Page 1

PÆDAGOGIK

SOCIALE FAG

LÆRING

SOMMER/EFTERÅR 2019


Kære underviser,

Hvis der er et par relevante lærebøger, du gerne vil overveje til pensum, så send en mail til info@alinea.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte til os med spørgsmål og ideer til udgivelser. Jeg håber, du finder inspiration til din undervisning i kataloget, i vores nyhedsbreve eller på de sociale medier. De bedste hilsner Vibeke Nørgaard Forlagschef, Akademisk Forlag

Deltag i lodtrækning

Har du lyst til at modtage vores nyhedsbrev? Så tilmeld dig på www.akademisk.dk. Vi trækker lod om en flot bogpakke blandt alle tilmeldte den 31. august.

Følg os på:

www.facebook.com/akademiskforlagegmont

akademisk_forlag

in

LinkedIn: Akademisk Forlag

THUEMOES DESIGN

Her har du vores sommernyheder. Der er noget for enhver smag – nye vigtige grundbøger og emner som relationer, læsning, samtaler, leg og kritisk pædagogik. Og selvfølgelig et bredt udvalg af titler, som allerede er populære på uddannelserne.


Udviklende øjeblikke Tilknytning og udvikling i pædagogisk arbejde. 2. udgave

En hverdag med mange udviklende øjeblikke understøtter og stimulerer en tryg tilknytning og god udvikling hos alle børn. Samtidig kan udviklende øjeblikke bruges som pædagogisk indsats i forhold til børn i udviklingsvanskeligheder. Rikke Yde Tordrup gennemgår de tegn, der kan være på, at et barn er i udviklingsvanskeligheder, og fortæller, hvordan man systematisk og målrettet kan støtte barnet. Som afsæt for bogen gennemgår hun indledningsvis tilknytningsteorien, udviklingspsykologien og den nyeste udviklingsvidenskab på en enkel og tilgængelig måde. I denne anden udgave af bogen er der blevet føjet et kritisk kapitel til om truslerne mod de udviklende øjeblikke – normeringer og læreplaner, digitalisering, travlhed. Den er desuden blevet udstyret med samtalekort, som kan bruges til samtaler med forældre og til faglige diskussioner på personalemøder og i studiekredsen ISBN 978-87-500-5313-2, 256 sider

êêêêê ”Skab udviklende øjeblikke for dig selv ved at læse bogen.” DANSKE KOMMUNER

”En af de bedste bøger om udviklingspsykologi i pædagogisk arbejde. Konkret, velskrevet og praktisk indblik i, hvordan pædagogen skaber udviklende øjeblikke med børn.” FOLKESKOLEN

Samtalekort til Udviklende øjeblikke Samtalekortene er et supplerende redskab til Udviklende øjeblikke. Boksen indeholder 19 samtalekort om tilknytning og udvikling, som kan anvendes i trivselssamtaler med forældre eller til refleksion i personalegruppen eller i studiesammenhæng.

Kortene beskriver i oversigtsform en række udfordringer hos barnet og giver konkrete forslag til, hvordan hhv. forældrene og det pædagogiske personale bedst støtter barnet i at komme i god trivsel.

NYHED

Rikke Yde Tordrup


pædagogik

Kritisk pædagogik NYHED

Üzeyir Tireli & Jens Christian Jacobsen Kritisk pædagogik for pædagoger giver et bud på, hvordan pædagoger kan identificere kulturelle og strukturelle uretfærdigheder i børn og unges liv. De to forfattere giver pædagogen teoretiske begreber og metoder til at udfordre status quo og fremme social retfærdighed for børn og unge i institutionerne, i lokal­området – og i verden. Bogen understøtter og giver konkrete anvisninger til, hvordan pædagoger kan kombinere en kritisk pædagogik med engageret aktivisme i samfundet, så de kan bidrage til at mindske den frem­medgørelse, som mange børn og unge oplever i deres liv. Bogen er bygget op om aktuelle dilemmaer i pædagogens hverdag og er relevant og umiddelbart anvendelig både for praktiserende pædagoger og pædagogstuderende. Også lærere og socialrådgivere vil oplagt have udbytte af bogen. ISBN 978-87-500-5315-6, 184 sider

Udkommer 1. august


pædagogik

Trivsel i daginstitutionen Mellem politik, pædagogik og praksis Anja Marschall & Signe Hvid Thingstrup (red.)

NYHED

Trivsel er mere og andet end glade børn. Trivsel er et komplekst begreb – særligt når det anskues på tværs af politik, pædagogik og praksis. Trivsel i daginstitutionen henvender sig til pædagoger og studerende, som dagligt er optaget af børn og deres trivsel. Gennem bogens kapitler introduceres trivselsbegrebets mangfoldighed fra forskellige ståsteder og perspektiver. Forfatterne forholder sig til problemstillinger, dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til pædagogisk praksis. De belyses både gennem cases og eksempler og gennem konkrete – og nytænkende – metodiske bud på, hvordan der konkret kan arbejdes med trivsel i praksis. Emnerne i bogen: ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ

Trivsel i et kulturhistorisk perspektiv Tidlig opsporing af udsatte børn Forældresamarbejde om børns trivsel Børns trivsel og fællesskabelse i  vuggestuen ÒÒ Pædagogers arbejde med trivsel ÒÒ Metoder til at undersøge og udvikle trivselsarbejde ISBN 978-87-500-5258-6 208 sider


pædagogik

NYHED

Legens magi Lise Hostrup Sønnichsen & Hanne Hede Jørgensen Legen rummer noget, der er helt og aldeles ubeskriveligt og – i hvert fald – uforklarligt. Der er noget gådefuldt over leg, som voksne kan fornemme og muligvis huske ved at betragte legende børn.

Udkommer 6. august

Forfatterne tilbyder i denne antologi et blik ind i legens magiske verden. De inviterer professionelle til at blive klogere på leg, så de kan udvikle en nuanceret og lokal forankret legepraksis, der både tager hånd om de børn, der er rigtigt gode til selv at komme i leg, eksperimentere og hitte på, og de børn, der af den ene eller anden grund har brug for en håndsrækning. Bogen er skrevet til pædagog­ studerende, dagtilbudspædagoger, specialpædagoger, ergoterapeuter, hospitalsklovne, legehelte og forvoksede legebørn. ISBN 978-87-500-5292-0, 250 sider


pædagogik

PÆDAGOGEN SOM LEDER AF

BØRNEGRUPPER OG LÆRINGSMILJØ

NYHED Denne bog er en indføring i centrale psykologiske teorier, modeller og begreber, som giver faglig indsigt i børn og unges opvækst og psykiske udvikling. VI MØDER:

• KLASSISK PSYKOANALYSE • NYERE PSYKOANALYTISKE PERSPEKTIVER • TILKNYTNINGSTEORI • DANIEL STERNS, PIAGETS OG VYGOTSKIJS UDVIKLINGSMODELLER

AK ADEMISK FORL AG

Opvækst og psykisk udvikling

Det hele rammes ind af en indføring i Bronfenbrenners økologiske model.

2. UDGAVE

AK ADEMISK FORL AG

Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø 2. udgave Dina Dot Dalsgaard Andersen Bogen præsenterer strategier samt konkrete metoder og værktøjer, der bidrager til, at pædagogers ledelse af børnegrupper og læringsmiljø lykkes, så børnene kommer trygt og godt gennem nogle vigtige år af deres liv. Denne anden udgave af bogen understøtter arbejdet med at implementere den nye styrkede læreplan. Forfatteren giver sine bud på et bredt læringsbegreb og på, hvordan begrebet læringsmiljø kan defineres og forstås i en dagtilbudskontekst. Derudover er der konkrete eksempler på, hvordan pædagoger kan udvikle og evaluere dagtilbuddets læringsmiljø. ISBN 978-87-500-5416-0, 160 sider

To børn, Anton og Aisha, indgår med hver deres baggrund i bogen og bidrager til, at de forskellige teorier bliver mere konkrete og levende. Denne perspektivering viser værdien af at have psykologisk viden om børns og unges udvikling, når vi skal forstå og analysere det, vi oplever i arbejdet med dem. Samtidig får vi indsigt i, hvordan det, vi ser, afhænger af den teoretiske forståelse, vi tager udgangspunkt i. Anden udgave er opdateret med nyere forskning og teoriudvikling samt tre helt nye kapitler. Bogens fagredaktør, Liv Mette Guldbrandsen, er doktor i psykologi og professor i socialt arbejde ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Grundbog i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver

OPVÆKST OG PSYKISK UDVIKLING

• NYERE KULTURPSYKOLOGISKE RETNINGER • FAMILIESYSTEMTEORI • ADFÆRDSANALYSE • KOGNITIV TERAPI

WWW.AKADEMISK.DK

LIV METTE GULDBRANDSEN

(RED.)

NYHED

LIV METTE GULDBRANDSEN

(RED.)

DINA DOT DALSGAARD ANDERSEN PÆDAGOGEN SOM LEDER AF BØRNEGRUPPER OG LÆRINGSMIL JØ

DINA DOT DALSGAARD ANDERSEN

OPVÆKST

OG PSYKISK

UDVIKLING

GRUNDBOG I UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE TEORIER OG PERSPEKTIVER

2. UDGAVE

AKADEMISK FORLAG

2. udgave Liv Mette Guldbrandsen (red.) De studerende får en spændende og grundig indføring i centrale psykologiske teorier, modeller og begreber, som giver faglig indsigt i børn og unges opvækst og psykiske udvikling. De møder: klassisk psykoanalyse nyere psykoanalytiske perspektiver - tilknytningsteori - Daniel Sterns, Piagets og Vygotskijs udviklingsmodeller - nyere kulturpsykologiske retninger - familiesystemteori adfærdsanalyse og kognitiv terapi. Det hele rammes ind af en indføring i Bronfenbrenners økologiske model.

To børn, Anton og Aisha, indgår med hver deres baggrund i bogen og bidrager til, at de forskellige teorier bliver mere konkrete og levende. Denne perspektivering viser værdien af at have psykologisk viden om børns og unges udvikling, når vi skal forstå og analysere det, vi oplever i arbejdet med dem. Samtidig får vi indsigt i, hvordan det, vi ser, afhænger af den teoretisk forståelse, vi tager udgangspunkt i. 2. udgave er opdateret med nyere forskning og teoriudvikling samt tre helt nye kapitler. ISBN 978-87-500-5352-1 , 432 sider


Muligheder og faldgruber

Hedvig Montgomery

Jesper Juul

Mange forældre tror, at børneopdragelse er det, de gør, når barnet opfører sig dårligt. Men børneopdragelse sker hele tiden!

Sammenbragte familier har – ligesom traditionelle kernefamilier – en tendens til at falde i de samme faldgruber.

Forældremagi er skrevet til forældre, men helt overordnet handler bogen om, hvad børn har brug for at trives og udvikle sig. Det er inspirerende og varm læsning. Den er første bog i en serie på 5 bøger, hvor den næste De magiske år handler om 0-2 årsalderen og så følger børnehavealderen. ISBN 978-87-500-5321-7, 200 sider

Læseren får også et unikt indblik i, hvordan et forhold mellem en bonusforælder og et bonusbarn kan udvikle sig. Siden deres første møde har psykologen Wolfgang Krüger og hans bonusdatter Katharina Münzer begge skrevet dagbog. Deres dagbogsnotater og refleksioner viser såvel konflikterne som alt det gode og fine, der kan opstå i sådan et forhold. Alle som er eller arbejder med bonusforældre, vil kunne få gavn af at læse Wolfgang og Katharinas beretninger. Samtidig fungerer de som vejledning og inspiration for familieterapeuter og alle andre, der ønsker at hjælpe bonusbørn og bonusforældre professionelt.

,,

ISBN 978-87-500-4920-3, 208 sider

Essensen af det, forældre har brug for at vide.” – JESPER JUUL

HEDVIG MONTGOMERY

Syv enkle trin til at lykkes med opdragelsen

når ele n en n, du lper er

Forældremagi er den første bog i en serie på i alt 5 bøger om børneopdragelse. I denne bog fortæller Hedvig Montgomery om grundlaget for det hele; om det, som skaber tryghed og lykke. De næste bøger fokuserer JESPER JUUL (f. 1948) er lærer, idéhistoriker og på barnets forskellige alderstrin. familieterapeut og forfatter til en række bøger skrevet

Hedvig Montgomery står bag den bog, jeg selv ville have skrevet som en moderne udgave af ‘Dit kompetente barn’.

Den næste bog i serien, Miraklernes tid, handler således om de 0- 2-årige og om alt det fantastiske, der sker i denne periode af barnets liv.

til fagfolk og forældre. Fælles for alle bøgerne er, at de har familien som omdrejningspunkt. Hans bøger er oversat til talrige sprog; den mest kendte, Dit kompetente barn, som er en klassiker inden for børneopdragelse, er udkommet i 18 lande.

Jesper Juul var leder af Kempler Institute of Scandinavia frem til 2005 og stiftede derefter det internationale, folkeoplysende projekt Familylab Association, som nu er aktivt i mere end tyve lande verden over.

SAMMENBRAGTE FAMILIER HAR – LIGESOM TRADITIONELLE KERNEFAMILIER – EN TENDENS TIL AT FALDE I DE SAMME FALDGRUBER. På baggrund af sine mange år som familierådgiver gennemgår Jesper Juul de vigtigste faldgruber og kommer med forslag til, hvordan du som bonusfar eller bonusmor kan forebygge og tackle dem. Samtidig får du et unikt indblik i, hvordan et forhold mellem en bonusforælder og et bonusbarn kan udvikle sig. Siden deres første møde har psykologen Wolfgang Krüger og hans bonusdatter Katharina Münzer begge skrevet dagbog. Deres dagbogsnotater og refleksioner viser os såvel konflikterne som alt det gode og fine, der kan opstå i sådan et forhold. Alle mænd og kvinder, som bliver eller allerede er bonusforældre, vil kunne få gavn af at læse Wolfgang og Katharina beretninger. Samtidig fungerer de som vejledning og inspiration for familieterapeuter og alle andre, der ønsker at hjælpe bonusbørn og bonusforældre professionelt.

www.jesperjuul.com www.facebook.com/jesperjuuldanmark.dk

års og mod

MISK.DK

På baggrund af sine mange år som familierådgiver gennemgår Jesper Juul de vigtigste faldgruber og kommer med forslag til, hvordan de kan forebygges og tackles.

JESPER JUUL

AK ADEMISK FOR LAG

AKADEMISK FORL AG

JESPER JUUL BONUSFORÆLDRE

UUL

7 enkle trin til en vellykket opdragelse

FOTO: ANNE KRING

å m

Bonusforældre

NYHED

at

Forældremagi

Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery har 20 års erfaring med at arbejde med børn og familier. I denne bog giver hun forældre syv enkle trin til at finde en vej hen mod det, alle ønsker: børn og voksne, som har det godt med sig selv – og hinanden.

HEDVIG MONTGOMERY

e

pædagogik

JESPER JUUL

BONUS FORÆLDRE

„Da det jo er livet selv, vi ta

findes der ingen manual, i

„10 gode råd“, som kan for

at det også bliver besværl

gør ondt indimellem. Tag d

ikke bare din kærlighed og

ansvarlighed med ind i din

familie – pak også din vilje

personlig udvikling, dit int

og dit mentale krisebereds med i kufferten.“

Uddrag af bogen

– muligheder og faldgruber

akademisk forlag

2. reviderede udgave


pædagogik 90 mm

Børns livsglæde og legelyst nedsættes, når de skældes ud, og de risikerer at miste troen på deres eget værd. Alligevel Pludselig den etårige skældes der ud i mangestår dagtilbud.

alene. Efter tre trygge år i børne-

Der er altså rigtig mange gode grunde til at skælde mindre haven står barnet atter over for ud. Denne bog giver inspiration til at arbejde fagligt med at nye store overgange: skiftet til begrænse skældud i daginstitutioner. 

SFO og skole – et afgørende

Erik Sigsgaard Christina øjeblik i og barnets liv. Abildgaard tager fat i, hvem, hvornår og hvor der typisk skældes ud, og hvordan man som enkeltperson, som stueteam og som institution kan styre uden om de situationer, der typisk udløser skældud – eller håndtere dem på en anden måde.

skældud Foto © Lise Bjelland

PER ISDAL er autoriseret

psykolog og psykoterapeut. Han var med til at stifte Alternativ til Vold (ATV) i 1987 og er i dag assisterende direktør og leder for ATV i Stavanger. Han har tidligere skrevet Meningen med volden (2000). I 2011 blev han tildelt Den Store Psykologpris

Man bliver sådan lidt ked af det indeni. Også nogle gange udenpå. Nogle gange så græder man ikke, men såer kommer bare tårer ned, til alle, der somalligevel har dedikeret deres arbejdsliv manmennesker er ked af det. til atfordi hjælpe i svære situationer.

Medfølelsens pris

Det er et givende arbejde, men det er også slidsomt dagligt at møde smerte, angst og lidelse.

dreng i sin egen historie som psykolog fortæller Med6-årig udgangspunkt Per Isdal om, hvordan han selv blev forandret af det arbejde, han elsker. Han giver indblik i, hvad arbejdet gør ved den professionelle hjælper, og præsenterer konkrete strategier for, hvordan man foreNår de andre får skældud, bygger og bearbejder de belastninger, det indebærer. stråler det på mig!

i Norge.

Medfølelsens pris er en varm bog, som gør os klogere på,

Per Isdal har sat begreber som sekun-

hvordan man tager vare på sig selv, sine kolleger

dær traumatisering, compassion fati-

og eventuelle ansatte. 6-årig

gue og udbrændthed på dagsordenen,

dreng

og han har været med til at bryde tabuer og aflive myter om arbejdet som professionel hjælper.

173 mm

25 mm

Børn om at blive skældt ud:

At blive skældt ud er som at blive slået med ord.

Medfølelsens pris

i vuggestuen, og mor er gået.

Næsten alle pædagoger har det skidt med at skælde ud. Det senere selvbillede er det førsteogdagselvtillid negativt. De påvirkerNogle deresårhumør, i børnehaven. medOgendevenved egentlig godt, at det føler skyld, afmagt ogMåske skam. vuggestuen hånden. Måske ikke harfra nogen positivi indvirkning på børnene.

I stedet for 240 mm

Veje til at forebygge og mindske skældud i dagtilbud

I stedet for skældud

Christina Abildgaard er uddannet pædagog og Marte Meosupervisor. Christina har dedikeret sit arbejdsliv til at sikre alle børns trivsel igennem udviklingsstøttende kommunikation, og hun har blandt andet arbejdet med dagplejebørn, børnehavebørn, børn med særlige behov, anbragte børn og unge og masser af børnefamilier. Hun er desuden en flittig foredragsholder for pædagogisk personale og forældre i både Danmark og Norden.

I stedet for skældud

173 mm

Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard

PER ISDAL

Stig Broström

Erik Sigsgaard er lærer og cand.pæd.pæd. Han har igennem sit lange arbejdsliv arbejdet både som lærer, lektor på pædagoguddannelsen og børneforsker. Han blev særlig kendt for sit såkaldte skældud-projekt (1994-2002), hvor han undersøgte og dokumenterede omfanget af skældud i danske børneinstitutioner samt undersøgte dennes skadelige effekt på børn. Han arbejder til stadighed for at sikre børns rettigheder og medindflydelse, og han er blandt andet engageret i Den Kritiske Pædagogiske Højskole, som kæmper for, at pædagogprofessionen både holder fast i og udvikler sine kerneværdier. Erik Sigsgaard har blandt andet skrevet Om børn og unges NEJ — Farvel til lydighedskulturen (2014) og Skældud (2002).

Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard

g er en oplagt pensumbog ngen. Samtidig er den ærere.

Overgange og sammenhænge i børns liv

meget rent tidsmæssigt, rns trivsel og udvikling. kning i, hvordan man kan v. Centrale emner er de ejde, tværprofessionelt og gogens nøglerolle i forhold

Stig Broström

e overgange, fx når barnet mellemstore overgange, em hjem og skole. Og der er barnet går fra en aktivitet

90 mm

PER ISDAL

Medfølelsens pris NÅR PROFESSIONELLE HJÆLPERE HAR BRUG FOR HJÆLP

Jeg har gennem årene mødt og undervist medlemmer af en række andre faggrupper inden for social- og sundhedsfeltet: sygeplejersker på kræft- og børneafdelinger, læger, bistandsadvokater, specialpædagoger, socialrådgivere, politifolk og ansatte inden for kriminalforsorgen. Det samme går igen inden for alle disse felter: Den professionelle hjælpers egne reaktioner er ikke noget, der tales om – hverken på uddannelsen eller på arbejdspladsen (…). Tabuet skal brydes, det skal tales ihjel! Alle hjælpere vil på en eller anden måde blive farvet og præget af deres arbejde med mennesker. At mærke, at man reagerer, og at være åben om det er ikke udtryk for svaghed, men for professionalitet. Citat fra bogen

De senere år har han holdt foredrag

Veje til at forebygge og mindske skældud i dagtilbud for tusindvis af hjælpere inden

for vidt forskellige faggrupper i både

I 2016 tog Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard sammen på en foredragsturné rundt i Danmark og Norden for ved fælles hjælp at sætte spot på de skadelige virkninger af skældud og vise alternative veje at gå. Det er på baggrund af dette samarbejde, at denne bog er blevet til.

Norge, Danmark og Sverige.

Skrevet i samarbejde med Julie Top-Nørgaard www.akademisk.dk

Omslag: henriettemork.dk

5-årig pige

Akademisk Forlag

WWW.AKADEMISK.DK

AKADEMISK FORL AG

Akademisk Forlag

www.akademisk.dk

Medfølelsens pris_Omslag_173x240.indd 1

Overgange og sammen­ hænge i børns liv Stig Broström Barndommen er fyldt med overgange. Der er de store overgange, fx når barnet starter i vuggestue, børnehave eller skole. Der er de mellemstore overgange, som barnet gennemgår, når det fx bevæger sig mellem hjem og skole. Og der er de små overgange, som finder sted i løbet af dagen, fx når barnet går fra en aktivitet til en anden i børnehaven. Mellemrummene og overgangene fylder måske ikke meget rent tidsmæssigt, men de har ikke desto mindre stor betydning for børns trivsel og udvikling. Denne bog sammenfatter den nyeste viden om og forskning i, hvordan man kan styrke de store og mellemstore overgange i børns liv. Bogen skriver sig ind i den nye styrkede læreplan og er en oplagt pensumbog på både dagtilbuds- og skole- og fritidsspecialiseringen. ISBN 978-87-500-5181-7, 160 sider

13/02/18 14:37

I stedet for skældud

Medfølelsens pris

Veje til at forebygge og mindske skældud i dagtilbud

Når professionelle hjælpere har brug for hjælp

Erik Sigsgaard & Christina Abildgaard

Per Isdal

Børns livsglæde og legelyst nedsættes, når de skældes ud, og de risikerer at miste troen på deres eget værd.

Medfølelsens pris er til alle, som har de dedikeret deres arbejdsliv til at hjælpe mennesker i svære situationer. Det er et givende arbejde, men det er også slidsomt dagligt at møde smerte, angst og lidelse.

Alligevel skældes der ud i mange dagtilbud. Næsten alle pædagoger har det skidt med at skælde ud. Det påvirker deres humør, selvbillede og selvtillid negativt. Og de ved egentlig godt, at det ikke har nogen positiv indvirkning på børnene. Denne bog giver inspiration til at arbejde fagligt med at begrænse skældud i daginstitutioner. Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard tager fat i, hvem, hvornår og hvor der typisk skældes ud, og hvordan man som enkeltperson, som stueteam og som institution kan styre uden om de situationer, der typisk udløser skældud – eller håndtere dem på en anden måde. ISBN 978-87-500-5257-9, 200 sider

Med udgangspunkt i sin egen historie som psykolog fortæller Per Isdal om, hvordan han selv blev forandret af det arbejde, han elsker. Han giver indblik i, hvad arbejdet gør ved den professionelle hjælper, og præsenterer konkrete strategier for, hvordan man forebygger og bearbejder de belastninger, det indebærer. ISBN 978-87-500-5122-0, 320 sider

Bogen er velskrevet, sprogbrugen er ligetil, varm og saglig. Indholdet er disponeret logisk, og den faglige kvalitet såvel som den store baggrundsviden, Per Isdal har gennem sine mange år som professionel behandler og formidler, gennemstråler bogen fra start til slut. PSYKOLOGERNES FAGMAGASIN


pædagogik

Pædagogers sprog Professionsviden, fagsprog og forskning Hanne Hede Jørgensen & Karsten Tuft (red.) Pædagoger taler meget, og det har de gjort i 150 år. De har brugt sprog til at møde mennesker og understøtte relationer med, og de har brugt sprog til at forstå og udvikle pædagogisk praksis. Sådan er det stadig. Pædagoger har brug for et nuanceret sprog til at møde mange forskellige mennesker med. Denne bog ruster pædagogstuderende til at indgå i faglige samtaler om pædagogik. Bogen er skrevet som en grundbog til det nationale modul om Professionsviden og Forskning, men er også oplagt at bruge som inspirationskatalog i forbindelse med bachelorprojektet. ISBN 978-87-500-5183-1, 180 sider


pædagogik

Pædagogisk behandling Når pædagogik og psykologi mødes Henriette Lieblein Misser

NYHED

På døgninstitutioner, plejefamilier, i skoler og andre institutioner er det ofte pædagoger, lærere og plejeforældre, der skal skabe den dagligdag, der i tråd med en psykologisk eller psykiatrisk indsats fremmer behandlingskrævende børns udvikling. Denne bog præsenterer den viden, der ligger til grund for udviklingsfremmende pædagogiske indsatser og handlemuligheder i institution, skole og plejefamilie. Den giver fx indblik i, hvad der går forud for en anbringelse: Hvad vil det sige, at et barn er behandlingskrævende? Hvad er arv og hvad er miljø? Hvad står diagnoserne for? Hvad rummer en børnefaglig undersøgelse – og en pædagogisk handleplan? Hvilke anbringelsesmuligheder er gode til hvilke børn? Hvordan er samværsreglerne?

Udkommer 23. september

Læseren får desuden et overblik over pædagogiske tiltag over for børn og unge med forskellige problematikker: tilknytningsforstyrrelser, angst, depression, skizofreni, omsorgssvigt, traumer, autisme, ADHD og Tourette. Samt vejledning i rettigheder i forbindelse med håndtering af fysiske konflikter, skolevægring og andre udfordringer i skolen. Bogens sidste del giver et overblik over anerkendte pædagogiske behandlingsmetoder: ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ

Socialpædagogik Relationspædagogik Konsekvenspædagogik Miljøterapi Udviklingsbestemt pædagogik Mentaliseringsbaseret pædagogik Low arousal-pædagogik Traumepædagogik Systemisk-narrativ pædagogik Autisme-/og ADHD-pædagogik

Bogen kan bruges som opslagsværk for praktikeren, der har brug for grundlæggende viden for at kunne gennemføre en pædagogisk praksis, der understøtter og fremmer udviklingen hos børn og unge med særlige støtte- og behandlingsbehov. Og den er oplagt på de specialpædagogiske moduler på pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne. ISBN 978-87-500-5442-9, 300 sider


pædagogik

18 mm

Margrethe Hjerrild Tim Vikær Andersen Martin Manby Pedersen Mikkel Østergaard Anna Kathrine Frørup

Bliv tilmeldt vores nyhedsservice på

www.akademisk.dk

Pædagogisk praksis skal dokumenteres. Det er ikke nogen let opgave, for hvordan skal pædagogen beskrive de tiltag, der bliver sat i værk for en borger? Hvad er vigtigt at få beskrevet? Hvad skal man skrive, og hvad må man ikke skrive? Og hvem skriver man til?

Når vi skriver om mennesker beskriver den lovgivningsmæssige ramme for dokumentation og giver konkret viden om fx handle­ planer, underretning, tavshedspligt og indberetning af magt­ anvendelse. Samtidig omhandler bogen den dokumentation, der hver eneste dag foregår på institutioner.

Når vi skriver om mennesker er skrevet til pædagogstuderende, til professionelle på efter­ og videreuddannelse og til praktikere. Bogen tager afsæt i det social­ og specialpædagogiske område, men er også anvendelig på dagtilbuds­ samt skole­ og fritidsområdet.

MATHILDE NYVANG HOSTRUP OMSLAG: LONNIE HAMBORG | IMPERIET

INKLUDERENDE DAGTILBUDSPÆDAGOGIK En grundbog

PROFESSIONS|SERIEN er fagbøger til professionsuddannelserne.

Kompetente fagpersoner giver indblik i, hvad der aktuelt rører sig på det pædagogiske, psykologiske og socialfaglige felt. Målet er analytisk forståelse og inspiration til, hvordan pædagoger, lærere og socialrådgivere på bedste vis kan forene teori og praksis.

(mso) i socialvidenskab ved Roskilde Universitet. Medlem af Børnerådet 2011-2012 og aktuelt leder af forskningsgruppen

Changing Societies: Citizenship, Participation and Power. Hendes primære forskningsområder er børn-/ungeperspektiver, levet medborgerskab samt socialt og pædagogisk arbejde.

NÅR VI SKRIVER OM MENNESKER Signe Fjordside er cand.

scient.soc og ph.d.-stipendiat ved Socialvidenskab, Roskilde Universitet.

Tidligere ansat i Børnerådet, hvor hun primært beskæftigede sig med børne-

og ungeinddragelse. Hendes primære forskningsområder er socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner med særligt fokus på rammebetingelserne for dette arbejde.

Netop i kraft af deres ’særlighed’ har børn og unge i udsatte positioner „[T]rods vanskelighederne med at indfange ofte ressourcer og styrker, som vi overser. det pædagogiske arbejde på skrift har det stor betydning, hvad pædagoger skriver om andre Denne bog giver dig konkrete refleksions- og supervisionsredskaber mennesker, fordi pædagogerne her er med til til at se disse muligheder og styrker. Gennem eksempler og cases at skabe sammenhænge og udvikle de borgere, præsenterer den et mindset – Det dobbelte blik – der søger at minimere de arbejder med.“ udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentiale hos børn og unge. Citat fra bogen

Det dobbelte blik er ikke et koncept, men et grundlæggende mindset, der kan kombineres med og styrke allerede kendte metoder i den daglige praksis. Første del præsenterer Det dobbelte bliks teori og metoder, derefter zoomes ind på de forskellige kontekster, hvor Det dobbelte blik kan gøre en forskel: i forhold til det enkelte barn, i daginstitutioner og på opholdssteder, på personalemøder og i plejefamilier.

Til bogens metoder hører arbejdsark og Den særlige ordbog. Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det pædagogiske og socialfaglige felt.

Manon Alice Lavaud er

ph.d.-stipendiat ved Social-

Om dokumentation i pædagogisk arbejde

videnskab, Roskilde Universitet. Uddannet cand.soc. i Socialvidenskab og Kulturog Sprogmødestudier.

Senest har hun specialiseret sig i socialt arbejde med børn og unge med fokus på både børns og professionelles perspektiver. Hendes primære forskningsområder er socialt arbejde, spørgsmål om normalitet og afvigelse,

PROFESSIONS|SERIEN er fagbøger til professionsuddannelserne.

Kompetente fagpersoner giver indblik i, hvad der aktuelt rører sig på det pædagogiske, psykologiske og socialfaglige felt. Målet er analytisk forståelse og inspiration til, hvordan pædagoger, lærere og socialrådgivere på bedste vis kan forene teori og praksis.

DET DOBBELTE BLIK

PROFESSIONS|SERIEN AKADEMISK FORLAG

Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner

DET DOBBELTE BLIK

Dokumentation kan også indgå som et aktivt element i udvikling af praksis. Det giver bogen inspiration til, ligesom den præsenterer teoretiske perspektiver på og refleksioner over dokumentation, som kan bruges i dette arbejde.

Hanne Warming er cand.

scient.soc. og professor MARGRETHE HJERRILD (red.)

HANNE WARMING, SIGNE FJORDSIDE & MANON ALICE LAVAUD

AKADEMISK FORLAG

NÅR VI SKRIVER OM MENNESKER

AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk

90 mm

PROFESSIONS|SERIEN

Bidragydere:

MARGRETHE HJERRILD (red.)

blomsten’, som er en model, en dagtilbudskontekst og til der spiller ind på arbejdet mod

INKLUDERENDE DAGTILBUDSPÆDAGOGIK

n om kulturforandringer, ndividfokusering. Sådanne pædagogiske praksis og rhold til børnene i dagtilbuddet, g, der igangsættes. Det vigtigste kabe øget kvalitet, der kan hjælpe el og læring – både nu og på

151+2 mm

MATHILDE NYVANG HOSTRUP

klusionsbegrebet og undlag og dermed en gers arbejde i dagtilbud. udspædagogikken: relationer, ktiver, børn i vanskeligheder, e præsenteres ud fra et

„Den gode støtte til børnene og de unge fordrer, at vi går på to ben: Tager hensyn til og minimerer sårbarheden og udfordringerne, og anerkender og giver udfoldelsesmuligheder til styrken i et og samme særlige karakteristikum. Dette virker selvindlysende – og det er også vores erfaring, at det er en tanke, som appellerer til mange. Omvendt er det ret sjældent, at man ser den praktiseret. Og selvom tanken appellerer, så bliver den også mødt med det skeptiske spørgsmål om, hvorvidt og hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Men det kan det, og det kan gøre en for nogle overraskende stor forskel for børnene og de unge!“ Fra bogen

OMSLAG: LONNIE HAMBORG | IMPERIET

PROFESSIONS|SERIEN er fagbøger til professionsuddannelserne.

Kompetente fagpersoner giver indblik i, hvad der aktuelt rører sig på det pædagogiske, psykologiske og socialfaglige felt. Målet er analytisk forståelse og inspiration til, hvordan pædagoger, lærere og socialrådgivere på bedste vis kan forene teori og praksis.

samt narrative metoder. PROFESSIONS|SERIEN

Bliv tilmeldt vores nyhedsservice på

AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk/professionsserien PROFESSIONS|SERIEN

9788750050865_Naar vi skriver om mennesker_135x210_OMSLAG.indd 1

PROFESSIONS|SERIEN

www.akademisk.dk

www.akademisk.dk

PROFESSIONS|SERIEN

AKADEMISK FORLAG

PROFESSIONS|SERIEN www.akademisk.dk/professionsserien

Det dobbelte blik_153x226_OMSLAG.indd 1 07/03/14 11.48

Inkluderende dagtilbudspædagogik

Når vi skriver om mennesker

Mathilde Nyvang Hostrup

Om dokumentation i pædagogisk arbejde

Bogen er struktureret ud fra af ’inklusionsblomsten’, som er en model, der er velegnet til at strukturere arbejdet med inklusion i dagtilbud. Modellen giver overblik over de forskellige perspektiver, der spiller ind på arbejdet mod et mere inkluderende dagtilbud. ISBN 978-87-500-4372-0, 232 sider

”I sin behandling af selve inklusionsbegrebet inddrager Mathilde på naturligste vis forskning og teori, og som læser får man en grundlæggende forståelse for inklusionsbegrebet.” TINNE RANDRUP-THOMSEN, PÆDAGOGISK KONSULENT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

PROFESSIONS|SERIEN

AKADEMISK FORLAG

AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk/professionsserien

22/06/2017 12.50

31/10/2017 14.10

Margrethe Hjerrild (red.) Pædagogisk praksis skal dokumenteres. Det er ikke nogen let opgave, for hvordan skal pædagogen beskrive de tiltag, der bliver sat i værk for en borger? Hvad er vigtigt at få beskrevet? Hvad skal man skrive, og hvad må man ikke skrive? Og hvem skriver man til? Når vi skriver om mennesker beskriver den lovgivningsmæssige ramme for dokumentation og giver konkret viden om fx handleplaner, underretning, tavshedspligt og indberetning af magtanvendelse. Samtidig omhandler bogen den dokumentation, der hver eneste dag foregår på institutioner. ISBN 978-87-500-5086-5, 184 sider

www.akademisk.dk

HANNE WARMING, SIGNE FJORDSIDE & MANON ALICE LAVAUD

Det dobbelte blik Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner Hanne Warming, Signe Fjordside og Manon Alice Lavaud Det dobbelte blik giver dig konkrete refleksions- og supervisionsredskaber til at se muligheder og styrker hos børn og unge i udsatte positioner. Gennem eksempler og cases præsenterer den et mindset, der søger at minimere udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentialet hos børn og unge. ISBN 978-87-500-5101-5, 200 sider

Lad mig sige det først som sidst: Jeg er ret glad for denne bog, fordi det er så vigtigt, at vi har blik for ’det dobbelte blik’. Der er så mange børn, der diagnosticeres, og som bliver rubriceret som problembørn, hvor det er barnets vanskeligheder og ikke resurserne, der bliver fokuseret på. FOLKESKOLEN


læring 90 mm

ØVELSE I UNDERVISNINGEN er en indføring i, hvordan

I bogen får du svar på følgende seks væsentlige spørgsmål: • Hvad er øvelse, og hvorfor er det relevant for skoleThomas R.S. Albrechtsen (f. 1977) er uddannet cand.mag. i almen pædagogik,

undervisningen?

• Hvad kan aktuelle læringsteorier fortælle os om øvelse,

ph.d., docent og leder af Forskningspro-

10 DØRE TIL KLASSEEventuelt undertitel her RUMMET undertitel er godt gram for dagtilbud og skole ved UC SYD.

Hans primære forskningsinteresser er

didaktik, øvelsesteori, forandringer i pæda-

226 mm

gogiske organisationer, professionelle

læringsfællesskaber og læreruddannelse.

• •

og hvilke didaktiske konsekvenser kan man drage heraf? Hvordan planlægger du meningsfulde øvelsesopgaver til undervisningen? Hvordan kan du opretholde et engagement blandt eleverne, når de øver sig? Hvordan kan du organisere en øvelsesbaseret undervisning for både grupper og den enkelte elev? Hvordan vurderer du, om eleverne gør fremskridt i deres øvelse, og om noget skal omøves?

ØVELSE I UNDERVISNINGEN henvender sig til lærerstuderende og praktiserende lærere.

Omslag: henriettemork.dk

DIDAKTIK|SERIEN er lærebøger til undervisning på læreruddannelsens fag samt fagområderne under pædagogik og lærerfaglighed. Målet er at bidrage til analytisk forståelse og inspiration til, hvordan lærere og lærerstuderende på bedste vis kan forene teori og praksis.

DIDAKTIK|SERIEN AKADEMISK FORLAG

MARTIN BLOK JOHANSEN (red.) MARTIN BLOK JOHANSEN (red.) DIDAKTIK|SERIEN Forfatterfoto © Niels Rysz Olsen

DIDAKTIK|SERIEN AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk www.akademisk.dk/professionsserien

Øvelse i undervisningern_DS.indd 1

153 mm

DIDAKTIK|SERIEN AKADEMISK FORLAG

ȯvelse forbinder vi ofte med en indsats og en anstrengelse, der

Ubehaget ligger ikke alene i den

kropslige eller mentale anstrengelse, som øvelse ofte kræver. Ubehaget kan også ligge i påmindelsen om,

at der er noget, vi gerne vil kunne,

men som vi endnu ikke kan. Øvelse minder os om vores egen inkompetence. Når noget derimod lykkes

for os, og vi har tilegnet os en færdig-

I bogen præsenterer forskere ti temaer, som har betydning for det, der udspiller sig i klasserummet, når lærer og elever indtager det fælles rum: Klasserummets observationer • klasserummets historie • klasserummets koreografi • klasserummets arkitektur • klasserummets interaktioner • klasse-

Thomas R.S. Albrechtsen

hed, som vi har øvet os længe på,

ØVELSE

I UNDERVISNINGEN

så vækker det en glæde og stolthed.

Resultatet af længerevarende øvelse

kan tilfredsstille helt grundlæggende

Øvelse i undervisningen er en indføring i, hvordan lærere ved at tænke øvelse ind i planlægningen, gennemførelsen, vurderingen og udviklingen af den daglige undervisning i grundskolen kan støtte eleverne i at opnå nye færdigheder.

psykologiske behov.” Uddrag fra bogen

Omslag: henriettemork.dk

DIDAKTIK|SERIEN er lærebøger til undervisning på læreruddannelsens fag samt fagområderne under pædagogik og lærerfaglighed. Målet er at bidrage til analytisk forståelse og inspiration til, hvordan lærere og lærerstuderende på bedste vis kan forene teori og praksis.

THOMAS R.S. ALBRECHTSEN

22/05/19 11:50

Martin Blok Johansen (red.)

I 10 døre til klasserummet får du en tydelig og nuanceret forståelse af, hvad et klasserum er, gør og kan.

Øvelse i undervisningen

somme tider kan være ubehagelig.

10 døre til klasserummet Klasserummet er stedet for elevens læring, dannelse og sociale liv gennem ti års skolegang. Samtidig er klasserummet det sted, hvor læreren har sit primære arbejdsliv, og stedet, der både skaber muligheder og danner rammer for den lærerfaglige opgave.

90 mm

NYHED

lærere ved at tænke øvelse ind i planlægningen, gennemførelsen, vurderingen og udviklingen af den daglige undervisning i grundskolen kan støtte eleverne i at indøve og udøve nye færdigheder.

ØVELSE I UNDERVISNINGEN

www.akademisk.dk

10 DØRE TIL KLASSERUMMET

ække nye d egne ogien er derfør og under ktet.

THOMAS R.S. ALBRECHTSEN

erummets ktioner · ummets ger.

11,5

NYHED

ning for det, det fælles rum:

MARTIN BLOK JOHANSEN (red.)

ale liv gennem ren har sit danner

153 mm

rummets dynamikker • klasserummets følelser • klasserummets medier • klasserummets modstand • klasserummets forandringer. 10 døre til klasserummet giver den lærerstuderende en række nye tilgange til at koble den teoretiske del af læreruddannelsen med egne observationer og personlige erfaringer i praktikforløbet. Antologien er dermed en værdifuld ledsager, der kan følge den lærerstuderende før og under praktikforløbene og helt frem til afslutningen af bachelorprojektet. ISBN 978-87-500-5378-1, 203 sider

DIDAKTIK|SERIEN

I bogen får du svar på følgende seks væsentlige spørgsmål: AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk/professionsserien

22/05/19 11:51

ÒÒ H  vad er øvelse, og hvorfor er det relevant for skoleundervisningen? ÒÒ Hvad kan aktuelle læringsteorier fortælle os om øvelse, og hvilke didaktiske konsekvenser kan man drage heraf? ÒÒ Hvordan planlægger du meningsfulde øvelsesopgaver til undervisningen? ÒÒ Hvordan kan du opretholde et engagement blandt eleverne, når de øver sig? ÒÒ Hvordan kan du organisere en øvelsesbaseret undervisning for både grupper og den enkelte elev? ÒÒ  Hvordan vurderer du, om eleverne gør fremskridt i deres øvelse, og om noget skal omøves?

Øvelse i undervisningen henvender sig til lærerstuderende og praktiserende lærere. ISBN 978-87-500-5168-8, 144 sider


læring

Ordtilegnelse på mellemtrinnet Hanne Trebbien Daugaard, Holger Juul og Anne-Mette Veber Nielsen Ordkendskab er en af de vigtigste forudsætninger for god læseforståelse. Skub på ordene giver lærere, læsevejledere og lærerstuderende viden om ordtilegnelse og redskaber til at arbejde med ordkendskab i undervisningen på mellemtrinnet. Med bogen kan lærerne målrette undervisningen til elevernes behov. Først bliver de vigtigste begreber og tilgange til ordkendskab og ordkendskabsundervisning præsenteret. Derefter følger kapitler om direkte ordkendskabsundervisning, undervisning i morfologi og undervisning i at udnytte ordets kontekst. Til sidst viser et kapitel hvordan man kan få strategierne til at spille sammen ved at bruge en generel strategiramme. Skub på ordene indeholder desuden øvelser henvendt til lærerne hvor de blandt andet kan afprøve deres eget kendskab til ord og kontekstforståelse, samt læreraktiviteter der støtter forberedelsen af undervisning, og eksempler på individuelle og gruppebaserede elevaktiviteter. ISBN 978-87-500-5254-8 152 sider

NYHED

Skub på ordene


læring

Maja Lisa Engelhardt

Maja Lisa Engelhardt (1956) er bosat i Frankrig. Hun er repræsenteret på flere danske museer og har udsmykket 30 kirker i Danmark og senest også Calvary Chapel, Biola University nær Los Angeles. Et af kunstnerens væsentligste værker til danske kirker er hendes monumentale bronzeport til Viborg Domkirke. Porten blev støbt i Italien, og kunstneren arbejdede i lang tid med skitser, som relaterede til den kommende port. Disse værker kredsede om temaet en indgang til kirken som også er dens udgang. Et rum udenfor ind mod kirkens hellige rum. En tærskel. Hovedtanken for kunstneren var at knytte an til den væsentlige begivenhed i Det Nye Testamente, hvor Kristus gennembryder forhænget ind til det helligste og står frem som det nye og ultimative offer, er den nye pagt. Maja Lisa Engelhardt skabte en række monotypier med dette forhæng som motiv. Da hun blev bedt om at gennemtænke et omslag til Johannes Værges bog, valgte hun et af disse motiver som indgang til bogen. Kunstneren ønskede ligeledes at lade monotypier med variationer af forhænget være indgange til de tolv kapitler.

– at lade sig berige af noget andet end sig selv

Kristendommen er en fortælle-, billed- og tankeverden, som er blevet uklar og fjern for mange. I Det ufærdige menneske og Gud giver Johannes Værge sit bud på, hvad kristendom er. Han viser kristendommen som en vej med stadig mere at tilegne sig, en livsrejse for det ufærdige menneske med det endemål at blive et sandt menneske. Støv rystes af bibelcitater, og indsigter fra oldkirken, som i dag er fortrængt, graves frem. Johannes Værge er kendt for en sjældent vellykket formidling i et klart sprog, og hans forfatterskab er anerkendt for at være teologisk fornyende. Maja Lisa Engelhardt bidrager med en serie billeder til bogen, særligt udvalgt af kunstneren til Johannes Værges tekst.

NYHED

Litteratur og dannelse

Johannes Værge Det ufærdige menneske og Gud

www.akademisk.dk

Martin Blok Johansen

NYHED

ærende og komeratur og dannelse et. Men den kan er skal være kal bidrage med, esopgave, som

Litteratur og dannelse

ide tekstvalget ntroduceret til de allerede kender rer de forestillinger m dermed kan give øjne.

Martin Blok Johansen

i skolens danskeksters opgave? hvilken type enne opgave?

... for den, der søger en pålidelig og overskuelig vejledning til kristendommens univers historisk og aktuelt, er der næppe nogen mere anbefalelsesværdig bog for tiden.

JOHANNES VÆRGE Det ufærdige menneske og Gud En bog om kristendommen Monotypier Maja Lisa Engelhardt

Forfatterportræt © Huset Mydtskov

Johannes Værge (1946) er cand. theol. fra Aarhus Universitet. Gennem mange år sognepræst ved Københavns Domkirke. Desuden teologisk medarbejder ved Weekendavisen 1983-2010. Medlem af oversættergruppen bag Det Nye Testamente i den autoriserede Bibel fra 1992. Forfatter til ny række morgen- og aftenbønner i Den Danske Salmebog 2003. Johannes Værge er forfatter til Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom, Anis 2011; Guds skrøbelige arvinger. En bog om menneskets fald og fuldendelse, Anis 2014; Guddommelig uorden. En bog om regnskabet med Gud, Eksistensen 2016, og Rygter om Gud. En bog om gudsbilleder på godt og ondt, Eksistensen 2018. Læs mere på : www.johannesvaerge.dk.

WEEKENDAVISEN

www.akademisk.dk

Akademisk Forlag

Akademisk Forlag 110399_cover_det ufærdige menneske_r1.indd 1

Litteratur og dannelse At lade sig berige af noget andet end sig selv Martin Blok Johansen Hvad er det for litterære tekster, vi bruger i skolens danskundervisning, og hvad er disse litterære teksters opgave? Hvad er i det hele taget danskfagets dannelsesopgave, og hvilken type litterære tekster kan være med til at løse denne opgave? I bogen argumenteres der for, at vi skal udvide tekstvalget i danskundervisningen, så eleverne også bliver introduceret til verdener, som er helt anderledes, end dem de allerede kender til. Det vil sige litterære tekster, der udfordrer de forestillinger og forståelser, eleverne allerede har, og som dermed kan give dem mulighed for at se verden med andre øjne. Litteratur og dannelse er henvendt til nuværende og kommende dansklærere, der arbejder med litteratur og dannelse på langs og på tværs i uddannelsessystemet. Men den kan læses af alle, der interesser sig for, hvad der skal være dannelsens indhold. Hvad er det, skolen skal bidrage med, og hvor finder vi afsættet for den dannelsesopgave, som hviler på skolen, og som skolen hviler på? ISBN 978-87-500-5215-9, 272 sider

28/02/2019 11.28.20

Det ufærdige menneske og Gud En bog om kristendommen Johannes Værge Kristendommen er en fortælle-, billed- og tankeverden, som er blevet uklar og fjern for mange. I Det ufærdige menneske og Gud giver Johannes Værge sit bud på, hvad kristendom er. Han viser kristendommen som en vej med stadig mere at tilegne sig, en livsrejse for det ufærdige menneske med det endemål at blive et sandt menneske. Støv rystes af bibelcitater, og indsigter fra oldkirken, som i dag er fortrængt, graves frem. Johannes Værge er kendt for en sjældent vellykket formidling i et klart sprog, og hans forfatterskab er anerkendt for at være teologisk fornyende. Maja Lisa Engelhardt bidrager med en serie billeder til bogen, særligt udvalgt af kunstneren til Johannes Værges tekst. Bogen er oplagt til lærerstuderende og andre der skal undervise i religion eller Kristendom. ISBN 978-87-500-5269-2, 216 sider


læring

Sikker læsestart Et differentieret læseprogram til effektiv automatisering Pernille Frost

ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ

funktionelt bogstavkendskab bevidsthed om læringssituationen læsebøger på individuelt niveau gentagen læsning læsning med stemme daglig læsetræning opfølgning på læsevaner.

Programmet giver eleverne gode læsestrategier og dermed et fundament for senere faglig læsning samt ikke mindst selvtillid og læselyst. Bogens to dele – baggrund og manual – giver konkrete redskaber til organisering, evaluering og formidling af programmet til både forældre og lærere. Til bogen hører også kopiark, der er lige til at bruge. Sikker læsestart er oplagt for både læsevejledere, studerende, indskolingslærere, skoleledere, bibliotekarer og speciallærere. ISBN 978-87-500-5201-2, 176 sider

NYHED

Sikker læsestart præsenterer et differentieret læseprogram, der gør alle elever i 1. klasse til sikre og hurtige læsere gennem effektiv automatisering. Læseprogrammet er baseret på syv principper:


læring

Hvad er didaktik? Karen E. Andreasen & Annie Aarup Jensen

Som lærer oplever man dagligt de udfordringer, der er forbundet med at skulle forholde sig til den kompleksitet og de dilemmaer og muligheder, der folder sig ud, når man skal designe og facilitere didaktiske forløb. Det er er omdrejningspunktet i denne bog, der både behandler didaktik som begreb, som fagligt område og som praksis. Hvad er didaktik kobler en grundig introduktion til didaktisk teori sammen med talrige konkrete eksempler fra lærerfaglig praksis. Bogen retter sig mod lærerstuderende, men kan også læses af andre, der beskæftiger sig med planlægning og facilitering af forskellige former for didaktiske forløb og læreprocesser. ISBN 978-87-500-5214-2, 160 sider

NYHED

Hvordan griber man det an at lære andre noget bestemt? Hvordan skal man som lærer planlægge aktiviteter, sådan at eleverne kan få det udbytte, man har tænkt sig? Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Disse spørgsmål hører til didaktikkens helt overordnede temaer.


læring

Peter Worley

med dine elever 25 sessioner der får hele klassen med

rb

e jd

n ing af Caro

e falit

Dan

li n

ha

sk

ea

Sc

b

TÆNK HØJT med dine elever

TÆNK HØJT

zky

Peter Worley

www.akademisk.dk

AKADEMISK FORLAG

TÆNK HØJT med dine elever 25 sessioner der får hele klassen med Peter Worley TÆNK HØJT med dine elever får elever til at tænke og diskutere legende og åbent i klassen. Eleverne lærer at tale fordomsfrit om filosofiske emner frem for blot at give de svar, de tror, læreren vil høre. Bogens 25 sessioner består af en historie og tilhørende spørgsmål, der er lige til at bruge – som varierende indslag i den sædvanlige fagundervisning eller i sammenhængende forløb og på tværs

af fag. Den filosofiske og didaktiske baggrundsviden får læreren i overskuelig form i bogens indledende del. Sessionerne er udviklet gennem 10 års arbejde med elever i alderen 5-13 år. Bogen er bearbejdet af Caroline Schaffalitzky de Muckadell til danske forhold på baggrund af konkrete forløb i en række danske skoler. ISBN 978-87-500-5233-3 208 sider

‘Tænk højt med dine elever’ sætter en ny samtaleform i spil. Den filosofiske samtale kan styrke samtalen og træne eleverne i at holde fokus på det aftalte og i at være åbne over for andres input. Filosofien kan styrke empatien og åbenheden, og det er ganske vigtigt i en tid med hurtige meninger og uigennemtænkte ytringer. FOLKESKOLEN

Opgavebog for små kreative tænkere Dorte Nielsen & Katrine Granholm

Opgavebog for små kreative tænkere er fuld af sjove opgaver og spændende udfordringer, der er designet til at styrke børns evne til at tænke kreativt.

lægger de det mere og mere fra sig, jo ældre de bliver. Opgaverne i denne bog hjælper børn til at blive endnu bedre kreative tænkere, få masser af ideer, tænke ud af boksen, bruge deres vidunderlige fantasi og ha’ det sjovt. Bogen indeholder:

Bogen træner barnet til at få mange ideer og se nye sammenhænge. Det gælder for både børn og voksne, at når vi træner vores evne til at se sammenhænge, så træner vi samtidig vores evne til finde på og se nye muligheder. Ideen er enkel. Ligesom vi kan træne vores muskler, kan vi træne vores hjerne. Jo mere vi træner, jo bedre bliver vi.

ÒÒ 4  0 opgaver der forbedre børns kreativitet ÒÒ Øvelser i at se nye sammenhænge ÒÒ Underholdende hjernegymnastik ÒÒ Mange timer med sjove aktiviteter

Børn er naturligt kreative, men ofte

ISBN 978-87-500-5457-3 , 100 sider

NYHED

Sjov opgavebog, der styrker børns kreativitet


læring

Flydende læsning i praksis Præcis, hurtig og udtryksfuld læsning. 2. udgave Gertrud M.R. Brandt Flydende læsning i praksis er en guide til undervisning i flydende læsning i indskolingen og på mellemtrinnet. I denne anden og udvidede udgave præsenterer bogen dig for nye kapitler om automatisering af ord, fx ved hjælp af gentaget stavning, og om makkerlæsning, hvor eleverne arbejder sammen i par og giver hinanden konstruktiv feedback. Ud over metoder beskriver bogen, hvordan du kan tilrettelægge forskellige læseforløb samt et intensivt stilladserende læsekursus, hvor dine elever får brug for alle de læsemetoder, de har lært i løbet af skoleåret.

Bogen indeholder også forbedrede og helt nye skemaer til vurdering af elevernes fremskridt samt de nyeste oplæsningshastigheder. Til bogen hører en særskilt kopimappe med alle kopiark til læsetræningen. Desuden rummer mappen omkring 190 lixede tekster til gentaget læsning med Ord pr. minut-metoden, nye alderssvarende tekster til en individuel, direkte vurdering af den enkelte elev samt tekster til afdækningen af elevens nærmeste zone for læseudvikling.

Her er bogen, som vi dansklærere og læsevejledere har manglet, idet den giver konkrete bud på, hvordan vi med succes kan udvikle elevens læsning fra flydende til præcis, hurtig og udtryksfuld læsning. LÆSEPÆDAGOGEN

Bog

Kopimappe

ISBN 978-87-500-5146-6

ISBN 978-87-500-5244-9

272 sider

304 sider


90 mm

153 mm (bogblok 151 mm)

17 mm

Jacob Folke Rasmussen

En guide til fagprofessionel samtalepraksis

BOGENS INDHOLD OVERBLIK

• Samtaler om forandring • Hvad er MI? • Ånden og stilen i MI • Et kort over samtalen • Kernefærdigheder • Fremkaldelse

der

• At planlægge forandringer • MI’s tilgang til at give

226 mm

information og råd

PRAKSIS • Adfærd, adfærd, adfærd • Læring • Personlig udvikling

bygger

• Inddragelse af familien

MÅLRETTEDE ANVENDELSER • Mobning • Udsatte elever • Engagement og forebyggelse

bro

af frafald

• Overgangen til livet efter skolen

VIDERE HORISONTER • Sådan forbedrer du din viden

ww.akademisk.dk

og dine færdigheder

153 mm

21,5

Velskrevet, velredigeret, vellykket – disse tre ord beskriver i kort DEN MOTIVERENDE SAMTALE I SKOLEN form, hvorfor man som professionel samtalepartner bør skynde sig at få læst Jacob Folke Rasmussens Samtaler om motivation ”Samtaler, der bygger Udviklingssamtaler Konfliktløsning bro”. ”Samtaler, Forældresamtaler der Vejledning bygger bro” har Uddannelsesvejledning potentiale til at blive en ny klassiker i vejledningslitteraturen."

153 mm

90 mm

S TE P HE N ROLLNICK S E BA S TIA N G. K A P LA N RICHA RD RUTS CHMA N

Inspirerende bog. Her er vigtige metoder at trække på, når man som professionel i skolen har samtaler med børn og unge.

»MI behøver ikke kun at fokusere på problemer. Tilgangen kan også anvendes til at hjælpe folk med at afklare, hvad der er vigtigt for dem, hvor deres styrker ligger, og hvordan de kan opnå forandring. Selv om MI er en ret ny tilgang i skolesammenhæng, har den helt indlysende samme overordnede mål som undervisning: at støtte elevernes udvikling og forandring.

er en praktisk håndbog, der giver lærere, AKT-vejledere og PPR-konsulenter effektive strategier og konkrete værktøjer til sammen med eleverne at finde løsninger på hverdagens udfordringer og konflikter.

Den motiverende samtale er en veldokumenteret metode, Jacob Folke Rasmussen er underviser, der styrker elevers motivation og evne til at indgå i posiforedragsholder og supervisor. samspil med andre. Han hartive mange års erfaring med Metoden er oplagt til blandt at håndtere svære pædagogiske andet: problemstillinger og udvikle nye metoder i samarbejde med børn, familier og professionelle. Han har mere end 10 års ledererfaring og har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med fortællingers betydning for menneskers og organisationers udviklingsmuligheder. Han er uddannet lærer med en 3-årig familieterapeutisk efteruddannelse og en 2-årig efteruddannelse i narrativt konsulentarbejde. Han har skrevet en række artikler Metoden kaldes MI og efter den engelske betegnelse bidrag til bøger om narrativ praksis. Motivational Interviewing.

LEKTØRUDTALELSE

Fra bogens forord

226 mm høj

Samtaler der bygger bro

Samtaler

flap 100 mm

NYHED

Jacob Folke Rasmussen

t-

læring

Se www.narrativt-selskab.dk

FOLKESKOLEN www.akademisk.dk

• Integration af MI i skoler

Samtaler, der forbedrer adfærd og læring

Akademisk Forlag WWW.AKADEMISK.DK 12/02/2019 09.17

Akad emis k Forla g

Omslag: henriettemork.dk

Den motiverende samtale i skolen -omslag.indd 1

12/02/18 14:05

Samtaler der bygger bro

Den motiverende samtale i skolen

En guide til fagprofessionel samtalepraksis

Samtaler, der forbedrer adfærd og læring

Jacob Folke Rasmussen

Stephen Rollnick & Sebastian G. Kaplan & Richard Rutschman

Samtaler der bygger bro guider fagprofessionelle til bedre samtaler med borgere, forældre, børn, brugere og pårørende. Bogen viser, hvordan du undgår de faldgruber, der ofte fører til konflikt eller fastlåsthed ved at bygge bro mellem modsatrettede tanker og følelser i din egen tilgang.

Den motiverende samtale i skolen er en praktisk håndbog, der giver lærere, AKT-vejledere og PPR-konsulenter effektive strategier og konkrete værktøjer til sammen med eleverne at finde løsninger på hverdagens udfordringer og konflikter.

Mellem: ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ

medlidenhed og irritation bekymring og passivitet problemer og positivitet faglig usikkerhed og følelsen af at have ret skyldfølelse og placering af skyld hos andre

Jacob Folke Rasmussen viser, hvordan du kan skabe grobund for udviklende samtaler ved at fokusere på det vigtige bag problemerne, ved at sammenflette din egen og andres viden og ved at have blik for de underliggende forståelser. ISBN 978-87-500-5188-6, 216 sider

Den motiverende samtale er en veldokumenteret metode, der styrker elevers motivation og evne til at indgå i positive samspil med andre. Metoden er oplagt til blandt andet: ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ ÒÒ

Samtaler om motivation Udviklingssamtaler Konfliktløsning Forældresamtaler Vejledning Uddannelsesvejledning

Metoden kaldes MI efter den engelske betegnelse Motivational Interviewing. ISBN 978-87-500-5129-9, 268 sider


læring

e med redskaber af nogle af bogens

n lærer, som står for , men den kan ende og andre der ng i grundskolen.

Børn og skriveglæde

En guide til den særligt tilrettelagte undervisning

Ideer og øvelser til undervisning i kreativ skrivning

Lis Pøhler

Christina Englund

Lis Pøhler

Læseguiden En guide til den særligt tilrettelagte undervisning

Forfatter Christina Englund har igennem mange år udviklet en lang række skriveøvelser og opgaver, som hun bruger på sine skrivehold for børn i alderen 7 til 17 år. I Børn og skriveglæde præsenterer hun øvelser og skriveforløb, så de er lige til at gå til for andre, mens hun løbende deler sine erfaringer og tanker om, hvordan og hvorfor de virker, som de gør. Bogen giver ideer til, hvordan læreren kan arbejde med fiktionsskrivning – også med børn der er mindre skriftstærke. Øvelserne handler frem for alt om at finde ind til børnenes grundlæggende begejstring for at finde på og udtrykke sig gennem ord. Øvelser og overvejelser er primært tilpasset børn mellem 10 og 13 år, men bogen rummer også konkrete forløb for de 7 til 10-årige og de 13 til 17-årige. Alle øvelser kan trækkes ud og tilpasses tid, sted og aldersgruppe efter behov.

Læseforståelsens fantastiske fire Merete Brudholm & Pernille Sørensen

Christina Englund

Børn og skriveglæde er skrevet som supplement og inspiration til danskundervisningen for børn på alle grundskolens tre trin, og for alle andre der arbejder med børn og skriftlighed.

k. Hun er forfatter til m undervisning i læsning - og skrivevanskeligheder. Læsepædagogen, , læsning og for opgave10. klasse i læsning og

www.akademisk.dk

Christina Englund

ærmere på en 2., 4., 6. e nationale test. elevers testresultater, lige undervisning på rerne.

Lis Pøhler

øfte elevens læse- og visning i læsning og nitive forudsætninger, ogforståelse. Læseedtænke disse elevriveundervisningen.

Læseguiden

Christina Englund (f. 1974) er cand.mag. og skønlitterær forfatter. Christina har i de seneste 15 år undervist børn og unge i at skrive fiktion. Hun har desuden arbejdet som indlæser, oversætter og radiovært på DR.

Akademisk Forlag

Akademisk Forlag

www.akademisk.dk

”Bogen samler allerede eksisterende viden om læsning og omsætter det til en praktisk guidning for læreren i hverdagen, og for en uerfaren lærer kan det være meget værd.” FOLKESKOLEN

Når man som dansklærer skal understøtte og løfte elevens læse- og skrivefærdigheder, kræver det viden om undervisning i læsning og skrivning, men også en viden om elevens kognitive forudsætninger, almenviden, personlige forudsætninger og sprogforståelse. Læseguiden giver læreren ideer og metoder til at medtænke disse elevkompetencer i sin tilrettelæggelse af læse- og skriveundervisningen. Et centralt element i bogen er en værktøjskasse med redskaber til iagttagelse af eleven og til gennemførelse af nogle af bogens mange ideer.

Ideer og øvelser til undervisning i kreativ skrivning

êêêêê ”Og der er masser af guf for læserne, der bliver præsenteret for måder at undervise på og et hav af relevante undervisningsøvelser...” Pædagogen.dk Børn og skriveglæde er et frisk pust. Et nyt blik på skriveundervisningen og en kærlig påmindelse om, at det er vigtigt at vende skråen en gang imellem. FOLKESKOLEN

I Børn og skriveglæde præsenterer Christina Englund øvelser og skriveforløb, så de er lige til at gå til for andre, mens hun løbende deler sine erfaringer og tanker om, hvordan og hvorfor de virker, som de gør.

Læseguiden er en praksisrettet håndbog til den lærer, som står for den særligt tilrettelagte undervisning i skolen

Børn og skriveglæder giver ideer til, hvordan der kan arbejdes med fiktionsskrivning – også med børn, der er mindre skriftstærke. Øvelserne handler frem for alt om at finde ind til den grundlæggende begejstring for at finde på og udtrykke sig gennem ord.

ISBN 978-87-500-5203-6, 136 sider

ISBN 978-87-500-5205-0 136 sider

”‘Læseforståelsens fantastiske fire’ er en praksisrettet bog, som er solidt funderet i teorien. Bogen er overskuelig og præcis i sit budskab. Og læsevenlig.” FOLKESKOLEN

Bogen viser, hvordan læseforståelsen kan udvikles gennem målrettet undervisning før, under og efter læsning af en tekst. Det kan gøre med afsæt i det undervisningsmateriale, der allerede er valgt til årsplanen for de enkelte fag, og i fire ‘fantastiske’ læsestrategier: forudsig, spørg, opklar, opsummer. ISBN 978-87-500-4585-4 192 sider


sociale fag

Samtaler med unge pårørende

Hvordan oplever en ung pige sin position i familien ændre sig, da hendes far bliver ramt af Alzheimer? Hvordan håndterer en ung fyr sin fars alkoholproblemer? Og hvordan klarer en anden ung pige det, da hendes elskede papfar ryger i spjældet med en lang fængselsdom? Børn og unge, som har mistet en forælder, eller hvis forældre er ramt af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, misbrug eller andre problemer, møder mange af de samme udfordringer i deres liv. Samtaler med unge pårørende giver et professionelt perspektiv på, hvordan fagpersoner kan støtte dem i at mestre disse udfordringer. Med udgangspunkt i interviews med unge pårørende giver bogens første del et indefraperspektiv på deres tanker og følelser. De fortæller om det store ansvar, de ofte bærer, om frygt for stigmatisering, om sorg og om at føle sig sårbar. Men også om at lære sig selv bedre at kende, om at kunne klare svære ting og om at gøre sig nyttige erfaringer for livet. Anden del guider fagpersoner gennem tre typer af støttende samtaler: samtalen med barnet eller den unge i skole eller dagtilbud, forældersamtalen om barnet eller den unge og familiesamtalen, hvor barnets eller den unges perspektiv er i centrum. Samtaler med unge pårørende henvender sig til lærere og pædagoger, sundhedspersonale, socialrådgivere, psykologer og terapeuter, der i kraft af deres arbejde kommer i kontakt med unge pårørende. ISBN 978-87-500-5083-4, 220 sider

NYHED

Ingelise Nordenhof & Mathilde Zwinge

Udkommer 15. september


sociale fag

Her får nye og erfarne terapeuter en grundig indføring i, hvordan kognitiv adfærdsterapi med børn gennemføres. Med solid erfaring med behandling af børn i alderen 5-14 år beskriver forfatterne konkret og praksisnært, hvordan du opbygger et forløb, hvem du inddrager, og hvordan du udfører de klassiske kognitive adfærdsterapeutiske teknikker. Du får eksempler på dialoger mellem terapeuter og børn, arbejdsark samt ideer til, hvordan du kan tilpasse teknikker til det enkelte barn.

Sonja Breinholst

er ph.d., aut. psykolog med en toårig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Hun har arbejdet i Center for Angst med behandling og forskning i angst hos børn siden 2011 og underviser i kognitiv adfærdsterapi til børn. Hun er medudvikler af forebyggelsesprogrammet FÅ STYR PÅ angsten og medforfatter på bl.a. Angst hos børn (2012) og Fri af angst. En forældrehåndbog (2017).

Bogen består af tre dele: I. Elementer og teknikker i kognitiv adfærdsterapi II. Principper for kognitiv adfærdsterapi III. Vilkår for den kognitive børneterapeut

Udkommer 7. oktober

ISBN: 978 - 87- 500 - 5297- 5

AKADEMISK FORLAG

9

788750

052975

W W W. A K A D EM ISK.D K

Min første bog om

CBT MED BØRN Kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde

NYHED

– i mødet med voksne

CBT MED BØRN

Barbara Hoff Esbjørn | Sonja Breinholst

RELATIONELLE KVALITETER

Se også disse bøger:

Min første bog om

MIN FØRSTE BOG OM CBT MED BØRN

Barbara Hoff Esbjørn

er ph.d., professor mso i klinisk børnepsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi og leder af Center for Angst ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Hun har arbejdet med behandling og forskning i angst hos børn siden 2007 og underviser i kliniske børnepsykologiske problemstillinger. Hun er redaktør og medforfatter på flere bøger, herunder Angst hos børn – kognitiv terapi i teori og praksis (2012), Metakognitiv terapi til børn med angst (2016), Særligt sensitiv eller særligt udfordret (2016) og Fri af angst. En forældrehåndbog (2017).

NYHED

Lis Møller

BARBARA HOFF ESBJØRN · BIANCA MUNKEBO CHRISTIANSEN SONJA BREINHOLST

FRI AF

ANGST En forældrehåndbog AKADEMISK FORLAG Untitled-1 1

04/09/17 15:57

Metakognitiv terapi til børn med angst Barbara Hoff Esbjørn, Nicoline Normann & Marie Louise Reinholdt-Dunne “Indtil videre har der kun været udviklet metakognitive behandlingsmanualer til voksne. Derfor er det fantastisk, at børn nu også kan opleve glæden ved effektivt at få bragt deres bekymringer under kontrol. Børnene lærer, at bekymringer ikke er noget, der sker, men noget, de gør. Og alt det, man gør, kan man også vælge at lade være med at gøre. Metakognitiv terapi handler om hvordan.” Fra bogens forord af Kristian Eli Andersen, fhv. formand for MCT-Institute Danish Branch

Fri af angst Barbara Hoff Esbjørn, Bianca Munkebo Christiansen & Sonja Breinholst

Barbara Hoff Esbjørn Sonja Breinholst

En håndsrækning til forældre og andre voksne omkring det ængstelige barn. Forfatterne beskriver de grundlæggende principper for kognitiv adfærdsterapi trin for trin, så forældre, der har et barn i behandling, forstår, hvad barnet skal lære, og kan støtte det i de øvelser, det får med hjem mellem terapisessionerne.

AKADEMISK FORLAG

Relationelle kvaliteter – i mødet med voksne

Min første bog om CBT med børn

Lis Møller

Barbara Hoff Esbjørn & Sonja Breinholst

Samspil baseret på relationelle kvaliteter er afgørende, uanset om der er tale om mødet med voksne, unge eller børn, men samspillet har forskellige former og udtryk, og denne bog retter søgelyset mod det særlige, der kendetegner det professionelle samspil mellem voksne.

Her får nye og erfarne terapeuter en grundig indføring i, hvordan kognitiv adfærdsterapi med børn gennemføres. Med solid erfaring med behandling af børn i alderen 5-14 år beskriver forfatterne konkret og praksisnært, hvordan du opbygger et forløb, hvem du inddrager, og hvordan du udfører de klassiske kognitive adfærdsterapeutiske teknikker.

Bogen giver en kort og enkelt fremstilling af det basale i mødet, kontakten og samspillet mellem voksne mennesker, hvor den ene har en professionel opgave i forhold til den anden. Forfatteren identificerer de relationelle kvaliteter, der altid er til stede i de møder mellem mennesker, der lykkes – uafhængigt af hvilken opgave, metoder, eller særlige fokuseringer der i øvrigt er gældende i mødet. Socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker, sosu-assistenter vil oplagt kunne have udbytte af at læse bogen Dette er den første bog i en serie på tre, hvor de to næste bøger fokuserer på mødet med unge og mødet med børn. ISBN 978-87-500-5180-0, Ca. 120 sider

Kognitiv adfærdsteori i børnehøjde

Du får eksempler på dialoger mellem terapeuter og børn, arbejdsark samt ideer til, hvordan du kan tilpasse teknikker til det enkelte barn. ISBN 978-87-500-5297-5, 272 sider


Antologiens første del indeholder korte og letlæste beskrivelser af de teorier, metoder og begreber, som natursociale indsatser bygger på. Anden del består af selve guiden med praktiske tips og tricks til at planlægge og gennemføre aktiviteter og forslag til, hvad man kan foretage sig året rundt i det fri. Den indeholder også syv eksempler, som viser, hvordan natursociale projekter med forskellige målgrupper – blandt andre børn med funktionsnedsættelse, børn med tilknytningsforstyrrelser og familier, der er flygtet – kan forløbe.

Æresrelateret social kontrol udfordrer fagfolk, som møder borgere, der er underlagt en æreskultur. For æreskultur bryder med individuelle rettigheder, altså rettigheder til at bestemme over egen krop, følelser, relationer og identitet.

Denne bog giver fagfolk et solidt ståsted, når de møder udfordringer med denne form for social kontrol. Den henvender sig til fagpersoner og studerende inden for velfærdsprofessionerne og alle andre, der ønsker at forstå, hvad der motiverer æresrelateret social kontrol. ISBN 978-87-500-5348-4, 230 side

ISBN: 9788750053453

www. ak ad em isk . d k

Forsidefoto: © micromonkey / Fotolia

UD I NATUREN – IND I FÆLLESSKABET er skrevet til frivillige og til fagfolk, der arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner.

NYHED

dk

UD I NATUREN – IND I FÆLLESSKABET giver dig et indblik i natursociale indsatser. Du får også en guide til, hvordan du som frivillig eller fagperson selv kan arbejde med natursociale indsatser.

Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen

Eva Skytte, Sita Michael Bormann m.fl.

ødet

UD I NATUREN – IND I FÆLLESSKABET

rer r ksi-

Red Barnet har gennem en årrække haft stor succes med at inddrage aktiviteter i naturen i deres indsatser for at styrke børn, unge og familier i udsatte positioner.

UD I NATUREN IND I FÆLLESSKABET NATURSOCIALT ARBEJDE MED BØRN, UNGE OG FAMILIER

AKADEMISK FORLAG

Ud i naturen – ind i fællesskabet Natursocialt arbejde med børn, unge og familier Red Barnet har gennem en årrække haft stor succes med at inddrage aktiviteter i naturen i deres indsatser for at styrke børn, unge og familier i udsatte positioner.

Sofie Danneskiold-Samsøe • Yvonne Mørck • Bo Wagner Sørensen

[...en sjælden gevinst for alle, der ønsker reel viden om samfundets mørklagte æreskultur.

”Jeg synes, der mangler muligheder for

at bruge sine rettigheder. Men det er jo

DENNE bog bliver en gamechanger i dansk migrationsforskning.

Ud i naturen – ind i fællesskabet giver dig et indblik i natursociale indsatser. Du får også en guide til, hvordan du som frivillig eller fagperson selv kan arbejde med natursociale indsatser.

en kæmpe kulturel omvæltning eller

Æresrelateret social kontrol

n e

Æresrelateret social kontrol

Sofie Danneskiold-Samsøe Yvonne Mørck Bo Wagner Sørensen

er ver olk m for g

sociale fag

kønsrolleomvæltning.” Sådan fortæller

en fagperson, der arbejder med kvinder, som lever med æresrelateret social

kontrol. Kvinder, der må tage hensyn til familie og slægt før sig selv for, ”hvad

vil folk sige?” Deres ærbarhed er nemlig

Den vil blive et uundværligt redskab for alle fagpersoner, der dagligt sidder over for fortvivlede, voldsramte minoritetsunge, herunder homoseksuelle, som er klemt mellem dansk frihedskultur og mellemøstlig æresog machokultur.]

ikke alene deres egen sag, men hele

Teori og praksis i socialt arbejde

AKADEMISK FORLAG

familiens og slægtens. Derfor har

alle en opgave i at beskytte familiens omdømme.

WEEKENDAVISEN

Læs den og bliv meget klogere på en problematik, som du ikke kan undgå at møde, både i dit professionelle liv og ved diskussioner omkring middagsbordet. Kan varmt anbefales! P – PSYKOLOGERNES FAGMAGASIN

Antologiens første del indeholder korte og letlæste beskrivelser af de teorier, metoder og begreber, som natursociale indsatser bygger på. Anden del består af selve guiden med praktiske tips og tricks til at planlægge og gennemføre aktiviteter og forslag til, hvad man kan foretage sig året rundt i det fri. Den indeholder også syv eksempler, som viser, hvordan natursociale projekter med forskellige målgrupper – blandt andre børn med funktionsnedsættelse, børn med tilknytningsforstyrrelser og familier, der er flygtet – kan forløbe. Ud i naturen – ind i fællesskabet er skrevet til frivillige og til fagfolk, der arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner. ISBN 978-87-500-5345-3, 192 sider


er til anede

5. Fortælling som metode til samskabelse i det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet

”Samskabelse” og ”dialog” er plusord, der signalerer, at alle kan bidrage og blive taget alvorligt, når der skal udvikles ny viden og skabes praksisforandringer i offentligt-private partnerskaber, i borger- og patientinddragende processer og på arbejdspladsen.

Metoder til en refleksiv praksis Dialog og samskabelse hilser denne tendens velkommen.

Fra bogens forord

Samtidig peger forfatterne på, at der altid opstår spændinger mellem forskellige aktører og stemmer i samskabende processer. Disse spændinger er lette at overse, fordi dialog og samskabelse oftest forbindes med noget ubetinget godt.

Birgitte Ravn Olesen, Louise Phillips afsæt i en dialogisk kommunikationsteoretisk & Tine RosenthalMedJohansen (red.) tilgang

Af Ditte Høgsgaard

”Børnene og de unge inviterer – og jeg er med denne bog også optaget af at invitere: Etik handler om at tage vare på helheder, sammenhænge og sociale vilkår for at kunne få øje på børns og unges invitationer og bidrage til udvikling. Etik handler i min optik om solidariteten med børn og unge i mistrivsel. En etik båret, ikke af bekymring, men af nødvendighed, fordi børn og unge viser os, at der er brug for forandring.”

Søren Hertz

Søren Hertz

kademisk.dk

Dialog og samskabelse

6. Dialogisk evaluering som metode til samskabelse i et produktionsteam

viser Dialog og samskabelse, hvordan kontekst, magt, etik og relationer får betydning for den viden, der samskabes.

kapitler tager afsæt projekter i blandt ‘Samskabelse’ ogDeandetenkelte ‘dialog’ eri konkrete plusord, psykiatrien, sygehusvæsnet og på det socialområde. Hvert kapitel introducerer en kritisk 7. Åben dialog som metode der signalerer, atpædagogiske alle kan bidrage refleksiv metode, der kan bruges til at afdække spændingstil samskabelse i et borgerfelter og bringe deltagernes viden og erfaringer i spil med inddragende perspektiv det formål at kvalificere praksis. og blive taget alvorligt, når der Dialog og samskabelse er skrevet til kandidat- og masterstuderende på socialogskabes sundhedsuddannelserne, der skal udvikles ny viden og 8. Med dialog som metode arbejder med samskabelse, samt til praktikere og forskere og analysegenstand: inden for sektorer, hvor dialog og samskabelse er på praksisforandringer i offentligt-priProblematikker på tværs dagsordenen. vate partnerskaber, i borger- og patientinddragende processer og på arbejdspladsen. Af Mette Wichmand, Birgitte Ravn Olesen & Louise Phillips

Af Michael Scheffmann-Petersen

Af Tine Rosenthal Johansen, Birgitte Ravn Olesen & Louise Phillips

AKADEMISK FORLAG

Børn og unge, psykiatri og samfund Søren Hertz

[...en velskrevet, berigende og betydningsfuld bog. Det er inspirerende læsning for alle, der er interesserede i, hvordan vi kan skabe udviklingsbetingelser for børn og unge, der viser tegn på mistrivsel. P – PSYKOLOGERNES FAGMAGASIN

ISBN 978-87-500-5237-1, 232 sider 7. Lolland Kommunes helhedsorienterede indsats for familier med komplekse problemer Af Ulrikke von Tangen Rothe 8. Virksomme mekanismer i helhedsorienteret socialt arbejde Af Martin Bæksgaard Jakobsen 9. Familiernes stemme om helhedsorienteret socialt arbejde Af Anne Marie Villumsen 10. Mellem socialrådgiver og familie Af Anne Marie Villumsen 11. Organisatorisk og lovgivningsmæssig læring i det helhedsorienterede sociale arbejde Af Ulf Hjelmar

“Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier” handler om de familier, som trives dårligst i vores samfund. Det er familier, hvis liv er præget af mangelfuld skolegang, ingen eller ringe uddannelse, arbejdsløshed samt fysiske og psykiske problemer. Bogen stiller med udgangspunkt i dansk forskning skarpt på, hvordan helhedsorienteret socialt arbejde kan være vejen frem, når man vil øge disse familiers evne til at handle i eget liv. I bogen bliver du også introduceret til praksismodeller for en helhedsorienteret indsats, som er blevet udarbejdet af og afprøvet i tre kommuner. Bogen fortæller om de organisatoriske udfordringer, der er med at tilrettelægge det helhedsorienterede sociale arbejde, og om den forskningsbaserede viden, kommuneforsøgene har ført med sig. Bogen er skrevet til studerende på socialrådgiveruddannelsen, til socialrådgivere og ledere i kommuner og til studerende på efter- og videreuddannelse inden for det sociale område og offentlig ledelse.

Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier 12. Hvad slås børnene fra de udsatte familier med? Af Camilla Armstrong Gjedde

13. Når der ikke rigtig er noget at tage sig sammen af Af Lene Mosegaard Søbjerg & Christina Klitbjerg-Nielsen

Af Birgitte Ravn Olesen, Louise Phillips & Tine Rosenthal Johansen

2. Forumspil som metode til samskabelse i et undervisningsforløb Af Birgitte Ravn Olesen & Helle Merete Nordentoft

3. Kollaborative hverdagsfortællinger som metode til samskabelse i en specialpædagogisk praksis Af Tine Rosenthal Johansen

Metoder til en refleksiv praksis

4. Fælles lytning og analyse af institutionelle stemmer som metode til samskabelse i tværsektorielt samarbejde

ryg 21.5 mm

153 mm (bogblok 150 mm)

flap 100 mm

anne marie villumsen (red.)

Helhedsorienteret socialt arbejde med

udsatte familier

Introducerende forord Af Anne Marie Villumsen 1. Helhedsorienteret arbejde med udsatte familier Af Maria Appel Nissen & Margit Harder 2. De mest udsatte familiers levevilkår Af Anne-Dorthe Hestbæk 3. Helhedsorienterede sociale indsatser med fokus på handling og læring Af Martin Bæksgaard Jakobsen & Ulf Hjelmar

226 mm

ISBN 978-87-500-5097-1, 248 sider

153 mm (bogblok 150 mm)

Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

Der er tale om en bog, der inviterer til debat: Hvad stiller vi op med børn og unge, der ikke trives? Hvordan kommer vi til at deltage i de sammenhænge og bevægelser, som får børn og unge til at trives og udvikle sig? Og hvordan får vi øje på de muligheder, som opstår, når vi benytter børns og unges trivsel og mistrivsel som spejl på samfundsudviklingen?

flap 100 mm

1. Når dialog og samskabelse er mere end plusord

Akademisk Forlag

WWW.AKADEMISK.DK

Med afsæt i en dialoagisk kommunikationsteoretisk tilgang viser Dialog og samskabelse, hvordan kontekst, magt, etik og relationer får betydning for den viden, der samskabes.

Birgitte Ravn Olesen, Louise Phillips & Tine Rosenthal Johansen (red.)

Af Jannie Uhre

anne marie villumsen (red.)

Dette er en bog om det levede liv, de mange arenaer, de moderne magtformer, men også om rammer og betingelser, ulige sociale vilkår, økonomiske stramninger, bevægelser på tværs og ikke mindst børns og unges uanede muligheder.

Dialog og samskabelse

psykiatrisk liggender. kan få bet psykisk

Børn og unge, psykiatri og samfund

Birgitte Ravn Olesen, Louise Phillips & Tine Rosenthal Johansen (red.)

. Heller ikke livgivende ptomer og e til

Børn og unge, psykiatri og samfund

om? ke trives.

sociale fag

4. Det bøjelige helhedssyn – når organiseringen former det sociale arbejde Af Maja Haack, Annemette Matthiessen & Birgitte Zeeberg 5. Helhedsorienteret arbejde med udsatte familier i Skive Kommune Af Line Berg & Camilla Brath Bach 6. Sammenhængende Borgerforløb i Furesø Af Christian Buskjær Christensen

www.akademisk.dk

Anne Marie Villumsen

akademisk forlag

VALGT_helhedsorienteret2.indd 1

Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier stiller skarpt på, om helhedsorienteret socialt arbejde kan være vejen frem, når man vil øge deres evne til at handle i eget liv. I bogen kan du læse om de udsatte familiers livsbetingelser, og du bliver introduceret til praksismodeller for en helhedsorienteret indsats, som er blevet udarbejdet af og afprøvet i tre kommuner.

22/08/18 09.59

Bogen fortæller også om de organisatoriske udfordringer, der er med at tilrettelægge arbejdet, og om den viden, de tre kommuneforsøg har ført med sig. Bogen er skrevet til studerende på socialrådgiveruddannelsen, til sagsbehandlere og ledere i kommuner og til studerende på efter- og videreuddannelse inden for det sociale område og offentlig ledelse. ISBN 978-87-500-5194-7, 248 sider


sociale fag 173 mm

120mm

hvordan udforskninger af socialt arbejde kan give en situationel indsigt i dialektikken mellem individ og samfund. Socialt arbejde rummer alle

240 mm

6. Fattigdom, marginalisering og social eksklusion 7. Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet – arbejdsløse, aktive tilbud og sanktioner 8. Rammer for socialt arbejde på arbejdsmarkedsområdet – et eksempel 9. Den sociale indsats for udsatte børn og unge – lever den op til målene? 10. Socialt arbejde på børne-, unge- og familieområdet 11. Hjemløshed i udvikling 12. Indvandringens udfordring af socialpolitikken og socialt arbejde 13. MindSpring – gruppeforløb for nyankomne flygtninge 14. Psykisk lidelse i diagnosesamfundet 15. Psykiske lidelser og psykologiske afvigelser 16. Det problematiske stofbrug 17. Det problematiske alkoholbrug 18. Boligsocialt arbejde 19. Aktuelle fællestræk og udfordringer for socialt arbejde

I den forstand er socialt arbejde eksemplarisk sociale konflikter og kampe, Bogen er opdelt i to dele. DelforI samfundets indeholder men også for dets muligheder for forandring. forskellige overordnede perspektiver på socialt arbejde: præsentation og diskussion afCitat det fra sociale bogen arbejdes felt, teorier om sociale problemer, medborgeropfattelser i socialpolitikken, udviklingen i den retlige regulering samt kundskabsformer og metodeopfattelser i socialt arbejde.

I Del II introduceres det sociale arbejdes kerneområder: fattigdom, marginalisering og social eksklusion, beskæftigelsesområdet, børn-, unge- og familieområdet, hjemløshed, migration, psykiske lidelser, alkohol- og stofmisbrug og det boligsociale område.

MENNESKESYN I SOCIALT ARBEJDE Om udviklingen af det produktive menneske

2. udgave af Socialt arbejde – teorier og perspektiver er ført ajour i henhold til den udvikling, der i de seneste år er foregået inden for socialpolitik og lovgivning. Derudover er statistisk materiale opdateret. Bogen henvender sig til praktikere samt til studerende på PROFESSIONS|SERIEN er fagbøger til professionsuddannelserne. diplom- og masteruddannelser inden for socialt arbejde samt Kompetente fagpersoner giver indblik i, hvad der aktuelt rører sig kandidatuddannelsen i socialtpsykologiske arbejde.og socialfaglige felt. Målet er på det pædagogiske,

ISBN 978-87-50051-25-1

analytisk forståelse og inspiration til, hvordan pædagoger, lærere og socialrådgivere på bedste vis kan forene teori og praksis.

PROFESSIONS|SERIEN

www.akademisk.dk

AKADEMISK FORLAG

Overfladebehandling: Mat Kachering.

Menneskesyn i socialt arbejde

9 788750 051251 PROFESSIONS|SERIEN www.akademisk.dk AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk/professionsserien

03/07/2018 11.37

Om udviklingen af det produktive menneske Maria Appel Nissen, Mia Arp Fallov & Pia Ringø Denne bog handler om udviklingen i menneskesyn i socialt arbejde. Den viser, hvordan ideen om det produktive menneske, dvs. det arbejdsdygtige menneske, der bidrager til samfundets velstand, har været og er en dominerende og stærk drivkraft i den politiske udvikling af velfærd, og hvordan dette påvirker det sociale arbejdes praksis. I bogen bruger forfatterne bl.a. en række eksempler fra praksis inden for beskæftigelsesområdet, psykiatri- og handicapområdet, børne-, familie- og ungeområdet samt det boligsociale område til at undersøge begrebet menneskesyn. Bogen giver nye perspektiver på udviklingen af velfærd og socialt arbejde og bidrager på den måde til refleksion over og diskussion om, hvordan mennesker, der befinder sig i udsatte, sårbare eller vanskelige positioner, betragtes og behandles velfærdspolitisk og i socialt arbejde. ISBN 978-87-500-5182-4, 250 sider

10: Udvikling i samspillet mellem offentlige og private aktører Af Lena Brogaard, Ole Helby Petersen & Birgit Jæger

SOCIALT ARBEJDE

11: Retlige normer og afgørelser Af Pernille Boye Koch

12: Behavioral Public Policy møder traditionelle styringsformer Af Mads Dagnis Jensen & Jon Kvist

Jens Guldager og Marianne Skytte

Del II: Det sociale arbejdes kerneområder

Socialt arbejde – teorier og perspektiver de konfliktende menneskesyn, som er på spil, giver en oversigt over det meget når detbrede handlerog om, hvordan vi som mennesker sammensatte felt, som socialt kan arbejde udgør. eller bør leve vel med hinanden i samfundet.

120mm

173 mm

Redigeret af

1. Socialt arbejde 2. Teorier om sociale problemer 3. Medborgerskab under pres 4. Udvikling i dansk socialretlig regulering 5. Kundskabsformer og metodeforståelse

MENNESKESYN I SOCIALT ARBEJDE

g socialt hvordan vi atte, sårbare

Socialt arbejde medierer mellem politik, teknologi, viden og individ. At der findes en variation af menneskesyn i socialt arbejde, viser,

Del I: Overordnede perspektiver for socialt arbejde

en for beskæfbørne- og iser, at der r vigtige, hvad det vil

44 mm

SOCIALT ARBEJDE

MARIA APPEL NISSEN, MIA ARP FALLOV & PIA RINGØ (red.)

n stærk drivryk i en forkal føre til lisere egne etyder det mme?

MARIA APPEL NISSEN, MIA ARP FALLOV & PIA RINGØ (red.)

13: Koordinering på tværs af niveauer Af Sevasti Chatzopoulou & Helene Dyrhauge 14: Innovation Af Jacob Torfing & Lykke Margot Ricard

teorier og perspektiver

15: Resultatkontrol: horisontal og læringsbaseret resultatevaluering Af Christian Kabbelgaard Hansen-Nord & Peter Triantafillou

2. UDGAVE

New Public Governance gør det muligt atSocialt skabe offentlig værdi på nye måder. Men NPG er arbejde – teorier og perspektiver er anden redigeret medforfattet af store ingen trylledrik, der fra den ene dag til den skaberog balance mellem borgernes Guldager ogside Marianne Skytte forventninger og en trængt økonomi. Og Jens når NPG skal fungere om side med de gamle styringsparadigmer, New Public Management og bureaukratiet, opstår der tit dilemmaer.

1: Introduktion: New Public Governance på dansk Af Jacob Torfing & Peter Triantafillou 2: Den interaktive politiske leder Af Jesper Dahl Kelstrup, Kristina Krüger Hansen & Eva Sørensen

De øvrige forfattere er:

New Public Governance på dansk er den første introduktion til NPG på dansk. Bogen giver JohntilAndersen bud på, hvordan tankerne i NPG kan omsættes konkrete former for styring og ledelse i Jørgen Goul Andersen den offentlige sektor, og udfolder og diskuterer gevinsterne og begrænsningerne ved NPG Mette Blauenfeldt i forhold til en lang række opgaver og udfordringer. Blandt de emner, der bliver behandlet, Svend Brinkmann er politiker- og embedsmandsroller, ledelse, borgerinddragelse Dorte Caswell og samskabelse, samspillet mellem offentlige og private aktører, behovet for kontrol og retlige forhold som Jannie Dyring ansvarsplacering. Peter Ege

3: Teambaseret samarbejde mellem politikere og embedsmænd? Af Flemming Juul Christiansen & Birgitte Poulsen 4: Strategisk ledelse i offentlige organisationer Af Peter Aagaard & Vicki Møberg Torp

Morten Ejrnæs

5: Institutionsstyring Af Jacob Torfing & Andreas Hagedorn Krogh

Per Schultz Jørgensen Simo Køppe Jørgen Elm Larsen Merete Monrad Vibeke Schreiner Munk Maja Müller Anette Søgaard Nielsen Robert Olsen Lisbeth Rask

6: Personaleledelse Af Tina Øllgaard Bentzen

Bogen er skrevet i et klart og tilgængeligt sprog og Fallov henvender sig til forskere såvel som Mia Arp Vibeke Hallas studerende og praktikere.

16: Fra valgurne over exit og voice til interaktivt demokrati Af Carina Saxlund Bischoff & Eva Sørensen

Redigeret af

17: Hvorfor NPG? Af Jacob Torfing & Peter Triantafillou

Jens Guldager og Marianne Skytte

www.akademisk.dk

AKADEMISK FORLAG

A

7: Offentlige frontlinjemedarbejdere Af Eva Sørensen & Jacob Torfing 8: Borgernes samskabelse af egen og andres velfærdsservice Af Annika Agger

Jacob Torfing & Peter Triantafillou

9: Grænsekrydsende arbejde Af Mie L.K. Thorup, Sine Grønborg Knudsen & Bodil Damgaard

(red.)

Omslag: Ida Balslev-Olesen

Socialt arbejde Teorier og perspektiver 2. udgave Jens Guldager & Marianne Skytte (Red.) Socialt arbejde – teorier og perspektiver giver en oversigt over det meget brede og sammensatte felt, som socialt arbejde udgør. 2. udgave af Socialt arbejde er ført ajour i henhold til den udvikling, der i de seneste år er foregået inden for socialpolitik og lovgivning. Derudover er statistisk materiale opdateret. Bogen er grundbog på flere socialrådgiveruddannelser. Den henvender sig til praktikere samt til studerende på diplom- og masteruddannelser inden for socialt arbejde samt kandidatuddannelsen i socialt arbejde. ISBN 97-887-500-5125-1, 576 sider

New public governance på dansk Jacob Torfing & Peter Triantafillou

êêêêêê […en første introduktion til NPG på dansk. Det er der kommet en fremragende bog ud af, idet de i tilgængeligt sprog giver en meget systematisk og præcis gennemgang af styrker og svagheder ved OPA, NPM og NPG.] DANSKE KOMMUNER

New Public Governance gør det muligt at skabe offentlig værdi på nye måder. New Public Governance på dansk er den første introduktion til NPG på dansk. Bogen giver bud på, hvordan tankerne i NPG kan omsættes til konkrete former for styring og ledelse i den offentlige sektor, og udfolder og diskuterer gevinsterne og begrænsningerne ved NPG i forhold til en lang række opgaver og udfordringer i den offentlige sektor. Blandt de emner, der bliver behandlet, er politiker- og embedsmandsroller, ledelse, borgerinddragelse og samskabelse, samspillet mellem offentlige og private aktører, behovet for kontrol og retlige forhold som ansvarsplacering. ISBN 978-87-500-5075-9, 296 sider


flap 90 mm

153 mm (bogblok 151 mm)

Følelser fortæller os, at der er noget

ubehag er det en naturlig

af konkret betydning på spil for os i et konkret øjeblik. På den måde peger

respons for os mennesker

a nna mejl hede

de på den forskel, der er mellem dér,

at forsøge at fjerne eller undgå

hvor vi gerne vil være, og dér, hvor vi

ubehaget. Både når vi møder

er. I stort og småt.

det hos os selv og hos andre.

os om nederlag og skuffelser. Da kan vi netop få trang til at undgå ubehaget. Men der er mange væsentlige grunde til, at man ikke bare skal kigge den anden vej, når ubehagelige følelser melder sig.

information om både os selv og vores verden. På den måde fungerer de som et slags kompas, der peger på handlemuligheder. Følelsernes kompas inviterer læseren til at kigge på sit følelsesliv fra nye vinkler og behandler spørgsmål som: Hvad er følelser? Hvad skal man gøre med dem? Og hvad betyder vores følelsesliv for sundhed og sygdom?

UDDRAG FRA BOGENS FØRSTE KAPITEL

Omslagsdesign: Ulla Korgaard, Designeriet

hjer t e sorg

153 mm (bogblok 151 mm)

MIA SKYTTE O’TOOLE

flap 90 mm

Foto: Jesper Rais

FØLELSERNES KOMPAS Om at kunne navigere i sit følelsesliv

AKADEMISK FORLAG

153 mm (bogblok 151 mm)

Universitet. Mias forskning centrerer sig om det menneskelige følelsesliv, sådan som det ser ud hos raske personer og hos personer med angst og depression. For sine forskningsaktiviteter har Mia modtaget flere videnskabelige priser.

11 mm

www.au.dk/mia@psy

153 mm (bogblok 151 mm)

Mia Skytte O’Toole

Udkommer 2. september

En fortælling om at være til Anna Mejlhede

Hjertesorg kan udspringe af en helt grundlæggende smerte over at være til i et liv, der er så fyldt af modsætninger. Så intenst og stærkt og så skrøbeligt og forgængeligt på samme tid. Livet bliver aldrig noget, vi selv er herre over, og den erkendelse kan gøre os både fortvivlede

i klinisk psykologi ved Aarhus

Følelsernes kompas

Hjertesorg

Der er stor forskel på en livskrise og det at bære hjertesorg, også selv om ingen af delene er noget et menneske kommer udenom, med mindre vi målrettet undgår at reflektere over noget som helst i verden - eller føle noget.

er autoriseret psykolog og lektor

www.akademisk.dk

en fortælling om at være til

a k a demisk for l ag

selvudvikling

MIA SKYTTE O’TOOLE

www.akademisk.dk

følelserne_flapper.indd 1

flap 90 mm

NYHED

omverdenen og tilbyder netop derfor

håndtere, når en ven fortæller

F LELSERNES KOMPAS

Følelser opstår i interaktion med

bange eller kede af det, og det

NYHED

De færreste har lyst til at være kan også være vanskeligt at

MIA SKYTTE O’TOOLE

I

mødet med følelsesmæssigt

11 mm

og magtesløse samtidig med, at samme erkendelse kan fylde os med den dybe undren, i hvilken også livslysten og styrken til at være til, ligger. Måske kan man sige, at hjertesorgen udspringer af at være til i så modsigelsesfyldt en tilværelse det er, at være menneske i verden med al den livskraft og forunderlige kærlighed, der ligger i det samtidig med, at vi ved, det hele også forgår? ISBN 978-87-500-5332-3, 200 sider

Følelser fortæller os, at der er noget af konkret betydning på spil for os i et konkret øjeblik. På den måde peger de på den forskel, der er mellem dér, hvor vi gerne vil være, og der,hvor vi er. I stort og småt. Følelser opstår i interaktion med omverdenen og tilbyder netop derfor information om både os selv og vores verden. På den måde indeholder vores følelser et væld af information og fungerer som et slags kompas, der peger på handlemuligheder. Følelsernes kompas inviterer læseren til at kigge på sit følelsesliv fra nye vinkler og behandler spørgsmål som: Hvad er følelser? Hvad skal man gøre med dem? Og hvad betyder vores følelsesliv for sundhed og sygdom? ISBN 978-87-500-5331-6, 136 sider

flap 90 mm

27/05/2019 17.0


selvudvikling

Om modet til at handle på det vi mærker Lotte Svalgaard Elefanten i rummet handler om det vi mærker og ikke handler på. Vi kender det alle sammen. Vi sidder i en gruppe eller til et møde og diskuterer et emne eller en problematik. Men neden under diskussionen kører en undertekst, som ingen af de tilstedeværende sætter ord på. Dette fænomen er et eksempel på 'elefanten i rummet': Den mærkes af de fleste, den går i vejen og bliver svær at arbejde med, hvis ingen peger på den og siger: 'Dér er den. Lad os kigge på den og se, hvordan vi kan få den til at fylde mindre.' I Elefanten i rummet viser Lotte Svalgaard gennem eksempler og spørgsmål til refleksion, hvordan elefanten bør behandles, til gavn for både arbejdsglæde, kreativitet og produktivitet. ISBN 978-87-500-5152-7, 248 sider

Bestil bøgerne og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev på akademisk.dk Føg os på Facebook.com/akademiskforlagegmont

NYHED

Elefanten i rummet

Profile for Akademisk Forlag

Akademisk Forlag - katalog - sommer/efterår  

Akademisk Forlag - katalog - sommer/efterår