Page 1

38 / JUNY 2016 L A R E V I S T A M U N I C I P A L D ’ O L E S A D E M O N T S E R R AT

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

www.olesademontserrat.cat


PRESENTACIÓ

HABITATGE

Quan es compleix el primer aniversari de la constitució dels nous ajuntaments, després de les passades eleccions Municipals, us traslladem des d’aquestes pàgines un resum de l’actuació municipal. Donar a conèixer a la ciutadania en què es gasten els diners públics, quines són les prioritats i les necessitats, i quines les propostes de futur, és un exercici obligatori per garantir la transparència de qualsevol administració pública.

IMPULS MUNICIPAL A L’HABITATGE SOCIAL

En aquestes pàgines trobareu informació detallada sobre el pressupost municipal, sobre les taxes i els impostos que paguem els ciutadans i, especialment, sobre totes aquelles bonificacions que, amb una finalitat social, s’han previst. Entre elles, aquest any, es presenta una reducció en els preus per a persones desocupades dels serveis municipals esportius, equiparant els preus per a aquests col·lectius al dels jubilats. També trobareu informació sobre l’aposta clara per fer d’Olesa una vila inclusiva, i us avancem l’ampliació del servei d’assistència domiciliària per a la gent gran. Són precisament les polítiques socials les que volen marcar la gestió del Govern Municipal, seguint en la línia aplicada ja en el darrer mandat. Comprovareu que s’han incrementat els ajuts d’emergència social, que s’ha donat un impuls a la borsa municipal d’habitatge, que s’han publicat 27 ofertes de treball (Plans d’Ocupació), de diverses especialitats, que donaran feina un temps a diversos olesans i olesanes que no cobren cap subsidi. A banda de les polítiques socials i econòmiques, en aquestes pàgines també trobareu informació detallada d’aspectes tan importants per al futur d’Olesa com la revisió del Pla urbanístic del municipi o l’execució de projectes de gran envergadura, com el del camí del riu. La comunicació de la gestió municipal us arriba resumida en aquest butlletí, però recordeu que en podeu fer el seguiment permanent a través dels canals de comunicació municipals com el web, que aquest any ha revalidat el segell a la transparència informativa amb un 100% de puntuació, Olesa Ràdio i els canals de Facebook i Twitter. I des d’ara, també podeu seguir-nos a través del nou web de Turisme que s’acaba de presentar en societat.

U

n dels objectius principals de la Regidoria d’Habitatge per a aquesta legislatura és aconseguir més habitatges de lloguer social al municipi, per poder donar resposta a les demandes existents. És per això que, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha elaborat un estudi per a la detecció d’habitatges desocupats al municipi, el qual podrà tenir una doble utilitat. D’una banda, serveix perquè l’Ajuntament s’adreci als propietaris de pisos buits, per impulsar la Borsa municipal d’habitatge, que ofereix als propietaris garanties com ara l’Avalloguer o l’assegurança de la llar (que proporciona la Generalitat), o la bonificació de l’IBI i la gestió de tràmits que proporciona l’Ajuntament. D’altra banda, aquest estudi ha aportat la informació suficient per iniciar un expedient informatiu per a la cessió obligatòria d’habitatges, el qual es notificarà a les entitats bancàries corresponents. En la mateixa línia, al llarg d’aquests darrers anys s’han anat recuperant i rehabilitant habitatges municipals per adjudicar-los a famílies en risc d’exclusió social residencial. Enguany hi ha previst reformar-ne tres més perquè puguin ser adjudicats. Així mateix, s’han mantingut reunions i contactes amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per recuperar l’antiga Caserna de la Guardia Civil i poder rehabilitar els 16 habitatges existents, per destinar-los a lloguer social. La Generalitat ja està treballant en el projecte de rehabilitació d’aquests habitatges perquè puguin ser una realitat ben aviat. Paral·lelament, des de la Regidoria d’Habitatge s’han continuat tramitant els ajuts per al pagament del lloguer que gestiona l’Agència de l’Habitatge.

L’activitat diària la podeu seguir a: www.olesademontserrat.cat www.facebook.com/AjuntamentOlesadeMontserrat twitter.com/AjuntamentOlesa Olesa Ràdio, Emissora Municipal (90.1 FM) FOTOGRAFIA DE PORTADA: JORDI MONTÓN

Edita: Ajuntament d’Olesa de Montserrat Dipòsit Legal: B-48603-95 Coordinació i redacció: Departament de Comunicació Disseny i maquetació: Montse Farré Correcció: Servei Local de Català Tiratge: 10.500 exemplars

2

www.olesademontserrat.cat


URBANISME I PLANEJAMENT TRET DE SORTIDA AL NOU PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

ACABADA LA PRIMERA FASE DEL CAMÍ FLUVIAL DEL LLOBREGAT

L’

Ajuntament d’Olesa ja ha iniciat el període de licitació per contractar una empresa que s’encarregui de la redacció i elaboració del nou Pla d’ordenació urbanística municipal, una de les prioritats del Govern Municipal per a aquest mandat. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una norma de gran importància, que ordena urbanísticament la ciutat i el seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futur. El POUM fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d’una manera o altra tots els veïns del municipi: ordenació d’espais públics (carrers, places...), i de les construccions, habitatges, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut...), patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures, zones verdes i medi natural. La primera tasca de l’empresa que resulti adjudicatària serà fer una exhaustiva recollida d’informació del municipi, per tal de detectar els seus punts forts i febles, després s’iniciarà un important procés de participació ciutadana que també s’haurà d’adjudicar a una empresa especialitzada. D’altra banda, la Generalitat ha reactivat el Pla director d’infraestructures que afecta la zona nord del Baix Llobregat, que aborda la problemàtica existent en relació amb l’encaix de les infraestructures viàries i ferroviàries dels municipis de Martorell, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Olesa de Montserrat i Esparreguera. Pel que fa a Olesa de Montserrat, el Pla preveu un nou traçat de la C-55, que l’aproparia encara més al nucli urbà d’Olesa, perquè connecti amb la futura autovia B-40. El Govern Municipal vol que tothom, Ajuntament, partits, entitats i ciutadania, puguin dir-hi la seva.

www.olesademontserrat.cat

H

a finalitzat ja la primera fase del projecte del camí fluvial del Llobregat, finançat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olesa. És un projecte que té el doble objectiu de millorar l’ecosistema de ribera i crear un itinerari natural per a l’ús públic d’aquest espai fluvial. En la primera fase, els treballs han consistit en l’obertura d’un camí per la llera del riu, des del camí de la Puda fins a la zona coneguda com la roca de la Mona. Més endavant, quan acabi la segona fase, es podran fer excursions en bicicleta, a cavall o a peu al llarg d’uns 200 quilòmetres aproximadament. El projecte s’ha d’executar en diverses fases. La primera fase ha requerit una inversió de 300.000€, i ha permès obrir el camí projectat i alguns dels seus accessos. Per exemple, se n’ha creat un per sota de la carretera C-55 a l’altura de la Puda, que permet salvar la carretera. També s’han netejat i dignificat espais com la coneguda “platgeta d’Olesa”. En aquesta primera fase ha estat molt important la bona predisposició dels propietaris dels terrenys per on passa el camí, que han posat totes les facilitats perquè tiri endavant. La segona fase està quantificada en 700.000€ i preveu la consolidació i ampliació del camí i la millora de les infraestructures, l’habilitació de carrils bici i la recuperació d’un element emblemàtic del patrimoni local: l’antiga palanca de Can Sedó. La tercera i darrera fase, quantificada en 300.000€ més, inclou la recuperació d’hàbitats de ribera.

3


OBRES NOU PAS SEMAFORITZAT A LA CARRETERA BV-1201

L

a Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olesa han cofinançat el nou pas semaforitzat que s’ha fet al punt quilomètric 1,400 de la carretera BV-1201, on s’han implementat bandes transversals d’alerta i l’advertiment als conductors de perill de vianants. També s’ha construït un tram de voreres, s’ha instal·lat un semàfor amb pas de vianants i s’ha il·luminat la zona. L’objectiu ha estat la protecció dels vianants en un punt que requeria més mesures de seguretat. La Diputació de Barcelona ja ha fet entrega a l’Ajuntament d’Olesa del projecte de l’itinerari de vianants, que connectarà el nucli urbà amb el cementiri i el Polígon Industrial de Can Singla. Tindrà uns 800 metres de llarg i l’amplada serà de gairebé 1’5 metres. Allà on sigui possible s’hi incorporarà mobiliari urbà. El camí tindrà un pressupost de 350.000€, cofinançat entre la Diputació i l’Ajuntament. Es preveu que les obres puguin començar al març del 2017 i s’acabin en sis mesos.

RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR

L’

Ajuntament d’Olesa ha acordat acollir-se a un programa estatal d’ajuts per fer possible la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, projecte que ascendeix a més d’1’7 milions d’€. Es tracta d’uns ajuts de l’institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), que es materialitza via operació de préstec a interès zero que s’ha de retornar en deu anys, i que, si s’atorga a l’Ajuntament d’Olesa, es podrà retornar amb l’estalvi en la factura de la llum que comporta l’enllumenat let. Mentrestant, l’Ajuntament ja ha tirat endavant diferents actuacions de renovació de l’enllumenat públic, com ara les dues fases realitzades al carrer Anselm Clavé; la darrera de les quals, entre Alfons Sala i Argelines, ha tingut un cost de 172.000€ i ha completat una actuació que haurà suposat una inversió de més de 400.000€, que ha millorat molt un carrer que feia anys que presentava deficiències en l’enllumenat.

NOU SKATE PARK

L’

Ajuntament ha fet una actuació integral a l’skate park. S’ha refet tota la superfície de formigó i s’ha ampliat la pista per la part del darrere i per la banda lateral, a tocar de l’edifici municipal de Cal Mané. L’augment de la demanda d’ús de l’espai havia fet necessària la seva ampliació i millora. Per elaborar el projecte, la Regidoria d’Esports va consultar els usuaris de l’equipament, per tal que les millores s’ajustessin a les necessitats de les persones que l’han d’utilitzar.

PARC INFANTIL DE SANT BERNAT

S’

ha fet la remodelació i millora de l’espai de jocs infantils emplaçat en l’illa del carrer Argelines, camí de La Flora i avinguda Lluís Companys del barri de Sant Bernat, amb l’objectiu de diferenciar-hi dues zones d’edat i ampliar el nombre de jocs. La zona destinada als nens més petits disposa d’una superfície de 200 m2, amb paviment continu de cautxú i tanca perimetral de fusta, per tal de dotar l’àrea de més seguretat i comoditat. L’àrea per als nens grans té una superfície de 540 m2.

4

NOU ARBRAT

L’

Ajuntament d’Olesa ha dut a terme la reposició d’arbrat viari amb la plantada de 74 arbres nous, que s’han repartit per tot el municipi. La tria d’arbres s’ha fet seguint els consells recollits al treball “Inventari d’arbrat viari d’Olesa”, que tècnics de la Diputació de Barcelona van entregar al consistori. En l’actuació s’ha executat la tala de l’arbre mort i l’arrencada de la soca existent, s’ha subministrat i plantat el nou arbre i s’han instal·lat els corresponents tutors de protecció i el reg. Actualment, atenent a l’inventari i al resultat d’aquesta intervenció, Olesa disposa de 1.650 arbres en tota la trama urbana. www.olesademontserrat.cat


MILLORES A LA ZONA ESPORTIVA DE LES PLANES

CAMINS ESCOLARS

L’ A

quest estiu arrenquen les reclamades obres que han d’evitar que els dies de pluja entri aigua a la pista annexa al pavelló Salvador Boada, on s’hi practica majoritàriament l’hoquei patins i el patinatge artístic. Concretament, la intervenció sobre la pista pretén augmentar-ne l’estanquitat, sense que deixi de ser un pavelló obert, ventilat i amb il·luminació natural, i sense renunciar a les vistes i a la sensació d’estar en un espai obert.

Ajuntament d’Olesa obrirà una nova porta d’accés a l’escola Josep Ferrà i Esteva, concretament al xamfrà entre els carrers Escorxador i Cebrià Montserrat. Serà una nova actuació en el marc del projecte de camins escolars, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels alumnes en els desplaçaments a l’escola. L’actuació complementa els passos elevats que es van implementar a la zona més immediata del centre i que ha permès tenir voreres més amples als xamfrans. La intenció de l’Ajuntament és fer aquest treball a altres centres educatius. Les properes actuacions es faran a l’entorn de les escoles Puigventós i Povill. L’objectiu és millorar la seguretat i promoure que les famílies deixin el cotxe a casa i es desplacin a peu a l’escola.

Per aconseguir aquests objectius el projecte planteja el tancament de les testeres nord i sud i part dels laterals, en aquest cas per una franja transparent a l’alçada de la vista a base de vidre, seguit d’un tancament de panell tipus sandvitx d’acer lacat amb aïllament tèrmic. A la franja superior i tocant el sostre es farà un tancament de policarbonat translúcid que garanteixi la il·luminació i l’estalvi energètic. L’obra també implica un reforç estructural per suportar les càrregues de vent i unes malles antiocells a les parts que resten obertes per a la ventilació. L’Ajuntament també està treballant en la licitació del projecte de remodelació dels vestidors de la piscina coberta. Aquest projecte compta amb un pressupost de 362.000 euros i preveu, entre d’altres actuacions, l’ampliació dels vestidors de les piscines i la construcció d’un nou bar restaurant. La nova construcció evitarà el col·lapse que es produeix actualment als vestidors de la piscina i resoldrà les mancances de vestidors complets que hi ha actualment a la piscina descoberta. Mentre aquestes obres no siguin una realitat, no entrarà en funcionament el bar restaurant del complex esportiu. Per tant, el servei de bar a la piscina d’estiu enguany es proporcionarà des del bar pícnic que hi ha a la zona nord de l’equipament. Un cop s’executi tot aquest projecte, que l’Equip de Govern espera que sigui abans de finals del 2017, la zona esportiva de les Planes quedarà notablement millorada.

PROPERES ACTUACIONS Camí per a vianants fins al cementiri de Can Singla Obres de la pista annexa al Pavelló Salvador Boada Fases 2 i 3 d’adequació de l’antic edifici de l’Escorxador Nau del camp de tir amb arc Renovació de voreres i millora de l’accessibilitat a diferents indrets del municipi Millores d’asfaltatge, per donar continuïtat a la tasca feta

www.olesademontserrat.cat

5


PRESSUPOST I ORDENANCES EL PRESSUPOST 2016 El pressupost per al 2016 ascendeix a 19,8 milions d’euros, i segueix la dinàmica dels pressupostos impulsats per l’Equip de Govern del Bloc Olesà de prioritzar les àrees de Via Pública i Atenció a les Persones. Del total del Pressupost es destinen a inversions una mica més d’1,3 milions d’euros.

En què es gasta els diners l’Ajuntament?

Per al govern municipal aquest és un pressupost “realista i ambiciós” que “dóna resposta a les necessitats d’Olesa”. LA VOTACIÓ AL PLE A favor: Bloc Olesà Abstenció: ERC, PSC, Convergència i Demòcrates, Movem Olesa i PP

Serveis a les Persones (Serveis Socials, Esports, Cultura, Educació, Joventut, Festes, Igualtat, Ocupació, Neteja Viària...) Serveis Generals (Secretaria, TIC, Direcció General, OAC...) Manteniment i Via Pública (Parcs i Jardins, reparació de carrers, Urbanisme...)

Podeu consultar el detall del pressupost a: www.olesademontserrat.cat.

LES ORDENANCES FISCALS El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la congelació de la gran majoria d’impostos i taxes; s’incrementen un 1,3 % l’IBI, la taxa d’escombraries i els guals; i es redueixen un 10 % les plusvàlues per a habitatges de més de 10 anys. LA VOTACIÓ AL PLE A favor: Bloc Olesà Abstenció: ERC, PSC, Movem Olesa i PP En contra: Convergència i Demòcrates

LES TAXES I PREUS PÚBLICS 2016-2017 Activitats esportives En l’àmbit esportiu, els nous preus públics i taxes s’incrementen en general un 1,’3 %. Ara bé, una de les novetats importants és que s’equipara el preu que fins ara pagaven els aturats a la tarifa de jubilats, pensionistes i discapacitats, que era menor. Per exemple, en l’entrada a la piscina d’estiu, si fins ara els aturats pagaven 2,90 € i els jubilats i pensionistes 1,90 €, ara tots passen a pagar 1,95 €. D’altra banda, i en el cas de la piscina coberta, passa a haver-hi dos tipus d’abonament de mitja temporada; i els abonaments d’un any i d’un mes passen a ser de 12 mesos i 30 dies respectivament, per possibilitar que es puguin adquirir i començar a utilitzar el dia que es vulgui. Per aconseguir nous usuaris, també es crea un abonament per a ús de la piscina en horari reduït (de 7 a 8.30h, de 13.30 a 15h i de 20 a 21.30h). Quant al lloguer d’instal·lacions esportives, s’amplia el ventall de les bonificacions, que ja no seran exclusivament per a tasques relacionades amb l’esport i la seva promoció, sinó també per a altres esdeveniments, com tornejos o campus. LA VOTACIÓ AL PLE A favor: Bloc Olesà Abstenció: PSC, Movem Olesa i PP En contra: ERC i Convergència i Demòcrates.

6

Economia i Hisenda Seguretat Ciutadana (Policia Local i Mobilitat)

Llars d’infants municipals L’increment de l’1,3 % fa que la quota mensual per al curs 2016-2017 passi a ser de 187,41€ (fins ara era de 185€) i la matrícula de 136,76€ (ara era de 135€). Ara bé, i pel que fa als beneficis fiscals, s’han rebaixat els criteris que s’apliquen als alumnes que formin part d’una família nombrosa o monoparental per accedir a una bonificació del 25% sobre les tarifes. Si fins ara aquestes famílies havien de tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ara s’ha rebaixat a 2,7 vegades l’IRSC. L’increment ve donat per la rebaixa de les aportacions de la Generalitat per al finançament de les llars d’infants municipals, i ha obligat l’ajuntament a fer un esforç de finançament que en cap cas cobreix aquest increment de l’1,3%.

Escola Municipal de Música Malgrat l’increment de l’1,3% en els preus de l’Escola de Música, també s’han millorat en el mateix sentit que a les llars d’infants pel que fa a l’accés a les bonificacions per part a famílies nombroses o monoparentals amb ingressos reduïts. A més, i per promocionar l’arribada d’alumnes, s’han rebaixat els preus per als ensenyaments de sensibilització per a alumnes de P3, P4 i P5. Si abans per als cursos de sensibilització es pagaven 38,85€, el proper curs per als alumnes de P3 serà de 25 € i per als de P4 i P5, de 35€. La resta d’ensenyaments s’incrementen l’1,3% però la matrícula es manté en 79 euros. LA VOTACIÓ AL PLE A favor: Bloc Olesà Abstenció: resta de formacions

www.olesademontserrat.cat


BONIFICACIONS 2016 BONIFICACIONS PER A FAMÍLIES NOMBROSES TRIBUT

BONIFICACIÓ

REQUISITS

IBI

50 %

Habitatge habitual. Renda de la unitat familiar inferior a 4 vegades IPREM (2.130,04 € MENSUALS) i no tenir cap altre immoble, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte una plaça d’aparcament.

Escola de Música

25 %

Alumnes de 3 a 16 anys que formin part d’una família amb ingressos familiars inferiors a 2,7 vegades l’IRSC (1.536,62 € MENSUALS)

Llar d’Infants

25 %

Ingressos familiars inferiors a 2,7 vegades l’IRSC (1.536,62 € MENSUALS)

Tallers i cursos del Dept. de Joventut i Cultura

25 %

Ingressos familiars inferiors a 3 vegades l’IRSC (1.707,36 € MENSUALS

Activitats esportives

25 %

Taxa d’escombraries

25 %

BONIFICACIONS PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS TRIBUT

BONIFICACIÓ

REQUISITS

IBI

50 %

Habitatge habitual. Renda de la unitat familiar inferior a 4 vegades IPREM (2.130,04 € MENSUALS) i no tenir cap altre immoble, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte una plaça d’aparcament. Convocatòria anual per subvenció. Mateixos requisits que la família nombrosa

Llar d’Infants

25 %

Ingressos familiars inferiors a 2,7 vegades l’IRSC (1.536,62 € MENSUALS)

Escola de Música

25 %

Alumnes de 3 a 16 anys que formin part d’una família amb ingressos familiars inferiors a 3 vegades l’IRSC (1.536,62 € MENSUALS)

Tallers i cursos del Dept. de Joventut i Cultura

25 %

Ingressos familiars inferiors a 2,7 vegades l’IRSC (1.707,36 € MENSUALS)

Activitats esportives

25 %

Taxa d’escombraries

25 %

BONIFICACIONS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT TRIBUT

BONIFICACIÓ

REQUISITS

ICIO

75 %

Tenir un grau superior al 33 % i inferior al 65 % i l’immoble de què es tracti ha de ser el domicili habitual de la família

ICIO

90 %

Tenir un grau igual o superior al 65 % i l’immoble de què es tracti ha de ser el domicili habitual de la família

Piscines i cursets de natació

Tarifa específica

Tenir un grau de discapacitat superior al 33 % i inferior al 65 %

Escola Esportiva

100 %

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 %

Escola Esportiva

Tarifa específica

Tenir un grau de discapacitat superior al 33 % i inferior al 65 %

75 %

Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 %

Taxa d’escombraries

BONIFICACIONS ESPECÍFIQUES DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES TRIBUT

BONIFICACIÓ

Discapacitat

75 %

Domicilis que facin ús de la deixalleria entre 4 i 6 vegades

5%

Domicilis que facin ús de la deixalleria entre 7 i 10 vegades

10 %

Domicilis que facin ús de la deixalleria més de 10 vegades

15 %

Domicilis que participen en programes de reducció de residus

10 %

Família monoparental

25 %

Família nombrosa

25 %

Famílies majors 64 anys

75 %

REQUISITS Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%

Consulteu totes les bonificacions (joves, aturats, pensionistes, jubilats, famílies en situación de pobresa…) a: www.olesademontserrat.cat

www.olesademontserrat.cat

7

7


POLÍTIQUES SOCIALS INCREMENT DELS AJUTS SOCIALS

L’

Ajuntament d’Olesa ha incrementat amb escreix la partida destinada a ajuts a la ciutadania (del 2011 al 2015 es va augmentar la partida un 65%). Els ajuts d’emergència es destinen, sobretot, al pagament de subministraments bàsics (aigua, electricitat i gas) i a l’alimentació, tant amb ajuts directes com amb subvencions destinades al Voluntariat Vicencià). La voluntat de l’Ajuntament d’Olesa és de seguir mentre siguin necessaris amb aquests ajuts d’urgència, així com les beques per a alumnes de les llars d’infants, que també s’han ampliat. També s’han incrementat les beques per a la participació dels nens i nenes en als casals d’estiu que organitzen les AMPA, i també s’han establert convenis amb les entitats esportives que organitzen casals d’estiu per poder oferir places gratuïtes.

MÉS CASOS RESOLTS PEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA

E

l Servei de Mediació Ciutadana és un model de gestió de conflictes, on dues o més parts enfrontades prenen protagonisme en la recerca de solucions. Des del servei s’escolta cadascuna de les parts i s’arriba a solucions negociades i consensuades, amb el compromís d’acomplir allò que es pacta. Tot aquest procés està dirigit per un tercer neutral, el mediador o la mediadora. L’any 2015 es van tancar 80 casos, pràcticament el doble que els 2 anys anteriors, la major part dels quals conflictes veïnals i familiars. A més, més de 400 alumnes han estat formats en eines de prevenció i gestió de l’assetjament escolar.

MÉS ATENCIÓ A LA GENT GRAN

L’

Ajuntament d’Olesa ha fet un nou contracte per al Servei d’Atenció Domiciliària, que permet oferir atenció de caràcter puntual i/o urgent a les persones o famílies que, per diversos motius, no poden assumir les activitats de la vida diària (neteja de l’habitatge; ajuda per cuinar; compres domèstiques; higiene personal habitual; ingesta de medicaments; petites cures, i ajuda per vestir-se, aixecar-se i posar-se al llit, entre d’altres). També s’ha incrementat el nombre d’aparells del Servei de Teleassistència, una atenció permanent i a distància per a les persones que, per motius de salut, invalidesa o aïllament, necessiten ajut extern en cas d’emergència. Consisteix en un aparell connectat telefònicament a un centre de control amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d’emergència que es puguin presentar. Actualment l’Ajuntament d’Olesa té distribuïts, gràcies a un conveni amb la Diputació de Barcelona, 582 aparells, que són totalment gratuïts per als usuaris. Des de l’Ajuntament d’Olesa també s’han començat a posar les bases de la que ha d’esdevenir Xarxa Municipal per a la Gent Gran, amb la col·laboració i participació de les entitats locals que treballen amb aquest col·lectiu (Creu Roja, Associació de Voluntaris d’Olesa, Voluntariat Vicencià i Càritas Olesa). L’objectiu és poder engegar projectes compartits per millorar la qualitat de vida d’aquelles persones grans que viuen soles.

PER UNA OLESA INCLUSIVA

L’

última acció de l’Ajuntament per fer d’Olesa una vila inclusiva ha estat l’adquisició d’una cadira tot terreny, la Joëlette, que permet l’accés a la muntanya a les persones amb mobilitat reduïda. Ja s’han organitzat les primeres excursions pel terme d’Olesa, gràcies a la borsa de voluntaris creada arran de la formació facilitada per la fundació Rodamunt.

8

www.olesademontserrat.cat


ATENCIÓ A LES PERSONES PER UNA OLESA NETA, TRANQUIL·LA I LLIURE D’OBSTACLES I BARRERES

NOVA GESTIÓ AL MERCAT MUNICIPAL

A

l Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat va encetar fa uns mesos una nova etapa amb el canvi de gestió, a càrrec de l’Ajuntament, amb l’objectiu de millorar el servei, les condicions de treball dels paradistes i les instal·lacions. Entre les accions portades a terme hi ha la campanya de Nadal, els canvis de contractes amb els proveïdors, el concurs per adjudicar les parades buides i cambres, les accions de manteniment preventiu de les instal·lacions, les inspeccions de les parades i la posada en marxa de la Comissió Mixta (Ajuntament-paradistes). Tot plegat amb l’objectiu que el Mercat Municipal recuperi el protagonisme que l’havia convertit en referent de qualitat, bon servei, satisfacció i bon fer dels paradistes.

quest mes de juny s’incorporen els nous agents de civisme i convivència que, des de la proximitat, informaran, conscienciaran i faran suport a les diferents campanyes de medi ambient i convivència que s’estan treballant i que s’intensificaran a partir del mes de juliol. Són campanyes que busquen reduir al màxim les actituds incíviques que provoquen malestar i brutícia a la nostra vila, objectiu que es podrà assolir amb la màxima implicació i complicitat de tota la ciutadania. Les diferents campanyes, que seran autònomes però vinculades entre elles, se centraran en els aspectes següents: 1. Els sorolls en l’espai públic, especialment bars i terrasses i el seu entorn, inclosos els espais de botellón i el soroll de vehicles, així com els sorolls en espais privats i que molesten els veïns i veïnes. 2. Les defecacions i miccions de gossos i gats 3. L’ús correcte de contenidors i de les papereres (incloent-hi xiclets, pipes, burilles...), i el respecte en general al mobiliari urbà i a l’entorn, l’ús correcte dels plafons informatius i façanes netes de publicitat i tags. 4. La mobilitat, l’accessibilitat i l’aparcament, incloent-hi els camins escolars en els quals s’està treballant Aquest mes de juny s’ha fet una acció prèvia a la campanya amb el repartiment d’un adhesiu.

Mantenir Olesa neta depèn de tu!

NOUS PLANS D’OCUPACIÓ

L’

Ajuntament d’Olesa està en procés d’incorporar les persones que treballaran per al consistori durant un període d’entre quatre i sis mesos, gràcies als nous Plans locals d’ocupació, finançats amb 210.000€ per la Diputació de Barcelona, a través del Programa de foment de l’ocupació i de suport a la integració social. En total es cobreixen 27 llocs de treball de feines com auxiliar de la llar, informadora de Serveis Socials, vetlladora, conserge, suport d’arxiu, agents cívics, suport a tècnics de riscos laborals, jardiners o pintors. www.olesademontserrat.cat

E

D’altra banda, i pel que fa al mercat ambulant dels divendres, l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació, ha dut a terme una campanya de conscienciació per a l’eliminació de les bosses de plàstic. Amb aquest objectiu s’han repartit entre els usuaris bosses de roba reutilitzables.

CAMPANYA PER PREVENIR EL CONSUM D’ALCOHOL

D

iversos departaments municipals han impulsat una campanya per tal de prevenir el consum d’alcohol entre els menors d’edat. Des de l’Ajuntament s’han programat diferents activitats i xerrades als instituts. A més, la Policia Local ha visitat molts establiments comercials, per tal d’explicar-los la campanya i proposar-los que pengin cartells i col·laborin a evitar la venda de begudes alcohòliques a menors. Amb la campanya, l’Ajuntament d’Olesa pretén aconseguir que tota la població es conscienciï sobre els veritables problemes que comporta el consum d’alcohol entre menors. 9


Grup Municipal de Convergents i Demòcrates

Projectes de futur, actes propagandístics i irresponsabilitats

Movem Olesa: un any d’oposició responsable i útil

Mirar al futuro

Un any després de les eleccions municipals ens trobem amb una Olesa amb més incivisme: cremada de cotxes i contenidors, pintades, residus orgànics i inorgànics a carrers i places... Mentre, el BlocEUiA continua instal·lat en el cofoisme, dient que tot ho fan bé, i el que no, és culpa de la Generalitat (cap referència a l’Estat). Molt activisme de cara a fora (forçats per La Fona i Arran, entre d’altres) i poca gestió i projectes engrescadors de futur de cara endins. Res de nou. Tot i les restriccions que suposa una majoria absoluta, des de Convergència i Demòcrates de Catalunya continuarem treballant per aconseguir més feina i menys aparador. Per exemple, exigint que s’executi la despesa pressupostada, cosa que ara no fan ni que afecti directament l’ocupació de les persones. Volem acabar aquest petit escrit desitjant-vos a totes i tots que gaudiu d’una bona diada de Santa Oliva, d’una bona Festa Major i d’un bon estiu.

Movem Olesa ja porta un any d’oposició, que des del primer moment ha estat útil i responsable. Hem fet una tasca contínua de control de l’Equip de Govern del Bloc Olesà, hem participat en totes les reunions i trobades a les quals el nostre grup ha estat convidat, oferint col·laboració i suport quan calia i propostes (per exemple, 37 propostes d’inversions) i alternatives quan no coincidíem amb les mesures del govern. Malauradament el Bloc Olesà ha decidit exercir la seva majoria absoluta de la pitjor manera possible, i ha menystingut els grups de l’oposició i tot el poble d’Olesa, amb enganys per omissió i falta de transparència. Des de Movem Olesa, però, pensem que el programa electoral és un compromís amb la ciutadania, i en aquest sentit refermem el nostre compromís amb els valors de transparència, justícia social, feminisme i ecologisme i la tasca de comprometre el govern del Bloc Olesà a complir amb els seus deures en aquests àmbits.

Aprovecho estas líneas para mandar un saludo a todos los olesanos y olesanas, y dirigirme a vosotros para explicar la posición del grupo del Partido Popular sobre la situación actual que vivimos ante las próximas Elecciones Generales y la gestión de nuestro pueblo a nivel municipal. El próximo 26J estamos convocados a unas Elecciones Generales que, en mi opinión, son las más importantes de la democracia actual, ya que no sólo nos jugamos el futuro de nuestro país sino también el propio. Mirar al futuro es importante, pero mantener lo que se ha conseguido en estos años de democracia lo es mucho más. No al populismo, a la división, no demagogos ni sectarios; sí a la concordia, a la convivencia y al trabajo. En lo que respecta a la gestión municipal es muy pronto para hacer una valoración parcial, pero sí que pido que se enfoquen más hacia los problemas locales que en aquellos en los que su capacidad es irrelevante o nula, y les animo para que focalicen su trabajo y su tiempo en cuestiones locales

10

www.olesademontserrat.cat


bloc olesà Qui te pocs diners els ha d’administrar molt bé

Quina manca d’autocrítica!

Un any perdut

La prudent gestió econòmica del Bloc Olesà a l’Ajuntament ha permès, de nou, tancar l’any amb un saldo de tresoreria positiu. Aquests diners, entre d’altres virtuts, permeten atendre amb garanties els pagaments als proveïdors, fer front a l’oscil·lació dels ingressos municipals (no es cobra el mateix cada mes i si es tenen diners no s’han de demanar préstecs a curt termini), i permet fer més inversions al poble. Com no som un poble ric (tenim un PIB molt per sota de la mitjana del país i la comarca, i l’IBI més Baix dels pobles veïns i molt per sota de la mitjana de Catalunya) hem d’administrar els diners amb prudència i gastar-los quan els tenim, i no abans. Malgrat aquestes dificultats, els projectes de l’escorxador, cal Puigjaner, el camí del cementiri i del riu, els parcs infantils, els passos de vianants, les millores en les instal·lacions esportives, l’enllumenat i tantes altres inversions van avançant per fer-se realitat. Aquest era i és el nostre compromís amb tots vosaltres.

No serà ERC qui expliqui què ha fet el Bloc Olesà en aquests 5 anys, això ja ho van fer ells en el seu acte de presentació de l’acció de govern, però vam trobar a faltar autocrítica perquè no tot ha estat ben fet. Com a oposició, des d’ERC volem destacar algunes coses que no han fet i d’altres que es podien haver fet millor. Un dels temes més importants, la redacció del POUM, porta 4 anys de retard; la planificació i priorització de les inversions com la nova seu de la Policia local; contractes vençuts de fa un any com els de les escombraries, la recollida d’animals domèstics; les decisions preses sobre el Mercat Municipal que, lluny d’haver aportat solucions, posen en risc la seva viabilitat, fet que hauria de fer repensar al Bloc l’estratègia de comunicació i dinamització del Mercat... Des d’ERC seguirem fent el control de la gestió de l’Equip de Govern, amb la predisposició a col·laborar i participar en allò en què ens vulguin tenir en compte.

Complert el primer any de mandat, no compartim l’optimisme del Bloc. Podria haver estat l’any en què el Bloc demostrés que el seu projecte va més enllà de realitzar allò que l’anterior govern, encapçalat pel PSC, havia deixat dissenyat. Ha estat decebedor comprovar que no és així. Dos fets avalen aquesta afirmació. El superàvit pressupostari exhibit presenta uns números que es consideren positius, però revelen un manca absoluta de rigor a l’hora de dissenyar-los. Aquest fet només es pot deure a tres factors: o no saben on gastar, o han cobrat massa impostos, o aquestes xifres amaguen quelcom que no expliquen. El segon és l’endarreriment del POUM. És tal la seva importància que fins i tot el Bloc el portava al seu programa electoral de 2011, però la manca de projecte de poble i la por a caure en contradiccions fa que no s’atreveixin a iniciar-lo. Els socialistes estem desitjant iniciar un debat apassionant, on tots puguem posar damunt de la taula la nostra visió sobre el futur del poble.

Aquest és un espai fix d’opinió reservat per a cadascun dels diferents grups municipals amb representació a l’Ajuntament d’Olesa.

www.olesademontserrat.cat

Com a butlletí d’informació municipal, El Nunci de la Vila ha de vetllar per tal que totes les formacions polítiques amb representació municipal tinguin un espai on expressar lliurement la seva opinió. Per aquesta raó, cadascun dels espais d’opinió assignats als diferents grups municipals de l’Ajuntament d’Olesa tenen la mateixa extensió.

11


VISITA OLESA, VISITA LA NOVA PÀGINA WEB DE TURISME Mostrar els molts atractius que ofereix el municipi obrint-lo als ulls dels altres. Amb aquest objectiu s’ha creat la pàgina web de turisme d’Olesa de Montserrat. A la nova plataforma, s’hi troben els principals indrets que es poden visitar, amb imatges explicacions acurades, així com també espais d’altres poblacions properes a Olesa. El cicle festiu posa de manifest la gran riquesa cultural, festiva i esportiva del municipi, amb accessos a festes, fires, gastronomia, activitats i teatre. El principal encant, el podem trobar en les rutes per l’entorn olesà, amb dades d’interès, tant històriques com toponímiques. Els recorreguts es poden descarregar en PDF o en GPX. Visitar tot el que Olesa de Montserrat ofereix pot obrir la gana. La pàgina web presenta un ampli ventall de plats i productes de quilòmetre zero de la gastronomia olesana, amb diversitat de restaurants. Les persones que s’inscriguin al butlletí de notícies podran rebre, de manera personalitzada, les activitats programades al municipi. La nova pàgina web es pot visitar a www.turismeolesademontserrat.cat

Areny del Molí Aplec de la Sardana Espai natura Puigventós Barraca de pedra seca Molí de l’Oli Teatre de La Passió Sant Salvador de les Espases

Festa dels Miquelets

Gastronomia Festes i tradicions Rutes per l’entorn

visita’ns!

Els Misteris …

Nunci juny 2016  

"El nunci de la vila" és el butlletí municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

Nunci juny 2016  

"El nunci de la vila" és el butlletí municipal de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

Advertisement