Issuu on Google+

Tipus: Comissió Informativa de Caràcter General i Permanent Número: 8/15 Legislatura 2015-2019 Caràcter: EXTRAORDINÀRIA Data: 22 de setembre de 2015 Hora:20:00 CONVOCATÒRIA Us convoco en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria, per tractar els assumptes de l’ Ordre del dia que figura al peu d’aquest escrit. La reunió tindrà lloc a la sala de reunions de l’Ajuntament. En cas de no poder assistir-hi, us prego que em comuniqueu la justificació. Així mateix, us prego que signeu el rebut. ORDRE DEL DIA ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 1.- INFORMACIÓ SOBRE LES GESTIONS REALITZADES PEL GOVERN EN RELACIÓ AL NOU INSTITUT L’ alcaldessa presidenta

Rosa M. Fonoll i Ventura Cubelles, 18 de setembre de 2015


Ordre del dia de la Comissió Informativa Extraordinària de 22 de setembre de 2015