Page 1

1


• OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA – OPIC • • • • • •

MEMÒRIA 2013 PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS REGISTRE GENERAL MUNICIPAL REGISTRE ELECTRÒNIC I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ: REGISTRE D’ENTITATS MUNICIPALS CONSELLS SECTORIALS MUNICIPALS SINDIC DE GREUGES 2


Padró Municipal d’Habitants. 2013

3


Home 51%

Dona 49%

Mem貌ria 2013. Poblaci贸 per sexe 4


400

Mem貌ria 2013. Poblaci贸 per edats 341 332 325323325 314

350

300

282 277 267

250 206 205 200 198 197 196 193 192 200 183 181 176 168167 164 164 162 152 150 149 150 136 138 136 129 128 120121 116 115 113 112114 108 106

284283 267 270 255 247 229 224 214 209

191 190

200

176 170 168 166 168 165 169 164 158 152152 138 133 132 131137 126122 96

100

50

116 87

85 7168 6364 62 5156 42 342934 23 20 15 1615 54566111

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 106

0 Edat

5


DONES Més de 105 100 a 104 95 a 99 90 a 94 85 a 89 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 0a4 EDATS

HOMES

0 0 14 38 90 157 213 273 382 379 436 478 571 688 786 575 333 284 300 390 461 364 0 0

Més de 105 100 a 104 95 a 99 90 a 94 85 a 89 80 a 84 75 a 79 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 0a4 EDATS

1 0 5 22 45 119 214 271 348 388 438 496 654 803 799 536 315 307 344 409 509 512

0 0

6


ALTRES PAISSOS UE 5%

NO COMUNITARIS 5%

ESPANYA 90%

Mem貌ria 2013. Poblaci贸 segons la seva nacionalitat

7


Mem貌ria 2013. Poblaci贸 per titulaci贸 acad猫mica 3277

3.500

3046

3.000

2666 2.500 2163

2.000

1.500 940

1.000

574 500 0

19

68

437

279 16

47

215

254

344

323 61

18

8


OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA – OPIC •

• •

TRÀMITS I GESTIONS PADRÓ D’HABITANTS 2013 VOLANTS D’EMPADRONAMENTS EMESSOS 8.798 u. CERTIFICATS D’EMPADRONAMENT I CONVIVÈNCIA HISTÒRICS EXPEDITS 419 u. EXPEDIENTS BAIXES INICIATS D’OFICI: 55 u. EXPEDIENTS D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS: 180 u.


10


• REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES • REGISTRE GENERAL D’ENTRADES:

14.033 U. • REGISTRE GENERAL DE SORTIDES:

6.262 U 11


REGISTRE D'ENTRADA PRESENCIAL 2013. Serveis Tècnics i Sanitat Seguretat Ciutadana i Governació Secretaria, SSJJ i SSGG RRHH ORGT OPIC Joventut Hisenda Esports Ensenyament Dinamització Econòmica Cultura i Festes i Tradicions Comunicació, Premsa i Informàtica Benestar Social Alcaldia, Polítiques d'Igualtat i Cooperació

2312 442 510 1817 269 970 187 7109 213 413 1526 285 358

1325 633 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 12


REGISTRE D'ENTRADA

Registre General d’Entrada 2013 (segons via d’accés) OPIC (Presencial) 14022

OPIC (Presencial) EACAT (Telemàtic) OVAC (Telemàtic)

OVAC (Telemàtic) 11

EACAT (Telemàtic) 145 13


OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA – OPIC TAULER D’EDICTES 2013

458 u. • AJUNTAMENT DE CUBELLES: 255 u. • PROVINENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS: 204 u.

14


15


16


OVAC. Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana Des del 10.09.2013

17


18


19


OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA – OPIC • PARTICIPACIÓ: REGISTRE MUNICIPAL D’ENTATS 2013.

138 associacions. • ALTESNOVES 2013: 12 associacions. • ACTUALITZACIÓ/DEPURACIÓ DADES REGISTRE AMB EL SUPORT I CONSULTA DEL REGISTRE D’ENTITATS JURÍDIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DES DE SET-2013 I DURANT 2014 • PUNT D’ASSESSORAMENT A ENTITATS MUNICIPALS.

20


OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA – OPIC SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA 2013

• • • • •

SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ: 67 u. CASOS MEDIABLES: 66 u. CIUTADANS ATESOS: 261 persones. REPERCUSIÓ ESTIMADA: 343 persones. CASOS TANCATS durant 2013: 55 u.

21


OPIC – SERVEI DE MEDIACIÓ 2013 • TIPOLOGIA DE CASOS: VEÏNALS 61 c. FAMILARS 4 c. ACTIVITAS ECONÒMIQUES 1 c. ESCOLARS ASSOCIATIU ÚS ESPAI PÚBLIC INCOMPLIMENT ORDENANCES 22


TIPOLOGIA DE CASOS DE MEDIACIÓ CIUTADANA

VEÏNALS 92%

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2%

FAMILIARS 6%

23


0%

NETEJA/HIGIENE/OLORS 6%

HUMITATS 13%

SOROLLS 25%

ANIMALS DOMÈSTICS 15%

OBRES 17%

DIFICULTATS COMUNICACIÓ/RELACIÓ 2%

GESTIÓ COMUNITATS 23%

% TIPOLOGIA VEÏNAL 24


OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA – OPIC SINDIC DE GREUGES 2013 EXPEDIENTS DE CONSULTA O QUEIXES - OBERTS a desembre 2012 12 - OBERTS durant 2013 10 - TANCATS durant 2013 7 - PENDENT DICTÀMENT SINDIC 7 - PENDENT RESOLDRE AJUNTAMENT 5 (temàtica: subvencions, s. socials, guals, exempció IIVTNU, personal) 25


OFICINA DE PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA – OPIC PAM 2013  SET- 2013. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ: PROSADA EN MARXA EL PROJECTE “SEU ELECTRÒNICA I TRÀMITS ELECTRÒNICS“  JUL-2013. ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT PER MILLORAR LES POLÍTIQUES PARTICIPATIVES. COMISSIÓ REDACCIÓ REGLAMENT MARC CONSELLS SECTORIALS.  2013. POTENCIAR L’AUTOGESTIÓ ASSOCIATIVA. OPIC. PUNT D’INF. I ASSESSORAMENT PER A ENTITATS.  MAIG 2013. INCI ESTUDI “PROJECTE MILLORA OAC”- DIBA. 26


Memòria 2013 Opic i Participació 2013.pdf  
Memòria 2013 Opic i Participació 2013.pdf  
Advertisement