Page 1

F E S T AMA J O RD ’ H I VE R N

S A N TS E B A S T I À VI L A P L A N A , 1 9I 2 0D EG E N E RD E2 0 1 9


F E S T AMA J O RD ’ H I VE R N

S A N TS E B A S T I À2 0 1 9


T ot esl esf ot ogr af i esd’ aques tpr ogr amahanes t atr eal i t z adesi cedi des pel f ot ògr afDani el Yes t e( @dani el _ yes t e) . F ot opor t ada:pos t ades ol capd’ any2018. F ot os egonapàgi na:Mal l or cadesdel aMus s ar a. F ot ot er cer apàgi na:l aMus s ar aambel Mont s antal f ons . F ot ocont r apor t ada:S er r al adesdesdel aMus s ar a.

Festa Major Sant Sebastià | Vilaplana 2019  

Programa d'actes de la Festa Major d'Hivern de Vilaplana dedicada al patró Sant Sebastià

Festa Major Sant Sebastià | Vilaplana 2019  

Programa d'actes de la Festa Major d'Hivern de Vilaplana dedicada al patró Sant Sebastià

Advertisement