__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LA POBLA DE MAFUMET

Llegenda 00

Subjectes obligats Franja de protecció Necessitat d'obertura franja forestal arbrat Necessitat d'obertura franja no arbrat Necessitat de manteniment Parcel·les interiors Límit de terme municipal

Localitzador

N

Font: Mapa topogràfic ICGC 1:5000

CLAU

ARXIU

2019-0006585

02.01 (43109)

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONÈS)

DATA

MARÇ 2020

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https:// www.aoc.cat/CATCert/ Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI Fecha: 2020.05.05 12:53:42 +02'00'

JORDI CANALS CAMRUBÍ ENGINYER TÈCNIC FORESTAL Col·legiat num. 4844

DIBUIXAT PER:

L. Guirado

COMPROVAT:

J. Canals

ESCALA

TÍTOL DEL PLÀNOL

1:5.000

PLÀNOL

PLÀNOL DE DETALLS

2

FULL

1 de 7


LA POBLA DE MAFUMET

Llegenda 00

Subjectes obligats Franja de protecció Necessitat d'obertura franja forestal arbrat Necessitat d'obertura franja no arbrat Necessitat de manteniment Parcel·les interiors Límit de terme municipal

Localitzador

N

Font: Mapa topogràfic ICGC 1:5000

CLAU

ARXIU

2019-0006585

02.01 (43109)

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONÈS)

DATA

MARÇ 2020

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/ Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI Fecha: 2020.05.05 12:54:09 +02'00'

JORDI CANALS CAMRUBÍ ENGINYER TÈCNIC FORESTAL Col·legiat num. 4844

DIBUIXAT PER:

L. Guirado

COMPROVAT:

J. Canals

ESCALA

TÍTOL DEL PLÀNOL

1:5.000

PLÀNOL

PLÀNOL DE DETALLS

2

FULL

2 de 7


LA POBLA DE MAFUMET

Llegenda 00

Subjectes obligats Franja de protecció Necessitat d'obertura franja forestal arbrat Necessitat d'obertura franja no arbrat Necessitat de manteniment Parcel·les interiors Límit de terme municipal

Localitzador

N

Font: Mapa topogràfic ICGC 1:5000

CLAU

ARXIU

2019-0006585

02.01 (43109)

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONÈS)

DATA

MARÇ 2020

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/ Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI Fecha: 2020.05.05 12:54:53 +02'00'

JORDI CANALS CAMRUBÍ ENGINYER TÈCNIC FORESTAL Col·legiat num. 4844

DIBUIXAT PER:

L. Guirado

COMPROVAT:

J. Canals

ESCALA

TÍTOL DEL PLÀNOL

1:5.000

PLÀNOL

PLÀNOL DE DETALLS

2

FULL

3 de 7


LA POBLA DE MAFUMET

Llegenda 00

Subjectes obligats Franja de protecció Necessitat d'obertura franja forestal arbrat Necessitat d'obertura franja no arbrat Necessitat de manteniment Parcel·les interiors Límit de terme municipal

Localitzador

N

Font: Mapa topogràfic ICGC 1:5000

CLAU

ARXIU

2019-0006585

02.01 (43109)

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONÈS)

DATA

MARÇ 2020

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https:// www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI Fecha: 2020.05.05 12:55:36 +02'00'

JORDI CANALS CAMRUBÍ ENGINYER TÈCNIC FORESTAL Col·legiat num. 4844

DIBUIXAT PER:

L. Guirado

COMPROVAT:

J. Canals

ESCALA

TÍTOL DEL PLÀNOL

1:5.000

PLÀNOL

PLÀNOL DE DETALLS

2

FULL

4 de 7


LA POBLA DE MAFUMET

Llegenda 00

Subjectes obligats Franja de protecció Necessitat d'obertura franja forestal arbrat Necessitat d'obertura franja no arbrat Necessitat de manteniment Parcel·les interiors Límit de terme municipal

Localitzador

N

Font: Mapa topogràfic ICGC 1:5000

CLAU

ARXIU

2019-0006585

02.01 (43109)

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONÈS)

DATA

MARÇ 2020

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/ Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI Fecha: 2020.05.05 12:56:19 +02'00'

JORDI CANALS CAMRUBÍ ENGINYER TÈCNIC FORESTAL Col·legiat num. 4844

DIBUIXAT PER:

L. Guirado

COMPROVAT:

J. Canals

ESCALA

TÍTOL DEL PLÀNOL

1:5.000

PLÀNOL

PLÀNOL DE DETALLS

2

FULL

5 de 7


LA POBLA DE MAFUMET

Llegenda 00

Subjectes obligats Franja de protecció Necessitat d'obertura franja forestal arbrat Necessitat d'obertura franja no arbrat Necessitat de manteniment Parcel·les interiors Límit de terme municipal

Localitzador

N

Font: Mapa topogràfic ICGC 1:5000

CLAU

ARXIU

2019-0006585

02.01 (43109)

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONÈS)

DATA

MARÇ 2020

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https:// www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI Fecha: 2020.05.05 12:57:03 +02'00'

JORDI CANALS CAMRUBÍ ENGINYER TÈCNIC FORESTAL Col·legiat num. 4844

DIBUIXAT PER:

L. Guirado

COMPROVAT:

J. Canals

ESCALA

TÍTOL DEL PLÀNOL

1:5.000

PLÀNOL

PLÀNOL DE DETALLS

2

FULL

6 de 7


LA POBLA DE MAFUMET

Llegenda 00

Subjectes obligats Franja de protecció Necessitat d'obertura franja forestal arbrat Necessitat d'obertura franja no arbrat Necessitat de manteniment Parcel·les interiors Límit de terme municipal

Localitzador

N

Font: Mapa topogràfic ICGC 1:5000

CLAU

ARXIU

2019-0006585

02.01 (43109)

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONÈS)

DATA

MARÇ 2020

Firmado digitalmente por JORDI CANALS CAMPRUBI Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu https:// www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=CANALS CAMPRUBI, givenName=JORDI, serialNumber=39360793L, cn=JORDI CANALS CAMPRUBI Fecha: 2020.05.05 12:57:56 +02'00'

JORDI CANALS CAMRUBÍ ENGINYER TÈCNIC FORESTAL Col·legiat num. 4844

DIBUIXAT PER:

L. Guirado

COMPROVAT:

J. Canals

ESCALA

TÍTOL DEL PLÀNOL

1:5.000

PLÀNOL

PLÀNOL DE DETALLS

2

FULL

7 de 7

Profile for Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals  

Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded