__MAIN_TEXT__

Page 1

Pla local d’ocupació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Context laboral a Catalunya - 240.000 persones aturades de llarga durada, sense cap tipus de prestació Situació de vulnerabilitat - Reduccions de pressupostos de l’Estat i de la Generalitat en polítiques actives d’ocupació. Això suposa l’afectació d’ algunes partides locals per a ocupació del 99% (Plans d’Ocupació, mesures de desenvolupament local, mesures d’orientació laboral)


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Problemàtica laboral dels joves ○ Temporalitat en la contractació: La taxa de temporalitat entre la població dels 16 als 29 anys duplica el mateix indicador per a la població en general i la triplica si parlem del segment de joves entre els 16 i els 24 anys ○ Taxa d’atur juvenil: Hi ha 3.813 nois i noies que no tenen feina: l’atur sobre la població activa juvenil suposa un 11%. Es fa necessari de prendre mesures ○ Formació: Alt nivell formatiu, però desajustos en relació a les necessitats del mercat laboral. *% sobre l’atur registrat a Lleida l’agost de 2012


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ La importància del nivell formatiu a l’hora de trobar feina

Tipus de titulació acadèmica

Estudis primaris o sense titulació

TOTAL

%

  596

Sense cap mena de titulació Estudis primaris no acabats Estudis primaris acabats

251

ESO acabat

2211

2211

58 %

309

309

8,2%

283

283

7,4%

212

412

10,8%

ESO

Nº de joves lleidatans a l’atur

37

308

15,6%

73,6%

   

Formació  

FP inic ia l i segon cicle

Professional acabada

Batxillerat i FP superior

Batxillerat i Tècnics professionals superiors

26,4%

 

Estudis universitaris

Estudis universitaris de 1r cicle Estudis universitaris de 2n i 3r cicle

200

3.811


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

Pla oQp’t


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Objectius del Pla oQp’t 1.- Fomentar oportunitats laborals 2.- Suport a l’emprenedoria entre els joves 3.- Adequar la relació entre els nivells de formació i les exigències del mercat laboral per a la joventut.


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Ocupació Disposarem de 2 noves eines: Treballs temporals de col·laboració social amb possibilitat d’inserció laboral. Impuls a la contractació juvenil.


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Ocupació Treballs temporals de col·laboració social amb possibilitat d’inserció laboral ○ Objectiu: generar oportunitats d’incorporació al món laboral ○ 80 places de fins a 6 mesos, en funció del temps que quedi de prestació o subsidi d’atur. ○ Requisits: Tenir de 16 a 34 anys / Ser perceptor de la prestació o d’un subsidi d’atur. ○ Remuneració. Es un complement econòmic que se suma a la prestació o subsidi d’atur fins al total de la base de cotització pròpia. ○ Jornada serà de 37,5 hores a la setmana en un horari adequat a l’obra o servei ○ Pressupost de 192.000€


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Ocupació Impuls a la contractació juvenil ○ Objectiu: Connectar el teixit empresarial amb joves, demandants d’ocupació, formats i qualificats ○ 20 contractes de fins a 6 mesos. Creació d’un conveni específic entre l’Ajuntament i les empreses que contractin joves, a les quals se les ajudarà a atendre les despeses de contractació dels joves, amb possibilitat de becar el paper de formador de l’empresari. ○ Pressupost 24.000€


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Emprenedoria ○ Objectiu: suport a les noves iniciatives empresarials encapçalades per joves. ○ Eines: Aprovació de l’autoocupació.

microcrèdits,

com

a

eina

de

foment

de

Oferint un entorn òptim d’infraestructures i serveis amb vivers Tecnològics i de Formació Professional. Actualment: oEl viver TIC d’empreses tecnològiques al Parc Científic oEl viver per Spin Offs de la Universitat al Parc Científic oEl viver generalista del Consorci de Promoció Econòmica al Parc Científic oEl viver d’empreses FP a Gardeny oEl viver d’empreses audiovisuals a l’edifici MAGICAL del Parc Científic

○ Pressupost 150.000€


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Emprenedoria Viver de nous agricultors de l’Horta de Lleida ○ Orientat a joves amb idees de negoci basades en l’agricultura. Oferirà la possibilitat d’assajar els processos productius de cara a fer viable l’activitat. ○ Es preveuen 20 hectàrees que donarien cabuda a 20 nous emprenedors agraris, a la Partida de Rufea ○ Pressupost 24.000€


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Pràctiques Programa de pràctiques professionals no remunerades a l’Ajuntament de Lleida ○ Objectiu: Potenciar la borsa de treball de l’Institut Municipal d’Ocupació, (IMO) com a base per a futures incorporacions laborals en l’Ajuntament. ○ 20 places ○ Pràctiques de 3 a 6 mesos a La Paeria a canvi de l’obtenció d’avantatges a en el moment que hi hagi convocatòries o seleccions laborals. ○ Perfil: auxiliars de suport als tècnics d’una determinada regidoria (àmbits variats: gestió cultural, turística o juvenil, assistencial, tributària, esportiva, etc...) en funció de la titulació del candidat


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Pràctiques Pràctiques remunerades i treball a l’estranger ○ Objectiu: afavorir la presència de joves lleidatans a oficines espanyoles i catalanes de promoció econòmica, comercial i turística. ○ Eines: Guia de pràctiques i treball a l’estranger Oferim un llistat de més de 130 empreses que ofereixen pràctiques  laborals  internacionals arreu del món a www.paeria.cat/guiaestranger

Nou sistema de beques/salari finançades per empreses lleidatanes amb vocació d’internacionalització Amb implicació d’altres institucions (Cambres de comerç, ICEX, Acció10, Turespaña, Agència Catalana de Turisme, etc)

○ Sense límit de places: 1ª fase = 40 places


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Formació L2O · La segona oportuntiat ○ En col·laboració cooperatiu amb totes les administracions públiques i institucions de la ciutat. ○ Objectiu: Evitar l’abandonament escolar. Retornar a la formació aquells joves que hagin abandonat els estudis reglats i estiguin ens situació d’atur o de demanda de feina. ○ Destinataris: joves des dels 14 fins als 20 anys que han abandonat les diferents etapes d’ensenyament obligatori i postobligatori. Són susceptibles d’entrar en el programa uns 300 joves


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Creació de l’ unitat específica oQp’t, per a la promoció del treball per a joves ○ Creació d’un recurs municipal on oferir atenció personalitzada, directa i operativa a través de l’Agència de Col·locació de l’IMO i amb abast transversal amb totes les regidories implicades. ○ Objectiu: oferir itineraris d’inserció laboral, en empreses, administracions o en l’àmbit de l’emprenedoria.


Pla local d’ocup ació, formació i emprenedoria juvenil Joves entre 16 i 34 anys

□ Resum PROGRAMES

JOVES

PRESSUPOST

Ocupació per a joves

100

216.000€

Emprenedoria juvenil

40

174.000€

Pràctiques professionals no remunerades

20

Recursos propis

Pràctiques remuneradetreball a l’estranger

40

Recursos a destí

Unitat específica d’acompanyament i promoció

TOTAL

Recursos propis

200

390.000€

Profile for Ajuntament de Lleida

Pla local d’ocupació, formació i emprenedoria juvenil  

Joves entre 16 i 34 anys

Pla local d’ocupació, formació i emprenedoria juvenil  

Joves entre 16 i 34 anys

Advertisement