Page 1

DEPARTAMENT DE SECRETARIA – SERVEIS GENERALS CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES

COMISSIONS INFORMATIVES PLE MUNICIPAL 1r Semestre de 2017

COMISSIÓ PLE MUNICIPAL INFORMATIVA DIMARTS DIMARTS 20 hores 18:30 hores 10/01/2017 17/01/2017 14/02/2017 21/02/2017 14/03/2017 21/03/2017 11/04/2017 18/04/2017 09/05/2017 16/05/2017 13/06/2017 20/06/2017

Calendar sessions Ple i C. Informativa 1r. semestre 2017  
Calendar sessions Ple i C. Informativa 1r. semestre 2017  
Advertisement