Page 1

Utvalgsmedlemmer Akademikerne -stat Leder Nestleder Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Econa Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Naturviterne Norges Juristforbund Norges Juristforbund-observatør Norsk Lektorlag Norsk Psykologforening Samfunnsviterne Samfunnsøkonomene Tekna Tekna - observatør NITO - observatør

Rikke C. Ringsrød Per Egeness Annette Narverud Jon Ole Whist Anne Marte Frestad Andersen John Frammer Bjørnar W. Jakobsen Anette Bjørlin Basma Svein Håkon Forvik

rcr@jus.no. Twitter.com - @RikkeCR per.egeness@tekna.no annette@afag.no jon.whist@legeforeningen.no martefrestad@gmail.com

952 27 775 932 59 539 913 28 182 951 00 342 918 08 307

john.frammer@tannlegeforeningen.no bjornar.w.jakobsen@mattilsynet.no anette@econa.no shf@kol.no

416 60 506 402 22 224 936 95 047 922 56 073

Roger Matberg Daniel F. Fundingsrud Leif Christian Hammer Marianne Lindmark Pedersen Joakim Solhaug Johnny Marken Anne-Sophie Redisch Kari Tønnessen Nordli Dag Fossli Siw Tyldum

roger.matberg@naturviterne.no dfun@udi.no leif.christian.hammer@skatteetaten.no mlp@norsklektorlag.no

996 48 695 951 17 191 909 60 095 918 34 335

Joakim.solhaug@psykologforeningen.no johnny.marken@samfunnsviterne.no anne-sophie.redisch@samfunnsokonomene.no kari.tonnessen.nordli@tekna.no dafossli@online.no siw.tyldum@nito.no

936 88 988 995 39 969 959 49 755 932 59 534 934 83 222 909 72 688


Norges Farmaceutiske Forening - observatør

Wencke Sartori Eide

wencke.eide@farmaceutene.no

901 45 647

UtvalgsmedlemmerAkademikernestat4  
UtvalgsmedlemmerAkademikernestat4  

http://burns.idium.net/akademikerne.no/filestore/File_library/Om_Akademikerne/Utvalg/UtvalgsmedlemmerAkademikernestat4.pdf