Page 1

Utvalgsmedlemmer Akademikerne -kommune Leder Nestleder Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Econa Naturviterne Norges Juristforbund Norges Juristforbund-observatør Norsk Lektorlag Norsk Psykologforening Samfunnsviterne Samfunnsøkonomene Tekna Tekna-observatør Den norske jordmorforening - observatør NITO - observatør Norges Farmaceutiske Forening - observatør

Anders Kvam Jan Olav Birkenhagen Robert Kjøsnes Jon Ole Whist John Frammer Henrik Storås Kjell Naas Liv Torill Evenrud Ole Jakob Knudsen Frank Grønås Per Christian Nordal Jon Sand Christian Zimmermann Siri Johnsen Frode Lindseth Heidi Iversen Magnus Evje Hans Christian Apenes Lene Ståhl Wencke Sartori Eide

anders.kvam@tekna.no job@samfunnsviterne.no robert@afag.no jon.whist@legeforeningen.no john.frammer@tannlegeforeningen.no henrik.storas@hel.oslo.kommune.no kjell.naas@vetnett.no liv@econa.no oj@naturviterne.no Frank.gronas@trondheim.kommune.no per.christian.nordal@pbe.oslo.kommune.no jon.sand@norsklektorlag.no christian@psykologforeningen.no sj@samfunnsviterne.no frode.lindseth@skatteetaten.no heidi.iversen@tekna.no magnus.evje@oby.oslo.kommune.no hans.christian.apenes@jordmorforeningen.no lene.stahl@nito.no wencke.eide@farmaceutene.no

932 59 591 952 51 984 920 36 523 951 00 342 416 60 506 481 00 213 922 80 303 915 44 987 918 50 187 920 29 500 922 10 592 454 28 594 909 80 343 952 04 710 938 65 018 932 59 507 982 95 411 996 47 863 995 53 210 901 45 647

UtvalgsmedlemmerAkademikernekommune4  

http://burns.idium.net/akademikerne.no/filestore/File_library/Om_Akademikerne/Utvalg/UtvalgsmedlemmerAkademikernekommune4.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you