Issuu on Google+

DEPARTAMENT DE SECRETARIA – SERVEIS GENERALS

CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 1r Semestre de 2017 SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL DIMECRES 11/01/2017 25/01/2017 08/02/2017 22/02/2017 08/03/2017 22/03/2017 12/04/2017 26/04/2017 10/05/2017 24/05/2017 14/06/2017 28/06/2017


Calendari JGL 1r. semestre 2017