Page 1

Data obtenció 25/03/2014

Ajuntament de Cubelles

12:11:25PM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES

Cl. Orgànica

93

36

2014

EMPRENEDORIA

Prog.

Econ.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241

20200 22001 22602 22606 22699 22706 22711 46311 47093 47900 48901 48903 62900

LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS. PUBLICITAT I PROPAGANDA. FOMENT DE L'EMPRENEDORIA ALTRES DESPESES DIVERSES ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. SERVEI ORIENTACIO LABORAL MANCOMUNITAT OFICINA D'INICIATIVES ECONOMIQUES SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ. CME ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES. CURSOS SUBVENCIONATS TALLERS I PLANS D'OCUPACIO ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV Total Orgànica. . . . . Total general

Crèdits inicials 10.164,00 300,00 10.000,00 1.000,00 36.000,00 13.027,49 8.400,00 23.088,35

101.979,84 15.329.405,56

93-Emprenedoria  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you