Page 1

Afdeling Datum: Telefoon: E-mail: E-mail Nieuwsbrief: Website:

Afzender: Zwanenveld 23-38 6538 NX NIJMEGEN

Nijmegen en omstreken mei 2012 024 344 6164 (Gemma Everkes) anbo-nijmegen@live.nl nieuwsbrief.anbo.nijmegen.eo@upcmail.nl www.anbo.nl/nijmegen

Nieuwsbrief mei 2012 Jaargang 2012, nummer 3

Beste leden,

Tijdens de ALV van 26 maart is het nieuwe bestuur van onze afdeling benoemd. Van te voren hadden vertrekkend voorzitter Hans van Welsum en nieuwe voorzitter Gemma Everkes de problematiek van het bestuur gedurende het afgelopen jaar en de tijdelijk noodzakelijke wisselingen toegelicht. Nog steeds zoeken we een secretaris, dus voorlopig zullen deze taken onderling verdeeld worden. Een verrassing was dat mw. Elly van den Hoogen zich spontaan meldde als nieuw bestuurslid tijdens de vergadering. Katja Jamin keert weer terug in het bestuur. Vertrekkend bestuurslid Henk van Galen werd natuurlijk bedankt voor al datgene wat hij de afgelopen jaren voor afdeling Nijmegen eO. heeft gedaan. Op de foto ziet u het nieuwe bestuur, vlnr: Hans van Welsum, Gemma Everkes (voorzitter), Frans Rosendaal (penningmeester en vice voorzitter), Katja Jamin, Pat Driessen en Elly van den Hoogen. Samen gaan wij voor een goed ANBO jaar ! Gemma Everkes-Peters -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nogmaals: opgave en vervoer activiteiten

Sinds kort moet u mw. Anne Wardenier bellen, T: 024 377 7104, als u gevraagd wordt om u voor een activiteit op te geven, of als u om gezondheidsredenen vervoer nodig heeft om te kunnen deelnemen. Voor de duidelijkheid nog even dit: De mogelijkheid van vervoer geldt alleen voor activiteiten die door ANBO georganiseerd worden (dus niet voor activiteiten die het OBG organiseert). -----------------------------------------------------------------------------------------------------1


Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart jl. (Het volledig verslag zal tegen de volgende ALV (maart 2013) beschikbaar zijn) De vergadering vond plaats in De Schakel. Er waren, inclusief het Bestuur, 25 leden aanwezig. Ook was er een vertegenwoordiger van het Gewest aanwezig. Na de Opening door Hans van Welsum, werd de vergadering verder geleid door Gemma Everkes. Na enkele Mededelingen werd het verslag van de vorige ALV besproken en na enkele kleine aanpassingen vastgesteld. Daarna kwam het Verslag van het Bestuur over 2011 aan de orde. Nadat een enkele vraag hierover was beantwoord werd ook dit verslag vastgesteld. Aan het Financieel verslag werd wat meer tijd besteed. De huidige penningmeester en zijn voorganger gaven enkele toelichtingen, o.m. over het nu ANBO-breed gebruikte boekhoudprogramma en de overstap van ING naar RABO. Ook werd gemeld dat voortaan van onze afdeling een bijdrage verlangd gaat worden in de verzendkosten van ANBO Magazine. Tot nu toe krijgen wij subsidie van de gemeente Nijmegen, maar we moeten er mee rekenen dat die lager kan worden. Naar aanleiding van een vraag van Jan Payens ontstond een uitgebreide discussie over de kosten van de Ontmoetingsbijeenkomsten en de eventuele eigen bijdrage van de leden, die daaraan deelnemen. Besloten werd om die discussie in de Activiteitencommissie verder te voeren. Het verslag van de Kascommissie werd voorgelezen. Daarna werden penningmeester en de overige bestuursleden gedechargeerd voor het gevoerde financiĂŤle beheer in 2011. De begroting voor 2012 werd kort besproken (zie boven) en ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens kwamen de samenstelling van het bestuur en de verkiezing ervan aan de orde (in het voorwoord is hier al kort iets over geschreven). De problemen met de personele bezetting werden door vertrekkend voorzitter Hans van Welsum en nieuwe voorzitter Gemma Everkes (die al tijdelijk in die functie weer actief was) toegelicht. Hans blijft overigens wel lid van het bestuur. Helaas heeft het bestuur nog geen nieuwe secretaris kunnen vinden. Katja Jamin, die eerder door agendaproblemen uit het bestuur moest treden, neemt nu weer zitting. Tijdens de vergadering meldde, verrassend, mw. Elly van den Hoogen zich aan om tot het bestuur toe te treden. Hans van Galen trad af en stelde zich niet herkiesbaar. Onder dankzegging van de voorzitter, verliet hij het bestuur. Tenslotte werden alle bestuurswisselingen door de aanwezige leden formeel goedgekeurd. Bij de rondvraag kwamen nog een aantal zaken aan de orde, onder meer de huidige structuur van bestuur en commissies en hun samenstelling. De voorzitter zegde toe om dit binnenkort uiteen te zetten, bijv. in ĂŠĂŠn van de volgende Nieuwsbrieven. Zij sloot de vergadering met de mededelingen, dat ondanks de bestuursproblemen het een goed jaar voor de afdeling is geweest. Vooral de ledengroei was opvallend. Waren er een jaar geleden nog ca. 700 leden, nu zijn het er al ruim 900 ! Peter Diepenhorst

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2


Activiteitenkalender zomer 2012 De activiteiten staan open voor FNV leden, die in het bezit zijn van een ANBO servicepas.

17 april

Bezoek aan zuivelboerderij “De Diervoort” Met elf leden hadden we een gezellige en leerzame middag. Ten slotte hebben we ook de koeien en kalfjes bewonderd.

****************************************************************** 22 mei Het belang van kracht bij bewegen 14.30 uur Sportcoach Clemens Vollenberg geeft voorlichting over thuisfitness De Schakel onder het devies: “Met kracht bent u beter in balans”. Ons lichaam is iets levends. Regelmatig stevig bewegen is niet alleen goed voor de motoriek, maar ook voor gezonde stofwisseling en gezond lichaamsgewicht. Als u deze instructie wilt bijwonen geeft u dan op bij Anne Wardenier, T: 024 377 7104. Voor de dames: het is verstandig om tijdens de instructie geen rok, maar een broek te dragen 19 juni 14.30 uur

Stadswandeling door Grave Onder leiding van een gids wandelen wij door dit historische stadje. We zullen o.a. de Han-poort en de St. Elisabethskerk bekijken. Start van de wandeling is bij het VVV-kantoor, Rogstraat 13 (in Grave). Buslijn 9 van Veolia stopt bij het busstation (vòòr het stadhuis van Grave), daarna is het 5-10 min. lopen naar de Rogstraat.

17 juli

Minigolf in Plasmolen Verdere informatie in de volgende Nieuwsbrief ---------------------------------------------------------------------------------------------

Website

Naast de Nieuwsbrief zorgt de Redactiecommissie ook voor de website voor afdeling Nijmegen en omstreken. Natuurlijk willen we weten of de website regelmatig bezocht wordt. Doordat het aantal bezoekers automatisch geteld wordt en ook welke pagina’s vooral bekeken worden, krijgen we een indruk of de website in uw behoefte voorziet. Even wat getallen:  het aantal unieke bezoekers is gemiddeld 113 per maand (uniek betekent dat als eenzelfde bezoeker meer dan 1x de website bezoekt, hij of zij maar 1x geteld wordt);  er worden per bezoek zo’n 5 pagina’s bekeken;  de welkomstpagina(homepage) wordt het meest bezocht, daarna: nuttige adressen, commissies, activiteiten, bestuur en Nieuwsbrief (die in z’n geheel ook op de website staat). Hebt u opmerkingen over de website, of mist u iets, laat het ons weten ! ---------------------------------------------------------------------------------------------

ANBO Roze Ontmoetingsgroep van start De eerste ontmoetingsavond voor homo- en bisexuele senioren zal op 22 mei a.s. van 13.30 tot 15.30 u zijn in de Ark van Oost, Cipresstraat 154. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. Informatie en aanmelden bij Leo van Adrichem, T: 024 848 9202, M: 06 5468 5751, E: leovanadrichem@live.nl -----------------------------------------------------------------------------------------------------3


In ’t Zonnetje: Els Meijsen Het leven van Els Meijsen heeft zich op een vierkante kilometer afgespeeld in de Spoorbuurt in Nijmegen Oost. Haar eerste kreetje klonk door de Obrechtstraat. Het tweede huis waar zij woont is in de Van ’t Santstraat. Al 42 jaar op steenworp afstand van de Christus koningkerk. Als we bij Els binnenkomen, vallen onmiddellijk de kleuren op, waarmee ze haar huis versiert. Prominent aan één van de muren hangt een kunstwerk van haar oudste dochter, die beeldend kunstenaar in Enschede is. Ook haar andere dochter werkt op cultureel gebied, in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Els heeft een drukke agenda. Naast haar vrijwilligerswerk voor de ANBO en voor de VPTZ (palliatieve thuiszorg) doet ze aan yoga, seniorensport, dansen en nordic walking (“sjokken met stokken”). Hoe ze bij de ANBO terechtgekomen is als Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) ? Jarenlang was ze welzijnsbezoeker bij SWON het seniorennetwerk. Een relatie bij de SOBG (Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland) wees haar erop dat zij, met haar opgebouwde ervaring, heel goed ouderen zou kunnen adviseren. Veel ouderen lopen tegen problemen op, die zij niet meer kunnen overzien, of niet meer zelfstandig kunnen oplossen. SWON heeft zelf in Nijmegen een team van beroepsmatige ouderenadviseurs. Daardoor is de bijdrage van de VOA’s van ANBO en de andere ouderenbonden relatief beperkt. Niettemin heeft Els een aantal senioren, waar ze al enkele jaren komt om de administratie te doen of te helpen met allerlei brieven en formulieren van de gemeente. De afgelopen jaren is er veel veranderd in allerlei overheidsregelingen en de komende jaren zal dat alleen maar toenemen, is de verwachting van Els. Zich blijven verdiepen in de (veranderende) regels is dus nodig. Begeleiden van stervende mensen is een tweede belangrijke vrijwilligersactiviteit, die Els veel voldoening geeft. Ze heeft er wel voor gekozen om dat “waken”, zoals ze het noemt, overdag te doen. ’s Avonds nog op de fiets er naar toe, en midden in nacht of de vroege morgen weer terug, vindt ze niet verantwoord. Het is voor haar een uitdaging om op die, heel gevoelige, momenten in het leven van mensen te komen. En hen en de familie een tijdje te begeleiden. Voor alle duidelijkheid, het is geen mantelzorg wat Els doet, maar met haar “waken” ontlast ze wel de mantelzorgers. Els is een drukke prater, bovendien, zoals ze zelf zegt: “Ik heb veel tijd nodig voor mezelf.” Graag gebruikt ze haar handen voor vele zaken, Via haar “textiele tikken” komt dat tot uiting. In haar huis vind je zelf gemaakte gordijnen, geschilderde muren, eigen kleren, lekker koken en een klein tuintje voor en achter. En verder: klederdrachten, niet alleen de kennis erover maar ook het maken ervan, kantklossen en wat al niet. ”Ieder seizoen probeer ik iets te maken wat ik nog nooit gedaan heb. Onlangs maakte ik een bloemschikstuk met verschillende groenten.” Ooit zei vader Meijsen over Els, zijn jongste dochter: “Je bent geen kunstenaar maar een ambachtsman.” Maar het woord ambachtsvrouw is even goed van toepassing. Hanna Albrecht en Peter Diepenhorst

-----------------------------------------------------------------------------------------------------4


Nathalie een verhaal van één van onze leden Destijds, toen mijn man en ik besloten met elkaar in zee te gaan, hadden we bei den een flinke voorraad boeken om samen te voegen en wat we beiden ook hadden was de neiging er steeds meer te willen hebben. Geen doos of kraam te kunnen passeren zonder te snuffelen of er misschien nog een werkje binnen te halen viel. En denk u nu niet dat je daarvan rijk wordt, want hoe gevuld een boekenkast ook is, op de markt is de inhoud ervan weinig of niets waard. Daardoor zal het wel komen dat er mensen zijn die er geen been in zien om hier en daar eens een boek mee te ratsen. Of te lenen en vervolgens nooit meer terug te geven. Maar kennelijk was onze keuze zodanig, dat wij daar niet zoveel last van hadden. Tenminste niet tot aan die gedenkwaardige nacht waarop we op weg naar huis de snelweg verlieten en er in de berm van de afrit een doos stond, uitpuilend vol met boeken. U snapt het al, stoppen, vliegensvlug de buit inladen en thuis op de keukentafel uitladen. Om vervolgens tot de ontdekking te komen, dat de hele vangst bestond uit pornografie. Nu is het u natuurlijk bekend, dat schrijvers van pornografie niet kunnen schrijven. Het enige wat je er dan ook mee kan doen is de kachel aanmaken, maar daar kwam het niet van. Want, en nu moet ik er op kunnen vertrouwen dat u dit niet verder vertelt, wij hadden destijds een zeer goede hulp, die echter een tikkeltje illegaal binnen onze landsgrenzen verbleef. Natuurlijk had zij geen tijd gehad zich onze taal eigen te maken. Onze hulp verdeelde, tijdens onze afwezigheid, zeer hulpvaardig de nieuwe aanwinsten van boven tot onder en van links naar rechts over onze boekenkasten, zodat je ze alleen nog bij toeval terug kon vinden. Inmiddels zijn er vele jaren verstreken, de kasten zijn nog steeds goed gevuld, ze zijn enkele malen verhuisd maar - en nu komt de clou van dit verhaal - de pornografie is in de loop der tijden spoorloos en geruisloos verdwenen. Nergens is er meer een werkje van dien aard te vinden. Toch, heel lang, in een onopvallend hoekje van de kast, zodat het er als het ware bij ging horen, is in al die jaren één exemplaar eenzaam achter gebleven en dat heette: "Over de knie met Nathalie". En nu onlangs is ook zij zomaar, zonder enig spoor van de dief na te laten, vertrokken. Schande ! Leentje van Straten

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oplossing prijspuzzel maart 2012 De oplossing van de maartpuzzel in onze Nieuwsbrief is: parkeren en delegatie. Na loting is een prijsje verzonden aan L. Hof te Nijmegen. Proficiat ! --------------------------------------------------------------------------------------------5


Prijspuzzel mei© Horizontaal 1. Steekwapen; 4. Brandverf; 11 12 7. Liefdesgod; 11. Europese Ruimtevaartorganisatie; 13 14 15 16 17 18 12. Oost-noord-oost; 19 20 21 22 13. Kerstmis (Fr.); 15. Moeder; 16. Compagnon; 18. Krabber; 23 24 19. Land in Azië; 21. Kleurig gesteente; 23. Omroep; 25 26 27 28 29 30 24. Gravure; 26. Rijden via een 31 32 33 34 omweg; 28. Rechterlijk ambtenaar; 31. Mooi; 32. Tijdsmaat; 34. Van enten voorzien; 35 36 37 38 39 40 41 42 43 35. Propvol; 39. 44 45 46 47 Publiekrechterlijke Bedrijfsorganisatie; 48 49 41. Plaats in Overijssel; 44. Voornaam Bolkestein; 50 51 52 53 54 55 46. Schoonmaakgerei; 48. 56 57 58 59 60 61 Gezamenlijke Europese Rekenkamer; 49. Vaatwerk; 51. 62 63 Deksels; 53. Vlinderbloemige planten; 56. Bijbels figuur; 58. 64 65 66 Leger des Heils (Eng.); 59. Loofboom; 60. Welriekende bloem; 62. Streling; 63. Onbezonnen; 64. Stap; 65. Bloedvaten; 66. Smetstoffen. Verticaal 1. Rivier in Rusland; 2. Asociaal persoon; 3. Middag; 5. Keer; 6. Ex-heerser Peru; 8. Afgesneden stuk; 9. Engels telwoord; 10. Steenmassa; 14. Lijfspreuk; 15. Geen mini; 17. Iemand die aandachtig kijkt; 18. Werpstrik; 20. Gelijk aan waarde; 22. Koraaleiland; 25. Voegwoord; 26. Onder andere; 27. Thulium; 28. Lidwoord; 29. Motorrace; 30. Vertegenwoordiger; 33. Zeehond; 36. Volgens Fahrenheit; 37. Muziekinstrument; 38. Gezang; 39. Naschrift; 40. Rivier in Rusland; 41. Modificatie van zuurstof; 42. Lengtemaat; 43. Lengtemaat; 45. Boordsel; 47. Heldendicht; 50. Makker; 51, Rivier in België; 52. Voeg; 53. Roofdier; 54. Niet vrijwillig; 55. Deel van een kachel; 57. Erg; 61. Lichaamsdeel. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De oplossing van deze prijspuzzel zijn de lettercombinaties: 10 – 30 – 28 – 59 – 33 – 53 – 61 – 9 – 64 en 66 – 29 – 6 – 8 – 32 – 1 – 4 – 60 – 11 – 52 Stuur de oplossing vóór 31 mei 2012 naar: nieuwsbrief.anbo.nijmegen.eo@upcmail.nl of Redactiecommissie p/a Leuvensbroek 35-25, 6546 TR Nijmegen. Vergeet s.v.p. naam en adres niet te vermelden. Onder de goede oplossingen wordt weer een prijsje verloot. Veel succes en puzzelplezier ! © Op deze puzzel rust auteursrecht, gehele of gedeeltelijke overname is zonder toestemming van de maker niet toegestaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------Eindredactie: Pat Driessen Druk en verspreiding: per e-mail en via < Breed > St. Teunismolenweg 46,6534 AG Nijmegen, T: 024 649 9100 6

NB-mei Nijmegen  

anbo Nijmegen Mei

NB-mei Nijmegen  

anbo Nijmegen Mei

Advertisement