Page 1


NEÀPOLIS. AL SERVEI DE LA CIUTAT Sumari 0. Introducció 1. Suport a l’emprenedoria 1.1 Creació de l’Espai emprenedor 1.2 Altres iniciatives de suport a l’emprenedoria 1.3 Potenciació del sector dels media

2. Millora de la connectivitat 2.1 Implantació de la fibra òptica en diferents punts de la ciutat 2.2 Accions per afavorir l’estesa de fibra òptica 2.3 Altres projectes per millorar la connectivitat

3. Interrelació entre persones i col·lectius. Coneixement cultural. 3.1 Fer comunitat a Internet 3.2 Tallers, seminaris 3.3 El cinema Bosc

4. Investigació 4.1 Projecte per la promoció de l'autonomia personal, amb la UPC

Pàgina 1 de 27


0. Introducció

Una característica del segle XXI és que els motors econòmics ja no estan associats a la fàbrica de productes tangibles, sinó a la generació, emmagatzemament i processament de tot tipus d’informació. Els sectors relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) desenvolupen un paper particularment important en aquest esquema. D’aquesta manera s’ha anat definint l’anomenada Societat de la Informació. Vilanova i la Geltrú compta amb un organisme municipal, Neàpolis, que impulsa i dóna suport a tota mena de projectes que utilitzen i s’aprofiten de les TIC. S’hi conceben i desenvolupen productes digitals, propis dels temps que vivim, destinats a fer més moderna i més cohesionada la societat del segle XXI. Per al 2010, Neàpolis inicia o participa en una vintena de projectes. Les seves repercussions en la societat vilanovina es podran palpar des de diferents aspectes: -

en la contribució a l’impuls de l’economia, a través d’iniciatives de suport a l’emprenedoria i foment dels sectors de producció relacionats amb les TIC

-

en la cohesió social, mitjançant projectes de millora de la connectivitat, que han de beneficiar, a la llarga, a què el conjunt de la població quedi integrat en l’anomenada societat de la informació. I també mitjançant propostes que promouen la relació entre persones i col·lectius, el coneixement intercultural i la formació

-

en la millora de la qualitat de vida davant la malaltia i la dependència. Neàpolis acull projectes d’investigació tecnològica en salut i promoció de l’autonomia personal.

Pàgina 2 de 27


Neàpolis és un organisme municipal amb seu en un edifici dissenyat per l’estudi de l’arquitecte Oriol Bohigas, situat a la rambla de l’Exposició, 59-69. L’equipament, inaugurat el 2007, ha consolidat la seva activitat i, a banda dels serveis que hi són instal·lats, cada any és seu de certàmens i jornades de tots els àmbits temàtics. Des de 2009 respon a la figura jurídica d’Entitat Pública Empresarial Local (EPEL). A finals d’aquest març s’obrirà l’aparcament soterrat d’aquest equipament municipal, amb la posada en valor de 69 places de rotació i abonament. Es tracta d’un projecte que assumeix directament Neàpolis, amb la incorporació de sistemes avançats de promoció, com pantalles de vídeo a la sortida. Igual que l’aparcament, l’activitat a Neàpolis ha portat a la necessitat de crear un servei de restauració i càtering, que es concentra en la posada en funcionament a principis del mes d'abril del bar restaurant de la planta baixa. Tindrà connexió wifi i una capacitat per al voltant de 100 persones.

Pàgina 3 de 27


1. Suport a l’emprenedoria Neàpolis treballa amb la Regidoria de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Institut Municipal d’Educació i Treball, altres institucions i empreses per impulsar iniciatives de foment de l’activitat econòmica. Això es realitza des de diferents vessants: -

Iniciatives per posar al dia en TIC les empreses i els professionals.

-

Cessió d’espai i serveis telemàtics per a les empreses, sobretot per a nous emprenedors.

-

Foment de nous nínxols d’ocupació, concretament en el món dels media. En aquest camp es veu un ampli ventall de sortides laborals que actualment requereixen entrada de professionals. Els media (audiovisual, videojocs, cinema, mòbils, TIC) és un dels àmbits estratègics en què es vol centrar Neàpolis el 2010, com a proposta d'activitat econòmica. Sobre aquest camp es desenvolupen dinàmiques de formació, serveis, recerca i desenvolupament i difusió.

Pàgina 4 de 27


1.1 Creació de l’Espai emprenedor L’obertura de l’Espai emprenedor, lligat als serveis de promoció econòmica i vivers d’empresa, pretén proporcionar a les noves empreses i/o projectes d’emprenedoria un indret específic, obert i altament tecnificat per al seu desenvolupament. En aquest espai es desenvoluparà el projecte Centre del Talent, orientat a facilitar la materialització de projectes i idees innovadors. Per a tot això, s’habilitarà tota la tercera planta de l’edifici de Neàpolis. Aquest projecte es desenvoluparà conjuntament amb la Regidoria de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, alhora que cercarà la implicació i suport de tots els agents públics i privats que millorin i completin les accions estratègiques dedicades a crear nous models productius. La iniciativa compta amb una aportació municipal de 250.000 euros en el capítol d'inversions. La Conselleria d'Economia de la Generalitat dóna suport al projecte Centre del Talent amb quasi 60.000 euros, alhora que es preveuen altres aportacions, materials i de contingut en el decurs d'aquest any. L'inici d'obres es preveu per aquest primer semestre del 2010.

1.2. Altres iniciatives de suport a empreses i professionals - Seu del certificat ACTIC Neàpolis ha obtingut el segell de centre col·laborador d'ACTIC, l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació que emet la Generalitat de Catalunya. Des que s’ha començat a tramitar aquest certificat a Neàpolis, a principis d’any, cada setmana hi ha hagut persones interessades a acreditar-se. Mitjançant l'ACTIC se certifiquen els coneixements, habilitats i actituds que es tenen en l’àmbit TIC, a nivell bàsic, mitjà o avançat. Aquesta acreditació és vàlida davant de qualsevol empresa o administració.

Pàgina 5 de 27


- Formació per a emprenedors Neàpolis esdevé seu col·laboradora del programa Connecta't 2010, per a l'alfabetització digital per a la recerca de feina. Aquest programa el promouen de forma conjunta el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), amb la col·laboració de Neàpolis. En l'actualitat es preparen cursos, tallers i seminaris per promoure la recerca de nous emprenedors, la seva connexió, formació i assessorament. La utilització de les noves eines tecnològiques, les xarxes socials com a nova oportunitat de negoci o la millora de les idees emprenedores, són alguns dels eixos d'aquesta proposta formativa. L’organització d’aquestes propostes anirà lligada amb la posada en marxa de l’Espai emprenedor.

1.3 Potenciació del sector dels media 1.3.1 Iniciatives d’investigació i recerca (*) - Projecte Weng Wireless Electronic News Gathering. Recerca i desenvolupament de transmissió d’actes en directe, via agregació d'amples de banda des de mòbils 3G. Es tracta de possibilitar la retransmissió audiovisual amb qualitat de directes, des de qualsevol lloc, a l'emissió de televisió mitjançant una càmera, un telèfon i les xarxes p2p. Hi participen i2Cat, Universitat de Palma de Mallorca, Neàpolis i el clúster audiovisual d'Extremadura. Aquest projecte s'inclou en el segell d'European www.openlivinglabs.eu) que distingeix Neàpolis.

Network

of

Living

Lab

(ENoLL,

Els ENoLL es basen en la innovació oberta, en la qual els processos d'innovació compten des de l'inici amb la participació dels usuaris, que validen aquesta innovació. Els projectes European Network Living Lab que generarà Neàpolis es presenten a diferents convocatòries de finançament i ajudes d’àmbit català, estatal i internacional, amb diferents socis tant tecnològics com de continguts i de recerca.

Pàgina 6 de 27


- Clúster audiovisual Neàpolis participa en la creació del Clúster Audiovisual de Catalunya, que agrupa tots els sectors implicats en l'àmbit audiovisual. Aquest clúster combina organismes públics i empreses privades i es coordina amb la resta de clústers audiovisuals de l'Estat. La recerca, els nous models de finançament i les accions conjuntes amb nous socis i nous àmbits són algunes de les directrius sobre les quals treballa Neàpolis en relació als audiovisuals, els videojocs i els mòbils. - Centre de coneixement d’entorns virtuals i videojocs Neàpolis serà a la convocatòria estatal Avanza per esdevenir centre de coneixement en videojocs, serious games i entorns virtuals, així com les futures incorporacions de realitat augmentada i cinema digital. L’objectiu és posar en valor accions com el cicle formatiu de grau superior de videojocs (a l’EMAiD), els projectes de connectivitat, el clúster audiovisual, el Bosc Cinema Municipal i el propi Neàpolis, amb la participació d'empreses especialitzades, universitats, emprenedors i altres administracions. Aquest projecte és transversal respecte a les línies estratègiques del Living Lab Vilanova: cultura, mèdia i salut i dependència. - Cross media Neàpolis lidera a Vilanova i la Geltrú el projecte de cinema i videojocs de la Fundació Digitalent, Filmutea. Es basa en la participació com a "testejadors", per part dels alumnes del cicle de grau superior de videojocs de l’EMAiD, de propostes de videojocs associats a pel·lícules que han d'estrenar-se en un futur i incorporen jocs al voltant del producte fílmic. Projecte Open Network Living Lab. - Nou Liquid media Desenvolupament d'un prototip multiplataforma (fix-mòbil) per a la producció, distribució i consum de nous continguts audiovisuals (p. ex. generats a través del mòbil). Les característiques d’aquest projecte són la implicació dels usuaris i usuàries des de l'inici del desenvolupament d'aquesta plataforma en un procés participatiu d'innovació oberta, el disseny d'un producte comercial a partir del prototip multiplataforma i la investigació sobre el model de negoci que pugui sustentar les produccions de web 2.0. Hi participen Public Frame, i2Cat, Neàpolis i Universitat Oberta de Catalunya. Projecte Open Network Living Lab. - Projecte Controlcam Neàpolis facilita la infraestructura i els serveis a aquesta iniciativa, destinada a la recerca industrial de control de càmeres audiovisuals. Es tracta d'un emprenedor local que, amb el suport de tècnics especialistes, planteja la robotització de càmeres tant de cinema com de televisió per mecanitzar i parametritzar i sistematitzar els mateixos moviments de càmera a través d'ordinador. Recentment ha rebut el premi E-Emprendre.

Pàgina 7 de 27


- Col·laboració amb el centre de recerca SARTI Acord de col·laboració conjunta amb el Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta de facilitar fibra fins a la zona del port i d’utilitzar la capacitat de Neàpolis d'obtenir imatges en alta definició del laboratori submarí que té instal·lat aquest centre de recerca a les costes de Vilanova i la Geltrú, per possibilitar nous projectes relacionats amb el món marí i els entorns virtuals. (*) Com es pot comprovar en la relació de socis en cadascun dels projectes, Neàpolis té com a objectiu treballar amb els mes ampli espectre d'interlocutors, combinant i provocant el coneixement entre serveis, organismes i societats de caràcter públic (i2Cat, Cultura) amb els privats (Digitalent, Public Frame, Controlcam) i els àmbits universitaris i de recerca (SARTI, UPC, UOC).

1.3.2 Iniciatives de formació - A través del CUM Neàpolis promou bona part de les propostes de formació anuals del Campus Universitari de la Mediterrània (CUM). En anteriors edicions ja s’han consolidat i orientat cap als nous mitjans: videojocs, disseny, mòbils, cinema, etc. Cursos i jornades que s’ofereixen aquest any: -

Gestió de continguts web: blogs, fòrums i web 2

-

Moodle per a docents: Creació i gestió de cursos

-

Noves competències i noves eines digitals. Internet, videojocs i mòbils

-

Gestió de webs d’associacions utilitzant Joomla

-

Blanc Festival II. Festival de disseny gràfic de Catalunya

-

EMBED, audiovisual integrat. Projecte de trobada sobre audiovisual integrat a VNG

-

Mobile Game Festival

-

E-series

-

Audiovisual i realitat: del cinema documental al fenomen youtube

-

Del Vídeo Art al Vídeo en directe

-

Taller de Cinema

-

Mobile Video

-

Música en imatges. El videoclip

Pàgina 8 de 27


-

Identitat Digital en Xarxes socials per a professionals i empreses. eTrust en Xarxes Socials

-

Xarxes socials per a professionals i empreses

- Formar-se en fibra òptica Neàpolis i l’Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) treballen actualment per configurar una doble oferta formativa relacionada amb la fibra òptica. D’una banda, es tracta d'un curs de formació ocupacional d'instal·lador i operador de fibra òptica. De l’altra, s’està formulant una proposta de creació d'un cicle de grau superior de fibra òptica a presentar a la Mesa d'Educació i Treball. Tots dos projectes compten amb l'assessorament i suport de l'Agrupació Empresarial Innovadora de fibra òptica. - Formació tècnica superior en creació de videojocs i realitats virtuals

Des d’aquest curs 2009-2010, Neàpolis i l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú (EMAiD) desenvolupen el Cicle formatiu de grau superior d’Il·lustració, disseny i creació de videojocs i entorns virtuals. El curs que ve tindrà lloc la segona edició d’aquest cicle, que en tot l’estat espanyol només es pot trobar en un centre públic a Vilanova i la Geltrú. Neàpolis, conjuntament amb la Regidoria de Desenvolupament Local, ha orientat, assessorat i configurat aquesta proposta davant les institucions polítiques i acadèmiques, cercant professionals i oferint noves vies de finançament i de sortides de treball als nous creadors del videojoc. - 3er Taller de cinema Neàpolis acull actualment la tercera edició del Taller de cinema, que es desenvolupa de gener a juny. Aquesta proposta de formació té com a objectiu ampliar-se amb altres projectes comuns: la creació del Centre d'orientació formativa audiovisual, l’impuls de cursos de dibuixos animats i el projecte Mini-Cinema, que s'iniciaran en el curs escolar 2010-2011.

Pàgina 9 de 27


El regidor de Societat de la Informació, Tomàs Álvaro, i el responsable del Taller de Cinema, Jaume Fargas, signant el conveni per al 2010 (22/12/2009)

En aquest darrer projecte, es tracta de familiaritzar el món del cinema per als més petits. Consisteix en unes matinals de diumenge en què pares, mares i canalla van al cinema, on un dinamitzador explica com és tot el procés de creació d'una pel·lícula. Tot seguit s’ofereix un visionat de cinema d'animació europea i la sessió finalitza amb un petita xocolatada. Taller de Cinema organitza aquestes activitats amb el suport de Neàpolis i de la Diputació de Barcelona. - Casals Tecnològics Aquest estiu els infants i joves d’entre 5 i 14 anys podran optar a aquest casal, que s’estrenarà de forma experimental. La idea és donar-los coneixements i mecanismes específics en al camp de les TIC, ampliant els que ja tenen assumits probablement com a usuaris. Mitjançant sessions dinàmiques, adquiriran un aprenentatge que els serà de base per a possibles camins professionals en el futur. Les dates previstes són del 28 de juny al 23 de juliol.

Pàgina 10 de 27


1.3.3. Festivals Des del seu inici, Neàpolis organitza o participa en festivals i trobades de format mitjà relacionats amb el sector media. El 2010 se celebraran cinc noves propostes, que s’organitzaran conjuntament amb la Regidoria de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a banda de diferents professionals i entitats implicats, com el cas de l'entitat de dissenyadors DR. JU, del Grup de Periodistes Digitals, del Public Frame o de l'AEI Optixcat. L'objectiu d'aquesta programació de festivals és atreure nous emprenedors i professionals especialitzats, així com generar una nova oferta d'atracció econòmica per a la ciutat (en benefici per a hotels, restaurants i sector turístic en general). - Blanc El 2009 s’ha celebrat amb èxit la primera edició del Festival de Disseny Gràfic de Catalunya, Blanc. En la segona edició, prevista a mitjans de novembre, s’ampliaran els canals i espais de relació, per atendre les demandes del públic.

Pàgina 11 de 27


- EMBED Jornades sobre l’audiovisual integrat, que tracta noves formulacions de l'audiovisual a la xarxa. Es proposen activitats durant tres dies. Cada activitat constarà de tres parts: la projecció d'audiovisuals; la contextualització teòrica-debat sobre aquestes projeccions, i la trobadaentrevista amb agents locals de la ciutat on es realitzi l'activitat. La programació de l'activitat constarà de tres hores al matí dividides de la següent manera: - dia 1: Què és EMBED + Cultura de la convergència audiovisual - dia 2: Curtmetratges independents estatals - dia 3: Audiovisual integrat estatal A les tardes es produiran les trobades-entrevistes en contextos informals i la recerca de nous emprenedors. EMBED té una clara vocació divulgativa sobre els nous formats audiovisuals. El públic objectiu de les activitats seran institucions, creadors i productors interessats a aprofundir en el concepte d’audiovisual integrat, nous professionals multidisciplinars (webtv, videobloggers, etc.), estudiants, professors i professionals del món de la cultura audiovisual. - Mobil Games Festival Festival de videojocs per als mòbils. Ea tracta d'organitzar a Vilanova i la Geltrú unes jornades destinades a analitzar el mercat del Casual Games multiplataforma: browser games i mobile games, amb especial èmfasi en aquests darrers. L'esdeveniment estarà compost per: - conferències i tallers - una secció expositiva - una secció competitiva Recentment, gràcies a l'aparició de plataformes com Facebook i terminals com l'iPhone, hem assistit a una enorme difusió dels trucats Browser and Mobile Game (ex.: Farmville, Màfia Wars, Who has the biggest brain...), capaços d'enganxar i entretenir centenars de milions d'usuaris cada dia. Aquestes aplicacions poden tenir desenvolupaments molt barats, basats més en la “idea” i la capacitat de joc que en complicats processos de càlcul. La seva enorme difusió en els últims dos anys, ha donat accés a un mercat altament lucratiu a joves creadors independents. Hi ha un nou mercat en què Catalunya pot arribar a ser referent. - 5è Seminari Internacional de Periodisme Digital Nova edició d’aquest esdeveniment, que en els darrers anys ja ha estat present en l’oferta del Campus Universitari de la Mediterrània. Es realitza conjuntament amb la direcció del Grup de Periodistes Digitals, amb el qual Neàpolis té acord estratègic. Es tracta de formalitzar una nova proposta als professionals del periodisme digital presentant les noves tendències i línies de treball del futur del periodisme digital.

Pàgina 12 de 27


- Jornades Optixcat El 24 de març tindrà lloc aquest esdeveniment a Neàpolis, en què es tractarà la implantació de les telecomunicacions als municipis i l’estesa de fibra òptica fins a la llar. L’objectiu és celebrar una jornada divulgativa de les possibilitats de nous serveis per als ajuntaments a través de la fibra òptica. Vilanova i la Geltrú acull una primera sessió, que posteriorment es reproduirà en municipis de la resta d’àmbits provincials de Catalunya. Neàpolis promou les jornades amb l'Associació Empresarial Innovadora Optixcat, amb la col·laboració de Localret, el Col·legi Oficial d’Enginyers Telecomunicacions de Catalunya (COETC) i la Generalitat. Vilanova i la Geltrú ja va acollir el 2004 les primeres jornades Optixcat, que en aquella ocasió es van desenvolupar a la UPC.

Pàgina 13 de 27


2. Millora de la connectivitat

La gestió des de Neàpolis de totes les xarxes municipals de telecomunicacions facilitarà la coordinació de totes les actuacions per millorar la connectivitat. La mirada està posada, d’una banda, en l’estesa de fibra òptica a la ciutat, i de l’altra, en una bona gestió i cobertura per ones, en telefonia mòbil i connexions wifi. Arribar a la situació òptima és un procés llarg, però ja s’està avançant amb diverses actuacions. L’objectiu en última instància de la millora de la connectivitat és donar les eines a la ciutadania, sense discriminació, per integrar-se en aquesta societat de productes intangibles, que intercanvia constantment informació. Per això també es desenvolupen iniciatives per apropar les TIC a col·lectius amb risc de quedar-se’n al marge.

Pàgina 14 de 27


2.1. Implantació de la fibra òptica en diferents punts de la ciutat - Des de Neàpolis fins a Vilanova nord Es connecta la zona nord de la ciutat, capil·laritzant–la al llarg del seu recorregut per enxarxar diferents seus públiques: Centre Cívic La Geltrú, llar d’infants l’Escateret, escola Sant Jordi, Pavelló Poliesportiu del Garraf, comissaria dels Mossos d’Esquadra, institut Joaquim Mir, Hospital de Sant Antoni Abat, Plataforma Serveis a la Dependència, llar d’infants La Baldufa i Jutjats. Projecte inclòs en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) 2010.

- Del CAPI de Baix-a-Mar a Neàpolis Es tracta de connectar el nou centre d'atenció primària a la xarxa sanitària a través de Neàpolis, que ja promou la connectivitat amb el CAP Jaume I, l'Hospital de Sant Antoni i la Plataforma de Serveis. Projecte inclòs en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) 2010.

Pàgina 15 de 27


- Connexió entre la xarxa troncal de Renfe i Neàpolis L’objectiu és connectar Neàpolis amb les principals xarxes de telecomunicacions d'alta capacitat de Barcelona i altres centres. Executa aquest projecte el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Pàgina 16 de 27


- Polígon industrial Pla pilot en la zona industrial de Santa Magdalena i fins a la platja, per a la connectivitat amb fibra fins a la llar. El projecte va connectat a Neàpolis, com a nus i centre de la connectivitat de tota la ciutat. Promou, executa i finança la Generalitat a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Amb el suport de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

- Des del Bosc Cinema Municipal a Neàpolis Aquesta connexió es realitzarà aprofitant l’obra de la Generalitat de Catalunya per al CAP Jaume I.

Pàgina 17 de 27


2.2. Accions per afavorir l’estesa de fibra òptica - Consolidació de l’AEI Optixcat L’Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) de fibra òptica té seu a Neàpolis. El seu objectiu és promoure la fibra òptica en totes les seves vessants: econòmica, formativa, de serveis, financera, etc. L’AEI vol participar en la coordinació i implantació d'aquest sistema de telecomunicacions arreu de Catalunya. A banda de Neàpolis, recentment s'hi han incorporat dues empreses de Vilanova: Prysmian i Adqa. El 2009 s’ha creat aquesta agrupació, que actualment aplega setze empreses i entitats catalanes dedicades a la implantació d’aquest tipus de cablejat.

- Màster amb la UPC L’oferta formativa que promou Neàpolis incorpora el setembre que ve un màster en Enginyeria de xarxes de fibra òptica, que es realitzarà juntament amb la participació de l’AEI Optixcat i la Universitat Politècnica de Catalunya. L’objectiu és formalitzar i completar els tres àmbits formatius sobre la fibra òptica: formació ocupacional, grau superior i màster, focalitzant la ciutat com un punt neuràlgic i estratègic sobre la fibra òptica a Catalunya. - Jornades Optixcat (v. punt 1.3.3 Festivals)

2.3. Altres projectes per millorar la connectivitat - Millora en telefonia mòbil i wifi Juntament amb l’estesa de fibra òptica, la telefonia mòbil i la connexió wifi són elements estratègics en el procés general de connectivitat per a la ciutat. Neàpolis treballa per reordenar aquests dos serveis. Mitjançant un acord amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, s’establirà un nou marc de relació entre usuaris, operadores i administració pública. - Creació de l’Agència Local de Telecomunicacions Aquest ens tindrà la funció de coordinar i posar en valor les accions estratègiques de les comunicacions electròniques a tota la ciutat, en els àmbits de la fibra òptica, telefonia mòbil, wifi, wimax, entre d 'altres. Aquesta nova agència local planificarà conjuntament amb les administracions locals, comarcals i nacionals, així com els agents econòmics i socials de la ciutat, la connectivitat

Pàgina 18 de 27


futura de la ciutat. Serà interlocutora amb operadores i Generalitat per organitzar, prioritzar i accelerar la connectivitat en aquells sectors objectiu de les diferents estratègies de la ciutat. - Operador d’infraestructures de telecomunicacions Obtenir el títol d'operador d'infraestructures de telecomunicacions permetrà a Neàpolis completar les accions estratègiques que es generin des de l'Agència Local de Telecomunicacions. Neàpolis esdevé, doncs, agent dinamitzador i executor de la implantació i estabilització de la connectivitat total de la ciutat, ja sigui a través de la fibra òptica, del sistema wifi, wimax o de la telefonia mòbil. - Centre de Processament de Dades. CPD Neàpolis es converteix en un centre nodal de servidors per connectar i allotjar les iniciatives públiques i privades amb necessitat de gran capacitat de cabdal informàtic, com és el cas dels projectes d’estesa de fibra òptica. Vinculat amb la incorporació de l’Espai emprenedor, Neàpolis instal·larà un Centre de Processament de Dades de gran capacitat per donar servei a totes les actuals demandes i les futures aplicacions que necessiti la ciutat.

Pàgina 19 de 27


3. Interrelació entre persones i col·lectius. Coneixement cultural Neàpolis participa o dóna suport a diverses iniciatives culturals. Totes elles tenen com a rerefons potenciar la identificació personal o com a col·lectiu en el gran mar del coneixement que és Internet. A la vegada, mitjançant aquestes iniciatives s’obren espais de relació entre persones i col·lectius, que permeten intercanvi d’informacions i coneixements entre diferents realitats socials i culturals. D’altra banda, Neàpolis gestiona un important espai d’activitat cultural de la ciutat, el cinema municipal Bosc. Aquest equipament, que preveu consolidar la seva programació en el segon any de funcionament, constitueix també una tarima des d’on emetre discursos de realitats socials i culturals diverses, mitjançant cicles temàtics i documentals, entre d’altres, com s'amplia més avall.

Pàgina 20 de 27


3.1 Fer comunitat a Internet - Oficina de Dinamització de Comunitats Digitals Des d’aquesta oficina, instal·lada a Neàpolis, es desenvolupa el projecte Comunitat Cultura.cat. L’objectiu és crear xarxes d’entitats diverses amb característiques comunes. Actualment s’està impulsant una comunitat digital en l’àmbit de la cultura popular i tradicional, per això s’ha creat una nova web adaptada amb eines de socialització per Internet. A l’Oficina de Dinamització de Comunitats Digitals es realitzen tallers d'iniciació en TIC i de l'ús i aprofitament d'Internet, especialment per a la difusió de la cultura popular, l'educació, la formació, l'assitència social, la immigració i el foment del desenvolupament cultural, social i econòmic, per tal que es generin posteriorment altres comunitats digitals. En conveni amb l’empresa Comunicant. - Projecte Passionàrium Neàpolis facilita suport tecnològic al Centre d’Estudis Passionàrium, que pretén generar una gran xarxa europea de coneixement sobre les representacions de la Passió de Jesucrist. Per desenvolupar el projecte, en primer lloc es crea un espai web i un dipòsit digital de documents sobre les passions, amb allotjament en servidors situats a Neàpolis. En una segona fase, un cop consolidat el funcionament del dipòsit patrimonial, es promouran activitats de xarxa entre les diferents poblacions amb passions.

A principis de febrer es van signar convenis per aquests dos projectes

Pàgina 21 de 27


- Fotorally Projecte europeu de cohesió cultural i social entre Manchester, Amsterdam, Hèlsinki, Cornellà (Citilab) i Vilanova i la Geltrú (Neàpolis), a través de la fotografia. El projecte compta amb la participació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Arxiu Comarcal del Garraf, l’entitat de gent gran Compex i la Federació Catalana de Fotografia. A mitjans de març s'inicia l'exposició de les primeres fotografies conjuntes d'aquestes quatre ciutats i que, al llarg de dos anys, pretén recollir més de 2.000 fotografies de cadascuna. Cal destacar la participació de Compex en el projecte Fotorally i en el subprojecte Arxiu familiar de Vilanova, que té com a objectiu fer visibles els arxius fotogràfics personals de la gent gran. A través d'un procés de digitalització desenvolupat des de Compex, l'Arxiu Comarcal pot obtenir fotografies antigues de la ciutat i de la seva gent com a valor històric.

http://www.fotorally.eu/.

- Pinacoteca virtual Museu virtual amb la incorporació de realitat augmentada. Neàpolis dóna suport al projecte a través de la coordinació i implicació dels entorns virtuals que pugui aportar l'Escola Municipal d’Art i Disseny, així com els continguts audiovisuals que des de les instal·lacions de Neàpolis es puguin crear. Hi participen el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Xarxa Transversal, i2Cat, la UPC, Neàpolis i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Pàgina 22 de 27


3.2 Tallers, seminaris Neàpòlis acull l’espai de formació en informàtica i TIC de l’entitat Compex. Des del funcionament de l’aula, a mitjans de 2009, unes 300 persones de més de 60 anys hi han pres part. El 2010 s’iniciaran nous tallers i seminaris adreçats a col·lectius.

3.3. El Bosc Cinema Municipal

3.3.1 Servei accessible per a tothom Una de les directrius del Bosc Cinema Municipal és fer accessible aquest servei a tota la ciutadania. Amb aquest objectiu es plantegen una sèrie de mesures: - Manteniment dels preus del 2009 - Creació d’un sistema d’abonaments i de fidelització (segon trimestre 2010) - Possibilitat de descomptes a determinats col·lectius (segon trimestre 2010)

Pàgina 23 de 27


3.3.2 Programació i consolidació El 2010 es planteja la consolidació de la programació actual, amb cinema d’estrena, cinema familiar, pel·lícules de circuit no comercial, en versió original subtitulada i totes aquelles que estiguin en català (també en versió original subtitulades i doblades).

El Bosc va acollir l’estrena de ‘Mapa de los sonidos de Tokyo’ l’agost passat

Així mateix, es programaran cicles i mostres específiques, organitzades per Neàpolis i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. També es contemplen les aportacions ciutadanes per a una col·laboració conjunta en cinema ecològic, escoles, documentals de música, cicles i mini-festivals. En la seva consolidació, el Bosc Cinema Municipal s’integrarà en la futura Xarxa Pública de Cinemes, que promourà la Generalitat a través de la Llei del Cinema. Un objectiu del Bosc Cinema Municipal per al 2010 és la cerca de nous públics i nous espectadors de cinema. Per aquest motiu, la programació contemplarà la consolidació del cinema familiar en les matinals dels diumenges (Mini-Cinema), experiència provada en les festes de Nadal. Aquesta acció anirà acompanyada d’altres referides al públic infantil, com el cas de cinema escolar o tallers de dibuixos. En la cerca de nous espectadors, el Bosc Cinema Municipal s’adherirà al Circuit Català de Cinema Digital, amb la possibilitat d’oferir nous formats en la gran pantalla: òpera, preestrenes, etc.

Pàgina 24 de 27


Aquesta setmana Neàpolis acull una retransmissió d’òpera en directe des del Liceu.

3.3.3 Infraestructures El Bosc Cinema Municipal obrirà enguany l’accés per la rambla Principal, amb la finalitat de millorar l’accés i la seguretat dels espectadors. En coordinació entre la gestió de Neàpolis i Al-pi, es promourà la incorporació de fibra òptica a les cabines de projecció. A través de la Llei del Cinema i els suports econòmics que planteja, el cinema Bosc aspira incorporar sistemes de projecció en 3d.

Pàgina 25 de 27


4. Investigació en salut Una de les línies estratègiques que es distingeix en l'European Network Living Labs (ENoLL) de Neàpolis és la de les tecnologies assistencials, que en aquest cas lidera i promou el centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, el CETpD.

4.1 Projecte per la promoció de l'autonomia personal, desenvolupat per la UPC El CETpD (Centre d'Estudis Tecnològics per la Dependència i la Vida Autònoma) ha estat creat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l'estreta col·laboració del Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, en nom del Consorci de Servei a les Persones de Vilanova i la Geltrú. Es dedica a la investigació aplicada i la transferència de tecnologia. L’objectiu és cobrir la demanda d'investigació i desenvolupament en l'àmbit de la Gerontecnologia, Intel·ligència Ambiental, Robòtica i Tecnologies TIC aplicades al suport de les persones, i en especial de la persona gran. El CETpD compta amb la capacitat d'organització i direcció d'experiències d'usuari, per avaluar la qualitat i idoneïtat d'ús de la tecnologia i del servei. Reuneix un equip d'investigadors altament qualificats amb provada experiència professional, tècnics i becaris d'investigació. Aquest equip inclou especialistes en electrònica, intel·ligència computacional, les telecomunicacions, la psicologia, gerontecnologia, medicina i ciències de la conducta, amb experiència en l'acompliment d'un treball interdisciplinari. El centre duu a terme la important tasca d'investigació aplicada i innovació centrada en l'evolució social, especialment en tecnologies i sistemes dissenyats per millorar la vida independent de la persona gran i les persones amb discapacitat. El CETpD presenta una àmplia experiència de participació en diversos projectes d'investigació i desenvolupament, finançats pel Ministeri d'Indústria, Ministeri d'Educació, Unió Europea. Aquesta participació es materialitza en accions del Plan Avanza, Projectes ZENIT, Convocatòria del 6PM, entre d'altres. Diversos projectes relacionats amb les tecnologies assistencials i els usuaris han estat objecte de coordinació entre Neàpolis, el CETpD i el Consorci de Serveis a les Persones, el Consorci Sociosanitari del Garraf en el passat exercici. En el present també es planteja la col·laboració conjunta en propostes del Plan Avanza, dels programes Marc i Inforegió, entre d'altres.

Pàgina 26 de 27


Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 17 de març de 2010

Pàgina 27 de 27

17/03/10 Neàpolis, al servei de la ciutat  

Dossier de premsa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

17/03/10 Neàpolis, al servei de la ciutat  

Dossier de premsa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Advertisement