Page 1

Medlemstall nĂŚringsdrivende 2013

Forening

Totalt

Kvinner

Menn

Arkitektenes Fagforbund

266

137

129

Den norske legeforening

4929

1876

3053

Den norske tannlegeforening

2980

1200

1780

Den norske veterinĂŚrforening

969

589

380

Econa

154

30

124

0

0

0

102

30

72

1263

253

1010

0

0

0

783

416

367

26

17

9

4

0

4

1108

86

1022

12584

4634

7950

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Naturviterne Juristforbundet Norsk Lektorlag Norsk Psykologforening Samfunnsviterne Samfunnsøkonomene Tekna Sum

Medlemstall2013-nringsdrivende  

http://burns.idium.net/akademikerne.no/filestore/File_library/Om_Akademikerne/Medlemstall/Medlemstall2013-nringsdrivende.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you