Page 1

GENER

Assistències

FEBRER

Assistències

3.150,97 € 1.149,50 € 1.149,50 € 1.358,50 € 1.168,50 € 959,50 € 1.358,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 541,50 € 541,50 € 351,50 € 351,50 €

dedicació excl. 6 6 7 6 5 7 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2

3.150,97 € 1.529,50 € 1.425,00 € 1.339,50 € 1.130,50 € 1.529,50 € 1.425,00 € 104,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 247,00 € 1.111,50 € 921,50 € 351,50 € 351,50 €

dedicació excl. 8 7 7 6 8 7 1 2 2 2 2 1 6 5 2 2

TOTALS

14.189,97 €

59

16.023,47 €

68

EQUIP DE GOVERN

10.294,97 €

37

11.529,97 €

43

Fonoll Ventura, Rosa Ardila Contreras, José M. Hugué Oliva, Josep M. Mudarra Carmona, Raül Macià Tetas, Joaquim* Pérez Massana, Ester Pineda i Oliva, Narcís Grau i Roig, F. Xavier Ecija Albalate, José M. Tribó Ramírez, Albert Di-Stefano Bosch, Sara Boza Cano, Noemí*** Soler García, Isabel Cuadra Soriano, Noemí Baraza Sánchez, Xavier Perez Luque, Daniel Martínez Gallemí, Anna M.

JUNY

Assistències

JULIOL

Assistències

MARÇ

Assistències

ABRIL

285,00 €

TOTALS

15.282,47 €

65

Perez Luque, Daniel

285,00 €

EQUIP DE GOVERN

12.470,47 €

49

Martínez Gallemí, Anna M.

285,00 €

2

494,00 €

3

TOTALS

13.021,47 €

57

20.668,97 €

95

EQUIP DE GOVERN

11.453,97 €

46

17.742,97 €

77

Assistències

SETEMBRE

Assistències

OCTUBRE

Assistències

NOVEMBRE

Assistències

3.150,97 € 1.254,00 € 1.111,50 € 969,00 € 1.064,00 € 1.064,00 € 1.111,50 € 1.254,00 € 475,00 €

6 6 6 7 3

285,00 € 285,00 € 142,50 € - €

2 2 1 0

DESEMBRE

3.150,97 € dedicació excl. 1.653,00 € 9 1.548,50 € 8 1.548,50 € 8 1.862,00 € 1.634,00 € 2.071,00 € 1.510,50 € 1.928,50 € 836,00 € 494,00 € 494,00 € 351,50 € 247,00 €

10 9 11 8 10 4 3 3 2 2

2

351,50 €

2

2

494,00 €

3

Assistències

6.301,94 € 1.273,00 € 1.273,00 € 1.130,50 €

dedicació excl. 7 7 6

3.182,48 € 1.529,50 € 1.529,50 € 1.320,50 €

dedicació excl. 8 8 7

3.182,48 € 1.092,50 € 1.178,00 € 1.472,50 €

dedicació excl. 6 6 8

3.182,42 € 1.776,50 € 1.130,50 € 1.634,00 €

dedicació excl. 10 6 9

3.182,48 € 1.938,00 € 1.833,50 € 1.938,00 €

dedicació excl. 10 9 10

3.403,05 € 275,00 € 1.291,50 € 759,50 €

dedicació excl. 8 9 9

1.273,00 € 1.168,50 € 1.463,00 € 1.111,50 € 1.463,00 €

7 6 8 6 8

1.339,50 € 1.339,50 € 1.092,50 € 1.339,50 € 1.529,50 €

7 7 6 7 8

1.282,50 € 1.073,50 € 1.178,00 € 1.282,50 € 1.472,50 €

7 6 6 7 8

1.776,50 € 1.444,00 € 1.482,00 € 1.776,50 € 1.776,50 €

10 8 8 10 10

1.938,00 € 1.938,00 € 1.729,00 € 1.415,50 € 1.938,00 €

10 10 9 7 10

655,00 € 1.025,50 € 1.985,50 € 1.377,50 € 2.194,50 €

8 7 10 7 11

Casanovas i Borrell, Agustí** Grau i Roig, F. Xavier Tribó Ramírez, Albert Di-Stefano Bosch, Sara Boza Cano, Noemí*** Romero Fernàndez, Sílvia**** Soler García, Isabel Perez Luque, Daniel Martínez Gallemí, Anna M.

1.320,50 € - € 494,00 € 494,00 € 351,50 €

7 0 3 3 2

1.529,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 €

8 2 2 2 2

1.368,00 € 104,50 € - € - € 104,50 €

7 1 0 0 1

1.672,00 € 598,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 €

9 4 2 2 2

1.833,50 € 845,50 € 845,50 € 845,50 €

9 4 4 4

892,55 € 598,50 € 598,50 € 598,50 €

11 3 3 3

-

€ € € €

3 0 0 0

494,00 € 389,50 € 494,00 €

3 2 3

351,50 € 351,50 € 351,50 €

2 2 2

- € 104,50 € 104,50 €

0 1 1

494,00 € 598,50 € 598,50 €

3 4 4

950,00 € 598,50 € 950,00 €

5 3 5

494,00 € 598,50 € 351,50 € 598,50 €

2 3 2 3

-

€ € € €

0 0 0 0

9.452,05 € 4.085,00 € 4.474,50 € 4.189,50 € 2.460,50 € 494,00 € 4.474,50 € 4.227,50 € 4.930,50 €

20.494,94 €

78

18.192,48 €

80

15.000,48 €

65

20.994,92 €

101

24.718,98 €

109

17.697,60 €

99

7.437,96 €

25

203.723,71 €

EQUIP DE GOVERN 17.777,94 € 62 15.731,98 € * El Sr. Joaquim Macià Tetas va causar baixa com a regidor el 21 de març ** El Sr. Agustí Casanovas i Borrell va causar alta com a regidor el 16 de maig *** La Sra. Noemí Boza Cano va causar baixa el 27 de setembre **** La Sra. Silvia Romero Fernàndez va causar alta com a regidora el 21 de novembre

66

14.582,48 €

61

17.650,92 €

80

19.683,98 €

84

13.859,60 €

80

7.437,96 €

25

170.217,21 €

***** Esmena errada import Sra. Rosa Fonoll per falta d'incloure les pagues extraordinaries i enderreriments

6.364,96 € - € - € - € - € - € 104,00 € 380,00 € 589,00 €

dedicació excl. 3 2 3

TOTAL ANY 2017

Fonoll Ventura, Rosa***** Ardila Contreras, José M. Hugué Oliva, Josep M. Mudarra Carmona, Raül Macià Tetas, Joaquim* Pérez Massana, Ester Pineda i Oliva, Narcís Cuadra Soriano, Noemí Baraza Sánchez, Xavier Ecija Albalate, José M.

TOTALS

Assistències

3.150,97 € 1.529,50 € 1.529,50 € 1.529,50 € 209,00 € 1.320,50 € 1.529,50 € 1.130,50 € 541,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 € 351,50 €

Fonoll Ventura, Rosa Ardila Contreras, José M. Hugué Oliva, Josep M. Mudarra Carmona, Raül Macià Tetas, Joaquim* Pérez Massana, Ester Pineda i Oliva, Narcís Cuadra Soriano, Noemí Baraza Sánchez, Xavier Ecija Albalate, José M. Casanovas i Borrell, Agustí** Grau i Roig, F. Xavier Tribó Ramírez, Albert Di-Stefano Bosch, Sara Boza Cano, Noemí*** Romero Fernàndez, Sílvia**** Soler García, Isabel

dedicació excl. 7 6 5

MAIG

dedicació excl. 8 8 8 1 7 8 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Fonoll Ventura, Rosa Ardila Contreras, José M. Hugué Oliva, Josep M. Mudarra Carmona, Raül Macià Tetas, Joaquim Pérez Massana, Ester Pineda i Oliva, Narcís Cuadra Soriano, Noemí Baraza Sánchez, Xavier Grau i Roig, F. Xavier Ecija Albalate, José M. Tribó Ramírez, Albert Di-Stefano Bosch, Sara Boza Cano, Noemí*** Soler García, Isabel Perez Luque, Daniel Martínez Gallemí, Anna M.

AGOST

Assistències

3 3 3 2 3

44.554,66 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 2.508,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 13.452,00 € 14.421,00 €

Resum retribucions 2017 ESMENAT  
Resum retribucions 2017 ESMENAT  
Advertisement