__MAIN_TEXT__

Page 1

Visi keliai veda į Kulautuvą

10-asis

20 10 m . lie po s 10 d. , še

št ad ie ni s

N r. 3

Iše in a ka rtą pe r m et us

15.00-17.30 – Garso bandymai. 18.00-19.00 – MAŽOJI AKACIJA. Įžangos koncertas. 19.00-23.30 – AKACIJOS IEŠKOJIMAS. Didysis koncertas.

AKACIJŲ ALĖJA Virgis Stakėnas

Mielieji, prieš dešimt metų gražiame Kulautuvos pušyne buvo pasėta ,,Akacijų alėjos“ sėkla. Dainuojamosios poezijos festivalis, kaip tas medelis, prigijo, sutvirtėjo, augo ir vešėjo. Kasmet daugėja atlikėjų iš mūsų šalies ir užsienio, kasmet jų pasiklausyti į Kulautuvą suplūsta vis didesnis būrys šio žanro gerbėjų. Nors garsas apie šį festivalį pasiekė net Prancūziją, ,,Akacijų alėja“ nepretenduoja tapti tarptautiniu festivaliu ir vis dar tebėra ieškojimų kelyje. Šiųmetiniame, jubiliejiniame, festivalyje dalyvaujantiems atlikėjams linkiu klausytojų pripažinimo, o šio žanro gerbėjams – pačių maloniausių buvimo kartu akimirkų. Ovacijų lietaus gaivinama, težydi dešimtoji ,,Akacijų alėja“ gražiausiais kūrybiniais žiedais. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, festivalio globėjas

...Kai 2001-aisiais Algirdas Svidinskas, tuometis Kulautuvos kultūros centro direktorius, aplankius idėjai, pasikvietė talkon žinomą muzikantą Virgį Stakėną, kažin ar kas galvojo, kad užgimsta įdomus, naujos – visai kitokios kokybės festivalis. Ne tik muzikos ir poezijos reginys, bet ir pirmoji šalyje tokio masto sueiga, reiškinys šalies kultūros žemėlapyje ir kalendoriuje. V. Stakėno, jau turėjusio prodiuserio patirties (4 festivalių autorius - vienas jų tarptautinis) įkalbinėti nereikėjo. Vienas iš Lietuvos bardų aušrymečio „šauniosios septyniukės“ pionierių užsidegė idėja. Pavadinimo toli ieškoti nereikėjo: Kulautuvos miestelio – parko, populiaraus prieškario kurorto, pagrindinė gatvė vadinosi Akacijų alėja. Gimė ir daina, tapusi festivalio himnu, išsigludino festivalio schema, modelis. Pradėjęs nuo tik neplačiam žanro gerbėjų būriui žinomų vardų suėjimo, festivalis kas metai tvirtėjo, augo, tiesė sparnus. Nors organizatoriai sąmoningai nesiekė tarptautinio masto, imta kviesti ir po vieną kitą atlikėją iš užsienio (kaip niekur kitur čia turi būti suprantamas ir įvertinamas tekstas, tad ekranuose – dainuojamosios poezijos vertimai). Gražia tradicija virto išeivijos lietuvių pasirodymai. Bardo sąvoka universalesnė. Tad tradicinių dainuojamosios poezijos atlikėjų ratas sąmoningai praplėstas vertingaisiais „ateiviais“ iš roko, bliuzo, kantri, populiariosios ar liaudies muzikos erdvių. Svarbiausia, kad scenoje būtų asmenybė. Įrašams atlikėjai dažnai į pagalbą kviečiasi papildančius mintį muzikantus...Tačiau šio festivalio scenoje jų laukia VŽO nuostata: Vieno Žmogaus Orkestras – kai savo balsui pritari tik vienu instrumentu (akustine gitara ar fortepijonu), kai vienintelė dekoracija – į ekraną transliuojamas tavo veidas, tavo rankos, kai apnuogini sielą prieš tuos 5 000 ištroškusiųjų žodžio tiesos ir grožio. O jie, tie tūkstančiai, – susėdę šeimomis, bičiuliais ant suolelių, sugulę jaukiai žolėje ant apklotų, miegmaišių, sustoję vienišiais, apglėbusiais išlakių Kulautuvos pušų liemenis... Verta.

Anketos klausimai 1. 2. 3. 4.

Kokius dar vardus esi turėjęs? Tavo amžius? Kur gyveni, kokia aplinka? Tavo prioritetai bardų scenoje: a) Lietuvoje? b) pasaulyje?

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tą vakarą bu vo saulė nule idus Savo kasas u pės gelmėn. Tą vakarą bu vo gražus tav o veidas, Vardas derėjo prie pavardės . Tą vakarą bu vo Karalius at ėjęs, Skaičiavo die nas, vijo met us, Kalbėjo „man gera…“, kalb ėjo „…Čia pas ju s“. Tą vakarą vėl ų akacijos žied ą Kėlėm ir lauk ėm, kas dabar bus. Ir sužydėjo al ėja Lig debesų skridę o paukščiai su v u b ą ar ak v Tą savaip. jo kiekvienas o d ie G . jo o d Gie to, o diena ligi ry v u b ą ar ak v Tą eit jo, kada jai at Naktis nežino ėjęs, o Karalius at v u b ą ar ak v Tą us, nas, vijo met Skaičiavo die ėjo gera…“, kalb an „m o ėj b al K s“. „…Čia pas ju

Tą vakarą vėlų akacijos žie dą Kėlėm ir laukėm, kas daba r bus. Ir sužydėjo alėja Lig debesų

2001 06 27

Nr. 275

Koks buvo tavo pirmasis muzikos instrumentas? Koks užsiėmimas gyvenime, be muzikos? Kokie tavo pomėgiai? Kur teko muzikuoti? Kokios sėkmės? Kokiu vienu sakiniu apibūdintum „Akacijų alėją“? Tavo devizas? Dar ką nors apie save...


2

Akacijų alėja 2010 07 10

AKTORIŲ TRIO

Aktorių trio

Nuotr. M. Juknevičiūtės

1. Jokių. Ditkovs2. K. Smoriginas – 57 m., S. Bareikis ir O. kis – 55 m. 3. Namie. 4. a) neatsimenu, ypač pasaulyje b) ypač neatsimenu . akor5. Kosto – gitara, pianinas, smuikas, valtorna.. las, pjūk onas telef – o Oleg deonas, Sauliaus – smuikas, .. odis. laikr utes spintos durys, telefonas, moči 6. Mes seni, jau labai seni aktoriai. 7. Poilsis. 8. ----nežydi – 9. Kai žydi akacijos – tai Akacijų Alėja, kai alėja ir tiek. 10. Nesąmonė, viskas reliatyvu. 11. ... dar, kiek nors...

AKUSTINIS FOTELIS

Akustinis fotelis Nuotr. M. Citvaraitės

Atviras ratas

Nuotr. K. Žičkytės

me 1. Daugiau nebuvo. Na nebent prisistatydavo trečiojo liari popu galo be kažkada užsienio grupe, kuri pasaulio šalyse. 2. 16-18 metų. slidaus 3. Esam užaugę ant kartais įkaitusio, kartais e. turim s namu dar Kauno gatvių asfalto. Ai... į masinan4. Prioritetai mums yra visi tie, kurie nežiūri s. keliu kimo patei jos čius, tiesiausius muzikos ar mes gijo Nuo . erius popi 5. Pirmas instrumentas buvo ieji Pirm P.S. nas. karto au tiksli mėme. Ilga istorija. Beje, oviAudi ami dalyd ažino susip nariai (Žilvinas su Meda) zualinių studijų centro skrajutes. kalvėse – 6. Visi grupės nariai dar vargsta prezidentų mokyklose. liūdnais 7. Mėgstame, susirinkę į repeticijas, pasidalyti rkiame, pave u Kart imis. mint įspūdžiais ir pesimistinėmis tame mėgs Dar e... ikiam perte kartu paliūdime, kartu tai bandyti kurį laiką nejudėti... osios 8. Kažkodėl vadinami humoristinio dainuojam univerje, gatvė ome ertav konc poezijos žanro grupe, jau kmoky boje, sody , ejuje sitete, naktiniame klube, muzi ninkų meni rane, resto , utyje loje, teatre, kavinėje, viešb Nuolatiniai namuose, rašytojų apdovanojimuose ir kitur... Festiiai. dalyv ktų proje o Audiovizualinių studijų centr oji „Maž “, 2010 valio Festi „Po valių: „Bardų alėja 2010“, “ saris Pava zijos „Poe is“, sarėl Akacija“, „Poezijos Pava „F16“, „Nekonkursas“, „Mūsų dienos – kaip šventė“, ntų ir stude ių įvair pat taip „Gatvės muzikos dienos“, alyviai, o pusd ne i, lyvia pada mokinių gitarų vakarų – ne spauerto konc po Na... ės? dalyviai. Mūsų patirtos sėkm kartą imų, kviet naujų ame džiame rankas, dažnai gaun ės. gavome sausainių. Retsykiais net paploja žmon lytų? jeigu o ... viena stogu su 9. Tiek žmonių, o scena (savo ka muzi ką, muzi už 10. „Gyvenimas – liūdnesnis is fotelis“) ruožtu) – kvailesnė už gyvenimą“. („Akustin nis“– ntali rume „inst mo jauni 11. „Akustinis fotelis“ – rtuo(ketu s mbli ansa ijos poez vokalinis dainuojamosios kono tavim egzis savo ir s letas), sutikęs juoktis iš savę i vokalai, teksto. Ne iki galo įvaldyti instrumentai, silpn ro: Suda . akys os irdži nuoš paviršutiniška mintis, BET ytė, Mač a Med tytė, Zabi Žilvinas Vingelis, Jūratė Eivinas Mineikis.

Teatro laboratorija ATVIRAS RATAS

A. Brazauskaitė Nuotr. Dž. Krupavičienės

T. Jokubauskas ir grupė Nuotr. Ž. Amelyno

amės 1. Kai koncertuojame su Aidu Giniočiu, vadin bdram s tonai „Gel t edan įvairiausiais vardais – prad o ezon „Nes ant baigi ir is“, liais“, „Pražydusiais žieda puošmena“. 2. Rudenį sueis ketveri. kos 3. Gyvename Vilniuje, apsupti teatro kerų, muzi mus na skati tas – rmų fi garsų, įvairių konkurencinių tobulėti... is, mūsų 4. a) Andrius Kulikauskas, Olegas Ditkovsk . mokytojas Aidas Giniotis..

Akacijų alėja 2010 07 10

Ieva LEBEDYTĖ

„...Akacija - tai lietuviškas pavadinimas to augalo... Biologai jį vadina vikmedžiu arba robinija. Atlase ieškok p.168 „Baltažiedė robinija”. ...Čia tokia pat painiava kaip su kedrais. Liaudyje jie vadinami kedrais, nors biologai tuos augalus vadina sibirine pušimi, kedrine pušimi, korėjine pušimi. O biologai kedrais visai kitus medžius vadina. Visai kitus...“

„...Žiedadulkės – produktas, kuriame yra daug medžiagų, būtinų organizmui, tai proteinų, amino rūgščių, cukraus, mineralinių medžiagų ir vitaminų, hormonų, riebalų, aromatinių medžiagų, vandens. Žiedadulkės, rinktos iš skirtingų augalų, turi kitokių savybių. Akacija - ramina...“

b) Grupė „Kully Family“, Oleg Ditkovskij, maestro Echo Giniotti... 5. Pirmasis instrumentas, kurį išbandėme kolektyve (studijuodami Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje) – Stanislavskio mašina... 6. Teatras. Dar teatras. Daug teatro... 7. Teatras turi vieną pagrindinį pomėgį – kurti. Dažniausiai tai – įdomu, būna – visai netikėta... 8. Esame grojantis teatras – muzika lydi daugumą mūsų spektaklių. Todėl daugiausia tenka muzikuoti teatre. Didžiausia sėkmė – tai žiūrovas, kuris ateina ir sugrįžta. 9. Tai akacijomis apsodinta alėja, kuri kartą per metus pražysta dainomis. 10. Nauja diena – nauja daina. 11. (Visi šypsosi)

Andrė BRAZAUSKAITĖ 1. – 2. 16 metų. 3. Gyvenu tyrame Kulautuvos miestelyje. Gražiausioje, prie Nemuno – Kranto gatvėje. Nuostabi aplinka gyventi! 4. a) V. Kernagis, J. Šeduikytė, A. Smilgevičiūtė; b) ... 5. Būdama kūdikis labai gerai mokėjau groti nervais, vėliau išmokau dūdele, dar vėliau pianinu, o galop gitara. 6. Mokausi ir turiningai leidžiu laisvalaikį. 7. Mėgstu išbandyti save visur! Visose srityse! Ir nebijau iššūkių. 8. Pernai teko dalyvauti „Mažojoje akacijoje“ (laimėjau I vietą), ,,Talentų ringe‘‘(patekau į pusfinalį), šiemet ,,Dainų dainelėje‘‘, Salomėjos Nėries bardų konkurse (su dviem merginomis laimėjome III vietą); šiemet – „Mažojoje akacijoje“ (laimėjau I vietą). 9. Savęs atsiskleidimo, atradimo vieta. 10. Darbo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. 11. Mano darbotvarkė gali kisti ne valandomis, bet sekundėmis. Esu labai veiklus žmogus, mėgstu naujoves, stengiuosi viską išbandyti, nenustygstu vietoje.

Tomas JOKUBAUSKAS ir grupė 1. Dar esame per jauni pravardėms. 2. Kolektyvo amžius – 1 metai, o narių: Kamilei – 22, Giedriui – 25, Gintarui – 23, Tadui – 23, Žygiui – 21, Tomui – 25. 3. Gyvename Rokuose, Jiesios šlaitų apsuptyje. 4. a) V. Kernagis, „Atika“, G. Paškevičius, D. Razauskas; b) David Gray, Ben Harper. 5. Nors bandome derinti tik gitarų stygų skambėjimą su pianino melodija, esme universalesni. Apie tai byloja pirmieji grupės narių muzikos instrumentai: Kamilė – fortepijonas, Giedrius – trombonas, Gintaras – sintezatorius, Tadas – brolio Tomo gitara, Žygis – akordeonas, Tomas – močiutės septynstygė gitara. 6. Kamilė studijuoja kraštovaizdžio formavimą kartu su Giedriumi, Gintaras – transporto įmonės vadybininkas, Tadas – bedarbis. Žygis studijuoja grafiką, Tomas – bankininkas. 7. Dar pasuksime galvą. 8. „Mažosios akacijos“ laureatai. 9. Didžiausia bardų šventė Lietuvoje. 10. „Grok, susimildamas grok...“ 11. Esame šaunus sekstetas.

3

Aidas GINIOTIS 1. Dažniausiai Viktoras Kralė (po literatūrin iais tekstais), neskaitant personažų, vaidintų teatr e. 2. Kokie 50. 3. Vilniuje prie gatvės, kur troleibusai perm etinėja ūsus. Triukšminga. 4. a) Kostas Smoriginas; b) Tomas Waitsas 5. Pianinas. Be jokios romantikos. 6. Teatras. 7. Miegoti. 8. Per senas, kad viską prisiminčiau. Buvo visko . 9. Lauki ir lauki. 10. Iš dviejų blogybių rinkis trečią. 11. Tingiu. Galima rast internete.

Vytautas V. LANDSBERGIS 1. Vytas, kai reikia oficialiau – Vytautas Land sbergis jaunesnysis. Literatūrinius kūrinius pasirašau Vytautas V. Landsbergis. 2. Pusėtinai garbus – 48 metai. 3. Stengiuosi gyventi arčiau gamtos, pvz. Anykščių šilelio. 4. a) + b) Patinka daug kas, Grebenščikovas ir Cojus, Razauskas ir Storpirštis, Veronika ir Waitsas. 5. Tėvų nervai. 6. Pasakiškai mėgstu rašyti pasakas. 7. Spoksoti į debesis. Visi kiti pomėgiai daug iau mažiau tikėti. 8. Daug kur. Beveik visur – Australijoje ir Kyba rtuose. Sėkmė yra labai keistas reiškinys, kurio nesu prantu. Jei yra sėkmė, tai paskui būtinai ateina nesėkmė. Geriausia, kai nėra nei to, nei to. Tada viskas normaliai. .. Būna smagu, ir tiek. Anglijoje po koncerto priėjo klaus ytojas ir pagyrė. Sako – neblogai, bet praeitą savaitę buvo „Olia lia pupytės“ – dar geriau pavarė negu tu. 9. Džiaugiausi Kernagio sugrįžimu, gaila, kad tai buvo jo (regis) paskutinis kartas scenoje. Bet liuks, kad įvyko ir buvo nufilmuotas. 10. Jeigu kas, tai kaip nors. 11. Daugiau nebegaliu. Atleiskit...

Laura R. 1. Anksčiau neturėjau jokių vardų – pseudoni mų, gal kada vėliau dar turėsiu. 2. Gimiau 1970 02 28. 3. Netoli Šiaulių. 4. Žaviuosi visais kuriančiais ir gebančiais. „Bardams“ girdėti reikia dviejų porų ausų – sielos balsui ir bendrai klausai. Jeigu turi – negali išskirti geriausio. 5. Pirmasis instrumentas buvo dviratis (su iškle rusiu skambučiu), antrasis – pianinas. Iki šiol groju abiem. 6. Dirbu mokykloje, vadovauju vaikų studijai. 7. Mano pomėgiai nevienodi... dažniausiai jie susiję su muzika, skaitymu, vienatve ir vandeniu. 8. Neturiu ką parašyti... 9. „Akacijų alėja“ – susitikimas su proga. 10. Viskas yra ir bus gerai. 11. Nuolatos lengvai šoku... kartais siūbuoju.. . esu skirtinga... lipu į savo kalną ir džiaugiuosi, kad dar nekrentu... metai gryno malonumo būtų ne pro šalį...

1. Ievukė... Tai kad nesu turėjus ir nenoriu nieko prisimeluoti. 2. 17 metų. 3. Gyvenu Joniškyje – kultūros užkampyje, kur nėra daug grupių, muzikantų ir šiaip – kur žmonės gana pasyvūs, tačiau nuoširdūs ir ne kokie blogiečiai. 4. a) Domantas Razauskas, Eglė Sirvydytė; b) pasaulietiškos dainuojamosios poezijos neklausau. Labiau džiazą. 5. Pirmasis instrumentas – kažkokia rusiška trikampė keturstygė gitarytė (nežinau, kaip tiksliai vadinasi), kurią radau pas močiutę. Vėliau tik pramokau pianino ir tikros gitaros gaidas. 6. Mokausi mokykloje ir toliau planuoju gyvenimą sieti su mokslu. Tačiau tikiuosi, kad muzika išliks mano gyvenime. 7. Mėgstu stebėti žmones, nes jie visi tokie skirtingi. Įdomu, ką jie galvoja, kur taip visuomet skuba. Kartais galvoju – kokia muzika galėčiau juos apibūdinti. 8. Koncertuoti tenka tik vietinės reikšmės koncertukuose, su grupe. Labai minimaliai. 9. Tai šventė, kurios kvapą gali išgirsti. 10. Viskas arba nieko. 11. Tiesiog esu nepiktas ir nesusiraukęs žmogelis. Tik kažin kiek ilgai...

A.Giniotis

Nuotr. K. Žičkytės

V. V. Landsbergis

Asta LEKAITĖ

Nuotr. R. Landsbergienės

1. Esu dar tik pradedančioji – tai sceninių vardų niekas nesugalvojo. O vadina įvairiai: Kwietka, Sunshine ir panašiai... 2. 19 metų. 3. Gyvenu gražioje aplinkoje – miesto centre. 4. a) Andrius Mamontovas, nes čia yra ir profesionali uždeganti muzika ir labai prasmingi tekstai; b) ...popmuzikos, bet auksinio balso savininkė – Beyonce. 5. „Yamaha“ mažas pianinukas... 6. Baigiau vidurinę – laukia studijos... 7. Vienas mano mėgstamų dalykų – sportiniai automobiliai, sportiniai motociklai ir beprotiškas greitis... Nuo trejų metų – šokėja... tai be šokių – negaliu. Dar domiuosi aktoryste. 8. Teko dalyvauti tik viename respublikiniame dainuojamosios poezijos konkurse „Mūsų dienos kaip šventė“ – laimėjome nominaciją už Autorinę dainą. O su grupe „Ekstra“ dalyvavau daugelyje festivalių ir konkursų – buvome nominuoti ir laimėjome įvairių vietų. 9. Tvyrantys įspūdžiai ir melodingi jausmai tik „Akacijų alėjoj“ mums pajaučiami. 10. Dirbk taip lyg tau nereikėtų pinigų. Mylėk taip, lyg niekas tavęs nebūtų įskaudinęs. Šok taip, lyg niekas tavęs nestebėtų. Dainuok taip, lyg niekas tavęs neklausytų. Gyvenk taip, lyg tai būtų rojus žemėje. 11. Man gitara pritaria Tadas Kupčiūnas...

Laura R.

Nuotr. R.Parafinavičiaus

I. Lebedytė Nuotr. P. Lebedžio

A.Lekaite

Nuotr. S. Kapučinsko

„...Akacija (lot. Acacia) – pupinių (fabaceae) šeimos Mimosoideae pošeimio augalų gentis. Pagal Cronquist sistemą – priklauso Mimosaceae šeimai. Akacijos simbolis įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose yra įgijęs alegorinę ar simbolinę reikšmę. Akacijos paplitusios visame pasaulyje. Net 950 rūšys kilusios iš Australijos. Europoje auga 3 akacijų rūšys...“

Vikipedija, laisvoji enciklopedija.


2

Akacijų alėja 2010 07 10

AKTORIŲ TRIO

Aktorių trio

Nuotr. M. Juknevičiūtės

1. Jokių. Ditkovs2. K. Smoriginas – 57 m., S. Bareikis ir O. kis – 55 m. 3. Namie. 4. a) neatsimenu, ypač pasaulyje b) ypač neatsimenu . akor5. Kosto – gitara, pianinas, smuikas, valtorna.. las, pjūk onas telef – o Oleg deonas, Sauliaus – smuikas, .. odis. laikr utes spintos durys, telefonas, moči 6. Mes seni, jau labai seni aktoriai. 7. Poilsis. 8. ----nežydi – 9. Kai žydi akacijos – tai Akacijų Alėja, kai alėja ir tiek. 10. Nesąmonė, viskas reliatyvu. 11. ... dar, kiek nors...

AKUSTINIS FOTELIS

Akustinis fotelis Nuotr. M. Citvaraitės

Atviras ratas

Nuotr. K. Žičkytės

me 1. Daugiau nebuvo. Na nebent prisistatydavo trečiojo liari popu galo be kažkada užsienio grupe, kuri pasaulio šalyse. 2. 16-18 metų. slidaus 3. Esam užaugę ant kartais įkaitusio, kartais e. turim s namu dar Kauno gatvių asfalto. Ai... į masinan4. Prioritetai mums yra visi tie, kurie nežiūri s. keliu kimo patei jos čius, tiesiausius muzikos ar mes gijo Nuo . erius popi 5. Pirmas instrumentas buvo ieji Pirm P.S. nas. karto au tiksli mėme. Ilga istorija. Beje, oviAudi ami dalyd ažino susip nariai (Žilvinas su Meda) zualinių studijų centro skrajutes. kalvėse – 6. Visi grupės nariai dar vargsta prezidentų mokyklose. liūdnais 7. Mėgstame, susirinkę į repeticijas, pasidalyti rkiame, pave u Kart imis. mint įspūdžiais ir pesimistinėmis tame mėgs Dar e... ikiam perte kartu paliūdime, kartu tai bandyti kurį laiką nejudėti... osios 8. Kažkodėl vadinami humoristinio dainuojam univerje, gatvė ome ertav konc poezijos žanro grupe, jau kmoky boje, sody , ejuje sitete, naktiniame klube, muzi ninkų meni rane, resto , utyje loje, teatre, kavinėje, viešb Nuolatiniai namuose, rašytojų apdovanojimuose ir kitur... Festiiai. dalyv ktų proje o Audiovizualinių studijų centr oji „Maž “, 2010 valio Festi „Po valių: „Bardų alėja 2010“, “ saris Pava zijos „Poe is“, sarėl Akacija“, „Poezijos Pava „F16“, „Nekonkursas“, „Mūsų dienos – kaip šventė“, ntų ir stude ių įvair pat taip „Gatvės muzikos dienos“, alyviai, o pusd ne i, lyvia pada mokinių gitarų vakarų – ne spauerto konc po Na... ės? dalyviai. Mūsų patirtos sėkm kartą imų, kviet naujų ame džiame rankas, dažnai gaun ės. gavome sausainių. Retsykiais net paploja žmon lytų? jeigu o ... viena stogu su 9. Tiek žmonių, o scena (savo ka muzi ką, muzi už 10. „Gyvenimas – liūdnesnis is fotelis“) ruožtu) – kvailesnė už gyvenimą“. („Akustin nis“– ntali rume „inst mo jauni 11. „Akustinis fotelis“ – rtuo(ketu s mbli ansa ijos poez vokalinis dainuojamosios kono tavim egzis savo ir s letas), sutikęs juoktis iš savę i vokalai, teksto. Ne iki galo įvaldyti instrumentai, silpn ro: Suda . akys os irdži nuoš paviršutiniška mintis, BET ytė, Mač a Med tytė, Zabi Žilvinas Vingelis, Jūratė Eivinas Mineikis.

Teatro laboratorija ATVIRAS RATAS

A. Brazauskaitė Nuotr. Dž. Krupavičienės

T. Jokubauskas ir grupė Nuotr. Ž. Amelyno

amės 1. Kai koncertuojame su Aidu Giniočiu, vadin bdram s tonai „Gel t edan įvairiausiais vardais – prad o ezon „Nes ant baigi ir is“, liais“, „Pražydusiais žieda puošmena“. 2. Rudenį sueis ketveri. kos 3. Gyvename Vilniuje, apsupti teatro kerų, muzi mus na skati tas – rmų fi garsų, įvairių konkurencinių tobulėti... is, mūsų 4. a) Andrius Kulikauskas, Olegas Ditkovsk . mokytojas Aidas Giniotis..

Akacijų alėja 2010 07 10

Ieva LEBEDYTĖ

„...Akacija - tai lietuviškas pavadinimas to augalo... Biologai jį vadina vikmedžiu arba robinija. Atlase ieškok p.168 „Baltažiedė robinija”. ...Čia tokia pat painiava kaip su kedrais. Liaudyje jie vadinami kedrais, nors biologai tuos augalus vadina sibirine pušimi, kedrine pušimi, korėjine pušimi. O biologai kedrais visai kitus medžius vadina. Visai kitus...“

„...Žiedadulkės – produktas, kuriame yra daug medžiagų, būtinų organizmui, tai proteinų, amino rūgščių, cukraus, mineralinių medžiagų ir vitaminų, hormonų, riebalų, aromatinių medžiagų, vandens. Žiedadulkės, rinktos iš skirtingų augalų, turi kitokių savybių. Akacija - ramina...“

b) Grupė „Kully Family“, Oleg Ditkovskij, maestro Echo Giniotti... 5. Pirmasis instrumentas, kurį išbandėme kolektyve (studijuodami Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje) – Stanislavskio mašina... 6. Teatras. Dar teatras. Daug teatro... 7. Teatras turi vieną pagrindinį pomėgį – kurti. Dažniausiai tai – įdomu, būna – visai netikėta... 8. Esame grojantis teatras – muzika lydi daugumą mūsų spektaklių. Todėl daugiausia tenka muzikuoti teatre. Didžiausia sėkmė – tai žiūrovas, kuris ateina ir sugrįžta. 9. Tai akacijomis apsodinta alėja, kuri kartą per metus pražysta dainomis. 10. Nauja diena – nauja daina. 11. (Visi šypsosi)

Andrė BRAZAUSKAITĖ 1. – 2. 16 metų. 3. Gyvenu tyrame Kulautuvos miestelyje. Gražiausioje, prie Nemuno – Kranto gatvėje. Nuostabi aplinka gyventi! 4. a) V. Kernagis, J. Šeduikytė, A. Smilgevičiūtė; b) ... 5. Būdama kūdikis labai gerai mokėjau groti nervais, vėliau išmokau dūdele, dar vėliau pianinu, o galop gitara. 6. Mokausi ir turiningai leidžiu laisvalaikį. 7. Mėgstu išbandyti save visur! Visose srityse! Ir nebijau iššūkių. 8. Pernai teko dalyvauti „Mažojoje akacijoje“ (laimėjau I vietą), ,,Talentų ringe‘‘(patekau į pusfinalį), šiemet ,,Dainų dainelėje‘‘, Salomėjos Nėries bardų konkurse (su dviem merginomis laimėjome III vietą); šiemet – „Mažojoje akacijoje“ (laimėjau I vietą). 9. Savęs atsiskleidimo, atradimo vieta. 10. Darbo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. 11. Mano darbotvarkė gali kisti ne valandomis, bet sekundėmis. Esu labai veiklus žmogus, mėgstu naujoves, stengiuosi viską išbandyti, nenustygstu vietoje.

Tomas JOKUBAUSKAS ir grupė 1. Dar esame per jauni pravardėms. 2. Kolektyvo amžius – 1 metai, o narių: Kamilei – 22, Giedriui – 25, Gintarui – 23, Tadui – 23, Žygiui – 21, Tomui – 25. 3. Gyvename Rokuose, Jiesios šlaitų apsuptyje. 4. a) V. Kernagis, „Atika“, G. Paškevičius, D. Razauskas; b) David Gray, Ben Harper. 5. Nors bandome derinti tik gitarų stygų skambėjimą su pianino melodija, esme universalesni. Apie tai byloja pirmieji grupės narių muzikos instrumentai: Kamilė – fortepijonas, Giedrius – trombonas, Gintaras – sintezatorius, Tadas – brolio Tomo gitara, Žygis – akordeonas, Tomas – močiutės septynstygė gitara. 6. Kamilė studijuoja kraštovaizdžio formavimą kartu su Giedriumi, Gintaras – transporto įmonės vadybininkas, Tadas – bedarbis. Žygis studijuoja grafiką, Tomas – bankininkas. 7. Dar pasuksime galvą. 8. „Mažosios akacijos“ laureatai. 9. Didžiausia bardų šventė Lietuvoje. 10. „Grok, susimildamas grok...“ 11. Esame šaunus sekstetas.

3

Aidas GINIOTIS 1. Dažniausiai Viktoras Kralė (po literatūrin iais tekstais), neskaitant personažų, vaidintų teatr e. 2. Kokie 50. 3. Vilniuje prie gatvės, kur troleibusai perm etinėja ūsus. Triukšminga. 4. a) Kostas Smoriginas; b) Tomas Waitsas 5. Pianinas. Be jokios romantikos. 6. Teatras. 7. Miegoti. 8. Per senas, kad viską prisiminčiau. Buvo visko . 9. Lauki ir lauki. 10. Iš dviejų blogybių rinkis trečią. 11. Tingiu. Galima rast internete.

Vytautas V. LANDSBERGIS 1. Vytas, kai reikia oficialiau – Vytautas Land sbergis jaunesnysis. Literatūrinius kūrinius pasirašau Vytautas V. Landsbergis. 2. Pusėtinai garbus – 48 metai. 3. Stengiuosi gyventi arčiau gamtos, pvz. Anykščių šilelio. 4. a) + b) Patinka daug kas, Grebenščikovas ir Cojus, Razauskas ir Storpirštis, Veronika ir Waitsas. 5. Tėvų nervai. 6. Pasakiškai mėgstu rašyti pasakas. 7. Spoksoti į debesis. Visi kiti pomėgiai daug iau mažiau tikėti. 8. Daug kur. Beveik visur – Australijoje ir Kyba rtuose. Sėkmė yra labai keistas reiškinys, kurio nesu prantu. Jei yra sėkmė, tai paskui būtinai ateina nesėkmė. Geriausia, kai nėra nei to, nei to. Tada viskas normaliai. .. Būna smagu, ir tiek. Anglijoje po koncerto priėjo klaus ytojas ir pagyrė. Sako – neblogai, bet praeitą savaitę buvo „Olia lia pupytės“ – dar geriau pavarė negu tu. 9. Džiaugiausi Kernagio sugrįžimu, gaila, kad tai buvo jo (regis) paskutinis kartas scenoje. Bet liuks, kad įvyko ir buvo nufilmuotas. 10. Jeigu kas, tai kaip nors. 11. Daugiau nebegaliu. Atleiskit...

Laura R. 1. Anksčiau neturėjau jokių vardų – pseudoni mų, gal kada vėliau dar turėsiu. 2. Gimiau 1970 02 28. 3. Netoli Šiaulių. 4. Žaviuosi visais kuriančiais ir gebančiais. „Bardams“ girdėti reikia dviejų porų ausų – sielos balsui ir bendrai klausai. Jeigu turi – negali išskirti geriausio. 5. Pirmasis instrumentas buvo dviratis (su iškle rusiu skambučiu), antrasis – pianinas. Iki šiol groju abiem. 6. Dirbu mokykloje, vadovauju vaikų studijai. 7. Mano pomėgiai nevienodi... dažniausiai jie susiję su muzika, skaitymu, vienatve ir vandeniu. 8. Neturiu ką parašyti... 9. „Akacijų alėja“ – susitikimas su proga. 10. Viskas yra ir bus gerai. 11. Nuolatos lengvai šoku... kartais siūbuoju.. . esu skirtinga... lipu į savo kalną ir džiaugiuosi, kad dar nekrentu... metai gryno malonumo būtų ne pro šalį...

1. Ievukė... Tai kad nesu turėjus ir nenoriu nieko prisimeluoti. 2. 17 metų. 3. Gyvenu Joniškyje – kultūros užkampyje, kur nėra daug grupių, muzikantų ir šiaip – kur žmonės gana pasyvūs, tačiau nuoširdūs ir ne kokie blogiečiai. 4. a) Domantas Razauskas, Eglė Sirvydytė; b) pasaulietiškos dainuojamosios poezijos neklausau. Labiau džiazą. 5. Pirmasis instrumentas – kažkokia rusiška trikampė keturstygė gitarytė (nežinau, kaip tiksliai vadinasi), kurią radau pas močiutę. Vėliau tik pramokau pianino ir tikros gitaros gaidas. 6. Mokausi mokykloje ir toliau planuoju gyvenimą sieti su mokslu. Tačiau tikiuosi, kad muzika išliks mano gyvenime. 7. Mėgstu stebėti žmones, nes jie visi tokie skirtingi. Įdomu, ką jie galvoja, kur taip visuomet skuba. Kartais galvoju – kokia muzika galėčiau juos apibūdinti. 8. Koncertuoti tenka tik vietinės reikšmės koncertukuose, su grupe. Labai minimaliai. 9. Tai šventė, kurios kvapą gali išgirsti. 10. Viskas arba nieko. 11. Tiesiog esu nepiktas ir nesusiraukęs žmogelis. Tik kažin kiek ilgai...

A.Giniotis

Nuotr. K. Žičkytės

V. V. Landsbergis

Asta LEKAITĖ

Nuotr. R. Landsbergienės

1. Esu dar tik pradedančioji – tai sceninių vardų niekas nesugalvojo. O vadina įvairiai: Kwietka, Sunshine ir panašiai... 2. 19 metų. 3. Gyvenu gražioje aplinkoje – miesto centre. 4. a) Andrius Mamontovas, nes čia yra ir profesionali uždeganti muzika ir labai prasmingi tekstai; b) ...popmuzikos, bet auksinio balso savininkė – Beyonce. 5. „Yamaha“ mažas pianinukas... 6. Baigiau vidurinę – laukia studijos... 7. Vienas mano mėgstamų dalykų – sportiniai automobiliai, sportiniai motociklai ir beprotiškas greitis... Nuo trejų metų – šokėja... tai be šokių – negaliu. Dar domiuosi aktoryste. 8. Teko dalyvauti tik viename respublikiniame dainuojamosios poezijos konkurse „Mūsų dienos kaip šventė“ – laimėjome nominaciją už Autorinę dainą. O su grupe „Ekstra“ dalyvavau daugelyje festivalių ir konkursų – buvome nominuoti ir laimėjome įvairių vietų. 9. Tvyrantys įspūdžiai ir melodingi jausmai tik „Akacijų alėjoj“ mums pajaučiami. 10. Dirbk taip lyg tau nereikėtų pinigų. Mylėk taip, lyg niekas tavęs nebūtų įskaudinęs. Šok taip, lyg niekas tavęs nestebėtų. Dainuok taip, lyg niekas tavęs neklausytų. Gyvenk taip, lyg tai būtų rojus žemėje. 11. Man gitara pritaria Tadas Kupčiūnas...

Laura R.

Nuotr. R.Parafinavičiaus

I. Lebedytė Nuotr. P. Lebedžio

A.Lekaite

Nuotr. S. Kapučinsko

„...Akacija (lot. Acacia) – pupinių (fabaceae) šeimos Mimosoideae pošeimio augalų gentis. Pagal Cronquist sistemą – priklauso Mimosaceae šeimai. Akacijos simbolis įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose yra įgijęs alegorinę ar simbolinę reikšmę. Akacijos paplitusios visame pasaulyje. Net 950 rūšys kilusios iš Australijos. Europoje auga 3 akacijų rūšys...“

Vikipedija, laisvoji enciklopedija.


4

Akacijų alėja 2010 07 10

Akacijų alėja 2010 07 10

5

„...Išsiplėtę venų mazgai dings, jeigu juos įtrinsite baltųjų akacijų antpilu. Reikia 4 šaukštus susmul-

Juozapas LIAUGAUDAS

J. Liaugaudas

Nuotr. K. Vaitkevičiūtės

1. Pseudonimas – Krūmas. 2. 17. 3. Lietuva, Kaunas, Kaštonų gatvė 3-2. 4. ... buvo sinte5. Pirmasis muzikos instrumentas, ko gero, iausi ir grieb zatorius. Vėliau, ko ne po pusės metų, jau gitaros, akordeono, armonikos. – dešimtos 6. Dar esu užkietėjęs informatikas. Nors šiaip klasės moksleivis. 7. Mėgstu kurti avangardinį „fluxus“ kiną. nebesuskai8. Teko muzikuoti įvairiuose miestuose, net čiuoju. Bet sekėsi. būtų. 9. Šaunus festivalis, svarbu, kad ir oras toks pasakyti, – ka 10. Mano devizas: jei neturi ką savo muzi patylėk. 11. Kas nors apie mane.

Andrius MAMONTOVAS Niekas kitų vardų nedavė, bet man užtenka tų,

1. kuriuos turiu. 2. Nepastovus. 3. Gyvenu Vilniuje, palėpėje, beveik miške. 4. a) Vytautas Kernagis; nas. b) Borisas Grebenščikovas, Leonardas Cohe 5. Patefonas – lagaminas. gyvenimą, 6. Be muzikos... Vairuoju automobilį, stebiu jau 13 metų esu Nekrošiaus Hamletas. nimą, jau 7. Pomėgiai... Vairuoju automobilį, stebiu gyve 13 metų esu Nekrošiaus Hamletas. kokių 8. Grojau Prancūzijos ir Amerikos gatvėse, dar muziką Už se. 10-ies pasaulio šalių klubuose ir festivaliuo io autin tarpt kino filmui „Nereikalingi žmonės“ gavau the for rd Awa Šanchajaus kino festivalio prizą – „Jin-Jue anksis meta nes best music“. Šiuo prizu labai didžiuojuosi, ita. Tom Isao čiau tokį gavo žymus japonų kompozitorius 9. Tai geras oras Kulautuvos pušyne. vėliau 10. Nedaryk nieko, kas tave ar kitus žmones verstų meluoti. , jau 13 11. Dar... Vairuoju automobilį, stebiu gyvenimą metų esu Nekrošiaus Hamletas.

A. Mamontovas Nuotr. V. Mamontovaitės

Gytis PAŠKEVIČIUS

G. Paškevičius

Nuotr. R .Parafinavičiaus

1. Gytis. 2. Amžius 48. boje 3. Šiauliuose, bet labiausia patinka būti sody Zarasų rajone. 4. a)... b) ... 5. Gitara. 6. Muzika. 7. Visa, kas susiję su žvejyba. 8. ... 9. Šaunu. padarytų. 10. Niekada nedaryk to, ko nenorėum, kad tau 11. ...

Edmundas SEILIUS ir Baltijos gitarų kvartetas 1. ES: Pakanka, ką davė tėvas. BGK: „Ballstick guitar quartet“. 2. ES: 35. BGK: 6 metai. 3. ES: Vilniaus užmiestyje, nuosavame name. Dėl aplinkos, tai turim jauną sodą, gėlynus ir kitą grožį. BGK: Vilnius – Kaunas. 4. ES: Tai kad aš – ne bardas... BGK: Davidas Russellas, Pavelas Steidlas, Los Andželo „Guitar Quartet“, Katona Twins. 5. ES: Matyt, kad pirmasis buvo šaukštas, kai trankydavau į stalą valgydamas košę. Po to atsirado rimtesni, tai nuosavas balsas, smuikas ir fortepijonas. BGK: Nervai. 6. ES: Mano darbas yra muzika ir klavyrų studijavimas. BGK: Nėr gyvenimo be muzikos. 7. ES: Labiausiai mėgstu patylėti, ypač kai daug dainuoju. O patylėt man padeda geras filmas arba koks nors darbas prie namo. BGK: Netikėtai parengta programa su E. Seiliumi.. 8. ES: Be Lietuvos, teko dainuoti spektaklius ir koncertus JAV, Japonijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje, Austrijoje. Daugiau nepamenu, labai gailiuosi. Amen. BGK: Nuo Marijampolės kolonijos iki Tokijo (Japonija). 9. ES: Mano močiutei labai patikdavo akacijos. BGK: Nuostabus muzikos kampelis. 10. ES: „Arba kaip reikia, arba visai nereikia“. BGK: „By-Džy-Kū“. 11. ES: Yra toks dieviškas muzikos sodas, dirbu jame sodininku ir man tai labai patinka... . BGK: Harni chlopcy iz Lytvi.

„...Po ąžuolo pagal energijos stiprumą stovi akacija. Šis moterišku vardu pavadintas medis nepasižymi nei galingumu, nei liemens išlakumu, nei lapijos grožiu, tik... nuostabiai kvepiančiais žiedais. Ten, kur auga akacijos, birželį ilgai tvyro malonus aromatas, viliojantis žmogų ilgiau prie jų pabūti. Ir ne veltui. Žydi akacija ar ne, jos skleidžiama bioenergija labai stipri ir veiksminga. Liesdamas jos kamieną, žmogus įgauna žvalumo, pajunta palengvėjimą, pasitaiso jo nuotaika. Svarbu žinoti, kad akacijos bioenergija tinka kiekvienam, nepriklausomai nuo kokių nors žmogaus negalavimų. Mokslininkų nuomone, akaci-

tromboflebitams lengvai įtrinti venų mazgus ir odą paraudonavimo vietose. Dėmesio – masažas ir intensyvus trynimas draudžiami. Esant lytinės sistemos uždegimams, šaukštą baltųjų akacijų žiedų užpilti stikline verdančio vandens, palaikyti 10 minučių ir perkošti. Vartoti po 2 šaukštus

Akaciją kirsti – nelaimės ženklas. Akaciją pirkti – įsimylėti. Akaciją žydinti – susitikimas su įdomiais žmonėmis. Akaciją matyti – susitikimas su senu geru pažįstamu. Akaciją laistyti – susitaikysite su giminaičiais. Akacijų matyti daug – sutiksite seną gerą pažįstamą.

Paūmėjus gastritui ir skrandžio opaligei siūloma

Algirdas SVIDINSKAS

gerti jaunų medžių žievės nuovirą. Reikia 0,5 šaukšto

nes 1. Kadaise buvau pavadintas Lietaus žmogumi, . lietų u tekstuose dažnai mini pravarde Draugai iki šiol kartais pavadina ir jaunystės Svidas. 2. 56 metai. yje, bet 3. Raudondvario (Kauno rajonas) daugiabut oje. taitij širdis iki šiol Rytų Aukš 4. a) V. Kernagis ir kiti; b) Vl. Vysockis ir kiti. 5. Tėvo septynstygė gitara. 6. Žvejyba, drožyba. . Esu 7. Aukštaitiškosios savasties paieškų žadinimas nas. seniū ūrio Rytų aukštaičių samb i, dar 8. Dažniausiai ten, kur suprasdavo lietuviška . buvę yra ų atvej ntinų įsimi latviškai ar rusiškai, o tijoje) (Jaku elyje kaim urech Tas-J Smagiausiai buvo, kai rato rnio nspa malū ant kad šė, po koncerto vaikai išpra prisėdęs jiems dar padainuočiau. , 9. Savas kūdikis visada yra mielas, ir nesvarbu į ką jis išauga. 10. Išlikti savimi. 11. „...Prie audros pripratau, Prie šalnų Ir, kaip matot, Lig šiol gyvenu.“ (Iš mano seno eilėraštuko)

susmulkintos žievės užpilti 0,5 l vandens, virti 20 min., dar karštą nuovirą nukošti ir įpilti vandens iki pradinio tūrio. Vartoti po valgio po ketvirtį stiklinės 2 dienas...“

Virgis STAKĖNAS 1. Vaikystėje – „Keturakis“, „Storkis“, jaunystėje – „Dramblys“, „Mr. Elephant“, „Pastorius“, „Tvenkinys“. Dabar – nesu girdėjęs... Tiesa, dar buvo „Kantri Mukranas“, „Wirgasss“, „Kelelis“... 2. Ką čia slėpt – kitą mėnesį 57... 3. Vijolių kaime, už Kuršėnkelio pervažos – kur saulė leidžias ant Valės namo stogo... 4. a) visa senoji gvardija, pradėjusi DP žanrą: Romas Gižys, Zita Povilėnaitė, Alfredas Kukaitis, Vytautas „Simas“ Babravičius... ir, žinoma, Kernagis; b) mano dvasiniai guru – Bobas Dylanas (ikielektrinis) ir Vladimiras Vysotskis. 5. Labai norėjau gitaros, bet buvau storas ir dar akiniuotas – ne to įvaizdžio... tai parinko akordeoną... 6. Lipdžiau iš plastilino, lošiau vandensvydį... pradėjau studijuot mediciną, baigiau pedagogiką... traukia žurnalistika... Bežaisdamas tapau prodiuseriu... 7. Sriubą galiu valgyti nesuskaičiuojamą skaičių kartų per dieną... o jei ji dar pupelių... 8. Scenoje daugiau nei 30 metų – tad daug kur atgrota, tikrai daug... 9. ...Tą vakarą buvo paukščiai suskridę / Giedojo. Giedojo kiekvienas savaip... 10. Geriausias teisėjas – laikas. 11. 325 baladžių, 280 radijo laidų, 17 muzikos albumų, 8 muzikos turų JAV, 5 festivalių autorystė – niekis, palyginti kad esu 3xSenelis...

savo lapais panašus šermukšnis, tačiau jo bioenerge-

1. Bardų ,,tėvas“. 2. 49. 3. Gimiau ir gyvenu Vilniaus senamiestyje. 4. Lietuvoje: V. Kernagis, K. Smoriginas, O. Ditkovskis, S. Bareikis, M. Šnaras, A. Kulikauskas, S. Mykolaitis, V. Pavilionienė, D. Razauskas... Rusijoje: V. Vysockis, B. Okudžava, N. Matvejeva, E. Kamburova, Ž. Bičevskaja, A. Ivaščenko ir G. Vasiljevas, E. Frolova, B. Grebenščikovas, D. Ševčukas, Skandinavijoje: C. Vreeswijkas, S. Samuelsenas, Prancūzijoje: Ch. Aznavouras, E. Piaf, P. Kaas, P. d‘Andrea ir t.t. 5. Metalofonas, skudučiai, gitara. 6. Teatras, kinas, pedagogika, organizacinis darbas. 7. Svajonės. Poezija, gamta, žmonės. Grybai. 8. Lietuvoje, Amerikoje, Europoje, Rusijoje. 9. Meno vadovas V. Stakėnas. 10. Būti, daryti, turėti. 11. Ruošiuosi tapti seneliu.

palaikis lietus. Liepos 10-osios rytą Kulautuvoje numatomas smarkus trum škusią žolę. Nuo pietų Jis nuplaus dulkes, atgaivins pušis ir akacijas, pagirdys ištro 5 laipsnių temperatūra, jau švies saulė, išdžiovins Pušų amfiteatrą. Numatoma 22-2 rginantį orą, pūs malonus nestiprus vėjelis. Sinoptikai žada šiltą, bet neva perliukais pušų leidžiantį atsipalaiduoti ir mėgautis dainuojamosios poezijos paunksnėje po vasaros dangumi.

Akaciją sapnuoti reiškia didelę prabangą.

3–4 kartus per dieną.

Gediminas STORPIRŠTIS

Orai Akacijų alėjoje

Nuotr. S. Lipčiaus

palaikyti saulėtoje vietoje 10 dienų, nukošti. Esant

jos energija labai stiprina moterų sveikatą. Į akaciją tinis laukas kur kas silpnesnis, nors ir teigiamas...“

E. Seilius ir BGK

kintų žiedų užpilti puse stiklinės 70 proc. spirito,

V. Stakėnas Nuotr. M. Aizeno

G. Storpirštis

Nuotr. K. Žičkytės

A. Svidinskas Nuotr. E. Svidinskienės

Laimis VILKONČIUS 1. Neturėjau. 2. Įdomus klausimas. 3. Vilniuje, Fabijoniškių gatvėje. Aplinkui ramu ir gražu. 4. a) neturiu; b) neturiu. 5. Vaikiška dūdelė. 6. Darbas. 7. Netikėtų nėra. Daug skaitau. Sėkmė – 8. Sunku išvardinti – Lietuvoje ir užsienyje. likos kelio iki oje Afrik e salės ose nuo furoro perpildyt voje. suvirpintų širdžių Lietu Meka. 9. Dainuojamosios poezijos mėgėjų vasaros o. deviz be – 10. Tiesiog gyvenk 11. Gyvenu taip, kaip galiu. O galiu nemažai.

„...Tai vienas iš greičiausiai augančių medžių, kilęs iš Australijos, paplitęs visame pasaulyje. Akacija – vidutinio kietumo kietmedis su didelėmis poromis. Mediena labai atspari dėvėjimuisi. Spalva – rusva...“ Tvirtumas pagal Brinelį – 4,2-4,9.

L. Vilkončius

Nuotr. A. Vilkončiūtės


4

Akacijų alėja 2010 07 10

Akacijų alėja 2010 07 10

5

„...Išsiplėtę venų mazgai dings, jeigu juos įtrinsite baltųjų akacijų antpilu. Reikia 4 šaukštus susmul-

Juozapas LIAUGAUDAS

J. Liaugaudas

Nuotr. K. Vaitkevičiūtės

1. Pseudonimas – Krūmas. 2. 17. 3. Lietuva, Kaunas, Kaštonų gatvė 3-2. 4. ... buvo sinte5. Pirmasis muzikos instrumentas, ko gero, iausi ir grieb zatorius. Vėliau, ko ne po pusės metų, jau gitaros, akordeono, armonikos. – dešimtos 6. Dar esu užkietėjęs informatikas. Nors šiaip klasės moksleivis. 7. Mėgstu kurti avangardinį „fluxus“ kiną. nebesuskai8. Teko muzikuoti įvairiuose miestuose, net čiuoju. Bet sekėsi. būtų. 9. Šaunus festivalis, svarbu, kad ir oras toks pasakyti, – ka 10. Mano devizas: jei neturi ką savo muzi patylėk. 11. Kas nors apie mane.

Andrius MAMONTOVAS Niekas kitų vardų nedavė, bet man užtenka tų,

1. kuriuos turiu. 2. Nepastovus. 3. Gyvenu Vilniuje, palėpėje, beveik miške. 4. a) Vytautas Kernagis; nas. b) Borisas Grebenščikovas, Leonardas Cohe 5. Patefonas – lagaminas. gyvenimą, 6. Be muzikos... Vairuoju automobilį, stebiu jau 13 metų esu Nekrošiaus Hamletas. nimą, jau 7. Pomėgiai... Vairuoju automobilį, stebiu gyve 13 metų esu Nekrošiaus Hamletas. kokių 8. Grojau Prancūzijos ir Amerikos gatvėse, dar muziką Už se. 10-ies pasaulio šalių klubuose ir festivaliuo io autin tarpt kino filmui „Nereikalingi žmonės“ gavau the for rd Awa Šanchajaus kino festivalio prizą – „Jin-Jue anksis meta nes best music“. Šiuo prizu labai didžiuojuosi, ita. Tom Isao čiau tokį gavo žymus japonų kompozitorius 9. Tai geras oras Kulautuvos pušyne. vėliau 10. Nedaryk nieko, kas tave ar kitus žmones verstų meluoti. , jau 13 11. Dar... Vairuoju automobilį, stebiu gyvenimą metų esu Nekrošiaus Hamletas.

A. Mamontovas Nuotr. V. Mamontovaitės

Gytis PAŠKEVIČIUS

G. Paškevičius

Nuotr. R .Parafinavičiaus

1. Gytis. 2. Amžius 48. boje 3. Šiauliuose, bet labiausia patinka būti sody Zarasų rajone. 4. a)... b) ... 5. Gitara. 6. Muzika. 7. Visa, kas susiję su žvejyba. 8. ... 9. Šaunu. padarytų. 10. Niekada nedaryk to, ko nenorėum, kad tau 11. ...

Edmundas SEILIUS ir Baltijos gitarų kvartetas 1. ES: Pakanka, ką davė tėvas. BGK: „Ballstick guitar quartet“. 2. ES: 35. BGK: 6 metai. 3. ES: Vilniaus užmiestyje, nuosavame name. Dėl aplinkos, tai turim jauną sodą, gėlynus ir kitą grožį. BGK: Vilnius – Kaunas. 4. ES: Tai kad aš – ne bardas... BGK: Davidas Russellas, Pavelas Steidlas, Los Andželo „Guitar Quartet“, Katona Twins. 5. ES: Matyt, kad pirmasis buvo šaukštas, kai trankydavau į stalą valgydamas košę. Po to atsirado rimtesni, tai nuosavas balsas, smuikas ir fortepijonas. BGK: Nervai. 6. ES: Mano darbas yra muzika ir klavyrų studijavimas. BGK: Nėr gyvenimo be muzikos. 7. ES: Labiausiai mėgstu patylėti, ypač kai daug dainuoju. O patylėt man padeda geras filmas arba koks nors darbas prie namo. BGK: Netikėtai parengta programa su E. Seiliumi.. 8. ES: Be Lietuvos, teko dainuoti spektaklius ir koncertus JAV, Japonijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje, Austrijoje. Daugiau nepamenu, labai gailiuosi. Amen. BGK: Nuo Marijampolės kolonijos iki Tokijo (Japonija). 9. ES: Mano močiutei labai patikdavo akacijos. BGK: Nuostabus muzikos kampelis. 10. ES: „Arba kaip reikia, arba visai nereikia“. BGK: „By-Džy-Kū“. 11. ES: Yra toks dieviškas muzikos sodas, dirbu jame sodininku ir man tai labai patinka... . BGK: Harni chlopcy iz Lytvi.

„...Po ąžuolo pagal energijos stiprumą stovi akacija. Šis moterišku vardu pavadintas medis nepasižymi nei galingumu, nei liemens išlakumu, nei lapijos grožiu, tik... nuostabiai kvepiančiais žiedais. Ten, kur auga akacijos, birželį ilgai tvyro malonus aromatas, viliojantis žmogų ilgiau prie jų pabūti. Ir ne veltui. Žydi akacija ar ne, jos skleidžiama bioenergija labai stipri ir veiksminga. Liesdamas jos kamieną, žmogus įgauna žvalumo, pajunta palengvėjimą, pasitaiso jo nuotaika. Svarbu žinoti, kad akacijos bioenergija tinka kiekvienam, nepriklausomai nuo kokių nors žmogaus negalavimų. Mokslininkų nuomone, akaci-

tromboflebitams lengvai įtrinti venų mazgus ir odą paraudonavimo vietose. Dėmesio – masažas ir intensyvus trynimas draudžiami. Esant lytinės sistemos uždegimams, šaukštą baltųjų akacijų žiedų užpilti stikline verdančio vandens, palaikyti 10 minučių ir perkošti. Vartoti po 2 šaukštus

Akaciją kirsti – nelaimės ženklas. Akaciją pirkti – įsimylėti. Akaciją žydinti – susitikimas su įdomiais žmonėmis. Akaciją matyti – susitikimas su senu geru pažįstamu. Akaciją laistyti – susitaikysite su giminaičiais. Akacijų matyti daug – sutiksite seną gerą pažįstamą.

Paūmėjus gastritui ir skrandžio opaligei siūloma

Algirdas SVIDINSKAS

gerti jaunų medžių žievės nuovirą. Reikia 0,5 šaukšto

nes 1. Kadaise buvau pavadintas Lietaus žmogumi, . lietų u tekstuose dažnai mini pravarde Draugai iki šiol kartais pavadina ir jaunystės Svidas. 2. 56 metai. yje, bet 3. Raudondvario (Kauno rajonas) daugiabut oje. taitij širdis iki šiol Rytų Aukš 4. a) V. Kernagis ir kiti; b) Vl. Vysockis ir kiti. 5. Tėvo septynstygė gitara. 6. Žvejyba, drožyba. . Esu 7. Aukštaitiškosios savasties paieškų žadinimas nas. seniū ūrio Rytų aukštaičių samb i, dar 8. Dažniausiai ten, kur suprasdavo lietuviška . buvę yra ų atvej ntinų įsimi latviškai ar rusiškai, o tijoje) (Jaku elyje kaim urech Tas-J Smagiausiai buvo, kai rato rnio nspa malū ant kad šė, po koncerto vaikai išpra prisėdęs jiems dar padainuočiau. , 9. Savas kūdikis visada yra mielas, ir nesvarbu į ką jis išauga. 10. Išlikti savimi. 11. „...Prie audros pripratau, Prie šalnų Ir, kaip matot, Lig šiol gyvenu.“ (Iš mano seno eilėraštuko)

susmulkintos žievės užpilti 0,5 l vandens, virti 20 min., dar karštą nuovirą nukošti ir įpilti vandens iki pradinio tūrio. Vartoti po valgio po ketvirtį stiklinės 2 dienas...“

Virgis STAKĖNAS 1. Vaikystėje – „Keturakis“, „Storkis“, jaunystėje – „Dramblys“, „Mr. Elephant“, „Pastorius“, „Tvenkinys“. Dabar – nesu girdėjęs... Tiesa, dar buvo „Kantri Mukranas“, „Wirgasss“, „Kelelis“... 2. Ką čia slėpt – kitą mėnesį 57... 3. Vijolių kaime, už Kuršėnkelio pervažos – kur saulė leidžias ant Valės namo stogo... 4. a) visa senoji gvardija, pradėjusi DP žanrą: Romas Gižys, Zita Povilėnaitė, Alfredas Kukaitis, Vytautas „Simas“ Babravičius... ir, žinoma, Kernagis; b) mano dvasiniai guru – Bobas Dylanas (ikielektrinis) ir Vladimiras Vysotskis. 5. Labai norėjau gitaros, bet buvau storas ir dar akiniuotas – ne to įvaizdžio... tai parinko akordeoną... 6. Lipdžiau iš plastilino, lošiau vandensvydį... pradėjau studijuot mediciną, baigiau pedagogiką... traukia žurnalistika... Bežaisdamas tapau prodiuseriu... 7. Sriubą galiu valgyti nesuskaičiuojamą skaičių kartų per dieną... o jei ji dar pupelių... 8. Scenoje daugiau nei 30 metų – tad daug kur atgrota, tikrai daug... 9. ...Tą vakarą buvo paukščiai suskridę / Giedojo. Giedojo kiekvienas savaip... 10. Geriausias teisėjas – laikas. 11. 325 baladžių, 280 radijo laidų, 17 muzikos albumų, 8 muzikos turų JAV, 5 festivalių autorystė – niekis, palyginti kad esu 3xSenelis...

savo lapais panašus šermukšnis, tačiau jo bioenerge-

1. Bardų ,,tėvas“. 2. 49. 3. Gimiau ir gyvenu Vilniaus senamiestyje. 4. Lietuvoje: V. Kernagis, K. Smoriginas, O. Ditkovskis, S. Bareikis, M. Šnaras, A. Kulikauskas, S. Mykolaitis, V. Pavilionienė, D. Razauskas... Rusijoje: V. Vysockis, B. Okudžava, N. Matvejeva, E. Kamburova, Ž. Bičevskaja, A. Ivaščenko ir G. Vasiljevas, E. Frolova, B. Grebenščikovas, D. Ševčukas, Skandinavijoje: C. Vreeswijkas, S. Samuelsenas, Prancūzijoje: Ch. Aznavouras, E. Piaf, P. Kaas, P. d‘Andrea ir t.t. 5. Metalofonas, skudučiai, gitara. 6. Teatras, kinas, pedagogika, organizacinis darbas. 7. Svajonės. Poezija, gamta, žmonės. Grybai. 8. Lietuvoje, Amerikoje, Europoje, Rusijoje. 9. Meno vadovas V. Stakėnas. 10. Būti, daryti, turėti. 11. Ruošiuosi tapti seneliu.

palaikis lietus. Liepos 10-osios rytą Kulautuvoje numatomas smarkus trum škusią žolę. Nuo pietų Jis nuplaus dulkes, atgaivins pušis ir akacijas, pagirdys ištro 5 laipsnių temperatūra, jau švies saulė, išdžiovins Pušų amfiteatrą. Numatoma 22-2 rginantį orą, pūs malonus nestiprus vėjelis. Sinoptikai žada šiltą, bet neva perliukais pušų leidžiantį atsipalaiduoti ir mėgautis dainuojamosios poezijos paunksnėje po vasaros dangumi.

Akaciją sapnuoti reiškia didelę prabangą.

3–4 kartus per dieną.

Gediminas STORPIRŠTIS

Orai Akacijų alėjoje

Nuotr. S. Lipčiaus

palaikyti saulėtoje vietoje 10 dienų, nukošti. Esant

jos energija labai stiprina moterų sveikatą. Į akaciją tinis laukas kur kas silpnesnis, nors ir teigiamas...“

E. Seilius ir BGK

kintų žiedų užpilti puse stiklinės 70 proc. spirito,

V. Stakėnas Nuotr. M. Aizeno

G. Storpirštis

Nuotr. K. Žičkytės

A. Svidinskas Nuotr. E. Svidinskienės

Laimis VILKONČIUS 1. Neturėjau. 2. Įdomus klausimas. 3. Vilniuje, Fabijoniškių gatvėje. Aplinkui ramu ir gražu. 4. a) neturiu; b) neturiu. 5. Vaikiška dūdelė. 6. Darbas. 7. Netikėtų nėra. Daug skaitau. Sėkmė – 8. Sunku išvardinti – Lietuvoje ir užsienyje. likos kelio iki oje Afrik e salės ose nuo furoro perpildyt voje. suvirpintų širdžių Lietu Meka. 9. Dainuojamosios poezijos mėgėjų vasaros o. deviz be – 10. Tiesiog gyvenk 11. Gyvenu taip, kaip galiu. O galiu nemažai.

„...Tai vienas iš greičiausiai augančių medžių, kilęs iš Australijos, paplitęs visame pasaulyje. Akacija – vidutinio kietumo kietmedis su didelėmis poromis. Mediena labai atspari dėvėjimuisi. Spalva – rusva...“ Tvirtumas pagal Brinelį – 4,2-4,9.

L. Vilkončius

Nuotr. A. Vilkončiūtės


6

Akacijų alėja 2010 07 10

Visų bardų festivalių „Akacijų alėja“ dalyviai (2001-2009) AKTORIŲ TRIO (2005), Steponas ALEKSANDRAVIČIUS „Senio“(2005). Giedrius ARBAČIAUSKAS (2002, 2009), Paulius ARLAUSKAS (2001), Vytautas BABRAVIČIUS „Simas“ (2002,2005), Vladas BAGDONAS (2004, 2009), Jonas BALTOKAS (2004), Steve BAKER ir Dick BIRD (Vokietija -2006), Saulius BAREIKIS (2007), Aleksandras BIELKINAS (2009), grupė BRIEDIS (2005), Simona ČESNAITĖ (2002), Jonas ČEPULIS (2007), COLORADO ROMAS (Romas Zableckas, JAV-2009), Jūratė DAILYDĖNIENĖ (2001), Olegas DITKOVSKIS (2006), Jurgis DIDŽIULIS (2006), Artūras DUNČIA (2007), grupė DUZGANA (2002), Aidas GINIOTIS (2002, 2004), Povilas GIRDENIS (2004, 2006), Romas GIŽYS (2002), duetas INDRESS (2002), Kazimieras JAKUTIS (2006), Andrew JAMISON (Danija – 2008), Edmundas JANUŠAITIS (2002, 2003, 2005, 2006), Gintarė JAUTAKAITĖ (JAV-2009), Alvydas JEGELEVIČIUS (2006), Ovidijus JUCYS (2008), grupė JUODVARNIAIS LAKSTANTYS (2001, 2002), Ange-

I 2001 07 07

lė JOKNYTĖ (Anglija-2007), Antanas A. JONYNAS (2005), Virgis JUTAS (2008), Andrius KANIAVA (2002), Vladas KASIULEVIČIUS (2002), Vytautas KERNAGIS (2005), Alfredas KUKAITIS (2004, 2007), KULAUTUVOS KVARTETAS (2001, 2002), Andrius KULIKAUSKAS (2003, 2008), Vytautas V. LANDSBERGIS (2004), LENA ir VACIS (2002), Algirdas LIPSKAS (2003), Šarūnas MAČIULIS (2009), Aleksandras MAKEJEVAS (2003, 2006), Vaidas MAKSELIS (2001, 2002), Andrius MAMONTOVAS (2004), Raimonda MASIULYTĖ (2008), Aidas MARČĖNAS (2006), Ričardas MIKALAJŪNAS (2002, 2008), Inga MILČIŪTĖ (2008), Jūratė MILIAUSKAITĖ (2007), Regina MOCKUTĖ (2002), Brendan MONAGHAN (Š. Airija-2007), Romas NAIDZINAVIČIUS (2002), Ieva NARKUTĖ (2009), Kęstutis NAVAKAS (2007), Liuba NAZARENKO (2005), NOJUS (Darius Mileris – Airija-2007), Ilona PAPEČKYTĖ (2001, 2003), Gintaras PATACKAS (2004), Edvinas PETKEVIČIUS (2008),

II 2002 07 06

Vidas PETKEVIČIUS (2003), Veronika POVILIONIENĖ (2009), Virgis PUPŠYS (2002), Vlad RAKITSKY (Rusija-2004), Domantas RAZAUSKAS (2008), Julija RITČIK (2007), Romas RAMAŠAUSKAS (2006), Leonardas RINKEVIČIUS (2008), Henrikas SAVICKAS (2007), Haralds SIMANIS (Latvija-2008), Steve SIMPSON (J. Karalystė-2009), Virginija SKEIRIENĖ (2008), Valdas SLABADA (2001), Aistė SMILGEVIČIŪTĖ ir Rokas RADZEVIČIUS (2009), Kostas SMORIGINAS (2003, 2005), Virgis STAKĖNAS (2001-2007, 2009), Helena STRAZDAUSKAITĖ (2006), Gediminas STORPIRŠTIS (2001-2004), Algirdas SVIDINSKAS (2001-2006, 2009), ŠAKIŲ GITARISTŲ KLUBAS (2008), Vaidas ŠČESNEVIČIUS (2008), Linas ŠVIRINAS (2001, 2002), aktorių trupė TEATRIUKAS (2008), Pranas TRIJONIS (2008), Vitas UNDERYS (JAV-2008), grupė UPĖ (2004), Laimis VILKONČIUS (2003, 2006), VYGANTAS (Kazlauskas2007, VYGIS ir NEDA (2005), Olegas ZACHARENKOVAS (2001-2004).

III 2003 07 12

IV 2004 07 10 < V 2005 07 09

VII 2007 07 14 >

Akacijų alėja 2010 07 10

7

AKACIJŲ ALĖJOS

Kur šaknis įleido

AKACIJŲ A L Ė J A

festivalio IDEOLOGIJA

Į šį klausimą galima atsakyti penkiais žodžiais : Pušų amfiteatre, Kulautuvoje, Kauno rajone. Kauno rajone, dešiniajame Nemuno krante, iš tolo moja išlakios Kulautuvos pušys, viliodamos į Lietuvos pagonių dievų ir deivių slėnį. Šioje ramybės ir harmonijos oazėje prieš dešimt metų ir buvo pasėta ,,Akacijų alėjos“ sėkla. Dainuojamosios poezijos festivalis ne tik prigijo, bet kasmet auga, veši, skleisdamas garsą toli už rajono ir net Lietuvos ribų. Vertinantiems žodžio skambesį gaidoje Kulautuva ir ,,Akacijų alėja“ tapo sinonimais. Kulautuva – mažytė, bet išskirtinai graži Kauno rajono gyvenvietė. Tarpukario Lietuvoje ji buvo viena labiausiai Kauno gyventojų pamėgtų poilsiaviečių ir garsus kurortas savo aukso amžiuje nusileidęs tik Palangai. Vasarą savaitgaliais čia suplūsdavo net iki 5 tūkstančių poilsiautojų. Šiandien Kulautuva vėl siekia atgauti kurorto statusą, kurį turėjo iki Antrojo pasaulinio karo. 2009 metais Kulautuvoje atidarytas Kauno rajono turizmo informacijos centras, pradėjo veikti kilnojamoji prieplauka. Praėjusį rudenį V. Augustausko gatvėje vietoj senų, miestelio nepuošiančių medžių buvo pasodinta pusšimtis jaunų akacijų. Jos visos prigijo ir sėkmingai atlaikė pirmąją speigingą ir ilgai trukusią žiemą. Miestelio centre pernai sutvarkytas miško parkas: išlyginti ir suformuoti takai, užsėta žolė, pastatyti suolai ir nukreipiamieji ženklai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, takai padengti skalda. Šiemet ,,LEADER“ projekto lėšomis bus atnaujinta krepšinio aikštelė, rekonstruotas šaligatvis V.Augustausko gatvėje. Pasinaudojus Europos parama ketinama sutvarkyti tvenkinį ir paplūdimį, kuris atitiktų Mėlynosios vėliavos kriterijus. Kauno rajono ir miesto savivaldybės bendrais darbais siekia sugrąžinti Kulautuvai aukso amžių – sekmadieniais maršrutu Kaunas-Zapyškis-Kulautuva-Kaunas vėl plaukia laivas. Kulautuva – ne tik ,,Akacijų alėjos“ lopšys. 1953 metų birželio 27 dieną tik ką įrengtoje estradoje lietuviško tautinio meno gerbėjų pastangomis Kauno rajone pirmą kartą buvo surengta dainų šventė. Dainos ir šokio mėgėjai į Kulautuvą vėl buvo pakviesti 2005 ir 2007 metais. Nors dabar Kulautuvos vardas tapatinamas su dainuojamosios poezijos festivaliu ,,Akacijų alėja“, Kauno rajono savivaldybės vadovai viliasi, kad pavyks atgaivinti tradiciją čia rengti Kauno rajono dainų ir šokių šventes.

< VI 2006 07 08

Esu Vytautas Kernagis jaunesnysis, Vytauto Kernagio fondo vadovas. Negroju ir nedainuoju. Ir tuo džiaugiuosi. Vytauto Kernagio nepakeisi. Jo nepakartosi. Tačiau galima vadovautis jo vertybėmis, sekti jo pėdomis, skleisti jo idėjas bei mintis. O svarbiausia – visa tai išsaugoti ir perduoti ateities kartoms. Vienas iš būdų – dainuojamosios poezijos festivaliai, kurie skleidžia eilėraščio prakalbinimo meną. Meną, kurio pradininkas Lietuvoje buvo Vytautas Kernagis. Todėl savo ir Vytauto Kernagio fondo vardu noriu padėkoti „Akacijų alėjai“ bei Virgiui Stakėnui ne tik už dešimtus metus gyvuojančio festivalio organizavimą, bet ir už tai, jog festivalis „Akacijų alėja“ yra pirmasis dainuojamosios poezijos festivalis Lietuvoje, pasiūlęs Vytauto Kernagio fondui veikti drauge ir bendromis jėgomis populiarinti dainuojamąją poeziją Lietuvoje. Mes pritariame ir palaikome šią idėją. Juk drauge visuomet padaroma gerokai daugiau. Todėl nuo šiol „Akacijų alėjos“ scenoje pasirodys Respublikinio moksleivių bei jaunimo dainuojamosios poezijos konkurso Vytautui Kernagiui atminti laureatai, jaunieji bardai. Vytauto Kernagio fondas tvirtai ir nuoširdžiai taria: Mes – draugai!

V. Kernagis jaunesnysis Nuotr. Rima Kernagiene

Kernagiai

Nuotr. Dalia Kernagienė

1. VIETA. Neatsitiktinė. Kulautuva – perlas Lietuvos karūnoje. Nuostabi gamta, šalia Kauno, panemunėj. Natūralus pušų amfiteatras – ideali vieta poezijos ir muzikos šventovei. 2. LAIKAS. Artimiausias Mindauginėms (liepos 6) šeštadienis. 3. FONAS. Žanro pakilimas – ypač krizės fone. Akustinė, gyva, gal kiek archajiška muzika – protinga neagresyvi, lyg alternatyva madingai popelektronikai. 4. DALYVIAI. Tradiciniai dainuojamosios poezijos atlikėjai, ateiviai iš gretimų žanrų. Tai – ne debiutantų festivalis. Bet talentingesniems jauniesiems skiriama – įžanginė koncerto dalis. Iškovoję išankstinėje atrankoje teisę, dalyvauja „Mažosios akacijos“ ir Vytauto Kernagio konkursų laureatai. 5. PRINCIPAS. Tai „One Man Band“ (Vieno žmogaus orkestro) scena. Asmenybių susiėjimas. Atlikėjas turi parodyti, kad jis gali veikti publiką būdamas vienas. Netgi žinomų grupių solistai čia specialiai pasirodo vieni. Atlikėjas tarsi apnuoginamas scenoje – atimant galimybę prisidengti papildomų instrumentų ar pagalbinių balsų skiautėmis, aranžuočių tinklais. Turėti partnerį leidžiama tik išimties tvarka – pvz., kai solistas sau neakomponuoja, kai padedantis instrumentas yra tik fragmentiškas (jokiu būdu ne duetas). 6. MODELIS. Netarptautinis. Žiūrovas turi suprasti dainuojamą eilėraštį. Svečias iš užsienio – tik malonus pagardas. Jo išversti tekstai transliuojami į LED ekranus. 7. SCHEMA. Mažoji akacija (intro/apšildymas), Akacijos ieškojimas (didysis koncertas). Gali būti ir Padainuokim drauge (pabaiga/laisvoji scena). 8. SKAIČIAI: a) Dalyviai. I dalyje iki 10 jaunųjų kūrybinių vienetų, II dalyje – 12-13 žinomų šalyje artistų. b) Žiūrovai. Iki 5000 (daugiau netelpa fiziškai). Vietiniai + Kaunas + užsienio turistai + žanro entuziastai iš visos LT... Ant suolų, atsineštų kėdučių, apklotų, tiesiog ant žolės. c) Trukmė. I dalis –1 val., II dalis – 5 val. 9. AUGIMAS. Festivalis iš nedrąsaus lokalinio rajoninio bandymo išaugo į solidžiausią šalyje šio žanro reginį. Kai kas jį dar vadina „Akustiniu Vudstoku“. 10. PINIGAS. Festivalis nekomercinis. Žiūrovai neperka bilietų. Muzikantams honorarus atstoja dienpinigiai ir kelionės išlaidos. 11. MEDIJA. Spaudos konferencija pirmąją festivalio savaitės darbo dieną. Internetinis puslapis. Reklama šalies spaudoje ir radijuje. Filmuoja ir rodo nacionalinė TV. 12. SKLAIDA. Plakatas, skrajutė, laikraštis-bukletas, akreditacijos kortelės, transparantai, lipdukai. 13. SATELITAI. Bufetas – kepsniai, užkanda, alus ir gaivieji gėrimai. Mugė – suvenyrų, liaudies dirbinių prekyba. Atrakcionai vaikams ir tėvams. Palapinių miestelis. 14. TRADICIJOS: a) Originalaus dizaino, numeruotas Akacijų ordinas kiekvienam dalyviui; b) Iš pradžių – bendra dalyvių nuotrauka, pabaigoje – bendra visų dalyvių daina – festivalio himnas; c) Žanro pionieriaus, festivalio dalyvio Vytauto Kernagio pagerbimas; d) Žanro ir festivalio dalyvių CD, knygų, atributikos prekyba.

Moneta. Projektas Nerijaus Ermino

VIII 2008 07 05

Nuotraukos iš asmeninių albumų ir V. Bručo

IX 2009 07 11

Festivalio kompaktinė plokštelė


6

Akacijų alėja 2010 07 10

Visų bardų festivalių „Akacijų alėja“ dalyviai (2001-2009) AKTORIŲ TRIO (2005), Steponas ALEKSANDRAVIČIUS „Senio“(2005). Giedrius ARBAČIAUSKAS (2002, 2009), Paulius ARLAUSKAS (2001), Vytautas BABRAVIČIUS „Simas“ (2002,2005), Vladas BAGDONAS (2004, 2009), Jonas BALTOKAS (2004), Steve BAKER ir Dick BIRD (Vokietija -2006), Saulius BAREIKIS (2007), Aleksandras BIELKINAS (2009), grupė BRIEDIS (2005), Simona ČESNAITĖ (2002), Jonas ČEPULIS (2007), COLORADO ROMAS (Romas Zableckas, JAV-2009), Jūratė DAILYDĖNIENĖ (2001), Olegas DITKOVSKIS (2006), Jurgis DIDŽIULIS (2006), Artūras DUNČIA (2007), grupė DUZGANA (2002), Aidas GINIOTIS (2002, 2004), Povilas GIRDENIS (2004, 2006), Romas GIŽYS (2002), duetas INDRESS (2002), Kazimieras JAKUTIS (2006), Andrew JAMISON (Danija – 2008), Edmundas JANUŠAITIS (2002, 2003, 2005, 2006), Gintarė JAUTAKAITĖ (JAV-2009), Alvydas JEGELEVIČIUS (2006), Ovidijus JUCYS (2008), grupė JUODVARNIAIS LAKSTANTYS (2001, 2002), Ange-

I 2001 07 07

lė JOKNYTĖ (Anglija-2007), Antanas A. JONYNAS (2005), Virgis JUTAS (2008), Andrius KANIAVA (2002), Vladas KASIULEVIČIUS (2002), Vytautas KERNAGIS (2005), Alfredas KUKAITIS (2004, 2007), KULAUTUVOS KVARTETAS (2001, 2002), Andrius KULIKAUSKAS (2003, 2008), Vytautas V. LANDSBERGIS (2004), LENA ir VACIS (2002), Algirdas LIPSKAS (2003), Šarūnas MAČIULIS (2009), Aleksandras MAKEJEVAS (2003, 2006), Vaidas MAKSELIS (2001, 2002), Andrius MAMONTOVAS (2004), Raimonda MASIULYTĖ (2008), Aidas MARČĖNAS (2006), Ričardas MIKALAJŪNAS (2002, 2008), Inga MILČIŪTĖ (2008), Jūratė MILIAUSKAITĖ (2007), Regina MOCKUTĖ (2002), Brendan MONAGHAN (Š. Airija-2007), Romas NAIDZINAVIČIUS (2002), Ieva NARKUTĖ (2009), Kęstutis NAVAKAS (2007), Liuba NAZARENKO (2005), NOJUS (Darius Mileris – Airija-2007), Ilona PAPEČKYTĖ (2001, 2003), Gintaras PATACKAS (2004), Edvinas PETKEVIČIUS (2008),

II 2002 07 06

Vidas PETKEVIČIUS (2003), Veronika POVILIONIENĖ (2009), Virgis PUPŠYS (2002), Vlad RAKITSKY (Rusija-2004), Domantas RAZAUSKAS (2008), Julija RITČIK (2007), Romas RAMAŠAUSKAS (2006), Leonardas RINKEVIČIUS (2008), Henrikas SAVICKAS (2007), Haralds SIMANIS (Latvija-2008), Steve SIMPSON (J. Karalystė-2009), Virginija SKEIRIENĖ (2008), Valdas SLABADA (2001), Aistė SMILGEVIČIŪTĖ ir Rokas RADZEVIČIUS (2009), Kostas SMORIGINAS (2003, 2005), Virgis STAKĖNAS (2001-2007, 2009), Helena STRAZDAUSKAITĖ (2006), Gediminas STORPIRŠTIS (2001-2004), Algirdas SVIDINSKAS (2001-2006, 2009), ŠAKIŲ GITARISTŲ KLUBAS (2008), Vaidas ŠČESNEVIČIUS (2008), Linas ŠVIRINAS (2001, 2002), aktorių trupė TEATRIUKAS (2008), Pranas TRIJONIS (2008), Vitas UNDERYS (JAV-2008), grupė UPĖ (2004), Laimis VILKONČIUS (2003, 2006), VYGANTAS (Kazlauskas2007, VYGIS ir NEDA (2005), Olegas ZACHARENKOVAS (2001-2004).

III 2003 07 12

IV 2004 07 10 < V 2005 07 09

VII 2007 07 14 >

Akacijų alėja 2010 07 10

7

AKACIJŲ ALĖJOS

Kur šaknis įleido

AKACIJŲ A L Ė J A

festivalio IDEOLOGIJA

Į šį klausimą galima atsakyti penkiais žodžiais : Pušų amfiteatre, Kulautuvoje, Kauno rajone. Kauno rajone, dešiniajame Nemuno krante, iš tolo moja išlakios Kulautuvos pušys, viliodamos į Lietuvos pagonių dievų ir deivių slėnį. Šioje ramybės ir harmonijos oazėje prieš dešimt metų ir buvo pasėta ,,Akacijų alėjos“ sėkla. Dainuojamosios poezijos festivalis ne tik prigijo, bet kasmet auga, veši, skleisdamas garsą toli už rajono ir net Lietuvos ribų. Vertinantiems žodžio skambesį gaidoje Kulautuva ir ,,Akacijų alėja“ tapo sinonimais. Kulautuva – mažytė, bet išskirtinai graži Kauno rajono gyvenvietė. Tarpukario Lietuvoje ji buvo viena labiausiai Kauno gyventojų pamėgtų poilsiaviečių ir garsus kurortas savo aukso amžiuje nusileidęs tik Palangai. Vasarą savaitgaliais čia suplūsdavo net iki 5 tūkstančių poilsiautojų. Šiandien Kulautuva vėl siekia atgauti kurorto statusą, kurį turėjo iki Antrojo pasaulinio karo. 2009 metais Kulautuvoje atidarytas Kauno rajono turizmo informacijos centras, pradėjo veikti kilnojamoji prieplauka. Praėjusį rudenį V. Augustausko gatvėje vietoj senų, miestelio nepuošiančių medžių buvo pasodinta pusšimtis jaunų akacijų. Jos visos prigijo ir sėkmingai atlaikė pirmąją speigingą ir ilgai trukusią žiemą. Miestelio centre pernai sutvarkytas miško parkas: išlyginti ir suformuoti takai, užsėta žolė, pastatyti suolai ir nukreipiamieji ženklai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, takai padengti skalda. Šiemet ,,LEADER“ projekto lėšomis bus atnaujinta krepšinio aikštelė, rekonstruotas šaligatvis V.Augustausko gatvėje. Pasinaudojus Europos parama ketinama sutvarkyti tvenkinį ir paplūdimį, kuris atitiktų Mėlynosios vėliavos kriterijus. Kauno rajono ir miesto savivaldybės bendrais darbais siekia sugrąžinti Kulautuvai aukso amžių – sekmadieniais maršrutu Kaunas-Zapyškis-Kulautuva-Kaunas vėl plaukia laivas. Kulautuva – ne tik ,,Akacijų alėjos“ lopšys. 1953 metų birželio 27 dieną tik ką įrengtoje estradoje lietuviško tautinio meno gerbėjų pastangomis Kauno rajone pirmą kartą buvo surengta dainų šventė. Dainos ir šokio mėgėjai į Kulautuvą vėl buvo pakviesti 2005 ir 2007 metais. Nors dabar Kulautuvos vardas tapatinamas su dainuojamosios poezijos festivaliu ,,Akacijų alėja“, Kauno rajono savivaldybės vadovai viliasi, kad pavyks atgaivinti tradiciją čia rengti Kauno rajono dainų ir šokių šventes.

< VI 2006 07 08

Esu Vytautas Kernagis jaunesnysis, Vytauto Kernagio fondo vadovas. Negroju ir nedainuoju. Ir tuo džiaugiuosi. Vytauto Kernagio nepakeisi. Jo nepakartosi. Tačiau galima vadovautis jo vertybėmis, sekti jo pėdomis, skleisti jo idėjas bei mintis. O svarbiausia – visa tai išsaugoti ir perduoti ateities kartoms. Vienas iš būdų – dainuojamosios poezijos festivaliai, kurie skleidžia eilėraščio prakalbinimo meną. Meną, kurio pradininkas Lietuvoje buvo Vytautas Kernagis. Todėl savo ir Vytauto Kernagio fondo vardu noriu padėkoti „Akacijų alėjai“ bei Virgiui Stakėnui ne tik už dešimtus metus gyvuojančio festivalio organizavimą, bet ir už tai, jog festivalis „Akacijų alėja“ yra pirmasis dainuojamosios poezijos festivalis Lietuvoje, pasiūlęs Vytauto Kernagio fondui veikti drauge ir bendromis jėgomis populiarinti dainuojamąją poeziją Lietuvoje. Mes pritariame ir palaikome šią idėją. Juk drauge visuomet padaroma gerokai daugiau. Todėl nuo šiol „Akacijų alėjos“ scenoje pasirodys Respublikinio moksleivių bei jaunimo dainuojamosios poezijos konkurso Vytautui Kernagiui atminti laureatai, jaunieji bardai. Vytauto Kernagio fondas tvirtai ir nuoširdžiai taria: Mes – draugai!

V. Kernagis jaunesnysis Nuotr. Rima Kernagiene

Kernagiai

Nuotr. Dalia Kernagienė

1. VIETA. Neatsitiktinė. Kulautuva – perlas Lietuvos karūnoje. Nuostabi gamta, šalia Kauno, panemunėj. Natūralus pušų amfiteatras – ideali vieta poezijos ir muzikos šventovei. 2. LAIKAS. Artimiausias Mindauginėms (liepos 6) šeštadienis. 3. FONAS. Žanro pakilimas – ypač krizės fone. Akustinė, gyva, gal kiek archajiška muzika – protinga neagresyvi, lyg alternatyva madingai popelektronikai. 4. DALYVIAI. Tradiciniai dainuojamosios poezijos atlikėjai, ateiviai iš gretimų žanrų. Tai – ne debiutantų festivalis. Bet talentingesniems jauniesiems skiriama – įžanginė koncerto dalis. Iškovoję išankstinėje atrankoje teisę, dalyvauja „Mažosios akacijos“ ir Vytauto Kernagio konkursų laureatai. 5. PRINCIPAS. Tai „One Man Band“ (Vieno žmogaus orkestro) scena. Asmenybių susiėjimas. Atlikėjas turi parodyti, kad jis gali veikti publiką būdamas vienas. Netgi žinomų grupių solistai čia specialiai pasirodo vieni. Atlikėjas tarsi apnuoginamas scenoje – atimant galimybę prisidengti papildomų instrumentų ar pagalbinių balsų skiautėmis, aranžuočių tinklais. Turėti partnerį leidžiama tik išimties tvarka – pvz., kai solistas sau neakomponuoja, kai padedantis instrumentas yra tik fragmentiškas (jokiu būdu ne duetas). 6. MODELIS. Netarptautinis. Žiūrovas turi suprasti dainuojamą eilėraštį. Svečias iš užsienio – tik malonus pagardas. Jo išversti tekstai transliuojami į LED ekranus. 7. SCHEMA. Mažoji akacija (intro/apšildymas), Akacijos ieškojimas (didysis koncertas). Gali būti ir Padainuokim drauge (pabaiga/laisvoji scena). 8. SKAIČIAI: a) Dalyviai. I dalyje iki 10 jaunųjų kūrybinių vienetų, II dalyje – 12-13 žinomų šalyje artistų. b) Žiūrovai. Iki 5000 (daugiau netelpa fiziškai). Vietiniai + Kaunas + užsienio turistai + žanro entuziastai iš visos LT... Ant suolų, atsineštų kėdučių, apklotų, tiesiog ant žolės. c) Trukmė. I dalis –1 val., II dalis – 5 val. 9. AUGIMAS. Festivalis iš nedrąsaus lokalinio rajoninio bandymo išaugo į solidžiausią šalyje šio žanro reginį. Kai kas jį dar vadina „Akustiniu Vudstoku“. 10. PINIGAS. Festivalis nekomercinis. Žiūrovai neperka bilietų. Muzikantams honorarus atstoja dienpinigiai ir kelionės išlaidos. 11. MEDIJA. Spaudos konferencija pirmąją festivalio savaitės darbo dieną. Internetinis puslapis. Reklama šalies spaudoje ir radijuje. Filmuoja ir rodo nacionalinė TV. 12. SKLAIDA. Plakatas, skrajutė, laikraštis-bukletas, akreditacijos kortelės, transparantai, lipdukai. 13. SATELITAI. Bufetas – kepsniai, užkanda, alus ir gaivieji gėrimai. Mugė – suvenyrų, liaudies dirbinių prekyba. Atrakcionai vaikams ir tėvams. Palapinių miestelis. 14. TRADICIJOS: a) Originalaus dizaino, numeruotas Akacijų ordinas kiekvienam dalyviui; b) Iš pradžių – bendra dalyvių nuotrauka, pabaigoje – bendra visų dalyvių daina – festivalio himnas; c) Žanro pionieriaus, festivalio dalyvio Vytauto Kernagio pagerbimas; d) Žanro ir festivalio dalyvių CD, knygų, atributikos prekyba.

Moneta. Projektas Nerijaus Ermino

VIII 2008 07 05

Nuotraukos iš asmeninių albumų ir V. Bručo

IX 2009 07 11

Festivalio kompaktinė plokštelė


8

Akacijų alėja 2010 07 10

Ačiū už: ...dvasinę ištikimybę – Kulautuvos bendruomenės nariams, ...visokeriopą pagalbą – Kulautuvos seniūnijai, Kulautuvos kultūros centrui, ...vertimus, redagavimus – Kolorado (JAV) Lietuvių bendruomenes pirmininkui Romui Zableckui, ...pasiaukojimą rengiant CD plokštelę – dizaineriui Dariui Kuzminui, garso režisieriui Aivarui Stepukoniui RENGĖJA Kauno rajono savivaldybė

DIDYSIS RĖMĖJAS

GLOBĖJAS Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas RĖMĖJAI

K U LT Ū R O S R Ė M I M O F O N D A S

PARTNERIAI

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

Redaktorius Virgis Stakėnas

Akacijų alėja 32A, Kulautuva, Kauno rajonas Tel. 8 37 543 223 Faks. 8 37 543 323 Mob.8 672 66 694 kulautuva-sen@takas.lt www.akacijualeja.lt

Išleido VŠĮ Šou centras, vadovas Valdas Vaidotas 8 687 71 690 Maketavo Dainius Kairaitis Tiražas 2 000 egz.

Profile for Arunas Eitutis

Akacijų alėja bukletas 2010  

Bardų festivalio "Akacijų alėja 10" laikraštis-bukletas

Akacijų alėja bukletas 2010  

Bardų festivalio "Akacijų alėja 10" laikraštis-bukletas

Advertisement