Sota l'Arbre #17 - Desembre 1999

Page 1


L'ARBRE

EDITORIAL

~

O v:

VISCA LA POBLA!! En repetides ocasions us he manifestat que un dels motius pels quals val la pena ser el vostre alcalde, és per l'orgullós que un se sent del comportament de la Pobla i dels poblatans, i només cal fullejar aquest Sota l'Arbre per veure que aquest comportament molts cops assoleix cotes difícilment superables. La Pobla vol i sap mobilitzar-se en actes i fets que suposen una aportació altruista de les seves possibilitats i virtuts envers els més diversos i variats objectius. El campionat d'Espanya de Trial i la Marató de TV3 son un clar exemple d'aquesta entrega i de la diferència de motius que la provoquen. Però no tan sols aquestes macroactivitats són la mostra de la nostra riquesa cívica de la que en podem presumir, sinó que també tot un seguit de petites i fins i tot discretes propostes han tingut un ressò importantíssim amb una gran resposta per part de tots plegats, i d'això també en tenim proves en les pàgines que segueixen.

De tot cor desitjo que aquest esperit participatiu i d'entrega no tan sols es mantingui, sinó que si és possible creixi i es diversifiqui cap a tot tipus d'activitats per així aconseguir ser, no tan sols un poble model d'organització i entrega, sinó també de prosperitat i progrés. Que aquest proper mil.leni que aviat començarà sigui el marc propici perquè a la Pobla es desenvolupin totes les energies de que som capaços i de les que, se'ns dubte, no ens en falten motius ni possibilitats per a tenir-les. En marxar el "Paco" de la Marató de TV3em va dir amb el seu to desenfadat: " tio saps que tens un poble collonut? " Jo li vaig contestar: " I tan que ho sé, i espera't que encara no ha dit de tot el que és capaç". Que passeu unes bones festes en companyia de tots els vostres, i ara més que mai.. ... feliç i profitós 2000 !1. Narcís Balagué i Bosch El vostre Alcalde

PLENARI PLE EXTRAORDINARI DEL 22/09/99 * Aprovació d'una moció sobre el centenerari de la fundació de la congregació de les Missioneres Filles del Cor de Maria, atès la tasca que venen desenvolupan a la Pobla des de 1918. * Proposar a la Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida com a candidats a consellers del seu consell General el Or. Miquel Viñas Ciordia, el sr. Manuel Gimeno Llarden i la sra. Creixell Solduga Tartera. * Aprovació d'una moció per proposar com a candidat al premi Nobel de literatura l'escriptor Míquel Martí i Pol. * Aprovació de la renovació del conveni singular entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de La Pobla de Segur pel funcionament del centre docent municipal (lES municipal) a partir de 1'1de setembre de 1999.

Edita: Ajuntament

de la Pobla de Segur Av. Verdaguer, 35 Tel. (973) 68 00 38 Fax (973) 68 11 07

®

* Aprovació de la sol.licitud al Consell Comarcal del Pallars Jussà de la instal.lació d'una subseu a la Pobla de Segur .. * Creació dels Consells Sectorial de Cultura, Fira Promopallars i Àrea Vacacional. PLE ORDINARI DEL 04/11/99 * Atès que en breu s'iniciarà la millora de la línea de tren, LleidaLa Pobla de Segur, i la propera creació de la xarxa de gas a La Pobla es demana a Localret que aprofiti aquestes obres per a desplegar la xarxa de cable i la resta de telecomuniciacions. * Aprovació de l'adhesió a la Declaració de Barcelona "La ciutat i les persones amb disminució", que fou promulgada l'any 1995. * Aprovació de la ratificaciód'un acord entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament de La Pobla de Segur per a la rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat. * Aprovació de la modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2000, amb una pujada mitjana del 3,5%.

Coordinació: Cristóbal Trujillo Redacció: Montse Enjaume Núria Farrús

NOTA DE LA REDACCIO Qualsevol persona no resident a la Pobla que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i l'hi farem arribar.

Número 17, desembre 1999


~

COL.LABORACIO ESPECIAL

SOTA~

ca

:= t'f'j

Ja sabeu que normalment aquesta secció de Col-Iaboracíó Especial va destinada a descriure fets, passats o presents, de diferents estudiosos o col-laboradors que ens expliquen diversos esdeveniments que han estat de rellevància especial per al nostre poble. En aquest número voldria que tot el poble es fes partícep del retolat superior, perquè sense la COL.LABORACIÓESPECIALde totes i cadascuna de les institucions, associacions i particulars que, amb el seu esforç desinteressat han treballat pel bon funcionament de tots els actes que s'han desenvolupat al voltant de la MARATÓde TV3 Perquè no només hem demostrat que la Pobla col-labora monetàriament a un acte solidari (es van recaptar 1.880.200 pessetes, que van ser destinades a la Marató), sinó que també hem donat un exemple d'organització i de saber unir esforços. Aquesta és la veritable Col-laboració Especial.

- AMPARaiers - APAlES Pobla - APASagrada Família - Ajuntament de la Pobla de Segur - Àrea Vacacional - Associació Cultural Comú de Particulars - Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa - Associació Cultural Pal de Paller - Associació d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà - Autocars Franch - Bar Boavi - Bar l'Argenteria - Bombers de la Pobla de Segur - Brigada Municipal - CEIP Raiers - Cambra de Comerç - Carnisseria Aubarell - Carnisseria Bastús - Carnisseria Bellera - Carnisseria Guàrdia - Carnisseria Prió - Carnisseria Rall Carnisseria Tomàs - Casal de Gent Gran - CoLlegi Sagrada Família - Comissió de Caramelles - Comissió de Festes - Coral Verge de Ribera - Correus - Creu Roja Pallars Jussà - Diputació de Lleida - Distribucions Roset - Edison Mission - Embotits Fèlix (Les Iglésies) - Emmutits de Llania - Escoltes de la Pobla de Segur - Ester Simón - Família Echalar-Rubió - Família ArillaFarrús - Família Perati-Lloan - Família Viñas-Maluquer de Motes - FECSA-ENHER- Forn de pa Albert - Forn de pa Corneli - Forn de pa Valero - Forn de pa Vila - Fruites Gràsia - Fustes Comenje - Fustes Madó - Grup d'Amics de la Sardana - Grup Escènic lo Tamarro - lES Pobla - Jordi Ros, impressor - La Caixa - Llibreria Chalamanch - Miquel Rius - Pastisseria Sant Miquel - Personal Administratiu de l'Ajuntament - Plus - Poblaliment - Policia Municipal - Sprint Ciclo Club Pobla - Tallers Capdevila - Vins Cortina - Artistes: Joan Subirà, Rosa Buïls, Miquel Segué, Xavier Gigó, Anna Rius, Maria José Gonzàlez, Enric Corona, Sisco Martínez, Montse Miró, Vicente Antón de Pedro, Antonio Piedra, Carles Ros, Montse Sorigué, Miguel Angel Corral, Goretti Pomé, Miquel Ruiz, Elias Hernandez, Joan Fuster, Joan Fabregàs I a tots aquells comerços, industries i pàrticulars que han ajudat a fer possible l'entrega de lots durant les activitats realitzades al Comú de Partículars, així com els col.laboradors del Casal de Gent Gran (cosidores i reposteres), de la Comissió de Caramelles, de l'EPS, de l'Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa, de l'Associació Cultural Pal de Paller, de l'Associació d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, dels Bombers de la Pobla de Segur, de laComissió de Festes, del Grup Escènic Lo Tamarro, de l'Associació Cultural Comú de Particulars, dels Col.legis Sagrada Família, Raiers i lES Pobla. A totes aquestes persones, institucions, associacions, i a tots aquells anònims que han pogut fer aquest acte possible, MOLTESGRÀCIES. L'Organització

Número 17, desembre 1999


L'ARBRE ~

O o:

APORTACIONS AL PLA COMARCAL

L'Ajuntament de la Pobla ha fet tota una serie de propostes a l'enquesta pública preoia al tercer Pla Comarcal del Pallars Jussà. Les propostes fetes són les següents:

Organització del territori, urbanisme i habitatge

Turisme i comerç - Calla dotació d'ajudes per a la creació d'equipaments

_ Concloure el Pla Especial del Llac i condicionar el seu entorn (passeig perimetral). - Construcció d'una piscina coberta a l'àrea Vacacional. - Urbanització del casc antic i manteniment de les ajudes del Pla d'habitatges potenciant les promocions de vivendes de Protecció Oficial tant de compra com de lloguer.

turístics, tant pel que fa a allotjament com a activitats, a la Pobla es concreta amb l'ajuda per a l'Hotel de l'Àrea Vacacional. - Suport al projecte de les pistes d'esquí de Filià, creient en la seva repercusió beneficiosa per la comarca com a eina dinamitzadora. - Inventariar, classificar, dotar de mitjans per a la difusió i promoció del patrimoni natural, arquitectònic, històric i industrial de la comarca.

Medi Ambient - Millorar els accesos i camins a les zones forestals. - Exigir el, cabal ecològoc dels rius, especialment del riu Noguera Pallaresa, des de la presa de Sossís. - Continuar la promoció de campanyes per a la sensibilització mediambiental. - Creació d'una ADF (àssociació de defensa forestal). - Creació d'un abocador comarcal de runa.

Xarxes de comunicació - És un tema molt important prioritzar a nivell municipal el tram de la carretera la Pobla-Tremp. - Cal continuar la carretera de Xerallo fins al Pont de Suert i la de Senterada-Capdella. - Adequar els horaris de trens i coordinar-los amb altres línies de transport públic. - Facilitar la implantació del cablejat de fibra òptica.

Agricultura i Ramaderia - Millorari potenciar les ajudes a la creació d'Indústries agroalimentari es. - Creació d'un calendari de xerrades per als pagesos i ramaders per informació i reciclatge. - Buscar una solució ~fer la recollida d'animals morts. - Fomentar el cooperativisme en aquests sectors.

Inudstria i treball - Preveure un pla d'ajudes per a la modernització de Coopirineu. - S'ha de considerar la comarca com una zona d'urgent industrialització i s'ha de dotar d'incentius que ajudin a la implantació d'empreses a la comarca. - Treballar per captar empreses a nivell comarcal.

Sanitat, serveis socials i assistencials - Execució del nou CAP de la Pobla amb la dotació de serveis adequats. - Promoure la dotació pressupostària necessària per fer vàlida la UVIque té la Creu Roja. - Preveure l'ampliació dels serveis de l'Hospital Comarcal. Ex. Diàlisi, laparoscòpies, etc. - Ampliació de l'oferta de llitsde malats de llarga estada. - Preveure la concessió d'ajudes per a habitatges tutelats per a la gent gran. - Dotació o millora del transport per l'accés al centre de dia de la gent dels pobles. - Centre de disminuïts a laPobla.

Ensenyament i Cultura - Consolidació de l'lESmunicipal de la Pobla dins de la xarxa del Depratament d'Ensenyament de la Generalitat. - Potenciació de la relació entre els centres d'ensenyament de la comarca. - Concessió de cicles formatius fent una oferta conjunta i racional entre els centres de la comarca. - Dotació de partides pressupostàries que ajudin a la continuació de les diferents activitats culturals . - Senyalització i retolació d'edificis emblemàtics amb les explicacions referents a tot el patrimoni cultural, edicions de guies, ... - Potenciació dels Raiers donant suport a les activitats que els envonten. - Preveure el condicionament de casa Boixareu dintre del conjunt de "Casa Mauri". - Condicionament del cinema Avinguda com a local de cine i teatre.

Número 17, desembre 1999


OBRES I SERVEIS RE OVAC ÓOE L'E LLU E AT PÚBUC En el passat número 14 de Sota l'Arbre del mes de març, us informàvem de que l'Ajuntament tenia redactats els cinc projectes per condicionar els enllumenats públics més deficients de la Pobla. També us diem que tan sols teníem subvenció per a un d'ells i que per tant calia buscar-ne per als altres. Doncs be, ara ja podem confirmar que ja tenim els ajuts necessaris per als quatre projectes més urgents i necessaris de portar a terme. Per tant, en breu seran contractades les fases que corresponen als carrers indicats en el planell adjunt i que tenen un pressupost de 40 milions de pessetes, subvencionats al 50 % per la Diputació de Lleida. La resta seran aportats per l'Ajuntament i pels veïns

FASE Al

----

~

Correus

~

Piscines

~

Escoles

i±l farmàcies O Informació

que siguin beneficiats per la millora de l'enllumenat públic dels seus carrers. Cal fer esment que actualment s'està portant a terme la renovació total de la xarxa de baixa tensió i de l'enllumenat públic de Sant Joan de Vinyafrescal. Aquesta obra que està a punt de finalitzar-se suposarà la culminació de la dotació dels serveis a aquest nucli agregat de la Pobla, i s'ha pogut dur a terme gràcies als ajuts rebuts de la Generalitat i dels fons de la Comunitat Europea, així com per les aportacions dels veïns de Sant Joan. Amb aquestes actuacions tan sols quedarà pendent una cinquena fase i alguna altra zona de la Pobla que de moment no precisa ser renovada amb tanta urgència, donat que la seva instal-lació és més recient.

turística

ili Telèfon Públic Bombers

FASEA2 ~

Zona esportiva

[§l

Depuradora

li! Llar d'infants FASEA3

fil Parqving ~

Escorxador

[;l Gasolinera FASEA4

•••••••

* Ares Arjó Solduga Número 17, desembre 1999

NATALICIS * Aina 17-08-99

Senyé Segú

28-11-99

CD


L'ARBRE ~

O rI)

CAMPIONAT D'ESPANYA DE TRIAL

La Pobla va acollir el passat dia 17 d'octubre l'última prova puntuable pel campionat d'Espanya de Trial, organitzada pel Moto Sport Pallars, amb la col-laboració dels ajuntaments de la Pobla i de la Conca de Dalt. L'èxit va ser absolut tant pel que fa al nivell organitzatiu, com pel que fa al resultat esportiu, donat que a la Pobla es va decidir qui seria el nou campió d'Espanya, resultant guanyador absolut el corredor Marc Colomer, que es disputava el títol amb Amós Bilbao. Els 18 trams puntuables, que havien de ser recorreguts dos vegades, estaven situats a diferents zones de Sossís i el Pont de Claverol, i alguns d'ells van ser qualificats com de prova del Campionat del Món pels participants, tant pel que respecta a la seva bellesa, com pel que fa a la seva dificultat. Hem de fer menció també a la col-laboració, un cop més de tota la Pobla, que va fer possible que l'organització fos perfecta i que permeté que el trial de la Pobla, que celebrava la seva dissetena edició, ja tingui la categoria de nacional.

®

També s'ha de fer menció a la gran expectació que despertà el trial entre els nombrosos aficionats de la comarca que van acudir al circuit de forma masiva així com als estands preparats pels equips a la zona del col-legí els Raiers, on van mostrar les màquines pel proper any i on també es va fer la "coronació" del nou campió d'Espanya de Trial

Número J 7, desembre J 999


>

~

ACTMTATS DEL PAVELLO

t

En aquest Sota l'Arbre us relacionem les activitats que està previst realitzar al Pavelló Municipal d'Esports durant els propers tres mesos i que han estat organitzades pel Patronat Municipal d'Esports, l'APAdel col.legl Raiers i l'APAdel col.legl Sagrada Família.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT Durada: del IOde gener al 31 de març Monitors: Gemma Algueró i Jose Tripau Classes: dilluns, dimarts i dijous de 8 a 9 h. dilluns, dimarts i dijous de 9 a 10 h. dilluns, dimarts i dijous de 16 a 17 h. dilluns, dimarts i dijous de 20 a 21 h. Preu soci: 1 mes, 3.500 ptes. Preu soci: 3 mesos, 9.000 ptes. Preu no soci: 1 mes, 4.125 ptes. Preu no soci: 3 mesos, 11.700 ptes.

IOGA Durada: 11 de gener-30 de març Monitora: Danne Smith Classes primer curs: dimarts i dijous de 17 a 18 h. - Preu soci: 5.775 ptes. - Preu no soci: 7.350 ptes. Classes segon curs: dimarts de 20 a 21 h.

PREPARACIÓ FÍSICA Durada: 10 de gener-31 de març Monitor: Pep Fontelles Classes: dilluns, dimarts i dijous de 21 a 22 h. Preu soci: 1 mes, 3.500 ptes. Preu soci: 3 mesos, 9.000 ptes. Preu no soci: 1 mes, 4.125 ptes. Preu no soci: 3 mesos, 11.700 ptes.

HÀNDBOL (alumnes de 4t, 5è i 6è de primària) Monitor: Josep Llovich Classes: dilluns de 18 a 19 h. Preu soci: 2.200 ptes. Preu no soci: 2.500 ptes.

BÀSQUET Monitor: Dani Mateo Classes: dimecres de 18 a 19 h. (alumnes de lr, 2n i 3r de primària) dimecres de 19 a 20 h. ( alumnes de 4t, 5è i 6è de primària) Preu soci: 2.200 ptes. Preu no soci: 2.500 ptes.

FÚTBOLSALA

KARATE-DO

Monitor: Ivan Ortega Classes: dijous de 18,30 a 19,30 h (alumnes de 3r de primària) divendres de 18 a 19 h. (alumnes de 1r i 2n de primària) Divendres de 19 a 20 h. (alumnes de 4t, 5è i 6è de primària) Preu soci: 2.200 ptes. Preu no soci: 2.500 ptes.

Durada: a determinar Monitor: Pedro Gonzàlez Molina Classes: dimecres de 17,30 a 18,30 h. Preu soci: 3.000 ptes. Preu no soci: 4.100 ptes.

Per més informació us podeu adreçar al Pavelló Municipal d'Esports. Cal recordar tambè que tots els cursos hauran de tenir un mínim d'inscrits.

BALLS DE SALÓ Durada: 3 mesos Monitor: Daniel Saez , Classes: a determinar els dies (es farà una reunió prèvia amb els interessats), l'horari serà de 22 a 23 h.

Número 17, desembre 1999


L'ARBRE ~

O r:I':J

BREUS D'ESPORTS

PRIMERA FIRA D'ESQUI ALAPOBLA

~

ESTADES CICLOTURÍSTIQUES LA POBLA

A

La forta activitat de l'SCC Pobla va ser recompensada el passat mes d'octubre amb la celebració al nostre poble de la IX edició de les estades cicloturístiques que anualment organitza la Federació Catalana de Cicloturisme per tal d'agraïr a tots els amants de la bicicleta la seva tasca. S'ha de mencionar també l'organització d'una visita a la Pobla i les seves rodalies. A les jornades, en que hi participaren membres de la federació, es reconegué la tasca del club i també la del poblatà Josep Bochaca. La primera edició de la fira d'Esquí de la Pobla va ser un èxit total com ho demostren els 1.000 visitants que van passar els dies 4,.5 i 6 de desembre pel Comú de Particulars on hi havia ínstal-lada la mostra. Després dels tres anys de celebrar la Fira de Material de Segona Mà, i davant el creixent interès que aquest esport d'hivern desperta, el CEPS es va agosarar i va aconseguir que la Pobla ja tingui la primera fira d'esquí de la comarca. Els visitants, però, també tingueren l'ocasió de comprar i vendre material d'esquí de segona mà. Les novetats i el canvi de nom vingueren motivades per la participació de comerços de la comarca, tant del Pallars Jussà com del Sobirà, relacionats amb accessoris d'esquí. Les pistes de Port-Ainé, Espot Esquí i Tavascan també hi foren presents per tal d'informar de les novetats d'enguany a tots els que s'hi aproparen. Els objectius d'aquesta fira han estat els de promocionar les activitats d'hivern tot just quan es donava el tret de sortida a la nova campanya.

CONCURS HÍPIC DE SALT D'OBSTACLES El dia 3 d'octubre es va realitzar a la plaça El-líptica de l'Àrea Vacacional un concurs hípic de salt d'obstacles organitzat entre l'Ajuntament, el Centre Eqüestre i l'Àrea Vacacional. Una vintena de participants van realitzar les tres proves de salt d'obstacles a 80, 100 i llOem. Cal destacar l'èxit d'assistència i la bona impressió que es van endur els participants, fet que anima a promoure altres proves com podria ser un concurs nacional per a l'any 2000. Els assistents van gaudir molt amb les actuacions dels genets Eva Puigredon, Sergio López i Carina de la Rosa, que van ocupar respectivament els tres primers llocs de la classificació a la prova de 100 cm. i les de Joel Vallés, Angel Vàzquez i Maria Oña que van copar el pòdium a la de llOem.'

Nou Consell del Patronat Municipal d'Esports. Elpassat 22 de novembre es constituí el nou Consell del Patronat Municipal d'Esports després de que s'hagués esgotat el mandat de l'anterior consell. ElPatronat està format per representants de les diferents entitats esportives, de les escoles i altres membres, en total 28 persones, que des de el mes de novembre treballen en les diferents activitats de caire més esportiu que tenen lloc a la Pobla.

®

Número 17, desembre 1999


SOTA~

I

ELS POBLATANS CELEBREN ANYS

t= :::c t'fj

Com és tradicional a la Pobla, els poblatans i les persones vinculades a la nostra ciutat que durant l'any celebren un aniversari es reuneixen per a fer una celebració conjunta. A les fotografies podeu veure les celebracions que s'han fet aquest any. Moltes felicitats a tots !.

50 ANYS

40 ANYS

30 ANYS

Número 17, desembre 1999


L'ARBRE ••....

~

O

sr:

LA POBLA SOLIDARIA LA POBLA ES VOLCA EN LA SEVA PARTICIPACIO A LA MARATO DE 1V3 ~

El passat diumenge 12 de desembre TV3va organitzar la Marató de TV3que aquest any estava destinada a recaptar fons per investigar sobre el rebuig i els efectes secundaris que produeixen els transplantaments d'organs, i en aquesta ocasió la Pobla va tenir un paper molt destacat. La Pobla de Segur va ser l'únic punt de Lleida on es va fer una connexió en directe des de l'autocar de la Marató que recorre el territori durant tot el dia i per aquest motiu es va organitzar una gran festa solidaria a la que tota la població es va abocar de manera esplèndida. La festa solidària de la Pobla s'inicià a les 11,30 del matí al costat de la Xocolatera Vella on es van organitzar una actuació de la Coral Verge de Ribera, unes sardanes solidàries a càrrec de l'Associació

~

Cultural Pal de Paller, activitats per a nens i joves a càrrec de l'EPS, i dos actes centrals que van ser, d'una banda una baixada de rais i ràfting a càrrec de l'Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa i de l'Associació d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, que va ser retransmesa en directe pels populars Paco i Ingrid del programa la Cosa Nostra, i de l'altre els plats preparats per la Comissió de Caramelles i la Comissió de Festes per l'esmorzar-dinar solidari, que el Paco i la Indrid van voler tastar abans de marxar. Aquest dinar es va elaborar amb mongetes i llonganissa cedits gratuïtament pels comerços i carnissers de la Pobla i els postres van ser preparats per les mestresses del Casal de la Gent Gran. D'aquest dinar es van vendre un total de 700 tiquets, mentre que a la zona de la Xocolatera Vella van assistir més de 1.500 Número 17, desembre 1999


'"

LA POBLA SOLIDARIA

persones durant tot el matí. La jornada solidària va continuar a la tarda amb les sardanes solidaries a càrrec de l'Associació Pal de Paller que van celebrar a la plaça de l'Arbre, el bingo popular organitzat per el Grup Escènic Lo Tamarro i la subhasta d'obres d'Art organitzada per aquesta entitat, realitzades les dos al Comú de Particulars. Número 17, desembre 1999

Finalment el Casal d'Avis també va organitzar el sorteig d'una gran cistella. Tots els productes que es van sortejar durant la tarda van ser donats de forma gratuïta. La solidaritat de la Pobla i les institucions coordinades per Jesús Sànchez, va tenir el fruit final d'una recaptació total de 1.880.200ptes. Tot un rècord solidari.


L'ARBRE ~

O rI'J

25 ANIVERSARI DE UNIÓ DE PAGESOS

ARRELS PER ANAR ENDAVANT

'lo,,'.

Enguanyes celebra el 25è aniversari de la creació de Unió de Pagesos, el sindicat agrari més representatiu de Catalunya. Evidentment pels pagesos i pels ciutadans és un motiu de satisfacció poder commemorar aquesta data, però també pot ser una ocasió per la reflexió sobre quin volem que sigui el nostre paper en la societat del present i del futur. L'any 1974un grup de pagesos, en la clandestinitat, va elaborar les bases del que continua sent el nostre sindicat. Aleshores a Catalunya i a l'Estat espanyol es vivien moments difícils en que a la lluita per unes millores laborals i socials s'havia d'afegir la ferma voluntat de recuperar unes llibertats inexistent. A la mort de Franco, però, es va haver de lluitar per no deixar-se recuperar per els partits al poder, que volien seguir mantenint l'estructura dels sindicats verticals. Encara l'any 1985, els pagesos vam haver de sortir al carrer per posicionar-nos en contra la llei de Cambres Agràries. Per sort sembla que el marc institucional ja està establert, sobretot després de les eleccions sindicals que van tenir lloc l'any 1994, i en que la Unió de Pagesos va destacar com a sindicat representatiu de la pagesia catalana. En aquests anys han estat molts els problemes als que els pagesos i pageses han hagut de fer front: des de les primeres tractorades de l'any 1977 fins ara, les negociacions de l'Agenda 2000, passant per les innumerables baixades de preus i les contingències de producció. D'aquests anys destacaríem també la formació de la COAG, que és la coordinadora estatal de varies Unió de Pagesos i

que ens permet enfrontar-nos amb més eficàcia al Ministeri i participar a través d'una altra coordinadora europea en les converses de Brusseles, on es defensa un model d'agricultura molt diferent al nostre. Elpaper de la pagesia en la nostra societat està canviant moltíssim. A hores d'ara a Catalunya som només el 3 % de la població activa, amb perspectives de que aquest percentatge es redueixi a la meitat en pocs anys. Tothom reconeix no obstant que una societat no pot prescindir de la pagesia ja que aquests pobles i masies disseminats pel nostre territori són els guardians d'uns espais naturals i d'una part de la nostra cultura. Però perquè la població rural continuï existint ha de poder viure dignament de la seva professió i aquest model de petita pagesia no es considera important en el marc d'una economia cada vegada més global, i més lluny de les persones que se'ns vol imposar. La situació ha canviat des de el 1974 però igual que aleshores no són suficients les lluites corporatives, sovint un problema dels pagesos o qualsevol altre. ~

EXPOSICI9 de Pagesos COMMEMORATIVA El passat dia 5 de desembre la el Molí de l'Oli va acollir la presentació d'una exposició commemorativa dels 25 anys. L'acte comptà amb la presencia del president de Unió de Pagesos, Pep Riera, que va recordar la tasca que ha fet el sindicat durant els seus 25 anys d'història.

Número 17, desembre 1999


CULTURA PRESENTACiÓ DEL NOU LLIBRE DE MANEL GIMENO gons ella, determinats noms que apareixen indiquen les tendències polítiques que hi havia en aquell moment a la ciutat, o els gravats de les factures de començaments de segle mostren una clara influència del modernisme, que també trobem en determinats edificis. D'altra banda l'alcalde, també va parlar del llibre i de la col·laboració que ha prestat l'Ajuntament en la seva elaboració i va aportar el seu granet de sorra parlant també com a comerciant. L'acte comptà també amb el regidor de cultura, Jesús Sànchez, també historiador i arqueòleg que feu un recorregut històric pel llibre. L'acte comptà també amb la presencia de Josep Borrell, com a membre d'una antiga família de comerciants de la ciutat, que parlà de com el llibre li ha fet recordar moltes experiències viscudes a l'antic forn familiar.

El dia 6 de desembre el Molí de l'Oli va acollir l'acte de presentació del llibre que Manel Gimeno ha dedicat als últims 150 anys d'història dels comerços i industries de la nostra ciutat. Aquest acte, que despertà una gran expectació, com ho demostra el fet de que a la sala d'actes no hi cabia ningú més, comptà a la taula presidencial amb la presencia de l'autor, que recordà algunes anècdotes de la redacció del llibre i instà a tots els que el facin servir com a guia històrica que recorrin els carrers de la seva ciutat amb una visió històrica, ajudant-se de les nombroses fotografies antigues que en ell s'hi troben. Juntament amb el Manel Gimeno, a la taula, van parlar d'una banda la professora i doctora de la UdL, Conxita Mir, que va fer una anàlisi extensa del llibre, mostrant com es pot extreure molta més informació de la història de la Pobla en els dos darrers segles de la que podria semblar. Per exemple, se- L--",",,---=~__ -=--

Número 17, desembre 1999

---=:lo....-...JL......::.


L'ARBRE ~ ~

O

v:

ACTMTATS DEL COMU

Una de les exposicions que se'ns dubte ha despertat més curiositat últimament a la Pobla fou la que durant el mes d'octubre el Comú de Particulars mostrà en una de les seves sales, sota el títol "la Bellesa de la Tècnica". Aquesta exposició recollia maquinària elèctrica de les empreses del país, així com fotografies, de diferents moments de la història de la indústria elèctrica. L'exposició fou organitzada per Fecsa, Enher i Endesa. En el mateix mes d'octubre els artistes de Le Fousseret, França, tornaren la visita que van fer els artistes del Pallars a la seva comarca amb motiu de l'intercanvi cultural que anualment celebren. Aquesta mostra pictòrica permeté visitar durant 15dies les obres dels artistes convidats, que oferiren un ampli ventall de diferents estils pictòrics. Finalment hem de fer menció a una altra de les exposicions que l'Associació ha organitzat, la que es pogué veure des de el 28 de novembre fins al IS" de desembre, en la que artistes pallaresos i ribagorçans participaren en la dissetena mostra d'artistes de les dues comarques. D'altra banda el Comú de Particulars continuarà la seva activitat durant les properes setmanes i per això durant les festes de Nadal i el mes de gener el Taller d'Art mostrarà el pessebre amb les seves figures: durant les dates nadalenques també es podrà visitar l'exposició de pintures a l'oli d'Agustí Sellart. Número 17, desembre 1999


SOTA~

SOLIDARITAT AMB PARAGUAY

~ ~

t'!1

Com ja sabeu el Nadal passat el germà Llorenç Rubió va fer arribar a la Pobla un projecte de solidaritat amb la Comunitat de San Antonio (Paraguay). Tal i com aleshores va prometre, un cop realitzat el projecte, ha fet arribar a l'ajuntament les factures detallades de les despeses i una carta d'agraïment en nom de la comunitat. La carta es el text que us oferim ara: En nombre de la Comunidad de San Antonio-Santa Librada quisiera agradecerles por su inestimable ayuda para la concreción del proyecto de Letrinización de la Comunidad. El hermano Lorenzo Rubió, hijo de la Pobla de Segur y durante tres años educador en Horqueta, tuvo una activa participación en la vida de la Comunidad de San Antonio implicando también a alumno/as mayores de la ciudad de Horqueta. Durante los meses de diciembre y enero del 98-99, en que estuvo de visita de familia en España, les presentó a ustedes el proyecto que con generosidad apoyaron. Desde Mayo hasta Agosto del 99 nos ha ocupado la realización del proyecto, ayudados por 4jóvenes voluntarios españoles perteneciente a la ONC SED. He de decirles que la implicacion de la Comunidad ha sido tantastica -las fotos son buena muestra de ello-. Agradecemos, de nuevo, su colaboración Les envío detalles de algunas facturas, fotos y una carta de agradecimiento de la comunidad. Si tienen alguna consulta que hacer o necesitan alguna otra documentación, con sumo gusto se la prop orcion arem os. Afectuosamente Francisco J. Montori Arbues Centro Educativo Marista.

Número 17, desembre 1999

@


L'ARBRE ~

O rI'J

.

"~IS

Els alumnes de 5è i 6è de primària del Centre d'Ensenyament de Primària dels Raiers guanyaren un dels premis ejército de redacció i dibuix que anualment atorga el Ministeri de Defensa. L'acte de lliurament del premi va tenir lloc a les instal-lacions de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn i els 35 alumnes guanyadors, corresponents als dos cursos pel treball en equip, van rebre un lot de regals i de material escolar, així com l'escola que també es veié gratificada amb un trofeu i material escolar. Desprès del lliurament de premis els alumnes van poder visitar les ínstal-Iacions de l'Acadèmia.

Número 17, desembre 1999


VARIS

SETMANA DE LA GENT GRAN

En commemoració de l'any internacional de la Gent Gran la setmana del 25 al 29 d'octubre es van fer una sèrie d'activitats en que la gent gran en va ser la protagonista. Els actes es van organitzar de forma conjunta per l'Ajuntament de la Pobla, l'Àrea Bàsica de Salut, el Casal de la Gent Gran i el Consell Comarcal.

Bàsicament es feren una sèrie de xerrades en que es van tractar temes tant diversos com el paper de la Gent grans dins el marc de la societat actual, la seva qualitat de vida, exercicis físics preventius, etc ... En Llorenç Sànchez també va participar com a ponent en aquesta sèrie de xerrades, i va tractar el paper del casal en la vida de la Pobla. El dia 28 amb la col-laboració del col·legi Raiers i la Sagrada Família i sota el títol Vivències, usuaris del Casal de la Gent Gran van compartir amb els alumnes les seves experiències i com es vivia en l'àmbit de la pagesia o com eren les festes anys enrera. L'acte va ser valorat molt positivament tant per la gent del casal com pels nens de les escoles. La bona resposta ha servit perquè ja es plantegin tornar a repetir una activitat d'aquestes característiques. Finalment una exposició al Molí de l'Oli va recollir a través d'imatges i de textos explicatius els recursos sanitaris de la gent gran.

LA SAGRADA rAMfLIA VIU

EL CANTÓ MÉS HUMÀ

Amb dues xerrades ben diverses i al mateix temps ben actuals, els alumnes de primària han treballat, per un cató el conflicte de Bòsnia i per l'altre la im-

portància de la donació d'òrgans. Els passat 20 de novembre i dins de la setmana que van dedicar als 10 Anys dels Drets dels Nens. El tinent coronel de l'AGBS Pepe Ogeda va parlar als alumnes de 5è i 6è de les seves experiències viscudes a Nicaragua com a observador sense armes, i especialment a Bòsnia, com a membre de l'exèrcit de pau. La xerrada s'acompanyà de diapositives. Per altra banda i en motiu de la Marató de TV3, els alumnes de cicle mitjà i de cicle superior poderen expressar tots els seus dubtes sobre el transplantament d'òrgans al pediatra Joan Berenguer i la Montse Figueroa, gràcies a la xerrada que sota el títol "la donació d'òrgans". Els alumnes del centre tingueren un munt de preguntes a fer, moltes d'elles demostraren la preocupació que un tema, a cops, tant llunyà pels nens els es motiu de mots interrogants .

.•. Número 17, desembre 1999


L'ARBRE ~

O v:

VARIS -HOMENATGE ALS 90 ANYS

El 12de novembre i tal i com se celebra anualment, el Casal de la Gent Gran va retre un homenatge a tots aquells que aquest any celebren el seu 90è aniversari. En total 9 persones van ser les grans protagonistes de la sèrie d'actes que es van preparar: una missa, l'actuació de la Coral i el corresponent lliurament de un diploma i una medalla commemoratius de l'efemèride. A l'acte hi van assistir la delegada del Departament de Benestar Social, Teresa Ribes, el subdirector general d'Acció Cívica, Josep Maria Sanaüja, acompanyats per les autoritats de les institucions i d'entitats de la Pobla i comarca. Unes 260 persones entre usuaris del casal i familiars dels homenatjats van assistir a la festa que clogué amb un berenar. Paral-lelament es feu una exposició al mateix Casal de quadres de pintura a l'oli i de manualitats per usuaris del Casal en l'últim any.

HOMENATGE A LA TERESA VIROS El passat dia 10 de desembre, l'actual junta del Casal de la gent gran, presidida per Pilar Lucas Sabarich, va voler retre un homenatge a la que fins ara i des de l'any 1985 ha estat la seva presidenta, la Teresa Viros Farré. Al'acte si van adherir l'Ajuntament, membres d'anteriors juntes i d'altres veins de la Pobla que varen fer palés el seu reconeixement a la Tresin, a la que se li va fer entrega d'una placa commemorativa i de l'escut de la Pobla. Enhorabona i gràcies per tota la teva dedicació i entrega!

@

Número J 7, desembre J 999


BREUS La Biblioteca repeteix premi.

Escenaris de la guerra.

A l'igual que l'any passat la Biblioteca Municipal va rebre del Ministerio de Educación i Cultura i la Federación Española de Municipios y provincias l'oportunitat de participar en el concurs que organitzen per a les biblioteques municipals de menys de 5.000 habitants. La biblioteca tornà a presentar el seu projecte i tornà a ser un dels guanyadors. El premi serà una dotació de llibres per ampliar el seu fons. Cal remarcar també que va sorprendre que el premi es concedís a la biblioteca de la Pobla per segon any consecutiu, donat que al concurs s'hi presenten biblioteques de tota Espanya, el que remarca encara més la importància del premi i la feina de les persones que en ella treballen

El passat dia 30 d'octubre el Molí de l'Oli va acollir la projecció de diapositives sobre "imatges recents sobre els antics escenaris de la guerra civil", en la que Manel Gimeno va relatar les seves caminades per l'antiga línia de front, des del Montsec fins a la línia amb França. A l'acte hi va haver gran afluència de públic que va poder, a més de gaudir d'uns paisatges espectaculars, va poder conèixer els esdeveniments transcorreguts durant la Guerra Civil al Pallars. Manel Gimeno ha estudiar durant molts anys aquest fet històric, estant, actualment, una de les persones que coneix més a fons la història d'aquest període a les nostres comarques.

Concert de Nadal. La Coral Verge de Ribera va tornar a oferir, el passat dia 19, a tots els poblatans el tradicional concert de Nadal que un cop més va fer gaudir a tots els assistents dels millors temes nadalencs.

L'Horadel conte a la Biblioteca. El dia 4 de novembre a la Biblioteca Municipal va tenir lloc l'Hora del Conte. L'activitat "Un plat pla ple de poesia està" estava dirigida a un públic infantil i familiar i consistia en combinar la música i la poesia en una dinàmica engrescadora. Com ja sabeu l'hora del Conte és l'activitat que té com a objectiu apropar els nens i nenes a la biblioteca per tal de posar-los en contacte amb la cultura.

Nova associació cultural. Ens plau informar-vos de la creació d'una nova associació cultural a la Pobla. Aquesta s'anomena Pal de paller, i, segons els seus fundadors, vol ser un lloc de trobada, d'unió. Segons ells mateixos, la seva base és el teatre, però a partir d'aquí es pretén derivar en diferents activitats, com la recuperació de balls típics del país, cursos d'interpretació, intercanvis culturals, etc. L'associació està oberta a tothom que tingui ganes d'espressar les seves inquietuds i motivacions, on, segons ells, "hi hagi bon rotllo". Si voleu més informació podeu contactar amb l'Eli Sauquet o la Montse Blesa.

Conferència sobre voluntariat. El passat dia 4 de desembre, a les quatre de la tarda, el Molí de l'Oli va acollir una conferència sobre el voluntariat que tingué per títol, "Voluntariat una relació humana alternativa". Aquesta conferència, que va ser molt dinàmica donat que es va plantejar com un joc de rol, va servir als assistents per conèixer el que realment significa el voluntariat i en que consisteix. D'altra banda pel proper any s'està preparant la celebració d'un curs sobre temes de voluntariat que permetrà a tots els que ho desitgin, iniciar-se o bé conèixer i formar-se a fons en aquest món, a molt proper a tots però, molts cops molt desconegut.

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha endegat una campanya per donar a conèixer quins són els passos a seguir per canviar el nom o el cognom i actualitzar-lo al català. Podeu recollir el fulletó informatiu a l'Ajuntament. Número 17, desembre 1999


Ajuntament de la Pobla de Segur Pallars Jussà

Lleida


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.