Page 1

Primavera 2015

La platja, a punt per a Setmana Santa La playa, a punto para Semana Santa

L’Ajuntament oferix una nova ajuda als emprenedors de Miramar

El Ayuntamiento ofrece una nueva ayuda a los emprendedores de Miramar

Asensio Llorca signa el conveni amb Caixa Popular que facilitarà que els emprenedors de Miramar accedisquen al finançament. Asensio Llorca firma el convenio con Caixa Popular que facilitará que los emprendedores de Miramar accedan a la financiación


2 / Urbanisme - Urbanismo

L’Ajuntament de Miramar acaba les obres de reurbanització de l’avinguda de la Safor El Ayuntamiento de Miramar acaba las obras de reurbanización de la avenida de la Safor

L'Ajuntament de Miramar va finalitzar el passat mes de febrer les obres de reurbanització d'un tram de l'avinguda de la Safor, un dels principals vials d'accés a la platja de Miramar. Aquesta actuació ha comportat una inversió de 170.000 euros. La Diputació ha subvencionat 70.000 euros del cost d'aquesta actuació. En concret, les obres ha consistit, d'una banda, en la renovació de la xarxa d'aigua potable. D'altra banda, també s'ha procedit a renovar la xarxa de sanejament, l'enllumenat i a la col·locació de canalitzacions per al soterrament de la xarxa de telefonia. Cal destacar que les voreres de tot el tram de l'avinguda també han sigut renovades, així com amplia-

VIDEO

des en diverses zones de dit vial. També s'han habilitat escocells per a la plantació d'arbres. Tal com exposa l'alcalde Miramar, Asensio Llorca, “hem optat per reurbanitzar per complet el tram més antic de l’anvinguda de la safor, per a modernitzar diverses infraestructures però també per a millorar estèticament un dels accessos més importants a la nostra platja”.

PRINCIPALS INVERSIONS A LA PLATJA 2014-2015

- Reurbanització Av. Mediterrània: - Xarxa d’aigües residuals des del terme de Piles fins a la plaça del Riuet: - Col.lector de pluvials des del carrer Marjaletes fins a l’estació de bombeig plaça del Riuet: - Reurbanitzación plaça del Pont: - Col.lector carrer Tahona i estació de bombeig carrer Alcoià: - Estació de bombeig carrer Milotxa: - Nova bomba d’impulsió d’aigües Oficina de Turisme: - Reurbanització d’un tram de l’avinguda de la Safor

El Ayuntamiento de Miramar finalizó el pasado mes de febrero las obras de reurbanización de un tramo de la avenida de la Safor, uno de los principales viales de acceso a la playa de Miramar. Esta actuación ha comportado una inversión de 170.000 euros. La Diputación ha subvencionado 70.000 euros del coste de esta actuación. En concreto, las obras ha consistido, por una parte, en la renovación de la red de

agua potable. Por otro lado, también se ha procedido a renovar la red de saneamiento, el alumbrado y la colocación de canalizaciones para el soterramiento de la red de telefonía. Hay que destacar que las aceras de todo el tramo de la avenida también han sido renovadas, así como ampliadas en diversas zonas de dicho vial. También se han habilitado alcorques para la plantación de árboles. Tal y como expone el alcalde Miramar, Asensio Llorca, “hemos optado por reurbanizar por completo el tramo más antiguo de la avenida de la safor, con el fin de modernizar diversas infraestructuras de dicha avenida, pero también para mejorar estéticamente uno de los accesos más importantes a nuestra playa”.

PRINCIPALES INVERSIONES EN LA PLAYA 2014-2015

421.000 € 208.000€

120.000 € 93.000 € 87.000 € 40.000 € 30.000 €

170.000€ TOTAL

- Reurbanización Av. Mediterrània: - Red de aguas residuales desde el término de Piles hasta la plaza del Riuet - Colector de pluviales desde la calle Marjaletes hasta la estación de bombeo plaza del Riuet - Reurbanización plaza del Puente - Colector calle Tahona y estación de bombeo calle Alcoià - Estación de bombeo calle Milotxa - Nueva bomba de impulsión de aguas Oficina de Turismo - Reurbanización de un tramo de la avenida de la Safor

1.169.000 €


La platja ja està a punt per a les vacances de Setmana Santa Turisme - Turismo / 3

La playa ya está a punto para las vacaciones de Semana Santa

L'Ajuntament de Miramar, a través de la Regidoria de Turisme ha posat a punt la platja de cara a les vacances de Setmana Santa. En concret, els operaris municipals van instal·lar durant la setmana passada els renta-peus en tota la platja, així com les papereres situades en l'arena i una part de les passarel·les. Cal recordar que aquest mes de març també s’ha reforçat la campanya de neteja de l'arena a càrrec dels operaris municipals i Diputació D'altra banda, l'Oficina de Turisme de la platja de Miramar estarà oberta des de dimarts que ve, dia de 31 de març, en horari de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores. En aquest sentit, l'alcalde de Miramar assenyala que les perspectives d'ocupació per a aquests dies “son molt elevades. Aquesta gran afluència de visitants propicia que posem en marxa els serveis necessaris per atendre als milers de turistes i residents de la platja de Miramar. La posada a punt de la platja de Miramar suposa un gran esforç per a l'Ajuntament de Miramar i per als operaris dels serveis municipals, amb l'objectiu de tenir una platja en les millors condicions possibles per als milers de turistes que

van a visitar el nostre municipi a partir d'ara, no només en Setmana Santa sinó també amb l’inici de la temporada estival”. Respecte als nous equipaments, cal recordar que, després de les gestions dutes a terme per l’Ajuntament, la platja torna a disposar de caixer automàtic, ubicat en l’edifici de l’Oficina de Turisme. El Ayuntamiento de Miramar, a través de la Regidoria de Turismo ha puesto a punto la playa de cara a las vacaciones de Semana Santa En concreto, los operarios municipales instalaron durante la semana pasada los lavapiés en toda la playa, así como las papeleras ubicadas en la arena y

una parte de las pasarelas. Hay que recordar que este mes de marzo también se ha reforzado la campaña de limpieza de la arena a cargo de los operarios municipales y Diputación Por otro lado, la Oficina de Turismo de la playa de Miramar estará abierta desde el próximo martes, día 31 de marzo, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. En este sentido, el alcalde de Miramar señala que las perspectivas de ocupación para estos días “son muy elevadas. Esta gran afluencia de visitantes propicia que pongamos en marcha los servicios necesarios para atender a los miles de turistas y residentes de la

playa de Miramar. La puesta a punto de la playa supone un gran esfuerzo para el Ayuntamiento de Miramar y para los operarios de los servicios municipales, con el objetivo de tener una playa en las mejores condiciones posibles para los miles de turistas que van a visitar nuestro municipio a partir de ahora, no sólo en Semana Santa, sino también con el inicio de la temporada estival”. Respecto a los nuevos equipamientos, hay que recordar que después de las gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, la playa vuelve a disponer de cajero automático, ubicado en el edificio de la Oficina de Turismo.


4 / Esports - Deportes

El Camp de Futbol estrena la coberta de la seua graderia i la pista de frontennis ja té grades El Campo de Fútbol estrena la cubierta de su gradería y la pista de frontenis ya tiene gradas

L'Ajuntament de Miramar, a través de la Regidoria d'Esports, ha invertit més de 30.000 euros en diverses millores i nous equipaments per al Centre Esportiu El Molí. La primera de les actuacions ha consistit en la instal·lació d'una tanca perimetral al costat de la gespa artificial del camp de futbol, amb l'objectiu de protegir aquesta instal·lació esportiva. Així mateix, darrere d'una de les porteries s'ha construït un banc, d'uns 50 centímetres d'altura i equipat amb rajoles en la part superior, la finalitat del qual és facilitar la visió del terreny de joc als assistents als diferents partits de futbol, que ara poden asseure's en aquest banc. No obstant açò, la principal de les actuacions ha sigut la construcció d'una coberta per a les graderies del camp de futbol. Tal com exposa el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Miramar, Vicent Seguí, "aquesta actuació era una demanda dels usuaris del nostre camp de futbol, dels pares i mares dels jugadors del CF Miramar i dels assistents als partits en general. La nova coberta metàl·lica protegirà als espectadors del sol i la pluja". L'última de les actuacions ha suposat la

VIDEO

instal·lació d'una nova graderia que dóna servei a la pista de frontenis. En les noves graderies, "equipades amb seients de plàstic, poden asseure's còmodament més de 30 persones per a seguir els partits dels dos equips de frontennis amb què compta Miramar", conclou el regidor d'Esports, Vicent Seguí. El Ayuntamiento de Miramar, a través de la Regidoria de Deportes, ha invertido más de 30.000 euros en diversas mejoras y nuevos equipamientos para el Centre Esportiu El Molí. La primera de las actuaciones ha consistido en la instalación de una valla perimetral junto al césped artificial del campo de fútbol, con el objetivo de proteger dicha instalación deportiva. Asimismo, detrás de una de las porterías se ha construido un banco, de unos 50 centímetros de altura y equipado con baldosas en la

parte superior, cuya finalidad es facilitar la visión del terreno de juego a los asistentes a los diferentes partidos de fútbol, que ahora pueden sentarse en este banco. Sin embargo, la principal de las actuaciones ha sido la construcción de una cubierta para las gradas del campo de fútbol. Tal y como expone el regidor de Deportes del Ayuntamiento de Miramar, Vicent Seguí, “esta actuación era una demanda de los usuarios de nuestro campo de fútbol, de los padres y madres de los jugadores del

CF Miramar y de los asistentes a los partidos en general. La nueva cubierta metálica protegerá a los espectadores del sol y la lluvia”. La última de las actuaciones ha supuesto la instalación de un nuevo graderío que da servicio a la pista de frontenis. En las nuevas gradas, “equipadas con asientos de plástico, pueden sentarse cómodamente más de 30 personas para seguir los partidos de los dos equipos de frontenis con que cuenta Miramar”, concluye el Regidor de Deportes, Vicent Seguí


L’Ajuntament oferix una nova ajuda als emprenedors de Miramar Economia - Economía / 5

El Ayuntamiento ofrece una nueva ayuda a los emprendedores de Miramar

El nostre Ajuntament ha posat en marxa amb el pressupost municipal de 2015 una nova prestació que té com a finalitat oferir una ajuda als emprenedors de Miramar. Segons exposa l’alcalde, Asensio Llorca, “el que anem a fer és subvencionar una part important de la quota d’autònom dels que obri o hagen obert nous negocis a Miramar a partir de l’1 de gener de 2015”. Les bases d’aquestes ajudes es poden consultar i descarregar en la pàgina web municipal (www.ajumiramar.org). Aquesta nova ajuda també inclou l’assessorament per part dels tècnics de l’institut IDEAS de la Universitat Politècnica de València, que ajudaran els beneficiaris a fer realitat la seua idea de negoci, així com a traçar el pla d’empresa necessari per a emprendre amb èxit. Finalment, “des de l’Ajuntament de Miramar també hem signat un conveni amb la Caixa Popular, l’objectiu del qual és facilitar el finançament necessari per al nou projecte a baix interés”, explica l’alcalde, Asensio Llorca. “Hem de tindre en compte que la principal preocupació dels ciutadans és

l’atur. Per això des de 2011 destinem cada any vora 400.000 euros per a contractar a veïns i veïnes en l’atur, sempre seguint el barem i els criteris de selecció del PactSafor. Per altre costat, fomentem que les empreses que executen obres municipals contracten a la major quantitat possible d’aturats de Miramar. Amb tot allò aportem recursos municipals per ajudar als que patixen el drama de l’atur, tot i que les polítiques actives d’ocupació són competència de la Generalitat Valenciana”, conclou Llorca. Nuestro Ayuntamiento ha puesto en marcha con el presupuesto municipal de 2015 una nueva prestación que tiene como finalidad ofrecer una ayuda a los emprendedores de Miramar. Según expone el alcalde, Asensio Llorca, “lo que vamos a hacer es subvencionar una parte importante de la cuota de autónomo de los que abran o hayan abierto nuevos negocios en Miramar a partir del 1 de enero de 2015”. Las bases de estas ayudas se pueden consultar y descargar en la página web municipal (www.ajumiramar.org). Esta nueva ayuda también incluye el asesora-

L’alcalde signa el conveni amb Caixa Popular per al finançament El alcalde firma el convenio con Caixa Popular para la financiación

miento por parte de los técnicos del Instituto IDEAS de la Universitat Politècnica de València, que ayudarán a los beneficiarios a hacer realidad su idea de negocio, así como a trazar el plan de empresa necesario para emprender con éxito. Finalmente, “desde el Ayuntamiento de Miramar también hemos firmado un convenio con la Caixa Popular, cuyo objetivoes facilitar la financiación necesaria para el nuevo proyecto a bajo interés”, explica el alcalde, Asensio Llorca. “Hemos de tener en cuenta que la principal preocupación de los ciudadanos

es el paro. Por eso desde 2011 destinamos cada año alrededor de 400.000 euros para contratar a vecinos y vecinas en paro, siempre siguiendo el baremo y los criterios de selección del PactSafor. Por otro lado, fomentamos que las empresas que ejecutan obras municipales contraten a la mayor cantidad posible de parados de Miramar. Con todo ello aportamos recursos municipales para ayudar a quienes sufren el drama de desempleo, a pesar de que las políticas activas de empleo son competencia de la Generalitat Valenciana”, concluye Llorca


“Miramar, l’espai viscut”, arriba el tercer llibre sobre la història del nostre municipi

6 / Actualitat - Actualidad

“Miramar, l’espai viscut”, llega el tercer libro sobre la historia de nuestro municipio

L'Auditori Municipal de Miramar va acollir el passat, dia 27 de febrer la presentació del llibre “Miramar l'espai viscut”, escrit pel doctor en Filologia i catedràtic d'ensenyament secundari Gabriel Garcia Frasquet i editat per l'Ajuntament. “Miramar l'espai viscut” és el tercer llibre que tracta sobre la història del municipi, després de la publicació en 2003 del llibre “Historia de Miramar”, escrit per Santiago La Parra, així com l'edició en 2007 de “Miramar, història pròxima”, l'autor del qual és Jesús Alonso. En la presentació van intervenir els autors d'aquestos tres llibres, a més de l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. El primer edil va destacar el gran esforç, tant econòmic com d'investigació que ha dut a terme l'Ajuntament de Miramar per a editar aquestos tres llibres d'història local, que sumen més d'1.100 pàgines. "De fet, fa 20 anys no existia cap publicació que parlara sobre la història de Miramar", va explicar Llorca. Més de 250 persones de totes les edats quasi van omplir per complet l'Auditori Municipal per a assistir a la presentació de “Miramar l'espai viscut”, un llibre que se centra en l'estu-

VIDEO

di de la cultura popular de Miramar, analitzant aspectes com la toponímia, la parla, els jocs i diversions, els carrers, la mar, l'agricultura o els costums i creences, entre altres. En definitiva, al llarg de més de 400 pàgines, “Miramar l'espai viscut” parla de tot allò que conforma un importantíssim patrimoni cultural per al municipi. Cal recordar que el llibre es pot adquirir en les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores, així com per la vesprada en la Biblioteca Municipal. El Auditorio Municipal de Miramar acogió el pasado 27 de febrero, la presentación del libro “Miramar l’espai viscut”, escrito por el doctor en Filología y catedrático de enseñanza secundaria Gabriel Garcia Frasquet y editado por el

Ayuntamiento. “Miramar l’espai” viscut es el tercer libro que trata sobre la historia del municipio, después de la publicación en 2003 del libro “Historia de Miramar”, escrito por Santiago La Parra, así como la edición en 2007 de “Miramar, història pròxima”, cuyo autor es Jesús Alonso. En la presentación intervinieron los autores de los tres libros, además del alcalde de Miramar, Asensio Llorca. El primer edil destacó el gran esfuerzo, tanto económico como de investigación, que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Miramar para editar estos tres libros de historia local, que suman más de 1.100 páginas. “De hecho, hace apenas 20 años no existía ninguna publicación que hablara sobre la historia de Miramar”, explicó Llorca.

Más de 250 personas de todas las edades casi llenaron por completo el Auditorio Municipal para asistir a la presentación de “Miramar l’espai viscut”, un libro que se centra en el estudio de la cultura popular de Miramar, analizando aspectos como la toponimia, el habla, los juegos y diversiones, las calles, el mar, la agricultura o las costumbres y creencias, entre otras. En definitiva, a lo largo de más de 400 páginas, “Miramar l’espai viscut” habla de todo aquello que conforma un importantísimo patrimonio cultural inmaterial para el municipio. Hay que recordar que el libro se puede adquirir en las oficinas del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas, así como por la tarde en la Biblioteca Municipal.


“Miramar en el temps”: l’evolució del nostre poble en més de 120 fotografies històriques

Cultura - Cultura / 7

“Miramar en el tiempo”: la evolución de nuestro pueblo en 120 fotos históricas

Més d'un centenar de persones de totes les edats van acudir el passat 13 de març a la inauguració de l'exposició “Miramar en el temps”. Aquesta exposició estava integrada per més de 120 fotografies del municipi, realitzades des de fa més de 50 anys fins a l'actualitat. L'acte d'inauguració va ser presentat per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Miramar, Xelo Caudeli, i va comptar amb la intervenció de l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. El primer edil va explicar que l'objectiu de l'exposició és “continuar amb el nostre projecte de recuperació de la memòria col·lectiva i la història de Miramar, en aquesta ocasió a través d'una exposició que suposa tot un relat de la història gràfica i l'evolució de Miramar durant l'últim mig segle”. L'exposició mostrava al voltant de 60 panells en els quals es pot veure una foto antiga i la mateixa foto realit-

VIDEO

zada el passat estiu, amb la finalitat de plasmar l'evolució que ha experimentat Miramar, tant el casc urbà del poble com la platja, en l'últim mig segle. Així mateix, Miramar en el temps també mostra un conjunt de fotografies aèries de gran tamany, algunes d'elles realitzades en els anys 60 i que mai abans s'havien exposat al públic. Más de un centenar de personas de todas las edades acudieron el pasado 13 de marzo a la inauguración de la exposición “Miramar en el temps”. Dicha exposición estaba integrada por más de

120 fotografías del municipio, realizadas desde hace más de 50 años hasta la actualidad. El acto de inauguración fue presentado por la regidora de Cultura del Ayuntamiento de Miramar, Xelo Caudeli, y contó con la intervención del alcalde de Miramar, Asensio Llorca. El primer edil explicó que el objetivo de la exposición es “continuar con nuestro proyecto de recuperación de la memoria colectiva y la historia de Miramar, en esta ocasión a través de una exposición que supone todo un relato de la historia gráfica y la

VIDEO

evolución de Miramar durante el último medio siglo”. La exposición mostraba alrededor de 60 paneles en los que se puede ver una foto antigua y la misma foto realizada el pasado verano, con la finalidad de plasmar la evolución que ha experimentado Miramar, tanto el casco urbano del pueblo como la playa, en el último medio siglo. Asimismo, Miramar en el temps también muestra un conjunto de fotografías aéreas de gran tamaño, algunas de ellas realizadas en los años 60 y que nunca antes se habían expuesto al público. En la imatge podem vore un grup d’integrants d’ADOMAR, durant la celebració el passat 8 de març del Dia Internacional de la Dona. En la imagen podemos ver a un grupo de integrantes de ADOMAR, durante la celebración el pasado 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.


Actualitat - Actualidad

L’Ajuntament renova el paviment de cautxú en tres zones de jocs infantils El Ayuntamiento renueva el pavimento de caucho en tres zonas de juegos infantiles L’Ajuntament ha invertit 10.000 euros en aquesta actuació, que ha suposat la renovació de 450 metres quadrats de cautxú en les zones de jocs infantils dels parcs de les Barques, Sicilia i al Parc de la Tella, els tres ubicats en la platja de Miramar.

El Ayuntamiento ha invertido 10.000 euros en esta actuación, que ha supuesto la renovación de 450 metros cuadrados de caucho en las zonas de juegos infantiles de los parques de les Barques, Sicilia y el parc de la Tella, los tres ubicados en la playa de Miramar.

L’Ajuntament instal.la una caldera de biomasa al Centre Esportiu El Molí

El Ayuntamiento instala una caldera de biomasa en el Centro Deportivo El Molí Una inversió de més de 18.000 euros permetrà a l’Ajuntament canviar l’actual caldera de gasoil per una de biomasa al Centre Esportiu El Moli, que ja disposarà de dues d’aquestes calderes.

Una inversión de más de 18.000 euros permitirá al Ayuntamiento cambiar la actual caldera de gasoil por una de biomasa en el Centro Deportivo El Molí, que ya dispondrá de dos de estas calderas

Els parcs de les Corts Valencianes i dels Vents tenen nous bancs de formigó Los parques de les Corts Valencianes y dels Vents tienen nuevos bancos de hormigón Dos dels parcs públics més utilitzats pels veïns i veïnes de Miramar ja disponen de nous bancs de formigó. En concret, el nostre Ajuntament ha instal.lat aquestos bancs, en les zones verdes de les Corts Valencianes i en la plaça del Vents, seguint les demandes dels usuaris d’aquestes zones verdes.

Dos de los parques públicos más utilizados por los vecinos y vecinas de Miramar ya disponen de nuevos bancos de hormigón. En concreto, nuestro Ayuntamiento ha instalado estos bancos en las zonas verdes de Corts Valencianes y en la plaza dels Vents, siguiendo las demandas de los usuarios de estas zonas verdes.

Les obres de reurbanització del Polígon Industrial, en marxa

Las obras de reurbanización del Polígono Industrial, en marcha L’Ajuntament de Miramar invertix en aquestes obres 90.000 euros de recursos propis, per a reasfaltar diversos carrers del Polígon i millorar la xarxa de pluvials.

Any XIV - Difusió Gratuïta Edita: Ajuntament de Miramar

El Ayuntamiento de Miramar invierte en estas obras 90.000 euros de recursos propios, para reasfaltar diversas calles del Polígono y mejorar la red de pluviales.

Tiratge: 1.500 Exemplars Dipòsit legal: V - 538 - 2001 Imprés en paper ecològic

BIM Miramar primavera 2015 (BILINGÜE)  

Ací pots consultar l'última edició del Butlletí d'Informació Municipal de Miramar, com sempre en format bilingüe, en castellà i valencià

BIM Miramar primavera 2015 (BILINGÜE)  

Ací pots consultar l'última edició del Butlletí d'Informació Municipal de Miramar, com sempre en format bilingüe, en castellà i valencià

Advertisement