Page 1

Se også disse bøger:

CBT MED BØRN

Her får nye og erfarne terapeuter en grundig indføring i, hvordan kognitiv adfærdsterapi med børn gennemføres. Med solid erfaring med behandling af børn i alderen 5-14 år beskriver forfatterne konkret og praksisnært, hvordan du opbygger et forløb, hvem du inddrager, og hvordan du udfører de klassiske kognitive adfærdsterapeutiske teknikker. Du får eksempler på dialoger mellem terapeuter og børn, arbejdsark samt ideer til, hvordan du kan tilpasse teknikker til det enkelte barn.

Sonja Breinholst er ph.d., aut. psykolog med en toårig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Hun har arbejdet i Center for Angst med behandling og forskning i angst hos børn siden 2011 og underviser i kognitiv adfærdsterapi til børn. Hun er medudvikler af forebyggelsesprogrammet FÅ STYR PÅ angsten og medforfatter på bl.a. Angst hos børn (2012) og Fri af angst. En forældrehåndbog (2017).

Bogen består af tre dele: I. Elementer og teknikker i kognitiv adfærdsterapi II. Principper for kognitiv adfærdsterapi III. Vilkår for den kognitive børneterapeut

ISBN: 978 - 87- 500 - 5297- 5

9

Isbn_978-87-500-5297-5_MinFoersteBogOmCBT.indd All Pages

788750

052975

W W W. A K A D EM ISK.D K

MIN FØRSTE BOG OM CBT MED BØRN

er ph.d., professor mso i klinisk børnepsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi og leder af Center for Angst ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Hun har arbejdet med behandling og forskning i angst hos børn siden 2007 og underviser i kliniske børnepsykologiske problemstillinger. Hun er redaktør og medforfatter på flere bøger, herunder Angst hos børn – kognitiv terapi i teori og praksis (2012), Metakognitiv terapi til børn med angst (2016), Særligt sensitiv eller særligt udfordret (2016) og Fri af angst. En forældrehåndbog (2017).

Min første bog om

Barbara Hoff Esbjørn | Sonja Breinholst

Barbara Hoff Esbjørn

Min første bog om

CBT MED BØRN Kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde

BARBARA HOFF ESBJØRN · BIANCA MUNKEBO CHRISTIANSEN SONJA BREINHOLST

FRI AF

ANGST En forældrehåndbog AKADEMISK FORLAG Untitled-1 1

04/09/17 15:57

Metakognitiv terapi til børn med angst Barbara Hoff Esbjørn, Nicoline Normann & Marie Louise Reinholdt-Dunne “Indtil videre har der kun været udviklet metakognitive behandlingsmanualer til voksne. Derfor er det fantastisk, at børn nu også kan opleve glæden ved effektivt at få bragt deres bekymringer under kontrol. Børnene lærer, at bekymringer ikke er noget, der sker, men noget, de gør. Og alt det, man gør, kan man også vælge at lade være med at gøre. Metakognitiv terapi handler om hvordan.” Fra bogens forord af Kristian Eli Andersen, fhv. formand for MCT-Institute Danish Branch

Fri af angst Barbara Hoff Esbjørn, Bianca Munkebo Christiansen & Sonja Breinholst

Barbara Hoff Esbjørn Sonja Breinholst

En håndsrækning til forældre og andre voksne omkring det ængstelige barn. Forfatterne beskriver de grundlæggende principper for kognitiv adfærdsterapi trin for trin, så forældre, der har et barn i behandling, forstår, hvad barnet skal lære, og kan støtte det i de øvelser, det får med hjem mellem terapisessionerne.

AKADEMISK FORLAG

03/04/2019 12.55


Min første CBT.indd 18

4/2/19 9:22 AM


Min første bog om CBT med børn

Min første CBT.indd 1

4/2/19 9:22 AM


Min første CBT.indd 2

4/2/19 9:22 AM


Barbara Hoff Esbjørn og Sonja Breinholst

Min første bog om CBT med børn Kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde

Akademisk Forlag

Min første CBT.indd 3

4/2/19 9:22 AM


Min første bog om CBT med børn. Kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde Barbara Hoff Esbjørn og Sonja Breinholst © 2019 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Lene Kamuk Sats: Lumina Datamatics Bogen er sat med: Lyon Omslag og illustrationer: Lisbeth Damgaard Tryk: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag, 2019 ISBN: 978-87-500-5297-5 www.akademisk.dk

Min første CBT.indd 4

4/2/19 9:22 AM


Indhold Introduktion 9 DEL I  Elementer og teknikker i kognitiv adfærdsterapi  13 1. Psykoedukation og socialisering  15 2. Caseformulering  19 Den kognitive diamant eller trekant  20 Simpel caseformulering  22 Kompleks vedligeholdelsescaseformulering  24 Simpel forældre-barn-caseformulering  27 Kompleks familiesystem-caseformulering   29

3. Opstilling af mål for behandling  33 SMART-mål 34

4. Arbejde med følelser  37 Psykoedukation om følelser  38 Regulering af følelser  45 Afledning og vejrtrækning  48

5. Arbejde med tanker  51 Psykoedukation om tanker  52 Identifikation af tanker  53 Omstrukturering af tanker  57 Sådan udføres kognitiv omstrukturering  60 Kognitiv omstrukturering i en light-udgave  70

Min første CBT.indd 5

4/2/19 9:22 AM


6.  Arbejde med adfærd  73 Psykoedukation om adfærd  74 Eksperimenter   76 Eksponering   85 Eksponering med responshindring  105 Aktivering 110 Positiv dagbog  120 Problemløsning 122 Social færdighedstræning  125

7.  Procesniveauet i kognitiv adfærdsterapi  133 Kompensatoriske strategier  134 Leveregler og kerneantagelser  139

8.  Hjemmearbejde  145 Mulige elementer i hjemmearbejdet  146

9.  Vedligeholdelsesplaner  149 Teknikker der virker for dig  149 Formuler en klar aftale  150

DEL II  Principper for kognitiv adfærdsterapi  151 10.  Fokus på nutiden og ændring i hverdagen  153 Fortiden løser ingen problemer  154 Tag afsæt i nuet  155

11.  Den gode arbejdsalliance  159 Arbejdsalliancens byggesten  159 Alliancen gælder både forældre og barn  160 Veje til den gode relation  162

12.  Kollaborativ empirisme  167 Åbent samarbejde med barnet  168 Afprøvning af hypoteser  169 Timing og tempo  170

Min første CBT.indd 6

4/2/19 9:22 AM


13.  Sokratisk dialog og guided discovery  173 Sokratisk dialog  173 Guided discovery  177 Minimumsprincippet 185

14.  Strukturering af behandling  189 Struktur i sessionen  189 Struktur i forløbet  192

DEL III  Vilkår for den kognitive børneterapeut  201 15.  Forældre og andre omkring barnet  203 Inddragelse af forældre i behandlingen   204 Forældresamtaler 209 Familiesamtaler 223 Inddragelse af øvrige personer  225 At kende lovgivning på børneområdet  226

16.  At tage ansvar som ekspert og voksen  229 At kende børns normaludvikling  229 Rollen som ekspert  230 Rollen som voksen  234

17.  Motivationsarbejde i børnehøjde  235 Match og hæv stemningen  237 Belønning 239 Skab lyst og mening gennem leg  244 Specifikke teknikker til at skabe lyst til forandring  249

Afslutning 255 Arbejdsark 257 Litteratur 265

Min første CBT.indd 7

4/2/19 9:22 AM


Min første CBT.indd 8

4/2/19 9:22 AM


Introduktion

Du skal i gang med dit første kognitive adfærdsterapeutiske forløb med et barn. Du har aldrig prøvet at udføre kognitiv adfærdsterapi før, eller du har kun prøvet det med unge eller voksne. Du er i tvivl om hvad du skal gøre, og hvornår og hvordan. Du ville ønske at nogen kunne fortælle dig helt lavpraktisk hvordan du skal gribe det an. Kan du genkende ovenstående? Så er bogen her til dig. Vi har gennem mange år trænet nye terapeuter i at arbejde med børn, og vi ved at der er behov for helt lavpraktiske råd de første gange man skal udføre kognitiv adfærdsterapi med børn og deres familier. Terapeuterne efterlyser også ofte viden om hvordan de skal tilpasse sprogbrug, materialer og øvelser til børn. Bogen har derfor fokus på arbejdet med børn fra 5 til cirka 14 år da man ofte herefter kan anvende voksenmaterialer og voksen sprogbrug. Vores udgangspunkt er børn, som vi har arbejdet med i størsteparten af vores arbejdsliv, og bogen vil derfor lære dig at tænke og tale ’børnsk’. Formålet med bogen er at give dig et opslagsværk du kan vende tilbage til når du bliver usikker på hvad du skal gøre når du udfører kognitiv adfærdsterapi med børn. Du kan se bogen som en ekstra supervisor der kan rådgive dig når du er i tvivl. Gennem bogen vil du blive indført i hvordan du opbygger et forløb, hvem du inddrager, og hvordan du udfører de mest almindelige kognitive adfærdsterapeutiske teknikker. Du vil kunne læse dialoger mellem terapeuter og børn som du kan øve dig på i rollespil inden du selv Introduktion | 9

Min første CBT.indd 9

4/2/19 9:22 AM


står med et barn i terapilokalet. Du vil også kunne læse om hvordan du kan være kreativ og lege med teknikkerne så de tilpasses barnets udviklingsniveau. Du vil desuden få ideer til hvordan du laver arbejdsark tilpasset det enkelte barn. Du vil også kunne læse om hvordan og hvornår forældre og andre inddrages i behandlingen. Bogen tager udgangspunkt i at du har udført en visitationsproces med barnet og/eller forældrene så du kender barnets problem og er klar til at gå i gang med at udføre terapien. Du vil ikke få en introduktion til patologiforståelsen for forskellige lidelser i bogen. Her må du læse andre bøger på området. Bogen giver mange eksempler hvor vi tager udgangspunkt i almindeligt forekommende problemer hos børn, men har fokus på udførelsen af teknikkerne. Ordet ’problem’ vil blive brugt som en generel betegnelse for de vanskeligheder barnet måtte have, og som behandlingen har fokus på at afhjælpe. Når du taler med barnet, skal du derfor erstatte ordet ’problem’ med den relevante lidelse og/eller målsætning, for eksempel ’tristheden’ eller ’at kunne sove alene i egen seng’. Bogen er inddelt i tre dele. Del I har fokus på teknikker og består derfor af en indføring i de mest almindelige kognitive adfærdsterapeutiske teknikker. Her kan du læse hvordan du laver en caseformulering til forståelse af problemet, opstiller mål, arbejder med følelser, tanker og adfærd, samt hvordan du udfordrer vedligeholdende processer. I denne del beskrives de elementer som de fleste forbinder med kognitiv adfærdsterapi. Når du begynder dit arbejde med børn, vil du opleve at det er denne del af bogen du oftest vil vende tilbage til for at se hvordan du udfører den specifikke teknik. Del II handler om grundlaget for at udføre kognitiv adfærdsterapi. Denne del overses af mange, men er helt central. Det er derfor vigtigt at du læser del to af bogen før du går i gang med at udføre kognitiv adfærdsterapi. I denne del af bogen vil du blive indført i de helt fundamentale principper for kognitiv adfærdsterapi som skal adresseres før terapiforløbet kan siges at være kognitivt 10 | Min første bog om CBT med børn

Min første CBT.indd 10

4/2/19 9:22 AM


adfærdsterapeutisk. Nogle af disse er strukturering af session og forløb, kollaborativ empirisme, sokratisk dialog og guided discovery. Sidste del af bogen, del III, handler om grundlæggende vilkår for den kognitive børneterapeut. Du vil i denne del af bogen få en indføring i hvordan du skaber motivation hos barnet, bruger teknikker kreativt og legende, og hvilken viden der er essentiel at have før man går i gang med at arbejde med børn. Du vil desuden få en indføring i hvordan du kan arbejde med forældre og andre omkring barnet, herunder hvordan forældre- eller familiesamtaler kan udføres. Bogen er din værktøjskasse som du kan vende tilbage til når du planlægger forløb, eller hvis du oplever at du ikke kommer nogen vegne i dit arbejde med barnet. Bogen vil, sammen med regelmæssig sagssupervision hos en kognitiv adfærdsterapeutisk supervisor med speciale i børn, hjælpe dig i din rejse fra at være ny, usikker og uerfaren terapeut til at blive velbevandret og mere sikker i dit arbejde som kognitiv adfærdsterapeutisk børneterapeut. Så slip dit indre barn løs, leg med, spænd sikkerhedsbæltet, og nyd rejsen. God arbejdslyst, Barbara og Sonja

Introduktion | 11

Min første CBT.indd 11

4/2/19 9:22 AM


Min første CBT.indd 12

4/2/19 9:22 AM


DEL I Elementer og teknikker i kognitiv adfærdsterapi På engelsk hedder kognitiv adfærdsterapi cognitive behavioural therapy og forkortes CBT. Her i bogen bruger vi denne betegnelse. CBT kan udføres i forskellige formater, for eksempel individuel eller gruppebehandling. Den kan også være baseret på en manual målrettet en specifik lidelse eller tilpasset den enkelte familie i en caseformuleringsbaseret tilgang. Nedenfor gennemgår vi de mest almindeligt brugte elementer og teknikker. Du vil skulle bruge mange af teknikkerne i de fleste forløb du skal lave, men det vil variere hvordan du udfører teknikkerne, hvornår og i hvilket omfang. I et manualbaseret CBT-forløb vil det på forhånd være defineret hvilke teknikker der anvendes og hvornår. I et caseformuleringsbaseret forløb vil du skulle vurdere hvilke problemstillinger der vedligeholder barnets og familiens vanskeligheder og vælge de rette teknikker til at imødekomme disse. Du starter dog alle forløb med en socialisering til CBT og barnets problem, efterfulgt af en forståelse af problemet (en caseformulering) og opstilling af mål. Du afslutter alle forløb med at lave en vedligeholdelsesplan. Mellem hver session vil der være hjemmearbejde. Du kan derfor bruge beskrivelserne i bogen uanset hvilket format du anvender, da teknikkernes grundlag er universelt for CBT og bogen derfor kan give dig en mere dybdegående forståelse for de specifikke teknikker. Hvordan man præsenterer teknikkerne, og hvilke metaforer man anvender i behandlingen, kan dog variere.

Min første CBT.indd 13

4/3/19 6:19 AM


Min første CBT.indd 14

4/2/19 9:22 AM


Psykoedukation og socialisering

1

Et hyppigt anvendt element i CBT er psykoedukation. Psykoedukation handler om at lære barnet eller forældrene om forhold vedrørende psyken. Denne kan antage mange forskellige former og anvendes løbende gennem hele terapiforløbet når barnets eller forældrenes viden om vanskeligheder eller relevante fakta er begrænset og hindrer udvikling i behandlingen. Den første psykoedukation du giver barnet og forældrene, vil handle om din forståelse af barnets vanskeligheder. Du vil som regel have fået viden om barnets problem gennem information fra henvendelsen eller gennem en undersøgelse. Du skal være opmærksom på at din psykoedukation om barnets vanskeligheder aldrig kan blive bedre end din egen forståelse af samme. Derfor er det vigtigt at du bruger noget tid på at forstå barnets problem. Da psykoedukation om barnets vanskeligheder er afhængig af hvilken lidelse barnet har, skal du tage udgangspunkt i den relevante litteratur om den specifikke form for psykopatologi. Du kan få inspiration i vores litteraturliste bagerst i bogen. Socialisering anvendes primært til at introducere barnet og forældrene til den kognitive adfærdsterapeutiske forståelsesramme. Socialisering til CBT til børn handler primært om at lære barnet og forældrene om hvordan tanker, følelser og adfærd hænger sammen, og at man ved man kan reducere negative følelser ved at ændre tanker eller adfærd. Når du skal socialisere barnet og forældrene til den kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsmodel, Psykoedukation og socialisering | 15

Min første CBT.indd 15

4/2/19 9:22 AM


kan du med fordel tage udgangspunkt i en fastlagt situation. På den måde kan du øve dig i dialogen inden du møder barnet. Du kan eventuelt bruge det nedenfor beskrevne eksempel. Dialogen udspiller sig i den første familiesamtale mellem terapeut, barn og begge forældre. Terapeuten har tegnet et arbejdsark med to kognitive trekanter, som illustreret nedenfor. Situation: Tanker

Tanker

Adfærd

Følelser

Adfærd

Følelser

Den ene tegnes rød, den anden grøn. Den røde trekant bruges til at illustrere hvordan negative automatiske tanker påvirker handlinger og følelser negativt. Den grønne trekant bruges til at illustrere hvordan realistiske tanker påvirker handlinger og følelser på anden vis. Terapeut: Det jeg skal fortælle dig nu, er hvordan vi to skal arbejde sammen om at hjælpe dig med at få det bedre. Kan du se de to figurer her? Der er en der er rød, og en der er grøn? (Peger på de kognitive trekanter.) Barn: Ja. Terapeut: De viser at der altid er en sammenhæng mellem det du tænker, det du føler, og det du gør. Hvis du ændrer tanken eller det du gør, vil det ændre på den måde du føler. Prøv at se på eksemplet her. Det handler om et barn der sidder på en bænk, og der kommer en hund hen mod barnet. I den røde figur tænker barnet: ’Hunden bider’ (peger på den røde tankecirkel). Hvad tror du barnet gør og føler? 16 | Elementer og teknikker i kognitiv adfærdsterapi

Min første CBT.indd 16

4/2/19 9:22 AM


Barn: (Kigger op på forældrene.) Måske bliver barnet bange for at hunden skal bide? Terapeut: Ja, det kan sagtens være. Kan du skrive det her i den røde cirkel hvor der står ’Følelser’? For det at blive bange er en følelse. (Barn skriver.) Hvad tror du barnet så gør når det tænker at hunden bider, og barnet derfor bliver bange? Barn: Løber sin vej? Terapeut: Ja, skriv du det her i den røde cirkel under adfærd, for det er hvad barnet gør. (Barn skriver.) Men hvad nu hvis barnet tænkte noget andet? Hvad nu hvis det tænkte ’Hunden er sød’? (Peger på den grønne kognitive trekant.) Hvad tror du så barnet føler og gør? Barn: Nok at barnet måske er glad og gerne vil ae hunden. Skal jeg skrive det her også? Terapeut: Ja. (Barn skriver.) Lagde du mærke til hvordan barnet følte og gjorde forskellige ting når tanken ændrede sig fra at hunden var farlig, til at hunden var sød? (Barn nikker.) Det er sådan vi skal arbejde. Vi skal også se på hvad for nogle tanker du har der driller dig, og se om vi kan finde nogle andre tanker som hjælper dig med at gøre og føle anderledes end du gør nu. Psykoedukationen om barnets vanskeligheder og socialisering til den kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsmetode er med til at skabe en fælles forståelse hos terapeut, barn og forældre som behandlingen tager udgangspunkt i.

Psykoedukation og socialisering | 17

Min første CBT.indd 17

4/2/19 9:22 AM


Se også disse bøger:

CBT MED BØRN

Her får nye og erfarne terapeuter en grundig indføring i, hvordan kognitiv adfærdsterapi med børn gennemføres. Med solid erfaring med behandling af børn i alderen 5-14 år beskriver forfatterne konkret og praksisnært, hvordan du opbygger et forløb, hvem du inddrager, og hvordan du udfører de klassiske kognitive adfærdsterapeutiske teknikker. Du får eksempler på dialoger mellem terapeuter og børn, arbejdsark samt ideer til, hvordan du kan tilpasse teknikker til det enkelte barn.

Sonja Breinholst er ph.d., aut. psykolog med en toårig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Hun har arbejdet i Center for Angst med behandling og forskning i angst hos børn siden 2011 og underviser i kognitiv adfærdsterapi til børn. Hun er medudvikler af forebyggelsesprogrammet FÅ STYR PÅ angsten og medforfatter på bl.a. Angst hos børn (2012) og Fri af angst. En forældrehåndbog (2017).

Bogen består af tre dele: I. Elementer og teknikker i kognitiv adfærdsterapi II. Principper for kognitiv adfærdsterapi III. Vilkår for den kognitive børneterapeut

ISBN: 978 - 87- 500 - 5297- 5

9

Isbn_978-87-500-5297-5_MinFoersteBogOmCBT.indd All Pages

788750

052975

W W W. A K A D EM ISK.D K

MIN FØRSTE BOG OM CBT MED BØRN

er ph.d., professor mso i klinisk børnepsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi og leder af Center for Angst ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Hun har arbejdet med behandling og forskning i angst hos børn siden 2007 og underviser i kliniske børnepsykologiske problemstillinger. Hun er redaktør og medforfatter på flere bøger, herunder Angst hos børn – kognitiv terapi i teori og praksis (2012), Metakognitiv terapi til børn med angst (2016), Særligt sensitiv eller særligt udfordret (2016) og Fri af angst. En forældrehåndbog (2017).

Min første bog om

Barbara Hoff Esbjørn | Sonja Breinholst

Barbara Hoff Esbjørn

Min første bog om

CBT MED BØRN Kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde

BARBARA HOFF ESBJØRN · BIANCA MUNKEBO CHRISTIANSEN SONJA BREINHOLST

FRI AF

ANGST En forældrehåndbog AKADEMISK FORLAG Untitled-1 1

04/09/17 15:57

Metakognitiv terapi til børn med angst Barbara Hoff Esbjørn, Nicoline Normann & Marie Louise Reinholdt-Dunne “Indtil videre har der kun været udviklet metakognitive behandlingsmanualer til voksne. Derfor er det fantastisk, at børn nu også kan opleve glæden ved effektivt at få bragt deres bekymringer under kontrol. Børnene lærer, at bekymringer ikke er noget, der sker, men noget, de gør. Og alt det, man gør, kan man også vælge at lade være med at gøre. Metakognitiv terapi handler om hvordan.” Fra bogens forord af Kristian Eli Andersen, fhv. formand for MCT-Institute Danish Branch

Fri af angst Barbara Hoff Esbjørn, Bianca Munkebo Christiansen & Sonja Breinholst

Barbara Hoff Esbjørn Sonja Breinholst

En håndsrækning til forældre og andre voksne omkring det ængstelige barn. Forfatterne beskriver de grundlæggende principper for kognitiv adfærdsterapi trin for trin, så forældre, der har et barn i behandling, forstår, hvad barnet skal lære, og kan støtte det i de øvelser, det får med hjem mellem terapisessionerne.

AKADEMISK FORLAG

03/04/2019 12.55

Profile for Akademisk Forlag

Min første bog om CBT med børn  

Min første bog om CBT med børn