Page 1

Utvalgsmedlemmer Akademikerne -stat Leder Nestleder Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Econa Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Naturviterne Norges Juristforbund Norges Juristforbund-observatør Norsk Lektorlag Norsk Psykologforening Samfunnsviterne Samfunnsøkonomene Tekna Tekna - observatør NITO - observatør Norges Farmaceutiske Forening observatør

Rikke C. Ringsrød Per Egeness Annette Narverud Jon Ole Whist Anne Marte Frestad Andersen John Frammer Bjørnar W. Jakobsen Anette Bjørlin Basma Svein Håkon Forvik

rcr@jus.no. Twitter.com - @RikkeCR per.egeness@tekna.no annette@afag.no jon.whist@legeforeningen.no martefrestad@gmail.com john.frammer@tannlegeforeningen.no bjornar.w.jakobsen@mattilsynet.no anette@econa.no shf@kol.no

952 27 775 932 59 539 913 28 182 951 00 342 918 08 307 416 60 506 402 22 224 936 95 047 922 56 073

Roger Matberg Daniel F. Fundingsrud Leif Christian Hammer Marianne Lindmark Pedersen Joakim Solhaug Johnny Marken Anne-Sophie Redisch Kari Tønnessen Nordli Dag Fossli Siw Tyldum Wencke Sartori Eide

roger.matberg@naturviterne.no dfun@udi.no leif.christian.hammer@skatteetaten.no mlp@norsklektorlag.no Joakim.solhaug@psykologforeningen.no johnny.marken@samfunnsviterne.no anne-sophie.redisch@samfunnsokonomene.no kari.tonnessen.nordli@tekna.no dafossli@online.no siw.tyldum@nito.no wencke.eide@farmaceutene.no

996 48 695 951 17 191 909 60 095 918 34 335 936 88 988 995 39 969 959 49 755 932 59 534 934 83 222 909 72 688 901 45 647

UtvalgsmedlemmerAkademikernestat5  

http://burns.idium.net/akademikerne.no/filestore/File_library/Om_Akademikerne/Utvalg/UtvalgsmedlemmerAkademikernestat5.pdf

UtvalgsmedlemmerAkademikernestat5  

http://burns.idium.net/akademikerne.no/filestore/File_library/Om_Akademikerne/Utvalg/UtvalgsmedlemmerAkademikernestat5.pdf