Page 1

AJUNTAMENT DE MIRAMAR PL AJUNTAMENT, 1 46711 MIRAMAR -LA SAFOR- (València) Tel 96 281 91 01 Fax 96 281 90 73 email: info@ajumiramar.org web: www.ajumiramar.org CALENDARI LABORAL 2014 AJUNTAMENT DE MIRAMAR FEBRER MARÇ

GENER DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

1

2

3

4

5

DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM 1

2

DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM 1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

31

1: Any nou 6: Reis

19: Sant Josep, Falles

ABRIL DILL

DIMA

DIME

DIJO

MAIG DIVE

DISS

DIUM

DILL

DIMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

18: Divendres Sant. 21: Dilluns de Pasqua

DIME

DIJO

JUNY DIVE

DISS

DIUM

DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

1

2

3

4

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

1 8

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

Dia 1: Festa del Treball

Dia 28: Festa Local

JULIOL DILL

DIMA

DIME

DIJO

AGOST DIVE

DISS

DIUM

DILL

DIMA

DIME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

19

28

29

30

31

25

26

DIJO

SETEMBRE DIVE

DISS

DIUM

DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

27

28

29

30

31

29

30

Dia 7: Festa Local Dia 15: Assumpció de la M D

OCTUBRE DILL

DIMA

DIME

DIJO

NOVEMBRE

DIVE

DISS

DIUM

DILL

DIMA

DIME

DIJO

DESEMBRE

DIVE

DISS

DIUM

DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

Dia 9: Dia de la Comunitat

Dia 1: Tots Sants

Dia 6: Dia de la Constitució Dia 8: Immaculada C. Dia 25: Nadal

Calendari Laboral Miramar any 2014  
Advertisement