Page 1

Tipus: Comissió Informativa de Caràcter General i Permanent Número: 8/15 Legislatura 2015-2019 Caràcter: EXTRAORDINÀRIA Data: 22 de setembre de 2015 Hora:20:00 CONVOCATÒRIA Us convoco en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria, per tractar els assumptes de l’ Ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. La reunió tindrà lloc a la sala de reunions de l’Ajuntament. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. Així mateix, us prego que signeu el rebut. ORDRE DEL DIA ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 1.- INFORMACIÓ SOBRE LES GESTIONS REALITZADES PEL GOVERN EN RELACIÓ AL NOU INSTITUT L’ alcaldessa presidenta

Rosa M. Fonoll i Ventura Cubelles, 18 de setembre de 2015

Ordre del dia de la Comissió Informativa Extraordinària de 22 de setembre de 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you