Page 1

DESEMBRE Assistències Fonoll Ventura, Rosa* Ardila Contreras, José M. Hugué Oliva, Josep M. Mudarra Carmona, Raül Pérez Massana, Ester Pineda i Oliva, Narcís Cuadra Soriano, Noemí Baraza Sánchez, Xavier Ecija Albalate, José M. Casanovas i Borrell, Agustí

6.364,96 € dedicació excl. - € 3 - € 2 - € 3 - € 3 - € 3 104,00 € 3 380,00 € 2 589,00 € 3 - € 3

Grau i Roig, F. Xavier Tribó Ramírez, Albert Di-Stefano Bosch, Sara Romero Fernàndez, Sílvia Soler García, Isabel Perez Luque, Daniel Martínez Gallemí, Anna M.

-

€ € € € € € €

0 0 0 0 0 0 0

TOTALS

7.437,96 €

25

EQUIP DE GOVERN

7.437,96 €

25

* Esmena errada per falta d'incloure paga extra

Retribucions 2017_12 ESMENAT  
Retribucions 2017_12 ESMENAT  
Advertisement