__MAIN_TEXT__

Page 1

Estiu 2015

La platja de Miramar renova totes les seues distincions de qualitat La playa de Miramar renueva todas sus distinciones de calidad

L’Ajuntament adquirix 55 tablets per als alumnes de cinqué i sisé del CEIP Oliveretes. El Ayuntamiento adquiere 55 tablets para los alumnos de quinto y sexto del CEIP Oliveretes

Gran èxit de la XXIV edició de la Volta a Peu de Miramar

Gran éxito de la XXIV edición de la Volta a Peu de Miramar


La platja de Miramar renova totes les seues distincions de qualitat 2 / Turisme - Turismo

La playa de Miramar renueva todas sus distinciones de calidad

Un any més, la temporada estival en la platja de Miramar va començar el passat mes de juny amb l’excel.lent notícia de la renovació de tots els distintius de qualitat amb què compta la nostra platja. Tal i como explica l’alcalde, Asensio Llorca, “esta circumstància és una mostra del nostre compromís amb la prestació de serveis turístics de qualitat, no solament a nivell mediambiental, en quant a neteja de l'aigua i l'arena, sinó també respecte a qüestions com la seguretat ciutadana i dels banyistes o en quant a instal·lacions i equipaments” Cal recordar que són tres les certificacions de qualitat de la platja de Miramar, com són la Bandera Blava, la Q de Qualitat Turística i el distintiu Qualitur, atorgat per la Conselleria de Turisme. A més, per segon any consecutiu, Miramar també ha sigut inclòs en la Xarxa de Senders Blaus, després de la creació per part de l'Ajuntament del Sender de la Séquia Mare, una ruta circular d'al voltant de 3.000 metres de longitud que parteix de l'Oficina de

Turisme de la platja i que, de forma totalment accessible, permet visitar el parc del Riuet, la Séquia Mare, el bosc de Paulòwnies, la marjal de Miramar i diverses sèquies transversals. Este sender permet als visitants de la platja de Miramar observar tant el paisatge típic de l'horta com la fauna i la flora d'una zona humida. Així mateix, l'Escola Marina de Miramar també ha renovat la seua distinció com a Centre Bandera Blava, pel seu treball d'educació mediambiental. Un año más, la temporada estival en la playa de Miramar comenzó el pasado mes de junio con la excelente noticia de la renovación de todos los distintivos de calidad con que cuenta nuestra playa. Tal y como explica el alcalde, Asensio Llorca, “esta circunstancia es una muestra de nuestro compromiso con la prestación de servicios turísticos de calidad, no solo a nivel medioambiental, en cuanto a limpieza del agua y la arena, sino también respecto a cuestiones como la seguridad ciudadana y de los bañistas o en cuanto a instalacio-

nes y equipamientos”. Hay que recordar que son tres las certificaciones de calidad de la playa de Miramar, como son la Bandera Azul, la Q de Calidad Turística y el distintivo Qualitur, otorgado por la Conselleria de Turismo. Además, por segundo año consecutivo, Miramar también ha sido incluido en la Red de Senderos Azules, tras la creación por parte del Ayuntamiento del Sendero de la Séquia Mare, una ruta circular de alrededor de 3.000 metros de longitud que parte de la Oficina de Turismo de la

Any XIII - Difusió Gratuïta Edita: Ajuntament de Miramar

playa y que, de forma totalmente accesible, permite visitar el parque del Riuet, la Séquia Mare, el bosque de Paulonias, la marjal de Miramar y diversas acequias transversales. Este sendero permite a los visitantes de la playa de Miramar observar tanto el paisaje típico de la huerta como la fauna y la flora de una zona húmeda. Asimismo, la Escuela Marina de Miramar también ha renovado su distinción como Centro Bandera Azul, por su trabajo de educación medioambiental.

Tiratge: 1.500 Exemplars Dipòsit legal: V - 538 - 2001 Imprés en paper ecològic


Turisme - Turismo / 3

Els serveis i instal.lacions de la platja funcionaran a ple rendiment fins el proper 13 de setembre Los servicios e instalaciones de la playa funcionarán a pleno rendimiento hasta el próximo 13 de septiembre

SALVAMENT Un any més, la Creu Roja s’encarrega de les tasques de salvament i socorrisme, amb personal especialitzat i l’ajuda de diversos mitjans tècnics, com una ambulància i un moto aquàtica. NETEJA ARENA L’arena de la platja es neteja diàriament, tant de forma manual com amb vehicles especialitzats. També es netejen els WC repartits per l’arena. SANITAT El Consultori Mèdic de la platja ja obri ininterrompudament de dilluns a diumenge de 8 a 21 hores. Fora d’aquest horari, s’ha d’acudir al Centre de Salut de Bellreguard. SEGURETAT Un total de 12 agents de Policia Local vigilen Miramar les 24 hores del dia. També està obert el retén de la Guardia Civil de la platja, de dilluns a diumenge de 9 a 14.30. BIBLIOPLATJA Ja està en funcionament en l’Oficina de Turisme. Qualsevol persona pot traure en préstec les últimes novetats editorials. PUNT ACCESIBLE Els discapacitats ja poden banyar-se en la mar amb l’ajuda d’una cadira de rodes aquàtica i personal especialitzat. Obri tots els dies de 10 a 14 hores.

VIDEO

CENTRE CÍVIC Ja està en funcionament. Cal recordar que acull la Sala d’Estudi, oberta en horari de 17 a 20 hores. Esta sala compta amb taules, cadires i connexió WIFI. APARCABICIS L’Ajuntament ha instal.lat més de 40 aparcabicis en tots els accesos al Passeig Marítim des de l’Avinguda de França i l’avinguda Mediterrània. Estos aparcabicis permeten estacionar amb seguretat més de 100 bicicletes en la platja de Miramar. WIFI OPTLC Cal recordar que tots els interessats en disposar d’Internet WIFI als seus domicilis poden contactar amb l’empresa OPTCL, que oferix tarifes des de 12 euros al mes. Més informació al 961026280. SALVAMENTO Un año más, la Cruz Roja se encargar de las tareas de salvamento y socorrismo, con personal especializado y con la ayuda de diversos medios técnicos, como una

ambulancia y una moto acuática. LIMPIEZA ARENA La arena de la playa se limpia diariamente, tanto de forma manual como con vehículos especializados. También se limpian los WCs repartidos por la arena. SANIDAD El Consultorio Médico de la playa ya abre ininterrumpidamente de lunes a domingo de 8 a 21 horas. Fuera de este horario se ha de acudir al Centro de Salud de Bellreguard. SEGURIDAD Un total de 12 agentes de Policia Local vigilan Miramar las 24 horas del día. También está abierto el retén de la Guardia Civil de la playa, de lunes a domingo en horario de 9 a 14.30 horas. BIBLIOPLAYA Ya está en funcionamiento en la Oficina de Turismo. Cualquier persona puede sacar en préstamo las últimas novedades editoriales. PUNTO ACCESIBLE Los discapacitados ya

pueden bañarse en el mar con la ayuda de una silla de ruedas acuática y personal especializado. Abre todos los días de 10 a 14 horas. CENTRO CÍVICO Ya está en funcionamiento. Hay que recordar que acoge la Sala de Estudio, abierta en horario de 17 a 20 horas. Esta sala cuenta con sillas, mesas y conexión WIFI. APARCABICIS El Ayuntamiento ha instalado más de 40 aparcabicis en todos los accesos al Paseo Marítimo desde la avenida de Francia y la avenida Mediterrània. Estos aparcabicis permiten estacionar con seguridad más de 100 bicicletas en la playa de Miramar. WIFI OPTLC Hay que recordar que todos los interesados en disponer de Internet WIFI en sus domicilios pueden contactar con la empresa OPTLC, que ofrece tarifas desde 12 euros al mes. Más información en el 961026280.


4 / Esports - Deportes

La platja de Miramar, la primera de la comarca en passar l’auditoria de qualitat de l’ICTE

La playa de Miramar, la primera de la comarca en pasar la auditoria de calidad del ICTE El passat 22 de juny la platja de Miramar va passar l'auditoria de qualitat de l'ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola), organisme que atorga la Q de Qualitat Turística. L'informe de l'auditoria destaca que aquesta temporada s'han aconseguit els objectius marcats en 2014. Un d'ells ha sigut l'increment de la segregació de residus en les llars del municipi. “Per ajudar a aconseguir este objectiu, des de l'Ajuntament de Miramar vam repartir al voltant de 4.000 unitats d'un kit compost per tres borses la finalitat de les quals era facilitar el reciclatge de paper, vidre i envasos”, explica la regidora de Turisme del municipi, Pilar Peiró. Un altre dels objectius aconseguits aquesta temporada ha sigut la millora del sistema d'informació dirigit als usuaris de la platja, entre altres accions mitjançant la creació d'un sistema d'alertes a través de l'aplicació per a smartphones WhatsApp i la

implementació d'una bústia d'opinió mitjançant un formulari online. De cara a la pròxima temporada, a més de mantenir tots estos indicadors de qualitat, dos dels objectius seran el foment de la mobilitat sostenible i la promoció d'un consum responsable. “Per a incidir en això ja hem començat a prendre mesures. De fet, ja hem instal·lat més de 40 aparcabicis en tots els accessos a la platja de Miramar des del Passeig Marítim. A més, anem a habilitar un espai cobert i tancat per a poder aparcar les bicicletes amb seguretat mentre es gaudeix de la platja de Miramar, amb la finalitat de promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu, saludable i ecològic. Finalment, per a fomentar el consum responsable, ja hem començat a repartir borses ecològiques per a anar a la compra entre tots els veïns del poble i la platja de Miramar”, conclou l’alcalde, Asensio Llorca.

El pasado 22 de junio la playa de Miramar pasó la auditoría de calidad del ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española), organismo que otorga la Q de Calidad Turística. El informe de la auditoría destaca que esta temporada se han conseguido los objetivos marcados en 2014. Uno de ellos ha sido el incremento de la segregación de residuos en los hogares del municipio. “Para ayudar a conseguir este objetivo, desde el Ayuntamiento de Miramar repartimos alrededor de 4.000 unidades de un kit compuesto por tres bolsas cuya finalidad era facilitar el reciclaje de papel, vidrio y envases”, explica la regidora de Turismo del municipio, Pilar Peiró. Otro de los objetivos conseguidos esta temporada ha sido la mejora del sistema de información dirigido a los usuarios de la playa, entre otras acciones mediante la creación de un sistema de alertas a través de la aplicación para smartphones

WhatsApp y la implementación de un buzón de opinión mediante un formulario online. De cara a la próxima temporada, además de mantener todos estos indicadores de calidad, dos de los objetivos serán el fomento de la movilidad sostenible y la promoción de un consumo responsable. “Para incidir en ello ya hemos comenzado a tomar medidas. De hecho, ya hemos instalado más de 40 aparcabicis en todos los accesos a la playa de Miramar desde el Paseo Marítimo. Además, vamos a habilitar un espacio cubierto y cerrado para poder aparcar las bicicletas con seguridad mientras se disfruta de la playa de Miramar, con la finalidad de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, saludable y ecológico. Finalmente, para fomentar el consumo responsable, ya hemos comenzado a repartir bolsas ecológicas para ir a la compra entre todos los vecinos del pueblo y la playa de Miramar”, concluye el alcalde, Asensio Llorca. Més de 30 xiquets i xiquetes participen en l’Escoleta d’Estiu al Centre Esportiu El Molí, que també funcionarà en agost, de 9 a 13 hores. Más de 30 niños y niñas participan en la Escuela de Verano del Centro Deportivo El Molí, que también funcionará en agosto, de 9 a 13 horas


Turisme - Turismo / 5

Miramar premia als esportistes més destacats de la temporada en la segona edició de la Festa de l’Esport

Miramar premia a los deportistas más destacados de la temporada en la segunda edición de la Fiesta del Deporte

El passat mes de juny Miramar va celebrar la segona edició de la Festa de l’Esport, una iniciativa de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Miramar que té com a objectiu premiar als esportistes locals més destacats de la temporada. Després de l’èxit de la primera edició, l’Auditori Municipal es va tornar a omplir per assistir a l'esdeveniment, en el qual també es van poder contemplar dues exhibicions, a càrrec dels alumnes de l’ Escola de Funky del Centre Esportiu El Molí i de l’Escola Safor Boxing, que també entrena al Centre Esportiu El Molí. L'acte va comptar amb les intervencions de l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, i del regidor d’Esports del municipi, Vicent Seguí.

El pasado mes de junio Miramar celebró la segunda edición de la Fiesta del Deporte, una iniciativa de la Regidoria de Deportes del Ayuntamiento de Miramar que tiene como objetivo premiar a los deportistas locales más destacados de la temporada. Después del éxito de la primera edición, el Auditorio Municipal se volvio a llenar para asistir al evento, en el cual también se pudieron contemplar dos exhibiciones, a cargo de los alumnos de la Escuela de Funky del Centre Esportiu El Molí y de la Escuela Safor Boxing, que también entrena en el Centre Esportiu El Molí. El acto contó con las intervenciones del alcalde de Miramar, Asensio Llorca, y del regidor de Deportes del municipio, Vicent Seguí.

PREMIATS II FESTA DE L’ESPORT

PREMIADOS II FIESTA DEL DEPORTE L’Ajuntament de Miramar, a proposta del Centre Esportiu El Molí: CONSUELO CAUDELI CÀNOVES. L’Ajuntament de Miramar, a proposta del Club de Futbol Miramar: EQUIP ALEVÍ. L’Ajuntament de Miramar, a proposta del Club de Frontennis Miramar: EQUIPS A I B. L’Ajuntament de Miramar, a proposta del Club de Ciclisme: JAVIER MARÍ TORRES.

L’Ajuntament de Miramar, a proposta del Club d’Atletisme Miramar Fent Cames: JOAQUÍN ESCRIVÀ CÀNOVES.

L’Ajuntament de Miramar premia a ALBERT FERRER GARCÍA, campió autonòmic de rem en categoria cadet.

L’Ajuntament de Miramar premia a IVÁN SEGUÍ TORRES, campió autònomic de raspall en categoria juvenil.

L’Ajuntament de Miramar premiar a RUBÉN MAYOR ARTÉS subcampió d’Espanya de Llançament de Pes en categoria cadet.

VIDEO


L’Ajuntament adquirix 55 tablets per als alumnes de cinque i sisé del CEIP Oliveretes 6 / Seguretat Ciutadana - Seguridad Ciudadana

El Ayuntamiento adquiere 55 tablets para los alumnos de quinto y sexto del CEIP Oliveretes

L'Ajuntament de Miramar ha lliurat al CEIP Oliveretes 55 tablets d'última generació, que seran utilitzades a partir del pròxim curs pels alumnes de cinquè i sisè d'Educació Primària. El Consistori que presideix Asensio Llorca ha invertit en esta actuació un total de 12.000 euros, procedents de fons propis municipals. Una vegada rebudes les tablets, el centre escolar, en col·laboració amb l'Ajuntament, ja ha començat a instal·lar en estos dispositius les plataformes d'aprenentatge de les diferents editorials i, a continuació, també seran instal·lats els llibres de text digitals. L'objectiu del CEIP Oliveretes per al pròxim curs és que la mitat de les assignatures ja s'impartisquen amb els llibres digitals, mentre que per al curs 2016-2017 totes les assignatures ja utilitzen els llibres de text en format digital en els cursos de cinquè i sisè. "Esta actuació, a més dels avantatges per a l'aprenentatge que té l'ús de les noves tecnologies, també suposarà un considerable estalvi econòmic per a les famílies, ja que les llicències digitals són molt més barates que els llibres de text tradicionals" explica l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Per a facilitar l'ús de les

VIDEO

tablets, des del CEIP Oliveretes també s'han organitzat reunions amb els pares dels alumnes, per a explicarlos l'ús educatiu de les tablets i, per exemple, ensenyar-los com s'instal·len les llicències dels llibres digitals. La implicació dels pares en aquest procés "és molt important, ja que els alumnes poden treballar i dur a terme gran quantitat d'activitats educatives a casa amb estos dispositius" explica la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Miramar, Vanessa Molina. El Ayuntamiento de Miramar ha hecho entrega al CEIP Oliveretes de 55 tablets de última generación, que serán utilizadas a partir del próximo curso por los alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria. El Consistorio que preside Asensio Llorca ha invertido en esta actuación un total

de 12.000 euros, procedentes de fondos propios municipales. Una vez recibidas las tablets, el centro escolar, en colaboración con el Ayuntamiento, ya ha comenzado a instalar en estos dispositivos las plataformas de aprendizaje de las diferentes editoriales y, a continuación, también serán instalados los libros de texto digitales. El objetivo del CEIP Oliveretes para el próximo curso es que la mitad de las asignaturas ya se impartan con los libros digitales, mientras que para el curso 2016-2017 todas las asignaturas ya utilicen los libros de texto en formato digital en los cursos de quinto y sexto, desapareciendo de esta manera el libro de texto tradicional. “Esta actuación, además de las ventajas para el aprendizaje que tiene el uso de las nuevas tecno-

logías, también supondrá un considerable ahorro económico para las familias, ya que las licencias digitales son mucho más baratas que los libros de texto tradicionales” explica el alcalde de Miramar, Asensio Llorca. Para facilitar el uso de las tablets, desde el CEIP Oliveretes también se han organizado reuniones con los padres de los alumnos, para explicarles el uso educativo de las tablets y, por ejemplo, enseñarles cómo se instalan las licencias de los libros digitales. La implicación de los padres en este proceso “es muy importante, ya que los alumnos pueden trabajar y llevar a cabo gran cantidad de actividades educativas en casa con estos dispositivos”, explica la regidora de Educación del Ayuntamiento de Miramar, Vanessa Molina.


L’Ajuntament de Miramar sol.licita al Ministeri una segona reducció dels valors cadastral dels immobles del municipi Medi Ambient - Medio Ambiente / 7

El Ayuntamiento de Miramar solicita al Ministerio una segunda reducción del valor catastral de los inmuebles del municipio

L'Ajuntament va sol·licitar en la sessió plenària celebrada en març una segona rebaixa dels valors cadastrals del municipi, que se sumaria a la primera rebaixa del 20 per cent també sol·licitada per l'Ajuntament i aprovada pel Ministeri en 2013. L'Ajuntament de Miramar ha pres la decisió de sol·licitar esta nova reducció del valor cadastral dels immobles amb l'objectiu de seguir adequant estos valors a la situació econòmica actual, marcada per una severa baixada del preu tant dels habitatges com dels locals comercials, el sòl i, en definitiva, de la totalitat dels béns immobles de Miramar. Tal com exposa l'alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “El Ministeri d'Hisenda, a través de la Gerència Territorial del Cadastre, va dur a terme l'última revisió

VIDEO

dels valors cadastrals de Miramar l'any 2007. Avui dia, el preu dels immobles ha variat i, per tant, la ponència de valors elaborada en 2007 no s'ajusta a la realitat actual”. Per tot això, l'Ajuntament de Miramar va optar per sol·licitar a la Gerència Territorial del Cadastre una primera revisió a la baixa de la ponència de valors, que va ser aprovada en 2013 i va suposar una rebaixa de prop del 20 per cent en el valor cadastral dels immobles. Ara, amb aquesta segona rebaixa “l’objectiu és que el valor cadastral dels immobles seguisca baixant, en el percentatge que la pròpia Gerència del Cadastre ens indique, ja que en este cas des de l'Ajuntament no podem sol·licitar una rebaixa percentual concreta”, exposa Asensio Llorca. El Ayuntamiento solicitó en la sesión plenaria celebra-

da en marzo una segunda rebaja de los valores catastrales del municipio, que se sumaría a la primera rebaja del 20 por ciento también solicitada por el Ayuntamiento y aprobada por el Ministerio en 2013. El Ayuntamiento de Miramar ha tomado la decisión de solicitar esta nueva reducción del valor catastral de los inmuebles con el objetivo de seguir adecuando dichos valores a la situación económica actual, marcada por una severa bajada del precio tanto de las viviendas como de los locales comerciales, el suelo y, en definitiva, de la totalidad de los bienes inmuebles de Miramar. Tal y como expone el alcalde de Miramar, Asensio Llorca, “el Ministerio de Hacienda, a través de la Gerencia Territorial del Catastro, llevó a cabo la últi-

ma revisión de los valores catastrales de Miramar en el año 2007. Hoy en día, el precio de los inmuebles ha variado y, por tanto, la ponencia de valores elaborada en 2007 no se ajusta a la realidad actual”. Por todo ello, el Ayuntamiento de Miramar optó por solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro una primera revisión a la baja de la ponencia de valores, que fue aprobada en 2013 y supuso una rebaja de cerca del 20 por ciento en el valor catastral de los inmuebles. Ahora, con esta segunda rebaja “el objetivo es que el valor catastral de los inmuebles siga bajando, en el porcentaje que la propia Gerencia del Catastro nos indique, ya que en este caso desde el Ayuntamiento no podemos solicitar una rebaja porcentual concreta”, expone Asensio Llorca. L’Escola de Música i Arts Milamarina va triomfar rotundament amb les representancions de “Sang i Ceba” i “El vestit nou de l’Emperador”. La Escuela de Música y Artes Milamarina triunfó rotundamente con las representaciones de “Sangre y Cebolla” y “El traje nuevo del Emperador”


Actualitat - Actualidad

Gran èxit de la XXIV edició de la Volta a Peu de Miramar Gran éxito de la XXIV edición de la Volta a Peu de Miramar Quasi un miler d’atletes de totes les edats ompliren el passat 4 de juliol els carrers de Miramar.

Casi un millar de atletas de todas las edades llenaron el pasado 4 de julio las calles de Miramar.

ACLARACIONS SOBRE EL SERVEI D’AUTOBÚS

ACLARACIONES SOBRE EL SERVICIO DE AUTOBÚS

VIDEO

Les obres de reurbanització de la plaça de Les Arenes començaran en setembre Las obras de reurbanización de la plaza de Las Arenas comenzarán en septiembre L’Ajuntament va a invertir 130.000 € en la reforma integral de la plaça de Les Arenes. Les obres van a suposar l’ampliació de la zona verda, tot i que la plaça seguirà tenint una zona peatonal amb bancs i mobiliari urbà. També es millorarà la xarxa de pluvials i se solucionarà l’actual problema amb els diferents desnivells de la plaça

El Ayuntamiento va a invertir 130.000 € en la reforma integral de la plaza de Las Arenas. Las obras van a suponer la ampliación de la zona verde, pese a que la plaza seguirá teniendo una zona peatonal con bancos y mobiliario urbano. También se mejorará la red de pluvialesy se solucionará el actual problema con los diferentes desniveles de la plaza

En primer lugar queremos pedir disculpas a usted y a sus conciudadanos por los recortes en los servicios sucedidos desde el día 1 de julio. Autobuses La Amistad lleva planteando a la Conselleria de Transportes desde el ejercicio 2009, la inviabilidad de la prestación del servicio que les afecta, es decir la concesión de CVV-231 i CVV-224 y ello por cuanto las pérdidas sucedidas en los últimos cinco años sólo en periodos estivales superan los 192.000 EUR y el órgano competente, Conselleria, no ha aportado ninguna cantidad para paliar los déficits de explotación en los últimos dos años y una cantidad que no cubre ni el 20 por ciento del déficit en los tres años anteriores. El pasado 10/06/2015 el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana saca a información pública un nuevo proyecto de servicio para la concesión CVV-231, incluso más inviable y recurrido por nuestra empresa y por la Federación de Transportes Valencia ADIVA. Con más motivo esta empresa ante la situación económica insostenible ha tenido que proceder a una ampliación de capital de 350.000 EUR a fin de evitar el cierre de la misma y el despido de 20 trabajadores, con la consiguiente repercusión para sus familias. Como empresa de servicios, la situación actual es contraria a nuestros principios, nuestro objetivo es realizar servicios de calidad y seguridad, pero el desamparo y la ruina absoluta provocada por la Administración nos ha llevado a tomar esta y otras medidas de supervivencia. En todo caso y a fin de analizar la situación presente y futura del servicio nos brindamos a mantener las reuniones que consideren oportunas y a aportar la documentación necesaria y que se encuentra ya en poder de Conselleria para sustentar las medidas adoptadas Estando a su disposición firmo la siguiente Juan Francisco Jiménez. Consejero Delegado.

Profile for Ajuntament de Miramar

BIM Miramar estiu 2015 (BILINGÜE)  

Ací pots consultar l'última edició del Butlletí d'Informació Municipal de Miramar, com sempre en format bilingüe, en castellà i valencià

BIM Miramar estiu 2015 (BILINGÜE)  

Ací pots consultar l'última edició del Butlletí d'Informació Municipal de Miramar, com sempre en format bilingüe, en castellà i valencià

Advertisement