Page 1

På baggrund af sine mange år som familierådgiver gennemgår Jesper Juul de vigtigste faldgruber og kommer med forslag til, hvordan du som bonusfar eller bonusmor kan forebygge og tackle dem.

JESPER JUUL (f. 1948) er lærer, idéhistoriker og familieterapeut og forfatter til en række bøger skrevet til fagfolk og forældre. Fælles for alle bøgerne er, at de har familien som omdrejningspunkt. Hans bøger er oversat til talrige sprog; den mest kendte, Dit kompetente barn, som er en klassiker inden for børneopdragelse, er udkommet i 18 lande. Jesper Juul var leder af Kempler Institute of Scandinavia frem til 2005 og stiftede derefter det internationale, folkeoplysende projekt Familylab Association, som nu er aktivt i mere end tyve lande verden over.

Samtidig får du et unikt indblik i, hvordan et forhold mellem en bonusforælder og et bonusbarn kan udvikle sig. Siden deres første møde har psykologen Wolfgang Krüger og hans bonusdatter Katharina Münzer begge skrevet dagbog. Deres dagbogsnotater og refleksioner viser os såvel konflikterne som alt det gode og fine, der kan opstå i sådan et forhold. Alle mænd og kvinder, som bliver eller allerede er bonusforældre, vil kunne få gavn af at læse Wolfgang og Katharina beretninger. Samtidig fungerer de som vejledning og inspiration for familieterapeuter og alle andre, der ønsker at hjælpe bonusbørn og bonusforældre professionelt.

www.jesperjuul.com www.facebook.com/jesperjuuldanmark.dk

AKADEMISK FORL AG

JESPER JUUL BONUSFORÆLDRE

FOTO: ANNE KRING

SAMMENBRAGTE FAMILIER HAR – LIGESOM TRADITIONELLE KERNEFAMILIER – EN TENDENS TIL AT FALDE I DE SAMME FALDGRUBER.

JESPER JUUL

BONUS FORÆLDRE

„Da det jo er livet selv, vi taler om, findes der ingen manual, ingen „10 gode råd“, som kan forhindre, at det også bliver besværligt og gør ondt indimellem. Tag derfor ikke bare din kærlighed og din ansvarlighed med ind i din nye familie – pak også din vilje til personlig udvikling, dit intellekt og dit mentale kriseberedskab med i kufferten.“ Uddrag af bogens forord

– muligheder og faldgruber

akademisk forlag

2. reviderede udgave


BonusforĂŚldre

Bonusforaeldre.indd 1

1/30/19 5:48 PM


Bonusforaeldre.indd 2

1/30/19 5:48 PM


Jesper Juul

Bonusforældre

2. udgave

AKADEMISK FORLAG

Bonusforaeldre.indd 3

1/30/19 5:48 PM


Bonusforældre Jesper Juul © 2019 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont 2. del af bogen oversat fra tysk efter Überleben in der Patchworkfamilie af Wolfgang Krüger Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Vibeke Nørgaard 2. del oversat af: Lone Østerlind Grafisk tilrettelægning: Tine Christoffersen | C-Grafik Sats: Lumina Bogen er sat med: Kepler og Gotham HTF Omslag: Simon Lilholt | Imperiet Tryk: Livonia Print 2. udgave, 1. oplag, 2019 ISBN: 978-87-500-4920-3 www.akademisk.dk

Bonusforaeldre.indd 4

1/30/19 5:48 PM


Indhold Forord 7 Del I  Muligheder og faldgruber  13 1. Timing er vigtig  17

Det første møde  21 2. Hvad er en “god” kontakt?  27 3. Fra stedforælder til voksen ven  37

Opdragelse 38 Ansvar og opgaver  41 Venskab 42 4. Nr. 2 på kærestens hitliste  47 5. Når det ikke lige lykkes  53 6. Støtte, inspirator og sparringspartner  59 7. Dine børn, mine børn og vores børn  67

Ledelse 69 Regler 69 Forløbet 69 Børnenes indbyrdes forhold  72 Retfærdighed 76 Fællesskabet 78

5

Bonusforaeldre.indd 5

1/30/19 5:48 PM


8. Eksen & heksen  85

Når nissen flytter med  86   9. Bonusforældres ansvar  103

Børnene 106 10. Øv! Det gik alligevel ikke  113

Den svære afsked  114 Farvel til bonusbørn  116 Del II  Dagbog af en bonusfar og en bonusdatter  119 Fra krigslignende forhold til venskab  121 Første fase: Oprøret  131 Anden fase: Tilnærmelsen  167 Tredje fase: Urolig afspænding  179 Fjerde fase: Frigørelse  195

Det venskabelige bånd til bonusforældrene  195

6

Bonusforaeldre.indd 6

1/30/19 5:48 PM


Forord For en generation siden var man stedfar eller stedmor, når man boede sammen med en partner, som havde børn i forvejen. Man var i stedet for den biologiske mor eller far. Udtrykket stammer fra dengang, hvor ægteskabet både moralsk og økonomisk var en social nødvendighed, og af mange grunde fik denne titel en negativ klang. I mellemtiden er samboerskab og ægteskab i langt høj­ ere grad blevet et følelsesmæssigt og eksistentielt valg, og derfor er de moderne udtryk ”bonusmor” og ”bonusfar” både passende og passende optimistiske. Det betyder ikke, at denne specielle rolle i en familie altid er idyllisk, men der er i det mindste lagt op til noget konstruktivt. Efterhånden som traditionen for, at de biologiske forældre deles om omsorgen og ansvaret for børnenes trivsel, er blevet almindeligt udbredt, bliver flere og flere børn også delebørn, og forældre og bonusforældre i en vis forstand deltidsforældre. Det medfører blandt andet, at børn af skilte forældre ofte er tvunget til at forholde sig til tre eller fire forældre plus det løse, og det er ikke nødvendigvis enkelt hverken for dem eller for de voksne. Men her står du altså og ønsker dig brændende at leve sammen med den, du har forelsket dig i. Din kæreste har et eller flere børn, som han eller hun bor sammen med hele tiden, hver anden uge eller et antal dage ad gangen. Oplever du det som en bonus eller som en nødvendig omkostning ved jeres voksne kærlighedsforhold? 7

Bonusforaeldre.indd 7

1/30/19 5:48 PM


Er du klar til at få børn for første gang eller oven i dem, du selv har i forvejen? Er du indstillet på at leve sammen med din kæreste, når du får skarp konkurrence fra et barn eller flere, der også vil have din kærestes krop, opmærksomhed og kærlighed? Eller er det måske omvendt sådan, at dette kunne være din sidste chance for at leve tæt sammen med et barn, med alle de glæder og al den tilfredsstillelse, det giver at bidrage til et lille menneskes vækst og udvikling? Og hvis det er sådan, betyder det så, at du pludselig skal forholde dig til to kærlighedsrelationer, som risikerer at køle af, når hverdagen igen bliver triviel? I begge scenarier følger der ansvar med, og hvad er det nu lige, det indebærer? Hvordan forstår du dit ansvar? Hvilke billeder og forventninger har din kæreste i hovedet, og passer de sammen med dine? Oven i ansvaret følger også nødvendigheden af, at du finder dine ben i forhold til barnets andet biologiske ophav. Hvor vigtigt er det for dig, at dit bonusbarn bliver integreret i din storfamilie, og hvad mon de synes om det? Disse og mange andre spørgsmål er vigtige at forholde sig til, og det bringer en alvor ind i forelskelsen, som kan virke lidt fremmed og måske forstyrrende. Men faktum er, at selv den mest altopslugende kærlighed ikke klarer alt. Jeg har i løbet af et langt liv som familierådgiver mødt utallige stedfamilier, sammenbragte familier, patchworkfamilier, og hvad vi nu ellers kalder dem. På samme måde som den traditionelle kernefamilie har også disse familier 8

Bonusforaeldre.indd 8

1/30/19 5:48 PM


tendens til at snuble i de samme faldgruber. Første del af denne bog er en opsummering af de vigtigste faldgruber og nogle forslag til, hvordan de kan forebygges og tackles. Anden del af bogen udgøres af dagbogsnotater og refleksioner skrevet af en bonusfar og en bonusdatter og giver således et unikt indblik i såvel konflikterne som alt det gode og fine, der kan opstå i et sådant forhold. Wolfgang Krüger kom ind i Katharina Münzers liv, da han blev kæreste med hendes mor. På det tidspunkt var Katharina ni år gammel. Over en periode på cirka 15 år har Wolfgang og Katharina begge løbende skrevet dagbog og samlet breve og e-mails, som de har sendt til hinanden. Først da Katharina var omkring 15 år, fandt de ud af, at de begge sideløbende havde ført dagbog. Disse optegnelser har de nu samlet i en stærkt personlig beretning, hvori de reflekterer over deres forhold som bonusfar og -datter. Mens jeg læste Wolfgang og Katharinas beretninger, trak jeg mange gange på smilebåndet. Det hele er i mine øjne meget sympatisk: sproget, som de to bruger til at beskrive problemerne mellem bonusbørn og -forældre, deres selvrefleksioner og alt det, der står mellem linjerne. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er bonusdatteren Katharina, der på sin klare, ligefremme og begavede måde har fastlagt rammerne for deres forhold. Det fortjener hun og hendes biologiske forældre stor anerkendelse for. Og med sin smidige og kompetente måde at begå sig på i deres forhold har bonusfaren Wolfgang forvandlet potentielle krige til værdifulde og dybe meningsudvekslinger, som senere skabte oaser i en rolig udvikling. 9

Bonusforaeldre.indd 9

1/30/19 5:48 PM


Katharina var på forhånd meget skeptisk, før hun som niårig lærte sin mors nye kæreste at kende, hvorimod kæresten forholdt sig åbent og optimistisk til det nye forhold. Heldigvis havde han ingen ambitioner om at komme til at spille en vigtig rolle i Katharinas liv. Det var bestemt ikke noget dårligt udgangspunkt at indlede det nye forhold med. I denne særlige livssituation har mange voksne alt for høje krav, og derfor bliver de skuffede og oplever nederlag i ét væk. Men børnene er også sårbare, fordi de er så fikserede på de voksnes anerkendelse. I første omgang møder læseren en mand, der er lykkelig over at have fundet en kvinde, han elsker. Derefter hører læseren om et barn, som pludselig møder en fremmed mand, hun nu skal dele sin mor med. Hun føler, at det betyder, at en stor del af hendes forhold til moren går tabt. Men pigen er for selvbevidst og aktiv til kun at reagere med jalousi. Tværtimod lægger hun sin egen strategi for, at der ikke kommer til at udvikle sig nogen familierelation til morens kæreste. Heldigvis forstår han denne afvisning og prøver taktfuldt, respektfuldt og tålmodigt at udnytte de få chancer, han får. Wolfgang og Katharinas fortællinger kan danne forbillede for mange bonusforældre. Selv om Wolfgang bevidst undlader at bruge begreberne bonusfar og bonusdatter, fremgår det tydeligt, at opbygningen af forholdet kan blive en berigelse for begge parter. Alle mænd og kvinder, der bliver bonusforældre eller allerede har gjort smertelige erfaringer som bonusforældre, vil kunne få gavn af at læse deres beretning. 10

Bonusforaeldre.indd 10

1/30/19 5:48 PM


Ofte er bonusforældre godt klar over, at forholdet til bonusbørnene kræver tid, og at de selv skal vise respekt for børnenes grænser. Men desværre er mange bonusforældre for utålmodige og presser sig selv, når de er i gang med at etablere en patchworkfamilie. De kommer til at opleve, at deres positive indstilling og velmente bestræbelser bliver misforstået og afvist. Bonusforældrene blokerer, fordi de godt nok føler en forpligtelse til at være åbne over for børnene, men så alligevel oplever, at de kommer til kort på grund af deres egne grænser. På den måde fungerer Wolfgang og Katharinas beretning også som vejledning og inspiration for familieterapeuter og alle andre, der ønsker at hjælpe bonusbørn og bonusvoksne professionelt. Bonusforældre beskæftiger sig ikke med de mange juridiske konflikter, som ofte følger i kølvandet på en skilsmisse. Efter tre par årtier, hvor skilsmisse er blevet socialt acceptabelt, og hvor fædre er blevet en mere og mere integreret del af familien, er det begyndt at gå op for os, hvor traumatiske skilsmisser er for de involverede børn. Lovgivningen forsøger langsomt at holde trit med denne udvikling og erkendelse, men slipper ikke altid godt fra det. Det skyldes ikke bare konservatisme, men også at opgaven på visse måder er uløselig. Vi kan ikke delegere vores forældreansvar til staten og regne med, at vores børn eller vi selv slipper godt fra det. Når vi selv opfører os barnagtigt og uansvarligt, griber myndighederne (af og til) ind, men da ofte både for sent og for unuanceret. 11

Bonusforaeldre.indd 11

1/30/19 5:48 PM


Når jura og psykologi skal være i stue sammen, taber psykologien næsten hver gang, og det koster dyrt for alle parter. Bonusforældre kan spille en mere eller mindre konstruktiv rolle i disse konflikter, men realistisk set er deres indflydelse begrænset til en slags nødhjælp. Husk, at da det jo er livet selv, vi taler om, findes der ingen manual, ingen ”10 gode råd”, som kan forhindre, at det også bliver besværligt og gør ondt indimellem. Tag ikke bare din kærlighed og din ansvarlighed med ind i din nye familie – pak også din vilje til personlig udvikling, dit intellekt og dit mentale kriseberedskab med i kufferten. Jesper Juul

12

Bonusforaeldre.indd 12

1/30/19 5:48 PM


På baggrund af sine mange år som familierådgiver gennemgår Jesper Juul de vigtigste faldgruber og kommer med forslag til, hvordan du som bonusfar eller bonusmor kan forebygge og tackle dem.

JESPER JUUL (f. 1948) er lærer, idéhistoriker og familieterapeut og forfatter til en række bøger skrevet til fagfolk og forældre. Fælles for alle bøgerne er, at de har familien som omdrejningspunkt. Hans bøger er oversat til talrige sprog; den mest kendte, Dit kompetente barn, som er en klassiker inden for børneopdragelse, er udkommet i 18 lande. Jesper Juul var leder af Kempler Institute of Scandinavia frem til 2005 og stiftede derefter det internationale, folkeoplysende projekt Familylab Association, som nu er aktivt i mere end tyve lande verden over.

Samtidig får du et unikt indblik i, hvordan et forhold mellem en bonusforælder og et bonusbarn kan udvikle sig. Siden deres første møde har psykologen Wolfgang Krüger og hans bonusdatter Katharina Münzer begge skrevet dagbog. Deres dagbogsnotater og refleksioner viser os såvel konflikterne som alt det gode og fine, der kan opstå i sådan et forhold. Alle mænd og kvinder, som bliver eller allerede er bonusforældre, vil kunne få gavn af at læse Wolfgang og Katharina beretninger. Samtidig fungerer de som vejledning og inspiration for familieterapeuter og alle andre, der ønsker at hjælpe bonusbørn og bonusforældre professionelt.

www.jesperjuul.com www.facebook.com/jesperjuuldanmark.dk

AKADEMISK FORL AG

JESPER JUUL BONUSFORÆLDRE

FOTO: ANNE KRING

SAMMENBRAGTE FAMILIER HAR – LIGESOM TRADITIONELLE KERNEFAMILIER – EN TENDENS TIL AT FALDE I DE SAMME FALDGRUBER.

JESPER JUUL

BONUS FORÆLDRE

„Da det jo er livet selv, vi taler om, findes der ingen manual, ingen „10 gode råd“, som kan forhindre, at det også bliver besværligt og gør ondt indimellem. Tag derfor ikke bare din kærlighed og din ansvarlighed med ind i din nye familie – pak også din vilje til personlig udvikling, dit intellekt og dit mentale kriseberedskab med i kufferten.“ Uddrag af bogens forord

– muligheder og faldgruber

akademisk forlag

2. reviderede udgave

Profile for Akademisk Forlag

Bonusforældre  

Muligheder og faldgruber. Af Jesper Juul

Bonusforældre  

Muligheder og faldgruber. Af Jesper Juul