A-liv nr 1 2018

Page 4

NYHETER POPULÄRASTE UTBILDNINGARNA

Nyfikenhet och viljan att spela roll för andra människor, de drivkrafterna lyfts fram av läkarstudenterna Sebastian Herlitz, Henrik Molin och Filippa Frederiksen på KI. FOTO: ROLAND COX

Läkarprogrammet i topp då stude Lön? Status? Nja… Filippa, Henrik och Sebastian pratar mer om att få hjälpa, att göra skillnad. De tillhör en liten skara utvalda av tusentals som sökte in på läkarprogrammet på Karolinska. Läkare, jurist och psykolog toppar listan över ansökningar till universitet och högskolor. Är påbrå viktigaste skälet? 35 000 sökte till landets läkarprogram i höstas. 5 700 ville till Karolinska Institutet. De tävlade om 156 platser. Är det lönen som hägrar? En läkare har i medel över 50 000 4 A-liv Nr 1 2018

i månaden, många har betydligt mer. Nej, det är inget som Filippa Frederiksen, Henrik Molin och Sebastian Herlitz lyfter fram. En regnig dag sitter de i KI:s biblio-

tek med sina laptops uppslagna. – Jo, det är en säkerhet att veta att man kommer att tjäna så man klarar sig. Men varken det eller chansen att få jobb var något jag reflekterade över. Mer att känna

responsen man får. Man mår bra av att vara behövd, säger Filippa. Läkare är ett statusyrke. Men båda hennes föräldrar är läkare, så det kändes inte märkvärdigt att välja den banan. Även om hon kan känna stolthet när andra frågar vad hon sysslar med. Föräldrarna jobbade både kvällar och helger, men klagade inte. – Det verkade härligt att verkligen vilja gå till jobbet. Hon provade på som undersköterska innan hon sökte in för


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.