Page 9

Convocatòria oberta per als pisos de protecció oficial Les obres de construcció dels pisos de protecció oficial promoguts per l’IMPSOL a la zona del Saló Central, al peu de la carretera comarcal C-245, avancen a bon ritme. Els elements exteriors estan gairebé finalitzats i ara els treballs continuen principalment a l’interior de l’edifici. Mentrestant, s’ha fet pública la convocatòria per optar a aquesta promoció pública, que regula l’accés a un total de 75 habitatges de venda en règim de protecció oficial (la majoria, qualificats com ‘de règim general’, i la resta, ‘a preu concertat’).

Residents a Sant Boi

En tots els casos hi tindran preferència les persones que resideixen a Sant Boi almenys des de fa cinc anys. Els principals requisits d’accés determinen un mínim i un màxim d’ingressos bruts anuals i exigeixen no ser titular de cap altre habitatge, ni de preu lliure ni protegit (excepte casos molt específics). A més, les persones que

vulguin presentar la seva sol·licitud han d’estar inscrites prèviament al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Sant Boi de Llobregat. Aquesta promoció d’habitatge reserva habitatges per a persones amb mobilitat reduïda (3), gent gran (2), famílies monoparentals (2), famílies nombroses (2) i persones amb discapacitat psíquica o malaltia mental amb possibilitats de vida autònoma (2). 20 dels habitatges estan destinats a joves menors de 35 anys n

Sol·licituds (amb cita prèvia) santboi.cat/promocioimpsol

Inscripció al Registre HPO registresolicitants.cat

Informació i resolució de dubtes impsol.amb.cat tel. 93 506 95 95 i 671 54 29 02 impsolcomercial@amb.cat

Les obres a l’edifici del Saló Central encaren ja la recta final

Actuacions al clavegueram per controlar plagues a l’estiu Com cada any, l’Ajuntament ha dut a terme aquest estiu una intensa activitat per controlar les plagues que es generen durant els mesos de més calor, quan proliferen les paneroles, els animals rosegadors i els mosquits. En aquesta època, per tant, s’han intensificat els tractaments que s’apliquen durant l’any a través de la xarxa de clavegueram. En total, s’han dut a terme més de 240 actuacions.

Vespes

Els tractaments contra les plagues s’apliquen al clavegueram

També s’ha intervingut puntualment davant la presència de vespes de terra -una espècie poc agressiva que no forma eixams- en alguns parcs i altres indrets de l’espai públic de la ciutat. Per foragitar-les els serveis municipals han llaurat i regat les zones afectades.

Viure Sant Boi N setembre 19

9

A partir de setembre, amb la baixada de les temperatures, la incidència de les plagues disminueix, en especial pel que fa a les paneroles. Tot i això, continuen essent útils els consells preventius per a les llars: revisar i reparar els desguassos i les canonades que tinguin desperfectes; tapar totes les esquerdes i forats de l’interior i l’exterior dels edificis, tant als habitatges com a les zones comunes, i protegir els desguassos i les juntes de portes i finestres. En cas de dubte, sempre és aconsellable contactar amb alguna empresa especialitzada. En el cas de la via pública, l’Ajuntament demana a la ciutadania avisar els serveis municipals si s’observa la presència de plagues. santboi.cat/t’escoltem tel. 93 635 12 00, ext. 382 OMAP (amb cita prèvia)

Profile for Ajuntament de Sant Boi

Viure Sant Boi Setembre 2019  

Butlletí municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Viure Sant Boi Setembre 2019  

Butlletí municipal de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Advertisement