børns trivsel, leg, udvikling og læring • Kreativitet, æstetik og digitale medier i arbejdet med børns kulturelle dannelse • Inklusion og integration i sociale fællesskaber • Pædagogisk didaktik, tværfagligt samarbejde og ledelse • Organisering af læringsmiljøer for børn i dagtilbud og på vej i skole • Pædagogisk bæredygtighed

Blandt temaerne er: Udsathed og livsbetingelser Inklusion og eksklusion Stigmatisering og stempling Empowerment Recovery Autonomi og mestring Sundhedsfremme Livsbetingelser Æstetik


PÆ DAG O G IK

180 sider · ISBN 978-87-500-5183-1

175 sider · ISBN 978-87-500-5079-7

Pædagogers sprog

Nu skal vi sprogsnakke

Professionsviden, fagsprog og forskning Hanne Hede Jørgensen og Karsten Tuft (red.)

Børns sprogtilegnelse i dagtilbud Kirsten Mark

Pædagoger taler meget, og det har de gjort i 150 år. De har brugt sprog til at møde mennesker og understøtte relationer med, og de har brugt sprog til at forstå og udvikle pædagogisk praksis. Sådan er det stadig. Pædagoger har brug for et nuanceret sprog til at møde mange forskellige mennesker med.

Pædagoger har som sproglige rollemodeller stor indflydelse på børns sprogtilegnelse i hverdagens aktiviteter, og de bør være meget bevidste om deres sproglige input.

Denne bog ruster pædagogstuderende til at indgå i faglige samtaler om pædagogik. Bogen er skrevet som en grundbog til det nationale modul om Professionsviden og Forskning, men er også oplagt at bruge som inspirationskatalog i forbindelse med bachelorprojektet.

Nu skal vi sprogsnakke har fokus på almindelige børns sprogtilegnelse i dagtilbud. Bogen rummer både den nyeste viden om børns sprogtilegnelse, grundlæggende viden om sprogets grammatiske dimensioner, et overblik over børns grammatiske udvikling og en række konkrete ideer til det sprogpædagogiske arbejde. Det er oplagt læsning for studerende, fx i forbindelse med praktikophold.


PÆ DAG O G IK

150 sider · ISBN 978-87-500-4507-6

72 sider · ISBN 978-87-500-5222-7

208 sider · ISBN 978-87-500-5160-2

Bacheloropgaven

Anerkendende læsning

Du og barnet

Vibe Larsen og Üzeyir Tireli (red.)

Læseteknik for pædagogstuderende Hanne Hede Jørgensen

En bog om at skabe gode relationer til børn Anne-Lise Løvlie Schibbye og Elisabeth Løvlie

Denne bog klæder studerende godt på til arbejdet med bacheloropgaven. Bogen er skrevet af en række erfarne vejledere, der i en enkel form beskriver alle projektets faser – fra de indledende overvejelser og gruppedannelse over problemformulering, informationssøgning og feltarbejde til analyse, skriveproces og mundtlig prøve. Bogen vil være med til at kvalificere processen, fokusere vejledningen og højne kvaliteten af det færdige produkt.

Anerkendende læsning er en læseteknik, der viser vej ind i det pædagogiske tekstunivers. Bogen udstyrer de studerende med en række læsemodeller, som kan støtte dem igennem hele deres studie. Teksten betragtes i bogen som en samtalepartner, som de studerende bør møde anerkendende og lytte respektfuldt til, men som de på ingen måde behøver at være enig med. Det er i mødet med forskellige tekster, at de bliver klogere på deres egne positioner og holdninger og dermed på deres pædagogik.

Hvordan kan vi møde børn på måder, der styrker deres selvværd, sociale kompetencer og trivsel? Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen viser Du og barnet, hvordan voksne kan møde børn på måder, der styrker deres selvværd, sociale kompetencer og trivsel, og så de lærer at håndtere deres egne følelser og hviler i sig selv. Du og barnet er skrevet af Anne-Lise Løvlie Schibbye, der er en af Nordens mest fremtrædende psykologer, i samarbejde med hendes datter, Elisabeth Løvlie. Bogen er oplagt til pædagoger, lærere og alle andre, der har kontakt med børn i hverdagen.


PÆ DAG O G IK

170 sider · ISBN 978-87-500-5216-6

304 sider · ISBN 978-87-500-4455-0

96 sider · ISBN 978-87-500-5110-4

Relationer mellem teori og praksis

Videnskab og pædagogik

Ind i pædagogikken

En grundbog i pædagogisk videnskabsteori Brian Degn Mårtensson og Leif Puggaard

Martha Mottelson

I pædagogisk og lærerfagligt arbejde Lars Emmerik Damgaard Knudsen En grundlæggende udfordring for lærer- og pædagogstuderende er at forbinde pædagogisk teori og praksis. Det er udgangspunktet for denne bog, som viser, hvordan teori og praksis kan relateres på flere forskellige måder, og at disse måder hver især understøtter bestemte opfattelser af pædagogik og undervisning. Bogen præsenterer samtidig en række svar på, hvordan disse forskellige relationer mellem teori og praksis kan omsættes i studier og aktiviteter.

»…en dybdegående og vellykket grundbog om pædagogisk videnskabsteori henvendt til undervisere og pædagogikstuderende på såvel pædagog-, lærer- som universitetsuddannelser. Det indledende forord sammen med det særdeles fine layout – de ’pædagogiske fyrtårne’ er fx beskrevet i særlige grålige kasser inde i kapitlerne – giver samlet set bogen topkarakter….« Frie skoler

Denne bog er en invitation ind i det univers af tanker, idéer, traditioner og praksisser, som er oparbejdet inden for faget pædagogik. Der lægges op til at anvende pædagogisk tænkning, erfaringer og metoder aktivt i forbindelse med egne iagttagelser, analyser og stillingtagen til pædagogiske temaer. Bogen er oplagt læsning under området Pædagogik og lærerfaglighed på læreruddannelsen.


L Æ RIN G

Udkommer 1. februar

Flydende læsning i praksis Gertrud Brandt Flydende læsning i praksis er en guide til undervisning i flydende læsning i indskolingen og på mellemtrinnet. I denne anden og udvidede udgave præsenterer bogen dig for nye kapitler om automatisering af ord, fx ved hjælp af gentaget stavning, som knytter stavning og læsning sammen, og om makkerlæsning, hvor eleverne arbejder sammen i par og giver hinanden konstruktiv feedback. Ud over metoder beskriver bogen, hvordan du kan tilrettelægge forskellige læseforløb som et intensivt stilladserende læsekursus over 5 uger. Her får dine elever brug for alle de læsemetoder, de har lært i løbet af skoleåret. Bogen indeholder også forbedrede og helt nye skemaer til vurdering af elevernes fremskridt samt de nyeste oplæsningshastigheder. Til bogen hører en særskilt kopimappe med alle kopiark til læsetræningen. Desuden rummer mappen omkring 190 lixede tekster til gentaget læsning med Ord pr. minut-metoden, nye alderssvarende tekster til en individuel, direkte vurdering af den enkelte elev samt tekster til afdækningen af elevens nærmeste zone for læseudvikling.

Gertrud M.R. Brandt

Flydende læsning i praksis

»Bogen er særdeles velskrevet og giver forskningsbaseret og lettilgængelig vejledning i, hvordan man skaber rammer, der støtter alle elever i at blive præcise, hurtige og udtryksfulde læsere. Bogen falder på et tørt sted. Jeg håber den straks stryger ind på hitlisten på læreruddannelsen og i skolerne.« Læsepædagogen om 1. udgave

Præcis, hurtig og udtryksfuld læsning

Kopimappe

Flydende læsning i praksis · 272 sider · ISBN 978-87-500-5146-6 Kopihæfte · 200 sider · ISBN 978-87-500-5244-9

Akademisk Forlag


L Æ RIN G

Udkommer 24. januar

Tænk højt med dine elever 25 sessioner der får hele klassen med Af Peter Worley TÆNK HØJT med dine elever får elever til at tænke og diskutere legende og åbent i klassen. Eleverne lærer at tale fordomsfrit om filosofiske emner frem for blot at give de svar, de tror, læreren vil høre. Bogens 25 sessioner består af en historie og tilhørende spørgsmål, der er lige til at bruge – som varierende indslag i den sædvanlige fagundervisning eller i sammenhængende forløb og på tværs af fag. Den filosofiske og didaktiske baggrundsviden får læreren i overskuelig form i bogens indledende del. Sessionerne er udviklet gennem 10 års arbejde med elever i alderen 5-13 år. Bogen er bearbejdet til danske forhold på baggrund af konkrete forløb i en række danske skoler. »Filosofi med min 5. klasse var en åbenbaring for mig. Elever, der ellers aldrig havde haft modet til at sige noget i timerne, bød pludselig ind med så indsigtsfulde kommentarer, at de andre var nødt til at tage dem alvorligt. Alle skoler burde have filosofi på pensum.« Lærer på mellemtrinnet 240 sider · ISBN 978-87-500-5233-3


L Æ RIN G

Udkommer 20. januar

Børn og skriveglæde Ideer og øvelser til undervisning i kreativ skrivning Christina Englund Forfatter Christina Englund har igennem mange haft skrivehold for børn i alderen 7 til 17 år. I Børn og skriveglæde præsenterer hun øvelser og skriveforløb, så lærere og lærerstuderende kan anvende dem direkte i undervisningen i fiktionsskrivning – også med elever, der er mindre skriftstærke. Øvelserne handler frem for alt om at finde ind til den grundlæggende begejstring for at finde på og udtrykke sig gennem ord. Øvelser og overvejelser er primært tilpasset børn mellem 10 og 13 år, men bogen rummer også konkrete forløb for de 7 til 10-årige og de 13- til 17-årige. Alle øvelser kan trækkes ud og tilpasses tid, sted og aldersgruppe efter behov. 136 sider · ISBN 978-87-500-5205-0


L Æ RIN G

Udkommer 14. januar

Læseguiden En guide til den særligt tilrettelagte undervisning Lis Pøhler Når man som dansklærer skal understøtte og løfte elevens læse- og skrivefærdigheder, kræver det viden om undervisning i læsning og skrivning, men også en viden om elevens kognitive forudsætninger, almenviden, personlige forudsætninger og sprogforståelse. Læseguiden giver læreren ideer og metoder til at medtænke disse elevkompetencer i sin tilrettelæggelse af læse- og skriveundervisningen. Efter en indledende teoretisk del ser bogen nærmere på en 2., 4., 6. og 8. klasse med afsæt i deres resultater fra de nationale tests. Ideer og metoder beskrives ud fra ti udvalgte elevers testresultater, der sammenholdt med iagttagelser fra den daglige undervisning på forskellig vis undrede eller bekymrede dansklærerne. Et centralt element i bogen er en værktøjskasse med redskaber til iagttagelse af eleven og til gennemførelse af nogle af bogens mange ideer til undervisning. 136 sider · ISBN 978-87-500-5203-6


L Æ RIN G

200 sider · ISBN 978-87-500-5073-5

200 sider · ISBN 978-87-500-5098-8

Mundtlighed og fagdidaktik

Lærerens scenariekompetence

Tina Høegh

Didaktik 3.0: Faglighed, undervisning og it i det 21. århundrede Simon Skov Fougt

»Det er en både lærerig og interessant udgivelse. Det er en oplagt grundbog til brug på læreruddannelsen, som giver den faglige ballast til at kunne agere professionelt i sit kommende virke.« Lektørudtalelse

En stor del af al undervisning foregår mundtligt. Denne bog præsenterer som den første mundtlighed som et specifikt fagligt område og som fagdidaktisk felt. Bogens tre dele: I. II. III.

Tegner feltet op for tale og mundtlighed i undervisningsperspektiv. Giver formål for og forslag til mundtlighedsdidaktikken i dansk-, litteratur-, medie- og sprogfag . Giver forslag til praktisk pædagogisk arbejde med faglig mundtlighed og specifikt faglig mundtlighedsdidaktik i tre typiske mundtlige genrer: litteraturlæsning og improvisation, mundtlige fortællinger og narrativitet samt retorik og faglig formidling.

»Som lærer er det godt at blive mindet om, hvilke didaktiske muligheder der kan understøtte en mere virkelighedsnær undervisning: Det kan jeg personligt bruge bogen til. Og hvem vil ikke gerne have scenariekompetence?« Folkeskolen

Denne bog præsenterer en ny didaktisk model, der ikke blot konstaterer, at undervisning er kompleks, men også indfanger, hvordan den er det. Den scenariedidaktiske relationsmodel udpeger en række forhold og relationer, som læreren må forholde sig til, når hun skal planlægge, gennemføre og evaluere undervisning. På den måde peger bogen direkte ind i lærerens grundfaglighed. Bogen viser desuden nødvendigheden af scenariebaseret undervisning i fremtidens skole.


L Æ RIN G

208 sider · ISBN 978-87-500-4927-2

160 sider · ISBN978-87-500-5140-4

Gensidighedens pædagogik

Digital skrivedidaktik

Byggesten til en dialogisk tænkning og praksis Ole Løw

Jens Jørgen Hansen (red.)

Gensidighedens pædagogik er en invitation til, at du som lærer og skolepædagog gennem dialog forsøger at forstå elevens perspektiv og støtter eleven til at forstå bedre, tydeligere og mere alsidigt. Med afsæt i Bruners forståelse af sociale relationer kommer bogen rundt om fire vigtige perspektiver: • Lærer-elev-relationen – interaktion, positionering, deltagelsesmåder, kommunikation og forskellige undervisnings- og læringssituationer • Skoleklassens rum – gensidig afhængighed og forbundethed • Narrativer og meningsskabelse – narrative grundbegreber, skolelivets narrativer, mål og mening • Dialog og deltagende interaktion – dialogiske klasserum, spørgsmål og metakognition »Let skrevet, men alligevel grundig. God formidling af svære tanker. Et sæt af nøglebegreber, enhver underviser kan bruge til at tænke videre i selv og sammen med kolleger.« Folkeskolen.dk

»En interessant bog, der sætter fokus på den virkelighed og de kompetencer, elever skal forholde sig til, når de formulerer sig i multimodale tekster især på nettet. Her kan man hente megen viden og finde god inspiration.« Lektørudtalelse

Digital skrivedidaktik præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning. Derudover introducerer bogen fem didaktiske greb, som kan benyttes i undervisningen i alle fag: • ASK – hvor en planlægningsguide understøtter elevernes tilrettelæggelse af digitale tekster • SATsER – hvor et refleksionsværktøj hjælper eleverne til at evaluere deres egne digitale tekster og give peer-feedback • Videoskrivning – hvor elever optager videoer, der bliver brugt til dialog og feedback • Digitale skrivekonferencer – hvor elever og lærere løbende er i dialog om tekster, mens eleverne skriver dem • Blogskrivning – hvor elevernes arbejde med at skrive blogindlæg styrker deres retoriske kompetencer i en digital verden.


L Æ RIN G

328 sider · ISBN 978-87-500-4416-1

280 sider · ISBN 978-87-500-4941-8

280 sider · ISBN 978-87-500-4405-5

Elevers læring og udvikling

Kom ind i sproget

Lad sproget bære

Også i komplicerede læringssituationer Ole Løw og Else Skibsted (red.)

Flersprogede elever i fagundervisningen Stine Kragholm Knudsen og Lone Wulff (red.)

Genrepædagogik i praksis Britt Johansson og Anniqa Sandell Ring

En klassiker på læreruddannelsen!

Kom ind i sproget kvalificerer folkeskolens faglærere til at møde flersprogede elever med den særlige faglighed, der knytter sig til dansk som andetsprog. Gennem faglige forløb og andre praksiseksempler viser forfatterne, hvordan lærere kan tilrettelægge stilladserende og sprogudviklende undervisning i og på tværs af klassetrin i skolens fag.

»Opslagsbog, grundbog og andetsprogsdidaktik i ét. Sjældent ses en pædagogisk metodebog hængt så fint op på praksisbeskrivelser som denne indføring i genrepædagogik i teori og praksis.« Folkeskolen

En af de mest markante udfordringer, lærere møder i deres arbejde, er den store variation i elevernes måder at lære på. Bogen giver psykologisk indsigt i læreruddannelsens kompetenceområder Elevens læring og udvikling og Specialpædagogik. Forfatterne bidrager med grundlæggende viden og nye vinkler på bogens fire hovedtemaer: • Udvikling og udviklingsstøttende relationer – herunder motivation og køn • Læring, kommunikation og klasseledelse • Social forståelse og intervention • Samarbejde, vejledning og inklusion.

»… bogen fremstår som en grundig og lødig lærebog, som må være guf i læreruddannelsesregi, men som forhåbentlig også vil blive opdaget i lærerkredse.« Folkeskolen

Lad sproget bære giver konkrete eksempler på, hvordan et sprogarbejde i undervisningen kan gribes an helt ned i det for genren relevante sprog. Forskellige genrer beskrives og inddeles i genrefamilier, genrernes strukturer og sproglige træk kortlægges, og de forskellige faser i den genrepædagogiske model illustreres med konkrete eksempler fra undervisningen. Med denne 2. udgave følger over 200 siders konkret arbejdsmateriale, der relateres til Forenklede Fælles Mål – lige til at printe og arbejde med i klassen.


L Æ RIN G

268 sider · ISBN 978-87-500-5129-9

250 sider · ISBN 978-87-500-5231-9

Den motiverende samtale i skolen

Den gode elevsamtale

Samtaler, der forbedrer adfærd og læring Stephen Rollnick, Sebastian G. Kaplan og Richard Rutschman

En coachende tilgang til mødet med unge Lotte Juul Lauesen

»Inspirerende bog. Her er vigtige metoder at trække på, når man som professionel i skolen har samtaler med børn og unge.« Lektørudtalelse

★★★★★

Den motiverende samtale i skolen er en praktisk håndbog, der giver lærere, AKT-vejledere og PPR-konsulenter effektive strategier og konkrete værktøjer til sammen med eleverne at finde løsninger på hverdagens udfordringer og konflikter. Den motiverende samtale er en veldokumenteret metode, der styrker elevers motivation og evne til at indgå i positive samspil med andre. Metoden er oplagt til blandt andet: • • • • • •

Samtaler om motivation Udviklingssamtaler Konfliktløsning Forældresamtaler Vejledning Uddannelsesvejledning

»Lotte Juul Lauesens bog fremstår som et ambitiøst terningekast. Den er særdeles relevant, inspirerende og brugbar for alle, der arbejder professionelt med vejledning – både i uddannelse og på arbejdsmarkedet.« Uddannelsesbladet

Den gode elevsamtale, viser, hvordan man kan bruge en coachende tilgang i samtaler med unge. Denne 2. udgave er opdateret i forhold til den nyeste lovgivning og er udvidet med kapitler om evalueringssamtalen, formativ feedback, klassesamtaler og klassekonflikter. Bogen er fyldt med levende eksempler på situationer, der vil være genkendelige for de fleste, der har med unge mennesker at gøre, og giver konkrete værktøjer til, hvordan man kan gennemføre – også de svære – samtaler på en konstruktiv måde.


L Æ RIN G

128 sider · ISBN 978-87-500-4585-4

160 sider · ISBN 978-87-500-5115-2

Læseforståelsens fantastiske fire

Fra kaos til kontrol

Merete Brudholm og Pernille Sørensen

Gry Bastiansen

»Læseforståelsens fantastiske fire er en praksisrettet bog, som er solidt funderet i teorien. Bogen er overskuelig og præcis i sit budskab. Og læsevenlig.« Folkeskolen

»Denne bog bør være ’must read’ for alle skoleledere og ikke mindst indgå i seminariernes undervisning.« Folkeskolen

Bogen viser, hvordan læseforståelsen kan udvikles gennem målrettet undervisning før, under og efter læsning af en tekst. Det kan gøres med afsæt i det undervisningsmateriale, der allerede er valgt til årsplanen for de enkelte fag, og i fire ’fantastiske’ læsestrategier: forudsig, spørg, opklar, opsummer.

Denne bog giver lærere og pædagoger konkrete redskaber til at skabe positive relationer med børn og unge: teamøvelser, afdækning af egne samt børns og unges styrker samt relationsarbejde med grupper, individuelle børn og forældre. Bogen har fem kapitler, der hver for sig bygger op og forklarer, hvad det er, der gør, at ting lykkes, og hvad der sker, når ting mislykkes. Øvelser og tilhørende arbejdsark giver fagligt og mentalt overskud hos de voksne. De kommer fra kaos til kontrol med plads til udviklingsstøttende kommunikation med børnene.


L Æ RIN G

200 sider · ISBN 978-87-500-4593-9

192 sider · ISBN 978-87-500-4357-7

Innovative studerende

Innovative elever

Arbejdsbog til professionsuddannelserne Jens Boelsmand og Lilian Rohde

Undervisning i FIRE faser Lilian Rohde og Anja Lea Olsen

Innovative studerende præsenterer en metode til at designe projekter, som gør en forskel i virkelighedens verden. Undervejs trænes de studerendes innovative kompetencer til at nytænke ydelser, produkter og processer, som skaber værdi for borgerne i samfundet.

»Bogen er meget appetitlig og lækker i sit layout. At gå i gang med et større innovationsprojekt i en klasse kan være en uoverskuelig mundfuld, men i denne bog er der rigtig meget hjælp at hente.« Læsepædagogen

Metoden er bygget op om modellen FIRE-Designs faser:

Bogen giver lærere en didaktisk metode og masser af ideer til, hvordan innovativ kompetence og entreprenørskab udvikles hos eleverne i alle fag.

Forstå – Idéudvikle – Realisere – Evaluere

Metoden er bygget op om et undervisningsdesign i fire faser:

Første del af bogen beskriver modellens faser og forklarer begreber som kreativitet, innovation, entreprenørskab, intraprenørskab og iværksætteri. Anden del giver undervisere og studerende 77 konkrete metoder og redskaber, der er lige til at bruge i de fire faser.

Forstå, ideudvikle, realisere og evaluere. Første del af bogen beskriver grundlaget for den didaktiske models fire faser. Anden del giver konkrete forslag til øvelser, der fremmer entreprenørskab og innovative kompetencer hos eleverne.


L Æ RIN G

96 sider · ISBN 978-87-500-4361-4

200 sider · ISBN 978-87-113-7219-7

240 sider · ISBN 978-87-500-4470-3

Børn med eksplosiv adfærd

Klar til at knække læsekoden

Hjernen og læring

Et kursus i positiv udvikling Gry Bastiansen

10 faglige forløb der får alle med Jens Molzen

Ole Lauridsen

Bogen giver indsigt i og konkrete forslag til, hvordan lærere, pædagoger og forældre kan arbejde med børn og unge med et voldsomt temperament.

»Dejlig inspirerende bog, som giver bud på, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet i børnehaveklassen med henblik på at give alle børn de rette forudsætninger for at lære at læse. Layoutet er appetitligt, og det er bestemt en bog, der fortjener at blive læst – også af erfarne børnehaveklasseledere.« Børnehaveklasseforeningen

Med denne bogs metode kan en negativ spiral vendes til en positiv udvikling, hvor barnet forstår og tager ansvar for sit eget eksplosive temperament. Barnet bliver i løbet af et ‘bombekursus’ ekspert i sit eget temperament, og de professionelle omkring barnet, klassekammeraterne og forældrene involveres, så de forstår at støtte barnet i forløbet. »Man mærker med det samme at denne forfatter er praktiker, kender problematikkerne og er løsningsorienteret. Dejligt! Jeg kommer til at elske ordet „bombekursus“! Er du AKT-lærer er dette en 'must' bog.« AKTbladet

Metodebog, der konkret fortæller, hvordan man på en logisk og overskuelig måde tilrettelægger arbejdet med sproglig opmærksomhed i børnehaveklassen. Arbejdsmåden består af ti tilrettelagte og gennemprøvede forløb, som bl.a. indeholder strukturer fra Cooperative Learning. Forløbene bygger bl.a. på Jørgen Frosts og Carsten Elbros forskning og er afprøvet i praksis gennem de seneste 5 år.

»Denne bog er spændende og relevant, hvis man som leder er nær på pædagogik og didaktik[...]« Plenum

Hjernen og læring bygger på de seneste 1520 års forskningsresultater i spændingsfeltet mellem neurovidenskab, psykologi og pædagogik. På baggrund af denne viden om, hvordan hjernen arbejder, får læseren praktiske redskaber til at planlægge undervisning og egen læring så effektivt som muligt.


S O CIA L E FAG

Æresrelateret social kontrol Teori og praksis i socialt arbejde Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen Æresrelateret social kontrol udfordrer fagfolk, som møder borgere, der er underlagt en æreskultur. For æreskultur bryder med individuelle rettigheder, altså retten til at bestemme over egen krop, følelser, relationer og identitet. Denne bog giver fagfolk et solidt ståsted, når de møder udfordringer med denne form for social kontrol. Den henvender sig til fagpersoner og studerende inden for velfærdsprofessionerne alle andre, der ønsker at forstå, hvad der motiverer æresrelateret social kontrol. Æresrelateret social kontrol bygger på antropologisk og sociologisk teori om ære, skam og vold, samtidig med at den bidrager til en mere generel forståelse af kultur, patriarkalske familieformer og forandringer i personlige liv. Bogen igennem diskuteres desuden konkrete implikationer, handlemuligheder og dilemmaer, man som fagperson støder på, i mødet med borgere, der er underlagt æresrelateret social kontrol. »Bogen er storartet og vigtig; den samler en masse ting, som ellers sejler rundt hver for sig uden ankerplads eller rejsefæller. Og så er det så godt at se et selvbehersket begreb om kultur gøre nytte i forståelsen af noget, som rent faktisk finder sted i verden.« dr.phil. i antropologi Anne Knudsen 230 sider · ISBN 978-87-500-5348-4


S O CIA L E FAG

Dialog og samskabelse Birgitte Ravn Olesen, Louise Phillips og Tine Rosenthal Johansen (red.) ’Samskabelse’ og ’dialog’ er plusord, der signalerer, at alle kan bidrage og blive taget alvorligt, når der skal udvikles ny viden og skabes praksisforandringer i offentligt-private partnerskaber, i borger-og patientinddragende processer og på arbejdspladsen. Med afsæt i en dialogisk kommunikationsteoretisk tilgang viser Dialog og samskabelse, hvordan kontekst, magt, etik og relationer får betydning for den viden, der samskabes. De enkelte kapitler tager afsæt i konkrete projekter i blandt andet psykiatrien, sygehusvæsnet og på det socialpædagogiske område. Hvert kapitel introducerer en kritisk refleksiv metode, der kan bruges til at afdække spændingsfelter og bringe deltagernes viden og erfaringer i spil med det formål at kvalificere praksis. 232 sider · ISBN 978-87-500-5237-1


S O CIA L E FAG

248 sider · ISBN 978-87-500-5194-7

250 sider · ISBN 978-87-500-5182-4

Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

Menneskesyn i socialt arbejde

Anne Marie Villumsen

Om udviklingen af det produktive menneske Maria Appel Nissen, Mia Arp Fallov og Pia Ringø

I Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier kan du møde de familier, hvis liv er præget af mangelfuld skolegang, ingen eller ringe uddannelse, arbejdsløshed samt fysiske og psykiske problemer. Bogen stiller skarpt på, om helhedsorienteret socialt arbejde kan være vejen frem, når man vil øge deres evne til at handle i eget liv.

Denne bog handler om udviklingen i menneskesyn i socialt arbejde. Den viser, hvordan ideen om det produktive menneske, dvs. det arbejdsdygtige menneske, der bidrager til samfundets velstand, har været og er en dominerende og stærk drivkraft i den politiske udvikling af velfærd, og hvordan dette påvirker det sociale arbejdes praksis.

I bogen kan du læse om de udsatte familiers livsbetingelser, og du bliver introduceret til praksismodeller for en helhedsorienteret indsats, som er blevet udarbejdet af og afprøvet i tre kommuner. Bogen fortæller også om de organisatoriske udfordringer, der er med at tilrettelægge arbejdet, og om den viden, de tre kommuneforsøg har ført med sig.

I bogen bruger forfatterne bl.a. en række eksempler fra praksis inden for beskæftigelsesområdet, psykiatri- og handicapområdet, børne-, familie- og ungeområdet samt det boligsociale område til at undersøge begrebet menneskesyn.

Bogen er skrevet til studerende på socialrådgiveruddannelsen, til sagsbehandlere og ledere i kommuner og til studerende på efterog videreuddannelse inden for det sociale område og offentlig ledelse.

Bogen giver nye perspektiver på udviklingen af velfærd og socialt arbejde og bidrager på den måde til refleksion over og diskussion om, hvordan mennesker, der befinder sig i udsatte, sårbare eller vanskelige positioner, betragtes og behandles velfærdspolitisk og i socialt arbejde.


S O CIA L E FAG

256 sider · ISBN 978-87-500-5132-9

379 sider · ISBN 978-87-500-4335-5

Jura og socialt arbejde

Psykologi og socialt arbejde

Preben Rohde

Ida Skytte Jakobsen, Godette Walmod og Mona Kjær Ditlevsen (red.)

Jura og socialt arbejde giver et overblik over, hvad en sagsbehandler inden for det sociale og/eller beskæftigelsesmæssige område i en kommunal forvaltning skal vide, herunder om krav og forventninger til sagsbehandleren.

Psykologi og socialt arbejde præsenterer psykologiske teorier og perspektiver, som socialarbejdere kan benytte i hverdagen til at forstå, udvikle og handle i socialt arbejde.

I bogen bliver de centrale lovområder gennemgået med vægt på lovens formål, personkreds, tildelingskriterier, udmålingsregler og sagsbehandlingsregler. Områderne er: Aktivloven · Beskæftigelsesområdet · Lov om sygedagpenge · Revalideringshjælp, rehabiliteringsforløb, fleksjob, førtidspension og folkepension · Børn og unge · Børn og voksne med handicap Bogen redegør desuden for de forvaltningsretlige regler og regler vedrørende retssikkerhed.

Blandt emnerne er: tilknytning, motivation, læring, mentalisering, hjerneprocesser, sorg og krise, relationer, mennesker og organisationer, selvets udvikling, resiliens og kulturmøder.


S O CIA L E FAG

320 sider · ISBN 978-87-500-5122-0

100 sider · ISBN978-87-500-5204-3

240 sider · ISBN 978-87-500-4573-1

Medfølelsens pris

Udfordrende adfærd

Sorgterapi

Når professionelle hjælpere har brug for hjælp Per Isdal

Konflikthåndtering på botilbud for mennesker med kognitive problemer Kjeld Høgsbro

Evidens og metoder i praksis Mai-Britt Guldin

»[Bogen er velskrevet, sprogbrugen er ligetil, varm og saglig.] [...handlingsorienteret på et fagligt seriøst og velfunderet grundlag med bud på, hvad der skal til for at sikre godt psykisk arbejdsmiljø.]« P – psykologernes fagmagasin

Denne bog henvender sig til studerende på de socialpædagogiske og sundhedsfaglige grunduddannelser og nye medarbejdere på specialiserede sociale tilbud.

Medfølelsens pris er til alle, som har dedikeret deres arbejdsliv til at hjælpe mennesker i svære situationer. Det er et givende arbejde, men det er også slidsomt dagligt at møde smerte, angst og lidelse. Med udgangspunkt i sin egen historie som psykolog fortæller Per Isdal om, hvordan han selv blev forandret af det arbejde, han elsker. Han giver indblik i, hvad arbejdet gør ved den professionelle hjælper, og præsenterer konkrete strategier for, hvordan man forebygger og bearbejder de belastninger, det indebærer.

Bogen giver en indføring i de problemstillinger man som studerende og ny medarbejder vil blive konfronteret med i et professionelt arbejde med beboere på boenheder for borgere med en udfordrende adfærd. Det gælder især mennesker med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, demenslidelser, hjerneskader, psykoser og misbrug.

Sorgterapi sætter rammerne for en moderne sorgterapi. Bogen gennemgår, hvad sorg og sorgterapi er, samt giver konkrete evidensbaserede metoder til arbejdet med forskellige aspekter af sorgen: • Tabet og relationen til den mistede • Støtte fra andre • Genoplevelse, undgåelse, skyld og eksponering • Savn og længsel • At bære sorgens smerte • Minder og kærligt eftermæle • Mål for det nye liv • Sorg som læring Bogen tilbyder en overordnet struktur for terapeutiske forløb, men med mulighed for tilpasning og inspiration til terapeutens egne metoder og erfaringer.


S E LV U DV I K L I N G

140 sider · ISBN 978-87-500-5138-1

124 sider · ISBN 978-87-500-5217-3

200 sider · ISBN 978-87-500-5240-1

Niks til tics

Niks til tics

Vanebrud

Terapeutens manual Judith Becker Nissen i samarbejde med Martin Kærgaard og Lisbeth Laursen

Arbejdsbog Judith Becker Nissen i samarbejde med Martin Kærgaard og Lisbeth Laursen

Hvordan du veksler 7 gamle vaner til ny kreativitet Lene Tanggaard

Manualen tilbyder en konkret trin for tringuide til et terapiforløb for børn og unge fra 9-års-alderen.

Arbejdsbogen er til børn og unge, der vil lære at bestemme over deres tics.

Vanebrud er bogen til dig, der ønsker at få mere kreativitet ind i din hverdag. Den giver dig gode ideer og metoder til, hvordan du kan udfordre dine gamle vaner og veksle dem til kreativ tænkning – både personligt og i dit arbejdsliv.

Manualen er den første på dansk, der præsenterer de to tilgange Habit Reversal Training (HRT) og eksponering og responshindring (ERP), der har vist sig særdeles effektive til reduktion af tics og i forhold til børnenes generelle trivsel. En kombination af de to metoder giver børn og unge et bredere repertoire af redskaber. Én metode kan være hensigtsmæssig i situationer med mindre mulighed for koncentration, for eksempel i skolen, og en anden kan være det, når de er hjemme.

Mange børn og unge med tics prøver at skjule dem i skolen, og når de er sammen med deres venner. Men ofte gør det ticene endnu værre. Denne bog giver konkrete ideer og metoder til at vinde kampen over ticene. Med arbejdsark og skemaer kan barnet følge med i, hvordan ticene bliver færre og færre.

Lene Tanggaard er professor i psykologi og har i mange år forsket i kreativitet og kreative processer. I denne bog tager hun læseren ved hånden og peger med inspiration fra forskningen på syv vaner, vi alle kender til. Med udgangspunkt i dem, fortæller hun om de vanebrud, der har inspireret hende selv til kreativ tænkning. Vanebrud er en underholdende og lærerig hyldest til kreativiteten i os alle. Men bogen er en mindst lige så stor hyldest til de vaner og rutiner, der skaber fantastiske forudsætninger for, at kreativiteten i det hele taget kan opstå.


S E LV U DV I K L I N G

192 sider · ISBN 978-87-500-5220-3

190 sider · ISBN 978-87-500-4948-7

200 sider · ISBN 978-87-500-5170-1

Gæstfrihed

På sporet af din lykke

Selvomsorg

Det er i mødet med den anden, du møder dig selv Niels Nymann Eriksen

Guide til det gode liv Søren Harnow Klausen

Genvejen til det gode menneske Eve Bengta Lorenzen

HVAD ER LYKKE?

Bogen henvender sig til dig, der ønsker at blive bedre til at tage dig af dig selv.

★★★★★ »...en væsentlig bog, der virkelig åbner øjnene i den moderne læser for gæstfrihedens dynamik.« Kristeligt dagblad

Hvordan møder du et menneske, du ikke kender? Møder du den fremmede med forbehold, mistro eller frygt? Eller med nysgerrighed og interesse i tillid til, at der kommer noget godt ud af mødet? Med afsæt i sin dagligdag som sogne- og indvandrerpræst og sin egen, personlige historie giver Niels Nymann Eriksen et inspirerende indblik i, hvad mødet mellem mennesker kan indebære; og måske endda på en måde, der kan inspirere til mere uforbeholdne møder med den fremmede.

Gode oplevelser • at være sig selv • autenticitet • godt helbred • penge • status • tosomhed • forældreskab • skønne ting • sex • samvær • hygge • humor • leg • fritid • bordets glæder Vejen til lykke er hverken ligetil eller kort. Vi har hver vores opfattelse af hvad lykke er, og vi kan af og til fare vild i vores egne, andres og mediernes fremstillinger af den. På sporet af din lykke hjælper dig til at finde vejen til din lykke. Den guider dig gennem forskellige perspektiver på lykken – med eksempler fra filosofien, litteraturen, kunsten og musikken. Du bliver klogere på lykkens forskellige elementer og bliver bedre til at lægge en strategi for din søgen efter netop din lykke.

Omsorg er ikke et ukendt begreb, og du har sikkert været omsorgsfuld på forskellige måder. Men du har sikkert også mærket, at der mangler noget. Måske har der været en fornemmelse af ikke at være tro mod dig selv eller ikke at kunne mærke dig selv, eller vide hvem du egentlig er.


S E LV U DV I K L I N G

10 ting ledere kan lære af Kierkegaard Pia Søltoft Vi er alle sammen ledere i vores eget liv. Du skal ville ét og stræbe efter dit ideal gennem hele livet for at kunne være autentisk og omstillingsparat, ellers taber du dig selv. Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards tanker opfordrer bogens forfatter dig til at stille dig selv syv spørgsmål: • • • • • • •

Har jeg et ideal – vil jeg ét i sandhed? Sætter mit ideal retningen for mit liv og min ledelse? Lever jeg sådan, at jeg er mig mit ansvar bevidst? Taler jeg dagligt med min samvittighed? Er jeg et eksempel for andre? Hvorfor har jeg valgt den gerning i livet, jeg har? Er der noget jeg angrer – ville jeg vælge en anden vej i dag?

Bogen har karakter af et brev. Tag dig tid til at læse brevet som er henvendt til netop dig. Og tid til at svare på de spørgsmål, det rejser, for på den måde at forme dit eget personlige lederskab. 92 sider · ISBN ISBN 978-87-500-5171-8

Bestil bøgerne og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev på akademisk.dk

Følg os på facebook www.facebook.com/akademiskforlagegmont

DESIGN: IMPERIET.DK

Profile for Akademisk Forlag

Vitaminer - forår 2019  

Pædagogik - Læring - Sociale fag Nyheder og bagkatalog!

Vitaminer - forår 2019  

Pædagogik - Læring - Sociale fag Nyheder og bagkatalog!