Issuu on Google+

Hovedtillitsvalgte Akademikerne Oslo kommune Den norske tannlegeforening Norsk Lektorlag Norsk Psykologforening

Helsevernetaten, avd. Tannhelsetjenesten Oslo Handelsgymnasium Sykehjemetaten, Villa Enerhaugen

Henrik Stor책s

henrik.storas@hel.oslo.kommune.no

481 00 213

Linda Methi Jon Fabritius

linda.methi@ohg.vgs.no jon.fabritius@bsr.oslo.kommune.no

976 85 929 415 05 404


HovedtillitsvalgteAkademikerneOslokommune