Page 1

De ANBO is lid van de FNV en de NPCF

jaargang 3

Nummer 3


Burengerucht

INHOUD Van de voorzitter Verslag voorjaarsbijeenkomst Betrokken voorzitter Nieuwe bestuursleden Buren OrchideeĂŤn kwekerij ANBO reis Aanmelding formulier Intercity van de gouden eeuw Edelherten spotten Historisch BelgiĂŤ Inkomen en zorg Toeslagen Bestuur Colofon

3 4 5 7 8/9 10 11 12 15 16 17 19/20 20/21 22 23

2


Burengerucht Van de voorzitter Zekerheid versus onzekerheid ’t Is zeker dat het kabinet is gevallen, maar nog heel erg onzeker wat dit voor ons ouderen betekent. ’t Is (vrijwel) zeker dat DNV (de nieuwe vakbeweging) er komt, maar onzeker hoe ANBO daarin een plek krijgt. ’t Is zeker dat ANBO een nieuw besturingsmodel krijgt, maar onzeker hoe de Gewesten vorm krijgen. ’t Is zeker dat de afdelingen blijven bestaan maar voor hen nog onzeker hoe zij de belangenbehartiging vorm moeten geven. Allemaal zeker- en onzekerheden, maar ‘t ís zeker dat het zomer wordt (maar onzeker wat voor weer we krijgen). Ik wens u een plezierige voorjaars- en zomertijd toe. Toos Vermaak Voorzitter a.i. afd. Buren

3


Burengerucht Verslag voorjaarsbijeenkomst Aanwezig: Wim Langeveld, Toos Vermaak, Bert van Raaij, Pamela Bakhuizen, Tineke van der Geld en Jan Bergacker Aanwezige leden: de heer Peter Jonker 1) Opening door de voorzitter a.i. 2) Verslag najaarsbijeenkomst d.d. 19 december 2011. Geen opmerkingen. 3)

Financieel jaarverslag: Bert van Raaij meldt een overschot van € 39,00 Reserve is een bedrag van € 2900,00 Burengerucht kostte zo’n € 1100,00 inclusief porto. Ontvangen vanuit Utrecht € 1.700,00 ( om portokosten te besparen kan Burengerucht digitaal worden verzonden). Rondbrengen in eigen dorp scheelt ook in de kosten: Jan Bakhuizen bezorgt in Maurik en Peter Jonker in Zoelen. In Beusichem wordt al bezorgd.

4) Kascommissie: Peter Jonker en Tineke van der Geld. De kas wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt decharge verleend. Nieuwe Kascommissie: Peter Jonker gaat voor een tweede termijn en Tineke zoekt een tweede persoon. 5) Uitbreiding bestuur: Mevrouw Tineke van der Geld wordt benoemd tot penningmeester. Bert van Raaij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Bert beheerde geruime de penningen van de afdeling. In Burengerucht komt een artikel over de nieuwe bestuursleden, zij stellen zich voor aan de leden. 6) Uitleg ANBO Anders komt niet verder aan de orde. De heer Jonker had geen interesse in verdere uitleg. 7) Rondvraag: De heer Jonker is ook actief voor Welzijn Buren. Hij vraagt naar overlappingen van activiteiten. Er is goed overleg tussen ANBO en Welzijn. Voor een te houden algemene vergadering moet meer aandacht komen om leden te trekken. In oktober beginnen met de aankondiging. Bingo als afsluiting??? Jan Bergacker, secretaris

4


Burengerucht

De ANBO afdeling Gemeente Buren zoekt een betrokken voorzitter Bent u iemand die oog en oor heeft voor de vragen en noden van ouderen? En bent u iemand die hun belangen kunt behartigen bij de gemeentelijke instanties? Vindt u het leuk om jaarlijks, samen met uw mede-bestuursleden een aantal activiteiten te organiseren, zoals een herfstmiddag met een boeiend programma en b.v. een buffetmaaltijd, een winteractiviteit en de aangeklede algemene ledenvergadering? Dan is dit voor u een passende functie. Samen met de andere bestuursleden draagt u zorg voor het goed functioneren van de afdeling Gemeente Buren met ruim 190 leden en ruim 200 FNV-leden verspreid over de hele Gemeente Buren met al zijn kernen. We komen ongeveer 8 keer per jaar bijeen op woensdagmiddag. We geven aandacht aan lief en leed, en de mogelijkheid bestaat van hulp bij een eenvoudige belastingaangifte. Onkosten voortkomend uit de functie worden vergoed. U kunt contact opnemen met de huidige voorzitter a.i. Mw. C. Vermaak (c.vermaak@hetnet.nl)of met het secretariaat j.bergacker@kpnmail.nl

5


Burengerucht

6


Burengerucht

Nieuwe bestuursleden Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Tineke van der Geld-Setrodikoro. Ik ben geboren in 1951 en woon sinds ongeveer 10 jaar in het prachtige dorpje Zoelen in de Betuwe samen met mijn man Ger. Na een werkzame periode van ruim 30 jaar in de financiële dienstverlening wilde ik een bijdrage leveren aan de samenleving middels vrijwilligerswerk. Naast het maandelijks koken voor ouderen in Zoelen, is dat geworden het penningmeesterschap van ANBO Buren. Daarnaast doe ik ook de ledenadministratie. Evenals Tineke zou ik mij willen voorstellen. Ik heet Pamela Bakhuizen – Anderson en woon samen met man, dochter en hond al diverse jaren in Maurik. Ik ben in 1947 geboren in Soerabaja ( Nederlands Indië). Sinds september vorig jaar ben ik vrijwilliger bij ANBO-Buren. Hier verzorg ik “Burengerucht” samen met Johan van Wamel. Tevens heb ik “Lief en Leed” onder mijn hoede. Naast mijn vrijwilligerswerk bij ANBO-Buren, doe ik ook nog andere vrijwilligerswerk zoals: secretaris/ penningmeester van de Stichting Hertogenwijk in Tiel, WelZijn Buren en weeshuizen in Indonesië.

7


Burengerucht

Buren

De eerste keer dat Buren vermeld wordt, is op 25 Augustus 772. In de buurt van Buren worden landerijen cadeau gedaan aan de in 764 gestichte abdij van Lorsch (in het midden van Duitsland). Later werd er land cadeau gedaan aan de abdijen van Werden en Atrecht. Aan het eind van de 11e eeuw komt er al een adellijke familie Van Buren voor. In 1190 geeft Otto, heer van Buren, stadsrechten, maar de bouw van de stadsmuur begint pas rond 1395, toen gaf Alard IV, Buren opnieuw stadsrechten. Alard woonde op een klein kasteeltje in wat nu het park is. De omvang van het stadje in 1395 is gelijk aan de omvang binnen de muren anno 2012. Pas na de Tweede Wereldoorlog is het oostelijk gedeelte van het stadje volgebouwd. In de vijftiger jaren is men buiten de muren gaan bouwen. Het is niet altijd het vredige stadje gebleven als wat het lijkt. Tijdens een oorlog tussen Gelre en Gulik, in 1335 werd Buren veroverd en verwoest. In 1354 herhaalde dat zich nogmaals. Buren is nooit een bloeiende handelsstad geworden omdat het te ver af lag van doorgaande wegen of grote rivieren. Toch kon men met de boot naar Ravenswaaij en Culemborg varen! Aan de West- en Zuidzijde waren er oorspronkelijk zware muren gebouwd. De oostzijde werd min of meer beschermd door laag gelegen landerijen, die nogal eens onder water stonden en de noordzijde stond onder bescherming van het kasteel. Oorspronkelijk waren er twee poorten in de ommuring: de Tielse poort en de Culemborgse poort. De laatste bestaat nog steeds. Het riviertje de Korne bood ook nog de nodige bescherming. Een volgende keer over het kasteel van Buren.

8


Burengerucht

Stadsmuur en Korne 9


Burengerucht REIS naar ORCHIDEEËNKWEKERIJ EN BATAVIASTAD d.d woensdag 25 juli Dit keer vertrekken we wat later en is zowel de koffiemaaltijd in Luttelgeest als het diner in Harderwijk bij de prijs inbegrepen. In de NO-polder bij Luttelgeest vinden we de grootste orchideeënkwekerij van Europa. Behalve de kwekerij waar je een oneindig aantal soorten orchideeën tegenkomt, is er ook nog het grote nagemaakte tropische oerwoud met zijn vele orchideeën en vlinders. Dit alles is een lust voor het oog. Aan het eind van de middag gaan we naar Bataviastad. Aan de buitenkant een middeleeuws stadje, maar in de stad een geweldige hoeveelheid outletwinkels, waar in circa 100 winkels 250 merken zijn vertegenwoordigd. Ook kunt u een glimp opvangen van het V.O.C.- schip de “Batavia” en de “Zeven Provinciën” dat, in aanbouw zijnde, door brand getroffen is. Het is voor ouderen niet aan te raden deze schepen van dichtbij te bekijken, want dan is het klauteren en klimmen. Tegenover Bataviastad vinden we ook het archeologische museum met o.a. bodemvondsten uit de vroegere Zuiderzee, maar omdat onze tijd beperkt is, laten we dit voorlopig links liggen. We bieden u weer een gevarieerde reis, waarbij u kunt kennismaken met het nieuwe land en de schaalvergroting die er plaatsvond. Meldt u op tijd aan, zodat u niet achter het net vist, want bij de eerste drie reizen moesten we leden teleur stellen.

10


Burengerucht

ANBO-REIS ORCHIDEEËNHOEVE LUTTELGEEST EN BATAVIASTAD d.d woensdag 25 juli 2012 Korte reis naar o.a. het grootste orchideeënoerwoud van Europa. 10.00 uur vertrek bij garage Streef. 12.00 uur. Bij aankomst in Luttelgeest gaan we eerst genieten van een heerlijke koffietafel met kroket. 12.45 uur Bezoek orchideeënhoeve 15.15 uur Naar Bataviastad 17.00 uur Vertrek naar Harderwijk voor het diner 17.30 uur Diner Circa 20.15 uur weer thuis De kosten zijn inclusief bezoek orchideeënpark, koffietafel met kroket, diner en buskosten. ANBO/FNV -leden betalen 43 euro en andere liefhebbers betalen 48 euro, te voldoen op rek. 155178113 t.n.v. ANBO afdeling Buren. AANMELDINGSFORMULIEREN GRAAG INLEVEREN VÓÓR 6 JULI EN BETALEN VÓÓR 12 JULI. De aanmeldingsformulieren kunnen ingeleverd worden bij Jan Bergacker, Ganzert 21 4031 KA Ingen VUL HIER DE OPSTAPPLAATS: O 10.00 uur garage Streef O 10.05 uur Betsie Perkweg O 10.10 uur O. van Reesweg/Vianensepoort O 10.15 uur A. van Lalainglaan O 10 .20 uur Driestad O 10.25 uur Chopinplein

VERANDERING VAN OPSTAPPLAATS MOET DOORGEGEVEN WORDEN.

11


Burengerucht AANMELDINGSFORMULIER ORCHIDEEËNHOEVE EN BATAVIASTAD

(invullen en doorstrepen wat niet van toepassing is) NAAM……………………………………….. ROLSTOEL: ja/nee LID ANBO/FNV Buren ja/nee ADRES………………………………………. ROLLATOR: ja/nee TELEFOON…………...... AANTAL……… HOEVEEL LID ……….. VUL HIERONDER DE OPSTAPPLAATS IN: O 10.00 uur garage Streef O 10.05 uur Betsie Perkweg O 10.10 uur O. van Reesweg/Vianensepoort O 10.15 uur A. van Lalainglaan O 10.20 uur Driestad O 10.25 uur Chopinplein

U kunt zich ook via de mail opgeven o.v.v. uw naam, of u rolstoel- rollatorgebruiker bent, of u lid bent van ANBO/FNV, aantal personen en opstapplaats. E-mail adres: janbergacker@kpnmail.nl

12


Burengerucht

13


Burengerucht

14


Burengerucht

Stap op de intercity van de Gouden Eeuw 20% korting op historische vaartochten. Geldig tot en met 30 september. Reis mee met de intercity van de Gouden Eeuw, proef een echte 'Oorlam' en spot de mooiste molens! U vertrekt vanuit Leiden naar Haarlem, Katwijk, Delft of u maakt een rondje langs de molens of over het Haarlemmermeer. Stap van de boot en ontdek de leukste winkels en markten. U wordt culinair verwend tijdens alle tochten, bijvoorbeeld met een high tea of luxe lunch. Groene Hart Cruises biedt verschillende compleet verzorgde vaartochten. Voor informatie over de tochten en de afvaardata en tijden kijkt u op www.groenehartcruises.nl. Voordeel: ANBO-leden krijgen 20% korting p.p. Geldig t/m 30 september 2012. Reserveren: voor alle vaartochten dient u vooraf telefonisch te reserveren via (071) 521 98 75. Houd uw ANBO-lidmaatschapspas bij de hand om uw lidmaatschapsnummer te vermelden.

15


Burengerucht

Edelherten spotten op verscholen landgoed € 30,- korting op het hotelarrangement van Hotel Hampshire Stakenberg. Geldig tot en met 30 september 2012. Kom drie dagen naar Hampshire Stakenberg en ontdek al trappend en dwalend de schoonheid van de Veluwe. Fiets door bossen, langs heidevelden, vennetjes en stuwwallen. Breng een bezoek aan de schaapskudde in Elspeet. Laat u verrassen door de tuinen van een verscholen landgoed en sta in de ochtendschemer oog in oog met een koppel edelherten. Bezoek de schaapskudde Ontvangst met koffie en een Stakenbergertje, 2x overnachting, 2x uitgebreid ontbijtbuffet, een glas bubbels als aperitief, 1x driegangen keuzedinermenu, verrassingscadeautje bij vertrek, informatie over de omgeving inclusief fietsen wandelroutes, bezoek aan de schaapskudde in Elspeet en een dag gratis gebruikmaken van de hotelfietsen (op basis van beschikbaarheid). Voordeel: € 30,- korting. U betaalt voor dit arrangement geen € 129,- maar slechts € 99,- per persoon. Reserveren: Voor reserveringen neemt u contact op met het hotel: Hampshire Hotel Landgoed Stakenberg. Telefoon: (0577) 491271 of stuurt u een e-mail naar hotel@stakenberg.nl o.v.v. ANBO Voordeelarrangement en het nummer van uw ANBO-lidmaatschapspas.

16


Burengerucht

Historisch België (4-daagse reis) 5% Korting op reizen bij de Jong Intra Vakanties. Onze zuiderburen zijn terecht trots op hun talloze sfeervolle steden. In vier dagen bezoekt u er vier. In Gent vindt u een van de belangrijkste wol- en lakencentra uit de middeleeuwen, bewonder de Sint Braafs kathedraal en het Groot Vleeshuis. In Ieper wandelt u over de middeleeuwse Grote Markt met de Lakenhalle en door de Britse Menenpoort. Leer de statige gebouwen, de vele bruggen en de gildehuizen kennen in Brugge. Natuurlijk mag een bezoek aan levendig Antwerpen niet ontbreken. Vertrekdata exclusief voor ANBO-Leden: 15 juni en 10 augustus 2012. Voordeel: 5% Korting voor ANBO-leden bij de Jong Intra Vakanties. Prijzen vanaf € 275,- p.p. (inclusief ANBO-korting). Dat is inclusief: een kopje koffie bij vertrek reis per luxe Comfort Class Touringcarbegeleiding door een ervaren chauffeur tevens reisleider, drie overnachtingen volgens programma, 3x ontbijt en 3x diner. Diverse excursies (entreegelden niet inbegrepen). Afscheidsmaaltijd. Niet inbegrepen: overige maaltijden, toeslag eenpersoonskamer (€ 59,-), reserveringskosten (€ 15,- per boeking), calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking). Reserveren en meer informatie: ga naar www.anboreizen.nl of bel (0180) 45 78 84. Vermeld de speciale reiscode BBNIK99.

17


Burengerucht

Wij staan voor u klaar: Elke donderdagochtend van 9-13.00 uur op de minimarkt aan de klaproosstraat in Eck en Wiel Elke zaterdagochtend van 9 tot 13.00 uur op het parkeerterrein van de MCD in Eck en Wiel

18


Burengerucht Inkomen & Zorg Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage AWBZ of Wmo betalen.

Woont u in een verzorgings- of verpleeghuis? Of heeft u thuiszorg? Dan moet u een zogenoemde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2013 gaan mensen met (veel) spaargeld meer eigen bijdrage betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van uw verzamelinkomen dat de Belastingdienst vaststelt. Als u veel spaargeld op de bank heeft staan, moet u over een deel van dat vermogen belasting betalen. Voor de aangifte inkomstenbelasting is een deel van uw vermogen (spaargeld, bezittingen) vrij van belastingheffing. Dit vrije deel heet het heffingvrij vermogen. Per persoon geldt een heffingvrij vermogen van € 21.139,-. Bent u op 31 december van het betreffende jaar 65 jaar of ouder, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor de ouderentoeslag. Daarmee verhoogt u het heffingvrij vermogen. Hoogte ouderentoeslag De hoogte van de ouderentoeslag houdt verband met uw inkomen uit werk en woning (Box 1 van uw aangifte inkomstenbelasting). Dat is het totaal van uw inkomsten uit werk of pensioen. Is uw inkomen minder dan € 14.302? Dan is uw ouderentoeslag € 27.984,-. Is uw inkomen tussen € 14.302 en € 19.895? Dan is uw ouderentoeslag € 13.992,-. Is uw inkomen meer dan € 19.985,-? Dan hebt u geen recht op ouderentoeslag. Rekenvoorbeeld Stel, u hebt een inkomen uit pensioen van € 16.000,-. U bent getrouwd. Door de verkoop van uw huis hebt u € 86.270,- spaargeld. Uw heffingvrij vermogen is dan 2 x € 21.139,- = € 42.278,Uw ouderentoeslag is € 13.992,Totaal heffingvrij vermogen € 56.270,Belast vermogen (86.270 – 56.270): € 30.000,-.

19


Burengerucht

vervolg Om het bedrag dat over het voordeel uit sparen en beleggen vast te stellen, heeft de wetgever bepaald dat moet worden uitgegaan van een vast rendement. Wat de feitelijke opbrengst van uw vermogen is, doet er dus niet toe. Dit zogenaamde forfaitaire rendement is vastgesteld op vier procent van de grondslag. Met de gegevens uit het voorbeeld is uw voordeel uit sparen en beleggen € 1.200 (4% van € 30.000). Uw verzamelinkomen is dan € 16.000 + € 1.200 = € 17.200. Dat is nu de basis voor uw eigen bijdrage AWBZ of Wmo. In 2013 voordeel naar acht procent Vanaf 2013 gaat het voordeel uit sparen en beleggen naar acht procent. Voor alle duidelijkheid, alleen voor de berekening van de eigen bijdrage, niet voor de berekening van de inkomstenbelasting. Het inkomen uit het voorbeeld gaat voor de eigen bijdrage naar € 18.400,-. Dat is samengesteld uit het pensioeninkomen van € 16.000,- en acht procent van het belast vermogen, € 2.400,-, totaal € 18.400,-.

Toeslagen Vanaf 2013 zal uw recht op zorgtoeslag ook afhangen van uw vermogen (spaargeld). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de invoering van een vermogenstoets. Gaat uw vermogen boven de grens uit? Dan stopt het recht op zorgtoeslag. Deze vermogenstoets houdt in dat uw recht op zorgtoeslag stopt als uw vermogen boven het heffingvrij vermogen in Box 3 bij uw aangifte inkomstenbelasting uitkomt, vermeerderd met € 80.000,-. Voor de aangifte inkomstenbelasting is een deel van uw vermogen (spaargeld, bezittingen) vrij van belastingheffing. Dit vrije deel heet het heffingvrij vermogen. Per persoon geldt een heffingvrij vermogen van € 21.139,-. Bent u op 31 december van het betreffende jaar 65 jaar of ouder, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor de ouderentoeslag. Daarmee verhoogt u het heffingvrij vermogen. 20


Burengerucht

Reken recht op ouderentoeslag uit De hoogte van de ouderentoeslag houdt verband met uw inkomen uit werk en woning (Box 1 van uw aangifte inkomstenbelasting). Dat is het totaal van uw inkomsten uit werk of pensioen. Is uw inkomen minder dan € 14.302,-? Dan is uw ouderentoeslag € 27.984,-. Is uw inkomen tussen € 14.302,- en € 19.895,-? Dan is uw ouderentoeslag € 13.992,Is uw inkomen meer dan € 19.985,-? Dan heeft u geen recht op ouderentoeslag. Rekenvoorbeeld 1 Stel, u hebt een inkomen uit pensioen van € 16.000,-. U bent getrouwd. Door de verkoop van uw huis hebt u € 126.270,- spaargeld. Uw heffingvrij vermogen is dan 2 x € 21.139,- = € 42.278,Uw ouderentoeslag is € 13.992,Totaal heffingvrij vermogen € 56.270,Belast vermogen (€ 126.270,- – € 56.270,-) € 70.000,Uw belast vermogen blijft onder € 80.000,-: u behoudt recht op zorgtoeslag. Rekenvoorbeeld 2 Zelfde gegevens als bij voorbeeld 1. Uw vermogen is nu € 156.270 spaargeld. Uw heffingvrij vermogen is dan 2 x € 21.139,- = € 42.278,Uw ouderentoeslag is € 13.992,Totaal heffingvrij vermogen € 56.270,Belast vermogen (€ 156.270,- – € 56.270,-) € 100.000,Uw belast vermogen is meer dan € 80.000,-: uw zorgtoeslag stopt. N.B. Bovenstaande cijfers zijn die van 2012. De gegevens over 2013 zijn nog niet bekend.

21


Burengerucht Bestuur: Voorzitter a.i C.A.A. Vermaak (Toos) Laan van Nieuw Meerten 15 4033 DC Lienden telf. : 0344 576052 e-mail: c.vermaak@hetnet.nl Penningmeester S.M.L. van der Geld - Setrodikoro (Tineke) Kattegat 2 4011 ES Zoelen telf.: 0344-684282 of 06-51045358 e-mail: tinekevandergeld@xs4all.nl Secretaris A.P.J.H. Bergacker (Jan) Ganzert 21 4031 KA Ingen telf.: 0344 692783 e-mail: janbergacker@kpnmail.nl CoÜrdinator W. Langeveld (Wim) Smalriemseweg 23 4112 NA Beusichem telf.: 0345 503008 e-mail: wimlangeveld@hetnet.nl Bestuurslid: P.R. Bakhuizen – Anderson (Pamela) Pr. Marijkelaan 23 4021 EA Maurik telf.: 0344 693641 e-mail: pamela-anderson@live.nl

22


Burengerucht

Colofon: ANBO – Buren Ganzert 21 4031 KA INGEN e-mail: anboburen@gmail.com Redactie: Pamela Bakhuizen – Anderson e-mail: pamela-anderson@live.nl Vormgeving: Johan van Wamel Advertenties: Mechelien Buiis e-mail: kwebbel@online.nl

23


Burengerucht

24

Burengerucht mei juni  

anbo.buren