Page 1

Llegenda

Aparcament en calçada Lliure Zona Blava Càrrega i descàrrega Aparcaments en superfície A

Lliure

A

Zona Blava Solars Aparcaments fora calçada

A

Realitzat:

Data:

Títol de l'estudi:

Títol del plànol:

Desembre 2011 Ajuntament de Valls Ajuntament de Valls

Pla de mobilitat urbana de Valls

Aparcament públic fora calçada

Aparcament. Situació actual

Escala: A3:

1:10.000

Localització de l'oferta d'aparcament

Plànol 24 Full 1 de 1


Llegenda

Oferta d'aparcament en calçada (places) 1 - 250 250 - 500 500 - 750 > 750

Realitzat:

Data:

Títol de l'estudi:

Títol del plànol:

Desembre 2011 Ajuntament de Valls Ajuntament de Valls

Pla de mobilitat urbana de Valls

Aparcament. Situació actual

Escala: A3:

1:10.000

Oferta d'aparcament en calçada

Plànol 25 Full 1 de 1


Llegenda

Oferta d'aparcament en calçada (places) 0 to 100 100 to 250 250 to 500 500 to 750 >750

Realitzat:

Data:

Títol de l'estudi:

Títol del plànol:

Desembre 2011 Ajuntament de Valls Ajuntament de Valls

Pla de mobilitat urbana de Valls

Aparcament. Situació actual

Escala: A3:

1:10.000

Oferta d'aparcament fora calçada

Plànol 26 Full 1 de 1


Llegenda

sense oferta no regulada 0% to 50% 50% to 80% 80% to 100% >100% Realitzat:

Data:

Títol de l'estudi:

Títol del plànol:

Desembre 2011 Ajuntament de Valls Ajuntament de Valls

Pla de mobilitat urbana de Valls

Aparcament. Situació actual

Escala: A3:

1:10.000

Ocupació de l'oferta no regulada

Plànol 27 Full 1 de 1


Llegenda

Dèficit aparcament infraestructural -373 to -200 places -200 to 0 places 0 to 100 places >100 places Realitzat:

Data:

Títol de l'estudi:

Títol del plànol:

Desembre 2011 Ajuntament de Valls Ajuntament de Valls

Pla de mobilitat urbana de Valls

Aparcament. Situació actual

Plànol 28

Dèficit infraestructural d'aparcament residencial

Full 1 de 2

Escala: A3:

1:6.500


Llegenda

Deficit aparcament global -198 to 0 0 to 200 200 to 400 400 to 868 Realitzat:

Data:

Títol de l'estudi:

Títol del plànol:

Desembre 2011 Ajuntament de Valls Ajuntament de Valls

Pla de mobilitat urbana de Valls

Aparcament. Situació actual

Plànol 28

Dèficit global d'aparcament residencial

Full 2 de 2

Escala: A3:

1:6.500

158_aparcament  

Aparcament públic fora calçada Càrrega i descàrrega Solars Llegenda Escala: A3: Desembre 2011 Lliure Lliure Localització de l'oferta d'aparc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you