Page 1

NORMATIVA ESPECÍFICA D’ÚS DEL MARCADOR PORTÀTIL 

L’equipament només podrà ser utilitzat per la/les persona/es responsables de cada entitat i únicament per a activitats relacionades amb la pràctica esportiva i s’haurà d’instal·lar seguint les instrucció del manual d’ús que trobareu a la caixa de l’equipament.

L’equipament s’haurà de recollir i guardar del despatx de material del pavelló (antiga infermeria) complimentant degudament la fitxa penjada a la porta.

No es podrà deixar del matí a la tarda o d’un dia per l’altre en el lloc d’ús. És obligatori guardar-ho després de cada activitat.

En cas d’ús consecutiu de diverses entitats, cadascuna d’elles haurà d’anotar l’horari en què fa ús de l’equip i l’estat en què l’ha recepcionat.

Qualsevol anomalia serà comunicada immediatament al personal de consergeria o a la regidoria d’esports (esports@cubelles.org).

El cost de qualsevol avaria produïda com a conseqüència d’un ús inadequat dels aparells o la pèrdua de qualsevol d’aquests per no haver-se seguit les normes precedents comportarà la reducció del cost de reparació o restitució a càrrec de la subvenció que l’Ajuntament de Cubelles té concedida a l’entitat responsable.

Normativa ús Marcador Portàtil  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you