Page 1

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ìf98d3da6-82ce-4dbe-8258-977bc7c6b649[Î

DOCUMENT ÒRGAN IDENTIFICADORS

DOC_AMPLIA - AMPLIACIÓ DOCUMENTACIÓ Organització i RRHH 2017/2733

Codi Segur de Verificació: f98d3da6-82ce-4dbe-8258-977bc7c6b649 Origen: Administració Identificador document original: 716148 Data d'impressió: 13/03/2018 13:13:40 Pàgina 1 de 1 SIGNATURES

1.- CPISR-1 C Manel Hita Ramírez (Secretari tribunal qualificador), 13/03/2018 12:59

Resultats finals procés selectiu cap Departament d'Esports  
Resultats finals procés selectiu cap Departament d'Esports  
Advertisement