Page 1

Data obtenció 25/03/2014

Ajuntament de Cubelles

12:11:25PM Pàg.

PRESSUPOST DE DESPESES

Cl. Orgànica

52

26

2014

COOPERACIO

Prog.

Econ.

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS

231 231 231 231 231 231 231 231 231

22706 22707 23000 23020 23100 23120 48900 48910 48950

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES DIETES CARRECS ELECTES DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU. LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN. LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU. FONS CATALÀ DE COOPERACIO COOPERACIO ENTITATS DIVERSES Total Orgànica. . . . .

Crèdits inicials 4.200,00 10.000,00 100,00 100,00 300,00 300,00 1.100,00 1.000,00 498,00 17.598,00

52-Cooperació  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you