Page 1

Закордонний досвід Закорд Результати модернізації Резу т тепломереж у Варшаві ñòîð.

Цифри і факти Наслідки самовільного підключення МАФ до електромереж р р

2

ñòîð.

Òåïëî i Ñâ³òëî Ãàçåòà äëÿ ñïîæèâà÷³â ÏÀÒ «ÊȯÂÅÍÅÐÃλ

¹4, ñåðïåíü 2011 ð.

Корисна інформація К Нові зручні сервіси Н д для сплати за електроенергію е

3

ñòîð.

4

ВІД ПЕРШОЇЇ ОСОБИ Як КИЇВЕНЕРГО постачатиме споживачам тепло без посередників, розповідає відає директор регуляторної політики ики та інвестицій Іван Гелюх

ñòîð.

3

Íîâèíè Êîìïàí³¿

Першими результат модернізації системи теплопостачання відчують найбільш проблемні райони столиці

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß-2011:

б715 млн. 230 тис. 968 грн. КИЇВЕНЕРГО перерахувала на початку липня ДК «Газ України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії на потреби населення. Це було зроблено одразу після того, як на рахунок Компанії від Київміськдержадміністрації надійшли кошти з компенсації різниці між собівартістю виробництва теплоенергії та чинними тарифами на тепло для населення в Києві. КМДА отримала зазначені кошти з державного бюджету для погашення боргу перед Компанією згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Таким чином, станом на 08 липня 2011 року заборгованість з різниці в тарифах перед КИЇВЕНЕРГО становить 1 млрд. 153 млн. грн. Водночас заборгованість Компанії перед газовиками за спожитий газ становить 1 млрд. 81 млн. грн.

Íîâ³ø³ ìåðåæ³ – åôåêòèâí³ø³ âèïðîáóâàííÿ Âàæëèâî

Ì

асштабну модернізацію системи ми теплопостачання столиці розпоочала компанія «КИЇВЕНЕРГО». О». Протягом цього року в реконнструкцію мереж і обладнання Компанія інвесстує у вісім разів більше коштів, аніж торік – 293,4 млн.грн. проти 33,4 млн. Новими теплопроводами з використанням ям сучасних технологій насамперед замінять найй-

б більш проблемні райони. Так, на житловому му масиві м Борщагівка у цього року заплановано но перекласти п три ділянки теплових мереж ценнт тралізованого опалення та гарячого водопоос стачання загальною протяжністю 2,7 км. На ж житловому масиві Троєщина – чотири ділянки ки ззагальною протяжністю майже 5 км. На життл ловому масиві Біличі буде перекладено три ділянки л загальною протяжністю 1,1 км. Також у

2011 2 році передбачено проектно-вишукувальні роботи р з реконструкції інших проблемних ділян нок теплових мереж на вул. Великій Кільцевій, Б Булгакова, Жолудєва, на проспекті Леся Курбас са та на проспекті Володимира Маяковського. Б Безпосередньо модернізацію цих ділянок КИЇВЕ ЕНЕРГО планує здійснити у 2012 році. Продовження на стор. 2

Îäèí äåíü ç...

Âåñü åíåðãîñåðâ³ñ â îäíîìó öåíòð³ З’ясувати всі питання щодо розрахунків за електроенергію, встановлення чи заміни лічильника, зареєструвати право на пільги чи отримати консультацію кияни незалежно від місця проживання можуть в Сервісному центрі КИЇВЕНЕРГО, що працює на вул. Мельникова, 31.

Ð

обочий день тут розпоочинається з 8 години ни ранку, тож споживачі чі можуть встигнути вирірішити свої питання по дорозі на робооту – без відриву від виробництва, так ак би мовити. Час від часу й справді ді вранці на відкриття очікують кілька ка людей, хоча так буває не щодня, роззповідають працівники Сервісного го центру. Проте з 10 до 16 години вони ни завантажені найбільше, бо обслугоовують основний потік відвідувачів.

«Якісь періоди масового напливу ву ллюдей виокремити складно – віддв відувачі у нас є постійно, – роззп повідає начальник відділу роботи ти з побутовими споживачами СВП ВП «Е «Енергозбут» Алла Юдкіна. – То розрахунки треба звірити, то пор оказання лічильника, то замінити к ти ззвичайний лічильник на дво - або бо й тризонний, то у людей почали заак кінчуватися абонентські книжки,, і найдисциплінованіші н платники оддразу йдуть до нас отримувати нові». р і».

кам к відірватися від справ складніше, н аніж домогосподаркам та пенсіонеркам. п Дехто розглядає інформаційні ін стенди – тут є максимум с інформації, що може знадобитися: д довідки про попередні та т чинні тарифи, зразки різноманітних м заяв і договорів, «гарячі т телефони» КИЇВЕНЕРГО та адреси сервісних дільниць у районах. с У просторому холі очікують ть ш шестеро людей, п’ять із них – жінки. Мабуть, серед дня чоловіж ві-

Продовження на стор. 3

Технічний аудит столичних тепломереж на замовлення КИЇВЕНЕРГО виконає німецька компанія OvM/ECH Consulting Engineers. Йдеться про оцінку технічного стану мереж, оптимальних режимів їх роботи, а також про розробку довгострокової інвестиційної програми. Енергоаудит мереж дозволить КИЇВЕНЕРГО комплексно оцінити можливі обсяги енергозбереження у цій ланці теплосистеми. «Енергоаудит для Компанії – це, іншими словами, сканування тепломереж, щоб визначити інвестиційні пріоритети їх модернізації. Отримання аналітики від незалежних фахівців для більш ефективного планування інвестицій – це сучасний підхід та обов’язковий етап у процесі якісної модернізації системи теплопостачання столиці», – пояснив директор регуляторної політики та інвестицій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Іван Гелюх. Аудит триватиме із середини червня до середини вересня. Електронну абонентську книжку для побутових споживачів запроваджено на Інтернет-сайті ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Це вдосконалений аналог паперової абонкнижки, який самостійно формує квитанцію на основі даних, введених під час реєстрації. Завдяки новому сервісу клієнту не потрібно щоразу вписувати до квитанції особовий рахунок, адресу, тарифи та вираховувати суму до сплати. Детальніше про новий сервіс читайте у наступному номері газети.


2

Òåïëî å ëî ³ ñ ñâ³òëî ëî ë î №4, № , сер серпень е 2011 0 р.

Âàæëèâî

ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß-2011: Íîâ³ø³ ìåðåæ³ – åôåêòèâí³ø³ âèïðîáóâàííÿ Початок на стор. 1 Варто нагадати, що протяягом минулого 2010 року фахівці ці ли КИЇВЕНЕРГО виявили та усунули понад 7 тисяч пошкоджень тее% плопроводів. Адже більш як 50% теплових мереж столиці вичерпали свій експлуатаційний термін та потребують модернізації. При цьому кількість пошкоджень на тепломережах з кожним роком збільшується приблизно на 7-10%. Ситуація вимагає негайних і кардинальних змін. У першу чергу необхідно замінити бітумоперлітові труби загальною довжиною понад 100 км, які були прокладені ще за радянських часів. Звісно, для проведення такого обсягу робіт необхідний і час, і кошти. Вже цього року КИИЇВ-ЕНЕРГО планує реконструюювати 28,7 км теплових мереж у двотрубному вимірі – для цього го виділено 179,8 млн. грн. Окрім м того, ще близько 47 млн. грн. н. буде спрямовано на виконання ня проектних робіт, які дозволять ть вже у наступного, 2012 року, рееконструювати ще 66,5 км теплоомереж. Програмою модернізації пеередбачається не лише заміна на

труб, а й інших вузлів. Зокрема, т а, в оновлення тепломеханічноого г обладнання, реконструкцію ію джерел теплової енергії (станцій д ій теплопостачання та котелень, т нь, без б врахування ТЕЦ), придбання ня спецавтотранспорту планується с ся інвестувати ін ще 66,7 млн. грн.

Паралельно з модернізацією єю КИЇВЕНЕРГО проводить і поточК чні н ремонтні роботи. Так, цього го р дроку кошторис ремонту обладн нання котелень становить 77 м де млн. грн. Ще майже 60 млн. буде в их витрачено на ремонти теплових м но мереж: планується капітально в відремонтувати близько 30 км м мереж теплопостачання. оЕфект від модернізації теплов двих мереж кияни відчують одр же разу після її проведення – адже п нпокращення стану обладнан-

ня н і тепломагістралей не лише зменшує з кількість пошкоджень, а але й скорочує термін щорічн них випробувань, під час яких мешканці м не мають можливості к користуватись гарячою водою. Так, Т цього року КИЇВЕНЕРГО дос строково поновила теплопостачання споживачів мікрорайонів Позняки та Осокорки: гідравлічні випробування тепломереж тут тривали лише 6 днів (з 5 по 11 липня) замість запланованих 14 днів. «Дострокове поновлення гарячого водопостачання у деяких районах столиці – підтвердження того, наскільки комфорт киян залежить від стану тепломереж, – переконаний перший заступник технічного директора – головний інженер ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Ю Юрій Гладишев. – Мешканці Пота Осокорків після ззняків обов’язкових випробувань теплоо мереж м отримали гарячу воду на т тиждень раніше запланованого через те, що тепломагістраль №6 ч є відносно новою у порівнянні з т тепломережами, які експлуатую ються понад 25 років, а таких у с столиці 53%. Тому модернізація столичних с тепломереж є єдино можливим м способом мінімізувати т термін припинення теплопост тачання споживачів». ³

Àêö Àêöåíòè öåíòè

×èñòà âîäà äëÿ ÊȯÂÅÍÅÐÃÎ До кінця року на ТЕЦ-5 буде введено в експлуатацію сучасну екологічн екологічну ч у систему очищення води. Застосування новітніх технологій дозволить отримува отримувати в ти ультрачисту воду для її подальшого використання в котлах і теплових ме мере мережах, ежах, заощадить кошти та поліпшить стан навколишнього середовища. Ц Ця я система у таких масштабах в Україні буде застосована вперше.

Ç

астарілі технології відходять у минуле: «Воду, яка надходить на станцію з Дніпра, більше не очищуватимуть хімічними реагентами – вапном і коагулянтом – сірчанокислим залізом, – розповідає головний інженер ТЕЦ-5 Віталій Бешун. – Тепер очищення відбуватиметься в автоматичному режимі за допомогою мембранних фільтрів та іонообмінних речовин». Технологія виглядає таким чином: спочатку воду пропускають через фільтр під тиском. На етапі ультрафільтрації затримуються колоїди, протеїни, віруси, великі органічні молекули, а зворотній осмос видаляє розчинені солі та органіку. Наступний етап – електродеіонізація, під час якої іонізовану воду «просіюють» крізь спеці-

альні мембрани, відокремлюючи розчин з підвищеною концентрацією солі. Після такого триступеневого очищення вода подаватиметься для підживлення котлів (на ці потреби станція бере з Дніпра до 150 тонн води щогодини), а також для поповнення тепломереж міста – до 1000 тонн щогодини. «Користь від нової системи водоочищення – очевидна. Поперше, це економія на хімічних реагентах, адже електродеіонізація – взагалі безреагентна тех-

нологія. По-друге, гарантується охорона довкілля. Адже шлам і недопал, які утворюються після традиційної технології очищення води хімічними реагентами, неможливо переробити і потрібно захоронювати. Нова ж система працює без відходів», – повідомив перший заступник технічного директораголовний інженер ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Юрій Гладишев. На роботи з реконструкції хімічного цеху та встановлення новітньої системи очищення води Компанія виділила 20 млн. 249 тис. грн. За прогнозами фахівців, ці витрати окупляться вже за 5-7 років. ³

Äóìêà åêñïåðòà ñïåðòà Äëÿ ìîäåðí³çàö³¿¿ ïîòð³áí³ ³íâåñòîðè ðè Юрій Саква, віце-президент компа компанії анії Contour Global, експерт енергоринк енергоринку ку к у

Е

нергетичне обладнання в Україні, за винятком кількох невеликих об'єктів, застаріло морально та фізично. Його потрібно замінити на більш сучасне, енергоефективне та менш шкідливе для навколишнього середовища. І тут необхідна не реконструкція, а повна заміна застарілих технологій. Для цього потрібні стимули – як для власних інвестицій, так і для залучення зовнішніх інвесторів. Так, наприклад, було із впровадженням «зеленого тарифу» в енергетиці, коли після створення законодавчих стимулів чимало компаній почало будувати сонячні, вітроелектростанції, і ніхто не просить на це грошей у держави. Нині кошти на будівництво і реконструкцію отримують за рахунок надбавки, закладеної в тариф. Після накопичення необхідної суми будується певний об’єкт, і тоді він починає працювати на користь людей. Але гроші потрібно шукати не тільки у споживачів. Економічно стимулюючий спосіб – це коли підприємство спочатку залучає кошти, реконструює і показує ефективність цих вкладень. А вже тоді споживачі отримують кращу послугу, і протягом визначеного часу оплачують її за дещо вищим тарифом, відшкодовуючи 70-80% від суми інвестиції. Решта (2030%) покривається за рахунок ефектив-

ності впровадженої новітньої технології. Таким чином, фінансове навантаження на споживачів буде меншим. Коли країна розвивається і потребує капіталовкладень, а в бюджеті цих коштів немає, необхідно залучати зовнішні приватні інвестиції. Банківські кредити під існуючі ставки (20% і вище) надзвичайно дорогі. Кошти Світового банку та інших структур з низькими відсотками залучати можна, однак тут виникають труднощі з державними гарантіями, які може надати лише уряд. Отже, потрібно змінювати правила: коли інвестор вклав гроші в нову технологію, і вона запрацювала, запроваджуються нові тарифи – на 5 чи 10 років, в які закладено повернення інвестицій. Це буде меншим навантаженням для населення, аніж тепер за його рахунок відбудовувати енергетичне і комунальне господарство. Паралельно треба захистити інвестора – і юридично, передбачивши відповідні норми в законодавстві, і від появи людей у чорних масках – рейдерських захоплень. Створення таких стимулюючих прозорих умов для впевненої роботи інвесторів з помірним навантаженням на споживачів і стане механізмом модернізації енергетичного та комунального сектору в країні. ³

Çàêîðäîííèé äîñâ³ä Ìîäåðí³çàö³ÿ ó Âàðøàâ³ Ìîäåðí³

Д

уже показовим є приклад модернізації системи теплопостачання у наших найближчих європейських сусідів – поляків. Адже варшавська система у 90-х роках була в таких самих умовах, як і київська (вони багато в чому схожі). Більше того, за оцінками фахівців, технічний стан тепломереж польської столиці на той момент був значно гірший, ніж української. Однак за 10 років акціонерній компанії SPEC вдалося повністю оновити систему, яка на сьогоднішній день забезпечує стабільне постачання теплової енергії споживачам протягом усього року. При цьому тариф на тепло у Варшаві економічно обґрунтований і є одним з найнижчих у всій Польщі. Інтенсивну модернізацію поляки проводили у 1992-2003 роках, залучивши кредит Світового банку ($75 млн.) та власні кошти компанії SPEC. З 2004-го і дотепер SPEC продовжує цю роботу своїми силами. За цей час реконструйовано більшу частину тепломереж та котелень, теплові пункти обладнано лічильниками і системами телеметрії. Це дозволило знизити кількість заявок і претензій споживачів на 80%, аварій – на 78%, втрат тепла і води у системі – на 45-74%. І якщо в 1992 році варшавська

тепломережа потребувала підживлення водою близько 1180 тонн на годину, то у 2009 р. – лише 247 тонн на годину. (у Києві – 1800 тонн на годину). За цей же час кількість аварійних пошкоджень мережі зменшилася з 2724 на рік до меньше 400 (у Києві протягом 2010 року ліквідовано 7155 пошкоджень). Тепер варшав’яни отримують необхідну кількість тепла без перегріву та недогріву, та ще й дешевшого у порівнянні з тим, яке продукувала немодернізована система, адже оновивши тепломережу, SPEC вдалося суттєво скоротити свої витрати. Клієнтам тепло подається згідно з їхніми заявками хоч увесь рік. Завдяки автоматиці і теплолічильникам споживачі можуть заощаджувати. А телеметрична система постійного нагляду за роботою мереж дозволяє миттєво реагувати на пошкодження та мінімізувати час їх ліквідації: середня тривалість усунення пошкоджень скоротилася з 14 днів до 4 годин (у Києві ліквідують у межах доби). Компанія SPEC продовжує модернізувати тепломережі Варшави - щороку, крім поточних ремонтів, оновлює тепломагістралі, дооснащує теплопункти, будує нові ділянки. Кошти на це передбачено в структурі тарифу на тепло. ³


3 ³ä ä ïåð ïåðøî¿ ðøî¿ îñîáè Öèôðè ³ ôàêòè

Òåïëî áåç ïîñåðåäíèê³â У квітні поточного року в КИЇВЕНЕРГО розпочали впроваджувати пілотний проект для споживачів послуг у зоні обслуговування двох котелень Голосіївського району. З ними Компанія працюватиме без посередників, ставши самостійним виконавцем послуг з централізованого опалення (ЦО) і постачання гарячої води (ГВ). Про деякі особливості цього проекту розповідає Іван Гелюх, директор регуляторної політики та інвестицій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». ?

Яка мета цього проекту?

! Наша Компанія розпочала його го у вигляді «пілоту», щоб мати можжю ливість відпрацювати з невеликою ас кількістю споживачів нові для нас механізми роботи. Набувши відпооовідного досвіду, ми зможемо поиступово реалізувати функцію виконавця послуг у масштабах усього го ія Києва. У рамках проекту Компанія безпосередньо відповідатиме за своєчасне та якісне забезпечення ня успоживачів відповідними комунальними послугами та контролююватиме технічний стан інженерноого обладнання будинків. ? Чому питання визначення ня виконавця послуг з централііазованого опалення та постаічання гарячої води не вирішувалося раніше? ! Питання визначення в м. Кииєві виконавця послуг обговорююється і досліджується вже кілька ка років. Власне, КИЇВЕНЕРГО нііколи не відмовлялася від закрііплення за нею цього статусу. На заваді стояла лише відсутність ть юзаконодавчої бази, яка б регулювала це питання.

Нині ми поступово на основі ві пілотного п проекту відпрацьовууємо є всі механізми, щоб створиит ти найкращу практику взаємоов их відносин енергопостачальних к укомпаній зі споживачами комун нальних послуг, відповідно до ззаконодавства України. ? Яка кількість споживачів заал у? лучена до пілотного проекту? Ц лише приватні помешкання? я? Це ! Пілотний проект розпочався ся у мікрорайонах котелень за адресами: провулок Деміїва вський, с 3 та вул. Китаївська, 22, 2, які я розташовані в Голосіївськоому районі Києва. Загалом йдетьм ься про 9 будинків, серед яких 5 с ж житлових, а також лікарня, шкоол ла та приватні об’єкти. Згідно з проектом п КИЇВЕНЕРГО планує ує укласти у прямі договори з мешшк канцями цих будинків на наданнн ня послуг із ЦО та ГВ.

ЦО і ГВ, подали до КМДА свої Ц во ої п пропозиції щодо розробки проеккту прямого договору зі споживат ачами. Також Компанія підготуч ув вала і направила до Національної ої к комісії регулювання електрооенергетики (НКРЕ) документи е ти д для отримання дозволу на здіййс снення іншого, крім ліцензованоогго у сфері електро- та теплопосст тачання, виду діяльності. Проте те п попереду роботи не менше – нам ам потрібно отримати висновок Анп нтимонопольного комітету, відпот ов відні дозволи від НКРЕ та КМДА. А. Оскільки з ланцюжка між спожиО ив вачем та КИЇВЕНЕРГО видаляяє ється посередник, то мусимо роона ззірвати договори з ЖЕО н а постачання теплової енергії т п та а у укласти відповідні договори з м нмешканцями будинків на наданн ня послуг з ЦО і ГВ. ? Що показав аудит будиннкових к мереж? В якому вони ни стані? с

? Що Компанія вже зробила ла у період з квітня до серпня?

! На жаль, стан мереж далекий ий від в задовільного. Знаєте, люди ди часто ч сприймають мережі як єдиин нне ціле, не розділяючи їх на ділянк аки до будинку і всередині. Але на-

!

На сьогоднішній день ми вже же з ит зробили чимало: провели аудит в ж внутрішньобудинкових мереж

справді це різні речі, які до того с ж мають ще й різних господарів. А температура теплоносія, який в результаті подається в оселі люр д дей, залежить не тільки від робот ти теплоджерел, а й від стану мер реж, у тому числі будинкових, та с стану будинку в цілому. ? Якісь попередні висновки в вже є? Які проблеми довод диться вирішувати? ! Ми рухаємося поетапно і повністю в вкладаємося в графік, який собі запланували. Але про я попередні п результати говорити зарано, з їх ми плануємо отримати в листопаді-грудні. А щодо проблем, то їх завжди вдосталь. Я б б навіть н класифікував їх за напрямами м – нормативно-правові і технічні. т Для вирішення перших потрібні п злагоджені дії багатьох о органів влади, починаючи від К КМДА і закінчуючи Верховною Р Радою, а проблеми технічного х характеру саме й полягають у н незадовільному стані будинков вих мереж. Крім того, чимало ч часу забере укладення чималої к кількості договорів із власникам ми приміщень. ³

Îäèí Îä äèí ä äåíü åíü ç...

Âåñü åíåðãîñåðâ³ñ â îäíîìó öåíòð³ Початок на стор. 1 Оскільки триває сезон відпуссток, обслуговують відвідувачів два ва оператори замість трьох. Обідня ня перерва у них «плаває» – вони віддпочивають по черзі, тому не перееривають прийом громадян ні на хвилину. Одночасно з вирішенням м конкретного питання перевіряєтьься стан розрахунків кожного спооживача: тарифи на електроенергію ю змінилися з 1 квітня цього року, і люди, буває, за звичкою послугоовуються попередніми тарифами. и. Завдяки автоматизованій системі мі обліку оператор отримує всю іннформацію про абонента – від дати ти останньої заміни лічильника до поомісячної оплати за електроенергію. ю. – Чому ви стільки років не прииходили до нас на звірку, невже же вам не цікаво, чи правильно ви сплачуєте? – запитує операатор у літньої жінки. – Я думала, якщо мене не виикликають, то і проблем неемає, адже я справно плачу, – відповідає вона.

12 838

ʦ̨̛̛̪̭̦̌ ̵̨̡̛̦̖̦̯̭̌̍̽ ̡̨̡̛̦̙

ʯ̸̨̨̛̖̬̦̖̦̦̭̪̙̞̏́̏̌̏̔ˁ̨̨̖̬̞̭̦̏̐ ̶̖̦̯̬̱̌̚ʳ̸̸̪̞̬̞̏́ϮϬϭϭ̨̡̬̱

̸̱̯͘͘ ̨̛̪̞̪̭̦̔̌ ̡̯̞̞̬̦̦̌̏̏́́̚

̸̱̯͘͘ ̨̦̖̭̖̦̌̚ ̨̡̪̦̦̌̌́̚ ̸̡̛̛̣̞̣̦̽̌

1 029

2 126

̸̱̯͘͘ ̨̨̬̣̖̦̍̚ ̵̨̡̪̖̬̖̬̱̦̌

1 117

ʻ̨̦̌̔̌ ̶̡̨̦̭̱̣̯̞̜̽̌

7 177

3 243 ̸̨̛̱̯̪̬̜̦̯́͘͘ ̡̨̛̦̦̦̦̌́̏̌̏̌́̚ ̸̨̡̛̛̛̬̞̯̣̞̣̦̥̍̽̌̚

401

̸̱̯͘͘ ̡̨̱̣̖̦̌̔ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏

̸̴̨̨̨̱̯̬̥̣̖̦͘͘ ;̴̨̨̨̪̖̬̖̬̥̣̖̦Ϳ ̪̞̣̞̽̐

963

462

ʿ̨̛̬̜̦̯́ ̸̨̛̭̪̙̞̏̌̏

– Ось у вас є невелика переплата та – 98 копійок. За попередні періріоди боргів немає. А проводити о ти з звірку ми усім споживачам радиим мо хоча б раз на один-два роки. Справді, щоб уникнути неприиє ємних несподіванок, час від часу су необхідно звіряти дані лічильника н ка

і оплату в сервісних дільницях. х. Тоді Т не потрібно буде гасити даввні н борги, як одній з відвідувачок, к, у котрої виявили лише два місячні ні платежі п протягом одного з попеередніх років. р Прийом громадян проходить ть досить д оперативно. Трохи більше ше часу ч потрібно лише на обслугоо-

в вування споживачів, які оформл люють нові договори, адже їх п підписання потребує обробки та в вивчення документів. Оператори Сервісного центру в ввічливі та доброзичливі. «Наші п працівники пройшли підготовку в Учбовому центрі – окрім роботи з базами даних і нормативними д документами, там проводили нав вчання і психологи. Адже спожив вачі до нас звертаються переважн но з проблемами, і з ними потрібно в вміти працювати», – розповідає А Алла Юдкіна. Проте скарг на обс слуговування, за її словами, практ тично немає. А зовсім нещодавно, н наприклад, один з відвідувачів н написав, що хоч він і не згоден з д даними звірки, але вдячний за вис сокий рівень обслуговування. Протягом робочого дня, який у Сервісному С центрі триває до 17 години, оператори опрацьовують г звернення з 70-80 відвідувачів, у п’ятницю п людей зазвичай дещо менше – 35-40. Але, зрештою, всі м споживачі, с які звертаються до Сервісного С центру, отримують відповіді на свої запитання. ³ в

346 малих архітектурних форм (МАФ), власники яких самовільно підключилися до електромереж і незаконно споживали електроенергію, виявили у столиці рейдові бригади КИЇВЕНЕРГО протягом липня. Відповідно до ст. 27 Закону України «Про електроенергетику» незаконне підключення до об’єктів електроенергетики є правопорушенням, яке тягне за собою встановлену законодавством цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Усі самовільно підключені кіоски було знеструмлено працівниками Компанії. 75 інспекторів та 6 рейдових бригад КИЇВЕНЕРГО щодня працюють у столиці. У I півріччі 2011 року фахівці Компанії склали понад 260 актів про порушення, які полягають у несанкціонованому користуванні електроенергією з боку власників кіосків. Відповідно до цих актів збитки Компанії становлять 800 тис. гривень.

Найбільше самовільно підключених до електроенергії МАФ розташовується в центрі Києва – на Майдані Незалежності, Хрещатику, Трьохсвятительській, Контрактовій площі, а також поблизу виходів і входів до станцій метрополітену. Найчастіше незаконне підключення власники кіосків здійснюють до мереж, які належать комунальним підприємствам «Київміськсвітло», «Київпастранс», до електрощитових житлових будинків, організацій і підприємств, а також до мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 34 215 звірянь розрахунків за спожиту електроенергію з побутовими споживачами проведено КИЇВЕНЕРГО у I півріччі 2011 року. Усього здійснено коригування рахунків на користь споживачів на суму 747 864 грн., а також підтверджено заборгованість споживачів перед Компанією на суму 3 млн. 900 тис.760 грн. 8 працівників КИЇВЕНЕРГО звільнено та ще 16 притягнуто до дисциплінарної відповідальності через недобросовісне виконання посадових обов’язків та зловживання службовим становищем. Порушення було виявлено під час 184 планових та позапланових внутрішніх перевірок, які упродовж січня-червня провела дирекція безпеки. Також Компанія аналізує та перевіряє інформацію від споживачів, що надходить на пряму лінію служби безпеки КИЇВЕНЕРГО – 201-58-65.


4

Òåïëî å ëî ³ ñ ñâ³òëî ëî ë î №4, № , сер серпень е 2011 0 р.

Îá³çíàíèé ñïîæèâà÷

Õòî â³äïîâ³äຠçà åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³? 1. ʶʰʴʦʫʻʫˀʧʽ ̸̨̨̛̬̣̞̪̭̯̏̍́̿̌̌̿ ̡̨̖̣̖̯̬̖̦̖̬̞̐̀ ̨̡̛̱̦̞̔̍̔̏

2. ʥ̡̨̛̱̦̱̥̖̬̖̙̱̔̏ ;̸̛̛̱̯̪̞̟͕̪̞̣̔͛̔̔̏̌͘͘̚Ϳ ̨̨̭̣̱̱̍̐̏̿ʮʫʶ

˃̴̬̦̭̌ ˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̦̌̌̌ ̴̨̨̬̥̯̬̦̌̌ ̶̪̞̭̯̦̞̔̌́

˃̴̬̦̭̌ ˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̦̌̌̌ ̴̨̨̬̥̯̬̦̌̌ ̶̪̞̭̯̦̞̔̌́

˃̴̬̦̭̌ ˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̦̌̌̌ ̴̨̨̬̥̯̬̦̌̌ ̶̪̞̭̯̦̞̔̌́

˃̴̬̦̭̌ ˃̴̨̨̬̦̭̬̥̯̬̦̌̌̌ ̴̨̨̬̥̯̬̦̌̌ ̶̪̞̭̯̦̞̔̌́

ʮʫʶ

ʶʰʴʦʺʳˁːʶˁʦʳ˃ʸʽ ʶ ʶʰ

ʶʰʴʦʿʤˁ˃ˀʤʻˁ ʶʰ ʰʴʦʿʤˁ˃ˀʤʻˁ

ʮʫʶ

˃ʫˉ

3.ʯ̡̨̖̣̖̯̬̥̖̬̖̙̱̌ ̡̛̬̯̬̞̏̏̌ ̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿ ̡̛̟̟̣̭̦̏̌ ʿ̨̛̞̪̬̥̭̯̔̿̏

Êè¿âåíåðãî Ê è¿âåíåðãî ââ³äïîâ³äຠ³äïîâ³äàº

Ñïëà÷óâàòè çà åëåêòðîåíåðã³þ âèã³äí³øå â áàíêó На початку серпня зайшов на пошту, щоб, як завжди, заплатити за комунальні послуги. А там оголошення висить – мовляв, з 1 липня при сплаті за електроенергію комісія за 1 платіж становить 1 грн. 80 коп. Довелося платити. Звідки взялася ця комісія і де платити без неї? Віктор Семенович

Укладаючи договір з будь-якою ю установою, що приймає платежі, жі, постачальник послуги – електрооенергії, води, Інтернету чи газу – повинен сплатити комісію. ю. Видатки на неї закладаються в тариф. І тоді установа, що приймає платіж, не бере комісію зі споживача. За таким принципом працюють і банки, і «Укрпошта». Іншими словами, комісію за проведення платежу сплачує або сам споживач, або за нього го – постачальник послуги, заклаадаючи ці кошти в тариф. Тому в інтересах споживача постачальь-

ник н послуги намагається вибрати найбільш н вигідні пропозиції фінустанов, у щоб мінімізувати комісійні с видатки. Дотепер через відділення ««Укрпошти» за електроенергію п платили не більше 20% киян. А переважна більшість при оплат ті користується послугами банків т та Інтернетом. Тому з липня цьогго року КИЇВЕНЕРГО припинила с сплачувати комісію «Укрпошті» і в вирішила розвивати ті способи о оплати, які користуються найб більшим попитом серед клієнтів. Платити за електроенергію без комісії к можна через Інтернет-сервіси або у відділеннях «Ощадбанку», «Приватбанку», «Хрещатика». У Києві вони розташовані практично на кожному кроці, і їх значно більше, аніж поштових. Детальну інформацію про всі можливі варіанти оплати, у тому числі без комісії, ч читайте на офіційному сайті К КИЇВЕНЕРГО (http://kyivenergo. u ua) або у рубриці «Корисна інформація». ф ³

Êîðèñíà ³íôîðìàö³ÿ

ÇÀÎÙÀÄÆÓªÌÎ ÷àñ ³ ãðîø³, ñïëà÷óþ÷è çà åëåêòðîåíåðã³þ Сьогодні існує два базових способи сплати за електроенергію для побутових споживачів, які мають договори на електропостачання з КИЇВЕНЕРГО, – паперовий та електронний. Це дозволяє кожному обрати найбільш зручну для нього форму, причому з кількома варіантами сервісів, яких з кожним днем стає дедалі більше. Перший – паперовий, тобто за допомогою традиційної абонентської книжки, отриманої від КИЇВЕНЕРГО, або квитанції, самостійно роздрукованої із сайту Компанії. Після їх заповнення оплата проводиться у будь-якій установі, яка приймає комунальні платежі. Оплату без комісії приймає не лише «Ощадбанк», а ще понад 20 банків, серед яких «Хрещатик», «Приватбанк», «Правекс-банк». Цей спосіб зручний для людей похилого віку або тих, хто не довіряє номери своїх платіжних карток мережі Інтернет.

1

Другий спосіб – електронний. У цьому випадку потрібні лише Інтернет та платіжна картка. Оплачувати без комісії можна за допомогою сервісу «Приватбанку» безпосередньо з сайту КИЇВЕНЕРГО - https://secure.privatbank.ua/kyivenergo/ або компанії «ПОРТМОНЕ» - www. portmone.com. Для здійснення платежів споживачеві потрібні номер особового рахунка, реквізити платежу і власної платіжної картки. Квитанції про оплату на сервісі «Приватбанку» можна отримати на електронну пошту, на www.portmone.com – традиційною поштою. Власники мобільних телефонів з підтримкою WAP/GPRS та кишенькових комп’ютерів можуть використовувати мобільну версію сайту: pda. portmone.com. Обидва сервіси перераховують кошти на рахунок КИЇВЕНЕРГО на наступний банківський день, а додаткова комісія за операції не стягується.

2

Нині КИЇВЕНЕРГО працює над впровадженням ще одного зручного способу сплати за електроенергію – за допомогою платіжних терміналів. Крім того, на сайті Компанії вже розпочав роботу сервіс «електронна абонкнижка», а незабаром з’явиться можливість оплати просто із сайту. Якщо споживач забув дані останнього платежу чи йому потрібно звірити показання лічильника, в нагоді стане ресурс Робота www.mega-billing.com. сервісу є безкоштовною і ґрунту-

ється на даних особового рахунка споживача, які він заповнює під час реєстрації. Фізичні особи реєструються безпосередньо на сайті, а юридичним особам для отримання доступу до конфіденційної інформації достатньо оформити додаткову угоду до чинного договору на електропостачання і одержати в КИЇВЕНЕРГО код реєстрації. Таким чином, при роботі із сервісом споживачі отримують необхідну їм інформацію безпосередньо з бази даних власного

особового рахунка, а не через постачальника послуг. Користування цією системою цілком безпечне – схема реєстрації, а відтак і ідентифікації споживача на сервісі, зводить нанівець вірогідність зловживання його особистою інформацією сторонніми особами. А захист бази даних забезпечується також завдяки чіткому розділенню паролів користувачів та адміністратора системи від паролів доступу до сховища бази даних та операційної системи сервера. ³

Корпоративна газета «Тепло і світло»

Головний редактор: Юрій Сколоздра

Редакція газети листується з читачами тільки на сторінках газет. Надіслані ні

Газета надрукована у типографії ТОВ «Рема-Принт»

Засновник – ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Редактори: Раїса Палюх, Тетяна Антонова

рукописи не рецензуються та не повертаються. Перед публікацією надісланих х

(Адреса: 01135, Київ, 135 вул. Чорновола, 2 оф. 1)

Видається з жовтня 2010 року

Дизайнер: Олег Юсупов

матеріалів редакція залишає за собою право на їх редагування. Також газета можее

Замовлення № 5478

публікувати матеріали, в яких думки авторів не збігаються з позицією редакції.

Наклад – 10 000

Реєстрацiйне свiдоцтво – КУ №534-173Р

Розповсюджується безкоштовно

Адреса редакції: пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, департамент корпоративних комунікацій. Тел.: 205-52-62. Веб-адреса: www.kyivenergo.ua. E-mail: teploisvitlo@kievenergo.com.ua

Тепло і світло № 4  

Газета ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для споживачів електроенергії в м. Києві

Advertisement