Page 1

Michael KjĂŚr Ejstrup

O d tf

Ordet fanger Kunsten at overbevise og inspirere

Akademisk Forlag


Ordet fanger.indd 2

12/1/17 5:37 PM


Michael KjĂŚr Ejstrup

Ordet fanger Kunsten at overbevise og inspirere

AKADEMISK FORLAG

Ordet fanger.indd 3

12/1/17 5:37 PM


Ordet fanger. Kunsten at overbevise og inspirere Michael Kjær Ejstrup © 2018 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Signe Hastrup Omslag: Berger Joa Sats: Lumina Datamatics Bogen er sat med: Glober, Lava std Tryk: Livonia Print Hvor intet andet er angivet, tilhører rettigheder til illustrationerne bogens forfatter(e). 1. udgave, 1. oplag, 2018 ISBN: 978-87-500- 5093-3

www.akademisk.dk

Ordet fanger.indd 4

12/1/17 5:37 PM


Indhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Læsevejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

=†ŅĀŹÄđŶĸŶ§Ŷ(Į¸ŹŶĮéŶé†ĜĜÄđŹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Situationsfornemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Retorisk situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tvingende omstændighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Forhindringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Publikum og tilhørere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Overtalelse – persuasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

=†ŅĀŹÄđŶƆŶ§Ŷ=ĮĜĜƋġĀφŹĀĮġ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Talernes tre hovedgenrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Den epideiktiske tale – eller lejlighedstalen . . . . . . . . . . 42 Den forensiske tale – eller retstalen . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Den deliberative tale – eller den politiske tale . . . . . . . . 48 Appelformer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Logosappellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Etosappellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Patosappellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Sprogdyder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Aptum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Perspicuitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ornatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5

Ordet fanger.indd 5

12/1/17 5:37 PM


Puritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pentagrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

=†ŅĀŹÄđŶŽŶ§ŶFǭŹŶĮĜŶé†ĜĜÄđŹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Bryd reglerne, og pas på med det … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Satire – på dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Tie eller tale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Hvem snakker du med? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

=†ŅĀŹÄđŶäŶ§ŶEĮ¸ÄŝġÄŶŹ†đÄŝŶÓŶġĮéÄŹŶġǭŹŶ under solen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Svend Auken – stem på mig som formand . . . . . . . . . . . . . 113 Mogens Glistrup – stem nej til at fratage mig min immunitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Lene Espersen – jeg siger ikke undskyld – før om 60 dage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Claus Hjort Frederiksen – Lars Løkke Rasmussens pengeforbrug kan forklares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Dronning Margrethe – nytårstalen i 1984 . . . . . . . . . . . . . 129 Mette Frederiksen taler ved Anker Jørgensens begravelse 133 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

=†ŅĀŹÄđŶÝŶ§ŶŹŶéĮ¸ŹŶ†ŝéƋĜÄġŹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 De mange gode grunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Logik og retorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Toulmins grundmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Toulmins udvidede model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

6

Ordet fanger.indd 6

12/1/17 5:37 PM


=†ŅĀŹÄđŶűŶ§Ŷ^ŹǭŝŶŅ“ŶŤ†éÄŝġÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Inventio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Dispositio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Den tredje fortællemodel/bølgemodellen . . . . . . . . . . . 178 Wall Street-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Berettermodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Elokutio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Talemåder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Ordsprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Kiasme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Oxymoronet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Modstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Zeugma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Triade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Metonymi og metaforik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Gentagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Retoriske spørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Underdrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Ironi og sarkasme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Memoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Actio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

=†ŅĀŹÄđŶŬŶ§Ŷ?†¸ŶŤ“ŶŹ†đÄŤŅŝĮéÄŹŶۓŶĮŝ¸ÄŹ . . . . . . . . . 203 Ords betydning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Hjørnesten, cement og polyfilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Ord som perler på en snor – nu i skema … . . . . . . . . . . 217 Talesprogets indre logik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

7

Ordet fanger.indd 7

12/1/17 5:37 PM


=†ŅĀŹÄđŶÌŶ§Ŷd†đÄġŤŶÛǭŤĀŤĎÄŶÛĮŝĜ . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Taleorganerne og deres funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Styr stemmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Særligt om stemmelæberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Tunge, ganesejl og læber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Danskernes mange vokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Mere om tungens funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Træk vejret, og bevar roen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

=†ŅĀŹÄđŶĦŶ§ŶdĀġé³Ŷ¸ƋŶφġŶû†ǦÄŶĜĸŶŤĮĜŶûȌđŅŶ og støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Tyskerslide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Stalinslide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Corporate slide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Zenslide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Diasslide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Copy-paste-slide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Cue cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Lydklip og videoklip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Rekvisitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Personlig reklamesøjle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

=†ŅĀŹÄđŶĸǷŶ§Ŷ?ǭŹŶ†đ¸ŝĀéŶŹĀđŶ†ġ¸ŝÄŤŶéĮ¸ÄŶŝ“¸ŶÐŶ . . . . 299 To ting at tænke over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Læs mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Baggrundslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

8

Ordet fanger.indd 8

12/1/17 5:37 PM


Forord Sekunderne snegler sig af sted, lyset blænder, varmen er omklamrende i en grad, så det nærmest er kvælende, og øjne i voldsomme mængder er rettet mod … dig. Alle venter spændt på, at du tager ordet. Det er nu. Du er på. Ordet er dit. Huuh ha, det er skræmmende. Men så er det heller ikke værre. Det kan læres. Med denne bog får du et overblik over strategier, tanker og tricks, der kan gøre hele forskellen. Den taktfaste klapsalve er inden for rækkevidde. Sådan er den klassiske situation, hvor du skal på scenen og tale din sag, om det så er for at underholde, opklare en misforståelse eller sælge en idé. Men der er massevis af andre situationer i en almindelig hverdag, hvor ledere og medarbejdere med ansvar for delopgaver skal tage ordet, blive hørt og få opbakning til deres måde at se tingene på. Her er det ikke sikkert, at en formel scene står klar, eller at du får tid til at forberede dig grundigt. Her er det vigtig at have paratviden, som lynhurtigt kommer i spil, så du analyserer situationen og får valgt de rette ord til at sikre dig fortsat opbakning. Det er altså heller ikke sikkert, at publikum klapper håndgribeligt i dagligdagens mange små retoriske situationer, men det er afgørende for dig, at publikum alligevel klapper uhørligt og fortsat giver dig tillid. Ordet fanger henvender sig specielt til dem på en arbejdsplads, som har brug for at kunne tage ordet og få de

9

Ordet fanger.indd 9

12/1/17 5:37 PM


andre i gruppen, som kan være blot en enkelt, en projektgruppe eller måske hele ledelsen til at lytte og se sagen fra talerens synspunkt. Måske en fejl, der er sket, og som skal rettes, en god idé, som kan skaffe grønne tal på bundlinjen, bare en kompliment for godt udført arbejde eller en påtale af det modsatte. Alt sammen, så publikum føler sig godt behandlet og får lyst til fortsat at være positivt stemt over for taleren. Når du har læst bogen og får blikket for de retoriske situationer, vil du opleve, at de opstår hele tiden – som uformelle daglige situationer, møder, konferencer, kundebesøg, eksamener, højtidelige sammenhænge og mange, mange flere. Bogen tager afsæt i den sociale overenskomst, vi har mellem os som mennesker. Hvad skal der til, for at man som taler ”overtaler” andre til at acceptere specifikke idéer, tanker og forslag? Det handler først og fremmest om at forstå den retoriske kontekst og agere velovervejet, hensigtsmæssigt og ikke mindst hurtigt som en del af en opøvet rutine. Fokus retter sig altid mod talerens publikum. Hvad er deres behov og forudsætninger, og hvilke forbehold kan de tænkes at have? Det skal taleren være bevidst om og håndtere elegant for at trænge effektivt igennem med sit budskab. Bogen tager udgangspunkt i klassiske retoriske begreber som logos-, etos- og patosappeller. Den dykker ned i talegenrer som den politiske tale, retstalen og lejlighedstalen og trækker dem ind i nutiden med eksempler fra politikeres (lederes) travle job med konstant at overbevise os om, at vi skal støtte lige bestemt deres idéer, ikoniske personers farefulde færd i debatjunglen, vores alle sammens trang til at promovere os selv her og der og allevegne, tænkeres ord om, hvad

10

Ordet fanger.indd 10

12/1/17 5:37 PM


mennesker dog gør, og vores vanskelige situation, når vi forventes at sige noget passende ved en vens eller kollegas kiste. Bogen fokuserer på sproget som en betydningsfuld del af enhver tale og kommer med råd og vejledning om, hvordan sproget kan sættes sammen og udnyttes, så talen overbeviser sit publikum. Bogen kommer rundt om alle de faser, valg og arbejdsprocesser, en god tale skal igennem for netop at blive en god tale. Det ser legende let ud, når det lykkes. Men gode taler, som bevæger og flytter os, kræver stort forarbejde. Der skal lyde en stor tak til Dansk Told- og Skatteforbund for beredvilligt at have ladet skriveprocessen foregå i skønne omgivelser på Fanø. Også tak til min redaktør Signe Hastrup for inspirerende og motiverende samarbejde. Ligeledes tak til min altid beredvillige kollega og gode samarbejdspartner Dorte Schiøler, uden hvis hjælp bogen aldrig var blevet til. Og en stor buket venlige tanker til min søster Kirsten Juhl for altid at stille op og hjælpe med at sikre, at sproget er korrekt og præcist. København, januar 2018 Michael Kjær Ejstrup

11

Ordet fanger.indd 11

12/1/17 5:37 PM


Ordet fanger.indd 12

12/1/17 5:37 PM


Indledning Bogen er skrevet for at hjælpe med at reflektere over, hvordan man formulerer sig hensigtsmæssigt, når tiden er inde til, at man må på banen for at få det bedst mulige ud af situationen. Det skal oftest ske med lynets hast, så derfor er det vigtigt at have nøglebegreber og analyseværktøjerne parat. Der gives nogle gange god forberedelsestid, inden man skal på og sige de velvalgte ord, men i dag foregår mangt og meget lynhurtigt, og så er det en stor hjælp at være klædt på til at kunne analysere en situation lige så lynhurtigt. Bogens formål er især at hjælpe lederen, projektlederen og medarbejderen med ansvar for særlige opgaver og selvfølgelig også de studerende, som skal lære at håndtere retoriske situationer hensigtsmæssigt. Alle skal de kunne handle fornuftigt, når de skal præsentere løsningsforslag, idéer til nye og bedre forretningsmodeller eller bare skal skabe en god stemning. En stemning og en håndtering af stemningen, når det vanskelige trænger sig på, som for eksempel mundtlig eksamen, førstedagen i en praktik eller ved indgangen til et ønskejob. Bogen skal med andre ord hjælpe dig med at tænke og træffe beslutninger, både inden og mens du tager ordet. Bogens formål er altså at hjælpe lederen, projektlederen og alle andre medarbejdere med at få styr på de tanker, argumenter, formuleringer og forberedelser, der skal til for at få mest mulig succes med at præsentere sig selv, idéer og opfordringer til handlinger.

13

Ordet fanger.indd 13

12/1/17 5:37 PM


Er en eksamen en situation med salg af idéer, tanker og forslag til handlinger, eller er der snarere brug for en lejlighedstale, hvor den enkeltes image og omdømme skal hæves fra start til slut? Jeg mener, det sidste er tilfældet, og det får afgørende betydning for indretning af præsentationen, som skal favne præstationen. Næsten hver dag skal man sige goddag, farvel, tillykke eller sikke-nu-noget-skrammel både hjemme og på arbejdet. Situationerne er helt forskellige, men den måde, man siger det på, og de elementer, der skal indgå eller holdes på afstand, de er i princippet de samme. Helt overordnet er der tanker og metoder, som kan bruges eller netop nok ikke bruges i situationer, der ligner hinanden. Ude som hjemme. Grunden til, at bogen er sat i verden, er altså, at alle har brug for at forberede sig, inden man skal på og sige noget som helst. Med tiden bliver man dreven og kan klare flere og flere situationer fra bladet, men sådan er det ikke til at starte med. Slet ikke. Bogen er tænkt som en god begyndelse med eksempler på succeser og de knap så gode forsøg, og den giver forslag til processer, øvelser og sprogvalg, man kan blive bevidst om, så man kan træne og få den øvelse, der gør mester.

?ŒŤÄǦÄČđĸġĀġé Bogen er skrevet, så læseren kan læse de enkelte kapitler uafhængigt af hinanden. Det anbefales dog alligevel at læse de tre første kapitler først og i rækkefølge, hvis man ikke i forvejen er fortrolig med retorikkens terminologi. I de første kapitler sættes der ord og eksempler på de grundelementer,

14

Ordet fanger.indd 14

12/1/17 5:37 PM


taleren har brug for at fokusere på, når ordene og rækkefølgerne skal vælges. Også kapitel 5 om opbygning af argumenter er godt at have in mente, inden man for alvor går i gang med at bygge sit indspark i situationen op. Kapitlerne har forskellige opbygninger alt efter emnet, som kræver mere eller mindre introduktion for at give mening. Deres rækkefølge er valgt således, at der hele tiden gås mere og mere i detaljer med elementer, som det er godt at have styr på og mestre, inden man tager til orde. Derfor kan det for den helt nye og utrænede læser anbefales at læse bogen i den rækkefølge, kapitlerne er skrevet. Men det er som sagt også muligt at hoppe rundt i bogen og nøjes med at læse enkelte kapitler, der fokuserer på lige netop den del af talen, man står og har brug for at blive klogere på.

15

Ordet fanger.indd 15

12/1/17 5:37 PM


g www.akademisk.dk

Profile for Akademisk Forlag

Ordet fanger  

Kunsten at overbevise og improvisere

Ordet fanger  

Kunsten at overbevise og improvisere