Sota l'Arbre #11 - Abril 1998

Page 1

INFORMACIÓ LA POBLA MUNICIPAL DE Núm. 11 DE SEGUR

Abril 1998

I ador · ... .. dels PlInneu a VIsita l' "..ea S avessa d' ' tor Joan "s b~u~del .."u Ira ya es troben a l""1.j!l:t.e


L'ARBRE ~

mlTORIAL

~

CARTAALSREISMAGS Usvoldria fer coneixedors de la carta que aquest any vai~ escriure als Reis d'Orient. Deia així: Majestats: Mai us he escrit com alcalde perquè considerava que teníeu prouta feina amb les demandes dels nens i nenes i per tant els desitjos dels grans i més els de l'alcalde, era millor que s'aconseguissin amb el treball i l'esforç propi del dia a dia. Si ara us faig arribar aquesta carta és perquè no he aconseguit el desig més important que sempre he tingut com alcalde: QUEELS POBLATANS CREGUIN AMB LA POBLA. No vull ser orgullós i per tant no descarto en absolut la part de responsabilitat que jo hagi pogut tenir en aquesta manca de confiança, però tampoc vull ser masoquista i considerar que tota la culpa sigui meva. Sincerament crec que hi han hagut moltesactuacions que des de les postures més derrotistes del poble han estat desqualificades amb la típica frase del 'flIXO NO HO FARAN'~I ves per on que s'han fet. , Quanja estava fet, aleshores es deia 'flIXO NO HO PAGi\RAN" o bé ''A/XO NO HO MANTJNPRAN'~ o bé ''A/XO NO SERVIRA PER RES" o be ''A/XO NO SABEM PERQUÈ HO HAN FET". I ves per on s'ha anat pagant, s'ha mantingut i ha servit per als que han volgut aprofitar-se 'n, i en general ha produït un efecte multiplicador en el desenvolupament i benestar de la Pobla. Majestats, em pregunto perquè a la Pobla no es canvia el ''S'HA DE FER" o el ''HEUDE FER" o el ''NO ES FARÀ" o el ''NOSE'NSORTJRAN'~ o el pit.¡,or'~QUÍ NO VALLA PENA FER RES'~ per un positiu 'QUEPODEM FER?" o millor encara ''ENTRE TOTS PODREM FERHO TOT'?

Doncs bé, estimats Reis Mags, aquest és el motiu de la meva carta: USDEMANO QUE TOISELS QUEENS OMPUMLABOCA AMBL 'ORGUUDESERPOBLATANS, SAPIGUEM TREBALLAR PERACONSEGUIR QUELA POBLA SIGUI LA QUE TOISDESITGEM,UNAPOBLA PROSPERA ON TOISELSSEUS CIUTADANS PUGUIN SENTIR-SE PLENAMENT FEUÇOS AMB EL SEU PRE· SENTI TRANQUILS AMB EL SEU FUTUR. En la confiança de què vosaltres com a Reis Mags tot ho aconseguiu, espero veure satisfet el meu desig que no dubto és també el de molts poblatans . Afectuosament, Narcís. P.D.: Majestats. Si voleu passar comptes de tot el que hem anat fent, podeu llegir els números atrasats de Sota l'Arbre. El dia 6 de gener al matí, vaig anar impacient a veure el que m'havien deixat els Reis. Era un tros de paper senzill on es podia llegir: Benvolgut Alcalde: Si t'estimes la Pobla,ja saps el has de fer: no defallir mai. Si creus en la Pobla, continua treballant per ella passi el que passi. Si fas tot això, arribarà el dia en que allò que ens has demanat es complirà: TOIS ELS POBLATANS CREURAN EN LA POBLA I TREBALLARAN PER ELLA FINS ACONSEGUIR QUE SIGUIEL QUE TOIS VOLEM:UNA POBLA PROSPERA I AMBFUTUR. Sempre amb la Pobla, Melcior, Gaspar i Baltasar. P.D.: Hem llegit els números atrasats del Sota l'Arbre i Déu n 'hidò. Endavant!. Doncs bé, com jo sóc dels que encara creu amb els Reis de veritat he començat l'any treballant i amb la confiança de veure complert el meu desig que sens dubte espero que també sigui el vostre. No és això el que tots volem? Doncs som-hi! Narcís Balaguè i Bosch el vostre alcalde.

PLENARI PLE EXTRAORDINARI DEL 23-12-97 * Aprovar l'adquisició d'una ambulància tot terreny per un import de 6.647.432 ptes. aportades per la Diputació de Lleida, l'associació de bombers, la comissió pro-ambulància en loteries, els municipis de La Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Senterada, , Sarroca de Bellera, Torre de Capdella i Baix Pallars. L'ús d'aquest vehicle serà cedit al Departament de Governació, Direcció general de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments el qual el destinarà al parc de bombers de la Pobla en substitució d'un vehicle ambulància en mal estat i que haurà de servir per al trasllat de malalts dels municipis abans esmentats a l'Hospital comarcal del Pallars de Tremp. * Aprovar l'acceptació d'una subvenció del Departament d'Ensenyament, per un import de 2.134.249 ptes. amb destí a l'Escola d'Educació Infantil (guarderia). * Aprovar el finançament de l'obra de "Camí d'accés a Puigmanyons, cuneta de formigó i reg asfàltic" dins el Pla de Camins del Pallars Jussà, vuitena fase. * Sol- licitar a la Generalitat de Catalunya una concessió per a la gestió del servei d'una emissora municipal de radiodifusió.

PLE EXTRAORDINARI DEL 16-01-98 * Mostrar el condol i la solidaritat amb l'Ajuntament de Zarautz i família del regidor Josè Ignacio Iruretagoiena Larrañaga, tot i expressant el rebuig a qualsevol acció en contra dels drets fonamental de la persona. * Adhesió al manifest d'alcaldes relatiu als Danys de la riuada del mes de desembre de 1997, realitzat a Balaguer el8 de gener de 1998. * Aprovar la modificació de l'Estudi de detall de la zona 5A-Zona de bungalows del pla especial l'estació (pEE). PLE ORDINARI DEL 29-01-98 * Aprovar l'annex al document de compromís d'aportacions de quotes dels professionals a l'obra de condicionament de l'escorxador municipal, pel qual s'acorda que si es donés el cas de saturació del servei de matança es reconeix el dret preferent de matança en favor dels professionals que han fet les aportacions enfront d'altres possibles usuaris. Acordar també que la no creació d'una societat mercantil per a la gestió del servei de l'escorxador comportaria per part de l'Ajuntament el comprimís de retornar als professionals l'import de les aportacions econòmiques fetes, sense cap tipus ni percentatge d'interès, en un plaç de cinc anys. * Devolució de fiança de l'obra de proveïment d'aigua al nucli de Puigmanyos a Il'empresa Cuberes-Plancheria, S.L. * Devolució de fiança de l'obra de restabliment del paviment al carrer del Raval a l'empresa BenitoAmó e Hijos, S.A,. * Devolució de fiança de l'obra de reposició de la conducció d'aigua potable a Sant Joan de Vinyafrescal a l'empresa Codes, SCCL.

Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur Coordinació: Cristóbal Trujillo Av.Verdaguer, 35 Redacció: Montse Enjaume Tel. (973) 68 00 38 Núria Farrús Fax (973) 68 11 07 EHSauquet

NOTA DE LA REDACCIO Qualsevol persona no resident a la Pobla que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament i li farem arribar.

Número 11, abril 1998


SOTA r-c

COL.LABORACI6 ESPECIAL

~ ~

SOLITARIS DEL PIRINEU . Un dia, intentant caçar muflons a la Vall Farrera, amb escopeta i amb càmera fotogràfica, vam anar a parar a Norís, un d'aquests pobles de muntanya de pedra fosca, de cases arraulides una a la vora de l'altra, els horts a la part solana, els carrers empedrats, terra-boteruts i desiguals, i on les pedres de les parets de les construccions, de les cases i dels pallers, com em va fer descobrir algú un dia, guarden entre elles claus, cordills, taps ... , moles coses gairebé inapreciables però tan útils en un moment donat. El Juanito ens va sortir a rebre. No gaire acostumat a les visites, qualsevol enrenou li pot distreure la monotonia. Eljuanito, em va dir el Joan Marco, viu tot sol aquí, en aquest poble de Noris. El vaig mirar i volia saber més. Em van venir mil preguntes al cap. Tot sol en un poble i ara, fins fa uns mesos sense telèfon. La tele i la ràdio, vaig pensar, deuen ser la seva companyia. Tornaré, li vaig dir. I des d'aquell dia, vaig rumiar la idea d'anar a buscar més gent que, com el Juanito, fessin vida tots sols en un poble. Entre els dos Pallars, l'Alta Ribagorça i un tros de l'Aragó, en vaig trobar 10. Deu habitants solitaris. Sobre el mapa, alguns costaven de trobar. D'altres, sobre el mapa i sobre el terreny. Sense el quatre per quatre hagués estat impossible seguir algunes de les pistes que ens hi apropaven. La d'Estall, a l'Aragó, per exemple, on visquia el Santiago que deia Pena de cognom i jo pensava que era una ironia. "Pena de nom i de fets",deia ell. A l'Aragó també, vam arribar a Pardinella de Dalt, a la serra de Bardají, a

Número 11, abril 1998

Osca. Allà vam conèixer el Francisco Luis, un home que havia fet ja part de la seva vida a fora, a Lleida. S'havia casat, havia tingut quatre fills i s'havia separat, "per un altre", deia. Escoltant música de la ràdio mentre cuidava el bestiar, un ramat variat de cabres i ovelles, i cuidant una colla de pollets, gallines i conills que cuinava deliciosament, explicava, passava els dies somiant en una princesa que el tregués a ballar i li donés conversa. Del Jaume de Terbeu recordaré lo neta que tenia la conillera i la casa sencera, i encara que el veig per Sort, a mercat, recordo el dia de l'entrevista. El Ricard a Adons, el Ramon a Ancs, el Joaquin a Castilló de Tor, el Xavier a Tor, el Melchor a Abella d'Adons i el Tonet Gaset Oliva, a Claramunt, van completar la passejada per aquells paisatges tan solitaris del Pirineu, tan tranquils com la gent que encara els habita, que no per la seva soledat viuen en va la vida. I marxava amb la sensació de deixarhi alguna cosa. Hi quedava en el record d'ells, però també jo m'enduia i guardo, aquella estona de companyia que no els és corrent. I que altres cops havia i he tornat a sentir sortint d'un bar, marxant d'entremig de blocs de ciutat ben plens de veïns, de països d'aquí i d'allà. Carme Escales Finalista del Premi Pica d'Estats Carme Escales es actualment corresponsal del Periòdico de Catalunya, així com a col·laboradora de diverses publicacions. Cal destacar que va ser finalista de la darrera edició del Premí Pica d'Estats


L'ARBRE

~ LA _ORLA JA TÉ L'ESCORXA

DEIS PI INEUS El passat dia 24 de gener la nostra vila va tornar a viure un d'aquells moments que segurament serà recordat durant molt temps per la seva incidència posterior, la inauguració del nou escorxador municipal. En anteriors números de la revista Sota l'Arbre us hem informat del procés de construcció i constitució de la junta gestora de la ínstal-lacíó, així com de la capacitat de matança, i ara en el número que teniu a les mans ja us podem dir que es troba en ple funcionament. La inauguració va comptar amb la presència de l'Honorable Conseller del DARP, Francesc Xavíer.Marímon, el qual va manifestar que la Pobla disposa a partir d'ara d'un escorxador pensat per les possibilitats de la zona i que sens dubte serà un èxit donada la seva dimensió pensa-

da per cobrir unes necessitats específiques. El parlament del Conseller va estar precedit del fet per Eusebi Aubarell, en nom dels carnissers de la zona que han fet aportacions econòmiques a aquest projecte. Posteriorment, Joan Font va parlar en nom dels ramaders, que van demanar al Conseller que fes un estudi de mercat per poder saber amb certesa quins serien els més adients per exportar la carn dels Pallars a més dels costos que això suposaria. En aquest sentit Francesc Xavier Marimon es va comprometre a realitzar aquest estudi, però per a ell la millor garantia què la carn del Pirineu que serà sacrificada a la Pobla es vendrà bé, és la qualitat del producte, tant de l'animal sacrifi-

cat com de la forma de sacrificar-lo. Per la seva part l'alcalde va agrair a tots els que han fet possible el projecte, la seva aportació i va recalcar que l'escorxador de la Pobla és un escorxador amb capacitat per sacrificar tots els animals del Pirineu de Lleida, d'aquí el seu nom, i si això no fos així la ampliació de la seva capacitat de sacrifici només comportaria la creació de més toms de matança. Finalment Narcís Balagué també va recordar que gracies a no ser una macroinstal.lació, l'escorxador dels Pirineus està organitzat de forma que garanteix plenament el bon tracte de l'animal durant el sacrifici. La seqüència d'actes va continuar amb la descoberta d'una placa commemorativa i amb la visita de les ínstal-laclons. Finalment el Conseller va assistir a un dinar amb tots els representats del sector càrni de la Pobla i comarca.

Número 11, abril 1998


I

EL CONSELLER DE TURISME V;:A VISITAR L'ÀREA VACACIONAL L'Honorable Conseller d'Indústria, Comerç, Consum i Turisme, Antoni Subirà, va visitar el passat dia 26 de gener l'Àrea Vacacional de la Pobla. El motiu d'aquesta visita va ser interessar-se personalment per l'estat actual de desenvolupament del gran projecte urbanístic de la nostra ciutat. Acompanyat pels membres del consorci promotor de l'Àrea, així com per l'alcalde, el conseller va poder visitar l'autocar de promoció a les fires, per posteriorment veure la zona dels bungalows entrant en un i quedant gratament sorprés. La seva visita es va cloure a l'edifici de serveis on es va reunir amb els diferents membres dels organismes que estan fent possible l'Àrea Vacacional, els quals li van transmetre la situació en què es troba el seu desenvolupament en aquests moments. Per la seva part el conseller va manifestar després de la visita que malgrat ser un projecte amb una execució laboriosa per les seves grans dimensions i amplitud, el seu departament ajudarà el projecte mitjançant una línia de promoció comercial que serveixi perquè sigui presentada a promotors i agents turístics, donat que es considera fonamental i imprescindible que ells coneguin el projecte perquè funcioni plenament.

ENTREGATS ELS PISOS DE PROMOCIÓ SOCIAL ALS SEUS INQUILINS El Molíde l'Oli va acollir l'acte tan esperat per a una trentena de famílies poblatanes durant els darrers mesos: el lliurament de les claus per part del Director General d'Arquitectura i Habitatge, Ramon Roger i la signatura que els permetia accedir al seu nou habitatge, un dels pisos de promoció social de l'Avinguda de l'Estació. Aquest lliurament va tenir lloc després de la selecció prèvia i del sor-

Número 11, abril 1998

teig que es va efectuar en el seu moment per assignar el pis que li corresponia a cadascun. Aquests pisos han permès accedir a un habitatge a uns preus assequibles a les 30 famílies que hi van tenir dret. Els actes van cloure's amb un aperitiu realitzat als baixos del nou edifici, després que els nous inquilins poguessin accedir als pisos que els van correspondre.

CD


L'ARBRE

~ ~

,

L'OÚMPIADA REPETEIX ÈXIT DE PARUClPAClÓ IDE RFSULTATS

La XVII edició de l'Olimpíada escolar F1amicellva tornar a fer de la Pobla de Segur el centre de l'esport escolar. Un cop més l'organització va funcionar perfectament, tant pel que fa als temes esportius com als extraesportius, que va fer que els prop de 1500 atletesparticipantsen categoriesque van anar dels pollets fins als cadets, gaudissin d'una jornada perfecta. En aquest sentit l'esportista convidat, el medallista olímpic Daniel Plaza, va reconèixer que havia quedat sorprès tant per la magnitud de l'esdeveniment com per la excel-lent organització de la prova. Aquest any i comja és normal, el primer acte va ser là desfilada dels atletes, que van recórrer els voltants del ,------__ .,..-,:::=__: camp de futbol per finalitzar al centre del mateix, seguida per l'encesa de la flama olímpica que va córrer a càrrec de Daniel Plaza. En total van desfilar 1452 atletes d'un total de 37centres de tota la província de Lleida i del P rin c i p a t L----d'Andorra. Però un cop més cal destacar no tant les xi'\0,'.

®

fres de participants sinó l'esperit d'esportivitat que es va poder viure durant tota la prova, i perquè no dir-ho l'entrega de tot un poble perquè els nois s'ho passessin d'allò més divertit tot practicant esport. Aquest punt queda sobradament demostrat, tant pel nombre dels jutges com per l'exactitud en la seqüència de desenvolupament de les proves, per la cuina perfectament portada per atendre tant als responsables com les nombroses personali-----J tats que s'hi van atansar, com per l'aspecte mèdic que va saber resoldre un cop més qualsevol problema que pogués patir un atleta, i pel nombre d'entitats col-laboradores, entre les que es trobaven els Bombers de la Pobla i la Creu Roja,que un any més van voler donar suport a aquesta iniciativa que suposem que l'any que bé tomarà, encara amb més força si això és possible. Volemfer menció del col-legiguanyador que aquest cop va ser el Dominiques Pryca de Lleida amb 239 punts, tot i recordant també l'excel-lent paper de l'lESde la Pobla de Segur que va quedar en quarta posició i el tretzè lloc del CEIPels Raiers, la qual cosa demostra l'excel-lent moment de forma de l'esport entre elsjoves de la Pobla i comarca, sens dubte motivats per la celebració de l'olimpíada.

Número 11, abril 1998


SOTA~

LA POBlA RET U MERESCUTHOME.. ~ NATGEALPIN1ORJOAN SUBIRÀ ¡;¡ Durant els darrers mesos la Pobla de Segur s'ha bolcat per retre homenatge a un dels seus fillsil-lustres, el pintor Joan Subirà, és sens dubte una de les personalitats més destacades en el món de la pintura que han aparegut durant aquest segle a la nostra comarca. Els homenatges, sens dubte merescuts, que s'han anat succeint envers la persona del Joan Subirà, destacable no tan sols per la seva obra pictòrica sinó també pel seu gran valor humà, es van iniciar amb la mostra antològica que es va poder visitar al Comú de Particulars i que va haver d'allargar el seu periode d'exposició donada la gran expectació que va aixecar no tan sols a la nostra localitat sinó també a les comarques veïnes. En aquest marc incomparable dedicat a l'art, va ser on es va realitzar un dels actes, en aquest cas força emotiu, a la personalitat de I'íl-Iustre i reconegut pintor poblatà. Tant l'Ajuntament, en aquest cas de mans del seu amic personal Ramon Sostre, com el Comú de Particulars, amb el seu exponent màxim, el seu president Josep Verdú, van oferir paraules d'agraïment i reconeixement així com diferents obsequis entre els que va destacar l'escut de l'Ajuntament i la placa del Comú de Particulars que volien deixar palès d'aquesta for-

ma una part de l'agraïment de tota la ciutat envers Joan Subirà. D'altra banda es va viure una nit màgica quan va ser anomenat pallarès de l'any dins la gala de la nit dels pallaresos que des de fa uns anys es desenvolupa a Barcelona i que ha anomenat pallarès de l'any a diverses de les més destacades personalitats i institucions de la nostra comarca. Amb tots aquests actes es vol reconèixer, i així va quedar demostrat amb les paraules de la emotiva carta de l'alcalde, que va excusar la seva presencia, l'agraïment a aquest amant fill de la Pobla, que sempre l'ha portat en el seu cor com ho demostra la seva obra.

ENTREPOBLES PALLARS-SOLIDARI INFORMA L'any 1996I'ONGD ENTREPOBLFS-PAllARS va enviar 5.800 dòlars a la República de El Salvador, com a primera aportació d'un projecte de finançament d'una Cooperativa d'uns 30 pescadors. L'esmentada Cooperativa està situada a la localitat de Villa Dolores - Departament de Cabañas -El Salvador. La pesca la fan en un embassament del riu Lempa. A finals de l'any passat es va enviar la segona aportació, 6.000 $ que es van recaptar amb les activitats, donacions de persones i entitats durant l'any 1997. Amb els diners del primer enviament es varen comprar 9 barques, xarxes i estris de pesca. Cal dir que l'Ajuntament de Talarn ha estat el primer de la comarca, i no sabem si el primer de la provincia, a donar el 0'7% del seu pressupost, 295.869 pessetes. És lloable que un municipi petit doni exemple del camí a seguir en aquest tipus de col-laboracíó. També han fet donació de quantitats diferents els municipis de la Pobla de Segur i de Tremp. El.projecte que financem és a tres anys, i els diners recaptats es destinaran a la compra de : barques, xarxes, estris de pesca, motors .... Els pescadors artesanals de la Cooperativa de Vado Lagarto es comprometeren, en l'acte de constitució de la seva cooperativa, a aportar 5 colons (1 colón = 17 pessetes) cada cop que sortissin de pesca; a finals de l'any passat tenien estalviats prop de 7.000 colons. Quan finalitzarà l'aplicació del projecte, a finals de l'any 1999, hauran de reinvertir aquests diners en un nou projecte que reverteixi en els membres de la Cooperativa; possiblement es destinarà a la compra de terrenys per a bastir-hi les seves cases, donat que actualment viuen a la cuneta d'una carretera no asfaltada.

Número 11, abril 1998

L'esmentat projecte preveia també la comercialització del producte, ja que anteriorment els compraven la peça a 1/2 colón, avui els hi paguen les peces de peix a 2 colons i mig. Un altre aspecte important és el de vetllar per fer una pesca sostenible, es cercaran llocs de l'embassament per fer-hi reserves, limitació de la grandària dels forats de la xarxa, èpoques de veda i s'aniran fent repoblacions promogudes pels mateixos pescadors. També cal remarcar que l'ONGD ENTREPOBLFS - PALLARS com una de les entitats fundadores de la XARXA DE COMERÇ JUST a Catalunya, ha introduït aquesta xarxa al Pallars, actualment a les poblacions de Tremp, la Pobla de Segur i Salàs de Pallars, ja hi ha des de fa uns mesos 5 botigues on es poden adquirir productes de Comerç Just, impulsant d'aquesta manera un consum ètic i responsable. Podeu trobar productes de comerç just a: Tremp: Recanvis Subirà, Estètica lnés Pérez i a la botiga de regals Padellàs. Pobla de Segur: Carnisseria Tomàs. Salàs de Pallars: Fina Gallart. Volem aprofitar l'ocasió per donar les gràcies a totes les persones i entitats que d'una forma altra col-laboren amb nosaltres, i alhora volem fer extensible aquest agraïment a totes aquelles persones que assisteixen i participen en els diferents actes i activitats que organitzem, i si algú encara no ho fa, l'encoratgem a que ho faci ja que la solidaritat és més que un gest generós, és una qüestió de justícia social.


L'ARBRE ~ ~

LES "POBlA" DE CATALUNYA S'UNEIXEN

Amb motiu de la celebració del 700è. Aniversari ~' de la Carta de Franqueses i Poblament del municipi de la Pobla de Lillet, aquest va convidar, entre d'altres, als Ajuntaments de Catalunya amb el topònim de "la Pobla de ...". La Pobla de Segur va confirmar la seva assistència tot i proposant que aquesta iniciativa pogués donar peu a una possible trobada anual de Poblats, amb motiu d'algun fet local significatiu. El dia 13 d'abril de 1997, motiu de la celebració esmentada, es va posar en comú aquesta possibilitat, encarregant-se l'ajuntament de la Pobla de Segur de convocar una reunió per establir la conveniència, les bases i els criteris d'aquestes trobades. Aquesta reunió es va celebrar els passats dies 7 i a la Pobla de Segur durant la Fira Promopallars, es8 de març, i aprofitant el marc de la Olimpíada, els sent el motiu de la mateixa la presentació de totes les representants de les set Pobla de Catalunya: Cér- Poblats. voles, Claramunt, Lillet, Mafumet, Massaluca, En aquest sentit es farà un stand especial on cada Montornès i segur, es van reunir per primera vega- Pobla hi mostrarà les seves peculiaritats més signifida a la nostra vila. catives, i s'editarà un fulletó explicatiu de la història i Aquesta trobada va servir entre altres punts per les realitats de les Poblats, amb les imatges de totes ajuntar propostes entre uns municipis de caracte- elles. rístiques molt diverses, però amb problemes en L'Ajuntament en nom de tots, s'ha dirigit a les Dipumolts casos similars. Perquè aquesta col-laboració tacions de Barcelona, lleida i Tarragona a la que percontinuï sent una realitat es va acordar signar un tanyen les Poblats, perquè col-laborin en l'edició protocol en aquest senti, el qual haurà de ser ratifi- d'aquest fulletó. cat per les set corporacions municipals. No dubtem que aquesta iniciativa serà un atractiu Un dels punts bàsics d'aquest protocol, serà la més per a la propera edició de Promopallars i suposacelebració anual d'una trobada de totes les Poblats rà per al futur una entranyable comunicació i conviamb motiu d'un fet local significatiu. vència entre tots els ciutadans de les Poblats de ... CérPer iniciar aquestes trobades, es va acordar ce- voles, Claramunt, Lillet, Mafumet, Massaluca, lebrar la la. TROBADADEPOBlAtSDECATALUNYAMontornès i Segur.

~I.

ACTIVITATS DEL PA VEUÓ MUNICIPAL

Preu: SOCIS 9.820 pts (409 pts/cl). NO SOCIS 12.275 pts (515 pts/cl)

KARATE-DO

ACTIVITATS PERA ADULTS

Monitor: Pedro Gonzàlez. Horari: a establir. Preu: A Concretar.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT.

ACTIVITATS PERA PETITS

Monitora: Gemma Algueró. Horari: Dimats i Dijous de 8:00 a 9:00 h. / de 9:00 a 10:00 h. Dilluns i dimecres de16:00 a 17:00 h. Preu: SOCIS:3.000 3.750 ptes (468 pts/cl) pts (375 pts/cl). NO SOCIS

KARATE-DO

PREPARACIÓ FÍSICA Monitor: Pep FontelIes. Horari: Sense determinar. Preu: SOCIS 3.00 pts (400 pts/cl) NO SOCIS4.000 pts (500 pts/cl)

BALLS DE SALÓ Monitor: DaniaI Saez. Horarari: A concretar

AERÒBIC Monitor: Andy MurilIo. Horari: Dimarts i Dijous de 19:00 a 20:00 h. Dissabte de 11:00 a 12:00 h. Preu: a establir.

IOGA Monitora: Danne Smith. Horari: Dilluns i Dijous de 20:00 a 21:00 h.

®

Monitor: Pedro Gonzàlez. Horari: Dilluns i Dijous de 17:30 a 18:15 h. (nens i nenes de 5a8anys) GRUPA. Dilluns i Dijous de 18:15a 19:15 h. (nois i noies de 9 a 16 anys) GRUPB. Preu: GRUPA: SOCIS6.000 pts (375 pts/cl) NO SOCIS 7.500 pts (468 pts/cl). GRUP B: SOCIS 7.000 pts (437 pts/cl) NO SOCIS8.750 pts (546 pts/cl).

DANSA I RÍTMICA INFANTIL Monitor: Daniel Saez. Horaris: Dimecres i Divendres de 19:00 a 20:00 h. Preu: SOCIS 2.900 pts (362 pts/cl) NO SOCIS4.000 pts (500 pts/cl).

MULTIMÈDIA Monitora: Glòria Wynieken. Horaris: GRUP A (5,6 i 7 anys) Dilluns i Dimeeres de 17:30 a 18:30 h. GRUP B (8, 9 i 10 anys) Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30 h. Preu: SOCIS 500 pts NO SOCIS 1.000 pts. Per intormar-uos 1!.odeu1!.assar 1!.el1!.avellóals horaris normals o 1!.odeu concertar visita.

Número 11, abril 1998


SOTA r•

BREUS

BREUS

L'AJUNTAMENT CONVOCA UN CONCURS DE CARTELLS DEL PROMOPALLARS Per tal de donar a la Fira Promopallars una nova imatge gràfica, l'Ajuntament ha convocat un concurs de cartells al qual podran participar tots els afeccionats i professionals al dibuix de la comarca. Els autors podran presentar un màxim de dos dibuixos en format mínim de DINAA-4i màxim de DINA-3, presentats sense signar, posant a la part de darrera del dibuix una llegenda. El nom i l'adreça de l'autor deuran anar en un sobre tancat, en la part exterior del qual hi figurarà la llegenda del dibuix. Les obres es podran presentar fins al dia 30 d'abril a l'Ajuntament. Els drets d'inscripció son gratuïts. Hi haurà un premi únic de 50.000 pessetes, encara que el jurat pot declarar el premi desert si ho creu convenient. Es farà una selecció prèvia. Les obres premiades restaran en poder de l'Ajuntament el qual es reserva el dret de publicar-les.

HOMENATGE AL PINTOR PORTA Durant aquest mes d'abril l'Ajuntament així com la resta dels poblatans volen retre un homenatge a un altre dels seus pintors íl-lustres, el pintor Porta. Aquest homenatge s'inicià el passat dia 5 amb l'inauguració de l'exposició de diverses pintures cedides per col-leccíons privades de la nostra població la qual es podrà visitar fins al dia 12. El dia Ii està previst a les 7 de la tarda descobrir una escultura al-legòríca a la façana de la seva llar. Per últim l'Ajuntament espera aprovar aquell dia en sessió plenària el nomenar la plaça on està situada aquesta casa com a plaça pintor Porta.

I

NOVA OFERTA DE FORMACiÓ PROFESSIONAL DE L'lES MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR L'IFSMunicipal de la Pobla de Segur presenta una nova oferta de Formació Professional que consistirà en el cicle formatiu de grau mitjà: Cures Auxiliars d'lnfenneria. Amb aquest nou cicle formatiu, de Cures Auxiliars d'Infermeria, ja inclòs dins el mapa escolar, l'lES i segons ens va confirmar en passades dates el Departament d'Ensenyament, pretén oferir als alumnes de la Pobla i comarques una nova sortida professional, amb força possibilitats en la nostra zona, donada la realitat social, tant actual com la prevista en un futur. D'altra banda l'lES continuarà oferint l'ensenyament de Primer i Segon cicle d'ESO, Batxillerats: Tecnològic, Ciències de la Naturalesa i la Salut i Humanitats i Ciències Socials, així com per últim any el COU. Els períodes de preinscripcions seran: Per al cicle formatiu de grau mitjà dels dies 1al5 de juny de 1998. Per als Batxillerats i el COUdels dies 1al5 de juny de 1998.

NATAUCIS * Eva Vilaespasa Alonso * Maria Pazos Gil * Joan Fontelles Batalla * Albert Sotillos Costa * Sergi Bamés Llínàs * Ylenia Gasa Martos * Elena Castells Mur

Número 11, abril 1998

16-01-98 03-02-98 17'()2-98 21'()2-98 04-03-98 13-03-98 28-03-98

L'Escala en Hi-FIva tomar a repetir èxit d'actuacions i públic que van fer que tots gaudíssim d'una estona inoblidable amb les diferents representacions que s'hi van presentar.


L'ARBRE ~ ~

IVTRA VFSSA DtESQui-ALPINISME , PAUARSJUSSA

EIs andorrans van endur-se els primers llocs de la classificació, així com Juanjo Barrio i Francesc Poujaveriscle,del ClubPirinenc Andorrà, els quals van ser els primers en travessar els 11quilòmetres i mig de la prova d'enguany de la IVTravessa d'Esquí-Alpinisme dels Pallars Jussà. La prova es va celebrar el passat dia 15de febrer, diumenge, amb una participació rècord de 260esquiadors, un centenar més que l'edició passada de 1997. El recorregut partia de la presa de Sallente, a 1.776 metres d'alçada, i tenia el seu punt d'arribada al mateix lloc, sortejant abans els pics de Frescau Ca2.430 metres), el de Mainera Ca2.906metres) i de Montorrlo Ca2.861 metres). També en la categoria femenina van proclamar-se guanyadores dues membres del mateix Club Pirinenc Andorrà.Marta Gómez i Nadia Rossell van pujar al pòdium d'una prova els resultats de la qual són puntuables per a la Copa d'Espanya d'Esquí de Muntanya, per a la Copa Catalana d'Esquí de Muntanya i per a la LligaCatalana d'Esquí de Muntanya. L'Hotel VallFosca, a Molinos,va ser l'escenari dels dinar de comiat i l'entrega dels premis, que van anar des de les 40.000 pessetes per als primers classificats, fins a les 5.000 pessetes per al desè classificat i per a

les primeres fémines classificades el premi va ser de 20.000pessetes. Tots els participants van rebre algun element de material per a la pràctica d'esports en el sorteig que es va realitzar abans de donar per tancada lajornada, organitzada pels membres del Club d'Esquí La Pobla de Segur, els Bombers de La Pobla i la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, FEDMEi que comptar també amb la col-laboració dels Ajuntaments de la Torre de Capdella i la Pobla de Segur.

LA POBLA INICIA L'ANY AMB UN AMBIENT FESTIU La Pobla va tornar a gaudir de jornades festives que van arribar a tothom, des de el més petit al més gran, per començar vam acabar l'any amb un Nadal ple d'actes com l'arribada de Papa Noel, els patges de ses Majestats i per últim els mateixos Reis d'Orient, no cal oblidar el grup teatral Lo Tamarro que ens va oferir la representació d'Homes. Després va venir el Carnaval que aquest any va fer que tothom es disfresses, sense cap mirament per l'edat o la posició social i participés en actes com la calderada o el concurs de disfresses.

La Pobla va participar al Primer Campionat del Món d'Esports d'Aventura, realitzat a Huelva, amb l'objectiu de preparar un grup de 10-12persones per al proper Raiverd que es celebrarà entre els dies 23 i 30 de Maig

Número 11, abril 1998


SOTA r-

QUES'ISTÀCO~

A LA POBLA?

i

En l'anterior número de Sota l'Arbre us vam anunciar aquesta secció que sens dubte ha de ser una de les us feu més vostra i en la que tant l'ajuntament com les institucions i poblatans poden expressar les seves idees i projectes, no més cal que ens els feu arribar a l'Ajuntament. L'Ajuntament d'acord amb el en aquests moments un projecte de Departament de Sanitat ja vialitat circulació i senyalització del han començat a treballar en poble. Aquest projecte pretén ordel'abans projecte del que ha de nar el tràfic i senyalitzar els llocs ser el nou Centre d'Atenció d'interès de la nostra ciutat, això es Primària de la Pobla, el qual farà mitjançant una senyalització esperem que sigui una realipròpia tat el més aviat possible. En breu s'iniciarà la construcció a L'Ajuntament preveu per a les l'Àrea Vacacional d'una promoció properes setmanes l'inici de L'Ajuntament de la Pobla va poder que consistirà en la realització de contactar amb el Delegat d'Hisenda a 12 pisos de compra i 12 de lloguer, les obres de la Residència. Aquestes obres han se supo- Ueida, el senyor Raúl Burillo, durant així com una promoció de cases sar una millor qualitat del ser- la visita que aquest va fer a la Pobla el unifamiliars de compra que poden vei que s'ofereixi dins aques- passat dia 14 de març, per a realitzar arribar fins a 11si la demanda així ta institució tan estimada pet una conferència sobre la "reforma de o fa possible, encara que en princila tributació de les petites i mitjanes pi es realitzaran 4. El preu dels llotots nosaltres i complementaran els treballs fets amb an- empreses. Estimació objectiva i règim guers serà el previst pels Habitatterioritat. simplificat (mòduls)", realitzada da- ges de Protecció Oficial, mentre vant uns 20 empresaris de la població que de venda serà el de protegides Lesobres suposaran l'inici de a la sala d'actes de la Delegació de la a preu taxat. Aquestes obres s'inicila remodelació i adequació total de les habitacions de la Cambra de Comerç i Industria de la aran després de Setmana Santa, Pobla "part vella" i seran iniciades amb el que l'Àrea rebrà un nou imper el segon pis. Dins aquest Aquest contacte va servir per accep- puls en el seu desenvolupament. ambiciós projecte també es tar des de l'Ajuntament la proposta de contempla l'adequació del l'Agència Tributaria de que per al pro- Quan tancàvem aquesta edició de teulat, així com la sotateula- per període de declaracions de la Ren- Sota l'Arbre, ha sorgit la noticia que da, la qual cosa permetrà aug- da a l'Ajuntament es pugui fer servir Josep Borrell i Fontelles es presenmentar en sis el nombre d'ha- el programa PADREper totes aquelles ta a les primàries del Partit Sociapersones que ho desitgin, cal recordar bitacions. lista per a ser candidat a les presique en aquests moments si no es dis- dencials del govern d'Espanya. posa d'un ordi- Donada la trascendència que nador l'únic aquest fet té a la Pobla per sobre lloc on el realit- dels legítims orgulls partidistes zen de forma hem cregut oportú fer constar gratuïta les de- aquesta notícia en aquest apartat, claracions de la donat que no tan sols es cou, i renda és a la molt, a la Pobla, sinó que arreu de delegació cen- tota Espanya. No dubtem que la tral d'hisenda gran vàlua d'en Josep Borrell que deUeida. tant estima a la Pobla serà reconeguda i podem comptar aviat L'Ajuntament amb un altre motiu per sentir-nos està elaborant orgullosos del nostre conciutadà.

6

Número 11, abril 1998

@


L'ARBRE ~ ~

.

IMATGES PER RECORDAR

Ajuntament de la Pobla de Segur Pallars JussÃ

Lleida