Page 1

NOVEMBRE Assistències Fonoll Ventura, Rosa* Ardila Contreras, José M. Hugué Oliva, Josep M. Mudarra Carmona, Raül Pérez Massana, Ester Pineda i Oliva, Narcís Cuadra Soriano, Noemí Baraza Sánchez, Xavier Ecija Albalate, José M. Casanovas i Borrell, Agustí Grau i Roig, F. Xavier Tribó Ramírez, Albert Di-Stefano Bosch, Sara Romero Fernàndez, Sílvia Soler García, Isabel Perez Luque, Daniel Martínez Gallemí, Anna M.

3.403,05 € dedicació excl. 275,00 € 8 1.291,50 € 9 759,50 € 9 655,00 € 8 1.025,50 € 7 1.985,50 € 10 1.377,50 € 7 2.194,50 € 11 892,55 € 11 598,50 € 598,50 € 598,50 € 494,00 € 598,50 € 351,50 € 598,50 €

3 3 3 2 3 2 3

TOTALS

17.697,60 €

99

EQUIP DE GOVERN

13.859,60 €

80

* Esmena errada per falta d'incloure enderreriments

Retribucions 2017_11 ESMENAT  
Retribucions 2017_11 ESMENAT  
Advertisement