Page 1

BORSA TREBALL D’AUXILIAR TURISME CONVOCATORIA PROVA CATALÀ NIVELL C Dia prova: DIMARTS 22 DE MAIG DE 2018

ID

DNI

HORA

7

...6561J

11.05

CONVOCATORIA ENTREVISTES Dia prova: DILLUNS 28 DE MAIG DE 2018

ID

DNI

HORA

7

...6561J

11.00

12

...4053H

11.20

13

...6160K

11.40

14

...4609F

12.00

15

...0717B

12.20

Cubelles, 16 de maig de 2018 La secretària del tribunal de selecció Signat digitalment CPISR-1 per CPISR-1 Yolanda Jimenez Ruiz Yolanda Data: 2018.05.16 Jimenez Ruiz 09:07:54 +02'00'

Convocatòria proves: català i entrevistes_Borsa Aux. Turisme  
Convocatòria proves: català i entrevistes_Borsa Aux. Turisme  
Advertisement