__MAIN_TEXT__

Page 1

butlleti_abriljuny2016_Maquetación 1 18/04/2016 14:41 Página 1

Butlletí municipal Ajuntament de l’Escala

Butlletí d’informació municipal

Abril / Juny de 2016 núm.30

Nova imatge per al front marítim

MEDI AMBIENT

En marxa a l’Escala un projecte innovador per a facilitar la reproducció de la sèpia

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ENTREVISTA

ROBERT FIGUERAS Regidor de Serveis

Nova web turística

“Donem millors serveis, amb menys despesa”

Profile for Ajuntament de l'Escala

Butlletí municipal Ajuntament de l'Escala nº30  

Butlletí municipal de l'Ajuntament de l'Escala corresponent al període abril a juny de 2016. Número 30

Butlletí municipal Ajuntament de l'Escala nº30  

Butlletí municipal de l'Ajuntament de l'Escala corresponent al període abril a juny de 2016. Número 30

Advertisement