__MAIN_TEXT__

Page 1

BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL

març 2019

Mediona

81

“Si pel Març trona, l’ametlla és bona.”


2

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

INSTITUT VALL DEL MEDIONA A LA FESTA DEL PREMI: #ELMENJARNOESLLENÇA

L’Associació Espigoladors és una empresa so· cial que treballa per reduir el malbaratament alimentari principalment recollint l’excedent de fruita i verdura dels pagesos i donant-ne el 90% a entitats socials. Amb l’altre 10% elaborem producte alimentari que comercialitzem sota la marca “es im-perfect” per sensibilitzar als con· sumidors i alhora fer sostenible tot el projecte. Aquesta associació té a més des d’un principi com aobjectiu involucrar els joves en la lluita contra el malbaratament d’aliments, i d’aquí aquest premi que distingeix les millors propos· tes per conscienciar d’aquest problema. El passat 27 de gener al matí es va celebrar al Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat la Festa del Premi #elmenjarnoesllença, en la qual es van lliurar premis als projectes més destacats per lluitar contra el malbaratament alimentari. Un equip d’alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Vall del Mediona, format pel Jan Rosés Arnan, la Irune Ruiz Canterla i la Jana Martínez Ma· sana, va aconseguir en la categoría juvenil, de joves entre 11 i 17 anys, el segon premi amb un projecte consistent en el disseny d’unes estovalles individuals, sota el títol “Estovalles il·lustrades”, per conscienciar les persones so· bre aquest problema.

L’1 de Març comencen les classes d’àrab a l’espai del Pantinkillo. En un principi hem pensat aques· ta activitat per a què infants i joves d’origen i llengua àrab no perdin les seves arrels i puguin aprendre a escriure-la, però les classes també estan obertes a altres persones d’origen divers que vulguin aprendre una nova llengua, cultura i trencar estereotips. L’horari serà de 17.15h a 19.15h tots els divendres. Si vols més informa· ció pots passar pel Panti i t’informarem.

DES DE L’ALCALDIA Amb total indignació i por... Sí, estic indignat, ofès, cabrejat, preocupat i tinc una por gegantina. Des del meu punt de vista ha cristal· litzat el pitjor dels escenaris possibles i amb unes perspectives tant fosques que fa por, vist els resul· tats electorals d’Andalusia. La dreta més rància, corrupta, classista... ha sumat els vots dels partits independentistes i neoindepen· dentistes per carregar-se el Pressupostos Generals de l’Estat i provocar la caiguda del President Pedro Sánchez que els mateixos independentistes havien posat. Moltes preguntes em venen al cap però no les es· criuré perquè són obertes i de mil respostes. Només faré el llistat de coses que Catalunya no tindrà per culpa d’aquesta votació: 1. Catalunya ja no comptarà amb els més de 2.000 milions d’euros d’inversió previstos 2. 12.000 aturats catalans de més de 52 anys ja no podran recuperar el subsidi per desocupació 3. 120.000 estudiants catalans no podran beneficiar-se d’una beca per estudiar 4. 55.000 famílies a Catalunya no podran rebre ajudes per material escolar durant les etapes d’escolarització obligatòria 5. 5.100 menors a Catalunya en risc d’exclusió no podran beneficiar-se de l’incre· ment de les ajudes de menjador per combatre la pobresa infantil 6. 23.000 persones no podran beneficiar-se de l’augment de més de 2 milions d’eu· ros dels fons dels programes dirigits a eradicar la violència de gènere pels ajunta· ments catalans 7. Més de 143.000 persones no podran beneficiar-se dels 18,5 milions d’euros de l’Ingrés Mínim Vital 8. 27.000 cuidadors/es a Catalunya no podran recuperar la seva cotització a la Segu· retat Social. 9. Catalunya no podrà comptar amb 52 milions d’euros per al Pla d’Habitatge 10. Rodalies de Catalunya ja no comptarà amb els més de 497 milions d’euros previs· tos. 11. No hi haurà els 320 milions d’euros per al Corredor Mediterrani. Això “només” són diners però algú pot imaginar que amb aquesta votació milloraran: el clima de diàleg, les garanties al judici als responsables del Procés, la situació dels polítics empresonats, les llibertats, el desenvolupament de l’estatut o l’encaix de Cata· lunya a Europa? Ho sento, jo crec que s’han equivocat, em temo que ho patirem i molt. Servand Casas - Alcalde

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL DE MEDIONA Des de l’any 2005 el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de Mediona ofereix un Servei d’Orientació Laboral a totes les persones del municipi que estiguin en recerca de feina o millora laboral. El servei es realitza els dilluns de forma quinzenal de 9 a 13h a la Planta Baixa del Pantikillo. Des del mes de gener em creat un nou espai, el Club de feina per a les persones inscrites al Servei. El Club de Feina és un espai on t’oferim les eines necessàries per a la recerca activa de feina, amb l’acompanyament, si el necessites, del nostre equip tècnic que t’assessorarà i et facili· tarà la informació necessària per fer front a les exigències del mercat laboral Qui pot accedir-hi ? Qualsevol persona que hagi realitzat prèviament una entrevista ocupacional per tal de for· malitzar la seva inscripció al nostre servei. Quan? El club es realitza els dilluns de forma quinzenal en horari de 11 a 12.30h Què hi trobaràs? Suport i acompanyament del tècnic d’orientació en la teva recerca a través de les noves tecnologies. Informació actualitzada sobre la nostra oferta formativa: cursos de formació ocupacional, programes específics de formació i/o treball, així com informació sobre altres centres on s’imparteixen cursos subvencionats, formació d’adults, idiomes, informàtica, etc... Les persones interessades han de fer inscripció prèvia al telèfon 93.890.00.00 Extensió 112 o al email mborrell@ccapenedes.cat Les places són limitades, tenint en compte el nombre d’ordenadors de l’espai. Us hi esperem. - Marta Borrell Mitjans, Tècnica d’Orientació Laboral a Mediona.


BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

3

DIA 8 DE MARZO. MUJER TRABAJADORA, O ¿MUJER IGNORADA? Tres días despues de que se celebre el día de la mujer trabajadora, concretamente el proxímo 11 de marzo, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, ha convocado otra gran movilización con motivo de cumplirse 100 años de Seguro Obrero, y de una serie de normas destinadas a mejorar la vida de l@s trabajado@s. Esta Coordinadora, siempre ha apoyado y seguirá apo· yando a la mujer, a todas las mujeres, en su lucha por conseguir una igualdad claramente merecida, porque contrariamente a lo que tiene asumido la sociedad, nosotr@s si que pensamos que todas son trabaja· doras, y que todas tienen derecho a una pensión digna que la sociedad les niega. Sabemos que las mujeres, esas personas que conforman la mitad de la población, no solo han sido deliberadamente olvidadas, han sido muchas veces humilladas, vilipendiadas y ahora más que nunca masacradas, por una sociedad claramente dominada por los hombres. Pues bien, en matería de pensiones, no es diferente de los otros ambitos de la vida, tambien en este tema, las mujeres son las grandes perdedoras, ya que tienen una diferencia con los hombres de un 37% de pensión, algo que ninguna sociedad avanzada deberia de permitir. Tenemos en nuestro Sistema Público de Pensiones, un 12% de pensiones por debajo de 600 €, o lo que es lo mismo “pobreza severa”, y la gran mayoría corresponden a mujeres, tenemos igualmente 2.400.000 pensiones entre los 600 y 650 € en el lindar de la pobreza, de las que 1.800.000€ corres· ponden a mujeres. La Marea Pensionista y la Coordinadora Estatal, luchamos por eliminar estas injusticias, pero no lo con· seguiremos solos. Os animamos a todos, pero sobre todo a vosotras, a que os sumeis a nuestra lucha, a que la encabeceis, la dirijais y la convirtais en una lucha diaria. Es un camino de largo recorrido, pero estamos segur@s que con vuestro apoyo y vuestra ayuda lo conseguiremos. OS ESPERAMOS EL DÍA 11 DE MARZO EN LA PLAZA UNIVERSIDAD. Domiciano Sandoval

CONCURS SANT JORDI LITERARI 2019 BASES: Totes les obres presentades al concurs de Sant Jordi han de ser originals, inèdites i en llengua catalana. No s’hi po· den presentar obres premia· des en altres concursos. El tema i l’estil literari és LLIURE, podent presentar-se en narració, poesia, còmic... L’extensió del text serà com a màxim d’una pàgina mida Din A4. Categories i premis: El concurs es divideix en les següents categories: Categoria A: de 9 a 11 anys 70€ Categoria B: de 12 a 14 anys 70€ Categoria C: de 15 a 17 anys 70€ Categoria D: de 18 anys en endavant - 70€ Hi haurà un premi per cada categoria i els accèssits que el Jurat cregui convenient. Els tre· balls poden ser individuals o en equip. En cas de resultar premiat un treball en equip, el premi se’l repartiran entre tots/es els/les components del grup. Forma de presentació de les obres i data de lliurament: Tots els treballs es presentaran en un sobre tancat on consti: el títol de l’obra, el pseudònim de l’autor i la categoria. Dins d’aquest sobre s’hi inclourà: el treball original, 5 còpies i un sobre petit tancat amb les dades personals de l’autor: Nom, cognoms, telèfon, correu electrònic (opcional) i edat. El termini de presentació serà fins DIJOUS 4 D’ABRIL. Els/les concursants han de lliurar les seves obres literàries a les oficines de l’Ajuntament de Mediona. El lliurament de premis tindrà lloc al Casal Medionenc el dimarts 23 d’Abril a les 18.00 hores. Els premis es poden deixar d’atorgar si cap obra no arriba a la qualitat necessària, a judici del jurat. El veredicte del jurat és inapel·lable. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de la seva decisió i d’aquestes bases. Els/les guanyadors/es dels premis hauran de lliurar el document en format digital (Word, OpenOffice, LibreOffice) per a la seva possible publicació.

Des del PSC i independents de Mediona estem preocupats per la negativa d’aprovar els Pressu· postos Generals de l’Estat que, amb la suma dels vots independentistes, PP i C’s ha estat perpetrat en passat 13 de febrer. Això pot suposar haver aconseguit l’objectiu de tombar a Pedro Sánchez tal com volia la dreta espanyola, però aquesta cai· guda ens fa avortar aquestes mesures generals, a més de les que, específicament, perd Catalunya: HAN DIT NO A (resum publicat per El Periódico 14-2-19): - Elevació del pes de la despesa social fins al 57% del total - Mesures contra la violència de gènere: 220 mili· ons addicionals - Pobresa infantil: 25 milions per al programa de protecció familiar - Menors no acompanyats: 30 milions - R+D+I: increment de 357 milions a la partida de civil - Infraestructures: increment del 40%, fins a 7.572 milions - Prestació d’atur: Rebaixa de 55 a 52 anys de l’edat per percebre la prestació aturats afluixa durada. - Dependència: Augment d’un 60% d’aquesta par· tida (+831 milions fins a 2.231 milions) - Finançament pel pressupost de les quotes soci· als de les cuidadores no professionals de les per· sones en situació de dependència (351 milions) - Eliminació del copagament farmacèutic per als pensionistes la renda dels quals sigui inferior a 11.200 i per a les persones perceptors de la pres· tació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec. - Beques: Augment del 10,2% de la partida fins a 1.620 milions - Rebaixa de les taxes universitàries per tornar a nivells previs al 2012 - Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil: 670 milions, dins d’un pla de 2.000 milions per al període 20192021 - Habitatge: 137 milions per al Pla 20.000 viven· des, per afavorir el lloguer als joves. - Permís paternitat: increment de cinc a vuit set· manes dels permisos de paternitat. - Universalització de l’escola entre 0 i 3 anys. S’avança en aquest objectiu. Fins aquí hem arribat. Els i les socialistes de Medi· ona estem molt tristos.

A L’AJUNTAMENT DE MEDIONA Volem agrair-los la generositat i la confiança que han dipositat en el moviment de la Xocolatada Solidària organit· zada per donar suport a la tasca que duen a terme a l’Hospital Sant Joan de Déu per lluitar contra el càncer infantil. Gràcies a la seva implicació, el seu donatiu de 346 € es destinarà als projectes seleccionats per l’organitzacio de la Xocolatada, pel que fà a recerca i acompanyament als infants malalts de càncer del desenvolupament, més co· negut com a càncer infantil. En nom dels petits valents i les seves famílies, moltíssimes gràcies! - Xocolatada Solidària


4

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

SERVEI DE TRANSPORT A LA DEMANDA (TAD) A MEDIONA L’Ajuntament posa en marxa aquest servei públic amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat als serveis bàsics del nucli de Medio· na des de les principals urbanitzacions.

INTERCONNEXIÓ DEL NUCLI URBÀ I LES URBANITZACIONS

SERVEI

De porta a punt fix: Recollida al domicili o l’adreça indicada (urbanitzacions) i tornada fins el domicili o l’adreça indicada (urbanitzacions), sempre amb origen o destinació al nucli urbà de Sant Joan de Mediona (Pl. Països Catalans) CARACTERÍSTIQUES: Reserva el dia anterior al telèfon 900 69 65 66 (gratuït). Horari d’atenció, de dill. a div. feiners, de 8:00 h a 20:00 h Anul·lacions > 2 hores antelació - Tarifa usuari 1 €/ trajecte - Trajectes compartits (> 1 usuari, trajecte similar) Horari del servei flexible: de 7:00 h a 20:00 h No es permeten desplaçaments entre urbanitzacions

RESERVA I FUNCIONAMENT DEL SERVEI


BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

5

SERVEI DE TRANSPORT A LA DEMANDA (TAD) A MEDIONA PROVA PILOT (4 MESOS)

OBJECTIUS: - Quantificar i caracteritzar la demanda real per dimensionar el servei - Conèixer els principals patrons de mobilitat (distribució espacial i horària) - Avaluar la fiabilitat del col•lectiu de taxistes - Detectar noves necessitats (punts de parada, relacions territorials, etc.) - Recollir suggeriments i demandes de la ciutadania - Valorar les possibles incidències i aplicar mesures correctores - Formular propostes de millora - I si el resultat es positiu: Implantació definitiva del servei REGLAMENT I NORMES Trajectes compartits . Es permetran els trajectes compartits per més d’un usuari, amb parades intermèdies i desvia· cions del recorregut més extens, per recollir o deixar altres usuaris (sempre en els punts fixos establerts), en algun dels casos següents: . Quan l’hora de recollida, l’origen i la destinació dels usuaris sol•licitants siguin les mateixes; . Quan l’origen, la destinació i l’hora de recollida siguin similars, entre dos o més usuaris dins d’un interval de temps d’uns 10 minuts. Per tant, l’hora de recollida d’algun usuari podrà modificar-se, prèvia comunicació i acceptació del mateix, avançant-se o retardant-se un màxim de 15 minuts; . Quan el punt de recollida o destinació d’algun dels usuaris es trobi dins del “camí natural” de l’altre usuari i el desviament, tant per recollir-lo, com per deixar-lo, no suposi un temps afegit superior als 10 minuts addicionals en relació amb el temps de viatge total. Transport de menors . Els menors d’edat (de 12 a 18 anys) que hagin de viatjar sense l’acompanyament d’adults reque· riran d’una autorització del pare, mare o tutor legal que es gestionarà a l’OAC . Els menors de 12 anys no podran viatjar sols i sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult. Incompliments i penalitzacions (alguns exemples) * En el cas d’usuari/s amb infraccions reiteratives, l’Ajuntament podrà determi· nar la suspensió del dret a gaudir del servei de transport al a demanda de manera in· definida.

RESUM DEL SERVEI

COMUNICACIÓ Normes bàsiques del servei: Puntualitat: els usuaris i usuàries del servei hauran d’estar al punt de recollida sol·licitat a l’hora assignada. El conductor únicament s’esperarà 5 minuts. La reiteració d’impuntualitat podrà ser sancionada amb la suspen· sió temporal o definitiva del dret a gaudir del servei. Trajectes compartits: amb l’objecte d’optimitzar l’eficiència del ser· vei, alguns trajectes podran ser compartits per més d’un usuari. Això es produirà en els casos en que els orígens i les destinacions, així com l’hora del desplaçament, siguin similars. Per tant, el trajecte pot variar lleugerament en funció de la deman· da dels usuaris.

PER MÉS INFORMACIÓ:


6

BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

SCOTT MARATHON CUP BTT 2019 FRANCESC GUERRA IMPOSA LA SEVA LLEI A LA SCOTT MARATHON CUP DE MEDIONA 10-02-2019 Després d’un bonic duel entre Ever Alejandro Gómez i Francesc Guerra, el corredor del BUFFScott MTB Team s’emporta la primera prova de la Scott Mara· thon Cup 2019, a Sant Joan de Mediona. Després de la llarga espera hi· vernal, l’inici de la Scott Mara· thon Cup 2019, ha deixat clar les ganes d’un gran dia de Moun· tain Bike, amb més de 650 co· rredors. I un any més, la meteorologia ha estat protagonista amb múltiples ratxes de vent, que han posat contra les cordes als ciclistes. Els recorreguts de Sant Joan de Mediona són co· neguts pels seus nombrosos trams de senders, que no deixen indiferent a ningú. Els dos traçats proposats per l’organització, estaven plens de sender i trams molt variats, que han fet que els corredors es trobessin un terreny ideal per donar les primeres pedalades de l’any.

BIBLIOTECA FONT DEL BOSC A l´urbanització de La Font del Bosc, a la planta superior del local social(Avda.Maristany, 29), hem inagurat la biblioteca ¨La Font Del Bosc¨. La biblioteca va neixer per iniciativa de l´associació I del Club de Lectura, a partir de la donació de llibres per part d´uns socis, el boca orella va fer que els veïns portesin més llibres i així poc a poc hem creat un fons de més de 600 titols. La idea és que aquest espai sigui aprofitat per els veïns i veï· nes com un lloc per llegir, estudiar, agafar llibres o pel-licu· les en prestéc, per aixó la junta va demanar a l´ajuntament arreglar la planta superior de l´associació. La biblioteca disposa de novel-les, llibres infantils, contes per els més petits i esperem poguer estar al dia incorporant novetats editorials. L´inaguració va estar apadrinada per l´escriptora Maribel Álvarez López-Vega, la qual a donar diferents llibres seus al fons de la biblioteca. - Cristina Contel Martinez - AA.VV. Ciu· tat Jardí Font del Bosc HORARIS BLIOTECA: dissabtes: 16 a 20 h. - dimats i dijous: 18 a 20 h.

CICLE DE PASSEJADES 2018/19 Caldes de Montbui Els participants del cicle de passeja· des, en la darrera sortida van visitar Sallent. El programa de rutes a peu per a la gent gran organitzat per l’Ajuntament de Mediona, juntament amb la Di· putació de Barcelona, desenvolu· paren el passat dia 13 de febrer, la segona sortida de la temporada, en aquest cas al municipi de Sallent. Aquest programa pretén promocio· nar l’activitat física i la salut en les persones grans, amb rutes a peu adaptades a les necessitats del col•lectiu de la tercera edat, i donar a conèixer municipis de la província de Barcelona. La ruta es va dur a terme acompanyats d’un bon dia i dels municipis de Granollers, Gelida i Sallent, els amfitrions . Un recorregut aproximat de 6km, sense grans desnivells, va fer que fos una passejada còmode i bons paisatges. Un cop finalitzat aquest intercanvi, ens desplaçarem a Granollers a desenvolupar la tercera passejada de la temporada el proper 13 de març. Enguany en aquesta activitat la tancarem a Mediona el dia 3 d’abril.

SORTIDA CULTURAL “RUTA DE L`EXILI“ El diumenge 27 de ge· ner el club de lectura Medionenc va fer la sor· tida cultural “ Ruta de l`exili “ després d`haver llegit el llibre “El setè camió“. L`autora del lli· bre Assumpta Monte· llà ens va acompanyar, explicant-nos part de la nostre història que en· cara ens és propera. Com sempre que fem una sortida amb l`escriptora varem gaudir de les seves explicacions fent-nos viure aquelles situacions difícils de la guerra en els escenaris reals bon es van desenvolupar els fets relacionats amb l` exili de les persones, les obres d`art del Museu del Prado i de l`or de la República. Com en les altres excursions varem passar un dia ple d`emocions d`aquells que no cauen en l`oblit.

ELS CASTELLERS DE MEDIONA FAN LA SEVA PRIMERA ACTUACIÓ DE L’ANY I LA SEVA ESTRENA FORA DE LA VEGUERIA PENEDÈS Diumenge 17, en el marc de la Festa Major d’Hivern de Monistrol de Calders (Moianès), els Castellers de Mediona van descarregar els primers castells de l’any i van estrenar també la plaça de l’Església amb les seves construccions. Van iniciar la seva actuació, passades les 11h del matí, amb un pilar de 4, seguidament van desca· rregar el 4 de 6, el 3 de 6 femení, el seu segon en la seva curta història, i el 3 de 6 amb agulla. Van acabar l’actuació amb un pilar de 4 i una bateria de 10 pilars de 3. Properes actuacions i assajos dels Castellers de Mediona La propera cita els medionencs la tenen el dia de la Dona, el pròxim dia 8 de març, a Mediona. Volen fer alguna estructura 100% femenina, pel que demanen la participació de totes les dones del municipi que els vingui de gust formar part d’aquesta fita. Qualsevol persona pot fer castells, hi ha moltes posicions a po· der ocupar! Us esperem! El dia 17 de març compartiran plaça amb els seus padrins els Castellers de Vilafranca i també amb els Xicots a Pacs del Penedès. Els Castellers de Mediona assagen al poliesportiu, els dimarts de 18 a 20h i els divendres de 18:30 a 21h. I els propers assajos especials són els divendres 15 de març i 12 d’abril, en què es fan proves de pinyes i per tant es necessita l’assistència de més gruix de persones per tal de poder provar els castells que es portaran aviat a plaça. Sant Jordi amb castells i gegants I per la diada els Castellers de Mediona tindran una parada a la plaça amb diferents productes i també faran un assaig a la plaça a la tarda. Tots els que vulgueu provar o acostar-vos, és una bona oportunitat per fer-ho. Entre tots fem els castells, i fent pinya fem poble també! I també hi haurà els gegants de Mediona, acollits pels Castellers de Mediona, que faran alguna ballada i seran provats per nous balladors i balladores, si us ve de gust provar de portar els gegants del poble, aquesta és la vostra oportunitat…


BUTLLETI MUNICIPAL MEDIONA

ACTIVITATS MUNICIPALS CONTINUADES

TELÈFONS D’INTERÈS URGÈNCIES Urgències - Bombers - Ambulàncies - Mossos d’esquadra... AJUNTAMENT Oficines Poliesportiu El Pantinkillo Casal d’Avis Serveis Socials Sereno EDUCACIÓ Llar d’Infants Nins Llar d’Infants Tangram Escola La Fassina Escola Renaixença Epiqueia El Roure SES Vallbona IES Moli de la Vila Institut Vall del Mediona SANITAT Consultori Area Bàsica Sant Sadurní - Cap Hospital Comarcal Alt Penedès Farmàcia SUBMINISTRES Anaigua Aigües de l’Anoia Aigües i Agrícola de Mediona Endesa Energia Gas Natural TRANSPORT Taxi Hispano Llacunense (HILLSA) Hispano Igualadina SERVEIS AL CIUTADÀ Castell de Mediona Parròquia Novallar Correus Oficina de Correus

112 93.898.50.02 93.898.58.67 93.898.59.11 93.898.50.02 93.898.50.02 638 .108. 901 93.898.58.71 93.817.87.57 93.898.50.79 93.817.80.13 60.681.89.84 93.898.52.46 93.771.98.00 93.801.10.59 93.546.91.91 93.898.53.02 93.818.30.52 93.818.03.93 93.898.50.51 900.100.378 93.778.82.50 93.818.32.00 90.555.17.98 90.075.07.50 629.305.045 616.670.501 93.891.25.61 93.890.11.51 93.898.57.01 93.891.02.65 93.817.87.00 93.898.57.11 93.898.57.11

HORARI AJUNTAMENT De 9 a 14 hores (de dilluns a divendres) De 16 a 18 h. (de dilluns a dijous) Nadal, Setmana Santa i Estiu (de 15 de juny a 15 de setembre, amndós inclosos): de 9 a 14 hores (de dilluns a divendres) AJUNTAMENT DE MEDIONA Dr. Trueta, 10 – 08773 Tel. 93 898 50 02 Fax. 93 898 52 99 e.mail: mediona@diba.cat www.mediona.cat - Facebook

7

HORARI DEIXALLERIA LA FONT DEL BOSC DISSABTES De 8:00 a 14:00 Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL DE MEDIONA revistamediona@gmail.com

PANTINKILLO Anglès: Iniciació, Intermedi i Avançat Aprèn a Cosir Mes informació al Pantinkillo C/ del Molí, 25 - Tel 93 898 59 11 Mail: pij.mediona@diba.cat Horari: Matins divendres de 10 a 12. Tardes dilluns a divendres de 16:30 a 20 CASAL DE LA GENT GRAN “CASA NOSTRA” De dilluns a divendres de 16:30 a 20:00 Taller de Memòria els dimarts de 17:00 a 18:00 h. C/ Dr. Trueta, 10 bxos. POLIESPORTIU ANTONI RAMALLETS Futbol 7 Tai-Xi Bàsquet femení i masculí Tennis Fitness Dirigit Dance Gimnàstica Gent Gran Pilates Entrenament Patinatge Entrenament Suau Estiraments Sala Fitnnes Ioga Terapèutic Risoteràpia Rítmica Taller de Circ Ball Modern Kung Fú Marxa nòrdica Ioga iniciació i intermig Hipopressives Més informació al Poliesportiu - Zona Esportiva Tel: 93 898 58 67 - Facebook HORARI D’HIVERN Dilluns, dimecres i divendres: de 17 a 21 h. dimarts i dijous: d’11 a 13 h. i de 17 a 21 h. Dissabtes: de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h. Diumenges: d’11 a 14 h. Festius TANCAT HORARI D’ESTIU Coincidint amb el període d’obertura i tancament de la piscina Tots els dies obert d’11 a 21 h. AGRUPACIÓ ESPORTIVA FONT DEL BOSC Pàdel-Tennis Més informació: Agrupació Esportiva A.VV. CIUTAT JARDÍ FONT DEL BOSC Dia: Dissabtes Hora: 18:00 a 20:00 h Lloc: local social. Activitat: Ball en línea, Balls de saló. Per a més informació: 684 368 472 ciutatjardifontdelbosc@gmail.com o local social CORAL MEDIONA Assaig cada diumenge de 18 a 20 h. al Casal da la Gent Gran “Casa Nostra” ESPAI TORNASSOL Un espai per a l’educació, creativitat i recerca interior 626 626 600 - S. Joan de Mediona

CARNESTOLTES

Ja s’apropa Carnestoltes! Degut al canvi de membres de la comissió de Carnestoltes, enguany les pre· misses de la festivitat canvien. Tombem els premis individuals i per grups, i passem a premiar tot aquell qui dugui una disfressa, amb la fi d’aconseguir més concurrència i participació del poble. Les premisses son senzilles, si dus disfressa vine de 18h a 19h a la taula de la comissió a apuntar-te com a participant de la festa, i tindràs una beguda i un entrepà gratuïts a l’hora del sopar popular. Evidentment, pensant en tot aquell qui tingui reticències en disfressar-se, podeu venir a comprar el tiquet de l’entrepà i la beguda a la mateixa taula de la comissió. Per altra banda, els grups grans (de més de 10 persones) o que hagin fet l’esforç de muntar una carrossa, poden enviar un correu a carnestoltesme· diona@gmail.com, amb el nom del grup i el nombre de participants, i, com a premi, rebran un pernil! (Cal remarcar que tot aquell grup que enviï un correu i el dia de carnestoltes no dugui carrossa o no arribi al nombre de participants que es requereix, no podran optar al pernil.) I, per acabar, recordar que el Carnestoltes Infantil seguirà amb el seu plan· ning tradicional, amb la rua de disfresses i l’espectacle d’animació infantil, el diumenge dia 10 de març. Esperem que aquesta sigui una festa animada, amb molta participació i en la que tothom pugui gaudir de la disbauxa que el Rei Carnestoltes ens brinda. Us esperem el dia 9 de març!


AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS MARÇ 2019 DIA

HORA

LLOC

1

els divendres 17:15 a 19:15 h.

Pantinkillo

2

12 h.

Ermita St. Elies

Amigos de la Ermita de S. Elies

DÍA DE ANDALUCIA Migas Populares (ven a degustar las auténticas migas gratis)

3

10:30 h.

Biblioteca Associació Masia Agullons S. Joan de Mediona S. Joan de Mediona

A.V. Ciutat Jardí Font del Bosc

Club de Lectura

9 9

18 h.

10

12 H.

10

10 h.

Pantinkillo

11

Ajuntament S. Quintí de Mediona

14

Ajuntament S. Quintí de Mediona

16

21 h.

Casal Medionenc

ORGANITZA

ACTIVITAT Inici Classes d’Àrab (nivell bàsic)

6a. Punxada Cask Masia Agullons CARNESTOLTES 2019 CARNESTOLTES INFANTIL 2019 Club de lectura Medionenc Per sol·licitar la in· clusió a les llistes 938998028

Club de Lectura EXPEDICIÓ I RENOVACIÓ del D.N.I. ELECTRÒNIC (presa de dades personals) EXPEDICIÓ I RENOVACIÓ del D.N.I. ELECTRÒNIC (entrega dels documents) SOPAR DEL DIA DE LA DONA

XIX Marxa Senglars Open Ixcor Renéixer del càncer, avda Gaudí 7. Cercle de dones de 19 a 22 h. lluna plena, obert a Més info i reserves 686929808 totes les dones www.reneixerdelcancer.com * Hatha Ioga amb la Madi, tots els dilluns de 17.30 a 19 hores a Renéixer del càncer, (Avinguda Gaudí, 7)

17

S. Joan de Mediona

21

* Els Castellers de Mediona assagen els dimarts de 18 a 20h i els divendres de 19 a 21h al poliesportiu Antoni Ramallets

Ajuntament de Mediona

Profile for Ajuntament de Mediona

Butlletí Informatiu Municipal 81 Març 2019  

Ajuntament de Mediona Revista d'informació municipal i de les activitats de les entitats de Mediona.

Butlletí Informatiu Municipal 81 Març 2019  

Ajuntament de Mediona Revista d'informació municipal i de les activitats de les entitats de Mediona.

Advertisement