Page 1

LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓ DE 1,3-BUTADIÈ, INSTA·LADA AL POLÍGON NORD DE TARRAGONA, SOBRE L’ÀREA URBANA D’EL MORELL

Entitat sol·licitant: AJUNTAMENT DEL MORELL

INFORME Nº 5

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

BARCELONA DESEMBRE 2018

0


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

1. Introducció .................................................................................... 1 2. Registre d’episodis. Càlcul de retrotrajectòries............................. 1 2.1. Registre i evolució dels episodis................................................. 1 2.2. Roses d’episodis.......................................................................... 3 2.3. Càlcul de retrotrajectòries ........................................................... 5 3. Modelització de l’impacte de la planta d’1,3-butadiè 31 3.1. Mapes d’impacte anuals................................................................ 32 3.2. Mapes d’impacte mensuals ........................................................... 3.3. Evolució horària i mensual de l’impacte segons els diferents receptors ........................................................................ 51 4. Conclusions ................................................................................... 62

1


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH 1. INTRODUCCIÓ A sol·licitud de l’Ajuntament d’El Morell s’ha realitzat la primera fase de l’avaluació de l’impacte de la planta de producció de 1,3-butadié, instal·lada al polígon Nord de Tarragona, sobre l’àrea urbana d’El Morell. L’avaluació s’ha realitzat mitjançant l’anàlisi de l’evolució del registre d’episodis, la determinació de l’origen mitjançant el càlcul de retrotrajectòries i la valoració de l’impacte mitjançant modelització numèrica. Posteriorment durant el període més idoni per l’obtenció de dades representatives es realitzarà la segona fase mitjançant la determinació dels nivells d’immissió de compostos orgànics volàtils (incloent l’1,3-butadiè) mitjançant control químic(presa de mostres dinàmica). 2. REGISTRE D’EPISODIS. CÀLCUL DE RETROTRAJECTÒRIES Segons les dades de registre d’episodis d’olor procedents de les dades de control social del Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) i de CELNET, s’ha analitzat l’evolució del registre d’episodis corresponent al període de gener de 2017 a octubre de 2018 amb intensitat d’olor entre 2 i 5 (escala d’intensitat de 1 a 5). 2.1. Registre i evolució d’episodis La participació social al municipi d’El Morell ha continuat generant un registre d’episodis que es va iniciar al juliol de l’any 2010 fins a les dates actuals (octubre de 2018). Des del mes de juliol de 2010, l’evolució dels episodis registrats a El Morell ha estat la següent: A les figures 1 a 4 es representa l’evolució del registre mensual d’episodis totals, d’intensitat 2, 3 i 4.

Figura 1 Evolució del nombre total d’episodis de contaminació registrats a El Morell

1


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

Figura 2. Evolució del nombre d’episodis de contaminació d’intensitat 2 registrats a El Morell

Figura 3. Evolució del nombre d’episodis de contaminació d’intensitat 3 registrats a El Morell

2


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

Figura 4. Evolució del nombre d’episodis de contaminació d’intensitat 4 registrats a El Morell

El registre d’episodis correspon a la detecció a l’aire de compostos orgànics volàtils principalment. El registre utilitzat no es específic per la detecció d’episodis d’1,3butadiè, sinó de l’impacte de les diferents emissions generades al polígon Nord, polígon de Constantí i activitats existents a Vilallonga del Camp, Selva del Camp i Alcover. Com es pot observar a les figures 1-4, el nombre total d’episodis mensuals a El Morell des de l’any 2015 se situava a l’entorn de 10 registres d’intensitat 2 a 4. Durant el període 2017-2018 s’ha detectat un increment dels episodis a nivell mensual amb un valor màxim de 25 (juliol de 2017). El nombre total d’episodis registrats al 2017 i 2018 (gener-novembre) d’intensitat 2 a 4 ha estat de 101 i 51 episodis respectivament. 2.2. Roses d’episodis Les roses d’episodis s’han elaborat analitzant en un procés inicial les direccions del vent (estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya de Constantí) existents durant el període de detecció. Les roses d’episodis d’intensitat 3 a 5 registrats a El Morell durant l’any 2017 i del període de gener a octubre de 2018 es poden observar a les figures 5 i 6. Com es pot observar en aquestes figures, la rosa d’episodis amb intensitat 3-5 indica com anàlisi inicial un 57% de freqüència d’impacte procedent del polígon Nord durant l’any 2017 i el 60% durant el període de gener a octubre de 2018. 3


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

Figura 5. Rosa d’episodis registrats a El Morell durant l’any 2017

Figura 6. Rosa d’episodis registrats a El Morell durant l’any 2018

4


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH 2.3. Càlcul de retrotrajectòries Pels següents punts de detecció, data, hora de registre i nivell d’intensitat d’olor (3-5), s’han calculat les corresponents retrotrajectòries que es poden observar a les figures següents:

RETROTRAJECTÒRIES ANY 2017 Retrotrajectòria 01: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 12/01/2017 Hora detecció: 09:32 Intensitat olor: 3

Figura 7. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 12/01/2017 (09:32 hores)

5


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 02 Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 16/01/2017

Hora detecció: 17:29 Intensitat olor: 3

Figura 8. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 16/01/2017 (17:29 hores)

Retrotrajectòria 03: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 16/01/2017

Hora detecció: 19:11 Intensitat olor: 4

Figura 9. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 16/01/2017 (19:11 hores)

6


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 04: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 26/01/2017

Hora detecció: 02:00 Intensitat olor: 4

Figura 10. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 26/01/2017 (02:00 hores)

Retrotrajectòria 05: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 31/01/2017

Hora detecció: 09:01 Intensitat olor: 3

Figura 11. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 31/01/2017 (09:01 hores)

7


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 06: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 01/02/2017

Hora detecció: 08:15 Intensitat olor: 4

Figura 12. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 01/02/2017 (08:15 hores)

Retrotrajectòria 07: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 03/02/2017

Hora detecció: 08:39 Intensitat olor: 3

Figura 13. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 03/02/2017 (08:39 hores)

8


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 08: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 07/02/2017

Hora detecció: 11:47 Intensitat olor: 3

Figura 14. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 07/02/2017 (11:47 hores)

Retrotrajectòria 09: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 08/02/2017

Hora detecció: 07:47 Intensitat olor: 4

Figura 15. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 08/02/2017 (07:47 hores)

9


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 10: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 09/02/2017

Hora detecció: 09:21 Intensitat olor: 3

Figura 16. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 09/02/2017 (09:21 hores)

Retrotrajectòria 11: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 03/03/2017

Hora detecció: 14:00 Intensitat olor: 3

Figura 17. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 03/03/2017 (14:00 hores)

10


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 12: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 04/03/2017

Hora detecció: 00:31 Intensitat olor: 3

Figura 18. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 04/03/2017 (00:31 hores)

Retrotrajectòria 13: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 09/03/2017

Hora detecció: 08:01 Intensitat olor: 3

Figura 19. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 09/03/2017 (08:01hores)

11


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 14: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 29/03/2017

Hora detecció:20:34 Intensitat olor: 4

Figura 20. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 29/03/2017 (20:34 hores)

Retrotrajectòria 15: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 09/04/2017

Hora detecció:08:45 Intensitat olor: 3

Figura 21 Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 09/04/2017 (08:45 hores)

12


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 16: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 27/04/2017

Hora detecció: 00:02 Intensitat olor: 4

Figura 22. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 27/04/2017 (00:02 hores)

Retrotrajectòria 17: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 03/05/2017

Hora detecció: 22:39 Intensitat olor: 3

Figura 23. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 03/05/2017 (22:39 hores)

13


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 18: Punt de detecció: Poliesportiu Data detecció: 10/05/2017

Hora detecció: 19:15 Intensitat olor: 3

Figura 24. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 10/05/2017 (19:15 hores)

Retrotrajectòria 19: Punt de detecció: Plaça Francesc Macià Data detecció: 12/05/2017

Hora detecció: 9:25 Intensitat olor: 3

Figura 25. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 12/05/2015 (9:25 hores)

14


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 20: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 29/05/20157

Hora detecció: 17:32 Intensitat olor: 3

Figura 26. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 29/05/2017 (17:32 hores)

Retrotrajectòria 21: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 29/05/2017

Hora detecció: 18:46 Intensitat olor: 4

Figura 27. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 29/05/2017 (Hora: 18:46)

15


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 22: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 29/05/2017

Hora detecció: 19:35 Intensitat olor: 3

Figura 28. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 29/05/2017 (Hora: 19:35)

Retrotrajectòria 23: Punt de detecció: Nou Data detecció: 07/07/2017

Hora detecció: 19:52 Intensitat olor: 4

Figura 29. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 07/07/2017 (19:52 hores)

16


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 24 Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 10/07/2017

Hora detecció: 20:09 Intensitat olor: 4

Figura 30. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 10/07/2017 (20:09 hores)

Retrotrajectòria 25: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 19/07/2017

Hora detecció: 19:36 Intensitat olor: 4

Figura 31. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 19/07/2017 (19:36 hores)

17


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 26: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 20/07/2017

Hora detecció: 20:05 Intensitat olor: 5

Figura 32. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 20/07/2017 (20:05 hores)

Retrotrajectòria 27: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 20/07/2017

Hora detecció: 20:12 Intensitat olor: 4

Figura 33. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 20/07/2017 (20:12 hores)

18


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 28: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 20/07/2017

Hora detecció: 20:41 Intensitat olor: 3

Figura 34. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 20/07/2017 (20:41 hores)

Retrotrajectòria 29: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 15/08/2017

Hora detecció: 08:46 Intensitat olor: 4

Figura 35. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 15/08/2017 (08:46 hores)

19


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 30: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 16/08/2017

Hora detecció: 00:05 Intensitat olor: 3

Figura 36. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 16/08/2017 (00:05 hores)

Retrotrajectòria 31: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 23/08/2017

Hora detecció: 12:00 Intensitat olor: 3

Figura 37. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 23/08/2017 (12:00 hores)

20


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 32: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 04/09/2017

Hora detecció: 13:00 Intensitat olor: 5

Figura 38. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 4/09/2017 (13:00 hores)

Retrotrajectòria 33: Punt de detecció: Morell Centre Data detecció: 07/09/2017

Hora detecció: 17:51 Intensitat olor: 4

Figura 39. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 07/09/2017 (17:51 hores)

21


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 34: Punt de detecció: C/Escoles Noves Data detecció: 21/09/2017

Hora detecció: 22:05 Intensitat olor: 3

Figura 40. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 21/09/2017 (22:05 hores)

Retrotrajectòria 35: Punt de detecció: Av. Valls Data detecció: 06/10/2017

Hora detecció: 09:04 Intensitat olor: 3

Figura 41. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 06/10/2017 (09:04 hores)

22


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 36: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 19/10/2017

Hora detecció: 10:06 Intensitat olor: 3

Figura 42. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 19/10/2017 (10:06 hores)

Retrotrajectòria 37: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 26/10/2017

Hora detecció: 09:26 Intensitat olor: 3

Figura 43. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 26/10/2017 (09:26 hores)

23


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 38: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 27/10/2017

Hora detecció: 11:40 Intensitat olor: 4

Figura 44. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 27/10/2017 (11:40 hores)

Retrotrajectòria 39: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 07/11/2017

Hora detecció: 09:51 Intensitat olor: 3

Figura 45. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 07/11/2017 (09:51 hores)

24


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 40: Punt de detecció: C/Nou Hora detecció: 12:46 Data detecció: 07/11/2017 Intensitat olor: 3

Figura 46. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 07/11/2017 (12:46 hores)

RETROTRAJECTÒRIES ANY 2018 Retrotrajectòria 41: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 23/01/2018

Hora detecció: 18:01 Intensitat olor: 4

Figura 47. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 23/01/2018 (18:01 hores)

25


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 42: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 06/02/2018

Hora detecció: 13:45 Intensitat olor: 5

Figura 48. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 06/02/2018 (13:45 hores)

Retrotrajectòria 43: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 07/02/2018

Hora detecció: 09:45 Intensitat olor: 5

Figura 49. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 07/02/2018 (Hora:09:45)

26


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 44: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 12/02/2018

Hora detecció: 10:16 Intensitat olor: 4

Figura 50. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 12/02/2018 (10:16 hores)

Retrotrajectòria 45: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 14/02/2018

Hora detecció: 14:05 Intensitat olor: 5

Figura 51. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 14/02/2018 (14:05 hores)

27


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 46: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 27/03/2018

Hora detecció: 11:22 Intensitat olor: 4

Figura 52. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 27/03/2018 (11:22 hores)

Retrotrajectòria 47: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 10/06/2018

Hora detecció: 17:57 Intensitat olor: 3

Figura 53. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 10/06/2018 (17:57 hores)

28


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 48: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 10/06/2018

Hora detecció: 18:51 Intensitat olor: 3

Figura 54. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 10/06/2018 (18:51 hores)

Retrotrajectòria 49: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 23/06/2018

Hora detecció: 12:00 Intensitat olor: 4

Figura 55. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 23/06/2018 (12:00 hores)

29


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 50: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 09/07/2018

Hora detecció: 09:01 Intensitat olor: 3

Figura 56. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 09/07/2018 (09:01 hores)

Retrotrajectòria 51: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 19/07/2018

Hora detecció: 13:00 Intensitat olor: 3

Figura 57. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 19/07/2018 (13:00 hores)

30


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Retrotrajectòria 52: Punt de detecció: C/Nou Data detecció: 24/07/2018

Hora detecció: 19:06 Intensitat olor: 4

Figura 58. Retrotrajectòria episodi registrat a El Morell 24/07/2018 (19:06 hores)

3. MODELITZACIÓ DE L’IMPACTE DE LA PLANTA DE 1,3-BUTADIÈ Per la valoració de l’impacte de la planta de 1,3-butadiè sobre l’àrea urbana del Morell, s’ha determinat l’evolució horària i mensual de l’impacte d’una emissió tipus sobre diferents receptors situats en diferents punts (Veure figura 59). Donat que no es disposa d’informació sobre el volum d’emissió de la planta per la valoració de l’impacte horari, mensual i anual, s’ha suposat una emissió normalitzada (1g/s) d’1,3-butadiè amb la finalitat de disposar d’informació sobre les àrees d’impacte i els períodes horaris i mensuals amb menor i major impacte. Els valors especificats en els mapes de concentració mitjana i màxima, i en els gràfics d’evolució de l’impacte corresponen, per tant, a valors relatius que ens permeten analitzar els períodes i les zones de l’àrea urbana amb més probabilitat de detectar valors d’immissió més elevats. En els apartats següents es mostren els següents resultats: -

Mapes d’impacte mitja anual de les emissions difuses (període 2012-2017) Mapes d’impacte màxim horari (període 2012-2017) Gràfics evolució de l’impacte horari i mensual sobre diferents receptors

31


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

6

5 7

2

4

1 3

8

Figura 59. Situació dels receptors a l’àrea urbana del Morell

Receptor 1: Magatzem municipal Receptor 2: Ajuntament Receptor 3: CAP Receptor 4: Escola Ventura Gasol Receptor 5: C/Nou Receptor 6: C/Martí Pol-C/Mossèn Manyé Receptor 7: IES El Morell Receptor 8: Dipòsit d’aigües Receptor 9: Crta. T750 km 2

9

3.1. Mapes d’impacte anuals (anys 2012-2017) A les figures 60 a 71 es poden observar els mapes d’impacte anuals mitjans i màxims corresponents a una emissió tipus procedent de la planta de producció d’1,3-butadiè sobre l’àrea urbana del Morell. 32


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

Figura 60. Mapa d’impacte mitjà anual d’una emissió normalitzada (Any 2012)

Figura 61. Mapa d’impacte mitjà anual d’una emissió normalitzada (Any 2013)

33


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 62. Mapa d’impacte mitjà anual d’una emissió normalitzada (Any 2014)

Figura 63. Mapa d’impacte mitjà anual d’una emissió normalitzada (Any 2015)

34


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 64. Mapa d’impacte mitjà anual d’una emissió normalitzada (Any 2016)

Figura 65. Mapa d’impacte mitjà anual d’una emissió normalitzada (Any 2017)

35


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 66. Mapa d’impacte màxim horari d’una emissió normalitzada (Any 2012)

Figura 67. Mapa d’impacte màxim horari d’una emissió normalitzada (Any 2013)

36


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 68. Mapa d’impacte màxim horari d’una emissió normalitzada (Any 2014)

Figura 69. Mapa d’impacte màxim horari d’una emissió normalitzada (Any 2015)

37


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 70. Mapa d’impacte màxim horari d’una emissió normalitzada (Any 2016)

Figura 71. Mapa d’impacte màxim horari d’una emissió normalitzada (Any 2017)

38


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

3.2. Mapes d’impacte mensuals (valors mitjans mesos període 2012-2017)

Figura 72. Mapa d’impacte mitjà mesos de Gener d’una emissió normalitzada

Figura 73. Mapa d’impacte mitjà mesos de Febrer d’una emissió normalitzada

39


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 74. Mapa d’impacte mitjà mesos de Març d’una emissió normalitzada

Figura 75. Mapa d’impacte mitjà mesos d’Abril d’una emissió normalitzada

40


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 76. Mapa d’impacte mitjà mesos de Maig d’una emissió normalitzada

Figura 77. Mapa d’impacte mitjà mesos de Juny d’una emissió normalitzada

41


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 78. Mapa d’impacte mitjà mesos de Juliol d’una emissió normalitzada

Figura 79. Mapa d’impacte mitjà mesos d’Agost d’una emissió normalitzada

42


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 80. Mapa d’impacte mitjà mesos de Setembre d’una emissió normalitzada

Figura 81. Mapa d’impacte mitjà mesos d’Octubre d’una emissió normalitzada

43


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 82. Mapa d’impacte mitjà mesos de Novembre d’una emissió normalitzada

Figura 83. Mapa d’impacte mitjà mesos de Desembre d’una emissió normalitzada

44


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 84. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Gener d’una emissió normalitzada

Figura 85. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Febrer d’una emissió normalitzada

45


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 86. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Març d’una emissió normalitzada

Figura 87. Mapa d’impacte màxim horari mesos d’Abril d’una emissió normalitzada

46


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 88. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Maig d’una emissió normalitzada

Figura 89. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Juny d’una emissió normalitzada

47


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 90. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Juliol d’una emissió normalitzada

Figura 91. Mapa d’impacte màxim horari mesos d’Agost d’una emissió normalitzada

48


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 92. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Setembre d’una emissió normalitzada

Figura 93. Mapa d’impacte màxim horari mesos d’Octubre d’una emissió normalitzada

49


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 94. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Novembre d’una emissió normalitzada

Figura 95. Mapa d’impacte màxim horari mesos de Desembre d’una emissió normalitzada

50


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

3.3. Evolució horària i mensual de l’impacte segons diferents receptors A les següents figures es mostra l’evolució horària (Temps universal (TU)) de l’impacte (concentració del contaminant per una emissió normalitzada)

Figura 96. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat al Magatzem municipal (Punt 1 figura 59)

51


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 97. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat a l’Ajuntament (Punt 2 figura 59)

52


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 98. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat al CAP (Punt 3 figura 59)

53


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 99. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat a l’Escola Ventura Gassol (Punt 4 figura 59)

54


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 100. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat al C/Nou (Punt 5 figura 59)

55


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 101. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat al C/Martí Pol-Mossèn Manyé (Punt 6 figura 59)

56


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 102. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat al IES El Morell (Punt 7 figura 59)

57


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 103. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat al Dipòsit d’Aigües (Punt 8 figura 59)

58


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 104. Evolució de l’impacte horari i mensual de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre el receptor situat a la Crta. T750 km 2 (Punt 9 figura 59)

59


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

Figura 105. Evolució de l’impacte mitjà horari de les emissions de la planta d’1,3-butadiè sobre la totalitat dels receptors situats a l’àrea urbana del Morell (període 2012-2017)

60


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

A la figura 104 es mostra l’impacte comparatiu de les emissions difuses de la planta d’1,3 butadiè sobre els diferents receptors. A la taula 1 es pot observar aquesta comparativa amb valors numèrics que reflecteixen amb valors relatius les diferències d’impacte segons la situació del receptor a l’àrea urbana del Morell. Taula 1. Valors mitjans d’impacte nodals on se situen els diferents receptors RECEPTOR MAGATZEM MUN. AJUNTAMENT CAP GENER 0,87 0,39 0,35 FEBRER 0,80 0,36 0,35 MARÇ 1,09 0,43 0,45 ABRIL 0,96 0,44 0,38 MAIG 0,69 0,30 0,29 JUNY 0,90 0,37 0,33 JULIOL 0,82 0,34 0,27 AGOST 0,77 0,31 0,26 SETEMBRE 0,62 0,25 0,23 OCTUBRE 1,03 0,43 0,41 NOVEMBRE 0,99 0,45 0,39 DESEMBRE 0,82 0,35 0,37 RECEPTOR ESC.VENT.GASSOL C/NOU C/M.POL-C/M.MANYÉ GENER 0,23 0,58 0,28 FEBRER 0,23 0,51 0,24 MARÇ 0,28 0,64 0,28 ABRIL 0,26 0,65 0,29 MAIG 0,18 0,45 0,21 JUNY 0,21 0,60 0,24 JULIOL 0,17 0,58 0,22 AGOST 0,16 0,52 0,21 SETEMBRE 0,14 0,39 0,15 OCTUBRE 0,27 0,62 0,25 NOVEMBRE 0,27 0,65 0,28 DESEMBRE 0,24 0,47 0,19 RECEPTOR IES EL MORELL DIP. AIGÜES T750 KM.2 GENER 0,17 0,29 12,2 FEBRER 0,18 0,29 9,90 MARÇ 0,21 0,36 9,61 ABRIL 0,20 0,31 10,3 MAIG 0,14 0,24 9,15 JUNY 0,15 0,26 11,0 JULIOL 0,12 0,21 11,2 AGOST 0,12 0,20 11,7 SETEMBRE 0,15 0,18 10,7 OCTUBRE 0,20 0,33 12,6 NOVEMBRE 0,21 0,31 13,2 DESEMBRE 0,18 0,31 13,4

61


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

BARCELONATECH

4. CONCLUSIONS Les conclusions que es deriven dels resultats obtinguts mitjançant modelització numèrica i control social són les següents: a) El registre d’episodis d’olor procedent dels control social (LCMA i CELNET) indica un nombre total d’episodis a l’any 2017 superior als anys anteriors amb un total de 101. Durant l’any 2018 (període de gener a octubre) el nombre total d’episodis registrats ha estat de 51.

b) L’anàlisi inicial de l’origen d’episodis mitjançant l’elaboració de les roses d’episodis (freqüències de direcció del vent en el període de registre d’episodis) indica que el 63 % i 60 % dels episodis (2 a 5 escala d’intensitat d’olor) procedeixen del polígon Nord durant els anys 2017 i 2018, respectivament. L’anàlisi de l’origen més específic mitjançant el càlcul de retrotrajectòries, indica un percentatge de contribució del polígon Nord del 58 % al registre d’episodis durant l’any 2017 i del 70% durant el 2018. L’àrea petroquímica, participa en un 30% i un 40% al total d’episodis durant els anys 2017 i 2018, respectivament. c) Els receptors amb més impacte de les potencials emissions difuses de la planta de producció d’1,3-butadiè corresponen als situats més propers a la planta. Els receptors situats propers als magatzem municipal i C/Nou presenten el doble d’impacte que els situats a prop de l’Ajuntament i el CAP. Els receptors amb menor impacte (quatre vegades inferior als del magatzem municipal i C/Nou) corresponen al IES El Morell i l’Escola Ventura Gassol. d) Per als diferents receptors, els períodes horaris amb més probabilitat d’impacte segons les condicions meteorològiques es produeixen entre les 7:00 i les 9:00 i entre les 19:00 i 22:00 hores (hora solar). Pel que fa als períodes mensuals, es produeix la probabilitat de màxim impacte durant els mesos d’octubre a febrer pels diferents receptors considerats distribuïts per les diferents zones de l’àrea urbana del Morell. 62


LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Eva Gallego Piñol Dra. Ciències Ambientals

BARCELONATECH

José Francisco Perales Lorente Dr. Enginyeria Industrial

Francisco Javier Roca Mussons Dr. Enginyeria Industrial

63

Profile for Ajuntament del Morell

Informe 1 estudi de la qualitat de l'aire 2019  

Informe 1 estudi de la qualitat de l'aire 2019  

Advertisement