Page 24

22 Na czym właściwie polega rola

To bardzo duży obiekt, ale chcę być

dyrektora hotelu? Jak wygląda

wszędzie. W biurze spędzam może

Pana zwykły dzień? Wzgórze Zamkowe jest ogromnym kompleksem o

wypoczynkowym

średniowiecznym

charakterze.

Centralnym punktem jest oczywiście

Dyrektor hotelu musi być skutecznym liderem i dobrym strategiem. Rolą tego stanowiska jest spinanie wszystkich elementów

zamek, ale w skład kompleksu wcho-

w taki sposób, żeby całość bardzo

dzą również: Dom Bramny, Pałac

dobrze funkcjonowała.

trzy godziny dziennie. Dyrektor hotelu musi być skutecznym liderem i dobrym strategiem. Rolą tego stanowiska jest spinanie wszystkich elementów w taki sposób, żeby całość bardzo dobrze funk-

Myśliwski, Pałac Marysieńki, Hotel

cjonowała. W pracy dyrektora słowo

Rycerski mieszczący się w budynku

klucz stanowi zaangażowanie. Bez

koszarowca, dawny budynek sądu

względu na to, czy chodzi o organi-

i przystań rzeczna. W sumie 10 hektarów terenu, kilkanaście

zację eventów, czy przygotowanie raportu, wkładam w pracę

tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, w tym historycz-

całe swoje serce. I tę postawę staram się zaszczepić w innych.

nych murów, które znajdują się pod opieką konserwatora zabytków. A jakie są Pana plany? Zostaje Pan w Gniewie, aby dokończyć Moja rola polega na byciu gospodarzem i zarządcą całego

to, co Pan rozpoczął?

kompleksu. Nadaję tempo pracy, wyznaczam standardy

Chciałbym doprowadzić rewitalizację Wzgórza Zamkowego

i motywuję do działania. Wstaję o czwartej nad ranem. Two-

do końca – a do tego jeszcze długa droga. Nie nudzę się jed-

rzę strategię działania na dany dzień i sprawdzam, co mam do

nak, bo praca w obiektach zabytkowych to moja pasja. Podró-

zrobienia i skontrolowania. Przed szóstą idę do kuchni, gdzie

żuję po miejscach historycznych w Polsce i śmiało mogę

razem z załogą jem śniadanie. Następnie ruszam na obchód,

stwierdzić, że po zakończeniu wszystkich prac Zamek Gniew

podczas którego witam się ze wszystkimi pracownikami.

będzie w skali naszego kraju miejscem niepowtarzalnym.

Profile for akademia kulinarna - od nauki do sztuki kulinarnej

#33 akademia kulinarna grudzień  

Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce świąteczny numer „akademii kulinarnej”. Znajdziecie w nim zapowiedź nowego wydarzenia, które ma...

#33 akademia kulinarna grudzień  

Szanowni Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce świąteczny numer „akademii kulinarnej”. Znajdziecie w nim zapowiedź nowego wydarzenia, które ma...

Advertisement