Page 1

Oberta la inscripció a les

la

ACTIVITATS D’ESTIU (PàgS. 3-5)

paeria PUBLICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

ABRIL 11

NÚM. 222

El Castell del Rei s’obre a la ciutat Caps de setmana de visita gratuïta a la Suda


AJUNTAMENT Alcaldia Contractació Cooperació Economia i Hisenda Enginyeria Esports Intervenció Joventut / Centre de Recursos Juvenils Participació Ciutadana Protocol Recursos Humans Salut Pública Secció de Comunicació Secretaria General Seguretat Ciutadana Serveis Personals Urbanisme

973 700 303 973 700 307 973 700 457 973 700 316 973 700 311 973 700 607 973 700 342 973 700 666 973 700 453 973 700 308 973 700 332 973 700 313 973 700 314 973 700 372 973 700 365 973 700 306 973 700 309

ACTIVITATS D’ESTIU Informació completa del “Viu l’estiu a Lleida 2011”

Accés-Institut d’Informàtica Aigües de Lleida Arxiu Municipal Auditori Enric Granados Aula de Teatre Autobusos de Lleida Canera Cementiri Centre d'Art La Panera Centre d'Interpretació de la Mitjana Centre Especial de Treball Conservatori de Música Consorci de Promoció Econòmica Deixalleria Dipòsit de vehicles Empresa d'Urbanisme Escola de Belles Arts Escola de Jardineria Institut d'Educació Institut de Comerç, Mercats i Consum Institut d’Ocupació Institut d’Acció Cultural Institut d’Acció Esportiva Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient La Leridana, SL Museu d’Art Jaume Morera Museu de l’Aigua de Lleida Museu de l’Automoció Roda Roda Oficina de Medi Ambient i Horta Parc Científic i Tecnològic Sindicatura Municipal de Greuges Teatre de l'Escorxador

973 700 417 902 186 018 973 700 352 973 700 639 973 268 318 973 272 999 973 263 504 973 211 524 973 262 185 973 230 738 973 278 315 973 222 589 973 238 143 900 102 042 973 201 520 973 700 606 973 700 362 973 233 573 973 700 618 973 700 424 973 242 000 973 700 394 973 700 614 973 700 369 973 237 206 973 700 419 973 211 992 973 212 635 973 700 455 973 272 922 973 700 356 973 279 356

GRUPS MUNICIPALS 973 700 320 973 700 321 973 700 328 973 700 331 973 700 344

3

URBANISME Àrboretum, amb 16 ambients de biodiversitat Balàfia i el Secà comparteixen el pavelló Olímpics

SERVEIS MUNICIPALS

Convergència i Unió Esquerra Republicana-Els Verds Iniciativa per Catalunya-Verds Partit dels Socialistes de Catalunya Partit Popular

TEMES DESTACATS DE L’ABRIL...

6 7

GUàRDIA URBANA Neix la Unitat Ciclista de la Guàrdia Urbana

8

CONSISTORI Antoni Chico, nou regidor de l’Ajuntament de Lleida

9

PARTICIPACIó CIUTADANA Noves tecnologies i participació ciutadana a debat

10

TURISME Visites guiades a la ruta de la Lleida Secreta

14

EDUCACIó Les escoles bressol ofereixen 628 places noves

15

URBANISME El Castell de la Suda ja és visitable

16

CULTURA 21 companyies a la Fira de Teatre de Titelles

19

SERVEIS PERSONALS 103 famílies utilitzen el projecte Respir

OPINIó dels grups municipals OCI Agenda cultural

23 24 26

EDITA: Ajuntament de Lleida. Pl. Paeria, s/n. 25007 Lleida DIRECCIÓ: Secció de Comunicació de l’Ajuntament de Lleida

TELèFONS D'INTERèS Correus (informació) Estació d'Autobusos (informació) Fira de Lleida Renfe Seu Vella Taxis

EMERGèNCIES

902 197 197 973 268 500 973 705 000 902 240 202 973 230 653 973 203 050

MAQUETACIÓ I REDACCIÓ: Serveis de Comunicació Lleida, SL REALITZACIÓ: Noguesprint FOTOGRAFIA: Hermínia Sirvent i els autors IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ: Noguesprint PUBLICITAT: Serveis de Comunicació Lleida, SL - 973 22 15 96 DIPÒSIT LEGAL: 235 - 1985

112

Aigües de Lleida (avaries) Ambulàncies Bombers Creu Roja Sistema d’Emergències Mèdiques Fecsa-Endesa (avaries) Gas Lleida (avaries) Guàrdia Civil Guàrdia Urbana Hospital Arnau de Vilanova Mossos d'Esquadra Policia Nacional Protecció Civil

ART: Missatges-Gestió de Comunicació, SL

902 136 013 902 252 530 973 706 090 704 202 224 061 902 536 536 900 750 750 973 249 008 092 / 973 700 600 973 248 100 973 700 050 973 279 535 973 700 305

Establiment de trucada: 0,32 euros. Minut: 0,24 euros

CENTRALETA 973 700 300 www.paeria.cat - paeria@paeria.cat OFICINA DEL CONSUMIDOR 973 700 424 TURISME DE LLEIDA 902 250 050 www.turismedelleida.cat


ESPORTS/EDUCACIó

lapaeriaabril2011

3

A l’estiu, activitats esportives i lúdiques per a infants i joves El programa “Viu l’estiu a Lleida 2011” inclou els projectes Estiu de Joc, Estiu de Petits i Esportmania, que enguany compta amb 3.830 places. L’Ajuntament de Lleida ofereix durant el juliol i l’agost activitats lúdiques i esportives per treballar l’educació d’hàbits i de valors i

donar als nens i les nenes de Lleida una manera diferent de viure el temps de lleure a l’aire lliure. L’Institut Municipal d’Educació ofereix Estiu de Joc, on es treballen diferents hàbits i competències socials, i Estiu de Petits, amb activitats de jocs, educació visual i plàstica, d’aigua,

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ALS 3 PROJECTES Preinscripció: de l’1 al 22 d’abril. Enviament SMS: amb el número de sorteig, el dia 29 d’abril. Sorteig: 6 de maig. Publicació de llistes d’admesos: 17 de maig. Matriculació: del 20 al 31 de maig. Repesca: del 7 al 10 de juny. Matrícula oberta: del 16 al 23 de juny.

ESTIU DE JOC 2011 Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol nen o nena nascuts de l’1 de gener del 2000 al 31 de desembre del 2007.

musical, etc. L’Institut Municipal d’Acció Esportiva ha programat la 31a edició d’Esportmania, que inclou les estades esportives d’estiu (amb la pràctica de diferents esports i tallers lúdics), els campus esportius d’estiu i les activitats aquàtiques, amb la natació i l’aquagym.

Llocs on es fa: Escola Parc de l’Aigua. Escola Països Catalans. Escola Joc de la Bola. Escola El Vilot (inclou curset de natació i sense servei de menjador). Torns: 1r torn: del 4 al 15 de juliol. 2n torn: del 18 al 29 de juliol. 3r torn: de l’1 al 12 d’agost. 4t torn: del 16 al 29 d’agost. Horaris: De 8.30 a les 14.00 h o fins a les 15.30 h si es queden al menjador. L’horari d’acollida és de les 8.30 a les 9.00 h. L’horari de recollida dels nens i les nenes és de les 15.15 a les 15.30 h. Preu de l’activitat: Activitat sense servei de menjador 35,90 euros/torn. Activitat amb servei de menjador 95,80 euros/torn.


4

ESPORTS/EDUCACIólapaeriaabril2011

Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’una bonificació en la quota del 10%. S’acreditarà aquesta circumstància amb el títol corresponent en vigor. Places ofertes: 1r torn: 390. 2n torn: 390. 3r torn: 330. 4t torn: 330. Total: 1.440.

ESTIU DE PETITS 2011 Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol nen o nena nascuts de l’1 de gener del 2008 al 30 de juny del 2010. Llocs on es fa: Escola bressol El Rellotge (només juliol). Escola bressol Albarés. Escola bressol La Mitjana. Escola bressol Ronda-La Mercè. Escola bressol Raimat. Torns: 1r torn, juliol: del 4 al 29 de juliol. 2n torn, agost: de l’1 al 29 d’agost. Horaris: De 8.30 a les 12.30 h o fins a les 15.30 h si es queden al menjador. L’horari d’acollida és de les 8.30 a les 9.00 h. L’horari de recollida dels nens i les nenes és de les 15.15 a les 15.30 h. Preu de l’activitat: Activitat sense servei de menjador: 76,10 euros/mes. Activitat amb servei de menjador: 195,90 euros/mes. Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’una bonificació en la quota del 10%. S’acreditarà aquesta circumstància amb el títol corresponent en vigor. Places ofertes: 1r torn: 240. 2n torn: 160. Total: 400.

31a EDICIÓ ESPORTMANIA 2011 (inclou estades esportives d’estiu, campus esportius d’estiu i activitats aquàtiques) Torns: 1r torn: del 4 al 15 de juliol. 2n torn: del 18 al 29 de juliol. 3r torn: de l’1 al 12 d’agost. 4t torn: del 16 al 29 d’agost. Preu: Segons el tipus d’activitat. S’especifica en cada projecte. Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’una bonificació en la quota del 10%. S’acreditarà aquesta circumstància amb el títol corresponent en vigor. Places ofertes: Estades esportives d’estiu: 1.200. Campus esportius d’estiu: 210. Activitats aquàtiques: 580. Total: 1.990.

Estades esportives d’estiu Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol nen o nena de 4 a 12 anys (nascuts de l’1 de gener del 1999 al 31 de desembre del 2006), exceptuant les Estades de Bàsquet a Cappont, en què l’edat ha de ser de 6 a 14 anys (nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de desembre del 2004). Llocs on es fa: - Estades Balàfia (IES Torrevicens): juliol. Activitats: natació, multiesports, ritme i expressió i sortida a la Mitjana (un dia). - Estades Bordeta (pavelló Bordeta): juliol i agost. Activitats: natació, patinatge, hoquei patins, ritme i expressió, multiesports, sortida a la Mitjana i sortida al Parc de l’Aigua. - Estades de Bàsquet a Cappont (pavelló Cappont): juliol i agost. Activitats: bàsquet i activitat aquàtica.


ESPORTS/EDUCACIó

lapaeriaabril2011

- Estades Pardinyes (pavelló Pardinyes): juliol i agost. Activitats: natació, piragüisme, tir amb arc, multiesports, ritme i expressió, escalada, sortida a la Mitjana i golf a l’agost. - Estades Secà de Sant Pere (centre cívic): juliol. Activitats: natació, multiesports, ritme i expressió, jocs esportius i sortida a la Mitjana. - Estades Horta/Magraners (pavelló Magraners): juliol i agost. Activitats: natació, golf, multiesports, esports de raqueta, arts marcials i sortida a la Mitjana. Horari: De 8.30 a 9.00 h: acollida. De 9.00 a 13.00 h: activitat sense servei de menjador. De 9.00 a 15.00 h: activitat amb servei de menjador. De 15.00 a 15.30 h: recollida. Servei de transports gratuït a Horta-Magraners:

5

Anada: 8.30 h – Rufea (casal social) 8.40 h – Plaça dels Pagesos 8.50 h – Plaça Ricard Viñes 9.00 h – Plaça d’Espanya (davant L’Esclat) Tornada 15.00 h (amb menjador): 15.20 h – Rufea (casal social) 15.30 h – Plaça dels Pagesos 15.40 h – Plaça Ricard Viñes 15.45 h – Plaça d’Espanya (davant L’Esclat) * La recollida dels nens i les nenes que finalitzin l’activitat a les 13.00 h (sense menjador) anirà a càrrec dels pares o de la persona responsable. Preu de l’activitat: Activitat sense servei de menjador: 62,70 euros/torn. Activitat amb servei de menjador: 85,40 euros/torn.

Campus esportius d’estiu Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol nen o nena que compleixin les condicions d’edat de cada campus. Llocs on es fa i edat: - Campus de gimnàstica rítmica (pavelló Camps Elisis): juliol. De 4 a 14 anys. Nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de desembre del 2006. - Campus de vòlei (pavelló Pardinyes): 1r torn agost. De 8 a 14 anys. Nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de desembre del 2002. - Campus d’handbol (pavelló Pardinyes): juliol. De 8 a 14 anys. Nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de desembre del 2002. - Campus de BTT (Bike Parc de Gardeny): juliol. De 8 a 14 anys. Nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de desembre del 2002. Horari: De 10.00 a 14.00 h Preu de l’activitat: 62,70 euros/torn

Activitats aquàtiques (natació i aquagym)

© IMAE, IMAC, HERMÍNIA SIRVENT

Qui ho pot sol·licitar: - Natació: qualsevol nen o nena de 3 a 8 anys (nascuts de l’1 de gener del 2003 al 31 de desembre del 2007). - Aquagym: qualsevol persona a partir de 18 anys. Llocs on es fa la natació: - Piscina Municipal Balàfia: juliol. - Piscina Municipal Bordeta: juliol i agost. - Piscina Municipal Cappont: juliol i agost. - Piscina Municipal Pardinyes: juliol i agost. - Piscina Municipal Secà: juliol. Horari natació: De 12.00 a 13.00 h Llocs on es fa l’aquagym: - Piscina Municipal Cappont: juliol i agost. - Piscina Municipal Secà: juliol i agost. Horari aquagym: Cappont: de 19.30 a 20.30 h. Secà: de 10.00 a 11.00 h. Preu de l’activitat: Natació: 26,30 euros/torn. Aquagym: 32,80 euros/torn.


6

URBANISMElapaeriaabril2011

Visites guiades a l’Arborètum DIMARTS (17.30 H) I DISSABTES (11.00 H) EL JARDÍ ESTÀ PENSAT PER A PÚBLIC EN GENERAL I PER A LA INVESTIGACIÓ. © PAERIA

El dia 9 d’abril comencen les visites guiades a l’Arborètum Pius Font i Quer, recinte de 7 hectàrees on es poden contemplar fins a 16 ambients de biodiversitat. El jardí botànic compta amb 1.500 arbres de 225 espècies diferents i 90 arbustos de 300 varietats. L’aigua hi té un paper destacat i és l’element natural que vehicula els diversos paisatges representats.

L’arborètum acollirà visites del públic general i facilitarà la investigació científica universitària i la divulgació educativa escolar. És accessible per a persones amb

Visites al Parc Científic de Gardeny: dimecres (17.00 h) i dissabtes (12.30 h)

mobilitat reduïda i disposarà de sistemes d’interpretació per a persones amb limitacions sensorials. Compta amb un edifici per allotjar les oficines, l’atenció al públic i els laboratoris, i amb un umbracle per a pràctiques d’estudiants, visitants i divulgació. L’arborètum forma part del Parc Científic de Gardeny, que també és obert a visites guiades.


lapaeriaabril2011

URBANISME

7

Obert el termini per a l’ús del pavelló Olímpics LA PISTA POLIESPORTIVA ES DIVIDEIX EN 3 ZONES PER A ÚS ESCOLAR. © H. SIRVENT

L’Institut Municipal d’Acció Esportiva ha obert el termini per sol·licitar la utilització del pavelló Olímpics de Lleida. Tot i que és obert a tota la ciutat, els clubs esportius de Lleida —especialment els dels barris del Secà i Balàfia— tindran prioritat en la distribució de les hores d’ús del pavelló. El pavelló Balàfia-Secà, oficialment anomenat Olímpics de Lleida, disposa de 4.065,16 m2 i un volum annex que es destina a rocòdrom. L’equipament té una pista poliesportiva (que

es pot dividir en tres zones per a ús escolar), vestidors, serveis auxiliars (àrbitres, infermeria, etc.), gimnàs, despatxos i graderia fixa amb capacitat per a 328 espectadors. A partir del setembre, el pavelló ja funcionarà al cent per cent i els clubs podran usar-lo per entrenar-se i disputar-hi els partits de Lliga (bàsquet, vòlei, handbol i futbol sala), o fins i tot practicar la gimnàstica artística. A la mateixa parcel·la, s’hi han habilitat un aparcament de 70 places i nous accessos.

Canvis en la circulació a l’avinguda Pearson L’avinguda Pearson, al barri de Pardinyes, s’ha convertit en una rambla després de la seva reforma integral en el tram comprès entre el carrer Tarragona i la glorieta de Font i Quer. El vial nou té 668 m lineals i una superfície de 13.000 m2. L’actuació ha consistit en la construcció i l’enjardinament d’aquesta rambla central

nova, amb un total de 130 aparcaments, i també s’han ampliat les voreres i asfaltat les calçades. A més, l’obra ha inclòs la instal·lació de 85 punts de llum nous, la construcció de 46 passos de vianants, la plantació de 48 arbres nous i la col·locació de mobiliari urbà. Del costat del riu, s’ha habilitat un tram de carril bici.

AMB LA RAMBLA LA CIUTAT GUANYA UN ESPAI PER PASSEJAR. © H.S.


8

GUàRDIAURBANA/URBANISMElapaeriaabril2011

ÉS SITUAT A L’AVINGUDA DE L’ESTUDI GENERAL I TÉ 170 PLACES. © H.S.

Aparcament gratuït a Cappont L’aparcament gratuït habilitat per l’Ajuntament de Lleida a l’avinguda de l’Estudi General ja és operatiu. L’espai, situat al costat del Campus de Cappont, disposa de 170 places d’aparcament i és accessible pel carrer Pere de Cabrera. L’actuació ha inclòs també una perllongació de la vorera fins al carrer Jaume II, l’habilitació de voreres accessibles i i la millora de l’entrada al pàrquing de la Universitat de Lleida.

Unitat Ciclista de la Guàrdia Urbana La Guàrdia Urbana disposa des de la primavera d‘una Unitat Ciclista que circula pels espais naturals de la ciutat (Parc de la Mitjana, canalització del riu Segre, cobriment de les vies, etc) a fi d’impulsar una política de mobilitat responsable, fer pedagogia del medi ambient i el transport sostenible i donar més seguretat als ciutadans. La unitat, que farà les funcions habituals de les patrulles del cos, permetrà una mobilitat millor per espais de difícil accés amb vehicles de motor. La creació d’aquesta unitat, formada inicialment per tres agents (encara que ampliable en el futur), dóna resposta a un dels compromisos del Pacte Social per a la Ciutadania, signat per la Paeria i els sindicats UGT i CC.OO.


CONSISTORI

lapaeriaabril2011

Antoni Chico, nomenat nou regidor de l’Ajuntament de Lleida INSTANT DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DE CHICO COM A REGIDOR. © H. SIRVENT

Antoni Chico, integrant del grup municipal de CiU, va prendre possessió el 8 de març del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Lleida en el decurs d’un ple extraordinari en què també es va designar Alexis Guallar (CiU) nou cap de l’oposició i Bea Obis, nova portaveu del mateix grup. Els canvis s’han produït arran de la renúncia

a la seva acta de regidor del fins ara cap de l’oposició, Isidre Gavín, que ha estat designat director general de Cimalsa.

1995, 1995-1999 i 2003-2007, i sempre ha format part de les comissions vinculades a l’Horta i el medi ambient.

Antoni Chico és pagès de professió i president de l’Associació de Veïns de Vallcalent. El nou edil va ser regidor de la Paeria en les legislatures 1987-1991, 1991-

Chico va explicar que una de les seves prioritats és vetllar directament pels interessos de l’agricultura lleidatana i treballar per millorar l’Horta de Lleida.

9


10

PARTICIPACIóCIUTADANAlapaeriaabril2011

Debat internacional sobre noves tecnologies i participació ciutadana a La Llotja de Lleida La Llotja de Lleida acollirà del 6 al 8 d’abril l’XI Conferència de l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa (OIDP), “Noves tecnologies i participació ciutadana. Societat civil i instruments de comunicació”, que reunirà professionals, responsables i tècnics municipals de 250 governs locals i regionals de les ciutats d’arreu. També hi assistiran investigadors de centres d’estudi, universitats, empreses i entitats que tenen relació emb el sector. La Conferència vol dinamitzar la participació ciutadana fomentada en la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació entre l’Administració i la ciutadania. També es debatrà la incorporació de les noves

tecnologies en el disseny de les polítiques de participació ciutadana com un dels reptes clau per a la millora de la qualitat democràtica i l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la gestió pública. Les jornades de l’OIDP giraran al voltant de tres eixos: l’impacte de les tecnologies d’informació i de comunicació en la modernització de la gestió pública, de la participació ciutadana i la democràcia; les xarxes socials, plataformes virtuals i iniciatives participatives, i la cultura de transparència, par-

Hi assistiran enviats de 250 governs locals i regionals

LES JORNADES ES FARAN A LA LLOTJA DE LLEIDA. © HERMÍNIA SIRVENT

ticipació i col·laboració de la xarxa (Internet) en el disseny de les polítiques públiques. Lleida, sòcia de l’OIDP des de la seva constitució el 2001, prendrà el relleu de La Paz, Sant Sebastià, Buenos Aires,

Recife, Lille i Ciutat de Mèxic, que van acollir la conferència en anys anteriors. La primera edició es va fer el 2001 a Barcelona. Organitzen la cita l’OIDP i la Paeria, amb el suport d’altres institucions.


12

ACCéSlapaeriaabril2011

Neix la WikiLleida, un web amb històries i vivències de la ciutat Els ciutadans i ciutadanes de Lleida ja disposen d’un web, WikiLleida (www.wikilleida.cat), que recull vivències, històries, imatges i vídeos sobre la ciutat. El web està en format Wiki i per tant els sus continguts poden ser elaborats pels propis veïns i veïnes del municipi. La pàgina està gestionada per l’Institut Municipal d’Informàtica i compta amb la col·laboració de l’empresa Internet Web Serveis.

Visita del president de la Generalitat L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i tots els membres de la corporació municipal van rebre el passat 19 de març la primera visita oficial d’Artur Mas com a president de la Generalitat a la Paeria. Àngel Ros va posar l’accent en la situació estratègica de Lleida i en la millora que han aportat infraestructures com l’AVE o l’aeroport. L’alcalde va subratllar el paper de Lleida en sectors com l’agroalimentari, el tecnològic, el logístic, el turístic, el comercial o el de la construcció. El president de la Generalitat va felicitar l’alcalde pel projecte de GLOBALleida i per altres iniciatives que es fan al territori, i va afirmar que “Lleida ajudarà d’una manera decisiva” a l’hora d’oferir un bon servei al conjunt de Catalunya.


SERVEISPERSONALS

lapaeriamarç2011

INDRA TÉ A LLEIDA UNA PLANTILLA DE 205 PROFESSIONALS. © PAERIA

PARCTECNOLòGIC

CAU d’Indra, al Parc de Gardeny El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari acull el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) de la companyia tecnològica Indra, la primera multinacional espanyola del sector i la primera firma que s’hi va instal·lar l’any 2005. L’empresa centralitzarà a Lleida el suport tècnic que ofereix a una seixantena de companyies de vint països diferents. El CAU és un centre multiclient que prestarà els seus serveis cada dia de l’any, i amb un àmbit d’actuació internacional (en castellà, anglès, portuguès i català). Indra aposta fort per Lleida, ja que també disposa al Parc del Centre de Desenvolupament Tecnològic i té una plantilla de 205 professionals (està previst incrementar-la en 75 més enguany).

CUCALÒCUM PRIMAVERA TÉ LLOC A LA SETMANA SANTA. © FIRA

FIRES

Lleida s’omple de fires durant el mes d’abril Fira de Lleida acollirà diferents fires durant l’abril. Del 8 al 10 tindrà lloc, al pavelló 4, la XIII Fira Natura (Medi Ambient i Qualitat de Vida), amb les novetats dels mercats d’intercanvi de productes de segona mà i de fruita i verdura ecològica. El cap de setmana del 16 i 17 hi haurà una triple cita amb la 5a Lleida Tuning i 8a Concentració de Cotxes Tunejats, la 4a LleidaMoto (Fira de Serveis i Equipaments per a la Moto) i la 1a LleidaBike (Fira de la Bicicleta a Lleida), que se celebraran als pavellons 2 i 4 i a l’espai exterior. Finalment, els infants s’ho passaran d’allò més bé, del 18 al 21, al pavelló 3, amb la 4a edició del Cucalòcum Primavera, que proposa esports i activitats diverses.

13


VISITA AL MUR ROMÀ DE L’AUDITORI. © PAERIA

TURISME

Visites guiades a la Lleida Secreta Els lleidatans i les lleidatanes tenen l’oportunitat de participar cada dissabte fins al 25 de juny al programa de visites guiades gratuïtes per tres dels espais que formen part de la ruta de la Lleida Secreta, que són les restes romanes de l’Auditori Enric Granados, la muralla medieval d’Anselm Clavé 47 i les Adoberies de la rambla de Ferran, les més antigues i les més ben conservades de l'Estat.El punt de partida de les visites, que tenen una durada d’unes dues hores, és la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer (Auditori), a les 17.30 h. Per poder participar-hi cal inscriure’s prèviament a l’Oficina de Turisme de Lleida (carrer Major, 31), al telèfon 902 25 00 50 o a les Adoberies (Ferran, 9).

COMERç

MODEL DE LA TARGETA LLEIDA COMERÇ. © ASSOCIACIÓ EIX COMERCIAL

Més de 2.500 persones tenen la Targeta Lleida Comerç Més de 2.500 persones tenen la Targeta Lleida Comerç que ha implantat l’Associació de l’Eix Comercial de Lleida, juntament amb “la Caixa”, i que permet gaudir dels avantatges de més d’un centenar de comerços adherits a la iniciativa, a més de descomptes en transport públic de l’ATM i en esdeveniments culturals i d’oci programats pels diferents ens vinculats amb la Paeria. La Targeta Lleida Comerç Eix de “la Caixa” té com a objectiu dinamitzar els negocis de l’Eix Comercial i dels seus associats, i oferir productes i serveis exclusius que s’obtenen a través d’una única targeta personalitzada.


lapaeriaabril2011

EDUCACIÓ

15

Les escoles bressol públiques ofereixen 628 places noves LA PREINSCRIPCIó, DEL 27 D’ABRIL AL 13 DE MAIG LA CIUTAT TÉ ACTUALMENT 19 ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES. © HERMÍNIA SIRVENT

Per al curs 2011-2012, les 18 escoles bressol municipals ofereixen 594 places per als nous infants que per primera vegada s’incorporaran a aquests centres. Lleida té també una escola pública de la Generalitat, la Llar Borràs, amb la qual cosa l’oferta global puja a 628 places.

El període per fer la preinscripció va del 27 d’abril al 13 de maig, ambdós inclosos. El 23 de maig es publicaran les relacions baremades (amb número de desempat). El sorteig per determinar l’ordre dels casos de desempat serà el 24 de maig. El termini de reclamació de les relacions baremades serà

del 25 al 27 de maig. El 3 de juny es publicarà la llista definitiva d’alumnat admès i la matriculació dels nous alumnes serà del 9 al 23 de juny, ambdós inclosos. La sol·licitud d’inscripció i la documentació es pot presentar en línea al web www.paeria.cat/ime. Per a més informació, cal trucar al 973 70 06 18.


16

URBANISMElapaeriaabril2011

EL CASTELL VIST DES DE L’ANTIGA PLAÇA D’ARMES; AL COSTAT DE LA TORRE DEL SUD-OEST, L’ASCENSOR D’ACCÉS A LA TERRASSA . © H. SIRVENT

El Castell del Rei, la segona fortalesa que s’obre a la ciutat Després del de Gardeny, el castell de la Suda obre les portes amb un interessant centre d’interpretació Seguint les passes del Castell de Gardeny, obert al públic el 2007 com a Centre d’Interpretació de l’Orde del Temple, ara és el Castell del Rei el que s’obre a la ciutat per tal que els lleidatans i visitants d’altres indrets puguin gaudir d’un dels monuments més importants, i alhora més desconeguts, del municipi. Després d’una acurada rehabilitació (precedida per treballs arqueològics) i de la millora de l’entorn i dels accessos, la fortalesa medieval, documentada ja l’any 882, ofereix als visitants dos punts principals d’interès: la Sala Noble, habilitada com a centre d’interpretació (amb informació històrica i arquitectònica del castell), i la terrassa panoràmica, accessible amb ascensor, amb vistes de la ciutat i de punts tan llunyans com l’Aneto, al Pirineu. Conegut tradicionalment com Suda, el Castell del Rei (nom més apropiat, atès que les restes actuals no són musulmanes, sinó bàsicament cristianes, del període en què la construcció va ser residència reial) és visitable a partir de finals

de març gràcies a unes jornades de portes obertes en què els interessats podran gaudir gratuïtament del monument. Els dies són el 27 de març i el 2, 3, 9 i 10 d’abril. Importància històrica de la fortalesa Uns dels objectius de l’obertura del Castell del Rei, a banda de l’interès intrínsec del monument, és donar a conéixer la importància històrica de l’edifici, que va acollir fets remarcables, especialment durant el període de la Corona d’Aragó. No tothom sap, per exemple, que el castell va ser el refugi de l’últim califa de Còrdova, el destronat Hisham III; que (potser) va ser el marc del casament entre el comte Ramon Berenguer IV i Peronella, filla de Ramir d’Aragó; que va acollir la firma de la Querimònia —la Carta Magna que Jaume II va atorgar a l’Aran—, i del document dels Pairatges de Pere II (l’acord que establia els dos coprínceps per a Andorra), o que des d’aquí el rei Pere II va ordenar defensa del Partenó d’Atenes o ”castell de Cetines”.


URBANISME

lapaeriaabril2011

17

DIVERSES IMATGES DE LA CONSTRUCCIÓ MEDIEVAL, DEL SEU ENTORN I DELS ACCESSOS, QUE HAN ESTAT CONDICIONATS I SENYALITZATS © HERMÍNIA SIRVENT/MISSATGES

parc de Santa Cecília (vegeu el desglossament de sota), la El castell està bastit a l’anomenada Roca Sobirana, la part construcció de l’ascensor que connecta el parc (des dels més elevada del turó de la Seu Vella, conjunt patrimonial Pous de Gel fins al baluard de Louvigny, que també inclou la Seu Vella i les salvant un desnivell de 21 metres) i la muralles. El turó està gestionat per un Les visites guiades consorci format per l’Ajuntament de seran el 2, 3, 9 i 10 d’abril, millora dels accessos de la Suda. Lleida i la Generalitat de Catalunya i els dissabtes, de 10 a forma part del conjunt monumental El conjunt de les obres ha suposat una del Museu d’Història de Catalunya. inversió global de quasi 6,2 milions 17.30 h, i els diumenges, d’euros aportats per l’Estat i per les de 10 a 15 h dues institucions que configuren el La recuperació del Castell del Rei Consorci del Turó de la Seu Vella. s’afegeix a tres actuacions més: el nou

Nou pàrquing i ascensor per visitar el turó El nou Parc de la Seu Vella, al vessant nord del turó, té una superfície de 30.000 m2 (des del carrer Monterrey fins a la zona dels Pous de Gel) i inclou un parc infantil, una pista esportiva i una de petanca, un petit estany i un mirador. L’actuació urbana ha inclòs la repoblació del talús davant de l’Auditori amb un miler d’arbres i la plantació de 115 arbres ornamentals, així com també de 15.700 arbustos i 31.500 plantes. Hi ha també 27 bancs de formigó, 32 de fusta i metall, 4 fonts d’aigua potable i 20 papereres, a més d’enllumenat nou. En una part de l’esplanada al costat del carrer Camp de Mart s’hi han posat llambordes de granit i serveix d’aparcament per als autocars dels turistes que visitin el conjunt monumental. A més, també s’ha posat en marxa el nou ascensor de la Seu Vella.


CULTURA

lapaeriaabril2011

19

Els millors titellaires del món mostren els seus espectacles en 23 espais de la ciutat

LA FIRA PROGRAMA TANT ACTUACIONS EN LOCALS TANCATS COM ESPECTACLES EN ESPAIS EXTERIORS. © CENTRE DE TITELLES

La Fira de Teatre de Titelles de Lleida, que organitza el Centre de Titelles de Lleida, arriba a la 22a edició. El certamen se celebrarà del 29 d’abril a l’1 de maig en 23 espais, tindrà la participació de 21 companyies, 85 actuacions, la presència de 150 programadors i una previsió de 30.000 espectadors. La inauguració del certamen tindrà lloc el dia 29, a les 22.15 h, al Teatre de l’Escorxador, a càrrec de la companyia belga Mossoux-Bonté i l’espectacle “Twin Houses”. Entre les propostes, destaca l’estrena mundial de l’obra “Circo Interior Humano”, d’Onírica Mecánica.

Per tercer any consecutiu s’organitza La Llotja dels Professionals, un espai de trobada, reunió i negoci exclusivament per als professionals que es desplacin a Lleida per conèixer les noves propostes. Dirigides també al públic

La Fira de Titelles de Lleida aplegarà enguany 21 companyies, 85 actuacions i l’espai Llotja dels Professionals

professional, i en el marc de la fira, s’han programat diferents activitats, com ara les IV Jornades Tècniques, la reunió dels festivals internacionals i una trobada de reflexió i intercanvi d’experiències entre directors de festivals europeus de teatre per a infants i joves. La Fira de Teatre de Titelles de Lleida organitza també l’11a Fira del Llibre de les Arts Escèniques, la 8a Fira d’Artesans de Titelles i l’exposició “El perfil del titella”, que portarà als aparadors de les botigues de l’Eix Comercial els titelles fets pels escolars de la ciutat.


20

TREBALLlapaeriaabril2011

L’Escola de Jardineria té 31 alumnes

EL CENTRE, CREAT EL 1988, APLEGA JOVES D’ENTRE 12 I 20 ANYS. © IMO

L’edifici nou de l’Escola Municipal de Jardineria té 807 m2 distribuïts en una sola planta que disposa de diferents zones: sis aules; un espai de menjador i una sala d’usos polivalents; una zona de serveis i vestuaris, i una àrea d’administració i professorat que inclou recepció, administració, direcció, arxiu, sala de professo-

rat, dues sales d’atenció individual i una sala de reunions. En la construcció del centre hi han intervingut els alumnes de l’Escola Taller de l’IMO, on està adscrita l’escola de jardineria. El centre es va crear l’any 1988. Quant a la formació impartida, inicialment era adaptada en

l’especialitat de jardineria, mentre que, en l’actualitat, és ensenyament secundari obligatori (ESO). El nombre actual d’alumnes de l’escola és de 31, i les edats oscillen entre els 12 i els 20 anys. El pla d’estudis inclou les matèries bàsiques i les activitats complementàries per treballar l’autonomia personal i social.


lapaeriaabril2011

ECONOMIA

21

CONSTITUCIÓ DE L’ENS DESTINAT A PROMOURE L’OCUPACIÓ, LA COMPETITIVITAT I LA INNOVACIÓ. © XAVIER GOÑI (UdL)

Neix un ens que unifica la tasca de totes les institucions per promocionar Lleida La universitat va acollir el 18 de març la constitució oficial de GLOBALleida, consorci interinstitucional format per la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida i les Cambres de Comerç de Lleida i de Tàrrega i que té l’objectiu fonamental de promoure i impulsar l’economia de les comarques lleidatanes. El consorci serà presidit per l’empresari lleidatà Antoni Brufau. GLOBALleida integra en una única entitat tota l’activitat i els recursos que destinen les institucions

fundadores al foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i a la competitivitat empresarials, i a l’impuls de la projecció exterior del territori lleidatà. La creació de GLOBALleida no esdevé l’aparició d’un organisme públic més, sinó que la seva figura comporta la dissolució dels instituts i els organismes autònoms dels quals integra els serveis. Per aquesta raó, la nova entitat no suposa un augment dels recursos destinats a promoció econòmica, sinó una optimització amb criteris de professionalització, eficàcia, cooperació i simplicitat.


22

CULTURA/FESTESlapaeriaabril2011

El millor cinema de l’Amèrica Llatina

Sant Jordi amb nou “Escata de Drac”

Entre el 8 i el 15 d’abril, Lleida acollirà la 17a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, festival que oferirà més de 70 produccions procedents d’una quinzena de països americans i europeus. A més de les seccions de Llargmetratges, Documentals i Curtmetratges i l’apartat centrat en la publicitat, la Mostra ha programat enguanyuna curiosa secció que repassa els millors films argentins dedicats al món del futbol.

l’acuditeca

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el dissabte 23 d’abril s’instal·larà, de les 10.00 a les 20.00 h, a la plaça de la Paeria, un estand de publicacions de l’Ajuntament de Lleida, on s’exhibirà la totalitat de la col·lecció municipal “URC. Revista Literària”. Durant els darrers 22 anys, aquesta revista ha editat 24 números, en què es recullen monogràfics sobre escriptors i escriptores del territori lleidatà. Al llarg de la jornada, s’obsequiarà el públic visitant de l’estand amb el número 7 de la col·lecció municipal “Escata de Drac. Relats de Sant Jordi 2011”, que conté cinc narracions curtes dels autors Andreu Loncà, Ramon Rubinat, Francesc Serès, Ramon Usall i M. Montserrat Torres.


SERVEISPERSONALS

lapaeriaabril2011

23

16 assistents donen un “respir” a 206 persones UNA ASSISTENTA AMB UNA PERSONA DEPENDENT I ELS SEUS FAMILIARS. © SERV. PERSONALS

El projecte Respir, posat en marxa pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Lleida, compta amb la participació de setze assistents domiciliaris –contractats per mitjà dels Plans d’Ocupació 2010-2011– que donen servei a 103 famílies (206 persones, si se suma a la persona cuidadora i al seu

familiar dependent). El programa permet oferir un espai de descans setmanal als cuidadors i a les cuidadores de persones amb un grau de dependència reconegut i amb el Programa Individual d’Atenció (PIA) signat. Així, es posa a disposició de les famílies que ho sol·liciten un assistent domiciliari que té

cura –de manera gratuïta– de la persona dependent unes hores a la setmana. A banda de l’acompanyament, l’assistent domiciliari també du a terme activitats de cura de la higiene personal de la persona amb dependència, li facilita el menjar, li administra la medicació prescrita, etc.


24

OPINIólapaeriaabril2011

COMISSIÓ DE L’HORTA DE LA FAVLL

RAMON CAMATS

MONTSE BERGÉS

Tretzè Aplec de l’Horta

Les prioritats de la crisi

Toquem de peus a terra

L'any 1994, la Comissió de l'Horta de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida es va adonar que, entre altres mancances que podia tenir en el seu moment l'Horta, n'hi havia una que era la falta de relació personal entre tots els veïns. És per aquest motiu que van instituir l'Aplec de l'Horta. Va ser un començament ple d'entrebancs, però com que la gent de l'Horta és de pedra picada, van aconseguir allò que semblava impossible de començar.

Si només tinc deu euros a la butxaca, difícilment podré anar al cinema i després sortir a sopar amb els amics. Hauré de descartar una de les activitats, per bé que m'agradin les dues. I en qualsevol cas, si ho vull fer tot, atès que el cost de l'entrada és fix, el sopar amb els amics haurà de ser d'entrepà, ja que no és qüestió de quedar-lo a deure.

S’apropen les eleccions i la ciutat ha assistit a una quantitat excessiva d’inauguracions, visites guiades, primeres pedres i jornades de portes obertes. Però si amb això no fos suficient, també rebrem una ràfega de propaganda, díptics per barris i anuncis.

Fins al 2001 es va dur a terme anualment, amb el suport de totes les institucions, i a partir de llavors va passar a ser una celebració biennal. Així, transcorreguts disset anys des del seu inici, enguany durem a terme el tretzè Aplec de l'Horta. Durant aquests anys, la gent de l'Horta ha pogut homenatjar més de 400 avis i àvies i més de 200 infants que han nascut dins de les nostres partides.

“Per no abandonar l’Horta, propostes de la modificació urbanística” Aquest any, dins de les activitats programades, volem destacar la xerradacol·loqui “Per no abandonar l'Horta, propostes de la modificació urbanística”. Es tracta d'un tema molt preocupant i interessant que la Comissió vol posar a les mans dels veïns i dels afectats per poder intentar capgirar una llei que lliga el desenvolupament de les nostres terres. La Comissió convida la gent de l'Horta i la resta de la ciutat a participar de tots els actes programats.

Quan tenim recursos limitats, sempre hi ha alguna cosa a la qual hem de renunciar Sempre que tenim recursos limitats hi ha alguna cosa a la qual hem de renunciar. En política, aquest pensament s'ha de tenir molt present a l'hora de decidir qualsevol inversió o despesa. I això darrer no és pas fàcil: s'estudien els beneficis per als ciutadans que tindria una despesa (un pont emblemàtic o un teatre, una llotja, un programa educatiu o social), es descompten els beneficis que s'obtindrien amb les alternatives i, vet ací, si el saldo és positiu, la inversió pública és aconsellable. Ara bé, tenen vostès la impressió que totes les decisions polítiques es prenen d'aquesta manera tan racional? No els sembla que ara, si més no, caldria tenir molt clar que primer han de ser les persones i les seves necessitats immediates, més que no pas coses vistoses i monumentals que són tan agradables d'inaugurar com cares de mantenir?

I ens preguntem: Cal? Després d’un mandat de quatre anys durant el qual el govern municipal, amb el seu alcalde al capdavant, ha fet de la propaganda, el protocol i les xocolatades la seva bandera, considerem una pràctica obsessiva i gens ètica la coincidència en el temps d’aquests espectacles de propaganda. Però com ho mantindrem tot això? Hi haurà diners en el futur?

Amb la crisi galopant que tenim, cal ser realista i pensar com mantindrem tot allò que la ciutat ‘estrena’ “El que fem s’ajusta a la legalitat”, ens respondrien des de govern. D’acord, però els temps han canviat i la gent ja no combrega amb certes maneres de fer. Que en dos mesos s’inauguri la caserna de la Urbana, l’avinguda Pearson, l’ascensor i el nou parc de la Seu Vella —amb dos anys de retard—, s’arrangi la font de la Sirena —quan s’havia demanat durant anys—, es posi la primera pedra de la residència —projecte per cert, proposat per ERC—, s’obri una oficina d’atenció als Camps Elisis o s’anunciï que es farà una piscina coberta a Cappont —quan no havia estat cap prioritat—, et posa els pèls de punta.


OPINIó

lapaeriaabril2011

M. JOSÉ HORCAJADA

ALEXIS GUALLAR

25

MARTA CAMPS

Una fusió que arriba tard

Les altres finances municipals

El Castell del Rei s’obre a la ciutat

El passat ple del febrer van ser aprovats els estatuts d'un nou organisme autònom de l’Ajuntament de Lleida batejat amb el nom IMECE, que fusiona tres organismes –Educació, Cultura i Esports–, amb el propòsit genèric de reduir la despesa municipal, un objectiu que compartim en el fons, però no en la forma. Des del PP fa més de tres anys que reclamem mesures d'austeritat, i entre aquestes la reducció o supressió d'organismes municipals.

A una pàgina i en color, als tres diaris lleidatans, l'alcalde Àngel Ros ens il·lustra, de manera propagandística i preelectoral, el meravellós estat financer de l'Ajuntament de Lleida i de les inversions realitzades pel Consistori en el darrer mandat. Des de CiU no compartim aquesta visió tan autocomplaent i allunyada de la realitat. Trobem, per exemple, a faltar altres gràfiques, com la que reflecteix l'augment de l'IBI, en un 25,88%, durant el període 2007-2010, increment molt per sobre de l'IPC, que ens l'han fet empassar en 4 rebuts. Ens sorprèn també que, quan es parla d'inversió, es barreja Ajuntament, empreses municipals i altres organismes. Però quan es parla d'endeutament, no se suma el gran endeutament d'aquestes empreses municipals. Si tinguéssim present l'endeutament de manera global, veuríem que la seva evolució a la nostra ciutat en aquest mandat és força preocupant.

La ciutadania de Lleida recupera la Suda-Castell del Rei com un element patrimonial molt important per al conjunt del turó de la Seu Vella i per a tot Lleida. Amb les jornades de portes obertes podrem conèixer de primera mà els principals esdeveniments que es van celebrar en aquest conjunt monumental, com la firma dels pariatges aranesos, el casament de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, les primeres Corts de Lleida o el jurament de fidelitat al rei Jaume I. A més, l'edifici compta amb una magnífica terrassa habilitada com a mirador per gaudir d'unes vistes immillorables de Lleida.

Convençuts que més rigor i transparència és possible, no podem avalar mesures electoralistes d’un govern que ha estat incapaç de controlar la despesa Ara, a tres mesos de les eleccions, se’ns presenta un nou ens i es demana “un xec en blanc” a l'oposició, que fem confiança i aprovem uns estatuts d'un nou organisme del qual no tenim més dades que l'anunci d'un estalvi de 671.000 euros que enlloc queda justificat, se’n desconeix el pressupost o com quedarà el personal adscrit. Hem perdut dos anys, i el que és pitjor, un estalvi en despesa que podia haver suposat un increment en d'altres polítiques prioritàries per a la ciutat. Des del PP, convençuts que més rigor i transparència és possible, no podem avalar mesures electoralistes d'un govern que ha estat incapaç de controlar la despesa.

L'Ajuntament no reconeix l'impost contributiu dels lleidatans El senyor Ros es vanta de la salut financera de l'Ajuntament com si fos mèrit propi, però no esmenta que és gràcies al gran esforç contributiu de tots i cadascun dels lleidatans. Des del grup de CiU no podem estar d'acord amb aquesta manera de fer, dient mitges veritats en l'endeutament i passant de puntetes en temes tan importants com l'IBI, i sense reconèixer que tot acaba sortint dels impostos que paguem els ciutadans.

Entren en servei el parc i l'ascensor del vessant nord del Turó La ciutat també està d'enhorabona, perquè acaba d'estrenar el Parc de Santa Cecília, nom amb què s'ha batejat tota la zona verda del vessant nord del turó de la Seu Vella, al qual es pot accedir a través d'un nou ascensor, situat a prop dels Pous de Gel. Un parc urbà de 30.000 metres quadrats que ha permès repoblar el talús de davant de l'Auditori amb un miler d'arbres per augmentar-ne la massa forestal i s'han plantat més d'un centenar d'arbres ornamentals, així com 15.700 arbustos i 31.500 plantes. També s'ha habilitat un aparcament per als autocars dels turistes que visitin el monument, ja que la Seu Vella és ara més accessible des del centre de la ciutat.


26

AGENDACULTURALlapaeriaabril2011

1 Divendres EXPOSICIONS

primavera al centre btt

“Txuspo Poyo. U.N. (Inverse)” i “Exercicis de memòria” (fins al dia 24). Centre d’Art La Panera. Organitzen: Centre d’Art La Panera i IMAC.

El Centre BTT Lleida comença la temporada de primavera amb una programació plena d’activitats. El diumenge 2 d’abril, de 10.00 a 14.00 h, tindrà lloc un taller d’orientació. El lloc de trobada serà el mateix Centre BTT i l’activitat consistirà en la iniciació al món de l’orientació, per mitjà del treball amb mapes, brúixoles i llibres de ruta, al parc de la Mitjana. Per participar-hi, cal fer la inscripció prèvia al punt d’acollida del Centre BTT, al telèfon 629 21 32 63 o a l’adreça de correu electrònic de Drac Actiu (info@dracactiu.com).

“Teo Sabando. El jardín del hombre pobre” (fins al dia 24). Centre de Documentació del Centre d’Art La Panera. Organitzen: Centre d’Art La Panera i IMAC.

El programa d’activitats de primavera també inclou la I Bikeorientació l’Horta de Lleida, que se celebrarà el diumenge 17 d’abril, de les 8.00 a les 14.00 h. La prova esportiva, organitzada per Fira de Lleida i Turisme de Lleida, per mitjà del Centre BTT i Drac Actiu, combina l’orientació i la bicicleta. Es duen a terme tres recorreguts amb diferents quilometratges, on, amb l’ajut d’un mapa, s’han de trobar una sèrie de punts. Es pot participar en diferents categories i en equips de dues o tres persones. Cal fer la inscripció prèvia al web www.trekorientacio.com . Per a més informació, cal trucar al telèfon 629 21 32 63 o a les oficines de Turisme de Lleida. Per tenir-ho present a l’agenda, us avancem que el dissabte 14 de maig s’ha programat un taller de reparació de bicicletes. A més, el diumenge 29 de maig hi haurà una sortida amb bicicleta (de dificultat mitjana) i amb guia pels Aiguamolls de Rufea i els Patamolls de Montoliu, i el dissabte 4 de juny s’organitza una sortida amb bicicleta (de nivell mitjà-alt) i amb guia per l’Horta de Lleida, amb trams de dificultat alta (trialeres).

“Catalunya Visió. Fotografies de Ton Sirera, Ferran Bosch i Jordi Verrié” i “Ton Sirera. La mirada abstracta” (fins al 12 de juny). Museu d’Art Jaume Morera. Organitzen: Museu d’Art Jaume Morera, Arts Santa Mònica i IMAC.

2 Dissabte ACTIVITATS Visita guiada al Centre d’Art La Panera. Dissabtes, 12.00 i 16.00 h, i diumenges, 12.00 h. Organitzen: La Panera i IMAC. Visita guiada al Museu Jaume Morera. Dissabtes, a les 18.30 h, i diumenges, a les 12.00 h. Organitzen: Museu d’Art Jaume Morera i IMAC. Visita guiada gratuïta al parc de la Mitjana. Dissabtes, diumenges i festius, a les 12.00 h. Centre d’Interpretació. Organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta.

CULTURA POPULAR Diada de la Cultura Popular. Matí i tarda. Avinguda de Blondel. Organitza: IMAC.

MÚSICA Gossos. 22.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

3 Diumenge ESPORTS III Marxa Popular del Segrià. 8.30 h. Sortida i arribada a la canalització del riu Segre, a l’altura del pont dels Instituts. Organitzen: Km0 Ponent i Castellers de Lleida.

MERCATS “De l’hort a taula”. De 9.00 a 15.00 h. Plaça de Sant Joan. Organitzen: Medi Ambient i Comerç, Mercats i Consum.

ACTIVITAT Visita guiada al Campament de La Canadiense. Diumenges, a les 12.00 h. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.


lapaeriaabril2011

AGENDACULTURAL

MÚSICA Atrium Ensemble. 12.00 i 13.00 h. Museu de Lleida. Organitza: Orfeó Lleidatà, amb el suport de la Paeria. “Missa en mi b de Schubert”. 19.00 h. Auditori Enric Granados. Organitzen: Auditori i IMAC.

CIRC “Plecs”, amb Enfila’t. 19.00 h. Sala 1 del Teatre de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

5 dimarts EXPOSICIÓ “Fotografies d’Agustí Centelles” (fins al dia 25). Pati del Palau de la Paeria. Organitzen: Centre Llatinoamericà de Lleida i Paeria.

7 dijous MÚSICA Jam session amb Josep M. Farràs (trompeta) i Aljösa Mutic Quartet. 22.00 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

8 Divendres FIRA

energies renovables El programa d’ecoactivitats del mes d’abril, que organitza la Regidoria de Medi Ambient i Horta, inclou propostes de natura i medi ambient variades. Els dies 8 i 9 s’ha programat el curs “Nit d’estels”, amb observacions a ull nu i amb telescopis, que s’alternaran amb sessions teòriques. L’activitat es farà el divendres, de 19.00 a 21.00 h, i el dissabte, de 16.00 a 24.00 h. El diumenge 10 tindrà lloc una jornada de portes obertes de les energies renovables, amb la visita a la planta solar fotovoltaica del Poal, el parc eòlic de Tarrés, l’edificació bioclimàtica i sostenible de Juneda, l’aprofitament de la biomassa a Linyola i l’itinerari solar (fotovoltaic, tèrmic, d’aigua i aire) a Lleida. Finalment, el dissabte 30, de 9.00 a 13.00 h, es farà el taller “Anellament d’ocells al parc de la Mitjana de Lleida”. Per participar a totes les activitats, cal fer la inscripció prèvia al web http://sostenibilitat.paeria.cat o trucar a la Regidoria de Medi Ambient i Horta, al telèfon 973 70 04 55.

XIII Fira Natura (fins al diumenge 10). Pavelló 4 dels Camps Elisis. Organitza: Ipcena.

CINEMA 17a Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya (fins al divendres 15). Diferents espais de la ciutat. Organitzen: Centre Llatinoamericà de Lleida i Paeria.

TEATRE “The Norwegian Twosome”, amb Dimitri Ialta. 21.00 h. I el dissabte 9. Teatre de l’Escorxador. Organitza: IMAC.

9 Dissabte ACTIVITAT Visita guiada als Pous de Gel. 12.00 h. Inscripcions al telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de l’Aigua.

SARSUELA “La revoltosa”. 18.00 i 22.00 h. Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre de La Llotja.

actes del 13è aplec de l’horta La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida organitza, el dia 3 d’abril, el 13è Aplec de l’Horta al local social de la Partida d’Arques de Rufea. El programa inclou un torneig de bitlles (9.00 h), l’exposició de treballs manuals fets per les AV de l’Horta(10.00 h), animació infantil amb el Caragol Banyetes (11.30 h), la presentació de les pubilles i l’homenatge a la tercera edat i als nounats de l’Horta (12.00 h) i el dinar de germanor (14.00 h). El dia 1, a les 19.30 h, a la Jaume Magre hi haurà la xerrada “Per no abandonar l’Horta, propostes de modificació de la normativa urbanística.”

27


28

AGENDACULTURALlapaeriaabril2011

CINEMA MUSICAL

cultura tradicional

“The Bob Marley Story”. 18.00 h. Bucs d’Assaig. Organitza: Regidoria de Joventut.

La Diada de la Cultura Popular i Tradicional se celebrarà el dissabte 2 d’abril durant tot el dia a l’avinguda de Blondel, davant de l’IMAC. En els decurs de la jornada cultural, els ciutadans i les ciutadanes podran gaudir, un any més, d’una àmplia varietat d’activitats ofertes per les colles, els grups i les entitats que treballen en l’àmbit de la cultura popular i tradicional a la ciutat de Lleida.

Sardanes amb la Cobla Municipal de Lleida. 18.30 h. Plaça de Ricard Viñes. Organitza: Secció Sardanista “Ciutat de Lleida” del Centre Cultural Lleidatà de Dansaires.

Aquesta diada té la finalitat d’apropar les activitats que entitats i grups que participen de la festa i la cultura popular i tradicional de Lleida duen a terme, fer-ho de manera desenfadada i oberta, on tothom qui vulgui s’hi pugui atansar, participar, conèixer les persones que els donen vida, veure els elements de prop i, per què no, apuntar-s’hi? Així, el públic –l’any passat s’hi van aplegar més de 4.000 persones– tindrà a l’abast diferents demostracions de música, danses, balls, mostra d’elements festius, tallers, etc. Entre els actes, cal destacar la ballada de sardanes, que tindrà lloc a la tarda a l’avinguda de Blondel. Durant el mes d’abril hi haurà altres audicions i ballades de la principal dansa catalana. El dissabte 9, a les 18.30 h, a la plaça de Ricard Viñes se celebrarà una ballada amb la Cobla Municipal de Lleida. El dilluns 11, a les 18.30 h, a la plaça del Mercat de la Bordeta s’ha programat l’actuació de la Cobla Municipal de Lleida. El dimecres 27, a les 19.30 h, a l’avinguda Blondel hi haurà una ballada amb la Bellpuig Cobla, i, finalment, el dissabte 30, a les 19.00 h, a la plaça de Ricard Viñes, amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt.

CULTURA POPULAR

MÚSICA “El cant de les estrelles”, amb l’Orfeó Lleidatà i l’Orfeó Català. 20.00 h. Auditori. Organitza: Orfeó Lleidatà.

10 Diumenge ESPORTS Mitja Marató i Cursa Popular de Balàfia. 10.00 h. Centre Cívic de Balàfia. Organitzen: AV de Balàfia i Paeria.

MERCAT “Mercat d’Artistes de la plaça de les Comèdies”. D’11.00 a 14.30 h. Plaça de les Comèdies. Organitza: Paeria.

MÚSICA “Arpegi”. 30 minuts de música. 12.00 i 13.00 h. Museu de Lleida. Organitza: Orfeó Lleidatà, amb el suport de la Paeria. “La Ventafocs”. 18.00 h. La Llotja. Organitza: La Llotja. “La tècnica ens fa lliures”. 19.00 h. Auditori. Organitzen: Auditori i IMAC.

11 Dilluns CULTURA POPULAR Sardanes amb la Cobla Municipal de Lleida. 18.30 h. Plaça del Mercat. Organitza: AV de la Bordeta.

13 Dimecres ÒPERA “Tosca”. Teatre de La Llotja. Organitza: Teatre de La Llotja.

15 Divendres MÚSICA Orquestra del Musikgymnasium Schloss Belvedere. 20.30 hores. Auditori. Organitzen: Auditori i IMAC.


lapaeriaabril2011

16 Dissabte FIRES LleidaMoto, Lleida Tuning i LleidaBike (i diumenge 17). Pavellons dels Camps Elisis. Organitza: Fira de Lleida.

17 Diumenge MÚSICA “El pati de les cireres”. 22.30 h. Cafè del Teatre. Organit-za: IMAC.

18 Dilluns FIRA IV Cucalòcum Primavera (fins al dijous 21). Pavelló 3 dels Camps Elisis. Organitza: Fira de Lleida.

27 Dimecres CULTURA POPULAR Sardanes amb Bellpuig Cobla. 19.30 h. Av. Blondel. Organitza: Grup Sardanista Montserrat.

29 Divendres TITELLES 22a Fira de Teatre de Titelles de Lleida (fins al diumenge 1 de maig). Diferents locals i carrers i places de la ciutat. Organitza: Centre de Titelles de Lleida.

FIRA 8a Feria de Abril (fins al diumenge 1 de maig). Camps Elisis. Organitza: Casa de Andalucía de Lleida.

MÚSICA “El quintet de Granados”, amb Alba Ventura (piano) i Quartet Casals. 20.30 h. Auditori Enric Granados. Organitzen: Auditori i IMAC.

30 Dissabte CULTURA POPULAR Sardanes amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt. 19.00 h. Plaça Ricard Viñes. Organitza: Grup Sardanista Montserrat. IL·LUSTRACIONS © ALUMNES DE L’EMBA

AGENDACULTURAL

29

temporada de l’auditori La temporada de l’Auditori inclou quatre concerts a l’abril. El diumenge 3, a les 19.00 h, es podrà gaudir de l’espectacle “Missa en mi b de Schubert”, amb la participació del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados i l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell. El diumenge 10, a les 19.00 h, amb el títol “La tècnica ens fa lliures”, l’Orquestra Simfònica del Vallès i els pianistes Denis Zhdanov (guanyador del Concurs Maria Canals 2010) i Ievgueni Starodubtsev (guanyador del Concurs Ricard Viñes 2009) interpretaran el “Concert per a dos pianos, K.365 en mi b major”, de W. A. Mozart, i la “Simfonia núm. 4, op. 36, en fa menor”, de P. I. Txaikovski. L’Orquestra del Musikgymnasium Schloss Belvedere actuarà el divendres 15, a les 20.30 h. Finalment, el divendres 29, a les 20.30 h, serà el torn d’“El quintet de Granados”, amb Alba Ventura (piano) i Quartet Casals. D’altra banda, el dissabte 9, a les 20.00 h, hi haurà el concert “El cant de les estrelles”, a càrrec de l’Orfeó Lleidatà i l’Orfeó Català.

primer deca bike a lleida Decathlon organitza el diumenge 15 de maig, de les 10.30 a les 14.00 h, la I Deca Bike a Lleida, marxa ciclista popular gratuïta de 10 km pels principals carrers de la ciutat, amb exhibicions esportives i múltiples activitats per a tots els participants al pàrquing de Decathlon Lleida. Les inscripcions, gratuïtes, es poden fer del 18 d’abril al 7 de maig a la botiga de Decathlon Lleida (av. Miquel Batllori, 6-8). L’únic requisit és tenir la targeta client Decathlon. Als 2.000 primers inscrits se’ls obsequiarà amb una samarreta del Deca Bike i amb avituallament.


30

PACTESOCIALPERALACIUTADANIAlapaeriaabril2011

Aprenent de la gent gran Fa uns dies la UGT Terres de Lleida va celebrar una entranyable jornada a la ciutat en el marc del Dia de la Dona Treballadora, on es va retre un homenatge a les dones que fa 25 anys que estan afiliades al nostre sindicat, per reconèixerlos-hi la fidelitat i la confiança envers el nostre sindicat. Sens dubte, un dels moments més emotius d’aquella jornada va ser quan el fill de la senyora Pura Dilla, el Jordi, l’acaronava davant de tot el públic a l’escenari de l’Auditori Enric Granados. La senyora Pura rebia en aquells moments l’homenatge de la UGT com a Dona Treballadora de les Terres de Lleida, i el seu fill, així com la seva filla, els néts i tota la família, l’envoltaven plens de tendresa. La senyora Pura, com moltes altres dones de la seva generació, han dedicat la seva vida

a la cura de la família i a la feina, ella en concret en el món de la pastisseria. El seu fill ha seguit els seus passos i no es va amagar d’emocionar-se quan rela-

Terres de Lleida creiem que cal tenir cura especial i una forta tendresa de tots aquests homes i dones que han treballat tant per tots nosaltres i per l’evolució de la nostra societat. La gent gran mereix un capítol especial, i des de la UGT ens felicitem, i molt, que la Paeria de Lleida s’hagi dotat de la nova figura del Defensor de les Persones Grans.

LA SENYORA PURA DILLA, EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA. © UGT

taven la trajectòria personal i laboral de la seva mare. La gent gran és la que ens obre el pas i la que en el seu dia ens han educat i ens han fet seguir un camí. Amb ells hem après. És per això que des de la UGT

Aquesta nova figura, que serà desenvolupada pel senyor Lluís Rodríguez Herrero, tindrà com a objectiu principal la millora de l’atenció a aquest col·lectiu a través de programes que facilitin un envelliment saludable i de mecanismes per a la seva

participació. La gent gran té moltes ganes de fer coses i d’aprendre, i és per això que aquesta nova instància de la Paeria ha de promoure accions que ho permetin, sempre tenint com a fita la millora de la qualitat de vida del col·lectiu. UGT creu molt en el potencial i la saviesa de la gent gran. La nostra organització té en la seva estructura un àmbit dedicat exclusivament al col·lectiu de jubilats, pensionistes i prejubilats. En aquest espai, la gent gran de la UGT reflexiona i aporta idees al sindicat. A Lleida, el sindicat de jubilats de la UGT té al capdavant Jordi Alins i Rodamilans (correu electrònic: jalins@lleida.ugt.org). Per a qualsevol dubte, podeu trucar-li al 973 27 08 01. Com a organització, també ens hem vinculat, i força, en aquest àmbit, ja que UGT va ser una de les impulsores que el Pacte Social per a la Ciutadania, subscrit entre Paeria i sindicats majoritaris, instés a crear la figura del Defensor de les Persones Grans de Lleida. UGT té clar que en aquesta vida cal aprendre de la gent gran.

AVíS Convocatòria de concessió de microcrèdits per a dones emprenedores Fins al 8 d’abril està obert el termini de presentació de documentació per optar a la primera convocatòria de concessió de microcrèdits per a dones emprenedores del 2011. Les dones interessades es poden adreçar al Casal de la Dona (plaça

Fanalets de Sant Jaume, s/n), trucar al 973 70 04 61 o enviar un correu electrònic a politiquesigualtat@paeria.cat. La convocatòria d'aquest any destinada a microcrèdits per a dones emprenedores té una assignació de 400.000 euros.

L'import màxim dels microcrèdits és de 15.000 euros, sobre el 50% de la inversió inicial (excepcionalment sobre el 75%). El retorn del microcrèdit es fa en quatre anys, a un interès zero i amb possibilitat de carència fins a sis mesos.

AVíS Commemoració del Dia Mundial de l’Activitat Física Per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física 2011, es proposa als usuaris de l’Ajuntament de Lleida (treballadors, ciutadans, etc.) que el dimecres 6 d’abril utilitzin les escales en comptes de l’ascen-

sor per accedir a les plantes superiors. La Regidoria d’Esports i l’IMAE també proposen commemorar aquesta diada el diumenge 10, dins dels actes de la Mitja Marató de Balàfia (mitja marató, cursa popu-

lar, caminada, ludocurses i Fira Esport i Salut). Des de la Paeria es vol transmetre el missatge principal d’“acumula 30 minuts d’activitat física cada dia” com a element fonamental de salut i benestar.


Butlletí de La Paeria - Ajuntament de Lleida  

Abril 2011