Page 1

PLANING D'ACTUACIONS_(Correcció Defectes d'Indústria ) Nivells de Gravetat Prioritat d'actuacions

Molt Greus

Greus

Lleus

1

AT

2-3

6

11

VERGE DE MONTSERRAT JUNT CT 04111

2

AK

1-2

11

BRUC / FRANCESC MACIÀ

3

AJ

2-3

5-6

11

ONZE DE SETMBRE CT 3903

4

AM

2-3

5

9-11

5

AN

2-3

7

11

6

AQ

2-3

4-6-7

11-13

7

AR

2-3

8

AS

2-3

9

AV

10

Carrer

Import Urgents

Import 26.381,36 5.093,66 13.196,20

MALLORCA

9.841,06

GIRONA

8.417,92

AV. JAUME I

9.763,65

11

PLAÇA SANT PERE

3.039,30

11

PS. MARITIM - CLOT BASSÓ

6.547,84

2-3

11

CEMENTIRI

AW

2-3

11

GALLIFA JUNT CT 24250

13.237,90

11

AX

2-3

4-6

11

CASTELLERS

15.583,79

12

BH

2-3

5-6

11

SOLIDARITAT

12.102,44

13

BO

2-3

5-7

11

POMPEU FABRA

4.597,90

14

Q

2-3

7

CARRER DEL FIGUERAL

1.373,91

15

AZ

2-3

4-6

9-11

SANT RAFAEL

8.001,70

16

BV

2-3

6-7

11

LES SALINES

17

AI

2

6

11-15

18

AL

2

6

11

PAÏSOS CATALANS / LLEIDA

9.330,14

19

AO

2

4-7

11

PS. FLUVIAL

4.340,64

20

BN

2

7

5

5.655,24

2.003,83

AV. MOLÍ DE BAIX

24.273,36

LLUÍS MILLET JUNT CT 24552

ACTUACIONS URGENTS - (DEFECTES MOLT GREUS i GREUS)

QC

1.364,45

Import…

184.146,29

TOTAL

PLANING D'ACTUACIONS_(Correcció d'AVARIES ) Prioritat d'actuacions

Carrer

Imports Urgents

Import

AT

VERGE DE MONTSERRAT JUNT CT 04111

96.974,84

BW

PAU CLARIS - (Prat de Cubelles)

27.183,98

BT

PASSEIG DE LA MARINA – (Residencial Les Salines)

29.489,35

CI

AMADEU VIVES – (Parc de Santa Maria)

14.994,64

BH

PAÏSOS CATALANS – (Parc de Cubelles)

16.216,07

Import…

AVERIES URGENTS

1 2 3 4 5

QC

184.858,88

TOTAL

Quadre d'actuacions a l'enllumenat públic  
Quadre d'actuacions a l'enllumenat públic  
Advertisement