Page 1

Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti ÄŒetrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad IzloĹžba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti


Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti ÄŒetrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad IzloĹžba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, april 2014.


Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti

Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad

Izložba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti Organizator/Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad, Srbija www.akademija.uns.ac.rs Glavni i odgovorni urednik: Prof. Zoran Krajišnik, dekan Urednik izdanja: Bosiljka Zirojević Lečić, vanredni profesor Grafičko oblikovanje: Goran Despotovski, docent Koncepcija postavke: Ljubomir Vučinić, vanredni profesor Dizajn logoa: Dragan Bibin, stručni saradnik Predgovor: Irina Subotić, profesor emeritus Lektura: Željko Mandić, stručni saradnik Saradnja na izdanju: Služba za organizaciju, marketing i međunarodnu saradnju Projekat su podržali: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića Tiraž: 550 Štampa: Štamparija IŠD “CICERO” d.o.o. Beograd Novi Sad, april 2014.


5


6

Jubilej - praznik i obaveza

Jubileji nisu prilika samo za svečane reči hvalospeva i optimizma, već i za ozbiljne prikaze

postignutih rezultata, upravo onako kako nastavnici i saradnici Akademije umetnosti u Novom Sadu proslavljaju svoj značajan datum - 40 godina od osnivanja. Departman likovnih umetnosti je uobičajio da to čini izložbom koja se ove godine organizuje tim povodom u renomiranoj novosadskoj Galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića.

Izložba nastavnika i saradnika ukazuje na umetnička dostignuća nezavisno od stepena

profesorskih zvanja, nezavisno od predmeta i materije koju nastavnik predaje, tako da smo svedoci zrelih i zanimljivih plastičnih ostvarenja kojima se ceo Departman likovnih umetnosti Akademije umetnosti legitimiše kao izvanredno aktivan, aktuelan i koherentan. Tome doprinose u istoj meri zrele stvaralačke ličnosti, osvedočene na brojnim samostalnim ili zajedničkim manifestacijama i ovenčane brojnim domaćim i međunarodnim priznanjima, koliko i mladi, talentovani i vispreni stvaraoci koji su na najbolji način uklopili svoja mladalačka interesovanja u razne discipline, nove edukativne programe i nove načine rada sa studentima.

Od prvih trenutaka svog nastanka, Akademija umetnosti u Novom Sadu je bila otvorena

ustanova za sve oblike saradnje sa stručnjacima različitih profila, pa je tako i Departman likovnih umetnosti ugostio brojne stvaraoce, organizovao mnoge zajedničke manifestacije, omogućio kontakte sa umetnicima iz raznih krajeva sveta, a pod svoj krov primio i mnoge strane studente. Ta otvorenost Departmana, ta njegova spremnost da se prilagođava datim situacijama i ponuđenim novinama, kao i da pod svoje okrilje prihvata najbolje i najvrednije, u velikoj meri je uticala na prevazilaženje svih teškoća sa kojima su se njegovi saradnici susretali u vremenima koja nisu


7

bila naklonjena eksperimentima i promenama. Upravo zbog toga, čini se, Departman je ostvario izvanredne rezultate i obezbedio sliku zrelog, uglednog kolektiva pune stvaralačke snage, sastavljenog od izrazitih individualnosti o čemu govore i izložena dela na ovoj manifestaciji. Iako se radi o stvaraocima nekoliko generacija, iako su poetike svih nastavnika i saradnika raznorodne, a pristupi umetničkom stvaralaštvu različiti, i mada se osećaju autonomne ideje koje doprinose očuvanju svakog pojedinačnog identiteta, nameće se utisak o skladnosti celine kao posebnoj vrednosti. Oseća se pulsiranje savremenog senzbiliteta - oseća se snaga kreativnosti.

Zajednički izlazak u sferu javnosti nastavnog osoblja Akademije je veliki podsticaj i uzor za

mlade, za studente: oni taj značajan, a tihi ispit starijih osećaju i cene kao meru svojih uspeha i svojih napredaka, zajedničkih poduhvata i zajedničkog suda publike. Nije stoga neočekivano da iz škole sa takvim uzorima izlaze brojne talentovane generacije mladih umetnika koje lako nalaze svoje mesto po raznim geografskim meridijanima, postajući tako građani sveta. Istina, mi bismo svi bili sretniji kada bi ova sredina tim uspešnim mladim stvaraocima pružila adekvatne uslove ovde za njihove radne, kreativne potencijale. Onda bi oni sa ovih prostora, podržani od društva, kretali u svet i tako širili svoju i... našu slavu. Čekajući takvu budućnost, mi slavimo sadašnjost i njene vrednosti koje nam pružaju izložena dela nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Irina Subotić, prof. emer. Aprila 2014.


8

ÄŒetrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad

IzloĹžba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti


9


10

Marina Vojvodić Docent

Radni Ä?inovi 2013, 40 x 55 cm, print na platnu


11

Vladimir Kovač Tehnički saradnik

Otisci 2012, 86 x 74 cm, akril


12

Lidija Marinkov Pavlović Docent

For How Much Longer? 2013, 40 x 50 cm, akril na platnu


13

Bojan Novaković

Viši stručni saradnik

Equal and the same 2013, 90 x 100 cm, akril na platnu


14

Vlado Rančić

Redovni profesor

Četiri organska pileta 2013, 100 x 5 cm (x4), kombinovana tehnika


15

Dragan Matić

Redovni profesor

Fabrika reÄ?ne ribe II, Multiflex 2014, promenljive dimenzije, print 100 x 70 cm Instalacija u prostoru, konzerve, digitalni print


16

Kristina Oparuťić Saradnik u nastavi

Refleksija forme Diptera 2012, 30 x 30 cm, kombinovana tehnika na platnu


17

Sonja Radaković Saradnik u nastavi

Bez naziva 2014, 100 x 70 cm, akvarel


18

Bosiljka Zirojević Lečić Vanredni profesor

Velika dijagonalna kompozicija 2012, 155 x 110 cm, ulje na platnu


19

Goran Despotovski

Docent

Rezonanta 2014, 180 x 180 cm - dva segmenta, ulje na platnu


20

Vidoje Tucović Vanredni profesor

Metalne slike 2013, 100 x 80 cm, kombinovana tehnika


21

Gordana Šijački

Saradnik

Putevi i bespuća 2011, 25 x 25 cm, mozaik


22

Radovan Jandrić Redovni profesor

Iz dnevnika seoskog umetnika IX 2012, 70 x 100 cm, linorez


23

Aleksandar Botić Docent

UĹĄrafljeno 2010, 56 x 57 cm, linorez


24

Anica Radošević Vanredni profesor

Seme 2014, 53 x 68 cm, kolografija, visoka štampa


25

Slobodan Knežević

Redovni profesor

Bez naziva 2012, 100 x 60 cm (50 x 60 cm) x 2, gravirani crtež, (diptih)


26

Jozef Klaćik

Samostalni struÄ?ni saradnik

Prostor između vertikala 2013, 110 x 90 cm, kombinovana tehnika


27

Zoran Todović Redovni profesor

Iz ciklusa Tišina 2013, promenljive dimenzije, ambijentalni crtež


28

Zoran Grmaš Docent

Zapis 2013, 65 x 47 cm, suva igla


29

Zvonko Tilić

Redovni profesor

NovogodiĹĄnji koncert 2013, 83 x 58 cm, suva igla


30

Jelena Sredanović StruÄ?ni saradnik

Negde 2014, 70 x 100 cm, drvorez


31

Miloš Stanojev

Tehnički saradnik

Bez naziva 2014, 66 x 94 cm, sito štampa


32

Mladen Marinkov Redovni profesor

Ĺ uma 1983, 55 x 46 x 37 cm, bronza


33

Tomislav Todorović Redovni profesor

Predeo glave 2000, 210 x 30 x 45 cm, bronza


34

Gordana Kaljalović Redovni profesor

Transformacija 2013, 45 x 45 x 44 cm Video/skulptura, komb.tehn. digitalna slika, drvo-patinirani javor Kompjuterska animacija u saradnji sa Živom Stanojevićem


35

Nikola Macura

Samostalni struÄ?ni saradnik

Isceljivanje 2005, dimenzije promenjive, liveni poliester


36

Borislav Ĺ uput Redovni profesor

Donja vilica moga nosoroga 2014, 24 x 40 x 20 cm, bronza


37

Borislava Nedeljković Prodanović Redovni profesor

Slivnik 2012, 45 x 50 x 10 cm, terakota


38

Slavko Živanović Docent

Bez naziva 2014, 25 x 25 x 8 cm, kombinovana tehnika


39

Ranko Dragić Tehnički saradnik

Šuma 2014, 21 x 28 x 20 cm, bakar, drvo, terakota


40

Mirjana Blagojev

Samostalni struÄ?ni saradnik

Autoportret 2004, 32 x 26 cm, 31 x 22 cm, 32 x 31 cm Pate de verre, fuzionisano staklo, fotografija


41

Jelena Trpković Redovni profesor

MAJSTOR I MARGARITA 2003, 105 x 210 cm, olovke u boji, digital print


42

Branka Janković Knežević Redovni profesor

Godo neće doći 2013, 100 x 70 cm, crtež- kombinovana tehnika


43

Višnja Petrović

Redovni profesor

Talas 2009, 110/110 cm, metalna šipka


44

Milan Stašević Redovni profesor

Ponoćni svatovi II 2012, 45 x 61 cm, crtež na novinama


45

Dragan Hajrović

Vanredni profesor

Kretanja 2007, 9 x 30 x 30 cm, kombinovana tehnika


46

Ljubomir Vučinić Vanredni profesor

High Tech Drawing 7 2009, 78 x 107 cm, grafit


47

Miloť Vujanović Vanredni profesor

Bez naziva 2012, 100 x 100 cm Kolorisani metalni opiljci postavljeni I fiksirani na platno pomoću magnetno-metalnih konstrukcija


48

Dragana B. Stevanović ViĹĄi struÄ?ni saradnik

Jedna 2010, 35 x 50 cm, svaki segment, kombinovana tehnika (grafit, vosak, uljana boja na papiru i pergamentu)


49

Aleksandar Bunčić Saradnik u nastavi

KIP 3 2013, 100 x 7 cm, lavirani tuš na papiru


50

Olivera Marić Nedić Vanredni profesor

Senke 2014, 70 x 90 cm, kombinovana tehnika


51

Biljana Jevtić

Samostalni stručni saradnik

Ciklus LA-BUDNO OKO 2012, 50 x 70 cm, foto-crtež (digital print)


52

Željko Škrbić

Redovni profesor

Insomnia 2012, 55 x 75 cm ( x 3 ), fotografija, digitalni print, (triptih)


53

Dubravka Lazić

Vanredni profesor

Bez naziva 2013, 50 x 70 cm, fotografija


54

Jelena Kovačević Vorgučin Docent

MIND TV 2013, 100 x 100 cm, fotografija, digitalni print (Rad je nastao u saradnji sa Sibilom Petenji Arbutina)


55

Predrag Uzelac

Viši stručni saradnik

Evropa ne može da čeka 2012, 30 x 45 cm, kolor fotografija


56

Željko Mandić Stručni saradnik

Bez naziva 2013, 40 x 60 cm, digitalna fotografija


57

Boris Kočiš

Laborant-tehnički saradnik

Moja zemlja 2012, 100 x 70 cm, digitalna štampa


58

Đorđe Odanović Redovni profesor

Tender – Bor 2008, 60 x 80 cm, fotografija na aluminijumu


59

Atila Kapitanj Docent

The theatre, that’s me 2011, 100 x 140 cm, digital print


60

Miroslav A. Mušić Docent

Serija prospekata AD Plantaže 13. jul iz Podgorice 2010, 4 x (16 x 23 cm), ofset štampa


61

Simonida Todorović Docent

Emocionalna tipografija 2013, 70 x 50 cm, digitalna grafika


62

Gabriela Spasojević Docent

Piktogrami znakovi logotipi 100 x 70 cm, print


63

Ivica Stevanović

Vanredni profesor

Kad je smrt bila devojčica 2011, 33 x 50 cm, digitalni kolaž


64

Dragan Bibin StruÄ?ni saradnik

Vid 2013, 80 x 100 cm, ulje na panelu


65

Slobodan Bata Nedeljković Redovni profesor

Promotivni plakat za “Type face Textur – Nedeljković” 2013, 70 x 100 cm, digitalna štampa


66

Boško Ševo

Redovni profesor

Mudre izreke 2012, 70 x 100 cm, digitalna štampa


67

Darko Vuković Vanredni profesor

Sterijino pozorje, najavni plakat 2012, 100 x 70 cm, ofset ĹĄtampa


68

Rada Čupić

Redovni profesor

Između... 2013, 50 x 70 cm, ulje na platnu


69

Lidija Srebotnjak Prišić Redovni profesor

Lepa sreća 2013, 100 x 140cm, kombinovana tehnika na platnu


70

Dragan Živančević Redovni profesor

Fabrika rečne ribe I, Multiflex 2014, promenljive dimenzije, print 100 x 70 cm Instalacija u prostoru, stolica, riblja krljušt, konzerve, digitalni print


71

Vladan Joler

Vanredni profesor

Data music for 6 floppy drives Produkcija Vladan Joler i Duťan Ostraćanin 2014, 100 x 100 cm, instalacija


72

Stevan Kojić

Vanredni profesor

SamoodrĹživi sistem apsurda 2014, dimenzije promenljive, instalacija


73

Aleksandar Ramadanović

Viši stručni saradnik

Bez naziva 2013, 100 x 70 cm, fotografija


74

Isidora Todorović Viši sručni saradnik

One Good Day 2013, 320 px x 480 px, android aplikacija


75

Vladimir Frelih

Gostujući profesor

Znak/Simbol 2012, video, HD, 3:50 min.


76

Nikola Stojanović Redovni profesor

Santa Maria Della Salute 2012, 420 x 300 cm, crteĹž


77

Miroslav Šilić

Viši stručni saradnik

Zvuk prostora 2011, 200 x 120 x 50 cm, kombinovana tehnika


78

Maja Jockov

Vanredni profesor

Arsenal 2014, 70 x 104 cm, kola탑


79

Sandra Košić Stručni saradnik

Trenutak 2012, 100 x 70 cm, kombinovana tehnika


80

Manojlo Maravić Docent

Estetizacija smrti 2014, 85 x 34 cm, digital print


82

Katedra za slikarstvo Vlado Rančić (1961) Redovni profesor Diplomirao je slikarstvo 1986. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 1996. godine na istoj akademiji. Član je ULUS-a i ULUV-a od 1987. godine. Učestvovao je na više kolektivnih izložbi i projekata. Izlagao je na višе od sto sаmоstаlnih i kolektivnih izlоžbi u zеmlјi i inоstrаnstvu. Više puta je nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1991. godine na Katedri za slikarstvo. rancicvlado@gmail.com

Dragan Matić (1966) Redovni profesor Diplomirao je slikarstvo 1991. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Vladimira Tomića. Postdiplomske studije završio je 2000. godine na istoj akademiji u klasi prof. Dušana Todorovića. Član ULUV-a i ULUS-a. Jedan je od osnivača grupe Multiflex i Happy Trash Production. Od 1991. do 2008. godine se bavio likovnom edukacijom lica oštećenog sluha. Umetničko polje delovanja obuhvata slikarstvo, audio produkciju, video, film, digitalnu fotografiju, dizajn robota, ready–made, performans i land art. Učestvovao je na brojnim izložbama, projektima i filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu. Za svoj rad više puta nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1998. godine na Katedri za slikarstvo. matic.dragan4@gmail.com

Bosiljka Zirojević Lečić (1971) Vanredni profesor Diplomirala je slikarstvo 1994. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završila je 2000. godine na istoj akademiji. Član je ULUS-a i ULUV-a od 1997. godine. Član je umetničke grupe Multiflex. Izlagala je 18 puta sаmоstаlno i učestvovala je na preko 100 kolektivnih izlоžbi u zеmlјi i inоstrаnstvu. Više puta je nagrađivana. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine na Katedri za slikarstvo. bosiljkazirojevic@gmail.com bosiljka.net

Vidoje Tucović (1968) Vanredni profesor Diplomirao je slikarstvo 1994. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 2000. godine na istoj akademiji. Član je ULUV-a i ULUS-a od 1997. godine. Učestvovao je na više kolektivnih izložbi i projekata. Izlagao na više od trideset samostalnih i na više od sto kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za slikarstvo. vidojet@eunet.rs

Goran Despotovski (1972) Docent Diplomirao je slikarstvo 1999. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 2003. godine na istoj akademiji. Član je ULUS-a i ULUV-a od 1999. godine. Izlagao je na četrdeset samostalnih i više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivan. Autor je projekta Razlike, projekta Slika i projekta Knjiga Akademije umetnosti u Novom Sadu. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za slikarstvo. art@gorandespotovski.com gorandespotovski.com

Lidija Marinkov Pavlović (1972) Docent Diplomirala je slikarstvo 1996. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završila je 2001. godine na istoj akademiji. Član je ULUS-a i ULUV-a. Izlagala je na 18 samostalnih i na preko 100 kolektivnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Više puta je nagrađivana za radove iz oblasti slikarstva i proširenih medija. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2003. godine na Katedri za slikarstvo. lidija_27@yahoo.com


Marina Vojvodić (1976) Docent

Sonja Radaković (1989) Saradnik u nastavi

Diplomirala je slikarstvo 1999. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završila je 2001. godine na istoj akademiji. Doktorirala na interdisciplinarnim studijama 2009. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a od 1999. godine. Učestvovala je na više kolektivnih izložbi i projekata. Izlagala je na višе od dvadeset sаmоstаlnih i višе kolektivnih izlоžbi u zеmlјi i inоstrаnstvu. Više puta je nagrađivana. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za slikarstvo.

Diplomirala je slikarstvo 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagala je na nekoliko samostalnih kao i na više kolektivnih izložbi i projekata u zemlji i inostranstvu (Beograd, Novi Sad, Petrovaradin, Vrbas, Cetinje, Grožnjan, Gornji Milanovac, Karavukovo). Stipendista je Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, više puta je nagrađivana. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2014. godine na Katedri za slikarstvo.

marinamakico@yahoo.com

Bojan Novaković (1979) Viši stručni saradnik Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstvo 2002. godine. Magistrirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstvo 2005. godine. Učestvovao je na preko 70 kolektivnih izložbi u Srbiji, Mađarskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Do sada je realizovao 25 samostalnih izložbi u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Šabac, Apatin, Vranje, Sombor, Paraćin, Zrenjanin). Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2006. godine na Katedri za slikarstvo. bojan.novakovic@gmail.com bojannovakovic.com

Kristina Oparušić (1988) Saradnik u nastavi Rođena je 1988. godine u Rumi. Godine 2007. završila je Gimnaziju Stevan Puzić u Rumi. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2012. godine u klasi prof. Bosiljke Zirojević. Master studije slikarstva u klasi prof. Gorana Despotovskog upisala je 2013. godine. Od 2008. godine aktivno izlaže u zemlji i inostranstvu. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2014. godine na Katedri za slikarstvo. crysy88@gmail.com

sonjeta@gmail.com

Vladimir Kovač (1968) Tehnički saradnik Diplomirao je slikarstvo 1994. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 2004. godine na istoj akademiji. Član je ULUS-a i ULUV-a od 1996. godine. Izlagao je na pet samostalnih izložbi kao i na velikom broju kolektivnih izložbi. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1997. godine na Katedri za slikarstvo. vladakovach@gmail.com

Gordana Šijački (1956) Saradnik Diplomirala je slikarstvo 1979. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagala je na više grupnih i samostalnih izložbi. Od 2003. godine je član grupe mozaičara Ametist sa kojom izlaže u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada za mozaik. Na Akademiji umetnosti Novi Sad je angažovana kao honorarni saradnik na Katedri za slikarstvo. gocamozaik@gmail.com

83


84

Katedra za grafiku Slobodan Knežević (1948) Redovni profesor Završio je grafiku na osnovnim i magistarskim studijama na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a i ULUV-a. Izlagao je slike, crteže, grafike i objekte na trideset samostalnih i velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je šesnaest nagrada i priznanja. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1980. godine na Katedri za grafiku. brakajk@yahoo.com

Zoran Todović (1958) Redovni profesor Završio je Fakultet primenjenih umetnosti (1983), magistrirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (1985). Učestvovao je na više od 400 samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bavi se grafikom, slikarstvom, crtežom, skulpturom, objektima, ambijentalnim instalacijama... Dekan Akademije umetnosti (2009 – 2012). Dobitnik je mnogih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1988. godine na Katedri za grafiku. zoran.todovic@gmail.com

Zvonko Tilić (1953) Redovni profesor Diplomirao je grafiku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1978. godine, a postdiplomske studije grafike završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao je više puta na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1979. godine na Katedri za grafiku. Radovan Jandrić (1954) Redovni profesor Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu 1980. godine u klasi Ante Kuduza. Magistrirao je u Beogradu na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi Marka Krsmanovića. Član je ULUV-a. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1994. godine na Katedri za grafiku. jandricrade@yahoo.com

Anica Radošević (1972) Vanredni profesor Diplomirala je na katedri za grafiku Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1996. Magistrirala je na katedri za grafiku AUNS 2000. godine. Član je ULUS-a od 1999. Izlagačkom aktivnošću bavi se od 1992. godine na kolektivnim i samostalnim izložbama naših i inostranih prostora. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za grafiku. anicaradosevic@yahoo.com

Zoran Grmaš (1970) Docent Diplomirao je grafiku 1999. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 2009. godine na istoj akademiji. Član je ULUV-a od 1996. godine. Izlagao je na višе sаmоstаlnih i kolektivnih izlоžbi u zеmlјi i inоstrаnstvu. Više puta je nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti Novi Sad od 2005. godine na Katedri za grafiku. zorangrmas@gmail.com

Aleksandar Botić (1972) Docent Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1996. godine. Postdiplomske studije grafike na novosadskoj Akademiji umetnosti završio je 2002. godine kod profesora Živka Đaka. Član je ULUV-a i učesnik je projekta Lutajući otisak. Izlagao je na devet samostalnih i više od 80 kolektivnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Dobitnik je dve nagrade za grafiku. Zaposlen je na Akademiji umetnosti Novi Sad od 2000. godine na Katedri za grafiku. botasbmf@yahoo.co.uk

Jozef Klaćik (1949) Samostalni stručni saradnik Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Bratislavi, postdiplomske studije završio je 1976. godine. Od 1973. godine učestvuje na brojnim kolektivnim izložbama i projektima u zemlji i inostranstvu. Priredio je 24 samostalne izložbe u zemlji i inostranstvu. Nagrađivan je 16 puta u oblasti slikarstva, grafike i videa. Član je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Asocijacije likovnih umetnika Slovačke, Društva književnika Vojvodine. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1998. godine na Katedri za grafiku. klatik.jozef@gmail.com


Jelena Sredanović (1982) Stručni saradnik Diplomirala je 2005. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na grupi za grafiku, u klasi prof. Zorana Todovića. Magistrirala je na istoj Akademiji kod istog profesora 2009. godine. Priredila je više samostalnih i učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu od kojih su najznačajnije izložbe u Bilbau, Kuenki, Frehenu, Pekingu i Beču. Njen rad je nagrađivan na nacionalnoj i internacionalnoj likovnoj sceni. Član je udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2006. godine na Katedri za grafiku. jelenasredanovic@yahoo.com jelenasredanovic.com

Miloš Stanojev (1973) Tehnički saradnik Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku za grafiku u klasi prof. Živka Đaka. Od 1999. godine član je SULUV-a. Zaposlen je na Akademiji umetnosti Novi Sad od 2002. godine na Katedri za grafiku. miloooss@yahoo.co.uk

Katedra za vajarstvo Borislava Nedeljković Prodanović (1948) Redovni profesor Diplomirala je vajarstvo 1974. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Magistarske studije završila je 1976. godine na istom fakultetu. Član je ULUS-a od 1976. godine. Izlagala je na višе sаmоstаlnih i preko 100 kolektivnih izlоžbi u zеmlјi i inоstrаnstvu. Sedam puta je nagrađivana. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1983. godine na Katedri za vajarstvo. Gordana Kaljalović (1951) Redovni profesor Diplomirala je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1975. godine, magistrirala na istom fakultetu (metal). Diplomirala je Engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 1977. Član je ULUS-a. Učestvovala je na preko 200 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Realizovala skulpturu u Finskoj, u eksterijeru (2005). Realizovala dvadeset samostalnih izložbi i dvadesetak autorskih projekata. Vodila radionicu za studente u Firenci 2005, 2006, 2007. godine. Radovi su vlasništvo muzeja i galerija u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1993. godine na Katedri za vajarstvo. godan@sbb.rs sculptgord.com

Borislav Šuput (1954) Redovni profesor Diplomirao je vajarstvo 1980. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 1983. na FLU u Beogradu. Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Samostalno je izlagao sedam puta. Više puta je nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1996. godine na Katedri za vajarstvo.

85


86

Tomislav Todorović (1948) Redovni profesor

Mirjana Blagojev (1974) Samostalni stručni saradnik

Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1972. godine, vajarski odsek. Za vreme studija usavršavao se kod Aleksandra Zarina, Vojina Stojića i Jovana Kratohvila. Postdiplomske studije završio je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1974. kod prof. Jovana Kratohvila. Član je ULUS-a od 1973. godine. Samostalno je izlagao 11 puta i učestvovao je na više od 350 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je 20 nagrada iz oblasti likovne umetnosti. Zaposlen je na Akademiji umetnosti Novi Sad od 1998. godine na Katedri za vajarstvo.

Diplomirala je vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2000. godine, gde je i magistrirala 2007. godine na temu Pokušaj spajanja naizgled nespojivog-igra sveta u svetu igre. Završila je master studije na Ecole Supèrieure des Arts Décoratifs u Strasbouru, Francuska, na smeru Objekat-staklo 2005. godine. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član je ULUV-a i ESGAA (European Studio Glass Art Association). Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2006. godine na Katedri za vajarstvo. minablagojev@yahoo.com

tomislavvajar@gmail.com

Mladen Marinkov (1947) Redovni profesor Diplomirao je na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo, 1973. godine. Postdiplomske studije završio na FLU u Beogradu 1974. godine. Član je ULUS-a i ULUV-a od 1974. godine. Učestvovao je na velikom broju kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Realizovao je više javnih spomenika i obeležja u Srbiji i zemljama okruženja. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za vajarstvo. mladenmr@gmail.com mladenmarinkov.rs

Slavko Živanović (1961) Docent

Nikola Macura (1978) Samostalni stručni saradnik Diplomirao je i magistrirao vajarstvo sa temom Interaktivna skulptura, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagao je na kolektivnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Organizovao je više umetničkih akcija istražujući potencijal skulpture u komunikaciji sa okruženjem. Učestvovao je aktivno u radu Art klinike od njenog postanka 2002. do 2012. godine, kada svoje delovanje usmerava u pravcu formiranja pokreta Superumetnik. Opredeljen je ka proširenom polju skulpture, sa posebnim interesovanjem za poziciju koju ona pruža u fluentnosti savremenih umetničkih (vizuelnih) komunikacija, posmatrajući njena granična polja kao potencijal koji nudi. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za vajarstvo. macuran@gmail.com

Diplomirao je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1990. godine u klasi Nikole Koke Jankovića. Magistrirao je 2012. godine na istom fakultetu pod mentorstvom Zdravka Joksimovića. Član je ULUS-a od 1990. godine. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada za skulpture. Skulpture se nalaze u slobodnom prostoru, muzejima i privatnim zbirkama. Učesnik je mnogih vajarskih međunarodnih simpozijuma. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za vajarstvo.

Ranko Dragić (1975) Tehnički saradnik

slavko.zivanovic@gmail.com

rankodragic@yahoo.com

Diplomirao je vajarstvo 1999. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 2008. godine na istoj akademiji. Član je SULUV-a od 2005. godine. Učestvovao je na više od trideset likovnih kolonija i projekata. Izlagao je na sedam sаmоstаlnih i višе od trideset kolektivnih izlоžbi u zеmlјi. Više puta je nagrađivan za dizajn i izradu nakita. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2011. godine na Katedri za vajarstvo.


Katedra za crtanje Milan Stašević (1946) Redovni profesor Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu i završio postdiplomske studije 1977. godine na istom fakultetu. Član je ULUS-a i Grafičkog Kolektiva. Ima 65 samostalnih izložbi i 360 grupnih izloжbi. Dobitnik je 14. nacionalnih i međunarodnih nagrada. Ima slike u skoro svim muzejima bivše Jugoslavije, u Muzeju savremene umetnosti i u Narodnom muzeju u Beogradu. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1978. godine na Katedri za crtanje. milan.r.stasevic@gmail.com

Branka Janković Knežević (1950) Redovni profesor Završila je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i magistarske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Član je ULUV-a i ULUS-a. Od 1974. godine izlaže crteže, slike i grafike na brojnim kolektivnim i petnaest samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je šest nagrada iz ovih oblasti. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1994. godine na Katedri za crtanje. brankajk@yahoo.com brankajankovic.com

Višnja Petrović (1960) Redovni profesor Diplomirala je slikarstvo 1984. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Magistrirala je 1987. godine crtanje na istom fakultetu. Član je ULUV-a od 1997. godine. Učestvovala je na više kolektivnih izložbi i projekata. Izlagala je na šest sаmоstаlnih i višе kolektivnih izlоžbi u zеmlјi i inоstrаnstvu. Više puta je nagrađivana. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1994. godine na Katedri za crtanje. visnjans@sbb.rs

Jelena Trpković Redovni profesor Fakultet likovnih umetnosti i postdiplomske studije završila je 1978. u Beogradu. Član je ULUS-a od 1976. Izlagala je na 15 samostalnih i preko sto kolektivnih izložbi. Više puta nagrađivana. Njena dela se nalaze u značajnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine na Katedri za crtanje. trpko@ikomline.net

Dragan Hajrović (1970) Vanredni profesor Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu - odsek slikarstvo u klasi profesora Čedomira Vasića. Trenutno je doktorant na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu studijska grupa za slikanje. Član je ULUS - a od 1996. godine i član je Grafičkog kolektiva od 2000. godine. Izlagao je dvadeset puta samostalno i više puta na značajnim kolektivnim izložbama u zemlji. Nekoliko puta je nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine na Katedri za crtanje. dragan.hajrovic@gmail.com

Olivera Marić Nedić (1966) Vanredni profesor Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (odsek slikarstvo) 1989. godine. Postdiplomske studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (odsek crtanje) 1996. godine. Član je ULUV-a od 1990. godine. Izlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Autor je nekoliko umetničkih projekata. Učestvuje je u radu mnogobrojnih likovnih kolonija. Više puta je nagrađivana. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine na Katedri za crtanje. maricolja@gmail.com

Ljubomir Vučinić (1956) Vanredni profesor Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio je osnovne i magistarske studije grafike sa temom OTPOR-OTISAK i grafičkom mapom ZBIJENO kao temom iz vizuelne kulture. Ljubomir Vučinić je zastupljen na selektivnim i kustoskim izložbama koje prezentuju savremenu likovnu scenu Srbije u zemlji i inostranstvu, učesnik je relevantnih nacionalnih projekata, nagrađivan je nacionalnim nagradama i priznanjima za autentičan doprinos likovnoj umetnosti. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2005. godine na Katedri za crtanje. artljube@gmail.com ljubomirvucinic.wordpress.com

87


88

Miloš Vujanović (1965) Vanredni profesor

Dragana B. Stevanović (1975) Viši stručni saradnik

Akademiju umetnosti završio je 1991. godine u Novom Sadu u klasi profesora Vladimira Tomića. Magistrirao je u klasi profesora Miodraga Nagornog sa radom Simboli i neuzročne dimenzije. Dobitnik je godišnje nagrade za slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu 1990. godine kao i većeg broja nagrada za slobodno-umetnički, pedagoški i ilustratorski rad. Izlagačku aktivnost je počeo 1989. godine i od tada izlaže na većem broju kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, u koje se ubraja i rad sa umetničkom grupom Art – Circus. Od tada sarađuje sa većim brojem umetničkih grupa i asocijacija. Od 2009. do 2013. objaviljivao je ilustracije u knljigama SRPSKA MITOLOGIJA, Orfelin izdavaštva, Novi Sad. Član je SULUV-a i ULUS-a. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2002. godine na Katedri za crtanje.

Osnovne studije slikarstva završila je 2001. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, magistarske studije iz oblasti crteža 2005. godine na istom fakultetu. Trenutno je na doktorskim umetničkim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na grupi za višemedijsku umetnost. Realizovala je brojne samostalne i grupne izložbe i projekte u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada za umetnički rad. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2005. godine na Katedri za crtanje.

vujanovicmilos@gmail.com

Biljana Jevtić (1973) Samostalni stručni saradnik Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na grupi za grafički dizajn, 1998. godine. Magistrirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Katedri za crtanje 2002. godine. Član je SULUV-a od 1999. godine, ULUS-a i ULPUGM-a od 2009. godine. Od 1995. godine realizovala je 16 samostalnih izložbi, učesnik je preko 95 kolektivnih izložbi, 15 video festivala, i preko 30 likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Likovni jezik istražuje i u drugim medijima konceptualnoj umetnosti (voko-vizuelna poezija, fotografija, video, instalacija). Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2005. godine na Katedri za crtanje. biljajev@gmail.com sites.google.com/site/wwwbiljanajevtic/home

draganabstevanovic@gmail.com draganabstevanovic.com

Aleksandar Bunčić (1981) Saradnik u nastavi Diplomirao je vajarstvo 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Master studije je upisao 2012. godine na istoj akademiji. Član je ULUS-a i ULUV-a od 2008. godine. Izlagao je na višе od dvadeset sаmоstаlnih i višе kolektivnih izlоžbi u zеmlјi i inоstrаnstvu. Više puta je nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti Novi Sad od 2013. godine na Katedri za crtanje. bunchic@gmail.com aleksandarbuncic.weebly.com


Katedra za fotografiju Đorđe Odanović (1956) Redovni profesor Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti (odsek fotografije) 1986. godine. Magistrirao je na istom fakultetu 2000. godine. Radio 2010. godine kao umetnički direktor programa u galeriji Artget KCB. Od 2009. do 2011. radio na Arhitektonskom fakultetu kao gostujući profesor. Izlagao na dvadeset četiri samostalne izložbe u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na više od sto grupnih izložbi u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu. Vodio je radionice za studente u Firenci, Makedoniji i Beogradu. Nagrađivan je devet puta u Srbiji. Fotografije mu se nalaze u kolekciji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeja grada Beograda i privatnoj kolekciji, Pariz. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1998. godine na Katedri za fotografiju. godan@sbb.rs www.odanphoto.com

Željko Škrbić (1951) Redovni profesor Diplomirao i doktorirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek fizika. U zvanje redovnog profesora bira se 2009. godine, uža umetnička oblast fotografija. Učestvovao je na više od deset likovnih kolonija i zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izlagao je na šest samostalnih izložbi. Član je UPIDIV-a. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2005. godine na Katedri za fotografiju. szeljko@sbb.rs

Dubravka Lazić (1974) Vanredni profesor Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1997), magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (2000), a doktorirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu iz uže naučne oblasti Filmologija (2013). Autor je brojnih samostalnih i učesnik grupnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Dobitnik je stipendija za stručni boravak i autor radova publikovanih u naučnim i stručno umetničkim publikacijama. Organizator je i saradnik na raznim manifestacijama, seminarima, izložbama, žiriranjima, radionicama i projektima. Dobitnik je nekoliko nagrada. U okviru rada na Akademiji umetnosti u Novom Sadu radi kao šef katedre za Nove likovne medije i Fotografiju (2007-2012) i kao prodekan za umetnički rad (od 2012). U periodu od 2008. do 2012. godine obavljala je funkciju predsednika UPIDIV-a u Novom Sadu. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1998. godine na Katedri za fotografiju. dubravka.lazic@gmail.com

Jelena Kovačević Vorgučin (1975) Docent Diplomirala je 1998. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo sa tehnologijom. Magistrirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na smeru za fotografiju 2003. godine. Izlagala je na deset samostalnih i više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine na Katedri za fotografiju. jelka.photo@gmail.com

Predrag Uzelac (1971) Viši stručni saradnik Diplomirao je na Akademiji umetnosti na likovnom odseku, smer fotografija, u Novom Sadu. Od 1997. godine. Izlaže na brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama u Belorusiji, Jugoslaviji, Meksiku, Francuskoj, Hong Kongu, Nemačkoj, Japanu, Slovačkoj, Srbiji. Član je Likovnog kruga i Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine. Radi i kao profesionalni fotograf uglavnom u oblasti muzeologije, reklama i dizajna. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2008. godine na Katedri za fotografiju. uzelacp@gmail.com

Željko Mandić (1964) Stručni saradnik Diplomirao je kameru 2005. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Master studije fotografije završio je 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Član je UPIDIV-a od 2012. godine. Izlagao je na više zajedničkih izložbi, kao i na filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2013. godine na Katedri za fotografiju. z.mandic64@gmail.com

Boris Kočiš (1988) Laborant-tehnički saradnik Diplomirao je na Akademiji umetnosti 2011. godine na Katedri za fotografiju, gde je trenutno na master studijama. Učestvovao je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivan i dobitnik je školarine IED (Istituto Europeo Di Design) u Milanu, Italija. Dobitnik je prve nagrade u Budimpešti za fotografiju na temu Život Roma. Učestvovao je na više inostranih i domaćih radionica. Zaposlen je na Akademiji umetnosti od 2012. godine na Katedri za fotografiju photokocisboris@gmail.com boriskocis.com

89


90

Katedra za grafičke komunikacije Slobodan Bata Nedeljković (1952) Redovni profesor Završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, grafiku, i magistrirao 1982. godine. Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka, 2009. godine. Objavio je više udžbenika. Izlagao je na 38 samostalnih izložbi slika, grafika i grafičkog dizajna u Nemačkoj, Italiji, Jugoslaviji i Srbiji od 1981. do 2013. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1997. godine na Katedri za grafičke komunikacije. slobodanbatanedeljkovic@hotmail.com

Boško Ševo (1948) Redovni profesor Diplomirao je primenjenu grafiku 1974. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Član je UPIDIV-a od 1974. godine. Imao je devet samostalnih i devedeset šest zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobio je više nagrada iz oblasti grafičkog dizajna. Dizajnirao je nekoliko monografija, više vizuelnih identiteta i knjiga grafičkih standarda. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1988. godine na Katedri za grafičke komunikacije. atelje.sevo@gmail.com

Ivica Stevanović (1977) Vanredni profesor Diplomirao je na Katedri za grafičke komunikacije 2000. godine, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Magistrirao je 2004. godine. Publikovao je više od hiljadu ilustracija u udžbenicima i slikovnicama za domaće i strane izdavače. Objavio je nekoliko autorskih izdanja: Ljubazni leševi (III izdanje, 2012), Srpska mitologija I-IV (2010/13), Gnusobno-spodobni slučajevi ili udesi (2009), Katil (2008), L’ Anatomie du ciel (2006), LLL (2005). Dobitnik je više nagrada i priznanja iz oblasti ilustracije, stripa i dizajna. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine na Katedri za grafičke komunikacije. edgedesign24@gmail.com ivicastevanovicart.blogspot.com behance.net/IvicaStevanovic

Darko Vuković (1971) Vanredni profesor Diplomirao je i magistrirao na Katedri za grafičke komunikacije iz predmeta plakat na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Autor je više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Ima veliki broj realizovanih radova i više puta je nagrađivan. Član je UPIDIV-a od 1996. godine. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1998. godine na Katedri za grafičke komunikacije. darko.studio@gmail.com iddealno.com

Miroslav A. Mušić (1949) Docent Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu i završio master studije teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Na istom univerzitetu priprema doktorsku disertaciju. Od 1992. godine je art direktor Agencije IMA (Beograd) u okviru koje je ostvario više desetina celovitih oglasnih kampanja i dizajnerskih projekata za firme širom zemlje. Član je ULUPUDS-a i ADCS-e. Autor je više teorijskih i monografskih dela, kao i studijskih izlоžbi u zеmlјi i inоstrаnstvu. Učestvovao je na više kolektivnih izložbi i projekata. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2010. godine na Katedri za grafičke komunikacije. miroslavmusic@ikomline.net

Atila Kapitanj (1970) Docent Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na istoj ustanovi stekao je zvanje magistra 2011. godine. Izlagao je na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član je UPIDIV-a, Likovnog kruga, Art director club Srbije. Dobitnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih nagrada (30. Majska izložba za grafički dizajn, Beograd; GRIFON u kategoriji ambalaže, Grafički kolektiv, Beograd; EUROPEAN DESIGN ANNUAL 2000, London; Prva nagrada na Trijenalu pozorišnog plakata - Sterijino pozorje, Novi Sad; Zlatni pečat GRAFIMA, Beogradski sajam, Beograd...). Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za grafičke komunikacije. plakatila@gmail.com plakatila.com


Gabriela Spasojević (1977) Docent Diplomirala je 2000. godine na smeru grafičke komunikacije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završila je 2007. godine na predmetu Utilitarna grafika. Član je UPIDIV-a od 2009. godine. Dobitnik je mnogih priznanja i nagrada među kojima je najznačajnija nagrada Forma za najbolji grafički dizajn 2011. godine. Izlagala je na nekoliko samostalnih i višе kolektivnih izložbi. Koordinator je na mnogim studentskim projektima. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2003. godine na Katedri za grafičke komunikacije. gabyt@neobee.net

Simonida Todorović (1973) Docent Diplomirala je grafički dizajn 1998. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Magistarske studije završila je 2005. godine na istoj akademiji. Član je UPIDIV-a od 1999. godine. Učestvovala je i izlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi i projekata nacionalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera. Više puta je nagrađivana. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2009. godine na Katedri za grafičke komunikacije. simonida.todorovic@gmail.com

Dragan Bibin (1984) Stručni saradnik Diplomirao je 2008. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na studijskom programu za grafičke komunikacije, gde je 2012. godine završio master studije. Njegov rad se bazira na primeni tradicionalnih slikarskih tehnika u oblasti ilustracije. Jedan je od ilustratora kultnih knjiga o srpskoj mitologiji u izdanju Orfelin izdavača. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2012. godine na Katedri za grafičke komunikacije. dragan.bibin@gmail.com draganbibin.blogspot.com

Katedra za nove likovne medije Rada Čupić (1951) Redovni profesor Završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek grafika. Usavršavala se u Parizu 1979/80. godine kao stipendista francuske Vlade. Samostalne izložbe: Novi Sad 1976, 1978, 1984, 1989, Mostar 1983, Zemun 1986, Pančevo 1990, Zrenjanin 1990, Pariz 2003, Beograd 2003. godine. Na grupnim izložbama izlagala je u zemlji i inostranstvu. Nagrade: Prolećna izložba ULUV-a 1981. godine. Nagrada Centra za vizuelnu kulturu Zlatno oko na prvom Bijenalu pejzaža, Novi Sad, 1998. godine. Novosadski salon 1998. godine. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1997. godine na Katedri za nove likovne medije. ada2.cupic@gmail.com

Lidija Srebotnjak Prišić (1961) Redovni profesor Diplomirala je slikarstvo 1984. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, postdiplomske studije završila je 1987. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani. Član je ULUV-a. Izlagala je na preko 90 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu i na više samostalnih izložbi. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1986. godine na Katedri za nove likovne medije. lsrebotnjak@gmail.com

Dragan Živančević (1967) Redovni profesor Diplomirao je slikarstvo 1992. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Vladimira Tomića. Postdiplomske studije završio je 2001. godine na istoj akademiji u klasi prof. Miodraga Nagornog. Studirao je filmologiju. Član UPIDIV-a, ULUV-a, INUR-e i VideoMedeje. Jedan je od osnivača grupe Multiflex i MMC Led Art. Umetničko polje delovanja obuhvata nove medije, video, film, digitalnu fotografiju, dizajn robota, medijske instalacije, performans i land art. Učestvovao je na brojnim izložbama, projektima i filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu. Za svoj rad više puta je nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1997. godine na Katedri za nove likovne medije. draganzivancevic@yahoo.com

91


92

Vladan Joler (1977) Vanredni profesor

Vladimir Frelih (1963) Gostujući profesor

Diplomirao je grafičke i vizuelne komunikacije 2001. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 2004. godine na istoj akademiji. Član je narodne tehnike. Osnivač Share fondacije, organizacije posvećene zaštiti Internet prava, promociji pozitivnih vrednosti otvorenosti, decentralizacije, slobodnog pristupa i razmeni znanja, informacija i tehnologije. Zaposlen je na Akademiji umetnosti Novi Sad od 2000. godine na Katedri za nove likovne medije.

Diplomirao je i magistrirao na Kunstakademie u Dizeldorfu 2000. godine. Od 2007. godine predaje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a od 2010. godine angažovan je kao gostujući profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Katedri za nove likovne medije. U svom umetničkom radu koristi se različitim medijima od klasičnih do novomedijalnih. Aktivno izlaže i učestvuje u pokretanju umetničkih projekata i aktivnosti.

vladan@joler.org shareconference.net

Stevan Kojić (1973) Vanredni profesor Diplomirao je na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1997. godine i završio postdiplomske studije na istom fakultetu 1999. godine. Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Dobitnik je nekoliko nagrada. Zaposlen je na Akademiji umetnosti Novi Sad od 2004. godine na Katedri za nove likovne medije. kojicstevan@gmail.com stevankojic.com

Aleksandar Ramadanović (1979) Viši stručni saradnik Diplomirao je kameru na odseku za audio vizuelne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu. Zaposlen je na Akademiji umetnosti Novi Sad od 2009. godine na Katedri za nove likovne medije alx021.tumblr.com

Isidora Todorović (1984) Viši sručni saradnik Osnovne akademske studije kao i master studije završila je na Katedri za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu. Trenutno radi na doktorskoj tezi: Artivizam u doba postbiologije, Analiza političke umetnosti kao kritike postbiološke biopolitike, na grupi za teoriju umetnosti i medije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2009. godine na Katedri za nove likovne medije. idoraorg@gmail.com roboutopia.blogspot.com

frela@gmx.de vladimirfrelih.com

Nikola Stojanović (1950) Redovni profesor Završio je Arhitektonski fakultet u Beogradu i specijalizaciju u Arhusu (Danska). Autor je većeg broja arhitektonskih projekata i izvedenih objekata. Učestvovao je na kolektivnim izložbama, arhitektonskim konkursima i izlagao na samostalnim izložbama. Pored arhitekture, bavi se i crtežom i slikarstvom. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1992. godine na Katedri za nove likovne medije. Miroslav Šilić (1967) Viši stručni saradnik Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo. Magistrirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu sa temom Genius Loci – duh mesta i višedimenzionalna slika prostora. Član je DANS-a i UPIDIV-a. Učestvovao je na većem broju kolektivnih izložbi i projekata i izlagao na samostalnim izložbama. Likovni urednik časopisa DaNS 2003-2010, predsednik UO UPIDIV 2005-2008. Autor je većeg broja projekata i arhitektonskih objekata. Pored arhitekture i likovne umetnosti bavi se i grafičkim dizajnom. Za svoj rad je više puta nagrađivan. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2007. godine na Katedri za nove likovne medije. miroslavsilic@sbb.rs


Katedra za teorijsko-umetničke i pedagoške predmete Maja Jockov ( 1971) Vanredni profesor Diplomirala je na odseku grafike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1995. godine u klasi profesora Milana Stanojeva. Postdiplomske studije završila je na na istom odseku 2003. godine. Član je ULUV-a od 1994. i ULUS-a od 2000. godine. Član je umetničke grupe 16_11 Urban district kao i Evropske asocijacije umetnika Essen, Nemačka. Izlagala je na petnaest samostalnih i osamdeset kolektivnih izložbi u zemlji i insotranstvu. Nagrađivana je i autor je više projekata koji afrmišu likovnu pedagogiju. Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na Katedri za teorijsko-umetničke i pedagoške predmete. zmaja3@eunet.rs europeanartists-ev.de

Manojlo Maravić (1977) Docent Diplomirao je 2000. godine i magistrirao 2006. godine vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorirao je teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2010. godine. Izlagao je na dvadeset samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Objavio je pet tekstova u naučnim časopisima i jednu knjigu. Član je ULUV-a. Urednik je Zbornika radova Akademije umetnosti. Dobitnik je nagrade Akademije umetnosti za vajarstvo. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2000. godine na Katedri za teorijskoumetničke i pedagoške predmete. manem@sbb.rs

Sandra Košić (1986) Stručni saradnik Diplomirala je slikarstvo 2010. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Master studije crtanja završila je 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Član je udruženja SULUV-a od 2012. godine. Izlagala na više kolektivnih i samostalnih izložbi. Učestvovala je u više likovnih radionica. Dobitnica je nagrade za postignut uspeh u školskoj 2006/2007. godini Univerziteta u Novom Sadu . Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2012. godine na Katedri za teorijsko-umetničke i pedagoške predmete. sandrakosic86@gmail.com

93


Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad Izložba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti

UNIVERZITET U NOVOM SADU

AKADEMIJA UMETNOSTI


CIP - Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 378.6:73/77 (497.113 Novi Sad) “1974/2014” (083.824) АКАДЕМИЈА уметности (Нови Сад) Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad : izložba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti : Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, april 2014. - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, 2014 (Beograd : Cicero). - 96 str. : ilustr. ; 20 x25 cm Tiraž 550. ISBN 978-86-88191-32-6 a) Академија уметности (Нови Сад) - 1974-2014 - Изложбени каталози COBISS.SR-ID 285084167


Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti ÄŒetrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad IzloĹžba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, april 2014.

Profile for Akademija Umetnosti Novi Sad

Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad  

Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad Izložba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti

Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad  

Četrdeset godina Akademije umetnosti Novi Sad Izložba radova nastavnika i saradnika Departmana likovnih umetnosti

Advertisement